ABOUT THE SPEAKER
Esther Perel - Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life.

Why you should listen

For the first time in human history, couples aren’t having sex just to have kids; there’s room for sustained desire and long-term sexual relationships. But how? Perel, a licensed marriage and family therapist with a practice in New York, travels the world to help people answer this question. For her research she works across cultures and is fluent in nine languages. She coaches, consults and speaks regularly on erotic intelligence, trauma, sexual honesty and conflict resolution. She is the author of Mating in Captivity: Reconciling the Erotic and the Domestic. Her latest work focuses on infidelity: what it is, why happy people do it and how couples can recover from it. She aims to locate this very personal experience within a larger cultural context.

More profile about the speaker
Esther Perel | Speaker | TED.com
TEDSalon NY2013

Esther Perel: The secret to desire in a long-term relationship

Esther Perel: Ključ do poželenja v dolgotrajnem razmerju

Filmed:
15,997,886 views

V dolgotrajnih razmerjih od ljubljenega pogosto pričakujemo, da bo tako naš najboljši prijatelj kot tudi erotični partner. A kot izpostavi Esther Perel, dober in predan seks temelji na dveh nasprotujočih si potrebah: naše potrebe po varnosti in naše potrebe po presenečenju. Kako ohranjati poželenje? Perel nam na hudomušen in zgovoren način razkrije skrivnost erotične inteligence.
- Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:17
So, why does good sexseks so oftenpogosto fadezbledi,
0
1394
3048
Zakaj dober seks tako pogosto postane medel
00:20
even for couplespari who continuenadaljuj to love eachvsak other as much as ever?
1
4442
4945
tudi za pare, ki se imajo še vedno tako radi kot prej?
00:25
And why does good intimacyintimnost not guaranteejamstvo good sexseks,
2
9387
3143
Zakaj dobra intimnost ne zagotavlja dobrega seksa,
00:28
contrarynasprotno to popularpriljubljena beliefprepričanje?
3
12530
2631
kar nasprotuje splošnemu prepričanju?
00:31
Or, the nextNaslednji questionvprašanje would be,
4
15161
2194
Ali, kar bi bilo naslednje vprašanje,
00:33
can we want what we alreadyže have?
5
17355
2573
si lahko želimo tega, kar že imamo?
00:35
That's the million-dollarmilijon dolarjev questionvprašanje, right?
6
19928
2713
To je vprašanje za milijon dolarjev, kajne?
00:38
And why is the forbiddenprepovedano so eroticerotično?
7
22641
1713
Zakaj je prepovedano tako erotično?
00:40
What is it about transgressiontransgresija that makesnaredi desireželja so potentmočan?
8
24354
4261
Zakaj prekoračitev mej tako zelo okrepi poželenje?
00:44
And why does sexseks make babiesdojenčki,
9
28615
1487
Zakaj pri seksu nastanejo otroci,
00:46
and babiesdojenčki spellurok eroticerotično disasterkatastrofa in couplespari?
10
30102
4113
ti pa pri parih povzročijo erotično katastrofo?
00:50
It's kindvrste of the fatalsmrtno eroticerotično blowudarec, isn't it?
11
34215
2687
To je nekakšen smrtni erotični udarec, kajne?
00:52
And when you love, how does it feel?
12
36902
2449
Kadar ljubimo, kakšen je ta občutek?
00:55
And when you desireželja, how is it differentdrugačen?
13
39351
3153
Kadar si želimo, kako je to drugače?
00:58
These are some of the questionsvprašanja
14
42504
1668
To so nekatera izmed vprašanj,
01:00
that are at the centercenter of my explorationraziskovanje
15
44172
2588
ki so glavna za moje raziskovanje
01:02
on the naturenarava of eroticerotično desireželja
16
46760
2752
narave erotičnega poželenja
01:05
and its concomitantspremljajo dilemmasdileme in modernmoderno love.
17
49512
3998
in spremljajočih dilem v sodobni ljubezni.
01:09
So I travelpotovanje the globeglobus,
18
53510
1802
Potujem po svetu
01:11
and what I'm noticingopazil is that
19
55312
2194
in opažam,
01:13
everywherepovsod where romanticismromantike has enteredvnesli,
20
57506
2961
da povsod, kjer najdemo romantiko,
01:16
there seemsZdi se to be a crisiskriza of desireželja.
21
60467
2912
obstaja nekakšna kriza poželenja.
01:19
A crisiskriza of desireželja, as in owninglastnica the wantingželim --
22
63379
4781
Kriza poželenja, kar pomeni priznati, da si želimo
01:24
desireželja as an expressionizraz of our individualityindividualnost,
23
68160
3010
poželenja -- da bi z njim izrazil svojo individualnost,
01:27
of our freeprost choiceizbira, of our preferencesnastavitve, of our identityidentiteta --
24
71170
3701
svojo svobodno izbiro, svoje preference in svojo identiteto --
01:30
desireželja that has becomepostane a centralcentralno conceptkoncept
25
74871
3279
poželenje, ki je postalo osrednja zamisel
01:34
as partdel of modernmoderno love and individualisticindividualistične societiesdružb.
26
78150
3559
in del sodobne ljubezni v individualističnih družbah.
01:37
You know, this is the first time in the historyzgodovina of humankindčloveštvo
27
81709
3241
Veste, to je prvič v zgodovini človeštva,
01:40
where we are tryingposkušam to experienceizkušnje sexualityseksualnost in the long termdolgoročno,
28
84950
5783
da poskušamo doživeti spolnost na dolgi rok,
01:46
not because we want 14 childrenotroci,
29
90733
4033
ne ker bi hoteli 14 otrok,
01:50
for whichki we need to have even more because manyveliko of them won'tne bo make it,
30
94766
4196
ker bi jih morali imeti še več, saj jih večina ne bi preživela,
01:54
and not because it is exclusivelyekskluzivno a woman'sženska maritalzakonski dutydolžnost.
31
98962
4169
in ne ker bi bila to izključna dolžnost poročene ženske.
01:59
This is the first time that we want sexseks over time
32
103131
4519
To je prvič, da si želimo dolgotrajnega seksa
02:03
about pleasureužitek and connectionpovezavo that is rootedzakoreninjen in desireželja.
33
107650
4780
zaradi užitka in povezanosti, ki je zakoreninjena v poželenju.
02:08
So what sustainsvzdržuje desireželja, and why is it so difficulttežko?
34
112430
3412
Kaj ohranja poželenje in zakaj je to tako težko?
02:11
And at the heartsrce of sustainingvzdrževanje desireželja in a committedstorjeno relationshiprazmerje,
35
115842
5245
Mislim, da je v središču ohranjanja poželenja v dolgotrajnem razmerju
02:16
I think is the reconciliationsprava of two fundamentaltemeljno humančlovek needspotrebe.
36
121087
5607
uskladitev dveh osnovnih človeških potreb.
02:22
On the one handroka, our need for securityvarnost, for predictabilitypredvidljivost,
37
126694
5162
Na eni strani je naša potreba po varnosti, predvidljivosti,
02:27
for safetyvarnost, for dependabilityzanesljivost, for reliabilityzanesljivost, for permanencestalnosti --
38
131856
7392
zanesljivosti, gotovosti, trajnosti,
02:35
all these anchoringsidranje, groundingozemljitev experiencesizkušnje of our livesživi
39
139248
3118
kar so vse prizemljujoče, trdne izkušnje v našem življenju,
02:38
that we call home.
40
142366
1659
ki jim pravimo dom.
02:39
But we alsotudi have an equallyenako strongmočno need -- menmoški and womenženske --
41
144025
4443
Poleg tega pa imamo enako močno potrebo -- tako moški kot ženske --
02:44
for adventureavantura, for noveltynovost, for mysteryskrivnost, for risktveganje, for dangernevarnost,
42
148468
5584
po avanturah, novostih, skrivnostnosti, tveganju, nevarnosti,
02:49
for the unknownneznano, for the unexpectednepričakovano, surprisepresenečenje --
43
154052
3290
neznanem, nepričakovanem, presenečenju --
02:53
you get the gistBistvo -- for journeypotovanje, for travelpotovanje.
44
157342
3906
saj razumete -- po potovanjih.
02:57
So reconcilingusklajevanje our need for securityvarnost
45
161248
2158
Usklajevanje naše potrebe po varnosti
02:59
and our need for adventureavantura into one relationshiprazmerje,
46
163406
2965
in naše potrebe po pustolovščinah v enem razmerju,
03:02
or what we todaydanes like to call a passionatestrasten marriagezakon,
47
166371
2883
kar je to, čemur danes pravimo strasten zakon,
03:05
used to be a contradictionprotislovje in termspogoji.
48
169254
2574
je bilo nekoč v protislovju.
03:07
MarriageZakonske zveze was an economicgospodarsko institutioninstitucija
49
171828
2768
Zakon je bil ekonomska ustanova,
03:10
in whichki you were givendan a partnershippartnerstvo for life
50
174596
3716
v kateri ste dobili doživljenjsko partnerstvo
03:14
in termspogoji of childrenotroci and socialsocialno statusstanje
51
178312
2744
v smislu otrok, socialnega statusa,
03:16
and successiondedovanje and companionshipdruženje.
52
181056
2402
nasledstva in družabništva.
03:19
But now we want our partnerpartnerja to still give us all these things,
53
183458
4434
Danes pa želimo, da nam partner še vedno nudi vse te stvari,
03:23
but in additionPoleg tega I want you to be my bestnajboljši friendprijatelj
54
187892
2452
poleg tega pa želimo, da so naši najboljši prijatelji,
03:26
and my trustedzaupal confidantzaupnik and my passionatestrasten loverljubimec to bootškorenj,
55
190344
3234
zaupniki in povrhu še strastni ljubimci,
03:29
and we livev živo twicedvakrat as long.
56
193578
1404
živimo pa dvakrat dlje.
03:30
(LaughterSmeh)
57
194982
2658
(smeh)
03:33
So we come to one personoseba, and we basicallyv bistvu are askingsprašujem them
58
197640
4258
Pristopimo do človeka in jih pravzaprav prosimo,
03:37
to give us what onceenkrat an entirecelotno villagevas used to providezagotoviti:
59
201898
3327
da nam dajo, kar nam je nekoč nudila celotna vas;
03:41
Give me belongingpripadnosti, give me identityidentiteta, give me continuitykontinuiteto,
60
205225
4148
daj mi pripadanje, daj mi identiteto, daj mi doslednost,
03:45
but give me transcendencetranscendenca and mysteryskrivnost and awestrah all in one.
61
209373
3899
a obenem mi daj tudi izvrstnost, skrivnostnost in spoštovanje.
03:49
Give me comfortudobje, give me edgerob.
62
213272
1891
Daj mi udobje, daj mi ostrino.
03:51
Give me noveltynovost, give me familiaritypoznavanje.
63
215163
1922
Daj mi novost, daj mi poznanost.
03:52
Give me predictabilitypredvidljivost, give me surprisepresenečenje.
64
217085
2065
Daj mi predvidljivost, daj mi presenečenje.
03:55
And we think it's a givendan, and toysigrače and lingerieperilo are going to saveshranite us with that.
65
219150
4223
Mislimo, da je to samo po sebi dano in da nas bodo rešile igračke in perilo.
03:59
(ApplauseAplavz)
66
223373
5360
(aplavz)
04:04
So now we get to the existentialeksistencialni realityrealnost of the storyzgodba, right?
67
228733
4239
Zdaj smo prišli do eksistencialne resničnosti v zgodbi, kajne?
04:08
Because I think, in some way -- and I'll come back to that --
68
232972
5768
Mislim, da na nek način -- in k temu se bom vrnila --
04:14
but the crisiskriza of desireželja is oftenpogosto a crisiskriza of the imaginationdomišljijo.
69
238740
3574
je kriza poželenja pogosto kriza domišljije.
04:18
So why does good sexseks so oftenpogosto fadezbledi?
70
242314
3623
Zakaj dober seks tako pogosto postane medel?
04:21
What is the relationshiprazmerje betweenmed love and desireželja?
71
245937
2548
Kakšno je razmerje med ljubeznijo in poželenjem?
04:24
How do they relatese nanašajo, and how do they conflictkonflikt?
72
248485
3124
Kako sta povezana in kako si nasprotujeta?
04:27
Because thereinv njej lieslaži the mysteryskrivnost of eroticismerotizem.
73
251609
3148
V tem leži skrivnost erotike.
04:30
So if there is a verbglagol, for me, that comesprihaja with love, it's "to have."
74
254757
4250
Če zame obstaja glagol, ki je povezan z ljubeznijo, je to "imeti".
04:34
And if there is a verbglagol that comesprihaja with desireželja, it is "to want."
75
259007
4184
Če obstaja glagol, ki je povezan s poželenjem, je to "želeti".
04:39
In love, we want to have, we want to know the belovedljubljeni.
76
263191
3859
V ljubezni želimo imeti, želimo poznati ljubljenega.
04:42
We want to minimizezmanjšati the distancerazdalja. We want to contractpogodbe that gapvrzel.
77
267050
4503
Hočemo zmanjšati razdaljo. Hočemo premostiti vrzel.
04:47
We want to neutralizenevtralizacijo the tensionsnapetosti. We want closenessbližina.
78
271553
4044
Hočemo nevtralizirati napetost. Hočemo bližino.
04:51
But in desireželja, we tendnagibati se to not really want to go back to the placesmesta we'vesmo alreadyže goneizginil.
79
275597
5409
V poželenju pa si po navadi ne želimo nazaj na kraje, kjer smo že bili.
04:56
ForgoneIzpad conclusionzaključek does not keep our interestinteres.
80
281006
3477
Ne zanima nas več predvidljivi izid.
05:00
In desireželja, we want an Other, somebodynekdo on the other sidestran that we can go visitobisk,
81
284483
4984
V poželenju si želimo nekaj drugega, nekoga na drugi strani, ki ga lahko obiščemo,
05:05
that we can go spendporabiti some time with,
82
289467
2378
s katerim lahko preživimo nekaj časa,
05:07
that we can go see what goesgre on in theirnjihovi redrdeča lightsvetloba districtokrožje.
83
291845
4103
pri katerem lahko obiščemo njegovo rdečo četrt.
05:11
In desireželja, we want a bridgemost to crosskriž.
84
295948
3345
V poželenju si želimo vrzeli, ki jo je treba premostiti.
05:15
Or in other wordsbesede, I sometimesvčasih say, fireogenj needspotrebe airzrak.
85
299293
3375
Včasih povem to drugače; ogenj potrebuje zrak.
05:18
DesireŽelja needspotrebe spaceprostor.
86
302668
2255
Poželenje potrebuje prostor.
05:20
And when it's said like that, it's oftenpogosto quitečisto abstractabstraktno.
87
304923
3544
Ko to rečemo tako, pogosto zveni abstraktno.
05:24
But then I tookvzel a questionvprašanje with me.
88
308467
1601
Potem sem to vprašanje vzela s seboj.
05:25
And I've goneizginil to more than 20 countriesdržave in the last fewmalo yearslet
89
310068
2475
V zadnjih nekaj letih sem bila v več kot 20 državah
05:28
with "MatingParjenje in CaptivityUjetništvu," and I askedvprašal people,
90
312543
2932
s "Parjenjem v ujetništvu" in ljudi sem vprašala,
05:31
when do you find yourselfsami mostnajbolj drawnpripravljen to your partnerpartnerja?
91
315475
3305
kdaj se jim njihov partner zdi najbolj privlačen.
05:34
Not attractedpritegnil sexuallyspolno, perna sese, but mostnajbolj drawnpripravljen.
92
318780
3154
Niti ne spolno, ampak da jih najbolj privlačijo.
05:37
And acrossčez culturekulturo, acrossčez religionreligija, and acrossčez genderspol --
93
321934
3414
Ne glede na kulturo, vero, spol
05:41
exceptrazen for one -- there are a fewmalo answersodgovore that just keep comingprihajajo back.
94
325348
5386
-- razen enega -- so se pogosto pojavljali nekateri odgovori.
05:46
So the first groupskupina is: I am mostnajbolj drawnpripravljen to my partnerpartnerja
95
330734
4538
Prva skupina je bila: "Moj partnerka me najbolj privlači,
05:51
when she is away, when we are apartRazen, when we reunitezdružitve.
96
335272
6685
ko je odsotna, ko sva narazen, ko se spet združiva.
05:57
BasicallyV bistvu, when I get back in touchdotaknite se
97
341957
3560
Ko zopet vzpostavim stik
06:01
with my abilitysposobnost to imaginezamislite myselfjaz with my partnerpartnerja,
98
345517
3711
z zmožnostjo, da si sebe predstavljam s partnerjem,
06:05
when my imaginationdomišljijo comesprihaja back in the pictureslika,
99
349228
2865
moja domišljija spet oživi
06:07
and when I can rootroot it in absenceodsotnost and in longinghrepenenje,
100
352093
4947
in ko lahko najdem osnovo poželenja v odsotnosti in hrepenenju,
06:12
whichki is a majorMajor componentkomponento of desireželja.
101
357040
2695
kar je velik del poželenja."
06:15
But then the seconddrugič groupskupina is even more interestingzanimivo:
102
359735
3030
Druga skupina je še bolj zanimiva:
06:18
I am mostnajbolj drawnpripravljen to my partnerpartnerja
103
362765
1842
"Moj partner me najbolj privlači,
06:20
when I see him in the studiostudio, when she is onstagena odru,
104
364607
3982
ko ga vidim v studiu, ko je na odru,
06:24
when he is in his elementelement, when she's doing something she's passionatestrasten about,
105
368589
4302
ko je v svojem elementu, ko počne nekaj, glede česa je strasten,
06:28
when I see him at a partyzabava and other people are really drawnpripravljen to him,
106
372891
3392
ko ga vidim na zabavi in res privlači druge ljudi,
06:32
when I see her holddržite courtsodišče.
107
376283
2288
ko je pod žarometi.
06:34
BasicallyV bistvu, when I look at my partnerpartnerja radiantsijoča and confidentsamozavesten,
108
378571
4448
Kadar torej vidim partnerja, ko je žareč in samozavesten,
06:38
probablyverjetno the biggestnajvečji turn-onTurn-on acrossčez the boardtabla.
109
383019
3094
je to najbolj seksi reč.
06:42
RadiantSijoča, as in self-sustainingsamostojen.
110
386113
2840
Žareč in neodvisen.
06:44
I look at this personoseba -- by the way, in desireželja
111
388953
2912
To osebo pogledam -- mimogrede, pri poželenju
06:47
people rarelyredko talk about it, when we are blendedmešano into one,
112
391865
2630
ljudje redko govorijo o tem, kadar smo združeni v eno,
06:50
fivepet centimeterscentimetrov from eachvsak other. I don't know in inchespalcev how much that is.
113
394495
3490
pet centimetrov drug od drugega. Ne vem, koliko je to v inčih.
06:53
But it's alsotudi not when the other personoseba is that fardaleč apartRazen
114
397985
3256
In ne zgodi se takrat, ko je človek tako daleč stran,
06:57
that you no longerdlje see them.
115
401241
1392
da ga ne vidiš več.
06:58
It's when I'm looking at my partnerpartnerja from a comfortableudobno distancerazdalja,
116
402633
4392
To se zgodi, ko partnerja vidimo z dobre razdalje,
07:02
where this personoseba that is alreadyže so familiarznano, so knownznano,
117
407025
4349
ko človek, ki je tako znan, tako domač,
07:07
is momentarilytrenutno onceenkrat again somewhatnekoliko mysteriousskrivnostno, somewhatnekoliko elusivenedosegljiv.
118
411374
4839
za trenutek zopet postane nekako skrivnosten, izmikajoč se."
07:12
And in this spaceprostor betweenmed me and the other lieslaži the eroticerotično élanLAN,
119
416213
4855
V tem prostoru med nama leži erotični elan,
07:16
lieslaži that movementpremikanje towardproti the other.
120
421068
2593
ta sila, ki vleče proti drugemu.
07:19
Because sometimesvčasih, as ProustProust sayspravi,
121
423661
2163
Včasih, kot pravi Proust,
07:21
mysteryskrivnost is not about travelingpotovanje to newnovo placesmesta,
122
425824
2675
skrivnostnost ni v potovanju na nove kraje,
07:24
but it's about looking with newnovo eyesoči.
123
428499
2179
ampak v gledanju z novimi očmi.
07:26
And so, when I see my partnerpartnerja on his ownlastno or her ownlastno,
124
430678
3529
Ko partnerja torej vidim samega,
07:30
doing something in whichki they are envelopedovojnica,
125
434207
2709
ko zavzeto počne nekaj,
07:32
I look at this personoseba and I momentarilytrenutno get a shiftpremik in perceptionzaznavanje,
126
436916
4863
pogledam tega človeka in za trenutek dobim drugačno perspektivo
07:37
and I stayostani openodprto to the mysteriesskrivnosti that are livingživeti right nextNaslednji to me.
127
441779
5272
in se odprem skrivnostnosti, ki živi poleg mene.
07:42
And then, more importantlypomembno, in this descriptionopis about the other
128
447051
4472
Bolj pomembno pa je, da v tem opisu drugega,
07:47
or myselfjaz -- it's the sameenako -- what is mostnajbolj interestingzanimivo
129
451523
3644
ali sebe -- to je enako -- je najbolj zanimivo,
07:51
is that there is no needinessneediness in desireželja.
130
455167
2559
da pri poželenju ni nobenega potrebovanja.
07:53
NobodyNihče ne needspotrebe anybodykdorkoli.
131
457726
2328
Nihče ne potrebuje nikogar.
07:55
There is no caretakinghišniške storitve in desireželja.
132
460054
2241
V poželenju ni oskrbovanja.
07:58
CaretakingHišniške storitve is mightilysilovito lovingljubezni. It's a powerfulmočno anti-aphrodisiacanti-afrodiziak.
133
462295
5221
Oskrbovanje je močno ljubeče. To je močan antiafrodizijak.
08:03
I have yetše to see somebodynekdo who is so turnedobrnjen on
134
467516
2294
Nisem še videla, da bi nekoga vzburilo dejstvo,
08:05
by somebodynekdo who needspotrebe them.
135
469810
1702
da ga nekdo potrebuje.
08:07
WantingŽelijo them is one thing. NeedingPotrebujejo them is a shutdownustavitev dela ali obratovanja,
136
471512
3493
Želeti si nekoga je druga stvar. Potrebovati pa je blokada
08:10
and womenženske have knownznano that foreverza vedno,
137
475005
1543
in ženske se tega zavedajo že celo večnost,
08:12
because anything that will bringprinesi up parenthoodstarševstvo
138
476548
2965
ker, karkoli spominja na starševstvo,
08:15
will usuallyobičajno decreasezmanjšanje the eroticerotično chargeobtožiti.
139
479513
3256
po navadi zmanjša erotični naboj.
08:18
For good reasonsrazlogov, right?
140
482769
2084
Za to obstajajo dobri razlogi, kajne?
08:20
And then the thirdtretjino groupskupina of answersodgovore usuallyobičajno would be
141
484853
3253
Tretja skupina odgovorov bi po navadi bila:
08:24
when I'm surprisedpresenečen, when we laughsmeh togetherskupaj,
142
488106
4545
"Ko sem presenečen, ko se skupaj smejeva."
08:28
as somebodynekdo said to me in the officeurad todaydanes,
143
492651
2160
Nekdo mi je danes v pisarni rekel:
08:30
when he's in his tuxTux, so I said, you know,
144
494811
1808
"Ko je v smokingu." Na to sem dejala:
08:32
it's eitherbodisi the tuxTux or the cowboykavboj bootsčevlji.
145
496619
3063
"Vedno je ali smoking ali kavbojski škornji."
08:35
But basicallyv bistvu it's when there is noveltynovost.
146
499682
3691
Pravzaprav gre za novosti.
08:39
But noveltynovost isn't about newnovo positionspoložaje. It isn't a repertoirerepertoar of techniquestehnike.
147
503373
4278
A novost niso novi položaji ali repertoar tehnik.
08:43
NoveltyNovost is, what partsdeli of you do you bringprinesi out?
148
507651
3535
Novost je v tem, katere dele sebe pokažete.
08:47
What partsdeli of you are just beingbiti seenvidel?
149
511186
3029
Katere dele ste pokazali šele zdaj?
08:50
Because in some way one could say
150
514215
1939
Na nek način bi lahko dejali,
08:52
sexseks isn't something you do, eheh?
151
516154
2003
da seks ni nekaj, kar počnemo, kaj?
08:54
Sexseks is a placemesto you go. It's a spaceprostor you entervnesite
152
518157
3234
Seks je kraj, ki ga obiščemo. Je prostor, v katerega vstopimo
08:57
insideznotraj yourselfsami and with anotherdrugo, or othersdrugi.
153
521391
3305
v samem sebi in to z drugim, ali drugimi.
09:00
So where do you go in sexseks?
154
524696
2495
Kam greste pri seksu?
09:03
What partsdeli of you do you connectpovezati to?
155
527191
2337
S katerimi deli sebe se povežete?
09:05
What do you seekiščite to expressizrazite there?
156
529528
2008
Kaj si želite izraziti?
09:07
Is it a placemesto for transcendencetranscendenca and spiritualduhovno unionunija?
157
531536
3463
Gre za premoč ali duševno zvezo?
09:10
Is it a placemesto for naughtinessnagajivosti and is it a placemesto to be safelyvarno aggressiveagresivno?
158
534999
4328
Gre za porednost in ali je to kraj, kjer je varno biti agresiven?
09:15
Is it a placemesto where you can finallykončno surrenderPredaja
159
539327
2344
Je to kraj, kjer se lahko predate
09:17
and not have to take responsibilityodgovornost for everything?
160
541671
3000
in ne prevzemate odgovornosti za vse?
09:20
Is it a placemesto where you can expressizrazite your infantileinfantilne wishesželje?
161
544671
3008
Je to kraj, kjer lahko izrazite svoje otročje želje?
09:23
What comesprihaja out there? It's a languagejezik.
162
547679
2416
Kaj pride na plan? To je jezik.
09:25
It isn't just a behaviorvedenje.
163
550095
2344
Ni le vedenje.
09:28
And it's the poeticpesniški of that languagejezik that I'm interestedzainteresirani in,
164
552439
2792
Zanima me poetičnost tega jezika,
09:31
whichki is why I beganzačel to exploreraziskati this conceptkoncept of eroticerotično intelligenceinteligenca.
165
555231
4049
zaradizato sem začela raziskovati to idejo erotične inteligence.
09:35
You know, animalsživali have sexseks.
166
559280
2095
Veste, živali seksajo.
09:37
It's the pivotpivot, it's biologybiologija, it's the naturalnaravno instinctnagon.
167
561375
3431
Vse se vrti okoli tega, je biološko, naravni instinkt.
09:40
We are the only onestiste who have an eroticerotično life,
168
564806
3280
Mi smo edini, ki imamo erotično življenje,
09:43
whichki meanssredstva that it's sexualityseksualnost transformedpreoblikovati by the humančlovek imaginationdomišljijo.
169
568086
5918
kar pomeni, da človeška domišljija preobrazi spolnost.
09:49
We are the only onestiste who can make love for hoursure,
170
574004
3762
Mi smo edini, ki se lahko ljubimo več ur,
09:53
have a blissfulblažen time, multiplevečkraten orgasmsorgazmi,
171
577766
2872
se imamo božansko, večkratne orgazme,
09:56
and touchdotaknite se nobodynihče, just because we can imaginezamislite it.
172
580638
3905
ne da bi se kogarkoli dotaknili, ker si to lahko predstavljamo.
10:00
We can hintnamig at it. We don't even have to do it.
173
584543
2910
Lahko namignemo na to. Tega nam ni treba niti storiti.
10:03
We can experienceizkušnje that powerfulmočno thing calledpozval anticipationpredvidevanje,
174
587453
3432
Doživimo lahko to močno stvar, ki ji pravimo pričakovanje,
10:06
whichki is a mortarMalte to desireželja,
175
590885
2447
in ki je sestavni del strasti.
10:09
the abilitysposobnost to imaginezamislite it, as if it's happeningdogaja,
176
593332
3272
Zmožnost predstavljati si, da se dogaja,
10:12
to experienceizkušnje it as if it's happeningdogaja, while nothing is happeningdogaja
177
596604
4280
doživljati, kot da se dogaja, kadar se nič ne dogaja
10:16
and everything is happeningdogaja at the sameenako time.
178
600884
2685
in se obenem dogaja vse.
10:19
So when I beganzačel to think about eroticismerotizem,
179
603569
2530
Ko sem pričela premišljevati o erotiki,
10:21
I beganzačel to think about the poeticspoetike of sexseks,
180
606099
3138
sem pričela premišljevati o poeziji seksa.
10:25
and if I look at it as an intelligenceinteligenca,
181
609237
2543
Če to pogledam kot nekakšno inteligenco,
10:27
then it's something that you cultivatenegovanje.
182
611780
2303
je to nekaj, kar gojimo.
10:29
What are the ingredientssestavine? ImaginationDomišljijo, playfulnessigrivost,
183
614083
4137
Katere so sestavine? Domišljija, igrivost,
10:34
noveltynovost, curiosityradovednost, mysteryskrivnost.
184
618220
3304
novosti, radovednost, skrivnostnost.
10:37
But the centralcentralno agentzastopnik is really that piecekos calledpozval the imaginationdomišljijo.
185
621524
4959
A osrednji dejavnik je delček, ki mu pravimo domišljija.
10:42
But more importantlypomembno, for me to beginzačeti to understandrazumeti
186
626483
3081
Da bi lahko razumela,
10:45
who are the couplespari who have an eroticerotično sparkIskra,
187
629564
2758
kdo so pari, ki imajo erotično iskrico,
10:48
what sustainsvzdržuje desireželja, I had to go back
188
632322
2567
kaj ohranja poželenje, sem se morala vrniti
10:50
to the originaloriginal definitionopredelitev of eroticismerotizem,
189
634889
2673
k izvirni definiciji erotike,
10:53
the mysticalmistično definitionopredelitev, and I wentšla throughskozi it
190
637562
2651
skrivnostni definiciji. Čez njo sem se prebila tako,
10:56
throughskozi a bifurcationbifurkacija by looking actuallydejansko at traumatravme,
191
640213
3439
da sem si pogledala travmo,
10:59
whichki is the other sidestran, and I lookedpogledal at it
192
643652
2658
ki je bila nekaj drugačnega. To sem si ogledala tako,
11:02
looking at the communityskupnosti that I had growngoji up in,
193
646310
2606
da sem raziskala skupnost, v kateri sem odrasla,
11:04
whichki was a communityskupnosti in BelgiumBelgija, all HolocaustHolokavst survivorspreživeli,
194
648916
3612
to je bila skupnost preživelih holokavsta v Belgiji.
11:08
and in my communityskupnosti there were two groupsskupine:
195
652528
2962
V tej skupnosti sta bili dve skupini:
11:11
those who didn't dieumreti, and those who cameprišel back to life.
196
655490
3814
tisti, ki niso umrli, in tisti, ki so ponovno oživeli.
11:15
And those who didn't dieumreti livedživel oftenpogosto very tetheredprivezana to the groundtla,
197
659304
3322
Tisti, ki niso umrli, so pogosto bili zelo pobiti,
11:18
could not experienceizkušnje pleasureužitek, could not trustzaupanje,
198
662626
3590
niso mogli izkusiti užitka, niso mogli zaupati,
11:22
because when you're vigilantbudno, worriedzaskrbljen, anxiouszaskrbljeni,
199
666216
2761
ker, ko si pazljiv, prestrašen, zaskrbljen
11:24
and insecurenegotov, you can't liftdvig your headglava
200
668977
2629
in negotov, ne moreš dvigniti glave,
11:27
to go and take off in spaceprostor and be playfuligriv and safevarno and imaginativedomišljijski.
201
671606
5464
da bi odletel v vesolje in bil igriv, varen in iznajdljiv.
11:32
Those who cameprišel back to life were those
202
677070
2482
Tisti, ki so ponovno oživeli, so bili tisti,
11:35
who understoodrazumel the eroticerotično as an antidoteprotistrup to deathsmrt.
203
679552
2661
ki so razumeli, da je erotika protistrup smrti.
11:38
They knewvedel how to keep themselvessami aliveživ.
204
682213
3670
Vedeli so, kako same sebe ohranjati žive.
11:41
And when I beganzačel to listen to the sexlessnesssexlessness of the couplespari that I work with,
205
685883
3968
Ko sem začela poslušati o pomanjkanju spolnosti parov, s katerimi sem delala,
11:45
I sometimesvčasih would hearslišite people say, "I want more sexseks,"
206
689851
2853
sem včasih slišala: "Želim si več seksa."
11:48
but generallyna splošno people want better sexseks,
207
692704
2862
A ljudje si po navadi želijo boljšega seksa
11:51
and better is to reconnectponovno priključite with that qualitykakovost of alivenessaliveness,
208
695566
3254
in boljše pomeni, da ponovno vzpostaviš vez z živostjo,
11:54
of vibrancyrazgibanosti, of renewalobnovitev, of vitalityvitalnost, of erosEros, of energyenergija
209
698820
4129
živahnostjo, obnovitvijo, vitalnostjo, libidom, energijo,
11:58
that sexseks used to affordprivoščiti them, or that they'veoni so hopedupam
210
702949
2574
ki jih je včasih nudil seks, ali za katere so upali,
12:01
it would affordprivoščiti them.
211
705523
1894
da jim jih bo nudil.
12:03
And so I beganzačel to askvprašajte a differentdrugačen questionvprašanje.
212
707417
3027
Zato sem začela postavljati drugačna vprašanja.
12:06
"I shutZapri myselfjaz off when ..." beganzačel to be the questionvprašanje.
213
710444
4847
Vprašanje je postalo: "Zaprem se vase, ko ..."
12:11
"I turnobrat off my desiresželje when ..." whichki is not the sameenako questionvprašanje as,
214
715291
3280
"Svoje poželenje ugasnem, ko ..." kar ni enako kot:
12:14
"What turnszavrti me off is ..." and "You turnobrat me off when ..."
215
718571
3946
"Ohladim se, ko ..." in "Moje vzburjenje ugasneš, ko ..."
12:18
And people beganzačel to say, "I turnobrat myselfjaz off when
216
722517
3223
Ljudje so začeli govoriti: "Ohladim se,
12:21
I feel deadmrtev insideznotraj, when I don't like my bodytelo,
217
725740
2889
ko se znotraj počutim mrtvega, ko mi ni všeč moje telo,
12:24
when I feel oldstar, when I haven'tne had time for myselfjaz,
218
728629
3224
ko se počutim starega, ko nisem imel časa zase,
12:27
when I haven'tne had a chancepriložnost to even checkpreveri in with you,
219
731853
2624
ko nisem imel niti priložnosti, da te pokličem,
12:30
when I don't performopraviti well at work,
220
734477
1561
ko mi ne gre v službi,
12:31
when I feel lownizka selfjaz esteemsamospoštovanje, when I don't have a sensesmisel of self-worthlastne vrednosti,
221
736038
3195
ko imam nizko samozavest, ko ne cenim samega sebe,
12:35
when I don't feel like I have a right to want, to take,
222
739233
3228
ko mislim, da si nimam pravice želeti, vzeti
12:38
to receiveprejeti pleasureužitek."
223
742461
2440
in dobiti užitek."
12:40
And then I beganzačel to askvprašajte the reverseobratno questionvprašanje.
224
744901
2365
Nato sem začela obračati vprašanje.
12:43
"I turnobrat myselfjaz on when ..." Because mostnajbolj of the time,
225
747266
2771
"Sam sebe vzburim, ko ..." Ker po navadi
12:45
people like to askvprašajte the questionvprašanje, "You turnobrat me on,
226
750037
2858
ljudje radi sprašujejo: "Ti me vzburiš,
12:48
what turnszavrti me on," and I'm out of the questionvprašanje. You know?
227
752895
3577
kaj me vzburi," in nisem več del vprašanja. Razumete?
12:52
Now, if you are deadmrtev insideznotraj, the other personoseba can do a lot of things for Valentine'sValentinovo.
228
756472
4310
Če se znotraj počutiš mrtvega, lahko druga oseba stori mnogo stvari na valentinovo,
12:56
It won'tne bo make a dentzobec. There is nobodynihče at the receptionsprejem deskmiza.
229
760782
2800
a to ne bo imelo učinka. Nobenega ni na recepciji.
12:59
(LaughterSmeh)
230
763582
1493
(smeh)
13:00
So I turnobrat myselfjaz on when,
231
765075
2402
Sama sebe vzburim, ko ...
13:03
I turnobrat my desiresželje, I wakezbudi se up when ...
232
767477
4011
Prižgem svoje poželenje, zbudim se, ko ...
13:07
Now, in this paradoxparadoks betweenmed love and desireželja,
233
771488
4618
Pri tem paradoksu med ljubeznijo in poželenjem
13:12
what seemsZdi se to be so puzzlingzmedo is that the very ingredientssestavine
234
776106
3881
je begajoče, da prav te sestavine,
13:15
that nurturenegovati love -- mutualityvzajemnosti, reciprocityvzajemnosti,
235
779987
4151
ki hranijo ljubezen -- skupnost, vzajemnost,
13:20
protectionzaščita, worryskrbi, responsibilityodgovornost for the other --
236
784138
4032
zaščita, skrb, odgovornost za drugega --
13:24
are sometimesvčasih the very ingredientssestavine that stiflezaduši desireželja.
237
788170
4123
so ravno te sestavine, ki gasijo poželenje.
13:28
Because desireželja comesprihaja with a hostgostitelj of feelingsčustva
238
792293
4229
Poželenje spremlja skupina čustev,
13:32
that are not always suchtako favoritespriljubljene of love:
239
796522
3977
ki niso vedno priljubljeni v ljubezni:
13:36
jealousyljubosumje, possessivenessposesivnosti, aggressionagresije, powermoč, dominanceprevlado,
240
800499
4129
ljubosumje, posesivnost, agresija, moč, dominantnost,
13:40
naughtinessnagajivosti, mischiefzlo.
241
804628
1788
porednost, nagajivost.
13:42
BasicallyV bistvu mostnajbolj of us will get turnedobrnjen on at night
242
806416
3287
Večino izmed nas bo ponoči vzburilo to,
13:45
by the very sameenako things that we will demonstratedokazati againstproti duringmed the day.
243
809703
3902
proti čemur bomo protestirali čez dan.
13:49
You know, the eroticerotično mindum is not very politicallypolitično correctpravilno.
244
813605
3413
Veste, erotični um ni politično korekten.
13:52
If everybodyvsi was fantasizingfantaziranja on a bedpostelja of rosesvrtnice,
245
817018
2655
Če bi vsi fantazirali o postelji prekriti z vrtnicami,
13:55
we wouldn'tne bi be havingimeti suchtako interestingzanimivo talkspogovori about this.
246
819673
3437
ne bi imeli teh zanimivih pogovorov.
13:59
But no, in our mindum up there
247
823110
2813
Ampak ni tako. V naših možganih
14:01
are a hostgostitelj of things going on that we don't always know
248
825923
3747
je ogromno reči, za katere včasih ne vemo,
14:05
how to bringprinesi to the personoseba that we love,
249
829670
2087
kako bi jih omenili človeku, ki ga ljubimo,
14:07
because we think love comesprihaja with selflessnessnesebičnost
250
831757
2813
ker mislimo, da je ljubezen nesebična.
14:10
and in factdejstvo desireželja comesprihaja with a certainnekateri amountznesek of selfishnesssebičnost
251
834570
3712
Res pa je, da poželenje spremlja določna mera sebičnosti
14:14
in the bestnajboljši sensesmisel of the wordbeseda:
252
838282
1779
v najboljšem pomenu besede:
14:15
the abilitysposobnost to stayostani connectedpovezan to one'sena selfjaz
253
840061
3033
zmožen ostati povezan sam s sabo
14:18
in the presenceprisotnost of anotherdrugo.
254
843094
1891
v prisotnosti drugega.
14:20
So I want to drawpripravi that little imagesliko for you,
255
844985
2652
Rada bi vam to prikazala nazorno,
14:23
because this need to reconcileuskladiti these two setssklopov of needspotrebe,
256
847637
3709
saj se rodimo s potrebo, da bi uskladili
14:27
we are bornRojen with that.
257
851346
1543
te dve skupini potreb.
14:28
Our need for connectionpovezavo, our need for separatenessločenosti,
258
852889
2897
Naša potreba po povezanosti, naša potreba po ločenosti,
14:31
or our need for securityvarnost and adventureavantura,
259
855786
2209
ali naša potreba po varnosti in pustolovščini
14:33
or our need for togethernessdruženje and for autonomyavtonomija,
260
857995
2696
ali naša potreba po skupnosti in samostojnosti.
14:36
and if you think about the little kidfant who sitssedi on your lapkrog
261
860691
2744
Pomislite na otroka, ki vam sedi v naročju,
14:39
and who is cozilyprijetne nestedugnezdeni here and very securevarno and comfortableudobno,
262
863435
4492
udobno je nameščen in zelo varen.
14:43
and at some pointtočka all of us need to go out into the worldsvet
263
867927
3917
Slej ko prej moramo vsi iti v svet,
14:47
to discoverodkrijte and to exploreraziskati.
264
871844
2492
da raziskujemo in odkrivamo.
14:50
That's the beginningzačetek of desireželja,
265
874336
1517
To je pričetek poželenja,
14:51
that exploratoryraziskovalno needspotrebe curiosityradovednost, discoveryodkritje.
266
875853
4495
potrebe po raziskovanju, radovednosti, odkrivanju.
14:56
And then at some pointtočka they turnobrat around and they look at you,
267
880348
3892
Nekega dne se otrok obrne in vas pogleda,
15:00
and if you tell them,
268
884240
2473
in če mu rečete:
15:02
"Hey kiddopoba, the world'ssvetovno a great placemesto. Go for it.
269
886713
2352
"Hej, mali, svet je krasen. Kar daj.
15:04
There's so much funzabavno out there,"
270
889065
1692
Zunaj je obilo zabave,"
15:06
then they can turnobrat away and they can experienceizkušnje
271
890757
2676
se lahko obrne stran in doživi
15:09
connectionpovezavo and separatenessločenosti at the sameenako time.
272
893433
2205
povezanost in odtujenost obenem.
15:11
They can go off in theirnjihovi imaginationdomišljijo, off in theirnjihovi bodytelo,
273
895638
3249
Lahko odpotuje z domišljijo, s telesom,
15:14
off in theirnjihovi playfulnessigrivost, all the while knowingvedeti
274
898887
3082
z igrivostjo in ves čas ve,
15:17
that there's somebodynekdo when they come back.
275
901969
2593
da ga nekdo čaka, ko se vrne.
15:20
But if on this sidestran there is somebodynekdo who sayspravi,
276
904562
2311
A če je na tej strani nekdo, ki reče:
15:22
"I'm worriedzaskrbljen. I'm anxiouszaskrbljeni. I'm depresseddepresivno.
277
906873
3827
"Skrbi me. Živčen sem. Depresiven sem.
15:26
My partnerpartnerja hasn'tni takensprejeti carenego of me in so long.
278
910700
2034
Moj partner že dolgo ni poskrbel zame.
15:28
What's so good out there? Don't we have everything
279
912734
2516
Kaj je dobrega tam zunaj? Ali nimava vsega,
15:31
you need togetherskupaj, you and I?"
280
915250
2183
kar potrebuješ, skupaj, jaz in ti?"
15:33
then there are a fewmalo little reactionsreakcije
281
917433
2113
Potem se zgodi serija malih odzivov,
15:35
that all of us can prettylepa much recognizeprepoznati.
282
919546
3328
ki jih lahko prepoznamo skorajda vsi.
15:38
Some of us will come back, cameprišel back a long time agonazaj,
283
922874
4792
Nekateri se bomo vrnili, smo se vrnili dolgo časa nazaj
15:43
and that little childotrok who comesprihaja back
284
927666
2208
in ta mali otrok, ki pride nazaj,
15:45
is the childotrok who will forgoodreče a partdel of himselfsam
285
929874
2833
je otrok, ki je zavrgel delček sebe,
15:48
in orderred not to loseizgubi the other.
286
932707
2416
da ne bi izgubil drugega.
15:51
I will loseizgubi my freedomsvobodo in orderred not to loseizgubi connectionpovezavo.
287
935123
3925
Izgubil bom svojo svobodo, da ne bi izgubil povezanosti.
15:54
And I will learnučiti se to love in a certainnekateri way
288
939048
2682
Naučil se bom ljubiti na način,
15:57
that will becomepostane burdenedobremenjeni with extraekstra worryskrbi
289
941730
4200
ki bo še bolj otežen zaradi dodatnih skrbi,
16:01
and extraekstra responsibilityodgovornost and extraekstra protectionzaščita,
290
945930
3544
dodatne odgovornosti in dodatne zaščite.
16:05
and I won'tne bo know how to leavedopust you
291
949474
2464
Ne bom te znal zapustiti,
16:07
in orderred to go playigraj, in orderred to go experienceizkušnje pleasureužitek,
292
951938
3544
da bi se igral, da bi doživel ugodje,
16:11
in orderred to discoverodkrijte, to entervnesite insideznotraj myselfjaz.
293
955482
3240
da bi odkrival, da bi vstopil vase.
16:14
TranslatePrevajanje this into adultodrasla oseba languagejezik.
294
958722
2884
To prevedite v jezik odraslih.
16:17
It startsse začne very youngmladi. It continuesse nadaljuje into our sexseks livesživi
295
961606
3620
Začne se pri mladih letih in se nadaljuje v naše spolno življenje,
16:21
up to the endkonec.
296
965226
1515
vse do konca.
16:22
ChildOtrok numberštevilka two comesprihaja back
297
966741
2520
Otrok številka dve se vrne,
16:25
but looksizgleda like that over theirnjihovi shoulderramo all the time.
298
969261
2805
a se kar naprej ozira čez ramo.
16:27
"Are you going to be there?
299
972066
2040
"Ali boš tam?
16:30
Are you going to curseprekletstvo me? Are you going to scoldprepirljiva ženska me?
300
974106
1879
Ali me boš preklel? Ali me boš okaral?
16:31
Are you going to be angryjezen with me?"
301
975985
1998
Ali boš jezen name?"
16:33
And they maylahko be goneizginil, but they're never really away,
302
977983
3619
Morda ga ni več, a nikoli ni zares odšel
16:37
and those are oftenpogosto the people that will tell you,
303
981602
2087
in to so pogosto ljudje, ki vam bodo dejali,
16:39
in the beginningzačetek it was supersuper hotvroče.
304
983689
2329
da je bil začetek res vroč.
16:41
Because in the beginningzačetek, the growingrastoče intimacyintimnost
305
986018
3576
Ker na začetku ta rastoča intimnost
16:45
wasn'tni bilo yetše so strongmočno
306
989594
1898
še ni bila tako močna,
16:47
that it actuallydejansko led to the decreasezmanjšanje of desireželja.
307
991492
3063
da bi pripeljala do zmanjšanega poželenja.
16:50
The more connectedpovezan I becamepostati, the more responsibleodgovoren I feltčutil,
308
994555
3719
Bolj kot sem se počutil povezanega, bolj sem se počutil odgovornega
16:54
the lessmanj I was ablesposoben to let go in your presenceprisotnost.
309
998274
3258
in manj sem se upal sprostiti v tvoji prisotnosti.
16:57
The thirdtretjino childotrok doesn't really come back.
310
1001532
2814
Tretji otrok se pravzaprav nikoli ne vrne.
17:00
So what happensse zgodi, if you want to sustainvzdrževati desireželja,
311
1004346
3432
Če torej želite ohranjati poželenje,
17:03
it's that realresnično dialecticdialektično piecekos.
312
1007778
2240
ste postavljeni v protislovno situacijo.
17:05
On the one handroka you want the securityvarnost in orderred to be ablesposoben to go.
313
1010018
3681
Po eni strani si želite varnosti, da bi se lahko sprostili.
17:09
On the other handroka if you can't go, you can't have pleasureužitek,
314
1013699
3752
Po drugi strani, če ne morete oditi, ne morete izkusiti užitka,
17:13
you can't culminatevrhunec, you don't have an orgasmorgazem,
315
1017451
2980
ne kulminirate, ne dosežete orgazma,
17:16
you don't get excitednavdušen because you spendporabiti your time
316
1020431
2483
ne vzburite se, ker svoj čas porabite
17:18
in the bodytelo and the headglava of the other and not in your ownlastno.
317
1022914
3136
v telesu in glavi drugega in ne sebe.
17:21
So in this dilemmadilema about reconcilingusklajevanje
318
1026050
3720
O tej dilemi o usklajevanju
17:25
these two setssklopov of fundamentaltemeljno needspotrebe,
319
1029770
2513
teh dveh skupin osnovnih potreb
17:28
there are a fewmalo things that I've come to understandrazumeti eroticerotično couplespari do.
320
1032283
4385
sem ugotovila nekaj stvari, ki jih počenejo erotični pari.
17:32
One, they have a lot of sexualspolno privacyzasebnost.
321
1036668
2982
Prvič, imajo veliko seksualne zasebnosti.
17:35
They understandrazumeti that there is an eroticerotično spaceprostor
322
1039650
2422
Razumejo, da obstaja erotičen prostor,
17:37
that belongspripada to eachvsak of them.
323
1042072
2051
ki pripada vsakemu izmed njiju.
17:40
They alsotudi understandrazumeti that foreplaypredigra is not something you do
324
1044123
3159
Razumejo tudi, da predigra ni nekaj, kar počnemo
17:43
fivepet minutesminut before the realresnično thing.
325
1047282
2104
pet minut pred pravo zadevo.
17:45
ForeplayPredigra prettylepa much startsse začne at the endkonec of the previousprejšnji orgasmorgazem.
326
1049386
3200
Predigra se začne na koncu prejšnjega orgazma.
17:48
They alsotudi understandrazumeti that an eroticerotično spaceprostor
327
1052586
3220
Razumejo tudi, da se erotičen prostor
17:51
isn't about, you beginzačeti to strokekap the other.
328
1055806
2189
ne začne z dotikanjem drug drugega.
17:53
It's about you createustvarite a spaceprostor where you leavedopust ManagementUpravljanje IncInc.,
329
1057995
3555
Gre se za ustvarjanje prostora, kjer pustijo ob strani službo,
17:57
maybe where you leavedopust the agileAgile programprogram,
330
1061550
2644
kjer lahko pustijo ob strani fitnes,
18:00
(LaughterSmeh)
331
1064209
1795
(smeh)
18:01
and you actuallydejansko just entervnesite that placemesto
332
1066004
3088
in vstopijo v prostor,
18:04
where you stop beingbiti the good citizendržavljan
333
1069092
2101
kjer prenehajo biti dober državljan,
18:07
who is takingjemanje carenego of things and beingbiti responsibleodgovoren.
334
1071193
2664
ki poskrbi za zadeve in je odgovoren.
18:09
ResponsibilityOdgovornost and desireželja just buttrit headsglave.
335
1073857
3544
Odgovornost in poželenje le tolčeta z glavami skupaj.
18:13
They don't really do well togetherskupaj.
336
1077401
2632
Ne znata dobro sodelovati.
18:15
EroticErotično couplespari alsotudi understandrazumeti that passionstrast waxesvoski and waneswanes.
337
1080033
4199
Erotični pari tudi razumejo, da strast narašča in pada.
18:20
It's prettylepa much like the moonluna. It has intermittents prekinitvami eclipsesmrki.
338
1084232
3569
Je kot luna. V presledkih obstajajo mrki.
18:23
But what they know is they know how to resurrectvstajenje it.
339
1087801
2623
A zavedajo se, kako jo obuditi.
18:26
They know how to bringprinesi it back,
340
1090424
1692
Vedo, kako jo pripeljati nazaj
18:28
and they know how to bringprinesi it back
341
1092116
1233
in to vedo,
18:29
because they have demystifiedDemistificiranje one bigvelik mythMIT,
342
1093349
2532
ker so razkrili velik mit,
18:31
whichki is the mythMIT of spontaneityspontanost, whichki is
343
1095881
2638
namreč mit spontanosti, ki govori,
18:34
that it's just going to fallpadec from heavennebesa while you're foldingzložljivo the laundrypralnica perila
344
1098519
3714
da jim bo to padlo z nebes, ko bodo zlagali perilo,
18:38
like a deusDeus exex machinamachina, and in factdejstvo they understoodrazumel
345
1102233
3112
kot deus ex machina, in pravzaprav razumejo,
18:41
that whateverkarkoli is going to just happense zgodi
346
1105345
2636
da karkoli se bo zgodilo
18:43
in a long-termdolgoročno relationshiprazmerje alreadyže has.
347
1107981
3086
v dolgotrajnem razmerju, se je že zgodilo.
18:46
CommittedZavezana sexseks is premeditatednaklepnega sexseks.
348
1111067
2664
Predan seks je premišljen seks.
18:49
It's willfulnamerno. It's intentionalnamerno.
349
1113731
2438
Zavesten je. Nameren je.
18:52
It's focusosredotočiti and presenceprisotnost.
350
1116169
3220
Je osredotočenje in prisotnost.
18:55
MerryVesel Valentine'sValentinovo.
351
1119389
1719
Veselo valentinovo.
18:57
(ApplauseAplavz)
352
1121108
7785
(aplavz)
Translated by Nika Ambrožič
Reviewed by Tadej Pesjak

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Esther Perel - Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life.

Why you should listen

For the first time in human history, couples aren’t having sex just to have kids; there’s room for sustained desire and long-term sexual relationships. But how? Perel, a licensed marriage and family therapist with a practice in New York, travels the world to help people answer this question. For her research she works across cultures and is fluent in nine languages. She coaches, consults and speaks regularly on erotic intelligence, trauma, sexual honesty and conflict resolution. She is the author of Mating in Captivity: Reconciling the Erotic and the Domestic. Her latest work focuses on infidelity: what it is, why happy people do it and how couples can recover from it. She aims to locate this very personal experience within a larger cultural context.

More profile about the speaker
Esther Perel | Speaker | TED.com