ABOUT THE SPEAKER
Esther Perel - Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life.

Why you should listen

For the first time in human history, couples aren’t having sex just to have kids; there’s room for sustained desire and long-term sexual relationships. But how? Perel, a licensed marriage and family therapist with a practice in New York, travels the world to help people answer this question. For her research she works across cultures and is fluent in nine languages. She coaches, consults and speaks regularly on erotic intelligence, trauma, sexual honesty and conflict resolution. She is the author of Mating in Captivity: Reconciling the Erotic and the Domestic. Her latest work focuses on infidelity: what it is, why happy people do it and how couples can recover from it. She aims to locate this very personal experience within a larger cultural context.

More profile about the speaker
Esther Perel | Speaker | TED.com
TEDSalon NY2013

Esther Perel: The secret to desire in a long-term relationship

Esther Perel: Tajemství vášně v dlouhodobém vztahu

Filmed:
15,997,886 views

V dlouhodobém vztahu často předpokládáme, že náš milovaný bude současně nejlepším přítelem i erotickým partnerem. Esther Perel však namítá, že dobrý sex pramení ze dvou vzájemně konfliktních potřeb: naší potřeby bezpečí a potřeby překvapení. Takže jak si udržíte vášeň? Esther Perel nás s přesvědčivým důvtipem nechává nahlédnout do tajemství erotické inteligence.
- Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:17
So, why does good sexsex so oftenčasto fadeslábnout,
0
1394
3048
Proč tak často dobrý sex upadá
00:20
even for couplespáry who continuepokračovat to love eachkaždý other as much as ever?
1
4442
4945
dokonce i u párů, které se stále milují stejně jako dříve?
00:25
And why does good intimacyintimita not guaranteezáruka good sexsex,
2
9387
3143
A proč dobrá intimita vždy nezaručuje dobrý sex,
00:28
contrarysol nemovitÝ PE sol A4 Bayonite об Betite об 00 обяваos ,м обява обм об postранилия мек обр обм to popularoblíbený beliefvíra?
3
12530
2631
ačkoliv se v to obecně věří?
00:31
Or, the nextdalší questionotázka would be,
4
15161
2194
Nebo by další otázka mohla znít:
00:33
can we want what we alreadyjiž have?
5
17355
2573
"Můžeme chtít to, co už máme?"
00:35
That's the million-dollarmilion dolarů questionotázka, right?
6
19928
2713
To je otázka za milión dolarů, že?
00:38
And why is the forbiddenzakázáno so eroticerotické?
7
22641
1713
A proč je zakázané tak eroticky přitažlivé?
00:40
What is it about transgressionpřestupek that makesdělá desiretouha so potentsilný?
8
24354
4261
Co je na nevěře tak zvláštního, že dává touze křídla?
00:44
And why does sexsex make babiesděti,
9
28615
1487
A proč máme děti díky sexu,
00:46
and babiesděti spellkouzlo eroticerotické disasterkatastrofa in couplespáry?
10
30102
4113
a tytéž děti způsobují v páru erotickou pohromu?
00:50
It's kinddruh of the fatalfatální eroticerotické blowfoukat, isn't it?
11
34215
2687
Je to svým způsobem fatální erotické prozření, že ano?
00:52
And when you love, how does it feel?
12
36902
2449
A když milujete, jak to poznáte?
00:55
And when you desiretouha, how is it differentodlišný?
13
39351
3153
A když toužíte, čím je to jiné?
00:58
These are some of the questionsotázky
14
42504
1668
Toto jsou některé z otázek,
01:00
that are at the centercentrum of my explorationprůzkum
15
44172
2588
které stojí v centru mého výzkumu
01:02
on the naturePříroda of eroticerotické desiretouha
16
46760
2752
o povaze erotické touhy
01:05
and its concomitantsouběžné dilemmasdilemy in modernmoderní love.
17
49512
3998
a s tím souvisejících dilematech moderní lásky.
01:09
So I travelcestovat the globezeměkoule,
18
53510
1802
Cestuji po celém světě
01:11
and what I'm noticingvšiml si is that
19
55312
2194
a všímám si,
01:13
everywherevšude where romanticismromantismus has enteredzadáno,
20
57506
2961
že všude tam, kam přišel romantismus,
01:16
there seemszdá se to be a crisiskrize of desiretouha.
21
60467
2912
jak se zdá, nastala krize touhy.
01:19
A crisiskrize of desiretouha, as in owningvlastnící the wantingchtějí --
22
63379
4781
Krize touhy ve smyslu vlastnictví chtěného --
01:24
desiretouha as an expressionvýraz of our individualityindividualita,
23
68160
3010
touha je vyjádřením naší individuality,
01:27
of our freevolný, uvolnit choicevýběr, of our preferencesPředvolby, of our identityidentita --
24
71170
3701
naší svobodné volby, našich preferencí, naší identity --
01:30
desiretouha that has becomestát a centralcentrální conceptpojem
25
74871
3279
touha se stala hlavní myšlenkou
01:34
as partčást of modernmoderní love and individualisticindividualistický societiesspolečnosti.
26
78150
3559
jako součást moderní lásky a individualistické společnosti.
01:37
You know, this is the first time in the historydějiny of humankindlidstvo
27
81709
3241
Víte, toto je poprvé v historii lidstva,
01:40
where we are tryingzkoušet to experienceZkusenosti sexualitysexualita in the long termobdobí,
28
84950
5783
kdy se snažíme zažít dlouhodobou sexualitu
01:46
not because we want 14 childrenděti,
29
90733
4033
ne proto, že chceme 14 dětí,
01:50
for whichkterý we need to have even more because manymnoho of them won'tzvyklý make it,
30
94766
4196
kterých ostatně musíme mít ještě víc, protože hodně z nich to nezvládne,
01:54
and not because it is exclusivelyvýhradně a woman'sženy maritalRodinný dutypovinnost.
31
98962
4169
a ne proto, že je to výhradní povinnost vdané ženy.
01:59
This is the first time that we want sexsex over time
32
103131
4519
Toto je proprvé, kdy chceme sex
02:03
about pleasurepotěšení and connectionspojení that is rootedzakořeněné in desiretouha.
33
107650
4780
kvůli potěšení a vazbě, která je zakotvena v touze.
02:08
So what sustainsudržuje desiretouha, and why is it so difficultobtížný?
34
112430
3412
Co tedy udržuje touhu a proč je to tak složité?
02:11
And at the heartsrdce of sustainingudržování desiretouha in a committedangažovaný relationshipvztah,
35
115842
5245
Myslím, že v centru přetrvávající touhy v oddaném partnerství
02:16
I think is the reconciliationsmíření of two fundamentalzákladní humančlověk needspotřeby.
36
121087
5607
je spojení dvou základních lidských potřeb.
02:22
On the one handruka, our need for securitybezpečnostní, for predictabilitypředvídatelnost,
37
126694
5162
Na jedné straně naše touha po bezpečí, po předvídatelnosti,
02:27
for safetybezpečnost, for dependabilityspolehlivost, for reliabilityspolehlivost, for permanencetrvalost --
38
131856
7392
po ochraně, po závislosti, po spolehlivosti, po trvalosti --
02:35
all these anchoringkotvení, groundinguzemnění experienceszkušenosti of our livesživoty
39
139248
3118
všechny tyto ukotvující, uzemňující zážitky našich životů,
02:38
that we call home.
40
142366
1659
které nazýváme domovem.
02:39
But we alsotaké have an equallystejně strongsilný need -- menmuži and womenženy --
41
144025
4443
Máme ovšem také stejně silnou potřebu -- muži i ženy --
02:44
for adventuredobrodružství, for noveltynovinka, for mysterytajemství, for riskriziko, for dangernebezpečí,
42
148468
5584
dobrodružství, nového, tajemství, rizika, nebezpečí,
02:49
for the unknownNeznámý, for the unexpectednečekané, surprisepřekvapení --
43
154052
3290
neznámého, nečekaného, překvapení --
02:53
you get the gistpodstata -- for journeycesta, for travelcestovat.
44
157342
3906
ve zkratce -- cesty, cestování.
02:57
So reconcilingodsouhlasení our need for securitybezpečnostní
45
161248
2158
Tedy když shrneme naši potřebu bezpečí
02:59
and our need for adventuredobrodružství into one relationshipvztah,
46
163406
2965
a naši potřebu dobrodružství do jednoho vztahu,
03:02
or what we todaydnes like to call a passionatevášnivý marriagemanželství,
47
166371
2883
neboli do toho, co dnes nazýváme vášnivým manželstvím,
03:05
used to be a contradictionrozpor in termspodmínky.
48
169254
2574
objeví se rozpor v definici.
03:07
MarriageManželství was an economichospodářský institutioninstituce
49
171828
2768
Manželství bývalo ekonomickou institucí,
03:10
in whichkterý you were givendané a partnershippartnerství for life
50
174596
3716
ve které jste dostala celoživotní partnerství,
03:14
in termspodmínky of childrenděti and socialsociální statuspostavení
51
178312
2744
ve smyslu dětí a sociálního statusu,
03:16
and successionnástupnictví and companionshipSpolečnost.
52
181056
2402
a pokračování rodu a společnost dalšího člověka.
03:19
But now we want our partnerpartner to still give us all these things,
53
183458
4434
Ale nyní chceme, aby nám náš partner stále dával všechny ty věci,
03:23
but in additionpřidání I want you to be my bestnejlepší friendpřítel
54
187892
2452
a navíc chceme, aby byl naším nejlepším přítelem
03:26
and my trusteddůvěryhodné confidantdůvěrník and my passionatevášnivý lovermilovník to bootspuštění počítače,
55
190344
3234
a zpovědníkem a ještě ke všemu vášnivým milencem,
03:29
and we livežít twicedvakrát as long.
56
193578
1404
a to žijeme dvakrát déle.
03:30
(LaughterSmích)
57
194982
2658
(Smích)
03:33
So we come to one personosoba, and we basicallyv podstatě are askingptát se them
58
197640
4258
Takže přijdeme za jedním člověkem a v zásadě ho žádáme,
03:37
to give us what oncejednou an entirecelý villagevesnice used to provideposkytnout:
59
201898
3327
aby nám dal totéž, co nám dříve poskytovala celá vesnice:
03:41
Give me belongingpatřící, give me identityidentita, give me continuitykontinuita,
60
205225
4148
Dej mi pocit sounáležitosti, dej mi identitu, dej mi budoucnost,
03:45
but give me transcendencetranscendence and mysterytajemství and aweAWE all in one.
61
209373
3899
zároveň s pocitem výjimečnosti, tajemství a obdivu.
03:49
Give me comfortpohodlí, give me edgeokraj.
62
213272
1891
Dej mi komfort, dej mi výzvy.
03:51
Give me noveltynovinka, give me familiarityobeznámenost.
63
215163
1922
Dej mi něco nového, dej mi něco známého.
03:52
Give me predictabilitypředvídatelnost, give me surprisepřekvapení.
64
217085
2065
Dej mi předvídatelnost, dej mi překvapení.
03:55
And we think it's a givendané, and toyshračky and lingeriespodní prádlo are going to saveUložit us with that.
65
219150
4223
A my si myslíme, že to tak má být. A že hračky a spodní prádlo nám to zajistí.
03:59
(ApplausePotlesk)
66
223373
5360
(Potlesk)
04:04
So now we get to the existentialexistenciální realityrealita of the storypříběh, right?
67
228733
4239
Takže teď se dostáváme do existenční reality celého příběhu, že?
04:08
Because I think, in some way -- and I'll come back to that --
68
232972
5768
Protože já si myslím, že nějakým způsobem, a ještě se k tomu vrátím,
04:14
but the crisiskrize of desiretouha is oftenčasto a crisiskrize of the imaginationfantazie.
69
238740
3574
že krize vášně je často krizí představivosti.
04:18
So why does good sexsex so oftenčasto fadeslábnout?
70
242314
3623
Tedy proč dobrý sex tak často upadá?
04:21
What is the relationshipvztah betweenmezi love and desiretouha?
71
245937
2548
Jaký je vztah mezi láskou a vášní?
04:24
How do they relatevztahují, and how do they conflictkonflikt?
72
248485
3124
Jak spolu souvisí a jakým způsobem se vylučují?
04:27
Because thereinv něm lieslži the mysterytajemství of eroticismerotismus.
73
251609
3148
Protože tam leží ono mystérium erotiky.
04:30
So if there is a verbsloveso, for me, that comespřijde with love, it's "to have."
74
254757
4250
Když hledáme sloveso, které vás napadne při slovu láska, pro mě to je "mít".
04:34
And if there is a verbsloveso that comespřijde with desiretouha, it is "to want."
75
259007
4184
A když hledáte sloveso pro vášeň, je to "chtít".
04:39
In love, we want to have, we want to know the belovedmilovaný.
76
263191
3859
Když jsme zamilovaní, chceme mít, chceme znát milovaného.
04:42
We want to minimizeminimalizujte the distancevzdálenost. We want to contractsmlouva that gapmezera.
77
267050
4503
Chceme minimalizovat vzdálenost, chceme překlenout mezeru.
04:47
We want to neutralizeneutralizovat the tensionsnapětí. We want closenessblízkost.
78
271553
4044
Chceme neutralizovat napětí, chceme blízkost.
04:51
But in desiretouha, we tendtendenci to not really want to go back to the placesmísta we'vejsme alreadyjiž gonepryč.
79
275597
5409
Ale když jsme vášniví, máme tendenci nechodit zpět na místa, kde už jsme byli.
04:56
ForgoneUšlé conclusionzávěr does not keep our interestzájem.
80
281006
3477
Předchozí závěry nás nezajímají.
05:00
In desiretouha, we want an Other, somebodyněkdo on the other sideboční that we can go visitnávštěva,
81
284483
4984
Když toužíme, chceme někoho Jiného, někoho na druhé straně, za kým můžeme jít na návštěvu,
05:05
that we can go spendstrávit some time with,
82
289467
2378
se kterým můžeme strávit nějaký čas,
05:07
that we can go see what goesjde on in theirjejich redČervené lightsvětlo districtokres.
83
291845
4103
se kterým se můžeme podívat do jejich vykřičené čtvrti.
05:11
In desiretouha, we want a bridgemost to crosspřejít.
84
295948
3345
Když jsme vášniví, chceme most, který bychom přešli.
05:15
Or in other wordsslova, I sometimesněkdy say, fireoheň needspotřeby airvzduch.
85
299293
3375
Nebo jinými slovy -- oheň potřebuje vzduch.
05:18
DesireTouha needspotřeby spaceprostor.
86
302668
2255
Vášeň potřebuje prostor.
05:20
And when it's said like that, it's oftenčasto quitedocela abstractabstraktní.
87
304923
3544
A když to řeknu tímto způsobem, zní to dost abstraktně.
05:24
But then I tookvzal a questionotázka with me.
88
308467
1601
Ale pak jsem si s sebou vzala jednu otázku
05:25
And I've gonepryč to more than 20 countrieszemí in the last fewpár yearsroky
89
310068
2475
a projela jsem více než 20 států v posledních několika letech
05:28
with "MatingKrytí in CaptivityZajetí," and I askedzeptal se people,
90
312543
2932
s "Partnerstvím zbaveným divokosti" (Mating in Captivity) a ptala jsem se lidí,
05:31
when do you find yourselfvy sám mostvětšina drawnnakreslený to your partnerpartner?
91
315475
3305
kdy se cítí nejvíce přitahováni ke svému partnerovi.
05:34
Not attractedpřilákala sexuallysexuálně, perza sese, but mostvětšina drawnnakreslený.
92
318780
3154
Ne sexuálně, jeho tělem, ale nejvíce přitahováni.
05:37
And acrosspřes culturekultura, acrosspřes religionnáboženství, and acrosspřes genderpohlaví --
93
321934
3414
A nezávisle na kultuře, náboženství a pohlaví --
05:41
exceptaž na for one -- there are a fewpár answersodpovědi that just keep comingpříchod back.
94
325348
5386
-- s jednou výjimkou -- existuje jen několik odpovědí, které se stále opakují.
05:46
So the first groupskupina is: I am mostvětšina drawnnakreslený to my partnerpartner
95
330734
4538
Takže první skupina říká: Jsem nejvíce přitahován svým partnerem,
05:51
when she is away, when we are apartodděleně, when we reunitesejít se.
96
335272
6685
když je pryč, když jsme rozdělení, když se znovu shledáme.
05:57
BasicallyV podstatě, when I get back in touchdotek
97
341957
3560
V zásadě, když se znovu octnu v situaci,
06:01
with my abilityschopnost to imaginepředstav si myselfmoje maličkost with my partnerpartner,
98
345517
3711
že si sebe sama představuji se svým partnerem,
06:05
when my imaginationfantazie comespřijde back in the pictureobrázek,
99
349228
2865
když má představivost opět ožije
06:07
and when I can rootvykořenit it in absenceabsence and in longingtouha,
100
352093
4947
a když se mohu ponořit do samoty a toužení,
06:12
whichkterý is a majorhlavní, důležitý componentkomponent of desiretouha.
101
357040
2695
které je hlavní součástí vášně.
06:15
But then the seconddruhý groupskupina is even more interestingzajímavý:
102
359735
3030
Ale druhá skupina je ještě zajímavější:
06:18
I am mostvětšina drawnnakreslený to my partnerpartner
103
362765
1842
Jsem nejvíce přitahován svým partnerem,
06:20
when I see him in the studiostudio, when she is onstagena scénu,
104
364607
3982
když ho vidím ve studiu, když je na pódiu,
06:24
when he is in his elementživel, when she's doing something she's passionatevášnivý about,
105
368589
4302
když je ve svém živlu, když dělá něco, co přímo zbožňuje,
06:28
when I see him at a partyoslava and other people are really drawnnakreslený to him,
106
372891
3392
když ho vidím na večírku a ostatní lidé se jím cítí přitahováni,
06:32
when I see her holddržet courtsoud.
107
376283
2288
když vidím, že je hvězda.
06:34
BasicallyV podstatě, when I look at my partnerpartner radiantSálavé and confidentsebejistý,
108
378571
4448
Jednoduše když vnímám svého partnera jako sebejistého a okouzlujícího,
06:38
probablypravděpodobně the biggestnejvětší turn-onzapnout/vypnout acrosspřes the boarddeska.
109
383019
3094
nejvíce vzrušujícího ze všech.
06:42
RadiantSálavé, as in self-sustainingsoběstačné.
110
386113
2840
Okouzlivě sebevědomého.
06:44
I look at this personosoba -- by the way, in desiretouha
111
388953
2912
Dívám se na tuto osobu -- mimochodem ve vášni
06:47
people rarelyjen zřídka talk about it, when we are blendedsmíšené into one,
112
391865
2630
o tom málokdy mluvíme, když jsme vzájemně propojeni,
06:50
fivePět centimeterscentimetry from eachkaždý other. I don't know in inchespalců how much that is.
113
394495
3490
pět centimetrů jeden od druhého. Netuším, kolik je to palců.
06:53
But it's alsotaké not when the other personosoba is that fardaleko apartodděleně
114
397985
3256
Ale také o tom nemluvíme, když je ten druhý tak daleko,
06:57
that you no longerdelší see them.
115
401241
1392
že už ho nevidíme.
06:58
It's when I'm looking at my partnerpartner from a comfortablekomfortní distancevzdálenost,
116
402633
4392
Stane se to, když se díváme na partnera z příjemné vzdálenosti,
07:02
where this personosoba that is alreadyjiž so familiarznát, so knownznámý,
117
407025
4349
když tato osoba už tak důvěrně známá
07:07
is momentarilyna okamžik oncejednou again somewhatponěkud mysterioustajemný, somewhatponěkud elusivenepolapitelný.
118
411374
4839
je momentálně znovu jaksi tajemná, prchavá.
07:12
And in this spaceprostor betweenmezi me and the other lieslži the eroticerotické élansíť LAN,
119
416213
4855
A v tomto prostoru mezi mnou a tím druhým leží erotický náboj,
07:16
lieslži that movementhnutí towardk the other.
120
421068
2593
spočívá v pohybu směrem k druhému.
07:19
Because sometimesněkdy, as ProustProust saysříká,
121
423661
2163
Protože někdy, jak říká Proust,
07:21
mysterytajemství is not about travelingcestování to newNový placesmísta,
122
425824
2675
tajemství nespočívá v cestování na nová místa,
07:24
but it's about looking with newNový eyesoči.
123
428499
2179
ale v tom, že se díváme novýma očima.
07:26
And so, when I see my partnerpartner on his ownvlastní or her ownvlastní,
124
430678
3529
A když tedy vidím svého partnera jak sám nebo sama
07:30
doing something in whichkterý they are envelopedobálky,
125
434207
2709
dělá něco, v čem je zcela ponořen,
07:32
I look at this personosoba and I momentarilyna okamžik get a shiftposun in perceptionvnímání,
126
436916
4863
dívám se na tu osobu a v té chvíli se posunu ve vnímání
07:37
and I staypobyt openotevřeno to the mysteriestajemství that are livingživobytí right nextdalší to me.
127
441779
5272
a zůstávám otevřená tajemstvím, která žijí hned vedle mě.
07:42
And then, more importantlydůležité, in this descriptionpopis about the other
128
447051
4472
A pak, což je ještě důležitější na tomto popisu druhého
07:47
or myselfmoje maličkost -- it's the samestejný -- what is mostvětšina interestingzajímavý
129
451523
3644
nebo mě -- to je jedno -- ještě důležitější je,
07:51
is that there is no needinesspotřebnost in desiretouha.
130
455167
2559
že ve vášni není žádná závislost.
07:53
NobodyNikdo needspotřeby anybodyněkdo.
131
457726
2328
Nikdo nikoho nepotřebuje.
07:55
There is no caretakingspoluvlastnické in desiretouha.
132
460054
2241
Ve vášni není žádné opatrovnictví.
07:58
CaretakingSpoluvlastnické is mightilymocně lovingmilující. It's a powerfulsilný anti-aphrodisiacAnti-afrodiziakum.
133
462295
5221
Opečovávání je hlavně v lásce. Je to silné anti-afrodiziakum.
08:03
I have yetdosud to see somebodyněkdo who is so turnedobrátil se on
134
467516
2294
Ještě jsem neviděla někoho, kdo je celý nažhavený
08:05
by somebodyněkdo who needspotřeby them.
135
469810
1702
na někoho, kdo ho potřebuje.
08:07
WantingKteří chtějí them is one thing. NeedingKteří potřebují them is a shutdownvypnutí počítače,
136
471512
3493
Chtění je jedna věc. Potřebnost je jako závora
08:10
and womenženy have knownznámý that forevernavždy,
137
475005
1543
a ženy toto vždy věděly,
08:12
because anything that will bringpřinést up parenthoodrodičovství
138
476548
2965
protože cokoliv, co skončí rodičovstvím,
08:15
will usuallyobvykle decreasepokles the eroticerotické chargenabít.
139
479513
3256
obvykle sníží erotický náboj.
08:18
For good reasonsdůvodů, right?
140
482769
2084
Z dobrých důvodů, že?
08:20
And then the thirdTřetí groupskupina of answersodpovědi usuallyobvykle would be
141
484853
3253
No a ta třetí skupina odpovědí obvykle bude zahrnovat situace,
08:24
when I'm surprisedpřekvapený, when we laughsmát se togetherspolu,
142
488106
4545
když jsem překvapená, když se spolu smějeme.
08:28
as somebodyněkdo said to me in the officekancelář todaydnes,
143
492651
2160
Jako dneska v kanceláři, když jsem se bavila s jedním kolegou,
08:30
when he's in his tuxTux, so I said, you know,
144
494811
1808
co na sobě měl smoking. Říkám mu:
08:32
it's eitherbuď the tuxTux or the cowboykovboj bootsboty.
145
496619
3063
"Ty nosíš jen oblek nebo kovbojské boty."
08:35
But basicallyv podstatě it's when there is noveltynovinka.
146
499682
3691
Je to o prožívání nového.
08:39
But noveltynovinka isn't about newNový positionspozic. It isn't a repertoirerepertoár of techniquestechniky.
147
503373
4278
Novota ale nespočívá v nových pozicích. Není to soubor technik.
08:43
NoveltyNovinka is, what partsčásti of you do you bringpřinést out?
148
507651
3535
Novota je o tom, které části sebe sama prezentuješ.
08:47
What partsčásti of you are just beingbytost seenviděno?
149
511186
3029
Které tvé stránky jsou zrovna vidět?
08:50
Because in some way one could say
150
514215
1939
Protože určitým způsobem by se dalo říci,
08:52
sexsex isn't something you do, ehEh?
151
516154
2003
že sex není něco, co děláte, že?
08:54
SexSex is a placemísto you go. It's a spaceprostor you enterzadejte
152
518157
3234
Sex je spíše místo, na které jdete. Je to prostor, do kterého vstoupíte
08:57
insideuvnitř yourselfvy sám and with anotherdalší, or othersostatní.
153
521391
3305
uvnitř vás s někým jiným, nebo jinými.
09:00
So where do you go in sexsex?
154
524696
2495
Takže kam v sexu cestujete?
09:03
What partsčásti of you do you connectpřipojit to?
155
527191
2337
Na kterou svou část se připojujete?
09:05
What do you seekhledat to expressvyjádřit there?
156
529528
2008
Co se tam snažíte vyjádřit?
09:07
Is it a placemísto for transcendencetranscendence and spiritualduchovní unionsvaz?
157
531536
3463
Je to místo pro transcedentální zkušenost a duševní jednotu?
09:10
Is it a placemísto for naughtinessdarebáctví and is it a placemísto to be safelybezpečně aggressiveagresivní?
158
534999
4328
Je to místo, kde můžete být sprostí a agresivní v mezích bezpečnosti?
09:15
Is it a placemísto where you can finallyKonečně surrenderkapitulace
159
539327
2344
Je to místo, kde konečně můžete kapitulovat
09:17
and not have to take responsibilityodpovědnost for everything?
160
541671
3000
a vzdát se odpovědnosti za cokoliv?
09:20
Is it a placemísto where you can expressvyjádřit your infantileinfantilní wishespřání?
161
544671
3008
Je to místo, kde můžete vyjádřit svá dětinská přání?
09:23
What comespřijde out there? It's a languageJazyk.
162
547679
2416
O co tam jde? Je to řeč, jazyk.
09:25
It isn't just a behaviorchování.
163
550095
2344
Ne jenom chování.
09:28
And it's the poeticpoetický of that languageJazyk that I'm interestedzájem in,
164
552439
2792
A já se zajímám o poezii tohoto jazyka,
09:31
whichkterý is why I beganzačalo to exploreprozkoumat this conceptpojem of eroticerotické intelligenceinteligence.
165
555231
4049
proto jsem začala zkoumat tento koncept erotické inteligence.
09:35
You know, animalszvířata have sexsex.
166
559280
2095
Víte, zvířata mají sex.
09:37
It's the pivotkontingenční tabulky, it's biologybiologie, it's the naturalpřírodní instinctinstinkt.
167
561375
3431
Je to středobod, biologie, přirozený instinkt.
09:40
We are the only onesty who have an eroticerotické life,
168
564806
3280
Ale my jsme jediní, kteří mají erotický život, což znamená,
09:43
whichkterý meansprostředek that it's sexualitysexualita transformedtransformované by the humančlověk imaginationfantazie.
169
568086
5918
že sexualita se přeměnila působením lidské představivosti.
09:49
We are the only onesty who can make love for hourshodin,
170
574004
3762
Jsme jediní, kteří se dokážou milovat celé hodiny,
09:53
have a blissfulblažené time, multiplenásobek orgasmsorgasmy,
171
577766
2872
celí blažení, s několikanásobnými orgasmy,
09:56
and touchdotek nobodynikdo, just because we can imaginepředstav si it.
172
580638
3905
a přesto se nikoho nedotýkat, jen díky naší představivosti.
10:00
We can hintnáznak at it. We don't even have to do it.
173
584543
2910
Můžeme to jenom naznačit. Ani to nemusíme dělat.
10:03
We can experienceZkusenosti that powerfulsilný thing calledvolal anticipationočekávání,
174
587453
3432
Můžeme zažít mocné působení věci zvané očekávání,
10:06
whichkterý is a mortarminomet to desiretouha,
175
590885
2447
která je pojivem vášně.
10:09
the abilityschopnost to imaginepředstav si it, as if it's happeninghappening,
176
593332
3272
Schopnost představit si to, jako by to probíhalo,
10:12
to experienceZkusenosti it as if it's happeninghappening, while nothing is happeninghappening
177
596604
4280
prožívat to, jako by to opravdu bylo, i když se nic neděje
10:16
and everything is happeninghappening at the samestejný time.
178
600884
2685
a současně se děje úplně všechno.
10:19
So when I beganzačalo to think about eroticismerotismus,
179
603569
2530
Když jsem tedy začala přemýšlet o erotice,
10:21
I beganzačalo to think about the poeticsPoetika of sexsex,
180
606099
3138
začala jsem uvažovat o poezii sexu.
10:25
and if I look at it as an intelligenceinteligence,
181
609237
2543
Pokud ji vnímám jako druh inteligence,
10:27
then it's something that you cultivatekultivovat.
182
611780
2303
pak je to něco, co kultivujete.
10:29
What are the ingredientspřísady? ImaginationPředstavivost, playfulnesshravost,
183
614083
4137
Jaké jsou přísady? Představivost, hravost,
10:34
noveltynovinka, curiosityzvědavost, mysterytajemství.
184
618220
3304
novota, zvědavost, tajemství.
10:37
But the centralcentrální agentAgent is really that piecekus calledvolal the imaginationfantazie.
185
621524
4959
Ale hlavní přísadou je kousek zvaný představivost.
10:42
But more importantlydůležité, for me to beginzačít to understandrozumět
186
626483
3081
Abych pochopila,
10:45
who are the couplespáry who have an eroticerotické sparkSpark,
187
629564
2758
kdo jsou dvojice s erotickou jiskrou,
10:48
what sustainsudržuje desiretouha, I had to go back
188
632322
2567
která udržuje vášeň, bylo pro mě ještě důležitější se vrátit
10:50
to the originaloriginál definitiondefinice of eroticismerotismus,
189
634889
2673
k původní definici erotiky,
10:53
the mysticalmystické definitiondefinice, and I wentšel throughpřes it
190
637562
2651
tajemné definici, a já jsem ji prohlédla
10:56
throughpřes a bifurcationbifurkace by looking actuallyvlastně at traumatrauma,
191
640213
3439
díky tomu, že jsem se podívala na trauma,
10:59
whichkterý is the other sideboční, and I lookedpodíval se at it
192
643652
2658
které stojí na druhé straně. A to tak,
11:02
looking at the communityspolečenství that I had growndospělý up in,
193
646310
2606
že jsem pozorovala komunitu, ve které jsem vyrůstala,
11:04
whichkterý was a communityspolečenství in BelgiumBelgie, all HolocaustHolocaustu survivorskteří přežili,
194
648916
3612
což byla komunita v Belgii, všichni, kdo přežili holokaust.
11:08
and in my communityspolečenství there were two groupsskupiny:
195
652528
2962
A v mé komunitě existovaly dvě skupiny:
11:11
those who didn't diezemřít, and those who camepřišel back to life.
196
655490
3814
Ti, kteří nezemřeli a ti, kteří se navrátili k životu.
11:15
And those who didn't diezemřít livedžil oftenčasto very tethereduvázána to the groundpřízemní,
197
659304
3322
A ti, kteří nezemřeli, často žili velmi přízemně,
11:18
could not experienceZkusenosti pleasurepotěšení, could not trustdůvěra,
198
662626
3590
nedokázali si vychutnat potěšení, neuměli důvěřovat,
11:22
because when you're vigilantbdělí, worriedustaraný, anxiousúzkost,
199
666216
2761
protože když jste neustále v pozoru, ustaraní, máte strach,
11:24
and insecurenejisté, you can't liftvýtah your headhlava
200
668977
2629
a jste nejistí, nemůžete kráčet vzpřímeně
11:27
to go and take off in spaceprostor and be playfulhravý and safebezpečný and imaginativeimaginativní.
201
671606
5464
ani opanovat prostor, ani být hravý, v bezpečí a plný představivosti.
11:32
Those who camepřišel back to life were those
202
677070
2482
Ti, kteří se navrátili k životu,
11:35
who understoodrozuměli the eroticerotické as an antidoteprotijed to deathsmrt.
203
679552
2661
vnímali erotiku jako protijed smrti.
11:38
They knewvěděl how to keep themselvesoni sami alivenaživu.
204
682213
3670
Naučili se, jak zůstat naživu.
11:41
And when I beganzačalo to listen to the sexlessnesssexlessness of the couplespáry that I work with,
205
685883
3968
A když jsem začala naslouchat párům, se kterými pracuji a které nemají žádný sex,
11:45
I sometimesněkdy would hearslyšet people say, "I want more sexsex,"
206
689851
2853
slýchávala jsem: "Chci více sexu."
11:48
but generallyobvykle people want better sexsex,
207
692704
2862
Obvykle ale lidé chtějí lepší sex,
11:51
and better is to reconnectznovu připojit with that qualitykvalitní of alivenessživosti,
208
695566
3254
a lepší znamená pracovat na kvalitě svého žití,
11:54
of vibrancyživost, of renewalobnova, of vitalityvitalita, of erosEros, of energyenergie
209
698820
4129
jeho pestrosti, neustálé obrody, vitality, erosu, energie,
11:58
that sexsex used to affordsi dovolit them, or that they'veoni mají hopeddoufal
210
702949
2574
vše, co sex kdysi umožňoval, nebo v co doufali,
12:01
it would affordsi dovolit them.
211
705523
1894
že jim umožní.
12:03
And so I beganzačalo to askdotázat se a differentodlišný questionotázka.
212
707417
3027
A tak jsem se začala ptát jinak.
12:06
"I shutzavřeno myselfmoje maličkost off when ..." beganzačalo to be the questionotázka.
213
710444
4847
Otázka začínala: "Uzavřu se, když..."
12:11
"I turnotočit se off my desirestouhy when ..." whichkterý is not the samestejný questionotázka as,
214
715291
3280
"Má vášeň opadne, když...", což není stejná otázka jako:
12:14
"What turnsotočí me off is ..." and "You turnotočit se me off when ..."
215
718571
3946
"Co mě vytáčí..." a "Vytáčíš mě, když..."
12:18
And people beganzačalo to say, "I turnotočit se myselfmoje maličkost off when
216
722517
3223
A lidé odpovídali: "Má vášeň opadne,
12:21
I feel deadmrtví insideuvnitř, when I don't like my bodytělo,
217
725740
2889
když se uvnitř cítím mrtvý, když nemám rád své tělo,
12:24
when I feel oldstarý, when I haven'tnemáte had time for myselfmoje maličkost,
218
728629
3224
když se cítím starý, když nemám sám na sebe čas,
12:27
when I haven'tnemáte had a chancešance to even checkkontrola in with you,
219
731853
2624
když nemám ani čas se s tebou pozdravit,
12:30
when I don't performprovést well at work,
220
734477
1561
když se mi nedaří v práci,
12:31
when I feel lownízký self esteemúcta, when I don't have a sensesmysl of self-worthsebeúctu,
221
736038
3195
když mám nízké sebevědomí, když si sebe sama nevážím,
12:35
when I don't feel like I have a right to want, to take,
222
739233
3228
když cítím, že nemám právo něco žádat, brát,
12:38
to receivedostávat pleasurepotěšení."
223
742461
2440
dostávat potěšení."
12:40
And then I beganzačalo to askdotázat se the reversezvrátit questionotázka.
224
744901
2365
A pak jsem se začala ptát opačně:
12:43
"I turnotočit se myselfmoje maličkost on when ..." Because mostvětšina of the time,
225
747266
2771
"Rozvášní mě, když...", protože většinou se lidé
12:45
people like to askdotázat se the questionotázka, "You turnotočit se me on,
226
750037
2858
ptají: "Vzbuzuješ ve mně vášeň, když... co ve mně vzbuzuje vášeň."
12:48
what turnsotočí me on," and I'm out of the questionotázka. You know?
227
752895
3577
Dostala jsem se tak mimo okruh této otázky. Chápete?
12:52
Now, if you are deadmrtví insideuvnitř, the other personosoba can do a lot of things for Valentine'sValentýna.
228
756472
4310
Když se uvnitř cítíte mrtví, tak ten druhý může na Valentýna podniknout spoustu věcí.
12:56
It won'tzvyklý make a dentDent. There is nobodynikdo at the receptionrecepce desklavice.
229
760782
2800
Ani si neškrtne. Nikdo není na příjmu.
12:59
(LaughterSmích)
230
763582
1493
(Smích)
13:00
So I turnotočit se myselfmoje maličkost on when,
231
765075
2402
Takže, rozvášním se, když...
13:03
I turnotočit se my desirestouhy, I wakeprobudit up when ...
232
767477
4011
Roztoužím se, procitnu, když...
13:07
Now, in this paradoxparadox betweenmezi love and desiretouha,
233
771488
4618
V tomto paradoxu mezi láskou a vášní
13:12
what seemszdá se to be so puzzlingzáhadný is that the very ingredientspřísady
234
776106
3881
nás matou samy ingredience,
13:15
that nurtureživit love -- mutualityvzájemnost, reciprocityvzájemnost,
235
779987
4151
které podporují lásku -- vzájemnost, vzájemné dávání,
13:20
protectionochrana, worrytrápit se, responsibilityodpovědnost for the other --
236
784138
4032
ochranu, starost a odpovědnost za druhého --
13:24
are sometimesněkdy the very ingredientspřísady that stiflepotlačit desiretouha.
237
788170
4123
tyto ingredience často současně potlačují vášeň.
13:28
Because desiretouha comespřijde with a hosthostitel of feelingspocity
238
792293
4229
Protože vášeň přichází s panovačnými pocity,
13:32
that are not always suchtakový favoritesOblíbené položky of love:
239
796522
3977
které nejsou vždy přítelem lásky:
13:36
jealousyžárlivost, possessivenesssobectví, aggressionagrese, powerNapájení, dominancedominance,
240
800499
4129
žárlivost, touha po vlastnictví, agrese, síla, dominance,
13:40
naughtinessdarebáctví, mischiefneplechu.
241
804628
1788
nevázanost, podvádění.
13:42
BasicallyV podstatě mostvětšina of us will get turnedobrátil se on at night
242
806416
3287
V zásadě většina z nás je více vzrušivá v noci
13:45
by the very samestejný things that we will demonstrateprokázat againstproti duringběhem the day.
243
809703
3902
úplně stejnými věcmi, proti kterým bychom ve dne protestovali.
13:49
You know, the eroticerotické mindmysl is not very politicallypoliticky correctopravit.
244
813605
3413
Víte, erotická mysl není příliš politicky korektní.
13:52
If everybodyvšichni was fantasizingfantazírování on a bedpostel of rosesrůže,
245
817018
2655
Kdyby každý snil o posteli plné růží,
13:55
we wouldn'tby ne be havingmít suchtakový interestingzajímavý talksrozhovory about this.
246
819673
3437
nemohli bychom o tom takto zajímavě hovořit.
13:59
But no, in our mindmysl up there
247
823110
2813
Ale ne, v naší mysli
14:01
are a hosthostitel of things going on that we don't always know
248
825923
3747
probíhá hromada pocitů, o kterých ani nevíme,
14:05
how to bringpřinést to the personosoba that we love,
249
829670
2087
jak je prezentovat osobě, kterou milujeme,
14:07
because we think love comespřijde with selflessnessnezištnost
250
831757
2813
protože si myslíme, že láskou ztrácíme sebe sama
14:10
and in factskutečnost desiretouha comespřijde with a certainurčitý amountmnožství of selfishnesssobectví
251
834570
3712
a ve skutečnosti vášeň přichází s určitou dávkou sobectví
14:14
in the bestnejlepší sensesmysl of the wordslovo:
252
838282
1779
v tom nejlepším smyslu slova:
14:15
the abilityschopnost to staypobyt connectedpřipojeno to one'sněčí self
253
840061
3033
jako schopnost zůstat sám sebou
14:18
in the presencepřítomnost of anotherdalší.
254
843094
1891
v přítomnosti jiné osoby.
14:20
So I want to drawkreslit that little imageobraz for you,
255
844985
2652
Chtěla bych vám nakreslit malý obrázek,
14:23
because this need to reconcilesmířit se these two setssady of needspotřeby,
256
847637
3709
protože potřebujeme nějak spojit tyto dvě skupiny potřeb,
14:27
we are bornnarozený with that.
257
851346
1543
se kterými jsme se narodili.
14:28
Our need for connectionspojení, our need for separatenessoddělenost,
258
852889
2897
Naši potřebu po spojení, potřebu nezávislosti,
14:31
or our need for securitybezpečnostní and adventuredobrodružství,
259
855786
2209
po bezpečí a dobrodružství,
14:33
or our need for togethernesspospolitosti and for autonomyautonomie,
260
857995
2696
naši potřebu po vzájemnosti a autonomii.
14:36
and if you think about the little kiddítě who sitssedí on your lapklín
261
860691
2744
A jestli myslíte na to malé dítě, které vám sedí na klíně,
14:39
and who is cozilyútulně nestedvnořené here and very securezabezpečení and comfortablekomfortní,
262
863435
4492
pohodlně a v bezpečí,
14:43
and at some pointbod all of us need to go out into the worldsvět
263
867927
3917
přesto v nějakém bodu každý z nás pocítí touhu vyrazit do světa
14:47
to discoverobjevit and to exploreprozkoumat.
264
871844
2492
objevovat a zkoumat.
14:50
That's the beginningzačátek of desiretouha,
265
874336
1517
To je počátkem vášně,
14:51
that exploratoryprůzkumné needspotřeby curiosityzvědavost, discoveryobjev.
266
875853
4495
touhy prozkoumávat, zvědavost, objevování.
14:56
And then at some pointbod they turnotočit se around and they look at you,
267
880348
3892
A v nějakém bodě se to dítě obrátí a podívá se na vás,
15:00
and if you tell them,
268
884240
2473
a když mu řeknete:
15:02
"Hey kiddoKiddo, the world'sna světě a great placemísto. Go for it.
269
886713
2352
"Hej prcku, svět je skvělej. Zmocni se jej.
15:04
There's so much funzábava out there,"
270
889065
1692
Je to zábava,"
15:06
then they can turnotočit se away and they can experienceZkusenosti
271
890757
2676
tak se může zase otočit a může zažít
15:09
connectionspojení and separatenessoddělenost at the samestejný time.
272
893433
2205
spojení a oddělení současně.
15:11
They can go off in theirjejich imaginationfantazie, off in theirjejich bodytělo,
273
895638
3249
Mohou odejít ve svých představách, mimo své tělo,
15:14
off in theirjejich playfulnesshravost, all the while knowingvědět
274
898887
3082
mimo svou hravost, to vše za vědomí,
15:17
that there's somebodyněkdo when they come back.
275
901969
2593
že mají někoho, ke komu se mohou vrátit.
15:20
But if on this sideboční there is somebodyněkdo who saysříká,
276
904562
2311
Ale když někdo říká:
15:22
"I'm worriedustaraný. I'm anxiousúzkost. I'm depresseddeprimovaný.
277
906873
3827
"Mám strach, bojím se, mám depresi.
15:26
My partnerpartner hasn'tnení takenpřijat carepéče of me in so long.
278
910700
2034
Můj partner se o mě tak dlouho nestará.
15:28
What's so good out there? Don't we have everything
279
912734
2516
Co je tam venku tak zajímavého? Copak nemáme všechno,
15:31
you need togetherspolu, you and I?"
280
915250
2183
co spolu potřebujeme, ty a já?"
15:33
then there are a fewpár little reactionsreakcí
281
917433
2113
pak se stane pár věcí,
15:35
that all of us can prettydosti much recognizeuznat.
282
919546
3328
které všichni z nás dobře známe.
15:38
Some of us will come back, camepřišel back a long time agopřed,
283
922874
4792
Někteří z nás se vrátí, nebo už se dávno vrátili,
15:43
and that little childdítě who comespřijde back
284
927666
2208
a to malé dítě, které se vrátilo, je dítě,
15:45
is the childdítě who will forgovzdát se a partčást of himselfsám
285
929874
2833
které se vzdalo části sebe sama,
15:48
in orderobjednat not to loseprohrát the other.
286
932707
2416
aby neztratilo toho druhého.
15:51
I will loseprohrát my freedomsvoboda in orderobjednat not to loseprohrát connectionspojení.
287
935123
3925
Ztratím svou svobodu, abych neztratil vztah.
15:54
And I will learnUčit se to love in a certainurčitý way
288
939048
2682
A naučím se milovat určitým způsobem to,
15:57
that will becomestát burdenedzatížená with extradalší worrytrápit se
289
941730
4200
že strach, odpovědnost a zvláštní péče
16:01
and extradalší responsibilityodpovědnost and extradalší protectionochrana,
290
945930
3544
mi stanoví mé hranice
16:05
and I won'tzvyklý know how to leavezanechat, opustit you
291
949474
2464
a já nebudu vědět, jak tě opustit,
16:07
in orderobjednat to go playhrát si, in orderobjednat to go experienceZkusenosti pleasurepotěšení,
292
951938
3544
abych si mohl jít hrát, abych mohl zažít potěšení,
16:11
in orderobjednat to discoverobjevit, to enterzadejte insideuvnitř myselfmoje maličkost.
293
955482
3240
abych mohl zkoumat, abych mohl poznat sám sebe.
16:14
TranslatePřeložit this into adultdospělý languageJazyk.
294
958722
2884
Přeložte si to do jazyka dospělých.
16:17
It startszačíná very youngmladý. It continuespokračuje into our sexsex livesživoty
295
961606
3620
Začíná to v raném mládí a pokračuje do našeho sexuálního života,
16:21
up to the endkonec.
296
965226
1515
až do smrti.
16:22
ChildDítě numberčíslo two comespřijde back
297
966741
2520
Dítě číslo dvě se vrací,
16:25
but looksvzhled like that over theirjejich shoulderrameno all the time.
298
969261
2805
ale vypadá, jako by se každou chvíli ohlíželo přes rameno.
16:27
"Are you going to be there?
299
972066
2040
"Budeš tam?"
16:30
Are you going to cursekletba me? Are you going to scoldnadávat me?
300
974106
1879
Budeš mě proklínat? Budeš mi nadávat?
16:31
Are you going to be angryrozzlobený with me?"
301
975985
1998
Budeš se na mě zlobit?"
16:33
And they maysmět be gonepryč, but they're never really away,
302
977983
3619
A možná i odejdou, ale nikdy skutečně nebudou pryč,
16:37
and those are oftenčasto the people that will tell you,
303
981602
2087
a to jsou často lidé, kteří vám říkají,
16:39
in the beginningzačátek it was supersuper hothorký.
304
983689
2329
že na začátku to bylo super vášnivé.
16:41
Because in the beginningzačátek, the growingrostoucí intimacyintimita
305
986018
3576
Protože na začátku rostoucí intimita
16:45
wasn'tnebyl yetdosud so strongsilný
306
989594
1898
ještě nebyla tak silná,
16:47
that it actuallyvlastně led to the decreasepokles of desiretouha.
307
991492
3063
aby vedla k úbytku vášně.
16:50
The more connectedpřipojeno I becamestal se, the more responsibleodpovědný I feltcítil,
308
994555
3719
Čím více jsem se cítil svázaný, čím více jsem se cítil odpovědný,
16:54
the lessméně I was ableschopný to let go in your presencepřítomnost.
309
998274
3258
tím méně jsem se dokázal uvolnit v tvé přítomnosti.
16:57
The thirdTřetí childdítě doesn't really come back.
310
1001532
2814
Třetí dítě ve se ve skutečnosti ani nevrátí.
17:00
So what happensse děje, if you want to sustainudržet desiretouha,
311
1004346
3432
Takže co se stane, když chcete, aby vášeň přetrvala,
17:03
it's that realnemovitý dialecticdialektický piecekus.
312
1007778
2240
to je opravdu dialektická otázka.
17:05
On the one handruka you want the securitybezpečnostní in orderobjednat to be ableschopný to go.
313
1010018
3681
Na jednu stranu chcete bezpečí, abyste mohli odejít.
17:09
On the other handruka if you can't go, you can't have pleasurepotěšení,
314
1013699
3752
Na druhou stranu, když nemůžete odejít, nemůžete ani mít potěšení,
17:13
you can't culminatevrcholí, you don't have an orgasmorgasmus,
315
1017451
2980
nemůžete vyvrcholit, nemáte orgasmus,
17:16
you don't get excitedvzrušený because you spendstrávit your time
316
1020431
2483
nevzrušíte se, protože trávíte svůj čas
17:18
in the bodytělo and the headhlava of the other and not in your ownvlastní.
317
1022914
3136
v těle a hlavě jiného, a ne ve svém vlastním.
17:21
So in this dilemmadilema about reconcilingodsouhlasení
318
1026050
3720
V tomto dilematu sjednocení
17:25
these two setssady of fundamentalzákladní needspotřeby,
319
1029770
2513
těchto dvou souborů základních potřeb
17:28
there are a fewpár things that I've come to understandrozumět eroticerotické couplespáry do.
320
1032283
4385
je několik málo momentů, kterých jsem si všimla u eroticky naladěných párů.
17:32
One, they have a lot of sexualsexuální privacysoukromí.
321
1036668
2982
Na jednu stranu mají hodně sexuálního soukromí.
17:35
They understandrozumět that there is an eroticerotické spaceprostor
322
1039650
2422
Chápou, že existuje erotický prostor,
17:37
that belongspatří to eachkaždý of them.
323
1042072
2051
který patří každému z nich.
17:40
They alsotaké understandrozumět that foreplaypředehra is not something you do
324
1044123
3159
Také chápou, že předehra není něco, co děláte
17:43
fivePět minutesminut before the realnemovitý thing.
325
1047282
2104
pět minut než na to dojde.
17:45
ForeplayPředehra prettydosti much startszačíná at the endkonec of the previouspředchozí orgasmorgasmus.
326
1049386
3200
Předehra ve skutečnosti začíná na konci posledního orgasmu.
17:48
They alsotaké understandrozumět that an eroticerotické spaceprostor
327
1052586
3220
Také chápou, že erotický prostor
17:51
isn't about, you beginzačít to strokemrtvice the other.
328
1055806
2189
nevytvoříte tak, že začnete hladit druhého.
17:53
It's about you createvytvořit a spaceprostor where you leavezanechat, opustit ManagementVedení IncInc.,
329
1057995
3555
Je to o tom, že vytvoříte prostor, kde můžete opustit Management Inc.,
17:57
maybe where you leavezanechat, opustit the agileagilní programprogram,
330
1061550
2644
možná tam, kde opustíte náročný program,
18:00
(LaughterSmích)
331
1064209
1795
(Smích)
18:01
and you actuallyvlastně just enterzadejte that placemísto
332
1066004
3088
a prostě jen vstoupíte na místo,
18:04
where you stop beingbytost the good citizenobčan
333
1069092
2101
kde přestanete být spořádaným občanem,
18:07
who is takingpřijmout carepéče of things and beingbytost responsibleodpovědný.
334
1071193
2664
který se stará o spoustu věcí a je zodpovědný.
18:09
ResponsibilityOdpovědnost and desiretouha just buttpažba headshlavy.
335
1073857
3544
Zodpovědnost a vášeň se vzájemně vylučují.
18:13
They don't really do well togetherspolu.
336
1077401
2632
Ve skutečnosti spolu moc nevycházejí.
18:15
EroticErotické couplespáry alsotaké understandrozumět that passionvášeň waxesvosky and wanesubývá.
337
1080033
4199
Erotické páry také chápou, že vášeň roste a ubývá.
18:20
It's prettydosti much like the moonměsíc. It has intermittentobčasné eclipseszatmění.
338
1084232
3569
Je to podobné jako měsíc. Ten má také střídavá zatmění.
18:23
But what they know is they know how to resurrectvzkřísit it.
339
1087801
2623
Ale hlavně znají způsob, jak vášeň vzkřísit.
18:26
They know how to bringpřinést it back,
340
1090424
1692
Jak ji obnovit,
18:28
and they know how to bringpřinést it back
341
1092116
1233
a ví, jak ji obnovit,
18:29
because they have demystifiedmýtů zbavená one bigvelký mythMýtus,
342
1093349
2532
protože prohlédli jeden velký mýtus,
18:31
whichkterý is the mythMýtus of spontaneityspontánnost, whichkterý is
343
1095881
2638
což je mýtus spontánnosti, který tvrdí,
18:34
that it's just going to fallpodzim from heavennebe while you're foldingskládací the laundryPrádelna
344
1098519
3714
že ono to prostě spadne z nebe, když skládáte prádlo,
18:38
like a deusDeus exex machinamachina, and in factskutečnost they understoodrozuměli
345
1102233
3112
jako deus ex machina, a naopak pochopili,
18:41
that whateverTo je jedno is going to just happenpřihodit se
346
1105345
2636
že cokoliv se stane
18:43
in a long-termdlouhodobý relationshipvztah alreadyjiž has.
347
1107981
3086
v dlouhodobém vztahu, to se již stalo.
18:46
CommittedPotvrzené sexsex is premeditatedpromyšlený sexsex.
348
1111067
2664
Spáchaný sex je předem promyšlený sex.
18:49
It's willfulúmyslně. It's intentionalúmyslně.
349
1113731
2438
Je záměrný. Je chtěný.
18:52
It's focussoustředit se and presencepřítomnost.
350
1116169
3220
Je zaměřený na právě teď.
18:55
MerryMerry Valentine'sValentýna.
351
1119389
1719
Štastného Valentýna.
18:57
(ApplausePotlesk)
352
1121108
7785
(Potlesk)
Translated by Lenka Švehlíková
Reviewed by Mirek Mráz

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Esther Perel - Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life.

Why you should listen

For the first time in human history, couples aren’t having sex just to have kids; there’s room for sustained desire and long-term sexual relationships. But how? Perel, a licensed marriage and family therapist with a practice in New York, travels the world to help people answer this question. For her research she works across cultures and is fluent in nine languages. She coaches, consults and speaks regularly on erotic intelligence, trauma, sexual honesty and conflict resolution. She is the author of Mating in Captivity: Reconciling the Erotic and the Domestic. Her latest work focuses on infidelity: what it is, why happy people do it and how couples can recover from it. She aims to locate this very personal experience within a larger cultural context.

More profile about the speaker
Esther Perel | Speaker | TED.com