ABOUT THE SPEAKER
Esther Perel - Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life.

Why you should listen

For the first time in human history, couples aren’t having sex just to have kids; there’s room for sustained desire and long-term sexual relationships. But how? Perel, a licensed marriage and family therapist with a practice in New York, travels the world to help people answer this question. For her research she works across cultures and is fluent in nine languages. She coaches, consults and speaks regularly on erotic intelligence, trauma, sexual honesty and conflict resolution. She is the author of Mating in Captivity: Reconciling the Erotic and the Domestic. Her latest work focuses on infidelity: what it is, why happy people do it and how couples can recover from it. She aims to locate this very personal experience within a larger cultural context.

More profile about the speaker
Esther Perel | Speaker | TED.com
TEDSalon NY2013

Esther Perel: The secret to desire in a long-term relationship

Esther Perel: Uzun dönem ilişkilerde şehvet için sır

Filmed:
15,997,886 views

Uzun dönem ilişkilerde sıklıkla sevdiğimizin hem en iyi arkadaşımız hemde erotik ortağımız olmasını bekleriz. Ama Esther Perel bunu tartışmaya açıyor, iyi ve bağlı olan seks iki çatışan ihtiyaç ortaya çıkarıyor: güvenliğimiz için olan ihtiyacımız ve sürpriz için olan ihtiyacımız. Öyle ise arzuyu nasıl sürekl, bir hale getirirsiniz? Zekâ ve belagat ile Perel erotik zekanın gizemlerini öğretiyor.
- Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:17
So, why does good sexseks so oftensık sık fadekarartmak,
0
1394
3048
Birbirlerini her zamanki kadar çok sevmeye devam eden çiftlerin bile
00:20
even for couplesçiftler who continuedevam et to love eachher other as much as ever?
1
4442
4945
cinsel yaşamı neden çoğunlukla sönüyor?
00:25
And why does good intimacysamimiyet not guaranteegaranti good sexseks,
2
9387
3143
Bir de neden inanılanın aksine tensel yakınlık
00:28
contraryaksi to popularpopüler beliefinanç?
3
12530
2631
iyi bir cinsel yaşamı temin etmiyor?
00:31
Or, the nextSonraki questionsoru would be,
4
15161
2194
Belki de bir sonraki meselemiz şu olabilir:
00:33
can we want what we alreadyzaten have?
5
17355
2573
Zaten sahip olduklarimizi isteyebilir miyiz?
00:35
That's the million-dollarmilyon dolar questionsoru, right?
6
19928
2713
Milyonlarca lira değerindeki soru bu, değil mi?
00:38
And why is the forbiddenyasak so eroticerotik?
7
22641
1713
Hem, neden yasaklanmış şeyler bu kadar erotiktir?
00:40
What is it about transgressiongünah that makesmarkaları desirearzu etmek so potentkuvvetli?
8
24354
4261
Arzuyu bu kadar etkili kılan günaha ne demeli?
00:44
And why does sexseks make babiesbebekler,
9
28615
1487
Bir de neden cinsel ilişki bebelerin doğumuna neden oluyor
00:46
and babiesbebekler spellbüyü eroticerotik disasterafet in couplesçiftler?
10
30102
4113
ve bebekler çiftler için erotik felaket anlamına geliyor?
00:50
It's kindtür of the fatalölümcül eroticerotik blowdarbe, isn't it?
11
34215
2687
Bu erotizme vurulan adeta ölümcül bir darbe, öyle değil mi?
00:52
And when you love, how does it feel?
12
36902
2449
Birini sevmek, bu nasıl bir duygu?
00:55
And when you desirearzu etmek, how is it differentfarklı?
13
39351
3153
Peki birini arzuladığınızda bunun sevgiden farkı ne?
00:58
These are some of the questionssorular
14
42504
1668
Bunlar benim modern aşklarda erotik arzunun
01:00
that are at the centermerkez of my explorationkeşif
15
44172
2588
ve beraberinde getirdiği ikilemlerin
01:02
on the naturedoğa of eroticerotik desirearzu etmek
16
46760
2752
doğası üzerine yaptığım keşiflerin
01:05
and its concomitantverebildiği dilemmasikilemler in modernmodern love.
17
49512
3998
merkezinde olan sorulardan bazıları.
01:09
So I travelseyahat the globeküre,
18
53510
1802
Dünyayı dolaşıyorum
01:11
and what I'm noticingfark is that
19
55312
2194
ve fark ettiğim şey şu ki,
01:13
everywhereher yerde where romanticismromantizm has enteredgirdi,
20
57506
2961
romantizmin girdiği her yerde
01:16
there seemsgörünüyor to be a crisiskriz of desirearzu etmek.
21
60467
2912
bir arzu krizi var gibi görünüyor.
01:19
A crisiskriz of desirearzu etmek, as in owningsahibi the wantingeksik --
22
63379
4781
Bir arzu krizi, isteğe sahip olmadaki gibi,
01:24
desirearzu etmek as an expressionifade of our individualitybireysellik,
23
68160
3010
- bireyselliğimizin,
01:27
of our freeücretsiz choiceseçim, of our preferencesTercihler, of our identityKimlik --
24
71170
3701
özgürce yaptığımız seçimlerin, tercihlerimizin, kimliğimizin bir ifadesi olarak arzu -
01:30
desirearzu etmek that has becomeolmak a centralmerkezi conceptkavram
25
74871
3279
bireyci toplumların ve modern aşkın bir parçası olarak
01:34
as partBölüm of modernmodern love and individualisticbireysel societiestoplumlar.
26
78150
3559
temel bir kavram haline gelmiştir.
01:37
You know, this is the first time in the historytarih of humankindinsanlık
27
81709
3241
Bildiğiniz gibi, insanlık tarihinde ilk kez
01:40
where we are tryingçalışıyor to experiencedeneyim sexualitycinsellik in the long termterim,
28
84950
5783
uzun vadede cinsellik deneyimini bugünlerde tecrübe etmeye çalışıyoruz,
01:46
not because we want 14 childrençocuklar,
29
90733
4033
14 çocuk istediğimiz için değil.
01:50
for whichhangi we need to have even more because manyçok of them won'talışkanlık make it,
30
94766
4196
Bu çocukların çoğu seks yapmayacağı için / hayatta kalmayacağı için daha çok seks yapmamız gerekiyor.
01:54
and not because it is exclusivelysadece a woman'skadının maritalevlilik dutygörev.
31
98962
4169
Bu sadece kadının evlilik görevi olduğundan değil.
01:59
This is the first time that we want sexseks over time
32
103131
4519
İnsanlık tarihinde ilk kez arzunun temelindeki bağ kurmayla ve hazla ilgili
02:03
about pleasureZevk and connectionbağ that is rootedköklü in desirearzu etmek.
33
107650
4780
alakalı olarak seks yapmak istiyoruz.
02:08
So what sustainsbesler desirearzu etmek, and why is it so difficultzor?
34
112430
3412
Peki, arzuyu ne devam ettirir ve arzu neden bu kadar zordur?
02:11
And at the heartkalp of sustainingbesleyici desirearzu etmek in a committedtaahhüt relationshipilişki,
35
115842
5245
Ayrıca ciddi bir ilişkideki arzuyu devam ettirmenin temelinde yatan,
02:16
I think is the reconciliationmutabakat of two fundamentaltemel humaninsan needsihtiyaçlar.
36
121087
5607
bana kalırsa iki temel insani ihtiyacı dengelemektir.
02:22
On the one handel, our need for securitygüvenlik, for predictabilityöngörülebilirlik,
37
126694
5162
Bir yanda, güvenliğe, öngörülebilirliğe
02:27
for safetyemniyet, for dependabilitygüvenilirlik, for reliabilitygüvenilirlik, for permanencekalıcılığı --
38
131856
7392
emniyete, bağımlılığa, güvenilirliğe ve sürekliliğe olan ihtiyacımız -
02:35
all these anchoringankraj, groundingTopraklama experiencesdeneyimler of our liveshayatları
39
139248
3118
yani evimiz olarak nitelediğimiz,
02:38
that we call home.
40
142366
1659
hayatımız boyunca bağlandığımız ve başlıca bütün deneyimler var.
02:39
But we alsoAyrıca have an equallyaynı derecede stronggüçlü need -- menerkekler and womenkadınlar --
41
144025
4443
Ancak bizim (erkeklerin de kadınların da) aynı zamanda bir o kadar güçlü başka bir ihtiyacımız var:
02:44
for adventuremacera, for noveltyyenilik, for mysterygizem, for riskrisk, for dangerTehlike,
42
148468
5584
macera, yenilik, gizem, risk ve tehlike gereksinimi,
02:49
for the unknownBilinmeyen, for the unexpectedbeklenmedik, surprisesürpriz --
43
154052
3290
bilinmeyen, beklenmeyen, sürpriz niteliği taşıyan şeylere yönelik ihtiyacımız
02:53
you get the gistana fikri -- for journeyseyahat, for travelseyahat.
44
157342
3906
meselenin özünü anladınız, yolculuk için, seyahat için...
02:57
So reconcilingkarşılaştırma our need for securitygüvenlik
45
161248
2158
Bu yüzden, güvenlik ihtiyacımızı
02:59
and our need for adventuremacera into one relationshipilişki,
46
163406
2965
ve bir ilişkideki macera ihtiyacımızı
03:02
or what we todaybugün like to call a passionatetutkulu marriageevlilik,
47
166371
2883
veya bugünlerde tutkulu evlilik olarak adlandırdığımız öğeyi dengelemek.
03:05
used to be a contradictionçelişki in termsşartlar.
48
169254
2574
Bunlar eskiden birbirleriyle çelişen ifadelerdi.
03:07
MarriageEvlilik was an economicekonomik institutionkurum
49
171828
2768
Evlilik eskiden size çocuklar, sosyal statü,
03:10
in whichhangi you were givenverilmiş a partnershiportaklık for life
50
174596
3716
ardıllık ve arkadaşlık bakımından
03:14
in termsşartlar of childrençocuklar and socialsosyal statusdurum
51
178312
2744
hayat boyunca sürecek bir ortaklık sahibi olduğunuz
03:16
and successionVeraset and companionshipArkadaşlık.
52
181056
2402
ekonomik bir kurumdu.
03:19
But now we want our partnerortak to still give us all these things,
53
183458
4434
Ancak şimdi eşimizden bize bunların tümünü vermesini,
03:23
but in additionilave I want you to be my besten iyi friendarkadaş
54
187892
2452
ayriyetten en iyi arkadaşımız, güvenebileceğimiz sırdaşımız
03:26
and my trustedgüvenilir confidantsırdaş and my passionatetutkulu loversevgilisi to bootönyükleme,
55
190344
3234
ve tutkulu sevgilimiz olmasını istiyoruz.
03:29
and we livecanlı twiceiki defa as long.
56
193578
1404
Ve eski insanlardan iki kat daha uzun yaşıyoruz.
03:30
(LaughterKahkaha)
57
194982
2658
(Kahkahalar)
03:33
So we come to one personkişi, and we basicallytemel olarak are askingsormak them
58
197640
4258
Bir kişiyi ele alalım ve esasen
03:37
to give us what oncebir Zamanlar an entiretüm villageköy used to providesağlamak:
59
201898
3327
tüm bir kasabanın sağladığını, bize vermelerini isteyelim.
03:41
Give me belongingait, give me identityKimlik, give me continuitysüreklilik,
60
205225
4148
Bana aidiyet ver, kimlik ve süreklilik ver
03:45
but give me transcendenceaşma and mysterygizem and awehuşu all in one.
61
209373
3899
fakat bana üstünlük ve gizem de ver ve hepsi bir arada.
03:49
Give me comfortkonfor, give me edgekenar.
62
213272
1891
Bana rahat ver, sınırımı da ver.
03:51
Give me noveltyyenilik, give me familiarityaşinalık.
63
215163
1922
Yenilik ver, aşinalık da ver.
03:52
Give me predictabilityöngörülebilirlik, give me surprisesürpriz.
64
217085
2065
Tahmin edilebilirlik ver, şaşkınlık da ver.
03:55
And we think it's a givenverilmiş, and toysoyuncaklar and lingeriekadın iç çamaşırı are going to savekayıt etmek us with that.
65
219150
4223
Oyuncak ve iç çamaşırı verilmesi bize yetecektir.
03:59
(ApplauseAlkış)
66
223373
5360
(Alkış)
04:04
So now we get to the existentialvaroluşsal realitygerçeklik of the storyÖykü, right?
67
228733
4239
Şimdi hikayenin var olan gerçekliğini anladık, değil mi?
04:08
Because I think, in some way -- and I'll come back to that --
68
232972
5768
Çünkü bir şekilde öyle düşünüyorum-- ve buna geri döneceğim;
04:14
but the crisiskriz of desirearzu etmek is oftensık sık a crisiskriz of the imaginationhayal gücü.
69
238740
3574
ama arzu krizi çoğunlukla hayal gücünün krizidir.
04:18
So why does good sexseks so oftensık sık fadekarartmak?
70
242314
3623
Peki, neden iyi seks genellikle tükeniyor?
04:21
What is the relationshipilişki betweenarasında love and desirearzu etmek?
71
245937
2548
Arzu ve aşk arasındaki bağıntı ne?
04:24
How do they relateilgili, and how do they conflictfikir ayrılığı?
72
248485
3124
Nasıl bir ilişki içindeler ve nasıl ters düşerler?
04:27
Because thereinOrada liesyalanlar the mysterygizem of eroticismerotizm.
73
251609
3148
Çünkü bu konunun altında erotizmin gizemi yatar.
04:30
So if there is a verbfiil, for me, that comesgeliyor with love, it's "to have."
74
254757
4250
Eğer burda aşkla anılan bir fiil varsa, bu bana göre "sahip olmak"tır.
04:34
And if there is a verbfiil that comesgeliyor with desirearzu etmek, it is "to want."
75
259007
4184
Ve eğer arzuyla anılan bir fiil varsa, "istemek"tir.
04:39
In love, we want to have, we want to know the belovedsevgili.
76
263191
3859
Aşkta sahip olmak ve sevgiliyi tanımak isteriz.
04:42
We want to minimizeküçültmek the distancemesafe. We want to contractsözleşme that gapboşluk.
77
267050
4503
Mesafeyi azaltmak ve boşluğu daraltmak isteriz.
04:47
We want to neutralizeetkisiz hale getirin the tensionsgerginlikler. We want closenessyakınlık.
78
271553
4044
Gerilimi nötürleştirmek ve yakınlık isteriz.
04:51
But in desirearzu etmek, we tendeğiliminde to not really want to go back to the placesyerler we'vebiz ettik alreadyzaten gonegitmiş.
79
275597
5409
Fakat arzuda, zaten gitmiş olduğumuz yerlere geri dönmeyi isteme eğiliminde olmayız.
04:56
ForgoneForgone conclusionSonuç does not keep our interestfaiz.
80
281006
3477
Sonuçtan vazgeçmek ilgimizi çekmez.
05:00
In desirearzu etmek, we want an Other, somebodybirisi on the other sideyan that we can go visitziyaret etmek,
81
284483
4984
Arzuda, diğerini isteriz, ziyaret edebileceğimiz,
05:05
that we can go spendharcamak some time with,
82
289467
2378
birlikte biraz zaman geçirebileceğimiz,
05:07
that we can go see what goesgider on in theironların redkırmızı lightışık districtilçe.
83
291845
4103
onların yasak bölgesinde neler olduğunu görmeye gidebileceğimiz diğer taraftaki biri.
05:11
In desirearzu etmek, we want a bridgeköprü to crossçapraz.
84
295948
3345
Arzuda, aşmak için bir köprü isteriz.
05:15
Or in other wordskelimeler, I sometimesara sıra say, fireateş needsihtiyaçlar airhava.
85
299293
3375
Ya da diğer bir deyişle, bazen söylediğim gibi, ateşin havaya ihtiyacı vardır.
05:18
DesireArzu needsihtiyaçlar spaceuzay.
86
302668
2255
Arzu boşluğa ihtiyaç duyar.
05:20
And when it's said like that, it's oftensık sık quiteoldukça abstractsoyut.
87
304923
3544
Ve bu şekilde söylendiğinde, çoğunlukla soyuttur.
05:24
But then I tookaldı a questionsoru with me.
88
308467
1601
Ama ardından bir soru gelir.
05:25
And I've gonegitmiş to more than 20 countriesülkeler in the last fewaz yearsyıl
89
310068
2475
Ve son bir kaç yılda "Mating in Captivity" kapsamında
05:28
with "MatingÇiftleşme in CaptivityEsaret," and I askeddiye sordu people,
90
312543
2932
20'den fazla ülkeye gittim
05:31
when do you find yourselfkendin mostçoğu drawnçekilmiş to your partnerortak?
91
315475
3305
ve insanlara, kendinizi ne zaman partnerinize karşı cezbedilmiş olarak buldunuz diye sordum.
05:34
Not attractedçekti sexuallycinsel, perbaşına sese, but mostçoğu drawnçekilmiş.
92
318780
3154
cinsel olarak etkilenmiş değil, kendiğilinden, ama çoğunlukla cezbedilmiş.
05:37
And acrosskarşısında culturekültür, acrosskarşısında religiondin, and acrosskarşısında genderCinsiyet --
93
321934
3414
Ve kültürün, dinin ve cinsiyetin karşısında, biri dışında,
05:41
exceptdışında for one -- there are a fewaz answerscevaplar that just keep cominggelecek back.
94
325348
5386
--geri gelen bir kaç cevap var.
05:46
So the first groupgrup is: I am mostçoğu drawnçekilmiş to my partnerortak
95
330734
4538
İlk grup: Çoğunlukla, uzaktayken, ayrıldığımızda ya da tekrar birleştiğimizde
05:51
when she is away, when we are apartayrı, when we reuniteyeniden birleştirme.
96
335272
6685
partnerime karşı cezbedilmiş oluyorum.
05:57
BasicallyTemel olarak, when I get back in touchdokunma
97
341957
3560
Temel olarak, kendimi partnerimle hayal etme yeteneğimle
06:01
with my abilitykabiliyet to imaginehayal etmek myselfkendim with my partnerortak,
98
345517
3711
tekrar iletişim kurduğumda
06:05
when my imaginationhayal gücü comesgeliyor back in the pictureresim,
99
349228
2865
hayal gücüm resme dönüştüğünde
06:07
and when I can rootkök it in absenceyokluk and in longingözlem,
100
352093
4947
ve arzunun en büyük unsuru olan
06:12
whichhangi is a majormajör componentbileşen of desirearzu etmek.
101
357040
2695
hasrette ve yoklukta resmi tuttuğumda.
06:15
But then the secondikinci groupgrup is even more interestingilginç:
102
359735
3030
Fakat ikinci grup daha bir ilginçti:
06:18
I am mostçoğu drawnçekilmiş to my partnerortak
103
362765
1842
En çok onu stüdyoda gördüğümde, sahnedeyken,
06:20
when I see him in the studiostüdyo, when she is onstagesahnede,
104
364607
3982
kendi işindeyken, tutkulu olduğu bir şeyi yaparken
06:24
when he is in his elementeleman, when she's doing something she's passionatetutkulu about,
105
368589
4302
onu bir partide gördüğümde ve
06:28
when I see him at a partyParti and other people are really drawnçekilmiş to him,
106
372891
3392
diğer insanları cezbettiğinde
06:32
when I see her holdambar courtmahkeme.
107
376283
2288
kendi alanında gördüğümde beni cezbediyor.
06:34
BasicallyTemel olarak, when I look at my partnerortak radiantparlak and confidentkendine güvenen,
108
378571
4448
Temel olarak, göz alıcı ve güvenilir partnerime baktığımda,
06:38
probablymuhtemelen the biggesten büyük turn-ontahrik acrosskarşısında the boardyazı tahtası.
109
383019
3094
muhtemelen cinsel hazzı açan en büyük şey.
06:42
RadiantParlak, as in self-sustainingkendiliğinden devam.
110
386113
2840
Kendi kendini geçindirebilmekte olduğu gibi göz alıcı olmak.
06:44
I look at this personkişi -- by the way, in desirearzu etmek
111
388953
2912
Bu kişiye bakıyorum -- bu arada, biriyle kaynaştığımızda
06:47
people rarelynadiren talk about it, when we are blendedharmanlanmış into one,
112
391865
2630
arzuyla ilgili insanlara nadiren konuşur,
06:50
fivebeş centimeterssantimetre from eachher other. I don't know in inchesinç how much that is.
113
394495
3490
diğerinden 5 cm uzakta. İnç olarak bu ne kadar ediyor bilmiyorum.
06:53
But it's alsoAyrıca not when the other personkişi is that faruzak apartayrı
114
397985
3256
Ama diğer insan göremeyeceğiniz kadar
06:57
that you no longeruzun see them.
115
401241
1392
uzakta ise de olmaz.
06:58
It's when I'm looking at my partnerortak from a comfortablerahat distancemesafe,
116
402633
4392
Partnerimin tanındığı bir yerde
07:02
where this personkişi that is alreadyzaten so familiartanıdık, so knownbilinen,
117
407025
4349
rahat bir mesafeden partnerime baktığımda
07:07
is momentarilyanlık olarak oncebir Zamanlar again somewhatbiraz mysteriousgizemli, somewhatbiraz elusiveyakalanması zor.
118
411374
4839
bir anlığına bir şekilde gizemli, bir nebze akla gelmez olur.
07:12
And in this spaceuzay betweenarasında me and the other liesyalanlar the eroticerotik élanLAN,
119
416213
4855
Ve bu alanda benim ve diğerlerinin arasında erotik hamle yatar,
07:16
liesyalanlar that movementhareket towardkarşı the other.
120
421068
2593
diğerlerine karşı hareket yer alır.
07:19
Because sometimesara sıra, as ProustProust saysdiyor,
121
423661
2163
Çünkü bazen, Proust'un da söylediği gibi,
07:21
mysterygizem is not about travelingseyahat to newyeni placesyerler,
122
425824
2675
gizem yeni yerleri seyahat etmek değildir,
07:24
but it's about looking with newyeni eyesgözleri.
123
428499
2179
ama yeni gözlerle bakmaktır.
07:26
And so, when I see my partnerortak on his ownkendi or her ownkendi,
124
430678
3529
Ve bu yüzden, eşimi kuşatılmış bir şeyler yaparken
07:30
doing something in whichhangi they are envelopedzarflı,
125
434207
2709
kendi başına gördüğümde
07:32
I look at this personkişi and I momentarilyanlık olarak get a shiftvardiya in perceptionalgı,
126
436916
4863
o kişiye bakarım ve bir an için algıda bir değişim olur
07:37
and I staykalmak openaçık to the mysteriesgizemler that are livingyaşam right nextSonraki to me.
127
441779
5272
ve yanımda yaşayan gizeme açık olurum.
07:42
And then, more importantlyönemlisi, in this descriptionaçıklama about the other
128
447051
4472
Ve daha önemlisi, diğeri ya da kendim hakkında bu tanım,
07:47
or myselfkendim -- it's the sameaynı -- what is mostçoğu interestingilginç
129
451523
3644
ikisi de aynı, en ilginç olan
07:51
is that there is no needinessmuhtaçlık in desirearzu etmek.
130
455167
2559
arzuda bir yokluk olmamasıydı.
07:53
NobodyKimse needsihtiyaçlar anybodykimse.
131
457726
2328
Kimsenin kimseye ihtiyacı yok.
07:55
There is no caretakingDirseklerini in desirearzu etmek.
132
460054
2241
Arzuda bakıcılık yoktur.
07:58
CaretakingDirseklerini is mightilyçok fazla lovingseven. It's a powerfulgüçlü anti-aphrodisiacAnti-afrodizyak.
133
462295
5221
Bakıcılık çok fazla sevmektir. Güçlü bir anti-afrodizyaktır.
08:03
I have yethenüz to see somebodybirisi who is so turneddönük on
134
467516
2294
Şu ana kadar kendisine ihtiyaç duyan biri tarafından
08:05
by somebodybirisi who needsihtiyaçlar them.
135
469810
1702
heyecanlananlar gördüm.
08:07
Wantingİsteyen them is one thing. NeedingGerek them is a shutdownkapatma,
136
471512
3493
Onları istemek bir şeydir. Onlara ihtiyaç duymak bir kapanıştır,
08:10
and womenkadınlar have knownbilinen that foreversonsuza dek,
137
475005
1543
ve kadınlar bunu hep bilirler,
08:12
because anything that will bringgetirmek up parenthoodEbeveynlik
138
476548
2965
çünkü ebeveynlik getiren her şey
08:15
will usuallygenellikle decreaseazaltmak the eroticerotik chargeşarj etmek.
139
479513
3256
erotik sorumlulukla beraber genelde azalır.
08:18
For good reasonsnedenleri, right?
140
482769
2084
İyi sebepler için, doğru mu?
08:20
And then the thirdüçüncü groupgrup of answerscevaplar usuallygenellikle would be
141
484853
3253
Ve üçüncü cevap grubu,
08:24
when I'm surprisedşaşırmış, when we laughgülmek togetherbirlikte,
142
488106
4545
genelde şaşırdığım, beraber güldüğümüz
08:28
as somebodybirisi said to me in the officeofis todaybugün,
143
492651
2160
bugün birinin ofiste bana söylediği gibi,
08:30
when he's in his tuxTux, so I said, you know,
144
494811
1808
smokininin içindeyken, söyledim işte, bilirsiniz.
08:32
it's eitherya the tuxTux or the cowboykovboy bootsbot ayakkabı.
145
496619
3063
smokin ya da kovboy çizmeleridir.
08:35
But basicallytemel olarak it's when there is noveltyyenilik.
146
499682
3691
Ama temel olarak yeniliğin olduğu zamandır.
08:39
But noveltyyenilik isn't about newyeni positionspozisyonları. It isn't a repertoirerepertuar of techniquesteknikleri.
147
503373
4278
Fakat yenilik yeni durumların olması değildir. Tekniklerin bir repertuarı değildir.
08:43
NoveltyYenilik is, what partsparçalar of you do you bringgetirmek out?
148
507651
3535
Yenilik, hangi yönlerinizi ortaya çıkardığınızdır.
08:47
What partsparçalar of you are just beingolmak seengörüldü?
149
511186
3029
Hangi parçalarınız görülüyor?
08:50
Because in some way one could say
150
514215
1939
Çünkü bir şekilde biri
08:52
sexseks isn't something you do, ehha?
151
516154
2003
seksin yaptığınız bir şey olmadığını söyleyebilir, hı?
08:54
SexSeks is a placeyer you go. It's a spaceuzay you entergirmek
152
518157
3234
Seks gittiğiniz bir yerdir. Seks, sizin, bir diğeriyle
ya da diğerleriyle içinize girdiğiniz bir boşluktur.
08:57
insideiçeride yourselfkendin and with anotherbir diğeri, or othersdiğerleri.
153
521391
3305
09:00
So where do you go in sexseks?
154
524696
2495
Peki, sekste nereye gidersiniz?
09:03
What partsparçalar of you do you connectbağlamak to?
155
527191
2337
Hangi parçalarınızla bağlantı kurarsınız?
09:05
What do you seekaramak to expressekspres there?
156
529528
2008
Ortaya koymak için ne ararsınız?
09:07
Is it a placeyer for transcendenceaşma and spiritualmanevi unionbirlik?
157
531536
3463
Üstünlük ve ruhsal birleşme için bir yer midir?
09:10
Is it a placeyer for naughtinessvelilerimiz and is it a placeyer to be safelygüvenli bir şekilde aggressiveagresif?
158
534999
4328
Yaramazlık için bir yer midir yoksa güvenli bir şekilde agresif olunan yer midir?
09:15
Is it a placeyer where you can finallyen sonunda surrenderteslim olmak
159
539327
2344
Sonunda kendinizi bırakabildiğiniz ve her şey için
09:17
and not have to take responsibilitysorumluluk for everything?
160
541671
3000
sorumluluk almak zorunda olmadığınız bir yer midir?
09:20
Is it a placeyer where you can expressekspres your infantileİnfantil wishesdilek?
161
544671
3008
Çocukça dileklerimizi açığa vurduğumuz yer mi?
09:23
What comesgeliyor out there? It's a languagedil.
162
547679
2416
Buradan ne anlarız? Seks bir dildir.
09:25
It isn't just a behaviordavranış.
163
550095
2344
Sadece bir davranış değildir.
09:28
And it's the poeticşiirsel of that languagedil that I'm interestedilgili in,
164
552439
2792
ve benim ilgilendiğim bu dilin şiiridir; erotik zekanın
09:31
whichhangi is why I beganbaşladı to explorekeşfetmek this conceptkavram of eroticerotik intelligencezeka.
165
555231
4049
konseptini araştırmaya başlamamın sebebi.
09:35
You know, animalshayvanlar have sexseks.
166
559280
2095
Bilirsiniz, hayvanlar seks yapar.
09:37
It's the pivotÖzet, it's biologyBiyoloji, it's the naturaldoğal instinctiçgüdü.
167
561375
3431
Bu eksendir, biyolojidir, doğal içgüdüdür.
09:40
We are the only onesolanlar who have an eroticerotik life,
168
564806
3280
erotik yaşamı olan tek varlıklar biziz,
09:43
whichhangi meansanlamına geliyor that it's sexualitycinsellik transformeddönüştürülmüş by the humaninsan imaginationhayal gücü.
169
568086
5918
bunun anlamı insan hayal gücünden dönüşen cinselliktir.
09:49
We are the only onesolanlar who can make love for hourssaatler,
170
574004
3762
saatlerce sevişebilen, mutlu zaman geçiren,
09:53
have a blissfulmutlu time, multipleçoklu orgasmsorgazm,
171
577766
2872
çoklu orgazm yaşayan tek varlıkları biziz,
09:56
and touchdokunma nobodykimse, just because we can imaginehayal etmek it.
172
580638
3905
ve kimseye dokunmadan, sadece onu hayal ederek.
10:00
We can hintipucu at it. We don't even have to do it.
173
584543
2910
Bunu ima edebiliriz. Yapmak zorunda bile değiliz.
10:03
We can experiencedeneyim that powerfulgüçlü thing calleddenilen anticipationbeklenti,
174
587453
3432
Arzu etmenin bir harcı olan, hayal etme yeteneği,
10:06
whichhangi is a mortarharç to desirearzu etmek,
175
590885
2447
beklenti denilen bu güçlü şeyi tecrübe edebiliriz,
10:09
the abilitykabiliyet to imaginehayal etmek it, as if it's happeningolay,
176
593332
3272
oluyormuş gibi, onu oluyormuş gibi yaşamak,
10:12
to experiencedeneyim it as if it's happeningolay, while nothing is happeningolay
177
596604
4280
Hiçbir şey olmuyorken
10:16
and everything is happeningolay at the sameaynı time.
178
600884
2685
ve her şey aynı anda oluyorken.
10:19
So when I beganbaşladı to think about eroticismerotizm,
179
603569
2530
Erotizm hakkında düşünmeye başladığımda,
10:21
I beganbaşladı to think about the poeticsPoetikası of sexseks,
180
606099
3138
seksin şiirselliğini de düşünmeye başladım,
10:25
and if I look at it as an intelligencezeka,
181
609237
2543
ve ona bir zeka olarak baktığımda,
10:27
then it's something that you cultivateyetiştirmek.
182
611780
2303
bu geliştirmeniz gereken bir şey.
10:29
What are the ingredientsmalzemeler? ImaginationHayal gücü, playfulnessoyunculuk,
183
614083
4137
İçindekiler ne? Hayal gücü, oyunculuk,
10:34
noveltyyenilik, curiositymerak, mysterygizem.
184
618220
3304
yenilik, merak, gizem,
10:37
But the centralmerkezi agentAjan is really that pieceparça calleddenilen the imaginationhayal gücü.
185
621524
4959
Fakat temel etkeni hayal gücü denilen parça.
10:42
But more importantlyönemlisi, for me to beginbaşla to understandanlama
186
626483
3081
Ama daha önemlisi, benim için erotik kıvılcıma sahip olan
10:45
who are the couplesçiftler who have an eroticerotik sparkkıvılcım,
187
629564
2758
çiftleri, arzuyu neyin devam ettirdiğini
10:48
what sustainsbesler desirearzu etmek, I had to go back
188
632322
2567
anlamaya başlamak, erotizmin orjinal tanımına,
10:50
to the originalorijinal definitiontanım of eroticismerotizm,
189
634889
2673
gizemli açıklamasına
10:53
the mysticalmistik definitiontanım, and I wentgitti throughvasitasiyla it
190
637562
2651
dönmek gerek, ve baştan sona devam gittim
10:56
throughvasitasiyla a bifurcationçatallanma by looking actuallyaslında at traumaTravma,
191
640213
3439
bir ikiye ayrılmaya gerçek bir travmaya
10:59
whichhangi is the other sideyan, and I lookedbaktı at it
192
643652
2658
ve güvensizken, başlarını kaldırıp
11:02
looking at the communitytoplum that I had grownyetişkin up in,
193
646310
2606
diğer tarafta olana ve ona
11:04
whichhangi was a communitytoplum in BelgiumBelçika, all HolocaustHolokost survivorsHayatta kalanlar,
194
648916
3612
içinde büyüdüğüm toplulukta, Belçika'da
11:08
and in my communitytoplum there were two groupsgruplar:
195
652528
2962
Holocaust'tan kurtulanlar arasında baktım
11:11
those who didn't dieölmek, and those who camegeldi back to life.
196
655490
3814
ve benim topluluğumda iki grup vardı:
11:15
And those who didn't dieölmek livedyaşamış oftensık sık very tetheredkaşif Balonlu keşif to the groundzemin,
197
659304
3322
ölmeyenler ve hayata dönenler.
11:18
could not experiencedeneyim pleasureZevk, could not trustgüven,
198
662626
3590
Ve bunlar gergin topraklarda yaşayıp
11:22
because when you're vigilantuyanık, worriedendişeli, anxiousendişeli,
199
666216
2761
güveni ve zevki deneyemlemeyenler
11:24
and insecuregüvensiz, you can't liftasansör your headkafa
200
668977
2629
Çünkü tedirgin endişeli
11:27
to go and take off in spaceuzay and be playfuloynak and safekasa and imaginativeyaratıcı.
201
671606
5464
uzaya bakıp yaratıcı güvende ve civelek olamazlardı.
11:32
Those who camegeldi back to life were those
202
677070
2482
Onlar ki hayatı geri gelip
11:35
who understoodanladım the eroticerotik as an antidotepanzehir to deathölüm.
203
679552
2661
erotizmi ölüme panzehir olarak görenler.
11:38
They knewbiliyordum how to keep themselveskendilerini alivecanlı.
204
682213
3670
Kendilerini nasıl hayatta tutacaklarını biliyorlardı.
11:41
And when I beganbaşladı to listen to the sexlessnesssexlessness of the couplesçiftler that I work with,
205
685883
3968
Ve birlikte çalıştığım çiftlerin sekssizliklerini dinlemeye başladığım zaman,
11:45
I sometimesara sıra would hearduymak people say, "I want more sexseks,"
206
689851
2853
bazen insanların "Daha fazla seks istiyorum" duyuyordum,
11:48
but generallygenellikle people want better sexseks,
207
692704
2862
ama genellikle insanlar daha iyi seks istiyor
11:51
and better is to reconnectyeniden with that qualitykalite of alivenessaliveness,
208
695566
3254
ve daha iyi onların sekste verebildiği
11:54
of vibrancycanlılık, of renewalyenileme, of vitalitydirilik, of erosEros, of energyenerji
209
698820
4129
coşkunluğun, yenilenmenin, canlılığın, aşk tanrısının,
11:58
that sexseks used to affordparası yetmek them, or that they'veonlar ettik hopedümit
210
702949
2574
enerjinin kalitesini ifade eder
12:01
it would affordparası yetmek them.
211
705523
1894
veya verebileceklerini umdukları.
12:03
And so I beganbaşladı to asksormak a differentfarklı questionsoru.
212
707417
3027
Böylece değişik sorular sormaya başladım.
12:06
"I shutkapamak myselfkendim off when ..." beganbaşladı to be the questionsoru.
213
710444
4847
"Ne zaman kendimi kapatırım..." soru olmaya başladım.
12:11
"I turndönüş off my desiresarzuları when ..." whichhangi is not the sameaynı questionsoru as,
214
715291
3280
"Arzularımı kapattığım zaman..." ki aynı soru değildi
12:14
"What turnsdönüşler me off is ..." and "You turndönüş me off when ..."
215
718571
3946
"Beni tahrik eden şey ne..." ve "Ne olduğun da beni isteksizleştirirsin..."
12:18
And people beganbaşladı to say, "I turndönüş myselfkendim off when
216
722517
3223
Ve insanlar " İçim ölmüş olduğum zaman,
12:21
I feel deadölü insideiçeride, when I don't like my bodyvücut,
217
725740
2889
vücudum hoşuma gitmediği zaman,
12:24
when I feel oldeski, when I haven'tyok had time for myselfkendim,
218
728629
3224
yaşlı hissettiğim zaman, kendim için zamanım olmadığı zaman,
12:27
when I haven'tyok had a chanceşans to even checkKontrol in with you,
219
731853
2624
seninle ilgilenecek bakacak zamanım olmadığı zaman,
12:30
when I don't performyapmak well at work,
220
734477
1561
iş yerinde başarısız olduğum zaman,
12:31
when I feel lowdüşük selföz esteemsaygısı, when I don't have a senseduyu of self-worthöz-değer,
221
736038
3195
öz saygımı aşağıda hissedersem, kendimi değerli hissetmezsem,
12:35
when I don't feel like I have a right to want, to take,
222
739233
3228
zevk alma isteme veya alma hakkımın olmadığını hissedersem."
12:38
to receiveteslim almak pleasureZevk."
223
742461
2440
isteksiz hissediyorum demeye başladılar.
12:40
And then I beganbaşladı to asksormak the reverseters questionsoru.
224
744901
2365
Sonra ben ters bir soru sormaya başladım.
12:43
"I turndönüş myselfkendim on when ..." Because mostçoğu of the time,
225
747266
2771
"Ne zaman tahrik olurum..." Çünkü çoğu zaman
12:45
people like to asksormak the questionsoru, "You turndönüş me on,
226
750037
2858
insanlar bu soruyu sormayı seviyor, "Beni tahrik ediyorsun,
12:48
what turnsdönüşler me on," and I'm out of the questionsoru. You know?
227
752895
3577
beni tahrik eden şey." ve sözün bittiği yerdeydim. Bilirsiniz?
12:52
Now, if you are deadölü insideiçeride, the other personkişi can do a lot of things for Valentine'sSevgililer.
228
756472
4310
Şimdi eğer içinde bitikse, diğer kişi sevgililer günü için bir çok şey yapabilir.
12:56
It won'talışkanlık make a dentDent. There is nobodykimse at the receptionresepsiyon deskbüro.
229
760782
2800
Bir işi yaramayacaktır. Resepsiyonda kimse yok.
12:59
(LaughterKahkaha)
230
763582
1493
(Gülüşmeler)
13:00
So I turndönüş myselfkendim on when,
231
765075
2402
Öyle ise ne zaman tahrik olurum,
13:03
I turndönüş my desiresarzuları, I wakeuyanmak up when ...
232
767477
4011
arzularım ne olduğunda uyanır...
13:07
Now, in this paradoxparadoks betweenarasında love and desirearzu etmek,
233
771488
4618
Şimdi aşk ve arzulama arasındaki bu çelişkide,
13:12
what seemsgörünüyor to be so puzzlingşaşırtıcı is that the very ingredientsmalzemeler
234
776106
3881
karmaşık olarak gözüken bileşenler
13:15
that nurturebeslemek love -- mutualitykarşılıklılık, reciprocitykarşılıklılık,
235
779987
4151
sevgi beslemek -- karşılıklılık, mütekabiliyet
13:20
protectionkoruma, worryendişelenmek, responsibilitysorumluluk for the other --
236
784138
4032
korumak, endişe, diğeri için sorumluluk --
13:24
are sometimesara sıra the very ingredientsmalzemeler that stiflebastırmak desirearzu etmek.
237
788170
4123
bazen arzuları bastıran bileşenlerdir.
13:28
Because desirearzu etmek comesgeliyor with a hostevsahibi of feelingsduygular
238
792293
4229
Çünkü arzulamak aşkın pekte hoşuna gitmeyen
13:32
that are not always suchböyle favoritesSık Kullanılanlar of love:
239
796522
3977
bir çok duygu ile gelir:
13:36
jealousykıskançlık, possessivenesssevme, aggressionsaldırganlık, powergüç, dominanceüstünlük,
240
800499
4129
kıskançlık, sahiplenme, saldırganlık, güç, egemenlik,
13:40
naughtinessvelilerimiz, mischiefYaramazlık.
241
804628
1788
azgınlık, yaramazlık.
13:42
BasicallyTemel olarak mostçoğu of us will get turneddönük on at night
242
806416
3287
Basitçe bir çoğumuz geceleri
13:45
by the very sameaynı things that we will demonstrategöstermek againstkarşısında duringsırasında the day.
243
809703
3902
gün boyunca bize gösterilenlere karşı durumda tahrik oluruz.
13:49
You know, the eroticerotik mindus is not very politicallypolitik olarak correctdoğru.
244
813605
3413
Bilirsiniz, erotik düşüce politik olarak doğru olmayabilir.
13:52
If everybodyherkes was fantasizinghayal on a bedyatak of rosesgüller,
245
817018
2655
Eğer herkes gül dolu bir yatağı hayal etseydi,
13:55
we wouldn'tolmaz be havingsahip olan suchböyle interestingilginç talksgörüşmeler about this.
246
819673
3437
bunun hakkındaki ilginç konuşmayı yapmıyor olurduk.
13:59
But no, in our mindus up there
247
823110
2813
Ama hayır, aklımızda bir yerlerde
14:01
are a hostevsahibi of things going on that we don't always know
248
825923
3747
sevdiğimiz diğer insana nasıl söyleyeceğimizi
14:05
how to bringgetirmek to the personkişi that we love,
249
829670
2087
bilmediğimiz şeylere sahibiz
14:07
because we think love comesgeliyor with selflessnessselflessness
250
831757
2813
çünkü aşkın hep bencil olmamakla geldiğini düşünürüz
14:10
and in factgerçek desirearzu etmek comesgeliyor with a certainbelli amounttutar of selfishnessbencillik
251
834570
3712
ve aslında arzu kesinlikle bir takın bencilliklerle gelir
14:14
in the besten iyi senseduyu of the wordsözcük:
252
838282
1779
kelimenin tam anlamıyla:
14:15
the abilitykabiliyet to staykalmak connectedbağlı to one'sbiri selföz
253
840061
3033
Bir başkasının varlığında, birine bağlı kalma
14:18
in the presencevarlık of anotherbir diğeri.
254
843094
1891
yeteneği.
14:20
So I want to drawçekmek that little imagegörüntü for you,
255
844985
2652
Peki sizin için küçük bir resim çizmek istiyorum
14:23
because this need to reconcileuzlaştırmak these two setskümeler of needsihtiyaçlar,
256
847637
3709
çünkü birlikte doğduğumuz bu iki şeyi ayırmak için
14:27
we are borndoğmuş with that.
257
851346
1543
buna ihtiyacımız olacak.
14:28
Our need for connectionbağ, our need for separatenessayrılık,
258
852889
2897
Bağlılık için olan ihtiyacımız, bağımsızlık için olan ihtiyacımız
14:31
or our need for securitygüvenlik and adventuremacera,
259
855786
2209
veya güvenlik ve macera için olan ihtiyacımız
14:33
or our need for togethernessBeraberlik and for autonomyözerklik,
260
857995
2696
veya birliktelik veya bireysellik için olan ihtiyacımız
14:36
and if you think about the little kidçocuk who sitsoturur on your lapkucak
261
860691
2744
ve eğer kucağınızda oturan küçük çocuğu düşünecek olursanız
14:39
and who is cozilyrahatça nestediç içe here and very securegüvenli and comfortablerahat,
262
863435
4492
ki orada güvenli rahat ve iç içedir
14:43
and at some pointpuan all of us need to go out into the worldDünya
263
867927
3917
ve aynı noktada hepimiz dış dünyaya açılmaya
14:47
to discoverkeşfetmek and to explorekeşfetmek.
264
871844
2492
ve keşfetmeye ihtiyaç duyarız.
14:50
That's the beginningbaşlangıç of desirearzu etmek,
265
874336
1517
Bu arzunun başlangıcıdır ki
14:51
that exploratoryaraştırmacı needsihtiyaçlar curiositymerak, discoverykeşif.
266
875853
4495
keşifler merak ve araştırmaya ihtiyaç duyar.
14:56
And then at some pointpuan they turndönüş around and they look at you,
267
880348
3892
Ve aynı noktada dönerler ve sana bakarlar
15:00
and if you tell them,
268
884240
2473
ve eğer onlara
15:02
"Hey kiddoufaklık, the world'sDünyanın en a great placeyer. Go for it.
269
886713
2352
"Hey ufaklık, dünya harika bir yer. Git ve keşfet.
15:04
There's so much funeğlence out there,"
270
889065
1692
Dışarıda çok eğlence var,"
15:06
then they can turndönüş away and they can experiencedeneyim
271
890757
2676
sonra arkalarını dönerler ve birlikteliği
15:09
connectionbağ and separatenessayrılık at the sameaynı time.
272
893433
2205
ve ayrılığı aynı anda deneyimleyebilirler.
15:11
They can go off in theironların imaginationhayal gücü, off in theironların bodyvücut,
273
895638
3249
Geri döndüklerinde birisinin olacağını bilerek,
15:14
off in theironların playfulnessoyunculuk, all the while knowingbilme
274
898887
3082
düşlerini serbest bırakabilirler, bedenlerindekini,
15:17
that there's somebodybirisi when they come back.
275
901969
2593
oyunculuklarını serbest bırakabilirler.
15:20
But if on this sideyan there is somebodybirisi who saysdiyor,
276
904562
2311
Ama eğer bu tarafta şöyle diyen biri varsa,
15:22
"I'm worriedendişeli. I'm anxiousendişeli. I'm depressedbunalımlı.
277
906873
3827
"Endişeliyim, kaygılıyım moralim bozuk.
15:26
My partnerortak hasn'tdeğil sahiptir takenalınmış carebakım of me in so long.
278
910700
2034
Eşim uzu zamandır benimle ilgilenmiyor.
15:28
What's so good out there? Don't we have everything
279
912734
2516
Dışarıda daha iyi olan şey ne? Birlikte iken
15:31
you need togetherbirlikte, you and I?"
280
915250
2183
her şeye sahip değil miyiz, sen ve ben?
15:33
then there are a fewaz little reactionsreaksiyonları
281
917433
2113
sonra hepimizin kolayca bilebileceği
15:35
that all of us can prettygüzel much recognizetanımak.
282
919546
3328
bir kaç ufak tepki.
15:38
Some of us will come back, camegeldi back a long time agoönce,
283
922874
4792
Bazılarımız geri dönecek, çok uzun zaman önce döndü
15:43
and that little childçocuk who comesgeliyor back
284
927666
2208
ve bu küçük çocuk
15:45
is the childçocuk who will forgobırakmak a partBölüm of himselfkendisi
285
929874
2833
bir tarafını diğer tarafını kaybetmemek için
15:48
in ordersipariş not to losekaybetmek the other.
286
932707
2416
diğer tarafını bırakan çocuk oldu.
15:51
I will losekaybetmek my freedomözgürlük in ordersipariş not to losekaybetmek connectionbağ.
287
935123
3925
Özgürlüğümü bağlılığımı kaybetmemek için kaybedeceğim.
15:54
And I will learnöğrenmek to love in a certainbelli way
288
939048
2682
Ve kesin bir yolda sevmeyi öğreneceğim
15:57
that will becomeolmak burdenedyükü with extraekstra worryendişelenmek
289
941730
4200
ki bu yol aşırı endişe, aşırı sorumluluk,
16:01
and extraekstra responsibilitysorumluluk and extraekstra protectionkoruma,
290
945930
3544
ve aşırı korumacılıkla yüklü olacak
16:05
and I won'talışkanlık know how to leaveayrılmak you
291
949474
2464
ve oyun oynamak için, zevki deneyimlemek için,
16:07
in ordersipariş to go playoyun, in ordersipariş to go experiencedeneyim pleasureZevk,
292
951938
3544
keşfetmek için, kendi içime girebilmek için.
16:11
in ordersipariş to discoverkeşfetmek, to entergirmek insideiçeride myselfkendim.
293
955482
3240
seni nasıl bırakacağımı bilmiyor olacağım.
16:14
TranslateÇevir this into adultyetişkin languagedil.
294
958722
2884
Bunu yetişkin diline tercüme edin.
16:17
It startsbaşlar very younggenç. It continuesdevam ediyor into our sexseks liveshayatları
295
961606
3620
Çok gençken başlıyor, Seks hayatımızla devam edip
16:21
up to the endson.
296
965226
1515
sonuna kadar gidiyor.
16:22
ChildÇocuk numbernumara two comesgeliyor back
297
966741
2520
iki numaralı çocuk geri dönüyor
16:25
but looksgörünüyor like that over theironların shoulderomuz all the time.
298
969261
2805
ama omuzları hep yukarıda gibi gözüküyor.
16:27
"Are you going to be there?
299
972066
2040
"Orada olacak mısın?
16:30
Are you going to curselanet me? Are you going to scoldazarlamak me?
300
974106
1879
Bana hakaret mi edeceksin? Beni azarlayacak mısın?
16:31
Are you going to be angrykızgın with me?"
301
975985
1998
Bana sinirlenecek misin?"
16:33
And they mayMayıs ayı be gonegitmiş, but they're never really away,
302
977983
3619
Belki gitmiş olacaklar ama asla çok uzağa değil
16:37
and those are oftensık sık the people that will tell you,
303
981602
2087
ve bunlar genellikle size en başında
16:39
in the beginningbaşlangıç it was superSüper hotSıcak.
304
983689
2329
bunun çok seksi olduğunu söyleyen insanlar.
16:41
Because in the beginningbaşlangıç, the growingbüyüyen intimacysamimiyet
305
986018
3576
Çünkü başlangıçta, büyüyen mahremiyet
16:45
wasn'tdeğildi yethenüz so stronggüçlü
306
989594
1898
çok güçlü değildi ki
16:47
that it actuallyaslında led to the decreaseazaltmak of desirearzu etmek.
307
991492
3063
bu arzuyu azalmaya götüren aşıl şey.
16:50
The more connectedbağlı I becameoldu, the more responsiblesorumluluk sahibi I feltkeçe,
308
994555
3719
Daha bağımlı oldukça daha da sorumluluk hissettikçe
16:54
the lessaz I was ableyapabilmek to let go in your presencevarlık.
309
998274
3258
daha az senin huzuruna gidebildim.
16:57
The thirdüçüncü childçocuk doesn't really come back.
310
1001532
2814
Üçüncü çocuk aslında geri dönmez.
17:00
So what happensolur, if you want to sustainsürdürmek desirearzu etmek,
311
1004346
3432
Öyle ise eğer sürdürülebilir bir arzu istiyorsanız ne olur
17:03
it's that realgerçek dialecticdiyalektik pieceparça.
312
1007778
2240
bu gerçekten bir mantık parçası
17:05
On the one handel you want the securitygüvenlik in ordersipariş to be ableyapabilmek to go.
313
1010018
3681
Diğer taraftan gidebilmek için güvenlik istiyorsun
17:09
On the other handel if you can't go, you can't have pleasureZevk,
314
1013699
3752
Diğer taraftan gidemezsen zevk alamazsın,
17:13
you can't culminatesonuçlanacak, you don't have an orgasmorgazm,
315
1017451
2980
sonuca ulaşamazsın, orgazm olamazsın,
17:16
you don't get excitedheyecanlı because you spendharcamak your time
316
1020431
2483
heyecanlanmazsın çünkü senin değil başka birinin
17:18
in the bodyvücut and the headkafa of the other and not in your ownkendi.
317
1022914
3136
kafasında ve bedeninde vaktini harcıyorsun.
17:21
So in this dilemmaikilem about reconcilingkarşılaştırma
318
1026050
3720
Öyle ise bu ikilemde uzlaşırmacı olan
17:25
these two setskümeler of fundamentaltemel needsihtiyaçlar,
319
1029770
2513
iki temel gerekli ihtiyaç
Erotik çiftleri yapmalarını anladığım bir kaç şey var.
17:28
there are a fewaz things that I've come to understandanlama eroticerotik couplesçiftler do.
320
1032283
4385
Bir bir çok cinsel gizlilikleri var.
17:32
One, they have a lot of sexualcinsel privacyGizlilik.
321
1036668
2982
17:35
They understandanlama that there is an eroticerotik spaceuzay
322
1039650
2422
Her birine ait erotik bir mesafe var
ve bunu anlıyorlar.
17:37
that belongsaittir to eachher of them.
323
1042072
2051
17:40
They alsoAyrıca understandanlama that foreplayönsevişmeydi is not something you do
324
1044123
3159
Aynı zamanda ön sevişmenin gerçek şeyden önce
yaptıkları 5 dakikalık bir şey olmadığını anlıyorlar.
17:43
fivebeş minutesdakika before the realgerçek thing.
325
1047282
2104
17:45
ForeplayÖn sevişme prettygüzel much startsbaşlar at the endson of the previousönceki orgasmorgazm.
326
1049386
3200
Ön sevişme yaklaşık olarak bir önceki orgazmın sonunda başlıyor.
17:48
They alsoAyrıca understandanlama that an eroticerotik spaceuzay
327
1052586
3220
Erotik boşluk-mesafenin başkaları ile
17:51
isn't about, you beginbaşla to strokeinme the other.
328
1055806
2189
yatmaya başlamak olmadığını da anlıyorlar.
17:53
It's about you createyaratmak a spaceuzay where you leaveayrılmak ManagementYönetim IncA.ş..,
329
1057995
3555
Bu Yönetim A.Ş.'den ayrıldığınız bir yer yaratmak,
17:57
maybe where you leaveayrılmak the agileÇevik programprogram,
330
1061550
2644
belkiden atik yazılım programından bıraktığınız yer.
18:00
(LaughterKahkaha)
331
1064209
1795
(Gülüşmeler).
18:01
and you actuallyaslında just entergirmek that placeyer
332
1066004
3088
ve aslında iyi bir vatandaş olmayı bırakıp
18:04
where you stop beingolmak the good citizenvatandaş
333
1069092
2101
diğer şeylere dikkat eden ve sorumlu olmanın
18:07
who is takingalma carebakım of things and beingolmak responsiblesorumluluk sahibi.
334
1071193
2664
bırakıldığı yere girdiniz.
18:09
ResponsibilitySorumluluk and desirearzu etmek just buttpopo headskafalar.
335
1073857
3544
Sorumluluk ve arzu gerçekten göt kafaları.
18:13
They don't really do well togetherbirlikte.
336
1077401
2632
Birlikte iyi geçinemiyorlar.
18:15
EroticErotik couplesçiftler alsoAyrıca understandanlama that passiontutku waxesVakslar and wanesilgilerini.
337
1080033
4199
Erotik çiftler tutku mumlarını ve azalmalarını da anlıyor.
18:20
It's prettygüzel much like the moonay. It has intermittentaralıklı eclipsestutulmaları.
338
1084232
3569
Hemen hemen ay gibi. Aralıklı tutulmaları var.
18:23
But what they know is they know how to resurrectdiriltmek it.
339
1087801
2623
Ama bildikleri şey onu nasıl dirilteceklerini bilmeleri.
18:26
They know how to bringgetirmek it back,
340
1090424
1692
Onu nasıl geri getireceklerini biliyorlar
18:28
and they know how to bringgetirmek it back
341
1092116
1233
ve nasıl geri getireceklerini biliyorlar
18:29
because they have demystifiedDemystified one bigbüyük mythefsane,
342
1093349
2532
çünkü büyük bir miti açıklığa kavuşturdular ki
18:31
whichhangi is the mythefsane of spontaneitydoğallık, whichhangi is
343
1095881
2638
bu kendiliğinden olan
18:34
that it's just going to falldüşmek from heavencennet while you're foldingkatlama the laundryÇamaşırhane
344
1098519
3714
siz çamaşır katlarken cennet aşağı düşecek olan bir mit
18:38
like a deusDeus exeski machinamachina, and in factgerçek they understoodanladım
345
1102233
3112
makineden tanrı gibi ve aslında onlar
18:41
that whateverher neyse is going to just happenolmak
346
1105345
2636
ilişkilerinde uzun dönemde olacak olanların
18:43
in a long-termuzun vadeli relationshipilişki alreadyzaten has.
347
1107981
3086
halihazırda olduğunu anlıyorlar.
18:46
CommittedKabul edilen sexseks is premeditatedönceden planlanmış sexseks.
348
1111067
2664
Olmuş olan seks tasarlanmış sekstir.
18:49
It's willfulkasıtlı. It's intentionalkasıtlı.
349
1113731
2438
Bu bilinçli. bu kasıtlı.
18:52
It's focusodak and presencevarlık.
350
1116169
3220
Odak ve varlığı bulunuyor.
18:55
MerryNeşeli Valentine'sSevgililer.
351
1119389
1719
Sevgililer Gününüz kutlu olsun.
18:57
(ApplauseAlkış)
352
1121108
7785
(Alkışlar)
Translated by ilker Gül
Reviewed by güney örnek

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Esther Perel - Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life.

Why you should listen

For the first time in human history, couples aren’t having sex just to have kids; there’s room for sustained desire and long-term sexual relationships. But how? Perel, a licensed marriage and family therapist with a practice in New York, travels the world to help people answer this question. For her research she works across cultures and is fluent in nine languages. She coaches, consults and speaks regularly on erotic intelligence, trauma, sexual honesty and conflict resolution. She is the author of Mating in Captivity: Reconciling the Erotic and the Domestic. Her latest work focuses on infidelity: what it is, why happy people do it and how couples can recover from it. She aims to locate this very personal experience within a larger cultural context.

More profile about the speaker
Esther Perel | Speaker | TED.com