English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSalon NY2013

Esther Perel: The secret to desire in a long-term relationship

Esther Perel: Uzun dönem ilişkilerde şehvet için sır

Filmed:
13,088,698 views

Uzun dönem ilişkilerde sıklıkla sevdiğimizin hem en iyi arkadaşımız hemde erotik ortağımız olmasını bekleriz. Ama Esther Perel bunu tartışmaya açıyor, iyi ve bağlı olan seks iki çatışan ihtiyaç ortaya çıkarıyor: güvenliğimiz için olan ihtiyacımız ve sürpriz için olan ihtiyacımız. Öyle ise arzuyu nasıl sürekl, bir hale getirirsiniz? Zekâ ve belagat ile Perel erotik zekanın gizemlerini öğretiyor.

- Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life. Full bio

So, why does good sexseks so oftensık sık fadekarartmak,
Birbirlerini her zamanki kadar çok sevmeye devam eden çiftlerin bile
00:17
even for couplesçiftler who continuedevam et to love eachher other as much as ever?
cinsel yaşamı neden çoğunlukla sönüyor?
00:20
And why does good intimacysamimiyet not guaranteegaranti good sexseks,
Bir de neden inanılanın aksine tensel yakınlık
00:25
contraryaksi to popularpopüler beliefinanç?
iyi bir cinsel yaşamı temin etmiyor?
00:28
Or, the nextSonraki questionsoru would be,
Belki de bir sonraki meselemiz şu olabilir:
00:31
can we want what we alreadyzaten have?
Zaten sahip olduklarimizi isteyebilir miyiz?
00:33
That's the million-dollarmilyon dolar questionsoru, right?
Milyonlarca lira değerindeki soru bu, değil mi?
00:35
And why is the forbiddenyasak so eroticerotik?
Hem, neden yasaklanmış şeyler bu kadar erotiktir?
00:38
What is it about transgressiongünah that makesmarkaları desirearzu etmek so potentkuvvetli?
Arzuyu bu kadar etkili kılan günaha ne demeli?
00:40
And why does sexseks make babiesbebekler,
Bir de neden cinsel ilişki bebelerin doğumuna neden oluyor
00:44
and babiesbebekler spellbüyü eroticerotik disasterafet in couplesçiftler?
ve bebekler çiftler için erotik felaket anlamına geliyor?
00:46
It's kindtür of the fatalölümcül eroticerotik blowdarbe, isn't it?
Bu erotizme vurulan adeta ölümcül bir darbe, öyle değil mi?
00:50
And when you love, how does it feel?
Birini sevmek, bu nasıl bir duygu?
00:52
And when you desirearzu etmek, how is it differentfarklı?
Peki birini arzuladığınızda bunun sevgiden farkı ne?
00:55
These are some of the questionssorular
Bunlar benim modern aşklarda erotik arzunun
00:58
that are at the centermerkez of my explorationkeşif
ve beraberinde getirdiği ikilemlerin
01:00
on the naturedoğa of eroticerotik desirearzu etmek
doğası üzerine yaptığım keşiflerin
01:02
and its concomitantverebildiği dilemmasikilemler in modernmodern love.
merkezinde olan sorulardan bazıları.
01:05
So I travelseyahat the globeküre,
Dünyayı dolaşıyorum
01:09
and what I'm noticingfark is that
ve fark ettiğim şey şu ki,
01:11
everywhereher yerde where romanticismromantizm has enteredgirdi,
romantizmin girdiği her yerde
01:13
there seemsgörünüyor to be a crisiskriz of desirearzu etmek.
bir arzu krizi var gibi görünüyor.
01:16
A crisiskriz of desirearzu etmek, as in owningsahibi the wantingeksik --
Bir arzu krizi, isteğe sahip olmadaki gibi,
01:19
desirearzu etmek as an expressionifade of our individualitybireysellik,
- bireyselliğimizin,
01:24
of our freeücretsiz choiceseçim, of our preferencesTercihler, of our identityKimlik --
özgürce yaptığımız seçimlerin, tercihlerimizin, kimliğimizin bir ifadesi olarak arzu -
01:27
desirearzu etmek that has becomeolmak a centralmerkezi conceptkavram
bireyci toplumların ve modern aşkın bir parçası olarak
01:30
as partBölüm of modernmodern love and individualisticbireysel societiestoplumlar.
temel bir kavram haline gelmiştir.
01:34
You know, this is the first time in the historytarih of humankindinsanlık
Bildiğiniz gibi, insanlık tarihinde ilk kez
01:37
where we are tryingçalışıyor to experiencedeneyim sexualitycinsellik in the long termterim,
uzun vadede cinsellik deneyimini bugünlerde tecrübe etmeye çalışıyoruz,
01:40
not because we want 14 childrençocuklar,
14 çocuk istediğimiz için değil.
01:46
for whichhangi we need to have even more because manyçok of them won'talışkanlık make it,
Bu çocukların çoğu seks yapmayacağı için / hayatta kalmayacağı için daha çok seks yapmamız gerekiyor.
01:50
and not because it is exclusivelysadece a woman'skadının maritalevlilik dutygörev.
Bu sadece kadının evlilik görevi olduğundan değil.
01:54
This is the first time that we want sexseks over time
İnsanlık tarihinde ilk kez arzunun temelindeki bağ kurmayla ve hazla ilgili
01:59
about pleasureZevk and connectionbağ that is rootedköklü in desirearzu etmek.
alakalı olarak seks yapmak istiyoruz.
02:03
So what sustainsbesler desirearzu etmek, and why is it so difficultzor?
Peki, arzuyu ne devam ettirir ve arzu neden bu kadar zordur?
02:08
And at the heartkalp of sustainingbesleyici desirearzu etmek in a committedtaahhüt relationshipilişki,
Ayrıca ciddi bir ilişkideki arzuyu devam ettirmenin temelinde yatan,
02:11
I think is the reconciliationmutabakat of two fundamentaltemel humaninsan needsihtiyaçlar.
bana kalırsa iki temel insani ihtiyacı dengelemektir.
02:16
On the one handel, our need for securitygüvenlik, for predictabilityöngörülebilirlik,
Bir yanda, güvenliğe, öngörülebilirliğe
02:22
for safetyemniyet, for dependabilitygüvenilirlik, for reliabilitygüvenilirlik, for permanencekalıcılığı --
emniyete, bağımlılığa, güvenilirliğe ve sürekliliğe olan ihtiyacımız -
02:27
all these anchoringankraj, groundingTopraklama experiencesdeneyimler of our liveshayatları
yani evimiz olarak nitelediğimiz,
02:35
that we call home.
hayatımız boyunca bağlandığımız ve başlıca bütün deneyimler var.
02:38
But we alsoAyrıca have an equallyaynı derecede stronggüçlü need -- menerkekler and womenkadınlar --
Ancak bizim (erkeklerin de kadınların da) aynı zamanda bir o kadar güçlü başka bir ihtiyacımız var:
02:39
for adventuremacera, for noveltyyenilik, for mysterygizem, for riskrisk, for dangerTehlike,
macera, yenilik, gizem, risk ve tehlike gereksinimi,
02:44
for the unknownBilinmeyen, for the unexpectedbeklenmedik, surprisesürpriz --
bilinmeyen, beklenmeyen, sürpriz niteliği taşıyan şeylere yönelik ihtiyacımız
02:49
you get the gistana fikri -- for journeyseyahat, for travelseyahat.
meselenin özünü anladınız, yolculuk için, seyahat için...
02:53
So reconcilingkarşılaştırma our need for securitygüvenlik
Bu yüzden, güvenlik ihtiyacımızı
02:57
and our need for adventuremacera into one relationshipilişki,
ve bir ilişkideki macera ihtiyacımızı
02:59
or what we todaybugün like to call a passionatetutkulu marriageevlilik,
veya bugünlerde tutkulu evlilik olarak adlandırdığımız öğeyi dengelemek.
03:02
used to be a contradictionçelişki in termsşartlar.
Bunlar eskiden birbirleriyle çelişen ifadelerdi.
03:05
MarriageEvlilik was an economicekonomik institutionkurum
Evlilik eskiden size çocuklar, sosyal statü,
03:07
in whichhangi you were givenverilmiş a partnershiportaklık for life
ardıllık ve arkadaşlık bakımından
03:10
in termsşartlar of childrençocuklar and socialsosyal statusdurum
hayat boyunca sürecek bir ortaklık sahibi olduğunuz
03:14
and successionVeraset and companionshipArkadaşlık.
ekonomik bir kurumdu.
03:16
But now we want our partnerortak to still give us all these things,
Ancak şimdi eşimizden bize bunların tümünü vermesini,
03:19
but in additionilave I want you to be my besten iyi friendarkadaş
ayriyetten en iyi arkadaşımız, güvenebileceğimiz sırdaşımız
03:23
and my trustedgüvenilir confidantsırdaş and my passionatetutkulu loversevgilisi to bootönyükleme,
ve tutkulu sevgilimiz olmasını istiyoruz.
03:26
and we livecanlı twiceiki defa as long.
Ve eski insanlardan iki kat daha uzun yaşıyoruz.
03:29
(LaughterKahkaha)
(Kahkahalar)
03:30
So we come to one personkişi, and we basicallytemel olarak are askingsormak them
Bir kişiyi ele alalım ve esasen
03:33
to give us what oncebir Zamanlar an entiretüm villageköy used to providesağlamak:
tüm bir kasabanın sağladığını, bize vermelerini isteyelim.
03:37
Give me belongingait, give me identityKimlik, give me continuitysüreklilik,
Bana aidiyet ver, kimlik ve süreklilik ver
03:41
but give me transcendenceaşma and mysterygizem and awehuşu all in one.
fakat bana üstünlük ve gizem de ver ve hepsi bir arada.
03:45
Give me comfortkonfor, give me edgekenar.
Bana rahat ver, sınırımı da ver.
03:49
Give me noveltyyenilik, give me familiarityaşinalık.
Yenilik ver, aşinalık da ver.
03:51
Give me predictabilityöngörülebilirlik, give me surprisesürpriz.
Tahmin edilebilirlik ver, şaşkınlık da ver.
03:52
And we think it's a givenverilmiş, and toysoyuncaklar and lingeriekadın iç çamaşırı are going to savekayıt etmek us with that.
Oyuncak ve iç çamaşırı verilmesi bize yetecektir.
03:55
(ApplauseAlkış)
(Alkış)
03:59
So now we get to the existentialvaroluşsal realitygerçeklik of the storyÖykü, right?
Şimdi hikayenin var olan gerçekliğini anladık, değil mi?
04:04
Because I think, in some way -- and I'll come back to that --
Çünkü bir şekilde öyle düşünüyorum-- ve buna geri döneceğim;
04:08
but the crisiskriz of desirearzu etmek is oftensık sık a crisiskriz of the imaginationhayal gücü.
ama arzu krizi çoğunlukla hayal gücünün krizidir.
04:14
So why does good sexseks so oftensık sık fadekarartmak?
Peki, neden iyi seks genellikle tükeniyor?
04:18
What is the relationshipilişki betweenarasında love and desirearzu etmek?
Arzu ve aşk arasındaki bağıntı ne?
04:21
How do they relateilgili, and how do they conflictfikir ayrılığı?
Nasıl bir ilişki içindeler ve nasıl ters düşerler?
04:24
Because thereinOrada liesyalanlar the mysterygizem of eroticismerotizm.
Çünkü bu konunun altında erotizmin gizemi yatar.
04:27
So if there is a verbfiil, for me, that comesgeliyor with love, it's "to have."
Eğer burda aşkla anılan bir fiil varsa, bu bana göre "sahip olmak"tır.
04:30
And if there is a verbfiil that comesgeliyor with desirearzu etmek, it is "to want."
Ve eğer arzuyla anılan bir fiil varsa, "istemek"tir.
04:34
In love, we want to have, we want to know the belovedsevgili.
Aşkta sahip olmak ve sevgiliyi tanımak isteriz.
04:39
We want to minimizeküçültmek the distancemesafe. We want to contractsözleşme that gapboşluk.
Mesafeyi azaltmak ve boşluğu daraltmak isteriz.
04:42
We want to neutralizeetkisiz hale getirin the tensionsgerginlikler. We want closenessyakınlık.
Gerilimi nötürleştirmek ve yakınlık isteriz.
04:47
But in desirearzu etmek, we tendeğiliminde to not really want to go back to the placesyerler we'vebiz ettik alreadyzaten gonegitmiş.
Fakat arzuda, zaten gitmiş olduğumuz yerlere geri dönmeyi isteme eğiliminde olmayız.
04:51
ForgoneForgone conclusionSonuç does not keep our interestfaiz.
Sonuçtan vazgeçmek ilgimizi çekmez.
04:56
In desirearzu etmek, we want an Other, somebodybirisi on the other sideyan that we can go visitziyaret etmek,
Arzuda, diğerini isteriz, ziyaret edebileceğimiz,
05:00
that we can go spendharcamak some time with,
birlikte biraz zaman geçirebileceğimiz,
05:05
that we can go see what goesgider on in theironların redkırmızı lightışık districtilçe.
onların yasak bölgesinde neler olduğunu görmeye gidebileceğimiz diğer taraftaki biri.
05:07
In desirearzu etmek, we want a bridgeköprü to crossçapraz.
Arzuda, aşmak için bir köprü isteriz.
05:11
Or in other wordskelimeler, I sometimesara sıra say, fireateş needsihtiyaçlar airhava.
Ya da diğer bir deyişle, bazen söylediğim gibi, ateşin havaya ihtiyacı vardır.
05:15
DesireArzu needsihtiyaçlar spaceuzay.
Arzu boşluğa ihtiyaç duyar.
05:18
And when it's said like that, it's oftensık sık quiteoldukça abstractsoyut.
Ve bu şekilde söylendiğinde, çoğunlukla soyuttur.
05:20
But then I tookaldı a questionsoru with me.
Ama ardından bir soru gelir.
05:24
And I've gonegitmiş to more than 20 countriesülkeler in the last fewaz yearsyıl
Ve son bir kaç yılda "Mating in Captivity" kapsamında
05:25
with "MatingÇiftleşme in CaptivityEsaret," and I askeddiye sordu people,
20'den fazla ülkeye gittim
05:28
when do you find yourselfkendin mostçoğu drawnçekilmiş to your partnerortak?
ve insanlara, kendinizi ne zaman partnerinize karşı cezbedilmiş olarak buldunuz diye sordum.
05:31
Not attractedçekti sexuallycinsel, perbaşına sese, but mostçoğu drawnçekilmiş.
cinsel olarak etkilenmiş değil, kendiğilinden, ama çoğunlukla cezbedilmiş.
05:34
And acrosskarşısında culturekültür, acrosskarşısında religiondin, and acrosskarşısında genderCinsiyet --
Ve kültürün, dinin ve cinsiyetin karşısında, biri dışında,
05:37
exceptdışında for one -- there are a fewaz answerscevaplar that just keep cominggelecek back.
--geri gelen bir kaç cevap var.
05:41
So the first groupgrup is: I am mostçoğu drawnçekilmiş to my partnerortak
İlk grup: Çoğunlukla, uzaktayken, ayrıldığımızda ya da tekrar birleştiğimizde
05:46
when she is away, when we are apartayrı, when we reuniteyeniden birleştirme.
partnerime karşı cezbedilmiş oluyorum.
05:51
BasicallyTemel olarak, when I get back in touchdokunma
Temel olarak, kendimi partnerimle hayal etme yeteneğimle
05:57
with my abilitykabiliyet to imaginehayal etmek myselfkendim with my partnerortak,
tekrar iletişim kurduğumda
06:01
when my imaginationhayal gücü comesgeliyor back in the pictureresim,
hayal gücüm resme dönüştüğünde
06:05
and when I can rootkök it in absenceyokluk and in longingözlem,
ve arzunun en büyük unsuru olan
06:07
whichhangi is a majormajör componentbileşen of desirearzu etmek.
hasrette ve yoklukta resmi tuttuğumda.
06:12
But then the secondikinci groupgrup is even more interestingilginç:
Fakat ikinci grup daha bir ilginçti:
06:15
I am mostçoğu drawnçekilmiş to my partnerortak
En çok onu stüdyoda gördüğümde, sahnedeyken,
06:18
when I see him in the studiostüdyo, when she is onstagesahnede,
kendi işindeyken, tutkulu olduğu bir şeyi yaparken
06:20
when he is in his elementeleman, when she's doing something she's passionatetutkulu about,
onu bir partide gördüğümde ve
06:24
when I see him at a partyParti and other people are really drawnçekilmiş to him,
diğer insanları cezbettiğinde
06:28
when I see her holdambar courtmahkeme.
kendi alanında gördüğümde beni cezbediyor.
06:32
BasicallyTemel olarak, when I look at my partnerortak radiantparlak and confidentkendine güvenen,
Temel olarak, göz alıcı ve güvenilir partnerime baktığımda,
06:34
probablymuhtemelen the biggesten büyük turn-ontahrik acrosskarşısında the boardyazı tahtası.
muhtemelen cinsel hazzı açan en büyük şey.
06:38
RadiantParlak, as in self-sustainingkendiliğinden devam.
Kendi kendini geçindirebilmekte olduğu gibi göz alıcı olmak.
06:42
I look at this personkişi -- by the way, in desirearzu etmek
Bu kişiye bakıyorum -- bu arada, biriyle kaynaştığımızda
06:44
people rarelynadiren talk about it, when we are blendedharmanlanmış into one,
arzuyla ilgili insanlara nadiren konuşur,
06:47
fivebeş centimeterssantimetre from eachher other. I don't know in inchesinç how much that is.
diğerinden 5 cm uzakta. İnç olarak bu ne kadar ediyor bilmiyorum.
06:50
But it's alsoAyrıca not when the other personkişi is that faruzak apartayrı
Ama diğer insan göremeyeceğiniz kadar
06:53
that you no longeruzun see them.
uzakta ise de olmaz.
06:57
It's when I'm looking at my partnerortak from a comfortablerahat distancemesafe,
Partnerimin tanındığı bir yerde
06:58
where this personkişi that is alreadyzaten so familiartanıdık, so knownbilinen,
rahat bir mesafeden partnerime baktığımda
07:02
is momentarilyanlık olarak oncebir Zamanlar again somewhatbiraz mysteriousgizemli, somewhatbiraz elusiveyakalanması zor.
bir anlığına bir şekilde gizemli, bir nebze akla gelmez olur.
07:07
And in this spaceuzay betweenarasında me and the other liesyalanlar the eroticerotik élanLAN,
Ve bu alanda benim ve diğerlerinin arasında erotik hamle yatar,
07:12
liesyalanlar that movementhareket towardkarşı the other.
diğerlerine karşı hareket yer alır.
07:16
Because sometimesara sıra, as ProustProust saysdiyor,
Çünkü bazen, Proust'un da söylediği gibi,
07:19
mysterygizem is not about travelingseyahat to newyeni placesyerler,
gizem yeni yerleri seyahat etmek değildir,
07:21
but it's about looking with newyeni eyesgözleri.
ama yeni gözlerle bakmaktır.
07:24
And so, when I see my partnerortak on his ownkendi or her ownkendi,
Ve bu yüzden, eşimi kuşatılmış bir şeyler yaparken
07:26
doing something in whichhangi they are envelopedzarflı,
kendi başına gördüğümde
07:30
I look at this personkişi and I momentarilyanlık olarak get a shiftvardiya in perceptionalgı,
o kişiye bakarım ve bir an için algıda bir değişim olur
07:32
and I staykalmak openaçık to the mysteriesgizemler that are livingyaşam right nextSonraki to me.
ve yanımda yaşayan gizeme açık olurum.
07:37
And then, more importantlyönemlisi, in this descriptionaçıklama about the other
Ve daha önemlisi, diğeri ya da kendim hakkında bu tanım,
07:42
or myselfkendim -- it's the sameaynı -- what is mostçoğu interestingilginç
ikisi de aynı, en ilginç olan
07:47
is that there is no needinessmuhtaçlık in desirearzu etmek.
arzuda bir yokluk olmamasıydı.
07:51
NobodyKimse needsihtiyaçlar anybodykimse.
Kimsenin kimseye ihtiyacı yok.
07:53
There is no caretakingDirseklerini in desirearzu etmek.
Arzuda bakıcılık yoktur.
07:55
CaretakingDirseklerini is mightilyçok fazla lovingseven. It's a powerfulgüçlü anti-aphrodisiacAnti-afrodizyak.
Bakıcılık çok fazla sevmektir. Güçlü bir anti-afrodizyaktır.
07:58
I have yethenüz to see somebodybirisi who is so turneddönük on
Şu ana kadar kendisine ihtiyaç duyan biri tarafından
08:03
by somebodybirisi who needsihtiyaçlar them.
heyecanlananlar gördüm.
08:05
Wantingİsteyen them is one thing. NeedingGerek them is a shutdownkapatma,
Onları istemek bir şeydir. Onlara ihtiyaç duymak bir kapanıştır,
08:07
and womenkadınlar have knownbilinen that foreversonsuza dek,
ve kadınlar bunu hep bilirler,
08:10
because anything that will bringgetirmek up parenthoodEbeveynlik
çünkü ebeveynlik getiren her şey
08:12
will usuallygenellikle decreaseazaltmak the eroticerotik chargeşarj etmek.
erotik sorumlulukla beraber genelde azalır.
08:15
For good reasonsnedenleri, right?
İyi sebepler için, doğru mu?
08:18
And then the thirdüçüncü groupgrup of answerscevaplar usuallygenellikle would be
Ve üçüncü cevap grubu,
08:20
when I'm surprisedşaşırmış, when we laughgülmek togetherbirlikte,
genelde şaşırdığım, beraber güldüğümüz
08:24
as somebodybirisi said to me in the officeofis todaybugün,
bugün birinin ofiste bana söylediği gibi,
08:28
when he's in his tuxTux, so I said, you know,
smokininin içindeyken, söyledim işte, bilirsiniz.
08:30
it's eitherya the tuxTux or the cowboykovboy bootsbot ayakkabı.
smokin ya da kovboy çizmeleridir.
08:32
But basicallytemel olarak it's when there is noveltyyenilik.
Ama temel olarak yeniliğin olduğu zamandır.
08:35
But noveltyyenilik isn't about newyeni positionspozisyonları. It isn't a repertoirerepertuar of techniquesteknikleri.
Fakat yenilik yeni durumların olması değildir. Tekniklerin bir repertuarı değildir.
08:39
NoveltyYenilik is, what partsparçalar of you do you bringgetirmek out?
Yenilik, hangi yönlerinizi ortaya çıkardığınızdır.
08:43
What partsparçalar of you are just beingolmak seengörüldü?
Hangi parçalarınız görülüyor?
08:47
Because in some way one could say
Çünkü bir şekilde biri
08:50
sexseks isn't something you do, ehha?
seksin yaptığınız bir şey olmadığını söyleyebilir, hı?
08:52
SexSeks is a placeyer you go. It's a spaceuzay you entergirmek
Seks gittiğiniz bir yerdir. Seks, sizin, bir diğeriyle
08:54
insideiçeride yourselfkendin and with anotherbir diğeri, or othersdiğerleri.
ya da diğerleriyle içinize girdiğiniz bir boşluktur.
08:57
So where do you go in sexseks?
Peki, sekste nereye gidersiniz?
09:00
What partsparçalar of you do you connectbağlamak to?
Hangi parçalarınızla bağlantı kurarsınız?
09:03
What do you seekaramak to expressekspres there?
Ortaya koymak için ne ararsınız?
09:05
Is it a placeyer for transcendenceaşma and spiritualmanevi unionbirlik?
Üstünlük ve ruhsal birleşme için bir yer midir?
09:07
Is it a placeyer for naughtinessvelilerimiz and is it a placeyer to be safelygüvenli bir şekilde aggressiveagresif?
Yaramazlık için bir yer midir yoksa güvenli bir şekilde agresif olunan yer midir?
09:10
Is it a placeyer where you can finallyen sonunda surrenderteslim olmak
Sonunda kendinizi bırakabildiğiniz ve her şey için
09:15
and not have to take responsibilitysorumluluk for everything?
sorumluluk almak zorunda olmadığınız bir yer midir?
09:17
Is it a placeyer where you can expressekspres your infantileİnfantil wishesdilek?
Çocukça dileklerimizi açığa vurduğumuz yer mi?
09:20
What comesgeliyor out there? It's a languagedil.
Buradan ne anlarız? Seks bir dildir.
09:23
It isn't just a behaviordavranış.
Sadece bir davranış değildir.
09:25
And it's the poeticşiirsel of that languagedil that I'm interestedilgili in,
ve benim ilgilendiğim bu dilin şiiridir; erotik zekanın
09:28
whichhangi is why I beganbaşladı to explorekeşfetmek this conceptkavram of eroticerotik intelligencezeka.
konseptini araştırmaya başlamamın sebebi.
09:31
You know, animalshayvanlar have sexseks.
Bilirsiniz, hayvanlar seks yapar.
09:35
It's the pivotÖzet, it's biologyBiyoloji, it's the naturaldoğal instinctiçgüdü.
Bu eksendir, biyolojidir, doğal içgüdüdür.
09:37
We are the only onesolanlar who have an eroticerotik life,
erotik yaşamı olan tek varlıklar biziz,
09:40
whichhangi meansanlamına geliyor that it's sexualitycinsellik transformeddönüştürülmüş by the humaninsan imaginationhayal gücü.
bunun anlamı insan hayal gücünden dönüşen cinselliktir.
09:43
We are the only onesolanlar who can make love for hourssaatler,
saatlerce sevişebilen, mutlu zaman geçiren,
09:49
have a blissfulmutlu time, multipleçoklu orgasmsorgazm,
çoklu orgazm yaşayan tek varlıkları biziz,
09:53
and touchdokunma nobodykimse, just because we can imaginehayal etmek it.
ve kimseye dokunmadan, sadece onu hayal ederek.
09:56
We can hintipucu at it. We don't even have to do it.
Bunu ima edebiliriz. Yapmak zorunda bile değiliz.
10:00
We can experiencedeneyim that powerfulgüçlü thing calleddenilen anticipationbeklenti,
Arzu etmenin bir harcı olan, hayal etme yeteneği,
10:03
whichhangi is a mortarharç to desirearzu etmek,
beklenti denilen bu güçlü şeyi tecrübe edebiliriz,
10:06
the abilitykabiliyet to imaginehayal etmek it, as if it's happeningolay,
oluyormuş gibi, onu oluyormuş gibi yaşamak,
10:09
to experiencedeneyim it as if it's happeningolay, while nothing is happeningolay
Hiçbir şey olmuyorken
10:12
and everything is happeningolay at the sameaynı time.
ve her şey aynı anda oluyorken.
10:16
So when I beganbaşladı to think about eroticismerotizm,
Erotizm hakkında düşünmeye başladığımda,
10:19
I beganbaşladı to think about the poeticsPoetikası of sexseks,
seksin şiirselliğini de düşünmeye başladım,
10:21
and if I look at it as an intelligencezeka,
ve ona bir zeka olarak baktığımda,
10:25
then it's something that you cultivateyetiştirmek.
bu geliştirmeniz gereken bir şey.
10:27
What are the ingredientsmalzemeler? ImaginationHayal gücü, playfulnessoyunculuk,
İçindekiler ne? Hayal gücü, oyunculuk,
10:29
noveltyyenilik, curiositymerak, mysterygizem.
yenilik, merak, gizem,
10:34
But the centralmerkezi agentAjan is really that pieceparça calleddenilen the imaginationhayal gücü.
Fakat temel etkeni hayal gücü denilen parça.
10:37
But more importantlyönemlisi, for me to beginbaşla to understandanlama
Ama daha önemlisi, benim için erotik kıvılcıma sahip olan
10:42
who are the couplesçiftler who have an eroticerotik sparkkıvılcım,
çiftleri, arzuyu neyin devam ettirdiğini
10:45
what sustainsbesler desirearzu etmek, I had to go back
anlamaya başlamak, erotizmin orjinal tanımına,
10:48
to the originalorijinal definitiontanım of eroticismerotizm,
gizemli açıklamasına
10:50
the mysticalmistik definitiontanım, and I wentgitti throughvasitasiyla it
dönmek gerek, ve baştan sona devam gittim
10:53
throughvasitasiyla a bifurcationçatallanma by looking actuallyaslında at traumaTravma,
bir ikiye ayrılmaya gerçek bir travmaya
10:56
whichhangi is the other sideyan, and I lookedbaktı at it
ve güvensizken, başlarını kaldırıp
10:59
looking at the communitytoplum that I had grownyetişkin up in,
diğer tarafta olana ve ona
11:02
whichhangi was a communitytoplum in BelgiumBelçika, all HolocaustHolokost survivorsHayatta kalanlar,
içinde büyüdüğüm toplulukta, Belçika'da
11:04
and in my communitytoplum there were two groupsgruplar:
Holocaust'tan kurtulanlar arasında baktım
11:08
those who didn't dieölmek, and those who camegeldi back to life.
ve benim topluluğumda iki grup vardı:
11:11
And those who didn't dieölmek livedyaşamış oftensık sık very tetheredkaşif Balonlu keşif to the groundzemin,
ölmeyenler ve hayata dönenler.
11:15
could not experiencedeneyim pleasureZevk, could not trustgüven,
Ve bunlar gergin topraklarda yaşayıp
11:18
because when you're vigilantuyanık, worriedendişeli, anxiousendişeli,
güveni ve zevki deneyemlemeyenler
11:22
and insecuregüvensiz, you can't liftasansör your headkafa
Çünkü tedirgin endişeli
11:24
to go and take off in spaceuzay and be playfuloynak and safekasa and imaginativeyaratıcı.
uzaya bakıp yaratıcı güvende ve civelek olamazlardı.
11:27
Those who camegeldi back to life were those
Onlar ki hayatı geri gelip
11:32
who understoodanladım the eroticerotik as an antidotepanzehir to deathölüm.
erotizmi ölüme panzehir olarak görenler.
11:35
They knewbiliyordum how to keep themselveskendilerini alivecanlı.
Kendilerini nasıl hayatta tutacaklarını biliyorlardı.
11:38
And when I beganbaşladı to listen to the sexlessnesssexlessness of the couplesçiftler that I work with,
Ve birlikte çalıştığım çiftlerin sekssizliklerini dinlemeye başladığım zaman,
11:41
I sometimesara sıra would hearduymak people say, "I want more sexseks,"
bazen insanların "Daha fazla seks istiyorum" duyuyordum,
11:45
but generallygenellikle people want better sexseks,
ama genellikle insanlar daha iyi seks istiyor
11:48
and better is to reconnectyeniden with that qualitykalite of alivenessaliveness,
ve daha iyi onların sekste verebildiği
11:51
of vibrancycanlılık, of renewalyenileme, of vitalitydirilik, of erosEros, of energyenerji
coşkunluğun, yenilenmenin, canlılığın, aşk tanrısının,
11:54
that sexseks used to affordparası yetmek them, or that they'veonlar ettik hopedümit
enerjinin kalitesini ifade eder
11:58
it would affordparası yetmek them.
veya verebileceklerini umdukları.
12:01
And so I beganbaşladı to asksormak a differentfarklı questionsoru.
Böylece değişik sorular sormaya başladım.
12:03
"I shutkapamak myselfkendim off when ..." beganbaşladı to be the questionsoru.
"Ne zaman kendimi kapatırım..." soru olmaya başladım.
12:06
"I turndönüş off my desiresarzuları when ..." whichhangi is not the sameaynı questionsoru as,
"Arzularımı kapattığım zaman..." ki aynı soru değildi
12:11
"What turnsdönüşler me off is ..." and "You turndönüş me off when ..."
"Beni tahrik eden şey ne..." ve "Ne olduğun da beni isteksizleştirirsin..."
12:14
And people beganbaşladı to say, "I turndönüş myselfkendim off when
Ve insanlar " İçim ölmüş olduğum zaman,
12:18
I feel deadölü insideiçeride, when I don't like my bodyvücut,
vücudum hoşuma gitmediği zaman,
12:21
when I feel oldeski, when I haven'tyok had time for myselfkendim,
yaşlı hissettiğim zaman, kendim için zamanım olmadığı zaman,
12:24
when I haven'tyok had a chanceşans to even checkKontrol in with you,
seninle ilgilenecek bakacak zamanım olmadığı zaman,
12:27
when I don't performyapmak well at work,
iş yerinde başarısız olduğum zaman,
12:30
when I feel lowdüşük selföz esteemsaygısı, when I don't have a senseduyu of self-worthöz-değer,
öz saygımı aşağıda hissedersem, kendimi değerli hissetmezsem,
12:31
when I don't feel like I have a right to want, to take,
zevk alma isteme veya alma hakkımın olmadığını hissedersem."
12:35
to receiveteslim almak pleasureZevk."
isteksiz hissediyorum demeye başladılar.
12:38
And then I beganbaşladı to asksormak the reverseters questionsoru.
Sonra ben ters bir soru sormaya başladım.
12:40
"I turndönüş myselfkendim on when ..." Because mostçoğu of the time,
"Ne zaman tahrik olurum..." Çünkü çoğu zaman
12:43
people like to asksormak the questionsoru, "You turndönüş me on,
insanlar bu soruyu sormayı seviyor, "Beni tahrik ediyorsun,
12:45
what turnsdönüşler me on," and I'm out of the questionsoru. You know?
beni tahrik eden şey." ve sözün bittiği yerdeydim. Bilirsiniz?
12:48
Now, if you are deadölü insideiçeride, the other personkişi can do a lot of things for Valentine'sSevgililer.
Şimdi eğer içinde bitikse, diğer kişi sevgililer günü için bir çok şey yapabilir.
12:52
It won'talışkanlık make a dentDent. There is nobodykimse at the receptionresepsiyon deskbüro.
Bir işi yaramayacaktır. Resepsiyonda kimse yok.
12:56
(LaughterKahkaha)
(Gülüşmeler)
12:59
So I turndönüş myselfkendim on when,
Öyle ise ne zaman tahrik olurum,
13:00
I turndönüş my desiresarzuları, I wakeuyanmak up when ...
arzularım ne olduğunda uyanır...
13:03
Now, in this paradoxparadoks betweenarasında love and desirearzu etmek,
Şimdi aşk ve arzulama arasındaki bu çelişkide,
13:07
what seemsgörünüyor to be so puzzlingşaşırtıcı is that the very ingredientsmalzemeler
karmaşık olarak gözüken bileşenler
13:12
that nurturebeslemek love -- mutualitykarşılıklılık, reciprocitykarşılıklılık,
sevgi beslemek -- karşılıklılık, mütekabiliyet
13:15
protectionkoruma, worryendişelenmek, responsibilitysorumluluk for the other --
korumak, endişe, diğeri için sorumluluk --
13:20
are sometimesara sıra the very ingredientsmalzemeler that stiflebastırmak desirearzu etmek.
bazen arzuları bastıran bileşenlerdir.
13:24
Because desirearzu etmek comesgeliyor with a hostevsahibi of feelingsduygular
Çünkü arzulamak aşkın pekte hoşuna gitmeyen
13:28
that are not always suchböyle favoritesSık Kullanılanlar of love:
bir çok duygu ile gelir:
13:32
jealousykıskançlık, possessivenesssevme, aggressionsaldırganlık, powergüç, dominanceüstünlük,
kıskançlık, sahiplenme, saldırganlık, güç, egemenlik,
13:36
naughtinessvelilerimiz, mischiefYaramazlık.
azgınlık, yaramazlık.
13:40
BasicallyTemel olarak mostçoğu of us will get turneddönük on at night
Basitçe bir çoğumuz geceleri
13:42
by the very sameaynı things that we will demonstrategöstermek againstkarşısında duringsırasında the day.
gün boyunca bize gösterilenlere karşı durumda tahrik oluruz.
13:45
You know, the eroticerotik mindus is not very politicallypolitik olarak correctdoğru.
Bilirsiniz, erotik düşüce politik olarak doğru olmayabilir.
13:49
If everybodyherkes was fantasizinghayal on a bedyatak of rosesgüller,
Eğer herkes gül dolu bir yatağı hayal etseydi,
13:52
we wouldn'tolmaz be havingsahip olan suchböyle interestingilginç talksgörüşmeler about this.
bunun hakkındaki ilginç konuşmayı yapmıyor olurduk.
13:55
But no, in our mindus up there
Ama hayır, aklımızda bir yerlerde
13:59
are a hostevsahibi of things going on that we don't always know
sevdiğimiz diğer insana nasıl söyleyeceğimizi
14:01
how to bringgetirmek to the personkişi that we love,
bilmediğimiz şeylere sahibiz
14:05
because we think love comesgeliyor with selflessnessselflessness
çünkü aşkın hep bencil olmamakla geldiğini düşünürüz
14:07
and in factgerçek desirearzu etmek comesgeliyor with a certainbelli amounttutar of selfishnessbencillik
ve aslında arzu kesinlikle bir takın bencilliklerle gelir
14:10
in the besten iyi senseduyu of the wordsözcük:
kelimenin tam anlamıyla:
14:14
the abilitykabiliyet to staykalmak connectedbağlı to one'sbiri selföz
Bir başkasının varlığında, birine bağlı kalma
14:15
in the presencevarlık of anotherbir diğeri.
yeteneği.
14:18
So I want to drawçekmek that little imagegörüntü for you,
Peki sizin için küçük bir resim çizmek istiyorum
14:20
because this need to reconcileuzlaştırmak these two setskümeler of needsihtiyaçlar,
çünkü birlikte doğduğumuz bu iki şeyi ayırmak için
14:23
we are borndoğmuş with that.
buna ihtiyacımız olacak.
14:27
Our need for connectionbağ, our need for separatenessayrılık,
Bağlılık için olan ihtiyacımız, bağımsızlık için olan ihtiyacımız
14:28
or our need for securitygüvenlik and adventuremacera,
veya güvenlik ve macera için olan ihtiyacımız
14:31
or our need for togethernessBeraberlik and for autonomyözerklik,
veya birliktelik veya bireysellik için olan ihtiyacımız
14:33
and if you think about the little kidçocuk who sitsoturur on your lapkucak
ve eğer kucağınızda oturan küçük çocuğu düşünecek olursanız
14:36
and who is cozilyrahatça nestediç içe here and very securegüvenli and comfortablerahat,
ki orada güvenli rahat ve iç içedir
14:39
and at some pointpuan all of us need to go out into the worldDünya
ve aynı noktada hepimiz dış dünyaya açılmaya
14:43
to discoverkeşfetmek and to explorekeşfetmek.
ve keşfetmeye ihtiyaç duyarız.
14:47
That's the beginningbaşlangıç of desirearzu etmek,
Bu arzunun başlangıcıdır ki
14:50
that exploratoryaraştırmacı needsihtiyaçlar curiositymerak, discoverykeşif.
keşifler merak ve araştırmaya ihtiyaç duyar.
14:51
And then at some pointpuan they turndönüş around and they look at you,
Ve aynı noktada dönerler ve sana bakarlar
14:56
and if you tell them,
ve eğer onlara
15:00
"Hey kiddoufaklık, the world'sDünyanın en a great placeyer. Go for it.
"Hey ufaklık, dünya harika bir yer. Git ve keşfet.
15:02
There's so much funeğlence out there,"
Dışarıda çok eğlence var,"
15:04
then they can turndönüş away and they can experiencedeneyim
sonra arkalarını dönerler ve birlikteliği
15:06
connectionbağ and separatenessayrılık at the sameaynı time.
ve ayrılığı aynı anda deneyimleyebilirler.
15:09
They can go off in theironların imaginationhayal gücü, off in theironların bodyvücut,
Geri döndüklerinde birisinin olacağını bilerek,
15:11
off in theironların playfulnessoyunculuk, all the while knowingbilme
düşlerini serbest bırakabilirler, bedenlerindekini,
15:14
that there's somebodybirisi when they come back.
oyunculuklarını serbest bırakabilirler.
15:17
But if on this sideyan there is somebodybirisi who saysdiyor,
Ama eğer bu tarafta şöyle diyen biri varsa,
15:20
"I'm worriedendişeli. I'm anxiousendişeli. I'm depressedbunalımlı.
"Endişeliyim, kaygılıyım moralim bozuk.
15:22
My partnerortak hasn'tdeğil sahiptir takenalınmış carebakım of me in so long.
Eşim uzu zamandır benimle ilgilenmiyor.
15:26
What's so good out there? Don't we have everything
Dışarıda daha iyi olan şey ne? Birlikte iken
15:28
you need togetherbirlikte, you and I?"
her şeye sahip değil miyiz, sen ve ben?
15:31
then there are a fewaz little reactionsreaksiyonları
sonra hepimizin kolayca bilebileceği
15:33
that all of us can prettygüzel much recognizetanımak.
bir kaç ufak tepki.
15:35
Some of us will come back, camegeldi back a long time agoönce,
Bazılarımız geri dönecek, çok uzun zaman önce döndü
15:38
and that little childçocuk who comesgeliyor back
ve bu küçük çocuk
15:43
is the childçocuk who will forgobırakmak a partBölüm of himselfkendisi
bir tarafını diğer tarafını kaybetmemek için
15:45
in ordersipariş not to losekaybetmek the other.
diğer tarafını bırakan çocuk oldu.
15:48
I will losekaybetmek my freedomözgürlük in ordersipariş not to losekaybetmek connectionbağ.
Özgürlüğümü bağlılığımı kaybetmemek için kaybedeceğim.
15:51
And I will learnöğrenmek to love in a certainbelli way
Ve kesin bir yolda sevmeyi öğreneceğim
15:54
that will becomeolmak burdenedyükü with extraekstra worryendişelenmek
ki bu yol aşırı endişe, aşırı sorumluluk,
15:57
and extraekstra responsibilitysorumluluk and extraekstra protectionkoruma,
ve aşırı korumacılıkla yüklü olacak
16:01
and I won'talışkanlık know how to leaveayrılmak you
ve oyun oynamak için, zevki deneyimlemek için,
16:05
in ordersipariş to go playoyun, in ordersipariş to go experiencedeneyim pleasureZevk,
keşfetmek için, kendi içime girebilmek için.
16:07
in ordersipariş to discoverkeşfetmek, to entergirmek insideiçeride myselfkendim.
seni nasıl bırakacağımı bilmiyor olacağım.
16:11
TranslateÇevir this into adultyetişkin languagedil.
Bunu yetişkin diline tercüme edin.
16:14
It startsbaşlar very younggenç. It continuesdevam ediyor into our sexseks liveshayatları
Çok gençken başlıyor, Seks hayatımızla devam edip
16:17
up to the endson.
sonuna kadar gidiyor.
16:21
ChildÇocuk numbernumara two comesgeliyor back
iki numaralı çocuk geri dönüyor
16:22
but looksgörünüyor like that over theironların shoulderomuz all the time.
ama omuzları hep yukarıda gibi gözüküyor.
16:25
"Are you going to be there?
"Orada olacak mısın?
16:27
Are you going to curselanet me? Are you going to scoldazarlamak me?
Bana hakaret mi edeceksin? Beni azarlayacak mısın?
16:30
Are you going to be angrykızgın with me?"
Bana sinirlenecek misin?"
16:31
And they mayMayıs ayı be gonegitmiş, but they're never really away,
Belki gitmiş olacaklar ama asla çok uzağa değil
16:33
and those are oftensık sık the people that will tell you,
ve bunlar genellikle size en başında
16:37
in the beginningbaşlangıç it was superSüper hotSıcak.
bunun çok seksi olduğunu söyleyen insanlar.
16:39
Because in the beginningbaşlangıç, the growingbüyüyen intimacysamimiyet
Çünkü başlangıçta, büyüyen mahremiyet
16:41
wasn'tdeğildi yethenüz so stronggüçlü
çok güçlü değildi ki
16:45
that it actuallyaslında led to the decreaseazaltmak of desirearzu etmek.
bu arzuyu azalmaya götüren aşıl şey.
16:47
The more connectedbağlı I becameoldu, the more responsiblesorumluluk sahibi I feltkeçe,
Daha bağımlı oldukça daha da sorumluluk hissettikçe
16:50
the lessaz I was ableyapabilmek to let go in your presencevarlık.
daha az senin huzuruna gidebildim.
16:54
The thirdüçüncü childçocuk doesn't really come back.
Üçüncü çocuk aslında geri dönmez.
16:57
So what happensolur, if you want to sustainsürdürmek desirearzu etmek,
Öyle ise eğer sürdürülebilir bir arzu istiyorsanız ne olur
17:00
it's that realgerçek dialecticdiyalektik pieceparça.
bu gerçekten bir mantık parçası
17:03
On the one handel you want the securitygüvenlik in ordersipariş to be ableyapabilmek to go.
Diğer taraftan gidebilmek için güvenlik istiyorsun
17:05
On the other handel if you can't go, you can't have pleasureZevk,
Diğer taraftan gidemezsen zevk alamazsın,
17:09
you can't culminatesonuçlanacak, you don't have an orgasmorgazm,
sonuca ulaşamazsın, orgazm olamazsın,
17:13
you don't get excitedheyecanlı because you spendharcamak your time
heyecanlanmazsın çünkü senin değil başka birinin
17:16
in the bodyvücut and the headkafa of the other and not in your ownkendi.
kafasında ve bedeninde vaktini harcıyorsun.
17:18
So in this dilemmaikilem about reconcilingkarşılaştırma
Öyle ise bu ikilemde uzlaşırmacı olan
17:21
these two setskümeler of fundamentaltemel needsihtiyaçlar,
iki temel gerekli ihtiyaç
17:25
there are a fewaz things that I've come to understandanlama eroticerotik couplesçiftler do.
Erotik çiftleri yapmalarını anladığım bir kaç şey var.
17:28
One, they have a lot of sexualcinsel privacyGizlilik.
Bir bir çok cinsel gizlilikleri var.
17:32
They understandanlama that there is an eroticerotik spaceuzay
Her birine ait erotik bir mesafe var
17:35
that belongsaittir to eachher of them.
ve bunu anlıyorlar.
17:37
They alsoAyrıca understandanlama that foreplayönsevişmeydi is not something you do
Aynı zamanda ön sevişmenin gerçek şeyden önce
17:40
fivebeş minutesdakika before the realgerçek thing.
yaptıkları 5 dakikalık bir şey olmadığını anlıyorlar.
17:43
ForeplayÖn sevişme prettygüzel much startsbaşlar at the endson of the previousönceki orgasmorgazm.
Ön sevişme yaklaşık olarak bir önceki orgazmın sonunda başlıyor.
17:45
They alsoAyrıca understandanlama that an eroticerotik spaceuzay
Erotik boşluk-mesafenin başkaları ile
17:48
isn't about, you beginbaşla to strokeinme the other.
yatmaya başlamak olmadığını da anlıyorlar.
17:51
It's about you createyaratmak a spaceuzay where you leaveayrılmak ManagementYönetim IncA.ş..,
Bu Yönetim A.Ş.'den ayrıldığınız bir yer yaratmak,
17:53
maybe where you leaveayrılmak the agileÇevik programprogram,
belkiden atik yazılım programından bıraktığınız yer.
17:57
(LaughterKahkaha)
(Gülüşmeler).
18:00
and you actuallyaslında just entergirmek that placeyer
ve aslında iyi bir vatandaş olmayı bırakıp
18:01
where you stop beingolmak the good citizenvatandaş
diğer şeylere dikkat eden ve sorumlu olmanın
18:04
who is takingalma carebakım of things and beingolmak responsiblesorumluluk sahibi.
bırakıldığı yere girdiniz.
18:07
ResponsibilitySorumluluk and desirearzu etmek just buttpopo headskafalar.
Sorumluluk ve arzu gerçekten göt kafaları.
18:09
They don't really do well togetherbirlikte.
Birlikte iyi geçinemiyorlar.
18:13
EroticErotik couplesçiftler alsoAyrıca understandanlama that passiontutku waxesVakslar and wanesilgilerini.
Erotik çiftler tutku mumlarını ve azalmalarını da anlıyor.
18:15
It's prettygüzel much like the moonay. It has intermittentaralıklı eclipsestutulmaları.
Hemen hemen ay gibi. Aralıklı tutulmaları var.
18:20
But what they know is they know how to resurrectdiriltmek it.
Ama bildikleri şey onu nasıl dirilteceklerini bilmeleri.
18:23
They know how to bringgetirmek it back,
Onu nasıl geri getireceklerini biliyorlar
18:26
and they know how to bringgetirmek it back
ve nasıl geri getireceklerini biliyorlar
18:28
because they have demystifiedDemystified one bigbüyük mythefsane,
çünkü büyük bir miti açıklığa kavuşturdular ki
18:29
whichhangi is the mythefsane of spontaneitydoğallık, whichhangi is
bu kendiliğinden olan
18:31
that it's just going to falldüşmek from heavencennet while you're foldingkatlama the laundryÇamaşırhane
siz çamaşır katlarken cennet aşağı düşecek olan bir mit
18:34
like a deusDeus exeski machinamachina, and in factgerçek they understoodanladım
makineden tanrı gibi ve aslında onlar
18:38
that whateverher neyse is going to just happenolmak
ilişkilerinde uzun dönemde olacak olanların
18:41
in a long-termuzun vadeli relationshipilişki alreadyzaten has.
halihazırda olduğunu anlıyorlar.
18:43
CommittedKabul edilen sexseks is premeditatedönceden planlanmış sexseks.
Olmuş olan seks tasarlanmış sekstir.
18:46
It's willfulkasıtlı. It's intentionalkasıtlı.
Bu bilinçli. bu kasıtlı.
18:49
It's focusodak and presencevarlık.
Odak ve varlığı bulunuyor.
18:52
MerryNeşeli Valentine'sSevgililer.
Sevgililer Gününüz kutlu olsun.
18:55
(ApplauseAlkış)
(Alkışlar)
18:57
Translated by ilker Gül
Reviewed by güney örnek

▲Back to top

About the speaker:

Esther Perel - Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life.

Why you should listen

For the first time in human history, couples aren’t having sex just to have kids; there’s room for sustained desire and long-term sexual relationships. But how? Perel, a licensed marriage and family therapist with a practice in New York, travels the world to help people answer this question. For her research she works across cultures and is fluent in nine languages. She coaches, consults and speaks regularly on erotic intelligence, trauma, sexual honesty and conflict resolution. She is the author of Mating in Captivity: Reconciling the Erotic and the Domestic. Her latest work focuses on infidelity: what it is, why happy people do it and how couples can recover from it. She aims to locate this very personal experience within a larger cultural context.

More profile about the speaker
Esther Perel | Speaker | TED.com