ABOUT THE SPEAKER
Esther Perel - Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life.

Why you should listen

For the first time in human history, couples aren’t having sex just to have kids; there’s room for sustained desire and long-term sexual relationships. But how? Perel, a licensed marriage and family therapist with a practice in New York, travels the world to help people answer this question. For her research she works across cultures and is fluent in nine languages. She coaches, consults and speaks regularly on erotic intelligence, trauma, sexual honesty and conflict resolution. She is the author of Mating in Captivity: Reconciling the Erotic and the Domestic. Her latest work focuses on infidelity: what it is, why happy people do it and how couples can recover from it. She aims to locate this very personal experience within a larger cultural context.

More profile about the speaker
Esther Perel | Speaker | TED.com
TEDSalon NY2013

Esther Perel: The secret to desire in a long-term relationship

Esther Perel: Tajna žudnje u dugovječnim odnosima

Filmed:
15,997,886 views

U dugovječnim odnosima često očekujemo da nam naša voljena osoba bude i najbolji prijatelj i erotični partner. Ali, kao što Esther Perel tvrdi, dobar i predan seks zasniva se na dvije oprečne potrebe: potrebi za sigurnošću i potrebi za iznenađenjem. Dakle, kako održati želju? Duhovito i elokventno, Perel nas uvodi u čaroliju erotske inteligencije.
- Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:17
So, why does good sexseks so oftenčesto fadeuvenuti,
0
1394
3048
Dakle, zašto dobar seks tako često blijedi,
00:20
even for couplesparovi who continuenastaviti to love eachsvaki other as much as ever?
1
4442
4945
čak i kod parova koji se i danas vole kao nekad?
00:25
And why does good intimacyintimnost not guaranteejamčiti good sexseks,
2
9387
3143
I zašto fina intimnost ne jamči dobar seks,
00:28
contrarysuprotno to popularpopularan beliefvjerovanje?
3
12530
2631
suprotno popularnom uvjerenju?
00:31
Or, the nextSljedeći questionpitanje would be,
4
15161
2194
Ili, sljedeće bi pitanje bilo,
00:33
can we want what we alreadyveć have?
5
17355
2573
možemo li žudjeti za nečime što već imamo?
00:35
That's the million-dollarmilijuna dolara questionpitanje, right?
6
19928
2713
To je pitanje za milijun dolara, zar ne?
00:38
And why is the forbiddenzabranjen so eroticerotski?
7
22641
1713
I zašto je zabranjeno toliko erotično?
00:40
What is it about transgressionprijestup that makesmarke desireželja so potentmoćan?
8
24354
4261
Zašto prijestup potiče žudnju?
00:44
And why does sexseks make babiesbebe,
9
28615
1487
I zašto seks rezultira djecom,
00:46
and babiesbebe spellčarolija eroticerotski disasterkatastrofa in couplesparovi?
10
30102
4113
a djeca su katastrofa za žudnju u braku?
00:50
It's kindljubazan of the fatalfatalan eroticerotski blowudarac, isn't it?
11
34215
2687
To je svojevrstan fatalni udarac na erotičnost, zar ne?
00:52
And when you love, how does it feel?
12
36902
2449
Kad volite, kako se osjećate ?
00:55
And when you desireželja, how is it differentdrugačiji?
13
39351
3153
A kad osjećate žudnju, po čemu je to drugačije?
00:58
These are some of the questionspitanja
14
42504
1668
To su neka od najvažnijih pitanja
01:00
that are at the centercentar of my explorationistraživanje
15
44172
2588
mojih istraživanja
01:02
on the naturepriroda of eroticerotski desireželja
16
46760
2752
o prirodi erotske žudnje
01:05
and its concomitantistodobno dilemmasdileme in modernmoderan love.
17
49512
3998
i dilemama koje ju prate u suvremenom ljubavnom životu.
01:09
So I travelputovati the globeGlobus,
18
53510
1802
Putujem svijetom,
01:11
and what I'm noticingprimjećujući is that
19
55312
2194
i primjećujem da,
01:13
everywheresvugdje, posvuda where romanticismromantizam has enteredušao,
20
57506
2961
gdje god se pojavi romantika,
01:16
there seemsčini se to be a crisiskriza of desireželja.
21
60467
2912
čini se da je ugrožena žudnja.
01:19
A crisiskriza of desireželja, as in owningposjedovanje the wantingu nedostatku --
22
63379
4781
Kriza žudnje, kao osobnog osjećaja želje --
01:24
desireželja as an expressionizraz of our individualityindividualnost,
23
68160
3010
žudnje kao izričaja naše osobnosti,
01:27
of our freebesplatno choiceizbor, of our preferencesosobne postavke, of our identityidentitet --
24
71170
3701
naše slobode izbora, našeg identiteta,
01:30
desireželja that has becomepostati a centralsredišnji conceptkoncept
25
74871
3279
žudnje koja je postala središnjim pojmom
01:34
as partdio of modernmoderan love and individualisticindividualistički societiesdruštva.
26
78150
3559
suvremenog ljubavnog života i individualističkog društva.
01:37
You know, this is the first time in the historypovijest of humankindčovječanstvo
27
81709
3241
Znate, ovo je prvi put u ljudskoj povijesti
01:40
where we are tryingtežak to experienceiskustvo sexualityseksualnost in the long termtermin,
28
84950
5783
da želimo iskusiti seksualnost kroz dugo razdoblje
01:46
not because we want 14 childrendjeca,
29
90733
4033
ne zato što želimo 14-ero djece,
01:50
for whichkoji we need to have even more because manymnogi of them won'tnavika make it,
30
94766
4196
koje trebamo jer mnogi od njih neće preživjeti,
01:54
and not because it is exclusivelyisključivo a woman'sženski maritalbračno dutydužnost.
31
98962
4169
i ne zato što je to ženina bračna obveza,.
01:59
This is the first time that we want sexseks over time
32
103131
4519
Ovo je prvi put da želimo seks na duge staze
02:03
about pleasurezadovoljstvo and connectionveza that is rootedukorijenjen in desireželja.
33
107650
4780
zbog užitka i povezanosti koji su ukorijenjeni u žudnji.
02:08
So what sustainsodržava desireželja, and why is it so difficulttežak?
34
112430
3412
Što održava žudnju živom i zašto je to tako teško?
02:11
And at the heartsrce of sustainingkoji podržava desireželja in a committedpredan relationshipodnos,
35
115842
5245
Mislim da je bit održavanja žudnje u predanoj vezi,
02:16
I think is the reconciliationizmirenje of two fundamentalosnovni humanljudski needspotrebe.
36
121087
5607
u pomirenju dviju temeljnih ljudskih potreba.
02:22
On the one handruka, our need for securitysigurnosti, for predictabilitypredvidljivost,
37
126694
5162
S jedne strane želimo sigurnost, predvidljivost,
02:27
for safetysigurnosni, for dependabilitypouzdanost, for reliabilitypouzdanost, for permanencetrajnost --
38
131856
7392
sigurnost, zavisnost, pouzdanost, trajnost ---
02:35
all these anchoringSidrenje, groundinguzemljenje experiencesiskustva of our livesživot
39
139248
3118
sva ona temeljna iskustva našeg života
02:38
that we call home.
40
142366
1659
koja zovemo domom.
02:39
But we alsotakođer have an equallyjednako strongjak need -- menmuškarci and womenžene --
41
144025
4443
Ali imamo jednako jaku potrebu -- i muškarci i žene --
02:44
for adventureavantura, for noveltynovost, for mysterymisterija, for riskrizik, for dangeropasnost,
42
148468
5584
za avanturom, novinama, rizikom,
tajanstvenošću, opasnošću,
02:49
for the unknownnepoznato, for the unexpectedneočekivan, surpriseiznenađenje --
43
154052
3290
za nepoznatim, neočekivanim, za iznenađenjem --
02:53
you get the gistSuština -- for journeyputovanje, for travelputovati.
44
157342
3906
shvaćate -- za putovanjem.
02:57
So reconcilingusklađivanja our need for securitysigurnosti
45
161248
2158
Dakle, pokušaj da svoju potrebu za sigurnošću
02:59
and our need for adventureavantura into one relationshipodnos,
46
163406
2965
objedinimo s potrebom za avanturom
u jednoj romantičnoj vezi,
03:02
or what we todaydanas like to call a passionatestrasan marriagebrak,
47
166371
2883
odnosno ono što danas nazivamo strasnim brakom,
03:05
used to be a contradictionkontradikcija in termsUvjeti.
48
169254
2574
nekad su bili suprotni pojmovi.
03:07
MarriageBrak was an economicekonomski institutioninstitucija
49
171828
2768
Brak je bio ekonomska institucija
03:10
in whichkoji you were givendan a partnershippartnerstvo for life
50
174596
3716
koja vam je dala doživotno partnerstvo
03:14
in termsUvjeti of childrendjeca and socialsocijalni statusstatus
51
178312
2744
u obliku djece, društvenog položaja,
03:16
and successionsukcesije and companionshipdruženja.
52
181056
2402
prava nasljeđivanja i zajedništva.
03:19
But now we want our partnerpartner to still give us all these things,
53
183458
4434
Danas od svog partnera još uvijek želimo sve to,
03:23
but in additiondodatak I want you to be my bestnajbolje friendprijatelj
54
187892
2452
ali još želim da mi budeš i najbolji prijatelj
03:26
and my trustedpouzdana confidantpouzdanik and my passionatestrasan loverljubavnik to bootčizma,
55
190344
3234
i osoba kojoj se mogu povjeriti i strastveni ljubavnik,
03:29
and we liveživjeti twicedvaput as long.
56
193578
1404
a još živimo i dvostruko duže.
03:30
(LaughterSmijeh)
57
194982
2658
(Smijeh)
03:33
So we come to one personosoba, and we basicallyu osnovi are askingtraži them
58
197640
4258
Od jedne osobe, zapravo, tražimo
03:37
to give us what oncejednom an entirečitav villageselo used to providepružiti:
59
201898
3327
ono što nam je nekad davalo cijelo selo:
03:41
Give me belongingpripadnosti, give me identityidentitet, give me continuitykontinuitet,
60
205225
4148
daj mi osjećaj pripadnosti, identitet, trajnost,
03:45
but give me transcendencetranscendencija and mysterymisterija and awestrahopoštovanje all in one.
61
209373
3899
ali daj mi i transcedenciju i zagonetnost
i zadivljenost, sve u jednom.
03:49
Give me comfortudobnost, give me edgerub.
62
213272
1891
Utješi me, uzbudi me.
03:51
Give me noveltynovost, give me familiarityupoznatost.
63
215163
1922
Daj mi nešto novo, daj mi nešto poznato.
03:52
Give me predictabilitypredvidljivost, give me surpriseiznenađenje.
64
217085
2065
Budi predvidljiv, iznenadi me.
03:55
And we think it's a givendan, and toysigračke and lingeriedonje rublje are going to saveuštedjeti us with that.
65
219150
4223
I mislimo da je to naprosto tako, da nam u tome
mogu pomoći igračke i ženstveno rublje.
03:59
(ApplausePljesak)
66
223373
5360
(Pljesak)
04:04
So now we get to the existentialegzistencijalni realitystvarnost of the storypriča, right?
67
228733
4239
Sad dolazimo do sušte stvarnosti ove priče, zar ne?
04:08
Because I think, in some way -- and I'll come back to that --
68
232972
5768
Ja vjerujem da je na neki način -- a vratit ću se još na to --
04:14
but the crisiskriza of desireželja is oftenčesto a crisiskriza of the imaginationmašta.
69
238740
3574
kriza žudnje često kriza mašte.
04:18
So why does good sexseks so oftenčesto fadeuvenuti?
70
242314
3623
No, dakle, zašto dobar seks često blijedi?
04:21
What is the relationshipodnos betweenizmeđu love and desireželja?
71
245937
2548
Kakav je odnos između ljubavi i žudnje?
04:24
How do they relatepovezati, and how do they conflictsukob?
72
248485
3124
Kako su povezane, a kako se razlikuju?
04:27
Because thereinu njemu lieslaži the mysterymisterija of eroticismerotizam.
73
251609
3148
Jer u tome je tajna erotičnosti.
04:30
So if there is a verbglagol, for me, that comesdolazi with love, it's "to have."
74
254757
4250
Ako postoji glagol koji ide uz "ljubav",
za mene je to "imati".
04:34
And if there is a verbglagol that comesdolazi with desireželja, it is "to want."
75
259007
4184
A ako postoji glagol uz "žudnju", onda je to "željeti".
04:39
In love, we want to have, we want to know the beloveddragi.
76
263191
3859
U ljubavi, želimo imati, želimo poznavati ljubljenog.
04:42
We want to minimizeumanjiti the distanceudaljenost. We want to contractugovor that gappraznina.
77
267050
4503
Želimo smanjiti međusobnu udaljenost, stisnuti razmak.
04:47
We want to neutralizeneutralizirati the tensionstenzije. We want closenessbliskost.
78
271553
4044
Želimo neutralizirati napetosti. Želimo bliskost.
04:51
But in desireželja, we tendskloni to not really want to go back to the placesmjesta we'veimamo alreadyveć goneotišao.
79
275597
5409
Ali u žudnji nastojimo da baš ne idemo
opet na ista mjesta na kojima smo već bili.
04:56
ForgoneIzgubljena conclusionzaključak does not keep our interestinteres.
80
281006
3477
Poznati zaključci nisu nam više zanimljivi,
ne zaokupljaju našu pažnju.
05:00
In desireželja, we want an Other, somebodyneko on the other sidestrana that we can go visitposjetiti,
81
284483
4984
U žudnji želimo Drugog, nekoga
na drugoj strani koga možemo posjetiti,
05:05
that we can go spendprovesti some time with,
82
289467
2378
s kime možemo provesti neko vrijeme,
05:07
that we can go see what goeside on in theirnjihov redcrvena lightsvjetlo districtokrug.
83
291845
4103
da vidimo što se događa u njihovoj "crvenoj četvrti".
05:11
In desireželja, we want a bridgemost to crosskriž.
84
295948
3345
U žudnji, tražimo most koji ćemo prijeći.
05:15
Or in other wordsriječi, I sometimesponekad say, firevatra needspotrebe airzrak.
85
299293
3375
Ili, drugim riječima, ja ponekad kažem: vatri treba zrak.
05:18
DesireŽelja needspotrebe spaceprostor.
86
302668
2255
Žudnja treba prostor.
05:20
And when it's said like that, it's oftenčesto quitedosta abstractsažetak.
87
304923
3544
Kad se to tako kaže, često to zvuči apstraktno.
05:24
But then I tookuzeo a questionpitanje with me.
88
308467
1601
Zato sam na put krenula s pitanjem .
05:25
And I've goneotišao to more than 20 countrieszemlje in the last fewnekoliko yearsgodina
89
310068
2475
U posljednjih nekoliko godina bila sam u više od 20 zemalja
05:28
with "MatingParenje in CaptivityZatočeništvu," and I askedpitao people,
90
312543
2932
s knjigom "Parenje u zarobljeništvu" i pitala sam ljude:
05:31
when do you find yourselfsami mostnajviše drawnnacrtan to your partnerpartner?
91
315475
3305
U kojim situacijama osjećate
da vas vaš partner najviše privlači?
05:34
Not attractedprivukla je sexuallyseksualno, perpo sese, but mostnajviše drawnnacrtan.
92
318780
3154
Ne mora to nužno biti seksualno, ali da vas jako privlači.
05:37
And acrosspreko cultureKultura, acrosspreko religionreligija, and acrosspreko genderrod --
93
321934
3414
I bez obzira na kulturu, religiju, spol --
05:41
exceptosim for one -- there are a fewnekoliko answersodgovori that just keep comingdolazak back.
94
325348
5386
osim u jednom slučaju -- nekoliko se
odgovora neprekidno ponavlja.
05:46
So the first groupskupina is: I am mostnajviše drawnnacrtan to my partnerpartner
95
330734
4538
Prva je grupa: Partnerica me najviše privlači
05:51
when she is away, when we are apartosim, when we reuniteponovno ujedinjenje.
96
335272
6685
kad je na putu, kad smo odvojeni,
kad se ponovno sretnemo.
05:57
BasicallyU osnovi, when I get back in touchdodir
97
341957
3560
Zapravo, kad ponovno oživim
06:01
with my abilitysposobnost to imaginezamisliti myselfsebe with my partnerpartner,
98
345517
3711
svoju sposobnost da se zamislim s partnerom,
06:05
when my imaginationmašta comesdolazi back in the pictureslika,
99
349228
2865
kad moja mašta proradi,
06:07
and when I can rootkorijen it in absenceodsutnost and in longingčežnja,
100
352093
4947
i proizlazi iz odsutnosti i čežnje,
06:12
whichkoji is a majorglavni componentsastavni dio of desireželja.
101
357040
2695
koja je glavni sastojak žudnje.
06:15
But then the seconddrugi groupskupina is even more interestingzanimljiv:
102
359735
3030
No, druga je grupa još zanimljivija:
06:18
I am mostnajviše drawnnacrtan to my partnerpartner
103
362765
1842
Moj me partner najviše privlači
06:20
when I see him in the studiostudio, when she is onstagena pozornici,
104
364607
3982
kad ga vidim u studiju, na pozornici,
06:24
when he is in his elementelement, when she's doing something she's passionatestrasan about,
105
368589
4302
kad je u svom elementu, kad radi nešto sa strašću,
06:28
when I see him at a partystranka and other people are really drawnnacrtan to him,
106
372891
3392
kad ga vidim na zabavi kako plijeni pažnju drugih ljudi,
06:32
when I see her holddržati courtsud.
107
376283
2288
kad je gledam kako vlada situacijom.
06:34
BasicallyU osnovi, when I look at my partnerpartner radiantblistava and confidentuvjeren,
108
378571
4448
Promatranje partnera kako zrači samopouzdanjem
06:38
probablyvjerojatno the biggestnajveći turn-onuključenja acrosspreko the boardodbor.
109
383019
3094
vjerojatno pruža najveće od svih uzbuđenja.
06:42
RadiantBlistava, as in self-sustainingsamoodržive.
110
386113
2840
Zrači, u smislu samodostatnosti.
06:44
I look at this personosoba -- by the way, in desireželja
111
388953
2912
Gledam tu osobu -- inače, u žudnji
06:47
people rarelyrijetko talk about it, when we are blendedpomiješan into one,
112
391865
2630
ljudi rijetko o tome govore, kad se stopimo u jedno,
06:50
fivepet centimeterscentimetara from eachsvaki other. I don't know in inchesinča how much that is.
113
394495
3490
pet centimetara jedno od drugoga.
Ne znam koliko je to u inčima.
06:53
But it's alsotakođer not when the other personosoba is that fardaleko apartosim
114
397985
3256
Ali to nije ni onda kad je ta osoba toliko daleko
06:57
that you no longerviše see them.
115
401241
1392
da je više ne vidite.
06:58
It's when I'm looking at my partnerpartner from a comfortableudobno distanceudaljenost,
116
402633
4392
To se događa kad svog partnera
gledam s ugodne udaljenosti,
07:02
where this personosoba that is alreadyveć so familiarupoznat, so knownznan,
117
407025
4349
kad je ta osoba koja mi je već toliko poznata,
07:07
is momentarilymomentalno oncejednom again somewhatnešto mysteriousmisteriozan, somewhatnešto elusivenedostižan.
118
411374
4839
odjednom u trenutku ponovno
tajnovita, pomalo nedohvatljiva.
07:12
And in this spaceprostor betweenizmeđu me and the other lieslaži the eroticerotski élanLAN,
119
416213
4855
I upravo u tom prostoru između mene i drugog
nalazi se erotski elan,
07:16
lieslaži that movementpokret towardprema the other.
120
421068
2593
nalazi se kretnja prema onom drugom.
07:19
Because sometimesponekad, as ProustProust sayskaže,
121
423661
2163
Jer ponekad, kako to kaže Proust,
07:21
mysterymisterija is not about travelingputujući to newnovi placesmjesta,
122
425824
2675
čarolija nije u putovanju u nove krajeve,
07:24
but it's about looking with newnovi eyesoči.
123
428499
2179
nego u novom pogledu na poznate stvari.
07:26
And so, when I see my partnerpartner on his ownvlastiti or her ownvlastiti,
124
430678
3529
I zato, kad vidim svog partnera samostalnog,
07:30
doing something in whichkoji they are envelopedobavijen,
125
434207
2709
kako radi nešto čime je potpuno obuzet ili obuzeta ,
07:32
I look at this personosoba and I momentarilymomentalno get a shiftsmjena in perceptionpercepcija,
126
436916
4863
gledam tu osobu i u trenutku
dobivam pogled iz druge perspektive
07:37
and I stayboravak openotvoren to the mysteriestajne that are livingživot right nextSljedeći to me.
127
441779
5272
i otvaram se tajnama koje žive tu, pored mene.
07:42
And then, more importantlyvažnije, in this descriptionopis about the other
128
447051
4472
I onda, još važnije, u tom opisivanju drugoga
07:47
or myselfsebe -- it's the sameisti -- what is mostnajviše interestingzanimljiv
129
451523
3644
ili sebe -- jer to je isto -- najzanimljivije je to
07:51
is that there is no needinessneediness in desireželja.
130
455167
2559
da u žudnji nema potrebe.
07:53
NobodyNitko ne needspotrebe anybodyiko.
131
457726
2328
Nitko nikoga ne treba.
07:55
There is no caretakingcaretaking in desireželja.
132
460054
2241
Nema brižnosti u žudnji.
07:58
CaretakingCaretaking is mightilySilno lovingkoji voli. It's a powerfulsnažan anti-aphrodisiacanti-afrodizijak.
133
462295
5221
Brižnost je moćna ljubav. Ona je snažan anti-afrodizijak.
08:03
I have yetjoš to see somebodyneko who is so turnedokrenut on
134
467516
2294
Još nisam srela nekog tko je uzbuđen
08:05
by somebodyneko who needspotrebe them.
135
469810
1702
nekime tko ga treba.
08:07
WantingU nedostatku them is one thing. NeedingTrebaju them is a shutdownobustava rada,
136
471512
3493
Željeti ga je jedna stvar. Ali potreba je hladan tuš,
08:10
and womenžene have knownznan that foreverzauvijek,
137
475005
1543
a to je ženama oduvijek poznato,
08:12
because anything that will bringdonijeti up parenthoodroditeljstvo
138
476548
2965
jer svako spominjanje roditeljstva
08:15
will usuallyobično decreasesmanjenje the eroticerotski chargenaplatiti.
139
479513
3256
u pravilu će smanjiti erotski naboj.
08:18
For good reasonsrazlozi, right?
140
482769
2084
S razlogom, zar ne?
08:20
And then the thirdtreći groupskupina of answersodgovori usuallyobično would be
141
484853
3253
Treća skupina odgovora glasi:
08:24
when I'm surprisediznenađen, when we laughsmijeh togetherzajedno,
142
488106
4545
Kad sam iznenađena, kad se smijemo zajedno,
08:28
as somebodyneko said to me in the officeured todaydanas,
143
492651
2160
kao što mi je netko u uredu danas rekao,
08:30
when he's in his tuxsmoking, so I said, you know,
144
494811
1808
kad je u smokingu, na što sam odgovorila:
08:32
it's eitherili the tuxsmoking or the cowboykauboj bootsčizme.
145
496619
3063
ili je smoking ili su kaubojske čizme.
08:35
But basicallyu osnovi it's when there is noveltynovost.
146
499682
3691
No u osnovi, to je onda kad postoji nešto novo.
08:39
But noveltynovost isn't about newnovi positionspozicije. It isn't a repertoirerepertoar of techniquesTehnike.
147
503373
4278
Ali ne radi se o novim seksualnim pozama.
Ne radi se o repertoaru tehnika.
08:43
NoveltyNovost is, what partsdijelovi of you do you bringdonijeti out?
148
507651
3535
Novost je: Koji dio sebe prikazujete?
08:47
What partsdijelovi of you are just beingbiće seenvidio?
149
511186
3029
Koji se dio vas upravo sad može vidjeti?
08:50
Because in some way one could say
150
514215
1939
Jer, na neki se način može reći:
08:52
sexseks isn't something you do, ehha?
151
516154
2003
Seks nije nešto što radiš, zar ne?
08:54
SexSeks is a placemjesto you go. It's a spaceprostor you enterUnesi
152
518157
3234
Seks je mjesto na koje ideš. To je prostor u koji ulaziš
08:57
insideiznutra yourselfsami and with anotherjoš, or othersdrugi.
153
521391
3305
u sebi i s drugim, ili drugima.
09:00
So where do you go in sexseks?
154
524696
2495
Kamo vi idete u seksu?
09:03
What partsdijelovi of you do you connectSpojiti to?
155
527191
2337
S kojim se dijelovima sebe povezujete?
09:05
What do you seektražiti to expressizraziti there?
156
529528
2008
Što ondje želite izraziti?
09:07
Is it a placemjesto for transcendencetranscendencija and spiritualduhovni unionunija?
157
531536
3463
Je li to mjesto za transcedenciju i duhovno ujedinjenje?
09:10
Is it a placemjesto for naughtinessZločesti and is it a placemjesto to be safelySigurno aggressiveagresivan?
158
534999
4328
Je li to mjesto za nestašnost i mjesto
gdje na siguran način možete biti agresivni?
09:15
Is it a placemjesto where you can finallykonačno surrenderpredaju
159
539327
2344
Je li to mjesto na kojem se napokon možeš predati
09:17
and not have to take responsibilityodgovornost for everything?
160
541671
3000
bez preuzimanja odgovornosti za sve?
09:20
Is it a placemjesto where you can expressizraziti your infantileinfantilni wishesželje?
161
544671
3008
Je li to mjesto gdje možeš izraziti svoje djetinjaste želje?
09:23
What comesdolazi out there? It's a languagejezik.
162
547679
2416
Što se ondje ispoljava? To je jezik.
09:25
It isn't just a behaviorponašanje.
163
550095
2344
To nije samo ponašanje.
09:28
And it's the poeticpjesnički of that languagejezik that I'm interestedzainteresiran in,
164
552439
2792
Mene zanima poetičnost tog jezika.
09:31
whichkoji is why I beganpočeo to exploreistražiti this conceptkoncept of eroticerotski intelligenceinteligencija.
165
555231
4049
Zbog toga sam počela istraživati
koncept erotske inteligencije.
09:35
You know, animalsživotinje have sexseks.
166
559280
2095
Znate, životinje imaju seks.
09:37
It's the pivotStožer, it's biologybiologija, it's the naturalprirodni instinctinstinkt.
167
561375
3431
Oko toga se sve vrti, to je biologija, to je prirodni instinkt.
09:40
We are the only onesone who have an eroticerotski life,
168
564806
3280
Mi smo jedini koji imamo erotski život,
09:43
whichkoji meanssredstva that it's sexualityseksualnost transformedpretvara by the humanljudski imaginationmašta.
169
568086
5918
To znači da ljudska mašta preobražava seksualnost.
09:49
We are the only onesone who can make love for hourssati,
170
574004
3762
Mi smo jedini koji satima možemo voditi ljubav,
09:53
have a blissfulBlažen time, multiplevišekratnik orgasmsorgazama,
171
577766
2872
osjećati se blaženo, doživljavati višestruke orgazme,
09:56
and touchdodir nobodynitko, just because we can imaginezamisliti it.
172
580638
3905
a da nikog ne dodirnemo, jer sve to samo zamišljamo.
10:00
We can hintsavjet at it. We don't even have to do it.
173
584543
2910
Dovoljno je naslućivati. Ne moramo to uopće raditi.
10:03
We can experienceiskustvo that powerfulsnažan thing calledzvao anticipationiščekivanje,
174
587453
3432
Možemo iskusiti onu snažnu stvar koja se zove iščekivanje,
10:06
whichkoji is a mortaržbuka to desireželja,
175
590885
2447
ona je građevni element žudnje,
10:09
the abilitysposobnost to imaginezamisliti it, as if it's happeningdogađa,
176
593332
3272
sposobnost da zamislimo nešto, kao da se stvarno događa,
10:12
to experienceiskustvo it as if it's happeningdogađa, while nothing is happeningdogađa
177
596604
4280
da doživimo nešto kao da se
stvarno događa, dok se u isto vrijeme
10:16
and everything is happeningdogađa at the sameisti time.
178
600884
2685
i ništa ne događa, i sve se događa.
10:19
So when I beganpočeo to think about eroticismerotizam,
179
603569
2530
Zato kad sam počela razmišljati o eroticizmu,
10:21
I beganpočeo to think about the poeticspoetika of sexseks,
180
606099
3138
počela sam razmišljati o poetičnosti seksa,
10:25
and if I look at it as an intelligenceinteligencija,
181
609237
2543
pa ako na to gledam kao na inteligenciju,
10:27
then it's something that you cultivatenjegovati.
182
611780
2303
onda je to nešto što razvijate.
10:29
What are the ingredientsSastojci? ImaginationMašta, playfulnesszaigranost,
183
614083
4137
Koji su sastojci? Mašta, zaigranost,
10:34
noveltynovost, curiosityznatiželja, mysterymisterija.
184
618220
3304
novine, znatiželja, tajanstvenost,
10:37
But the centralsredišnji agentAgente is really that piecekomad calledzvao the imaginationmašta.
185
621524
4959
No, središnji je dio onaj koji nazivamo maštovitost.
10:42
But more importantlyvažnije, for me to beginpočeti to understandrazumjeti
186
626483
3081
No, još važnije, da bih počela uviđati
10:45
who are the couplesparovi who have an eroticerotski sparkiskra,
187
629564
2758
koji su to parovi koji imaju iskru erotike,
10:48
what sustainsodržava desireželja, I had to go back
188
632322
2567
što to održava žudnju, morala sam se vratiti
10:50
to the originalizvornik definitiondefinicija of eroticismerotizam,
189
634889
2673
izvornoj definiciji eroticizma,
10:53
the mysticalmistično definitiondefinicija, and I wentotišao throughkroz it
190
637562
2651
mističnoj definiciji, i to sam napravila
10:56
throughkroz a bifurcationbifurkacija by looking actuallyzapravo at traumatraume,
191
640213
3439
kroz razdvajanje, kroz promatranje traume,
10:59
whichkoji is the other sidestrana, and I lookedgledao at it
192
643652
2658
koja je njeno naličje. Promatrala sam
11:02
looking at the communityzajednica that I had grownodrastao up in,
193
646310
2606
zajednicu u kojoj sam odrastala,
11:04
whichkoji was a communityzajednica in BelgiumBelgija, all HolocaustSpomenik žrtvama holokausta survivorspreživjeli,
194
648916
3612
zajednicu u Belgiji, u kojoj su svi preživjeli Holokaust,
11:08
and in my communityzajednica there were two groupsgrupe:
195
652528
2962
i u toj su zajednici bile dvije grupe ljudi:
11:11
those who didn't dieumrijeti, and those who camedošao back to life.
196
655490
3814
oni koji nisu umrli i oni koji su se ponovno rodili.
11:15
And those who didn't dieumrijeti livedživjeli oftenčesto very tetheredspona to the groundtlo,
197
659304
3322
Oni koji nisu umrli često su živjeli čvrsto prizemljeni,
11:18
could not experienceiskustvo pleasurezadovoljstvo, could not trustpovjerenje,
198
662626
3590
nisu mogli doživjeti užitak, povjerenje,
11:22
because when you're vigilantbudan, worriedzabrinut, anxiouszabrinuti,
199
666216
2761
jer kad ste na oprezu, zabrinuti, napeti
11:24
and insecurenesiguran, you can't liftlift your headglava
200
668977
2629
i nesigurni, ne možete podići glavu
11:27
to go and take off in spaceprostor and be playfulrazigrani and safesef and imaginativemaštovit.
201
671606
5464
i poletjeti u slobodan prostor, biti zaigrani, sigurni i maštoviti.
11:32
Those who camedošao back to life were those
202
677070
2482
Oni koji su se ponovno rodili bili su oni
11:35
who understoodrazumjeti the eroticerotski as an antidoteprotuotrov to deathsmrt.
203
679552
2661
koji su doživljavali erotičnost kao protuotrov smrti.
11:38
They knewznao how to keep themselvesse aliveživ.
204
682213
3670
Znali su kako da se održe živima.
11:41
And when I beganpočeo to listen to the sexlessnesssexlessness of the couplesparovi that I work with,
205
685883
3968
Kad su mi parovi s kojima sam radila
govorili o nedostatku seksa
11:45
I sometimesponekad would hearčuti people say, "I want more sexseks,"
206
689851
2853
ponekad bih čula ljude da kažu: "Želim više seksa",
11:48
but generallyobično people want better sexseks,
207
692704
2862
ali ljudi uglavnom žele bolji seks,
11:51
and better is to reconnectreconnect with that qualitykvaliteta of alivenessživotnost,
208
695566
3254
a "bolje" znači ponovno se povezati
s onom kvalitetom životnosti,
11:54
of vibrancyživost, of renewalobnova, of vitalityvitalnost, of erosEros, of energyenergija
209
698820
4129
živosti, obnove, živahnosti, erosa, energije
11:58
that sexseks used to affordpriuštiti them, or that they'vešto ga do hopednadao
210
702949
2574
koje im je seks nekad donosio, ili koje su se nadali
12:01
it would affordpriuštiti them.
211
705523
1894
da će im seks donijeti.
12:03
And so I beganpočeo to askpitati a differentdrugačiji questionpitanje.
212
707417
3027
Onda sam počela postavljati drugačije pitanje.
12:06
"I shutzatvoriti myselfsebe off when ..." beganpočeo to be the questionpitanje.
213
710444
4847
Pitanje je počelo s: "Isključim se kad ..."
12:11
"I turnskretanje off my desiresželje when ..." whichkoji is not the sameisti questionpitanje as,
214
715291
3280
"Svoju žudnju isključim kad ..." nije isto pitanje kao
12:14
"What turnsokreti me off is ..." and "You turnskretanje me off when ..."
215
718571
3946
"Moju žudnju gasi ..." ili "Ti me gasiš kad ..."
12:18
And people beganpočeo to say, "I turnskretanje myselfsebe off when
216
722517
3223
Pa su ljudi počinjali govoriti; "Ugasim se
12:21
I feel deadmrtav insideiznutra, when I don't like my bodytijelo,
217
725740
2889
kad se osjećam mrtvim iznutra, kad ne volim svoje tijelo,
12:24
when I feel oldstar, when I haven'tnisu had time for myselfsebe,
218
728629
3224
kad se osjećam starim, kad nemam vremena za sebe,
12:27
when I haven'tnisu had a chanceprilika to even checkprovjeriti in with you,
219
731853
2624
kad nemam vremena da vidim što se događa s tobom,
12:30
when I don't performizvesti well at work,
220
734477
1561
kad nisam uspješan na poslu,
12:31
when I feel lownizak selfsam esteempoštovanje, when I don't have a senseosjećaj of self-worthvlastite vrijednosti,
221
736038
3195
kad nemam samopoštovanja,
kad imam osjećaj da ništa ne vrijedim,
12:35
when I don't feel like I have a right to want, to take,
222
739233
3228
kad imam osjećaj da nemam pravo željeti, uzimati,
12:38
to receivedobiti pleasurezadovoljstvo."
223
742461
2440
dobivati užitak."
12:40
And then I beganpočeo to askpitati the reversepreokrenuti questionpitanje.
224
744901
2365
A onda sam počela postavljati obrnuto pitanje.
12:43
"I turnskretanje myselfsebe on when ..." Because mostnajviše of the time,
225
747266
2771
"Uzbudim se kad ...", jer najčešće
12:45
people like to askpitati the questionpitanje, "You turnskretanje me on,
226
750037
2858
ljudi vole pitati: "Ti me uzbuđuješ kad ..."
12:48
what turnsokreti me on," and I'm out of the questionpitanje. You know?
227
752895
3577
pa iz pitanja nestaje "JA". Razumijete?
12:52
Now, if you are deadmrtav insideiznutra, the other personosoba can do a lot of things for Valentine'sValentinovo.
228
756472
4310
Jer, ako ste iznutra mrtvi, onaj drugi
može za Valentinovo učiniti bilo što,
12:56
It won'tnavika make a dentDent. There is nobodynitko at the receptionrecepcija deskstol.
229
760782
2800
ali to neće promijeniti baš ništa. Jer nema nikog na recepciji.
12:59
(LaughterSmijeh)
230
763582
1493
(Smijeh)
13:00
So I turnskretanje myselfsebe on when,
231
765075
2402
Dakle, uzbudim se kad,
13:03
I turnskretanje my desiresželje, I wakeprobuditi up when ...
232
767477
4011
aktiviram svoju žudnju, probudim se kad...
13:07
Now, in this paradoxparadoks betweenizmeđu love and desireželja,
233
771488
4618
No, postoji paradoks između ljubavi i žudnje.
13:12
what seemsčini se to be so puzzlingzagonetan is that the very ingredientsSastojci
234
776106
3881
Zbunjuje činjenica da isti sastojci
13:15
that nurturenjegovanje love -- mutualityuzajamnost, reciprocityuzajamnosti,
235
779987
4151
koji hrane ljubav -- uzajamnost, recipročnost,
13:20
protectionzaštita, worrybrinuti, responsibilityodgovornost for the other --
236
784138
4032
zaštita, brižnost, odgovornost za drugoga --
13:24
are sometimesponekad the very ingredientsSastojci that stiflegušiti desireželja.
237
788170
4123
ponekad su isti oni sastojci koji guše žudnju.
13:28
Because desireželja comesdolazi with a hostdomaćin of feelingsosjećaji
238
792293
4229
Jer žudnja često dolazi s pregršt osjećaja
13:32
that are not always suchtakav favoritesFavoriti of love:
239
796522
3977
koji nisu uvijek miljenici ljubavi:
13:36
jealousyLjubomora, possessivenessposesivnost, aggressionagresija, powervlast, dominancedominacija,
240
800499
4129
ljubomora, posesivnost, agresivnost, moć, dominacija,
13:40
naughtinessZločesti, mischiefzlo.
241
804628
1788
zločestoća, nestašnost.
13:42
BasicallyU osnovi mostnajviše of us will get turnedokrenut on at night
242
806416
3287
U osnovi, većinu nas noću će uzbuditi iste one stvari
13:45
by the very sameisti things that we will demonstratepokazati againstprotiv duringza vrijeme the day.
243
809703
3902
protiv kojih ćemo se buniti danju.
13:49
You know, the eroticerotski mindum is not very politicallypolitičko correctispravan.
244
813605
3413
Erotičan mozak baš i nije politički korektan.
13:52
If everybodysvi was fantasizingmaštanje on a bedkrevet of rosesruže,
245
817018
2655
Kad bismo svi maštali o krevetu
prekrivenom ružinim laticama
13:55
we wouldn'tne bi be havingima suchtakav interestingzanimljiv talksrazgovori about this.
246
819673
3437
ne bismo imali toliko zanimljivih razgovora o ovoj temi.
13:59
But no, in our mindum up there
247
823110
2813
Ali ne, u našem umu
14:01
are a hostdomaćin of things going on that we don't always know
248
825923
3747
događa se pregršt stvari za koje ni ne znamo
14:05
how to bringdonijeti to the personosoba that we love,
249
829670
2087
kako da ih kažemo osobi koju volimo,
14:07
because we think love comesdolazi with selflessnessnesebičnost
250
831757
2813
jer mislimo da je ljubav nesebična,
14:10
and in factčinjenica desireželja comesdolazi with a certainsiguran amountiznos of selfishnesssebičnost
251
834570
3712
ali žudnja zapravo dolazi s određenom dozom sebičnosti,
14:14
in the bestnajbolje senseosjećaj of the wordriječ:
252
838282
1779
u najboljem smislu te riječi:
14:15
the abilitysposobnost to stayboravak connectedpovezan to one'sjedan je selfsam
253
840061
3033
sposobnost da ostanemo povezani sa svojom biti
14:18
in the presenceprisutnost of anotherjoš.
254
843094
1891
u prisustvu drugih ljudi.
14:20
So I want to drawizvući that little imageslika for you,
255
844985
2652
Sad bih vam htjela pokazati na primjeru,
14:23
because this need to reconcilepomiriti these two setssetovi of needspotrebe,
256
847637
3709
jer mi se rađamo s težnjom
14:27
we are bornrođen with that.
257
851346
1543
da pomirimo te dvije grupe potreba,
14:28
Our need for connectionveza, our need for separatenessizdvojenosti,
258
852889
2897
potrebu za povezivanjem, potrebu za odvojenošću,
14:31
or our need for securitysigurnosti and adventureavantura,
259
855786
2209
odnosno potrebu za sigurnošću i potrebu za avanturom,
14:33
or our need for togethernesszajedništvo and for autonomyautonomija,
260
857995
2696
potrebu za zajedništvom i za samostalnošću.
14:36
and if you think about the little kiddijete who sitssjedi on your lapkrug
261
860691
2744
Ako zamislite dijete koje vam sjedi u krilu,
14:39
and who is cozilyugodno nestedugniježđene here and very secureosigurati and comfortableudobno,
262
863435
4492
koje se udobno smjestilo, vrlo sigurno i udobno,
14:43
and at some pointtočka all of us need to go out into the worldsvijet
263
867927
3917
i onda u jednom trenutku svatko od nas
ima potrebu otići u svijet,
14:47
to discoverotkriti and to exploreistražiti.
264
871844
2492
otkrivati i istraživati.
14:50
That's the beginningpočetak of desireželja,
265
874336
1517
To je početak žudnje,
14:51
that exploratoryistraživačka needspotrebe curiosityznatiželja, discoveryotkriće.
266
875853
4495
istraživanje treba znatiželju, otkrića,
14:56
And then at some pointtočka they turnskretanje around and they look at you,
267
880348
3892
I onda se ta djeca u jednom trenutku okrenu prema vama,
15:00
and if you tell them,
268
884240
2473
i ako im kažete:
15:02
"Hey kiddomali, the world'ssvijetu a great placemjesto. Go for it.
269
886713
2352
"Hej, klinci, svijet je super mjesto. Krenite.
15:04
There's so much funzabava out there,"
270
889065
1692
Čeka vas toliko zabave",
15:06
then they can turnskretanje away and they can experienceiskustvo
271
890757
2676
oni mogu otići i istovremeno
15:09
connectionveza and separatenessizdvojenosti at the sameisti time.
272
893433
2205
Iskusiti i povezanost i odvojenost.
15:11
They can go off in theirnjihov imaginationmašta, off in theirnjihov bodytijelo,
273
895638
3249
Mogu otići iživjeti maštu, tjelesnost,
15:14
off in theirnjihov playfulnesszaigranost, all the while knowingpoznavanje
274
898887
3082
zaigranost, cijelo vrijeme znajući
15:17
that there's somebodyneko when they come back.
275
901969
2593
da ih netko čeka kad se vrate.
15:20
But if on this sidestrana there is somebodyneko who sayskaže,
276
904562
2311
No, ako je s ove strane netko tko kaže:
15:22
"I'm worriedzabrinut. I'm anxiouszabrinuti. I'm depresseddepresivno.
277
906873
3827
"Ja sam zabrinut. Ja sam napet. Ja sam deprimiran.
15:26
My partnerpartner hasn'tnema takenpoduzete carebriga of me in so long.
278
910700
2034
Moj se partner već dugo ne brine za mene.
15:28
What's so good out there? Don't we have everything
279
912734
2516
Što je tako važno negdje drugdje? Zar nemamo
15:31
you need togetherzajedno, you and I?"
280
915250
2183
sve što nam treba ovdje, zajedno?"
15:33
then there are a fewnekoliko little reactionsreakcije
281
917433
2113
Ima nekoliko reakcija na to,
15:35
that all of us can prettyprilično much recognizeprepoznati.
282
919546
3328
koje svi mi dobro poznajemo.
15:38
Some of us will come back, camedošao back a long time agoprije,
283
922874
4792
Neki od nas će se vratiti, vratili smo se odavno.
15:43
and that little childdijete who comesdolazi back
284
927666
2208
Ono malo dijete koje se vrati
15:45
is the childdijete who will forgoodreći a partdio of himselfsam
285
929874
2833
dijete je koje će se odreći dijela sebe
15:48
in ordernarudžba not to loseizgubiti the other.
286
932707
2416
kako ne bi izgubilo onog drugoga.
15:51
I will loseizgubiti my freedomsloboda in ordernarudžba not to loseizgubiti connectionveza.
287
935123
3925
Izgubit ću svoju slobodu kako ne bih izgubio povezanost.
15:54
And I will learnnaučiti to love in a certainsiguran way
288
939048
2682
I naučit ću voljeti na način
15:57
that will becomepostati burdenedopterećena with extraekstra worrybrinuti
289
941730
4200
opterećen dodatnom zabrinutošću,
16:01
and extraekstra responsibilityodgovornost and extraekstra protectionzaštita,
290
945930
3544
dodatnom odgovornošću i dodatnom zaštitom,
16:05
and I won'tnavika know how to leavenapustiti you
291
949474
2464
i neću znati kako da te ostavim
16:07
in ordernarudžba to go playigrati, in ordernarudžba to go experienceiskustvo pleasurezadovoljstvo,
292
951938
3544
da bih se išao igrati, da bih osjetio užitak,
16:11
in ordernarudžba to discoverotkriti, to enterUnesi insideiznutra myselfsebe.
293
955482
3240
da bih otkrivao, da bih ušao u samog sebe.
16:14
TranslatePrevesti this into adultodrasla osoba languagejezik.
294
958722
2884
Prevedimo to na jezik odraslih.
16:17
It startspočinje very youngmladi. It continuesnastavlja into our sexseks livesživot
295
961606
3620
Počinje dok smo vrlo mladi i nastavlja se
16:21
up to the endkraj.
296
965226
1515
kroz naš seksualni život do samoga kraja.
16:22
ChildDijete numberbroj two comesdolazi back
297
966741
2520
Drugo dijete se vraća,
16:25
but looksizgled like that over theirnjihov shoulderrame all the time.
298
969261
2805
ali se stalno osvrće preko ramena.
16:27
"Are you going to be there?
299
972066
2040
"Hoćeš li me čekati?
16:30
Are you going to cursekletva me? Are you going to scoldgrditi me?
300
974106
1879
Hoćeš li me psovati? Hoćeš li me grditi?
16:31
Are you going to be angryljut with me?"
301
975985
1998
Hoćeš li se ljutiti na mene?"
16:33
And they maysvibanj be goneotišao, but they're never really away,
302
977983
3619
Oni možda i odu, ali nikad nisu stvarno otišli,
16:37
and those are oftenčesto the people that will tell you,
303
981602
2087
i to su oni koji će vam često reći:
16:39
in the beginningpočetak it was supersuper hotvruće.
304
983689
2329
"Na početku je bilo sjajno."
16:41
Because in the beginningpočetak, the growingrastući intimacyintimnost
305
986018
3576
Jer na početku sve veća intimnost
16:45
wasn'tnije yetjoš so strongjak
306
989594
1898
još nije bila toliko jaka
16:47
that it actuallyzapravo led to the decreasesmanjenje of desireželja.
307
991492
3063
da smanji žudnju.
16:50
The more connectedpovezan I becamepostao, the more responsibleodgovoran I feltosjećala,
308
994555
3719
Što sam se povezanijom osjećala,
to sam se više odgovornom osjećala,
16:54
the lessmanje I was ableu stanju to let go in your presenceprisutnost.
309
998274
3258
to sam se teže mogla opustiti u tvojoj prisutnosti.
16:57
The thirdtreći childdijete doesn't really come back.
310
1001532
2814
Treće se dijete zapravo ne vraća.
17:00
So what happensdogađa se, if you want to sustainodržati desireželja,
311
1004346
3432
Dakle, što treba učiniti da bi se održala žudnja?
17:03
it's that realstvaran dialecticdijalektika piecekomad.
312
1007778
2240
To je dijalektični dio.
17:05
On the one handruka you want the securitysigurnosti in ordernarudžba to be ableu stanju to go.
313
1010018
3681
S jedne strane, želite sigurnost da biste mogli otići.
17:09
On the other handruka if you can't go, you can't have pleasurezadovoljstvo,
314
1013699
3752
S druge strane, ako ne možete otići, ne možete uživati,
17:13
you can't culminatekulminirati, you don't have an orgasmorgazam,
315
1017451
2980
ne možete doći do vrhunca, ne možete doživjeti orgazam,
17:16
you don't get exciteduzbuđen because you spendprovesti your time
316
1020431
2483
ne možete se uzbuditi jer vrijeme provodite
17:18
in the bodytijelo and the headglava of the other and not in your ownvlastiti.
317
1022914
3136
u tijelu i umu onog drugog, a ne u vlastitome.
17:21
So in this dilemmadilema about reconcilingusklađivanja
318
1026050
3720
Dakle, u dilemi oko pomirenja
17:25
these two setssetovi of fundamentalosnovni needspotrebe,
319
1029770
2513
ovih dviju grupa temeljnih potreba,
17:28
there are a fewnekoliko things that I've come to understandrazumjeti eroticerotski couplesparovi do.
320
1032283
4385
uvidjela sam nekoliko stvari koje rade erotični parovi.
17:32
One, they have a lot of sexualseksualan privacyprivatnost.
321
1036668
2982
Prvo, imaju mnogo seksualne privatnosti.
17:35
They understandrazumjeti that there is an eroticerotski spaceprostor
322
1039650
2422
Razumiju da postoji erotični prostor
17:37
that belongspripada to eachsvaki of them.
323
1042072
2051
koji pripada svakome od njih zasebno.
17:40
They alsotakođer understandrazumjeti that foreplaypredigra is not something you do
324
1044123
3159
Također razumiju da predigra nije nešto što radite
17:43
fivepet minutesminuta before the realstvaran thing.
325
1047282
2104
pet minuta prije "prave stvari".
17:45
ForeplayPredigra prettyprilično much startspočinje at the endkraj of the previousprijašnji orgasmorgazam.
326
1049386
3200
Predigra manje-više počinje
odmah nakon prethodnog orgazma.
17:48
They alsotakođer understandrazumjeti that an eroticerotski spaceprostor
327
1052586
3220
Također razumiju da erotični prostor
17:51
isn't about, you beginpočeti to strokeudar the other.
328
1055806
2189
nije mjesto na kojemu počnete maziti jedno drugo.
17:53
It's about you createstvoriti a spaceprostor where you leavenapustiti ManagementUpravljanje IncInc.,
329
1057995
3555
To je stvaranje prostora bez kočnica
17:57
maybe where you leavenapustiti the agileagilan programprogram,
330
1061550
2644
gdje napuštate ambiciozan program.
18:00
(LaughterSmijeh)
331
1064209
1795
(Smijeh)
18:01
and you actuallyzapravo just enterUnesi that placemjesto
332
1066004
3088
Ulazite u prostor u kojemu
18:04
where you stop beingbiće the good citizengrađanin
333
1069092
2101
prestajete biti uzoran građanin
18:07
who is takinguzimanje carebriga of things and beingbiće responsibleodgovoran.
334
1071193
2664
koji brine za stvari i odgovoran je.
18:09
ResponsibilityOdgovornost and desireželja just buttguza headsglave.
335
1073857
3544
Odgovornost i žudnja se ne slažu .
18:13
They don't really do well togetherzajedno.
336
1077401
2632
Ne idu skupa.
18:15
EroticErotski couplesparovi alsotakođer understandrazumjeti that passionstrast waxesvoskovi and wanesslabi.
337
1080033
4199
Erotični parovi također razumiju da strast sjaji i blijedi.
18:20
It's prettyprilično much like the moonmjesec. It has intermittentpovremeni eclipsespomrčina.
338
1084232
3569
Prilično sliči mjesecu: ima naizmjenična pomračenja.
18:23
But what they know is they know how to resurrectuskrsnuti it.
339
1087801
2623
Ali oni je znaju i oživjeti.
18:26
They know how to bringdonijeti it back,
340
1090424
1692
Znaju kako je vratiti.
18:28
and they know how to bringdonijeti it back
341
1092116
1233
A znaju kako je vratiti
18:29
because they have demystifiedDemystified one bigvelika mythmit,
342
1093349
2532
jer su demistificirali jedan velik mit:
18:31
whichkoji is the mythmit of spontaneityspontanost, whichkoji is
343
1095881
2638
mit o spontanosti,
18:34
that it's just going to fallpad from heavenraj while you're foldingna sklapanje the laundrypraonica rublja
344
1098519
3714
ideju da će im strast pasti iz vedra neba, dok glačaju rublje,
18:38
like a deusDeus exbivši machinaMachina, and in factčinjenica they understoodrazumjeti
345
1102233
3112
kao duh iz boce, i oni zapravo razumiju
18:41
that whateveršto god is going to just happendogoditi se
346
1105345
2636
da što god se samo tako može dogoditi,
18:43
in a long-termdugoročno relationshipodnos alreadyveć has.
347
1107981
3086
u dugotrajnoj se vezi već dogodilo.
18:46
CommittedPočinio sexseks is premeditateds predumišljajem sexseks.
348
1111067
2664
Seks u trajnoj vezi uvijek je seks s predumišljajem.
18:49
It's willfulsamovoljan. It's intentionalnamjeran.
349
1113731
2438
Promišljen je. Namjeran je.
18:52
It's focusfokus and presenceprisutnost.
350
1116169
3220
Tajna je u usredotočenosti i prisutnosti.
18:55
MerrySretan Valentine'sValentinovo.
351
1119389
1719
Sretno Valentinovo.
18:57
(ApplausePljesak)
352
1121108
7785
(Pljesak)
Translated by Predrag Pale
Reviewed by Senzos Osijek

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Esther Perel - Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life.

Why you should listen

For the first time in human history, couples aren’t having sex just to have kids; there’s room for sustained desire and long-term sexual relationships. But how? Perel, a licensed marriage and family therapist with a practice in New York, travels the world to help people answer this question. For her research she works across cultures and is fluent in nine languages. She coaches, consults and speaks regularly on erotic intelligence, trauma, sexual honesty and conflict resolution. She is the author of Mating in Captivity: Reconciling the Erotic and the Domestic. Her latest work focuses on infidelity: what it is, why happy people do it and how couples can recover from it. She aims to locate this very personal experience within a larger cultural context.

More profile about the speaker
Esther Perel | Speaker | TED.com