ABOUT THE SPEAKER
Esther Perel - Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life.

Why you should listen

For the first time in human history, couples aren’t having sex just to have kids; there’s room for sustained desire and long-term sexual relationships. But how? Perel, a licensed marriage and family therapist with a practice in New York, travels the world to help people answer this question. For her research she works across cultures and is fluent in nine languages. She coaches, consults and speaks regularly on erotic intelligence, trauma, sexual honesty and conflict resolution. She is the author of Mating in Captivity: Reconciling the Erotic and the Domestic. Her latest work focuses on infidelity: what it is, why happy people do it and how couples can recover from it. She aims to locate this very personal experience within a larger cultural context.

More profile about the speaker
Esther Perel | Speaker | TED.com
TEDSalon NY2013

Esther Perel: The secret to desire in a long-term relationship

Esther Perel: A vágy titka hosszútávú kapcsolatban

Filmed:
15,997,886 views

Akik hosszútávú kapcsolatban élnek, gyakran várják el szerelmüktől, hogy az illető egyszerre legyen a legjobb barátjuk és erotikus partnerük. Esther Perel úgy tartja, hogy a jó és elkötelezett szex két, egymásnak ellentmondó szükséglethez kötődik: a biztonság és a meglepetés igényére. Akkor hát hogyan tartható fent a vágy? Perel színes előadása szellemes bevezető az erotikus intelligencia rejtelmeibe.
- Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:17
So, why does good sexszex so oftengyakran fadeáttűnés,
0
1394
3048
Nos, mért van az, hogy a jó szex oly gyakran ellaposodik,
00:20
even for couplespárok who continueFolytatni to love eachminden egyes other as much as ever?
1
4442
4945
még olyan párok esetében is, akik ugyanúgy imádják egymást, mint régen?
00:25
And why does good intimacymeghittség not guaranteegarancia good sexszex,
2
9387
3143
És hogy van az, hogy a meghittség nem garancia a jó szexre,
00:28
contraryellentétes to popularnépszerű beliefhit?
3
12530
2631
holott sokan az ellenkezőjét hiszik?
00:31
Or, the nextkövetkező questionkérdés would be,
4
15161
2194
Vagy, kérdezhetném így is:
00:33
can we want what we alreadymár have?
5
17355
2573
akarhatjuk-e azt, ami már megvan nekünk?
00:35
That's the million-dollarmillió dolláros questionkérdés, right?
6
19928
2713
Mert ez itt az egymillió dolláros kérdés, nemde?
00:38
And why is the forbiddentiltott so eroticerotikus?
7
22641
1713
Miért olyan erotikus az, ami tilos?
00:40
What is it about transgressionáthágás that makesgyártmányú desirevágy so potenterős?
8
24354
4261
Mi van a bűnben, ami annyira felerősíti a vágyat?
00:44
And why does sexszex make babiesbabák,
9
28615
1487
És mért lesz a szextől kisbaba,
00:46
and babiesbabák spellhelyesírás eroticerotikus disasterkatasztrófa in couplespárok?
10
30102
4113
és mért hoz a kisbaba erotikai katasztrófát a párokra?
00:50
It's kindkedves of the fatalhalálos eroticerotikus blowfúj, isn't it?
11
34215
2687
Mert végzetes erotikai csapás ez -- jól mondom?
00:52
And when you love, how does it feel?
12
36902
2449
És milyen érzés az, amikor szeret az ember?
00:55
And when you desirevágy, how is it differentkülönböző?
13
39351
3153
És mennyiben más ehhez képest a vágy?
00:58
These are some of the questionskérdések
14
42504
1668
Íme, néhány a kérdések közül,
01:00
that are at the centerközpont of my explorationfelfedezés
15
44172
2588
melyek vizsgálataim magját képezik
01:02
on the naturetermészet of eroticerotikus desirevágy
16
46760
2752
az erotikus vágy természetét
01:05
and its concomitantegyidejű dilemmasdilemmák in modernmodern love.
17
49512
3998
és a modern szerelem dilemmáit illetően.
01:09
So I travelutazás the globeföldgolyó,
18
53510
1802
Járom a világot,
01:11
and what I'm noticingészrevenné is that
19
55312
2194
és mindenütt azt látom,
01:13
everywheremindenhol where romanticismromantika has enteredlépett,
20
57506
2961
hogy ahová a romantika beteszi a lábát,
01:16
there seemsÚgy tűnik, to be a crisisválság of desirevágy.
21
60467
2912
ott a vágy válságba kerül.
01:19
A crisisválság of desirevágy, as in owningbirtokló the wantinghiányzó --
22
63379
4781
A vágy válsága ez, a birtoklás akarásáé --
01:24
desirevágy as an expressionkifejezés of our individualityegyéniség,
23
68160
3010
a vágyé mint egyéniségünk,
01:27
of our freeingyenes choiceválasztás, of our preferencesbeállítások, of our identityidentitás --
24
71170
3701
szabad választásunk, preferenciáink, identitásunk kifejezéséé --
01:30
desirevágy that has becomeválik a centralközponti conceptkoncepció
25
74871
3279
a vágyé, mely központi fogalommá lett
01:34
as partrész of modernmodern love and individualisticAz individualista societiestársadalmak.
26
78150
3559
a modern szerelem és az individualista társadalmak részeként.
01:37
You know, this is the first time in the historytörténelem of humankindemberiség
27
81709
3241
Az emberiség történetében most először fordul elő,
01:40
where we are tryingmegpróbálja to experiencetapasztalat sexualitynemiség in the long termkifejezés,
28
84950
5783
hogy nem azért próbáljuk megtapasztalni a szexualitást hosszabb távon,
01:46
not because we want 14 childrengyermekek,
29
90733
4033
mert 14 gyereket akarunk,
01:50
for whichmelyik we need to have even more because manysok of them won'tszokás make it,
30
94766
4196
vagy hogy még ennél is többet szüljünk, mert sokan közülük nem élik meg a felnőttkort,
01:54
and not because it is exclusivelykizárólagosan a woman's maritalcsaládi dutykötelesség.
31
98962
4169
és nem is azért, mert ez a nő házastársi kötelessége.
01:59
This is the first time that we want sexszex over time
32
103131
4519
Ez az első eset, hogy a szexet azért akarjuk,
02:03
about pleasureöröm and connectionkapcsolat that is rootedgyökeres in desirevágy.
33
107650
4780
mert gyönyört okoz és olyan kapcsolat része, mely a vágyban gyökeredzik.
02:08
So what sustainsfenntartja az desirevágy, and why is it so difficultnehéz?
34
112430
3412
Nos, mi tartja fenn a vágyat, és mért olyan nehéz fenntartani?
02:11
And at the heartszív of sustainingfenntartó desirevágy in a committedelkötelezett relationshipkapcsolat,
35
115842
5245
Azt hiszem, hogy egy elkötelezett párkapcsolatban a vágy fenntartása
02:16
I think is the reconciliationegyeztetés of two fundamentalalapvető humanemberi needsigények.
36
121087
5607
két alapvető emberi szükséglet egyensúlyán múlik.
02:22
On the one handkéz, our need for securityBiztonság, for predictabilityelőreláthatóság,
37
126694
5162
Egyfelől igényeljük a biztonságot, a kiszámíthatóságot,
02:27
for safetybiztonság, for dependabilitymegbízhatóság, for reliabilitymegbízhatóság, for permanenceállandóság --
38
131856
7392
a megbízhatóságot, az állandóságot --
02:35
all these anchoringrögzítése, groundingalapozó experiencestapasztalatok of our liveséletét
39
139248
3118
ezek azok az alapvető dolgok az életünkben,
02:38
that we call home.
40
142366
1659
amelyek az otthon fogalmához kötődnek.
02:39
But we alsois have an equallyegyaránt strongerős need -- menférfiak and womennők --
41
144025
4443
De él bennünk -- férfiakban és nőkben egyaránt -- egy ugyanilyen erős igény
02:44
for adventurekaland, for noveltyújdonság, for mysteryrejtély, for riskkockázat, for dangerveszély,
42
148468
5584
a kaland, az újdonság, a rejtelem, a kockázat, a veszély,
02:49
for the unknownismeretlen, for the unexpectedváratlan, surprisemeglepetés --
43
154052
3290
az ismeretlen, a váratlan meglepetés --
02:53
you get the gistRöviden -- for journeyutazás, for travelutazás.
44
157342
3906
értik -- az "utazás" iránt.
02:57
So reconcilingösszeegyeztetése our need for securityBiztonság
45
161248
2158
A biztonság és a kaland iránti igény
02:59
and our need for adventurekaland into one relationshipkapcsolat,
46
163406
2965
kielégítése egyetlen párkapcsolatban,
03:02
or what we todayMa like to call a passionateszenvedélyes marriageházasság,
47
166371
2883
amit ma szenvedélyes házasságnak hívnak,
03:05
used to be a contradictionellentmondás in termsfeltételek.
48
169254
2574
fogalmi ellentmondást jelentett egykor.
03:07
MarriageHázasság was an economicgazdasági institutionintézmény
49
171828
2768
A házasság gazdasági intézmény volt hajdanában,
03:10
in whichmelyik you were givenadott a partnershiptársaság for life
50
174596
3716
mely életre szóló partnerséget jelentett
03:14
in termsfeltételek of childrengyermekek and socialtársadalmi statusállapot
51
178312
2744
gyermekek és társadalmi státus,
03:16
and successionegymás után and companionshiptársasága.
52
181056
2402
valamint utódlás és egymásrautaltság tekintetében.
03:19
But now we want our partnerpartner to still give us all these things,
53
183458
4434
Ma azonban mindezek mellett elvárjuk partnerünktől azt is,
03:23
but in additionkiegészítés I want you to be my bestlegjobb friendbarát
54
187892
2452
hogy a legjobb barátunk legyen,
03:26
and my trustedmegbízható confidantbizalmasa and my passionateszenvedélyes loverszerető to bootboot,
55
190344
3234
hű bizalmasunk és szenvedélyes szeretőnk is ráadásul,
03:29
and we liveélő twicekétszer as long.
56
193578
1404
és mi most kétszer olyan sokáig élünk.
03:30
(LaughterNevetés)
57
194982
2658
(Nevetés)
03:33
So we come to one personszemély, and we basicallyalapvetően are askingkérve them
58
197640
4258
Tehát kiszemelünk valakit, és alapvetően azt kérjük tőle,
03:37
to give us what onceegyszer an entireteljes villagefalu used to providebiztosítani:
59
201898
3327
hogy adja meg mindazt, amit régen csak egy egész falu volt képes megadni:
03:41
Give me belongingtartozó, give me identityidentitás, give me continuityfolytonosság,
60
205225
4148
Adj nekem társaságot, adj nekem identitást, adj nekem folytonosságot,
03:45
but give me transcendencetranszcendencia and mysteryrejtély and awefélelem all in one.
61
209373
3899
de adj nekem transzcendenciát és rejtelmet és áhítatot s mindezt egyben.
03:49
Give me comfortkényelem, give me edgeél.
62
213272
1891
Adj nekem nyugalmat, adj nekem izgalmat.
03:51
Give me noveltyújdonság, give me familiarityismerete.
63
215163
1922
Adj nekem újat, adj nekem megszokott régit.
03:52
Give me predictabilityelőreláthatóság, give me surprisemeglepetés.
64
217085
2065
Adj nekem kiszámíthatóságot, adj nekem meglepetést.
03:55
And we think it's a givenadott, and toysjátékok and lingeriefehérnemű are going to savementés us with that.
65
219150
4223
És mindezt adottnak vesszük, és már csak a szexuális játék és a csábos alsónemű hiányzik az üdvösséghez.
03:59
(ApplauseTaps)
66
223373
5360
(Taps)
04:04
So now we get to the existentialegzisztenciális realityvalóság of the storysztori, right?
67
228733
4239
És ezzel ott is vagyunk a történet egzisztenciális valóságánál, nem?
04:08
Because I think, in some way -- and I'll come back to that --
68
232972
5768
Mert, azt hiszem, bizonyos értelemben -- és erre még visszatérek --
04:14
but the crisisválság of desirevágy is oftengyakran a crisisválság of the imaginationképzelet.
69
238740
3574
a vágy válsága gyakran a képzelet válságát jelenti.
04:18
So why does good sexszex so oftengyakran fadeáttűnés?
70
242314
3623
Tehát mért laposodik el a jó szex olyan gyakran?
04:21
What is the relationshipkapcsolat betweenközött love and desirevágy?
71
245937
2548
Mi is a kapcsolat a szerelem és a vágy között?
04:24
How do they relateviszonyul, and how do they conflictösszeütközés?
72
248485
3124
Hogy viszonyulnak egymáshoz, és hogy kerülnek ütközésbe?
04:27
Because thereinott lieshazugságok the mysteryrejtély of eroticismerotika.
73
251609
3148
Mert ebből adódik az erotika rejtélye.
04:30
So if there is a verbige, for me, that comesjön with love, it's "to have."
74
254757
4250
Ha egy igével akarom kifejezni a szerelmet, akkor az a "birtokol".
04:34
And if there is a verbige that comesjön with desirevágy, it is "to want."
75
259007
4184
És ha a vággyal kapcsolatos igét keresem, akkor az "akar" a jó szó.
04:39
In love, we want to have, we want to know the belovedszeretett.
76
263191
3859
Ha szerelmesek vagyunk, birtokolni akarjuk azt, akit szeretünk.
04:42
We want to minimizeminimalizálása the distancetávolság. We want to contractszerződés that gaprés.
77
267050
4503
Minimalizálni akarjuk a távolságot kettőnk között. Össze akarjuk zárni a szakadékot.
04:47
We want to neutralizesemlegesíteni the tensionsfeszültségek. We want closenessközelség.
78
271553
4044
Semlegesíteni akarjuk a feszültségeket. Közelséget akarunk.
04:51
But in desirevágy, we tendhajlamosak to not really want to go back to the placeshelyek we'vevoltunk alreadymár goneelmúlt.
79
275597
5409
De ha vágyakozunk, nem igazán akarunk visszamenni oda, ahol már jártunk.
04:56
ForgoneMegfizetendő conclusionkövetkeztetés does not keep our interestérdeklődés.
80
281006
3477
A befejezett dolgok nem tartják ébren érdeklődésünket.
05:00
In desirevágy, we want an Other, somebodyvalaki on the other sideoldal that we can go visitlátogatás,
81
284483
4984
Ha vágyakozunk, egy Másikat akarunk, a túloldalon, ahová látogatóba megyünk,
05:05
that we can go spendtölt some time with,
82
289467
2378
hogy egy kis időt eltöltsünk vele,
05:07
that we can go see what goesmegy on in theirazok redpiros lightfény districtkerület.
83
291845
4103
és lássuk, mi megy a piroslámpás negyedben.
05:11
In desirevágy, we want a bridgehíd to crosskereszt.
84
295948
3345
Ha vágyakozunk, egy hídon akarunk átmenni.
05:15
Or in other wordsszavak, I sometimesnéha say, fireTűz needsigények airlevegő.
85
299293
3375
Úgy mondják: levegő kell a tűznek.
05:18
DesireVágy needsigények spacehely.
86
302668
2255
A vágynak térre van szüksége.
05:20
And when it's said like that, it's oftengyakran quiteegészen abstractabsztrakt.
87
304923
3544
Így kimondva ez túl absztraktnak hangzik.
05:24
But then I tookvett a questionkérdés with me.
88
308467
1601
De van tartalékban egy kérdésem is.
05:25
And I've goneelmúlt to more than 20 countriesországok in the last fewkevés yearsévek
89
310068
2475
Az utolsó néhány évben több mint 20 országban jártam
05:28
with "MatingPárzás in CaptivityFogságban," and I askedkérdezte people,
90
312543
2932
a "Párzás fogságban" c. előadásommal, és megkérdeztem az emberektől,
05:31
when do you find yourselfsaját magad mosta legtöbb drawnhúzott to your partnerpartner?
91
315475
3305
mikor vonzódnak legjobban a partnerükhöz.
05:34
Not attractedvonzott sexuallyszexuálisan, perper sese, but mosta legtöbb drawnhúzott.
92
318780
3154
Nem szexuális értelemben, hanem csak úgy.
05:37
And acrossát culturekultúra, acrossát religionvallás, and acrossát gendernem --
93
321934
3414
És kultúrától, vallástól, nemtől függetlenül --
05:41
exceptkivéve for one -- there are a fewkevés answersválaszokat that just keep comingeljövetel back.
94
325348
5386
egyet kivéve -- ugyanazt a néhány választ hallottam vissza mindig.
05:46
So the first groupcsoport is: I am mosta legtöbb drawnhúzott to my partnerpartner
95
330734
4538
Az első csoport így szól: Akkor vonzódom leginkább a partneremhez,
05:51
when she is away, when we are aparteltekintve, when we reuniteegyesítése.
96
335272
6685
amikor távol van, amikor nem vagyunk együtt, amikor ismét találkozunk.
05:57
BasicallyAlapvetően, when I get back in touchérintés
97
341957
3560
Lényegében akkor, amikor visszanyerem
06:01
with my abilityképesség to imagineKépzeld el myselfmagamat with my partnerpartner,
98
345517
3711
a képességemet arra, hogy elképzeljem magamat a partneremmel,
06:05
when my imaginationképzelet comesjön back in the picturekép,
99
349228
2865
amikor a képzeletem ismét szerepet játszik,
06:07
and when I can rootgyökér it in absencetávollét and in longingvágy,
100
352093
4947
és amikor megragadhatom vele a hiányát és a sóvárgásomat,
06:12
whichmelyik is a majorJelentősebb componentösszetevő of desirevágy.
101
357040
2695
ami a vágy egyik fő összetevője.
06:15
But then the secondmásodik groupcsoport is even more interestingérdekes:
102
359735
3030
De a második csoport még érdekesebb:
06:18
I am mosta legtöbb drawnhúzott to my partnerpartner
103
362765
1842
Legjobban akkor vonzódom a partneremhez,
06:20
when I see him in the studiostúdió, when she is onstageszínpadra,
104
364607
3982
amikor a stúdióban látom, amikor fent van a színpadon,
06:24
when he is in his elementelem, when she's doing something she's passionateszenvedélyes about,
105
368589
4302
amikor elemében van, amikor olyasmit csinál, amiért lelkesedik,
06:28
when I see him at a partyparty and other people are really drawnhúzott to him,
106
372891
3392
amikor egy partin látom a társaság középpontjában,
06:32
when I see her holdtart courtbíróság.
107
376283
2288
amikor rajongók veszik körül.
06:34
BasicallyAlapvetően, when I look at my partnerpartner radiantsugárzó and confidentmagabiztos,
108
378571
4448
Lényegében akkor, amikor a partneremet sugárzónak és magabiztosnak látom,
06:38
probablyvalószínűleg the biggestlegnagyobb turn-onbekapcsolási acrossát the boardtábla.
109
383019
3094
alighanem ez a legerősebb stimuláns mindenek között.
06:42
RadiantSugárzó, as in self-sustainingönfenntartó.
110
386113
2840
Sugárzó és független.
06:44
I look at this personszemély -- by the way, in desirevágy
111
388953
2912
Nézem az illetőt -- mellesleg, vágyról
06:47
people rarelyritkán talk about it, when we are blendedösszekevert into one,
112
391865
2630
ritkán beszélhetünk, ha egymásba vagyunk gabalyodva,
06:50
fiveöt centimeterscentiméter from eachminden egyes other. I don't know in incheshüvelyk how much that is.
113
394495
3490
öt centire a másiktól. Nem tudom, mennyi lehet ez hüvelykben.
06:53
But it's alsois not when the other personszemély is that farmessze aparteltekintve
114
397985
3256
De akkor sem, ha a másik olyan messze van,
06:57
that you no longerhosszabb see them.
115
401241
1392
hogy már nem is látni.
06:58
It's when I'm looking at my partnerpartner from a comfortablekényelmes distancetávolság,
116
402633
4392
Tehát a partneremet a komfortzóna távolságából nézem,
07:02
where this personszemély that is alreadymár so familiarismerős, so knownismert,
117
407025
4349
ahonnan az a személy, akit ismerek, aki már annyira megszokott számomra,
07:07
is momentarilypillanatnyilag onceegyszer again somewhatnémileg mysteriousrejtélyes, somewhatnémileg elusivenehezen megfogható.
118
411374
4839
hirtelen ismét rejtélyesnek, nehezen megragadhatónak tűnik.
07:12
And in this spacehely betweenközött me and the other lieshazugságok the eroticerotikus élanLAN,
119
416213
4855
Ez a tér, ez a távolság közöttünk az, ami az erotikus hév, az elán táplálója,
07:16
lieshazugságok that movementmozgalom towardfelé the other.
120
421068
2593
mely a másik felé mozgat.
07:19
Because sometimesnéha, as ProustProust saysmondja,
121
423661
2163
Mert néha, Proust nyomán szabadon,
07:21
mysteryrejtély is not about travelingutazó to newúj placeshelyek,
122
425824
2675
a rejtelem forrása nem az, hogy új helyekre utazik az ember,
07:24
but it's about looking with newúj eyesszemek.
123
428499
2179
hanem az, hogy friss szemmel nézi a régi tájat.
07:26
And so, when I see my partnerpartner on his ownsaját or her ownsaját,
124
430678
3529
Így aztán, amikor a partneremet magában látom,
07:30
doing something in whichmelyik they are envelopedborítékolt,
125
434207
2709
amint belefeledkezik valamilyen tevékenységbe,
07:32
I look at this personszemély and I momentarilypillanatnyilag get a shiftváltás in perceptionészlelés,
126
436916
4863
érzékelésem nézőpontja eltolódik, és átmenetileg
07:37
and I staymarad opennyisd ki to the mysteriesrejtélyek that are livingélő right nextkövetkező to me.
127
441779
5272
nyitottá válok a mellettem élő rejtelem befogadására.
07:42
And then, more importantlyfontosabb, in this descriptionleírás about the other
128
447051
4472
És ami még fontosabb, ebben a leírásban -- legyen szó rólam,
07:47
or myselfmagamat -- it's the sameazonos -- what is mosta legtöbb interestingérdekes
129
451523
3644
vagy a másikról -- az a legérdekesebb,
07:51
is that there is no needinessneediness in desirevágy.
130
455167
2559
hogy a vágyban nem játszik szerepet a szükség.
07:53
NobodySenki sem needsigények anybodybárki.
131
457726
2328
Senkinek sincs szüksége senkire.
07:55
There is no caretakinggondnoki in desirevágy.
132
460054
2241
A vágynak nincs köze a gondoskodáshoz.
07:58
CaretakingGondnoki is mightilyhatalmasat lovingszerető. It's a powerfulerős anti-aphrodisiacAnti afrodiziákum.
133
462295
5221
A gondoskodás nagy mértékben szerelem. No és erős antiafrodiziákum.
08:03
I have yetmég to see somebodyvalaki who is so turnedfordult on
134
467516
2294
Még nem láttam olyant, aki igazán beindul valakire,
08:05
by somebodyvalaki who needsigények them.
135
469810
1702
akinek szüksége van rá.
08:07
WantingHiányzó them is one thing. NeedingIgénylő them is a shutdownleállás,
136
471512
3493
Arra, aki akarja őt, igen. De ha az illetőnek szüksége van rá, az csőd,
08:10
and womennők have knownismert that foreverörökké,
137
475005
1543
és a nők ezt mindig is tudták,
08:12
because anything that will bringhoz up parenthoodszülői
138
476548
2965
mert bármi, ami a szülőséggel asszociálható,
08:15
will usuallyáltalában decreasecsökken the eroticerotikus chargedíj.
139
479513
3256
csökkenti az erotikus töltést.
08:18
For good reasonsokok, right?
140
482769
2084
Ami érthető is, nem?
08:20
And then the thirdharmadik groupcsoport of answersválaszokat usuallyáltalában would be
141
484853
3253
A harmadik válaszcsoport kb. ilyesmi:
08:24
when I'm surprisedmeglepődött, when we laughnevetés togetheregyütt,
142
488106
4545
amikor meglepődök; ha együtt nevetünk;
08:28
as somebodyvalaki said to me in the officehivatal todayMa,
143
492651
2160
vagy ahogy valaki ma mondta:
08:30
when he's in his tuxTux, so I said, you know,
144
494811
1808
amikor szmokingban van -- mire én: hát igen,
08:32
it's eitherbármelyik the tuxTux or the cowboycowboy bootscsizma.
145
496619
3063
vagy a szmoking teszi, vagy a cowboycsizma.
08:35
But basicallyalapvetően it's when there is noveltyújdonság.
146
499682
3691
Lényegében akkor, amikor van valami új a dologban.
08:39
But noveltyújdonság isn't about newúj positionspozíciók. It isn't a repertoirerepertoár of techniquestechnikák.
147
503373
4278
De az újdonság nem az új testhelyzetekről szól. Nem a technikák repertoárja.
08:43
NoveltyÚjdonság is, what partsalkatrészek of you do you bringhoz out?
148
507651
3535
Az újdonság önmagad egy másik részének felszínre hozása.
08:47
What partsalkatrészek of you are just beinglény seenlátott?
149
511186
3029
Éned mely részét láttattad az imént?
08:50
Because in some way one could say
150
514215
1939
Azt is mondhatnánk,
08:52
sexszex isn't something you do, ehEH?
151
516154
2003
hogy a szex nem olyasmi, amit az ember csinál, nem?
08:54
Sexszex is a placehely you go. It's a spacehely you enterbelép
152
518157
3234
A szex egy hely, ahova elmegy az ember. Egy olyan tér benned,
08:57
insidebelül yourselfsaját magad and with anotheregy másik, or othersmások.
153
521391
3305
ahová mással, vagy másokkal lépsz be.
09:00
So where do you go in sexszex?
154
524696
2495
De hová is mész a szexben?
09:03
What partsalkatrészek of you do you connectkapcsolódni to?
155
527191
2337
Lényed mely részeihez köthető?
09:05
What do you seektörekszik to expressExpressz there?
156
529528
2008
Mit próbálsz ott kifejezni?
09:07
Is it a placehely for transcendencetranszcendencia and spirituallelki unionunió?
157
531536
3463
Transzcendens hely, a spirituális egyesülés helye?
09:10
Is it a placehely for naughtinessrosszaság and is it a placehely to be safelybiztonságosan aggressiveagresszív?
158
534999
4328
A rosszalkodás helye, egy hely, ahol kockázat nélkül agresszív lehetsz?
09:15
Is it a placehely where you can finallyvégül surrenderátadás
159
539327
2344
Olyan hely, ahol végre megadhatod magad,
09:17
and not have to take responsibilityfelelősség for everything?
160
541671
3000
ahol nem kell felelősséget vállalnod mindenért?
09:20
Is it a placehely where you can expressExpressz your infantileinfantilis wisheskívánságait?
161
544671
3008
Olyan hely, ahol kifejezésre juttathatod gyermeki kívánságaidat?
09:23
What comesjön out there? It's a languagenyelv.
162
547679
2416
Mégis, mi ez? Egy kifejezési eszköz, egy nyelv.
09:25
It isn't just a behaviorviselkedés.
163
550095
2344
Nem csupán egy viselkedési forma.
09:28
And it's the poeticköltői of that languagenyelv that I'm interestedérdekelt in,
164
552439
2792
És engem ennek a nyelvnek a poétikája érdekel,
09:31
whichmelyik is why I begankezdett to exploreFedezd fel this conceptkoncepció of eroticerotikus intelligenceintelligencia.
165
555231
4049
ezért is kezdtem el kutatni az erotikai intelligencia fogalmát.
09:35
You know, animalsállatok have sexszex.
166
559280
2095
Az állatok szexuális lények.
09:37
It's the pivotpivot, it's biologybiológia, it's the naturaltermészetes instinctösztön.
167
561375
3431
A szex körül forog minden, a szex biológia, a szex természetes ösztön.
09:40
We are the only onesazok who have an eroticerotikus life,
168
564806
3280
Mi vagyunk az egyetlen faj, amely erotikus élettel is rendelkezik,
09:43
whichmelyik meanseszközök that it's sexualitynemiség transformedtranszformált by the humanemberi imaginationképzelet.
169
568086
5918
ami azt jelenti, hogy a szexualitásunkat átalakította az emberi képzelet.
09:49
We are the only onesazok who can make love for hoursórák,
170
574004
3762
Mi vagyunk az egyedüliek, akik órákon át képesek szeretkezni,
09:53
have a blissfulboldog time, multipletöbbszörös orgasmsorgazmus,
171
577766
2872
akik gyönyörteljes pillanatokat, többszörös orgazmust élnek át
09:56
and touchérintés nobodysenki, just because we can imagineKépzeld el it.
172
580638
3905
anélkül, hogy bárkit megérintenének, csak a képzelet által.
10:00
We can hintcélzás at it. We don't even have to do it.
173
584543
2910
Elég egy utalás. Még csak tennünk sem kell semmit.
10:03
We can experiencetapasztalat that powerfulerős thing calledhívott anticipationVárakozás,
174
587453
3432
Képesek vagyunk megtapasztalni az anticipációt, a várakozást,
10:06
whichmelyik is a mortarhabarcs to desirevágy,
175
590885
2447
ezt a vágyakozást erősítő cementet,
10:09
the abilityképesség to imagineKépzeld el it, as if it's happeningesemény,
176
593332
3272
mely által képesek vagyunk úgy elképzelni valamit, mintha megtörténne,
10:12
to experiencetapasztalat it as if it's happeningesemény, while nothing is happeningesemény
177
596604
4280
átélni, mintha megtörténne, miközben semmi sem történik,
10:16
and everything is happeningesemény at the sameazonos time.
178
600884
2685
és minden megtörténik egyszerre.
10:19
So when I begankezdett to think about eroticismerotika,
179
603569
2530
Amikor elkezdtem az erotikáról gondolkodni,
10:21
I begankezdett to think about the poeticspoétika of sexszex,
180
606099
3138
a szex poétikája járt az eszemben,
10:25
and if I look at it as an intelligenceintelligencia,
181
609237
2543
ha pedig intelligenciának fogom fel,
10:27
then it's something that you cultivateápolása.
182
611780
2303
akkor olyasmiről van szó, amit művelni lehet.
10:29
What are the ingredientsösszetevők? ImaginationKépzelet, playfulnessjátékosság,
183
614083
4137
Milyen elemek alkotják? Képzelet, játékosság,
10:34
noveltyújdonság, curiositykíváncsiság, mysteryrejtély.
184
618220
3304
újdonság, kíváncsiság, rejtelem.
10:37
But the centralközponti agentügynök is really that piecedarab calledhívott the imaginationképzelet.
185
621524
4959
De a legfontosabb alkotója az a rész, amit képzeletnek hívunk.
10:42
But more importantlyfontosabb, for me to beginkezdődik to understandmegért
186
626483
3081
De, ami a lényeg, ahhoz, hogy megértsem,
10:45
who are the couplespárok who have an eroticerotikus sparkszikra,
187
629564
2758
mely párok azok, akik őrzik az erotika szikráját,
10:48
what sustainsfenntartja az desirevágy, I had to go back
188
632322
2567
mi tartja fenn a vágyat, vissza kellett mennem
10:50
to the originaleredeti definitionmeghatározás of eroticismerotika,
189
634889
2673
az erotika eredeti definíciójához,
10:53
the mysticalmisztikus definitionmeghatározás, and I wentment throughkeresztül it
190
637562
2651
a misztikus definícióhoz, miközben egy
10:56
throughkeresztül a bifurcationelágazás by looking actuallytulajdonképpen at traumatrauma,
191
640213
3439
útelágazásnál látnom kellett a traumát, a fájdalmat,
10:59
whichmelyik is the other sideoldal, and I lookednézett at it
192
643652
2658
az ellenkező oldalt, és amikor ezt néztem,
11:02
looking at the communityközösség that I had grownfelnőtt up in,
193
646310
2606
láttam a közösséget, amelyben nevelkedtem,
11:04
whichmelyik was a communityközösség in BelgiumBelgium, all HolocaustHolokauszt survivorstúlélők,
194
648916
3612
azt a belgiumi közösséget, mely csupa holokauszt-túlélőből állt.
11:08
and in my communityközösség there were two groupscsoportok:
195
652528
2962
Az én közösségem két csoportra oszlott:
11:11
those who didn't diemeghal, and those who camejött back to life.
196
655490
3814
azokra, akik nem haltak meg, és azokra, akik visszatértek az életbe.
11:15
And those who didn't diemeghal livedélt oftengyakran very tetheredlekötni to the groundtalaj,
197
659304
3322
És azok, akik nem haltak meg, többnyire a sárhoz tapadva éltek,
11:18
could not experiencetapasztalat pleasureöröm, could not trustbizalom,
198
662626
3590
képtelenül az élvezetre, nem bízva senkiben,
11:22
because when you're vigilantéber, worriedaggódó, anxiousaggódó,
199
666216
2761
mert ha valaki folyton a veszélyt lesi, aggódik, aggodalmaskodó
11:24
and insecurebizonytalan, you can't liftemel your headfej
200
668977
2629
és bizonytalan, nem képes a fejét felemelni,
11:27
to go and take off in spacehely and be playfuljátékos and safebiztonságos and imaginativeötletes.
201
671606
5464
felkelni és szárnyalni, hogy játékos, szabad és fantáziadús legyen.
11:32
Those who camejött back to life were those
202
677070
2482
Akik az életbe visszatértek, azok voltak,
11:35
who understoodmegértett the eroticerotikus as an antidoteellenméreg to deathhalál.
203
679552
2661
akik megértették, hogy az erotika a halál ellenszere.
11:38
They knewtudta how to keep themselvesmaguk aliveélő.
204
682213
3670
Ők tudták, hogyan maradhatnak életben.
11:41
And when I begankezdett to listen to the sexlessnesssexlessness of the couplespárok that I work with,
205
685883
3968
És amikor felfigyeltem a szexmentes életére azoknak a pároknak, akikkel dolgozom,
11:45
I sometimesnéha would hearhall people say, "I want more sexszex,"
206
689851
2853
néha ilyesmit hallottam tőlük -- "Több szexet akarok" --,
11:48
but generallyáltalában people want better sexszex,
207
692704
2862
de az emberek általában jobb szexet akarnak,
11:51
and better is to reconnectdugja with that qualityminőség of alivenessvitalitásig,
208
695566
3254
és ez alatt az elevenség,
11:54
of vibrancyvibrálás, of renewalmegújítás, of vitalityéleterő, of erosEros, of energyenergia
209
698820
4129
vibrálás, megújulás, vitalitás, érosz és energia minősége értendő,
11:58
that sexszex used to affordengedheti meg magának, them, or that they'veők már hopedremélte
210
702949
2574
amit régebben a szextől kaptak, vagy kapni fognak
12:01
it would affordengedheti meg magának, them.
211
705523
1894
reményeik szerint.
12:03
And so I begankezdett to askkérdez a differentkülönböző questionkérdés.
212
707417
3027
És aztán másféle kérdéseket tettem fel.
12:06
"I shutbecsuk myselfmagamat off when ..." begankezdett to be the questionkérdés.
213
710444
4847
"Akkor kapcsolok ki, amikor..." kezdődött a kiegészítendő válasz.
12:11
"I turnfordulat off my desiresvágyak when ..." whichmelyik is not the sameazonos questionkérdés as,
214
715291
3280
Akkor kapcsolom ki a vágyaimat, amikor..." ami nem ugyanaz, mint
12:14
"What turnsmenetek me off is ..." and "You turnfordulat me off when ..."
215
718571
3946
"Ami lelankaszt, az az..." vagy "Akkor lombozol le, amikor..."
12:18
And people begankezdett to say, "I turnfordulat myselfmagamat off when
216
722517
3223
És akkor az emberek így folytatták: "Akkor zárkózom el, amikor
12:21
I feel deadhalott insidebelül, when I don't like my bodytest,
217
725740
2889
belül halottnak érzem magam, amikor nem szeretem a testem,
12:24
when I feel oldrégi, when I haven'tnincs had time for myselfmagamat,
218
728629
3224
amikor öregnek érzem magam, amikor nem volt időm magamra,
12:27
when I haven'tnincs had a chancevéletlen to even checkjelölje be in with you,
219
731853
2624
amikor még arra sem volt időm, hogy beszélgessünk egy kicsit,
12:30
when I don't performteljesít well at work,
220
734477
1561
amikor rosszul megy a munka,
12:31
when I feel lowalacsony selfmaga esteemmegbecsülés, when I don't have a senseérzék of self-worthönértékelés,
221
736038
3195
amikor nincs önbizalmam, amikor semmire sem tartom magam,
12:35
when I don't feel like I have a right to want, to take,
222
739233
3228
amikor nem érzem úgy, hogy jogom van akarni, elvenni,
12:38
to receivekap pleasureöröm."
223
742461
2440
elfogadni a gyönyört".
12:40
And then I begankezdett to askkérdez the reversefordított questionkérdés.
224
744901
2365
És akkor felteszem az ellenkező kérdést.
12:43
"I turnfordulat myselfmagamat on when ..." Because mosta legtöbb of the time,
225
747266
2771
"Akkor kapcsolok be, amikor..." Mert az emberek sokszor
12:45
people like to askkérdez the questionkérdés, "You turnfordulat me on,
226
750037
2858
így kezdik: "Azzal indítasz be,
12:48
what turnsmenetek me on," and I'm out of the questionkérdés. You know?
227
752895
3577
az indít be", és az "én" ki marad a kérdésből, igaz?
12:52
Now, if you are deadhalott insidebelül, the other personszemély can do a lot of things for Valentine'sValentin.
228
756472
4310
Nos, ha az ember belül halott, a másik kiteheti a lelkét Valentin napján,
12:56
It won'tszokás make a dentDent. There is nobodysenki at the receptionrecepció deskasztal.
229
760782
2800
nem sokat számít: záróra van.
12:59
(LaughterNevetés)
230
763582
1493
(Nevetés)
13:00
So I turnfordulat myselfmagamat on when,
231
765075
2402
Tehát akkor kapcsolok be,
13:03
I turnfordulat my desiresvágyak, I wakeébred up when ...
232
767477
4011
akkor indulok be, akkor ébredek fel, amikor...
13:07
Now, in this paradoxparadoxon betweenközött love and desirevágy,
233
771488
4618
Nos, ebben a paradoxonban a szerelem és a vágy vonatkozásában,
13:12
what seemsÚgy tűnik, to be so puzzlingrejtélyes is that the very ingredientsösszetevők
234
776106
3881
az a legmeglepőbb, hogy a szerelem legfőbb
13:15
that nurturetáplálkozás love -- mutualitykölcsönösség, reciprocityviszonosság,
235
779987
4151
jellemzői -- kölcsönösség, viszonosság,
13:20
protectionvédelem, worryaggodalom, responsibilityfelelősség for the other --
236
784138
4032
a másik védése, aggodalom, felelősségérzet --
13:24
are sometimesnéha the very ingredientsösszetevők that stifleelfojtja desirevágy.
237
788170
4123
pont olyan dolgok, amelyek kioltják a vágyat.
13:28
Because desirevágy comesjön with a hostházigazda of feelingsérzések
238
792293
4229
Mert a vágy egy sereg olyan érzéssel társul,
13:32
that are not always suchilyen favoritesKedvencek of love:
239
796522
3977
amelyek nem nagyon passzolnak a szerelemhez:
13:36
jealousyféltékenység, possessivenesspossessiveness, aggressionagresszió, powererő, dominancefölény,
240
800499
4129
féltékenység, kisajátítás, agresszió, erőszakosság, dominancia,
13:40
naughtinessrosszaság, mischiefbajt.
241
804628
1788
rosszindulat, komiszság.
13:42
BasicallyAlapvetően mosta legtöbb of us will get turnedfordult on at night
242
806416
3287
Legtöbben olyasmitől indulunk be éjjel leginkább,
13:45
by the very sameazonos things that we will demonstratebizonyítani againstellen duringalatt the day.
243
809703
3902
ami ellen nappal tüntetni szoktunk.
13:49
You know, the eroticerotikus mindelme is not very politicallypolitikailag correcthelyes.
244
813605
3413
(Derültség) Na igen, az erotikus elmére nem épp a politikai korrektség a jellemző.
13:52
If everybodymindenki was fantasizingfantasizing on a bedágy of rosesrózsák,
245
817018
2655
Ha mindenki csak rózsaágyon fantáziálgatna,
13:55
we wouldn'tnem be havingamelynek suchilyen interestingérdekes talksbeszél about this.
246
819673
3437
nem lenne túl izgalmas az egészről beszélni. (Derültség)
13:59
But no, in our mindelme up there
247
823110
2813
De nem így van: az elménkben itt
14:01
are a hostházigazda of things going on that we don't always know
248
825923
3747
egy csomó dolog zajlik, amiről nem mindig tudjuk,
14:05
how to bringhoz to the personszemély that we love,
249
829670
2087
hogyan hozzuk elő annak, akit szeretünk,
14:07
because we think love comesjön with selflessnessönzetlenség
250
831757
2813
mert azt gondoljuk, hogy a szerelem önzetlen,
14:10
and in facttény desirevágy comesjön with a certainbizonyos amountösszeg of selfishnessönzés
251
834570
3712
ugyanakkor a vágy bizonyos mértékű önzéssel párosul
14:14
in the bestlegjobb senseérzék of the wordszó:
252
838282
1779
a szó legjobb értelemében:
14:15
the abilityképesség to staymarad connectedcsatlakoztatva to one'sazok selfmaga
253
840061
3033
a képességgel, hogy kapcsolatban maradjunk önmagunkkal
14:18
in the presencejelenlét of anotheregy másik.
254
843094
1891
a másik jelenlétében is.
14:20
So I want to drawhúz that little imagekép for you,
255
844985
2652
Felvázolok hát Önöknek egy kis képet arról,
14:23
because this need to reconcileösszeegyeztetni these two setskészletek of needsigények,
256
847637
3709
hogy az igény, hogy összebékítsük egymással ezt a két szükségletcsoportot,
14:27
we are bornszületett with that.
257
851346
1543
velünk született.
14:28
Our need for connectionkapcsolat, our need for separatenessönállóságát,
258
852889
2897
Szükségünk van kapcsolatra, szükségünk van elkülönültségre,
14:31
or our need for securityBiztonság and adventurekaland,
259
855786
2209
szükségünk van biztonságra és kalandra,
14:33
or our need for togethernessösszetartozás and for autonomyautonómia,
260
857995
2696
szükségünk van együttlétre és autonómiára,
14:36
and if you think about the little kidkölyök who sitsül on your lapöl
261
860691
2744
és gondoljanak arra a kisgyerekre, aki az ölükben ül,
14:39
and who is cozilymeghitten nestedbeágyazott here and very securebiztonságos and comfortablekényelmes,
262
863435
4492
aki kényelmesen befészkelte magát az ölükbe, ahol biztonságban lehet,
14:43
and at some pointpont all of us need to go out into the worldvilág
263
867927
3917
de mindenki számára eljön az idő, amikor ki kell lépni a világba,
14:47
to discoverfelfedez and to exploreFedezd fel.
264
871844
2492
hogy felfedezzen és kutasson.
14:50
That's the beginningkezdet of desirevágy,
265
874336
1517
Ez itt a vágy kezdete:
14:51
that exploratoryfeltáró needsigények curiositykíváncsiság, discoveryfelfedezés.
266
875853
4495
a kutatás, a felfedezés kíváncsiságból fakad.
14:56
And then at some pointpont they turnfordulat around and they look at you,
267
880348
3892
És lesz egy pont, amikor az a kisgyerek megfordul és Önre néz,
15:00
and if you tell them,
268
884240
2473
és ha most azt mondja neki,
15:02
"Hey kiddokölyök, the world'svilág a great placehely. Go for it.
269
886713
2352
"Hé, kölyök, a világ egy remek hely. Eredj!
15:04
There's so much funmóka out there,"
270
889065
1692
Rengeteg móka vár odakint!",
15:06
then they can turnfordulat away and they can experiencetapasztalat
271
890757
2676
akkor előre néz, és egyszerre élheti át
15:09
connectionkapcsolat and separatenessönállóságát at the sameazonos time.
272
893433
2205
a kapcsolódást és a különlétet.
15:11
They can go off in theirazok imaginationképzelet, off in theirazok bodytest,
273
895638
3249
Eltávolodhat képzeletben, el a testi valóságában,
15:14
off in theirazok playfulnessjátékosság, all the while knowingtudva
274
898887
3082
el a játékosságában, miközben tudja,
15:17
that there's somebodyvalaki when they come back.
275
901969
2593
hogy lesz aki várja, amikor visszatér.
15:20
But if on this sideoldal there is somebodyvalaki who saysmondja,
276
904562
2311
De ha valaki azt mondja az innenső oldalon,
15:22
"I'm worriedaggódó. I'm anxiousaggódó. I'm depressednyomott.
277
906873
3827
"Aggódom, nyugtalan vagyok és depressziós.
15:26
My partnerpartner hasn'tmég nem takentett caregondoskodás of me in so long.
278
910700
2034
A partnerem olyan régóta nem törődik velem.
15:28
What's so good out there? Don't we have everything
279
912734
2516
Mi olyan jó odakint? Hát nincs meg kettőnknek
15:31
you need togetheregyütt, you and I?"
280
915250
2183
minden, ami csak kell?"
15:33
then there are a fewkevés little reactionsreakciók
281
917433
2113
akkor jönnek azok az aprócska reagálások,
15:35
that all of us can prettyszép much recognizeelismerik.
282
919546
3328
melyek mindannyiunk számára ismerősek.
15:38
Some of us will come back, camejött back a long time agoezelőtt,
283
922874
4792
Vannak közöttünk, akik visszajönnek, vagy visszajöttek annak idején,
15:43
and that little childgyermek who comesjön back
284
927666
2208
és a kisgyerek, aki visszatér,
15:45
is the childgyermek who will forgolemond a partrész of himselfsaját maga
285
929874
2833
lesz az, aki fel fogja adni önmaga egy részét,
15:48
in ordersorrend not to loseelveszít the other.
286
932707
2416
hogy ne veszítse el a másikat.
15:51
I will loseelveszít my freedomszabadság in ordersorrend not to loseelveszít connectionkapcsolat.
287
935123
3925
Elveszítem a szabadságot, hogy ne veszítsem el a kapcsolatot.
15:54
And I will learntanul to love in a certainbizonyos way
288
939048
2682
És oly módon tanulok meg szeretni,
15:57
that will becomeválik burdenedterhelt with extrakülön- worryaggodalom
289
941730
4200
ami túlzott aggodalommal terhes,
16:01
and extrakülön- responsibilityfelelősség and extrakülön- protectionvédelem,
290
945930
3544
túlzott felelősséggel és féltéssel,
16:05
and I won'tszokás know how to leaveszabadság you
291
949474
2464
és nem fogom tudni, hogyan váljak el tőled,
16:07
in ordersorrend to go playjáték, in ordersorrend to go experiencetapasztalat pleasureöröm,
292
951938
3544
hogy játszhassam, hogy kitapasztaljam a gyönyört,
16:11
in ordersorrend to discoverfelfedez, to enterbelép insidebelül myselfmagamat.
293
955482
3240
hogy felfedezzek, hogy visszavonuljak magamba.
16:14
TranslateLefordít this into adultfelnőtt languagenyelv.
294
958722
2884
És most fordítsák le ezt felnőttnyelvre.
16:17
It startskezdődik very youngfiatal. It continuesfolytatódik into our sexszex liveséletét
295
961606
3620
Nagyon fiatal korban kezdődik el a dolog. És folytatódik a nemi életünkön át
16:21
up to the endvég.
296
965226
1515
a legvégéig.
16:22
ChildGyermek numberszám two comesjön back
297
966741
2520
A kettes számú kisgyerek visszatér --
16:25
but looksúgy néz ki, like that over theirazok shoulderváll all the time.
298
969261
2805
de ő mindvégig vissza-visszanézett:
16:27
"Are you going to be there?
299
972066
2040
"Itt leszel még?
16:30
Are you going to curseátok me? Are you going to scoldszid me?
300
974106
1879
Veszekedni fogsz velem? Megszidsz majd?
16:31
Are you going to be angrymérges with me?"
301
975985
1998
Haragudni fogsz rám?"
16:33
And they maylehet be goneelmúlt, but they're never really away,
302
977983
3619
Elment ugyan, de sohasem volt igazán távol --
16:37
and those are oftengyakran the people that will tell you,
303
981602
2087
ezek szoktak arról regélni,
16:39
in the beginningkezdet it was superszuper hotforró.
304
983689
2329
hogy kezdetben szuperforró volt az egész.
16:41
Because in the beginningkezdet, the growingnövekvő intimacymeghittség
305
986018
3576
Mert kezdetben, a kifejlődő közelség
16:45
wasn'tnem volt yetmég so strongerős
306
989594
1898
nem volt még olyan erős,
16:47
that it actuallytulajdonképpen led to the decreasecsökken of desirevágy.
307
991492
3063
hogy csökkentette volna a vágyat.
16:50
The more connectedcsatlakoztatva I becamelett, the more responsiblefelelős I feltfilc,
308
994555
3719
Minél erősebb lett a kötelék, annál több felelősséget éreztem,
16:54
the lessKevésbé I was ableképes to let go in your presencejelenlét.
309
998274
3258
és annál kevésbé tudtam elengedni magam a jelenlétedben.
16:57
The thirdharmadik childgyermek doesn't really come back.
310
1001532
2814
A harmadik gyermek vissza sem tér igazából.
17:00
So what happensmegtörténik, if you want to sustainfenntartani desirevágy,
311
1004346
3432
Tehát amikor az ember arra törekszik, hogy fenntartsa a vágyat,
17:03
it's that realigazi dialecticdialektikus piecedarab.
312
1007778
2240
igazi dialektikus dolog:
17:05
On the one handkéz you want the securityBiztonság in ordersorrend to be ableképes to go.
313
1010018
3681
Egyfelől szükséged van a biztonságra, hogy elmehess.
17:09
On the other handkéz if you can't go, you can't have pleasureöröm,
314
1013699
3752
Másrészt, ha nem mehetsz el, nincs élvezet,
17:13
you can't culminatecsúcsosodik ki, you don't have an orgasmorgazmus,
315
1017451
2980
nem juthatsz el a csúcsra, nincs orgazmus,
17:16
you don't get excitedizgatott because you spendtölt your time
316
1020431
2483
nem gerjedsz be, mert az idődet
17:18
in the bodytest and the headfej of the other and not in your ownsaját.
317
1022914
3136
a másik testében és fejében töltöd a sajátod helyett.
17:21
So in this dilemmadilemma about reconcilingösszeegyeztetése
318
1026050
3720
A dilemmában, mely ennek a két alapvető
17:25
these two setskészletek of fundamentalalapvető needsigények,
319
1029770
2513
szükségletcsoportnak a kibékítéséből fakad,
17:28
there are a fewkevés things that I've come to understandmegért eroticerotikus couplespárok do.
320
1032283
4385
találtam néhány viselkedést, ami az erotikus párokra jellemző.
17:32
One, they have a lot of sexualszexuális privacyAdatvédelem.
321
1036668
2982
Először is nagy fokú a szexuális elkülönültségük, magánéletük.
17:35
They understandmegért that there is an eroticerotikus spacehely
322
1039650
2422
Elismerik, hogy a másiknak is van saját erotikus tere,
17:37
that belongstartozik to eachminden egyes of them.
323
1042072
2051
ami csak hozzá tartozik.
17:40
They alsois understandmegért that foreplayelőjáték is not something you do
324
1044123
3159
Tisztában vannak azzal is, hogy az előjáték nem az,
17:43
fiveöt minutespercek before the realigazi thing.
325
1047282
2104
amit öt perccel az "igazi" dolog előtt csinál az ember.
17:45
ForeplayElőjáték prettyszép much startskezdődik at the endvég of the previouselőző orgasmorgazmus.
326
1049386
3200
Mert az előjáték lényegében az előző orgazmus végén kezdődik el.
17:48
They alsois understandmegért that an eroticerotikus spacehely
327
1052586
3220
Tudják azt is, hogy az erotikus tér nem arról szól,
17:51
isn't about, you beginkezdődik to strokeütés the other.
328
1055806
2189
hogy cirógatni kezded a másikat.
17:53
It's about you createteremt a spacehely where you leaveszabadság ManagementMenedzsment IncInc.,
329
1057995
3555
Arról inkább, hogy teremtesz egy teret, ahol hátrahagyod a Menedzsment Kft-t,
17:57
maybe where you leaveszabadság the agileagilis programprogram,
330
1061550
2644
urambocsá, az agilis tréninggel együtt,
18:00
(LaughterNevetés)
331
1064209
1795
(Nevetés)
18:01
and you actuallytulajdonképpen just enterbelép that placehely
332
1066004
3088
és egyszerűen csak belépsz arra a területre,
18:04
where you stop beinglény the good citizenpolgár
333
1069092
2101
ahol megszűnsz jó polgár lenni,
18:07
who is takingbevétel caregondoskodás of things and beinglény responsiblefelelős.
334
1071193
2664
aki törődik a dolgokkal, és felelősséget vállal.
18:09
ResponsibilityFelelősség and desirevágy just buttButt headsfejek.
335
1073857
3544
A felelősség és a vágy egyszerűen üti egymást.
18:13
They don't really do well togetheregyütt.
336
1077401
2632
Nem működik együtt a kettő.
18:15
EroticErotikus couplespárok alsois understandmegért that passionszenvedély waxesviaszok and waneswanes.
337
1080033
4199
Az erotikus párok azt is tudják, hogy a szenvedély nő és csökken.
18:20
It's prettyszép much like the moonhold. It has intermittentszakaszos eclipsesnapfogyatkozás.
338
1084232
3569
Telik és fogy, akár a hold. És közben fogyatkozás is akad.
18:23
But what they know is they know how to resurrectfeltámad it.
339
1087801
2623
De amit szintén tudnak az az, hogyan éleszthetik újra ismét.
18:26
They know how to bringhoz it back,
340
1090424
1692
Tudják, hogyan hozzák vissza,
18:28
and they know how to bringhoz it back
341
1092116
1233
és azért tudják visszahozni,
18:29
because they have demystifiedDemystified one bignagy mythmítosz,
342
1093349
2532
mert demisztifikálták a nagy mítoszt,
18:31
whichmelyik is the mythmítosz of spontaneityspontaneitás, whichmelyik is
343
1095881
2638
a spontaneitás mítoszát, mely szerint
18:34
that it's just going to fallesik from heavenmenny while you're foldingösszecsukható the laundrymosoda
344
1098519
3714
a szenvedély csak úgy lepottyan az égből, miközben a tiszta ruhákat hajtogatod,
18:38
like a deusDeus exex machinamachina, and in facttény they understoodmegértett
345
1102233
3112
deus ex machina, holott -- és ezzel vannak tisztában ők --
18:41
that whatevertök mindegy is going to just happentörténik
346
1105345
2636
akármi fog épp történni
18:43
in a long-termhosszútávú relationshipkapcsolat alreadymár has.
347
1107981
3086
egy hosszútávú kapcsolatban, az már megtörtént előtte.
18:46
CommittedElkövetett sexszex is premeditatedelőre megfontolt szándékkal sexszex.
348
1111067
2664
Az elkötelezett szex előre megfontolt szex.
18:49
It's willfulszándékos. It's intentionalszándékos.
349
1113731
2438
Akaratlagos. Szándékolt.
18:52
It's focusfókusz and presencejelenlét.
350
1116169
3220
Koncentráltság és jelenlét.
18:55
MerryBoldog Valentine'sValentin.
351
1119389
1719
Boldog Valentin-napot!
18:57
(ApplauseTaps)
352
1121108
7785
(Taps)
Translated by Sándor Nagy
Reviewed by Melissa Csikszentmihályi

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Esther Perel - Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life.

Why you should listen

For the first time in human history, couples aren’t having sex just to have kids; there’s room for sustained desire and long-term sexual relationships. But how? Perel, a licensed marriage and family therapist with a practice in New York, travels the world to help people answer this question. For her research she works across cultures and is fluent in nine languages. She coaches, consults and speaks regularly on erotic intelligence, trauma, sexual honesty and conflict resolution. She is the author of Mating in Captivity: Reconciling the Erotic and the Domestic. Her latest work focuses on infidelity: what it is, why happy people do it and how couples can recover from it. She aims to locate this very personal experience within a larger cultural context.

More profile about the speaker
Esther Perel | Speaker | TED.com