ABOUT THE SPEAKER
Lera Boroditsky - Cognitive scientist
Lera Boroditsky is trying to figure out how humans get so smart.

Why you should listen

Lera Boroditsky is an associate professor of cognitive science at University of California San Diego and editor in chief of Frontiers in Cultural Psychology. She previously served on the faculty at MIT and at Stanford. Her research is on the relationships between mind, world and language (or how humans get so smart).

Boroditsky has been named one of 25 visionaries changing the world by the Utne Reader, and is also a Searle Scholar, a McDonnell scholar, recipient of an NSF Career award and an APA Distinguished Scientist lecturer. She once used the Indonesian exclusive "we" correctly before breakfast and was proud of herself about it all day.

More profile about the speaker
Lera Boroditsky | Speaker | TED.com
TEDWomen 2017

Lera Boroditsky: How language shapes the way we think

Lera Boroditsky: Kako jezik oblikuje naš način razmišljanja

Filmed:
9,816,653 views

Diljem svijeta govori se oko 7000 jezika. Svi imaju različite zvukove, vokabulare i strukture. No, oblikuju li naš način razmišljanja? Kognitivna znanstvenica Lera Boroditsky prikazuje primjere jezika, od jezika zajednice Aboridžina u Australiji koja koristi strane svijeta umjesto "lijevo" ili "desno", do ruskog jezika u kojem postoji više riječi za opisati "plavo", što sugerira da je odgovor odlučno "da". "Ljepota jezične raznolikosti otkriva nam koliko je genijalan i fleksibilan ljudski um", kaže Boroditsky. "Ljudski umovi nisu stvorili jedan kognitivni univerzum, već 7000."
- Cognitive scientist
Lera Boroditsky is trying to figure out how humans get so smart. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So, I'll be speakinggovor to you
usingkoristeći languagejezik ...
0
940
2575
Obraćam vam se koristeći jezik...
00:16
because I can.
1
4090
1520
jer mogu.
00:17
This is one these magicalčaroban abilitiessposobnosti
that we humansljudi have.
2
5634
3153
To je jedna od čarobnih sposobnosti
koju posjeduje ljudski rod.
00:21
We can transmitprenositi really complicatedsložen
thoughtsmisli to one anotherjoš.
3
9114
3952
Jedni drugima možemo prenijeti
uistinu komplicirane misli.
00:25
So what I'm doing right now is,
I'm makingizrađivanje soundszvukovi with my mouthusta
4
13479
3595
Upravo sada ustima proizvodim zvukove
00:29
as I'm exhalingizdisanje.
5
17098
1215
dok izdišem.
00:30
I'm makingizrađivanje tonestonovi and hissesjuha nije uključena and puffspahuljice,
6
18337
2348
Proizvodim tonove, zvižduke i zvukove,
00:32
and those are creatingstvaranje
airzrak vibrationsvibracije in the airzrak.
7
20709
3010
a oni stvaraju vibracije u zraku.
00:35
Those airzrak vibrationsvibracije are travelingputujući to you,
8
23743
2446
Zračne vibracije putuju k vama,
00:38
they're hittingudaranje your eardrumsbubne opne,
9
26213
1785
dolaze do vaših bubnjića,
00:40
and then your brainmozak takes
those vibrationsvibracije from your eardrumsbubne opne
10
28022
4580
zatim vaš mozak preuzima
te vibracije od vaših bubnjića
00:44
and transformstransformira them into thoughtsmisli.
11
32626
2753
i pretvara ih u misli.
Nadam se.
00:48
I hopenada.
12
36031
1151
00:49
(LaughterSmijeh)
13
37206
1003
(Smijeh)
Nadam se da se to događa.
00:50
I hopenada that's happeningdogađa.
14
38233
1157
00:51
So because of this abilitysposobnost,
we humansljudi are ableu stanju to transmitprenositi our ideasideje
15
39414
4576
Zbog ove sposobnosti,
mi ljudi možemo prenositi svoje ideje
00:56
acrosspreko vastogroman reachesdoseže of spaceprostor and time.
16
44014
2692
kroz široki doseg vremena i prostora.
00:58
We're ableu stanju to transmitprenositi
knowledgeznanje acrosspreko mindsmisli.
17
46730
4536
Možemo prenositi znanje između umova.
01:03
I can put a bizarrebizarno newnovi ideaideja
in your mindum right now.
18
51290
3161
Upravo sad u vaš um
mogu usaditi bizarnu novu ideju.
01:06
I could say,
19
54475
1155
Mogla bih reći:
01:08
"ImagineZamislite a jellyfishMeduza waltzingcrijeva in a libraryknjižnica
20
56367
3208
"Zamislite meduzu
kako pleše valcer u knjižnici,
01:11
while thinkingmišljenje about quantumkvantni mechanicsmehanika."
21
59599
2176
dok razmišlja o kvantnoj mehanici."
01:13
(LaughterSmijeh)
22
61799
1398
(Smijeh)
01:15
Now, if everything has goneotišao
relativelyrelativno well in your life so fardaleko,
23
63221
3028
Ako vam je do sada sve išlo
relativno dobro u životu,
01:18
you probablyvjerojatno haven'tnisu had
that thought before.
24
66273
2112
vjerojatno niste pomislili na tako nešto.
01:20
(LaughterSmijeh)
25
68409
1002
(Smijeh)
01:21
But now I've just madenapravljen you think it,
26
69435
1732
No sada ste upravo na to pomislili,
01:23
throughkroz languagejezik.
27
71191
1155
kroz jezik.
01:24
Now of coursenaravno, there isn't just
one languagejezik in the worldsvijet,
28
72654
2724
Naravno, na svijetu ne postoji
samo jedan jezik,
01:27
there are about 7,000 languagesjezici
spokengovorni around the worldsvijet.
29
75402
2645
diljem svijeta priča se oko 7000 jezika.
01:30
And all the languagesjezici differrazlikuju
from one anotherjoš in all kindsvrste of waysnačine.
30
78071
3160
Jezici se jedni od drugih
razlikuju na sve moguće načine.
01:33
Some languagesjezici have differentdrugačiji soundszvukovi,
31
81255
3091
Neki jezici imaju različite zvukove,
01:36
they have differentdrugačiji vocabulariesrječnika,
32
84370
1719
drugi različite vokabulare,
01:38
and they alsotakođer have differentdrugačiji structuresstrukture --
33
86113
2039
različite strukture, također,
01:40
very importantlyvažnije, differentdrugačiji structuresstrukture.
34
88176
1887
vrlo bitna stvar, različite strukture.
01:42
That begsMoli the questionpitanje:
35
90896
1192
Nameće se pitanje:
"Oblikuje li jezik kojim govorimo
naš način razmišljanja?"
01:44
Does the languagejezik we speakgovoriti
shapeoblik the way we think?
36
92112
2612
01:46
Now, this is an ancientantički questionpitanje.
37
94748
1572
Riječ je o vrlo starom pitanju.
01:48
People have been speculatingnagađa
about this questionpitanje foreverzauvijek.
38
96344
3171
Ljudi o njemu raspravljaju od pamtivijeka.
Karlo Veliki, car Svetog Rimskog Carstva,
rekao je:
01:51
CharlemagneKarlo Veliki, HolySveti RomanRoman emperorcar, said,
39
99539
2317
01:53
"To have a seconddrugi languagejezik
is to have a seconddrugi soulduša" --
40
101880
3036
"Posjedovati drugi jezik jest
imati drugu dušu."
01:56
strongjak statementizjava
that languagejezik craftsobrt realitystvarnost.
41
104940
2503
Snažna izjava da jezik oblikuje stvarnost.
01:59
But on the other handruka,
ShakespeareShakespeare has JulietJulija say,
42
107992
2990
S druge strane,
Shakespearova Julija rekla je:
"Što je u imenu?
Ono što zovemo ružom
02:03
"What's in a nameime?
43
111006
1151
02:04
A roseruža by any other nameime
would smellmiris as sweetslatko."
44
112181
2334
pod bilo kojom riječi
jednako bi slatko mirisalo."
02:07
Well, that suggestssugerira that maybe
languagejezik doesn't craftčamac realitystvarnost.
45
115504
3053
Što sugerira da jezik
možda i ne oblikuje stvarnost.
02:10
These argumentsargumenti have goneotišao
back and forthdalje for thousandstisuća of yearsgodina.
46
118926
4006
O ovim se argumentima raspravlja
već tisućama godina.
02:15
But untildo recentlynedavno,
there hasn'tnema been any datapodaci
47
123400
2731
No sve donedavno
nije bilo nikakvih podataka
02:18
to help us decideodlučiti eitherili way.
48
126155
1556
koji bi nam pomogli odlučiti se.
Nedavno smo u mom, i drugim
laboratorijima na svijetu,
02:20
RecentlyNedavno, in my lablaboratorija
and other labslaboratoriji around the worldsvijet,
49
128230
2452
02:22
we'veimamo startedpočeo doing researchistraživanje,
50
130706
1392
pokrenuli istraživanje,
02:24
and now we have actualstvaran scientificznanstvena datapodaci
to weighvagati in on this questionpitanje.
51
132122
4437
i sada imamo stvarne znanstvene podatke
koji mogu odgovoriti na ovo pitanje.
02:28
So let me tell you about
some of my favoriteljubimac examplesprimjeri.
52
136918
2541
Dopustite mi da vam kažem
svoje najdraže primjere.
02:31
I'll startpočetak with an exampleprimjer
from an AboriginalAboridžane communityzajednica in AustraliaAustralija
53
139846
3414
Počet ću s primjerom
zajednice Aboridžina u Australiji
02:35
that I had the chanceprilika to work with.
54
143284
1728
s kojom sam imala prilike raditi.
02:37
These are the KuukKuuk ThaayorreThaayorre people.
55
145036
1743
Riječ je o zajednici Kuuk Thaayorre.
02:38
They liveživjeti in PormpuraawPormpuraaw
at the very westzapadno edgerub of CapeRT YorkYork.
56
146803
3794
Žive u Pormpuraawu,
najzapadnijem dijelu poluotoka Cape York.
02:43
What's coolsvjež about KuukKuuk ThaayorreThaayorre is,
57
151351
2236
Kod ove je zajednice zanimljivo
02:45
in KuukKuuk ThaayorreThaayorre, they don't use
wordsriječi like "left" and "right,"
58
153611
3058
da ne koriste riječi
za "lijevo" i "desno",
02:48
and insteadumjesto, everything
is in cardinalKardinal directionssmjerovi:
59
156693
2684
umjesto toga, sve izražavaju
u smjeru strana svijeta,
02:51
northsjeverno, southjug, eastistočno and westzapadno.
60
159401
1424
sjever, jug, istok i zapad.
02:53
And when I say everything,
I really mean everything.
61
161425
2535
Kad kažem sve, zaista mislim na sve.
02:55
You would say something like,
62
163984
1551
Rekli biste nešto poput:
02:57
"Oh, there's an antmrav
on your southwestjugozapadno legnoga."
63
165559
2512
"Mrav ti je na jugozapadnoj nozi."
03:01
Or, "MovePremjestiti your cupkupa
to the north-northeastSjever sjeveroistok a little bitbit."
64
169178
2656
Ili: "Pomakni šalicu malo
prema sjeveru-sjeveroistoku."
03:04
In factčinjenica, the way that you say "hellozdravo"
in KuukKuuk ThaayorreThaayorre is you say,
65
172404
3480
U biti, Kuuk Thaayorre kažu "bok"
na sljedeći način:
03:07
"WhichKoji way are you going?"
66
175908
1266
"Kojim putem ideš?"
03:09
And the answerodgovor should be,
67
177198
1332
Odgovor bi trebao biti:
03:11
"North-northeastSjever sjeveroistok in the fardaleko distanceudaljenost.
68
179014
1772
"Daleko, prema sjeveru-sjeveroistoku.
03:12
How about you?"
69
180810
1321
A ti?"
03:14
So imaginezamisliti as you're walkinghodanje
around your day,
70
182155
3132
Zamislite, dok hodate tijekom dana,
03:17
everysvaki personosoba you greetPozdravljam,
71
185311
1549
svakoj osobi koju pozdravite,
03:18
you have to reportizvješće your headingnaslov directionsmjer.
72
186884
2071
morate reći svoj smjer kretanja.
03:20
(LaughterSmijeh)
73
188979
1179
(Smijeh)
03:22
But that would actuallyzapravo get you
orientedorijentirana prettyprilično fastbrzo, right?
74
190182
3331
No, tako biste se vrlo brzo
naučili orijentirati, zar ne?
03:25
Because you literallydoslovce
couldn'tne mogu get pastprošlost "hellozdravo,"
75
193537
2960
Doslovce ne biste mogli pozdraviti nekoga
03:28
if you didn't know
whichkoji way you were going.
76
196521
2075
ako ne biste znali u kojem smjeru idete.
03:31
In factčinjenica, people who speakgovoriti languagesjezici
like this stayboravak orientedorijentirana really well.
77
199969
3492
Ljudi koji pričaju ovakvim jezicima
jako su dobro orijentirani.
03:35
They stayboravak orientedorijentirana better
than we used to think humansljudi could.
78
203485
2925
Orijentirani su bolje nego što smo mislili
da ljudi mogu biti.
03:38
We used to think that humansljudi
were worsegore than other creaturesstvorenja
79
206840
2852
Mislili smo da su ljudska bića
gora od ostalih stvorenja
03:41
because of some biologicalbiološki excuseizgovor:
80
209716
1716
zbog nekih bioloških isprika:
03:43
"Oh, we don't have magnetsMagneti
in our beakskljunovima or in our scalesvage."
81
211456
3325
"Nemamo magnete u kljunu ili na ljuskama."
03:46
No; if your languagejezik and your cultureKultura
trainsvlakovi you to do it,
82
214805
2942
Ne, ako su vas jezik i kultura naučili,
03:49
actuallyzapravo, you can do it.
83
217771
1249
to zapravo možete učiniti.
03:51
There are humansljudi around the worldsvijet
who stayboravak orientedorijentirana really well.
84
219044
3040
Na svijetu žive
vrlo dobro orijentirani ljudi.
03:54
And just to get us in agreementsporazum
85
222108
2128
Kako biste bolje shvatili
03:56
about how differentdrugačiji this is
from the way we do it,
86
224260
2595
koliko se ovo razlikuje od načina
na koji mi to radimo,
03:58
I want you all to closeblizu
your eyesoči for a seconddrugi
87
226879
2764
želim da na sekundu zatvorite oči
04:02
and pointtočka southeastjugoistok.
88
230887
1353
i pokažete jugoistočno.
04:04
(LaughterSmijeh)
89
232264
1710
(Smijeh)
04:05
Keep your eyesoči closedzatvoreno. PointTočka.
90
233998
1578
Držite oči zatvorenima. Pokažite.
04:10
OK, so you can openotvoren your eyesoči.
91
238095
2017
U redu, možete otvoriti oči.
04:12
I see you guys pointingpokazuje there,
there, there, there, there ...
92
240136
3779
Vidim da ste pokazali tamo,
tamo, tamo, tamo...
04:16
I don't know whichkoji way it is myselfsebe --
93
244529
1878
Ni sama ne znam u kojem je to smjeru.
04:18
(LaughterSmijeh)
94
246431
1664
(Smijeh)
04:20
You have not been a lot of help.
95
248119
1658
Niste bili od neke pomoći.
04:21
(LaughterSmijeh)
96
249801
1317
(Smijeh)
04:23
So let's just say the accuracytočnost
in this roomsoba was not very highvisok.
97
251142
2920
Recimo da točnost ovdje
nije bila na previsokoj razini.
04:26
This is a bigvelika differencerazlika in cognitivespoznajni
abilitysposobnost acrosspreko languagesjezici, right?
98
254086
3360
Postoji velika razlika u kognitivnoj
sposobnosti u jezicima, zar ne?
04:29
Where one groupskupina -- very
distinguishedrazlikuje groupskupina like you guys --
99
257470
3395
U jednoj jako raznolikoj skupini,
poput vaše,
ljudi ne znaju pokazati
u kojem je smjeru što,
04:32
doesn't know whichkoji way is whichkoji,
100
260889
1563
04:34
but in anotherjoš groupskupina,
101
262476
1336
dok bih u nekoj drugoj skupini
04:35
I could askpitati a five-year-oldpet godina
and they would know.
102
263836
2290
mogla pitati petogodišnjaka i on bi znao.
04:38
(LaughterSmijeh)
103
266150
1084
(Smijeh)
04:39
There are alsotakođer really bigvelika differencesRazlike
in how people think about time.
104
267258
3420
Postoje i jako velike razlike
u poimanju vremena.
04:42
So here I have picturesSlike
of my grandfatherdeda at differentdrugačiji agesdobi.
105
270702
4017
Ovdje imam fotografije
svojeg djeda u različitoj dobi.
04:46
And if I askpitati an Englishengleski speakerzvučnik
to organizeorganizirati time,
106
274743
3227
Ako upitam govornika engleskog jezika
da ih poreda kronološki,
04:49
they mightmoć laypoložiti it out this way,
107
277994
1485
poredao bi ih ovim redoslijedom,
04:51
from left to right.
108
279503
1151
slijeva nadesno.
04:52
This has to do with writingpisanje directionsmjer.
109
280678
1831
Ovo je povezano sa smjerom pisanja.
04:54
If you were a speakerzvučnik of Hebrewhebrejski or Arabicarapski,
110
282533
2026
Da ste govornik hebrejskog ili arapskog,
04:56
you mightmoć do it going
in the oppositesuprotan directionsmjer,
111
284583
2290
možda biste ih poredali
u suprotnom smjeru,
04:58
from right to left.
112
286897
1150
zdesna nalijevo.
05:01
But how would the KuukKuuk ThaayorreThaayorre,
113
289578
1585
Međutim, kako bi Kuuk Thaayorre,
05:03
this AboriginalAboridžane groupskupina I just
told you about, do it?
114
291187
2394
Aboridžini o kojima sam vam govorila,
to učinili?
Oni ne koriste riječi "lijevo" i "desno".
05:05
They don't use wordsriječi
like "left" and "right."
115
293605
2118
05:07
Let me give you hintsavjet.
116
295747
1492
Dat ću vam ideju.
05:09
When we satsat people facingokrenut southjug,
117
297263
2551
Kada posjednemo ljude prema jugu,
05:11
they organizedorganizirani time from left to right.
118
299838
1858
vrijeme organiziraju slijeva nadesno.
05:14
When we satsat them facingokrenut northsjeverno,
119
302391
2183
Kada ih posjednemo prema sjeveru,
05:16
they organizedorganizirani time from right to left.
120
304598
1975
vrijeme organiziraju zdesna nalijevo.
05:19
When we satsat them facingokrenut eastistočno,
121
307026
2055
Kada ih posjednemo prema istoku,
05:21
time camedošao towardsza the bodytijelo.
122
309105
1740
vrijeme prilazi tijelu.
05:23
What's the patternuzorak?
123
311608
1311
Koji je uzorak?
05:26
EastIstok to westzapadno, right?
124
314056
1699
Istok prema zapadu, zar ne?
05:27
So for them, time doesn't actuallyzapravo
get lockedzaključan on the bodytijelo at all,
125
315779
3502
Za njih, vrijeme uopće nije
ovisno o tijelu,
05:31
it getsdobiva lockedzaključan on the landscapepejzaž.
126
319305
1540
ono ovisi o okolišu.
05:32
So for me, if I'm facingokrenut this way,
127
320869
1718
Ako sam okrenuta u ovom smjeru,
05:34
then time goeside this way,
128
322611
1157
meni vrijeme ide ovako,
05:35
and if I'm facingokrenut this way,
then time goeside this way.
129
323792
2473
ako gledam u ovom smjeru,
vrijeme ide ovako.
05:38
I'm facingokrenut this way, time goeside this way --
130
326289
2000
Ako gledam u ovom smjeru, ide ovako.
05:40
very egocentricegocentrik of me to have
the directionsmjer of time chaseChase me around
131
328313
3967
Jako egocentrično s moje strane,
da vrijeme ide za mnom
05:44
everysvaki time I turnskretanje my bodytijelo.
132
332304
1640
svaki put kada se okrenem.
05:46
For the KuukKuuk ThaayorreThaayorre,
time is lockedzaključan on the landscapepejzaž.
133
334598
2647
Za Kuuk Thaayorre,
vrijeme je određeno okolišem.
05:49
It's a dramaticallydramatično differentdrugačiji way
of thinkingmišljenje about time.
134
337269
2819
Riječ je o izuzetno drugačijem načinu
poimanja vremena.
05:52
Here'sOvdje je anotherjoš really smartpametan humanljudski tricktrik.
135
340112
1911
Evo još jednog pametnog ljudskog trika.
05:54
SupposePretpostavimo da I askpitati you
how manymnogi penguinspingvini are there.
136
342047
2213
Recimo da vas pitam
koliko pingvina vidite.
05:56
Well, I betkladiti se I know how you'dti bi solveriješiti
that problemproblem if you solvedriješen it.
137
344958
3154
Kladim se da znam
kako biste riješili taj problem.
Išli biste: "Jedan, dva, tri, četiri,
pet, šest, sedam, osam."
06:00
You wentotišao, "One, two, threetri,
fourčetiri, fivepet, sixšest, sevensedam, eightosam."
138
348136
2827
06:02
You countedbroje them.
139
350987
1164
Izbrojali biste ih.
06:04
You namedpod nazivom eachsvaki one with a numberbroj,
140
352175
1609
Svakog biste nazvali brojem,
06:05
and the last numberbroj you said
was the numberbroj of penguinspingvini.
141
353808
2636
i zadnji broj koji biste rekli
označio bi broj pingvina.
06:08
This is a little tricktrik
that you're taughtučio to use as kidsdjeca.
142
356468
2862
Ovo je mali trik
koji ste naučili kad ste bili mali.
06:11
You learnnaučiti the numberbroj listpopis
and you learnnaučiti how to applyprimijeniti it.
143
359354
3051
Naučili ste brojeve i kako ih primijeniti.
06:14
A little linguisticlingvistički tricktrik.
144
362787
1446
Mali jezični trik.
06:16
Well, some languagesjezici don't do this,
145
364804
1677
Ipak, neki jezici to ne čine,
06:18
because some languagesjezici
don't have exacttočno numberbroj wordsriječi.
146
366505
3149
jer neki jezici nemaju
precizne riječi za brojeve.
06:22
They're languagesjezici that don't have
a wordriječ like "sevensedam"
147
370039
2897
Postoje jezici koji nemaju riječ "sedam"
06:24
or a wordriječ like "eightosam."
148
372960
1401
ili "osam".
06:27
In factčinjenica, people who speakgovoriti
these languagesjezici don't countračunati,
149
375033
2658
U stvari, ljudi koji govore ovim jezicima
ne broje,
06:29
and they have troublenevolja
keepingčuvanje trackstaza of exacttočno quantitieskoličine.
150
377715
2997
i imaju problema s utvrđivanjem
točnih količina.
06:32
So, for exampleprimjer, if I askpitati you
to matchutakmica this numberbroj of penguinspingvini
151
380736
3929
Ako vas, primjerice, zamolim da
ovaj broj pingvina sparite
06:36
to the sameisti numberbroj of duckspatke,
152
384689
2264
s istim brojem patki
06:38
you would be ableu stanju to do that by countingračunajući.
153
386977
2144
mogli biste to učiniti brojanjem.
06:41
But folksljudi who don't have
that linguisticlingvistički traitosobina can't do that.
154
389145
3855
No ljudi koji nemaju taj jezični trik
to ne mogu učiniti.
06:47
LanguagesJezici alsotakođer differrazlikuju in how
they dividepodijeliti up the colorboja spectrumspektar --
155
395653
3154
Jezici se također razlikuju
prema podjeli boja,
06:50
the visualvidni worldsvijet.
156
398831
1150
vizualnom svijetu.
06:52
Some languagesjezici have
lots of wordsriječi for colorsboje,
157
400348
2152
Neki jezici imaju mnogo riječi
za boje,
06:54
some have only a couplepar wordsriječi,
"lightsvjetlo" and "darkmrak."
158
402524
2364
neki tek nekoliko riječi,
"svijetlo" i "tamno".
06:56
And languagesjezici differrazlikuju in where they put
boundariesgranice betweenizmeđu colorsboje.
159
404912
3623
I jezici se razlikuju kod postavljanja
granica među bojama.
07:00
So, for exampleprimjer, in Englishengleski,
there's a worldsvijet for blueplava
160
408559
3215
Na primjer, u engleskom jeziku
postoji riječ za plavu boju
07:03
that coverskorice all of the colorsboje
that you can see on the screenzaslon,
161
411798
3135
koja obuhvaća sve boje
koje vidite na zaslonu,
07:06
but in Russianruski, there isn't a singlesingl wordriječ.
162
414957
2006
ali u ruskom ne postoji samo jedna riječ.
07:08
InsteadUmjesto toga, Russianruski speakerszvučnici
have to differentiaterazlikovati
163
416987
2206
Govornici ruskog trebaju razlikovati
07:11
betweenizmeđu lightsvjetlo blueplava, "goluboygoluboy,"
164
419217
1471
svijetlo plavu boju, "galuboj",
07:12
and darkmrak blueplava, "siniysiniy."
165
420712
1576
i tamno plavu, "sinij".
07:15
So RussiansRusi have this lifetimedoživotno
of experienceiskustvo of, in languagejezik,
166
423138
3983
Rusi imaju cjeloživotno jezično iskustvo
07:19
distinguishingrazlikovanje these two colorsboje.
167
427145
1869
razlikovanja ovih dviju boja.
07:21
When we testtest people'snarodno abilitysposobnost
to perceptuallyperceptually discriminatediskriminira these colorsboje,
168
429038
3963
Kada ispitujemo ljudske granice
u opažaju razlikovanja boja,
07:25
what we find is that
Russianruski speakerszvučnici are fasterbrže
169
433025
2521
vidimo da su govornici ruskog brži
07:27
acrosspreko this linguisticlingvistički boundarygranica.
170
435570
1558
kod ovog jezičnog ograničenja.
07:29
They're fasterbrže to be ableu stanju
to tell the differencerazlika
171
437152
2282
Brže će primijetiti razliku između
07:31
betweenizmeđu a lightsvjetlo and darkmrak blueplava.
172
439458
1458
svijetlo i tamno plave boje.
07:33
And when you look at people'snarodno brainsmozak
as they're looking at colorsboje --
173
441299
3264
Dok gledate ljudski mozak
kako promatra boje,
07:36
say you have colorsboje shiftingpremještanje slowlypolako
from lightsvjetlo to darkmrak blueplava --
174
444587
3335
recimo dok se one polako mijenjaju
od svijetle prema tamno plavoj,
07:40
the brainsmozak of people who use
differentdrugačiji wordsriječi for lightsvjetlo and darkmrak blueplava
175
448798
4452
mozgovi ljudi koji koriste
različite riječi za svijetlo i tamno plavu
07:45
will give a surprisediznenađen reactionreakcija
as the colorsboje shiftsmjena from lightsvjetlo to darkmrak,
176
453274
3510
reagirat će iznenađeno
tijekom promjene boja,
07:48
as if, "OohUuu, something
has categoricallykategorički changedpromijenjen,"
177
456808
3182
u stilu "O, nešto se jako promijenilo",
07:52
whereasdok the brainsmozak
of Englishengleski speakerszvučnici, for exampleprimjer,
178
460014
2446
dok mozgovi govornika engleskog,
na primjer,
07:54
that don't make
this categoricalkategoričan distinctionrazlika,
179
462484
2140
koji ne rade ovu kategoričku razliku,
07:56
don't give that surpriseiznenađenje,
180
464648
1196
neće biti tako iznenađeni,
07:57
because nothing is categoricallykategorički changingmijenjanje.
181
465868
2083
jer se ništa izričito ne mijenja.
08:02
LanguagesJezici have all kindsvrste
of structuralstrukturalan quirksigra riječima.
182
470054
2504
Jezici imaju sve moguće
strukturalne uvrnutosti.
08:04
This is one of my favoritesFavoriti.
183
472582
1337
Ovo mi je jedna od najdražih.
08:05
Lots of languagesjezici have grammaticalgramatički genderrod;
184
473943
2432
Mnogo jezika ima gramatički rod:
08:08
everysvaki nounimenica getsdobiva assigneddodijeljena a genderrod,
oftenčesto masculinemuški or feminineženski.
185
476399
4630
svaka imenica ima svoj rod,
često muški ili ženski.
08:13
And these gendersspola differrazlikuju acrosspreko languagesjezici.
186
481053
2057
I oni se razlikuju od jezika do jezika.
08:15
So, for exampleprimjer, the sunsunce is feminineženski
in Germannjemački but masculinemuški in Spanishšpanjolski,
187
483134
4541
Primjerice, "sunce" je ženskog roda
u njemačkom, ali muškog u španjolskom,
08:19
and the moonmjesec, the reversepreokrenuti.
188
487699
1348
dok je "mjesec" obrnuto.
08:21
Could this actuallyzapravo have any
consequenceposljedica for how people think?
189
489634
3462
Bi li ovo moglo imati ikakve
posljedice na to kako ljudi razmišljaju?
08:25
Do Germannjemački speakerszvučnici think of the sunsunce
as somehownekako more female-likeMuški, kao,
190
493120
3994
Misle li govornici njemačkog da je sunce
više žensko,
08:29
and the moonmjesec somehownekako more male-likeMuški, kao?
191
497138
1906
dok je mjesec više muškog izgleda?
Zapravo, izgleda da je upravo tako.
08:31
ActuallyZapravo, it turnsokreti out that's the casespis.
192
499767
1906
Ako pitate govornike njemačkog
i španjolskog da opišu, primjerice, most,
08:33
So if you askpitati Germannjemački and Spanishšpanjolski speakerszvučnici
to, say, describeopisati a bridgemost,
193
501697
5423
08:39
like the one here --
194
507144
1436
poput ovoga ovdje,
08:40
"bridgemost" happensdogađa se to be grammaticallygramatički
feminineženski in Germannjemački,
195
508604
3349
"most" je gramatički ženskog roda
u njemačkom,
08:43
grammaticallygramatički masculinemuški in Spanishšpanjolski --
196
511977
2156
gramatički muškog roda u španjolskom.
08:46
Germannjemački speakerszvučnici are more likelyVjerojatno
to say bridgesmostovi are "beautifullijep," "elegantelegantan"
197
514157
4318
Govornici njemačkog prije će reći
da su mostovi "divni", "elegantni",
08:50
and stereotypicallyStereotypically feminineženski wordsriječi.
198
518499
2127
tipične ženske riječi.
08:52
WhereasBudući da Spanishšpanjolski speakerszvučnici
will be more likelyVjerojatno to say
199
520650
2509
Dok će govornici španjolskog reći
08:55
they're "strongjak" or "long,"
200
523183
1546
da su "snažni" ili "dugi",
08:56
these masculinemuški wordsriječi.
201
524753
1386
tipične muške riječi.
09:00
(LaughterSmijeh)
202
528849
1680
(Smijeh)
09:03
LanguagesJezici alsotakođer differrazlikuju in how
they describeopisati eventsdogađaji, right?
203
531396
4122
Jezici se također razlikuju
u opisivanju događaja, zar ne?
Uzmite za primjer ovu nezgodu.
09:08
You take an eventdogađaj like this, an accidentnesreća.
204
536060
2346
09:10
In Englishengleski, it's fine to say,
"He brokerazbio the vasevaza."
205
538430
2788
U engleskom je u redu reći:
"Razbio je vazu."
09:13
In a languagejezik like Spanishšpanjolski,
206
541869
2544
U jeziku poput španjolskog,
09:16
you mightmoć be more likelyVjerojatno
to say, "The vasevaza brokerazbio,"
207
544437
2847
prije ćete reći: "Vaza je razbijena.",
09:19
or, "The vasevaza brokerazbio itselfsebe."
208
547308
1561
ili "Vaza se razbila."
09:21
If it's an accidentnesreća, you wouldn'tne bi say
that someonenetko did it.
209
549332
3222
Ako je riječ o nezgodi, ne biste rekli
da je netko to učinio.
09:24
In Englishengleski, quitedosta weirdlykoban,
we can even say things like,
210
552578
3406
U engleskom, iako zvuči dosta čudno,
možemo reći nešto poput:
09:28
"I brokerazbio my armruka."
211
556008
1247
"Slomio sam si ruku."
09:29
Now, in lots of languagesjezici,
212
557953
1834
U mnogim jezicima
09:31
you couldn'tne mogu use that constructionizgradnja
unlessosim ako you are a lunaticluđak
213
559811
3171
ne biste mogli koristiti takav oblik
osim ako ste ludi
09:35
and you wentotišao out
looking to breakpauza your armruka --
214
563006
2129
i išli ste sami sebi lomiti ruku.
09:37
(LaughterSmijeh)
215
565159
1002
(Smijeh)
09:38
and you succeededuspjelo.
216
566185
1151
I uspjeli u tome.
09:39
If it was an accidentnesreća,
you would use a differentdrugačiji constructionizgradnja.
217
567360
3264
Ako je riječ o nesreći,
koristili biste drugačiju konstrukciju.
09:42
Now, this has consequencesposljedice.
218
570648
1805
Ovo ima posljedice.
09:44
So, people who speakgovoriti differentdrugačiji languagesjezici
will payplatiti attentionpažnja to differentdrugačiji things,
219
572477
4188
Ljudi koji govore različitim jezicima
obraćaju pozornost na različite stvari,
09:48
dependingovisno on what theirnjihov languagejezik
usuallyobično requirestraži them to do.
220
576689
3406
ovisno o tome na što ih usmjerava
jezik kojim govore.
09:52
So we showpokazati the sameisti accidentnesreća
to Englishengleski speakerszvučnici and Spanishšpanjolski speakerszvučnici,
221
580119
4172
Pokažemo li istu nezgodu
govornicima engleskog i španjolskog,
09:56
Englishengleski speakerszvučnici will rememberzapamtiti who did it,
222
584315
3285
govornici engleskog će zapamtiti
tko je izazvao nezgodu,
jer engleski zahtijeva da kažete:
"On je to učinio: razbio je vazu."
10:00
because Englishengleski requirestraži you
to say, "He did it; he brokerazbio the vasevaza."
223
588525
3414
S druge strane, govornici španjolskog
vjerojatno neće zapamtiti tko je krivac
10:03
WhereasBudući da Spanishšpanjolski speakerszvučnici mightmoć be
lessmanje likelyVjerojatno to rememberzapamtiti who did it
224
591963
3203
10:07
if it's an accidentnesreća,
225
595190
1151
ako se radi o nezgodi,
10:08
but they're more likelyVjerojatno to rememberzapamtiti
that it was an accidentnesreća.
226
596365
2829
već će zapamtiti činjenicu
da je riječ o nezgodi.
10:11
They're more likelyVjerojatno
to rememberzapamtiti the intentionnamjera.
227
599218
2436
Skloniji su zapamtiti namjeru.
10:13
So, two people watch the sameisti eventdogađaj,
228
601678
3083
Dakle, dvoje ljudi gleda isti događaj,
10:16
witnesssvjedok the sameisti crimekriminal,
229
604785
2081
svjedoče istom zločinu,
10:18
but endkraj up rememberingsjećanja
differentdrugačiji things about that eventdogađaj.
230
606890
3046
ali zapamte drugačije stvari
o tom događaju.
10:22
This has implicationsimplikacije, of coursenaravno,
for eyewitnesssvjedok testimonysvjedočanstvo.
231
610564
3259
Naravno da ovo ima neizbježne posljedice
za svjedočenja očevidaca.
10:26
It alsotakođer has implicationsimplikacije
for blamekrivica and punishmentkazna.
232
614590
2362
Također ima posljedice
za optužbu i kažnjavanje.
10:28
So if you take Englishengleski speakerszvučnici
233
616976
1807
Dakle, govornicima engleskog
10:30
and I just showpokazati you
someonenetko breakinglom a vasevaza,
234
618807
2164
pokažem nekoga kako razbija vazu,
10:32
and I say, "He brokerazbio the vasevaza,"
as opposedZa razliku to "The vasevaza brokerazbio,"
235
620995
3855
i kažem "Razbio je vazu."
umjesto "Vaza se razbila.",
10:37
even thoughiako you can witnesssvjedok it yourselfsami,
236
625504
1913
čak i ako sami tome svjedočite,
10:39
you can watch the videovideo,
237
627441
1268
pogledate video,
10:40
you can watch the crimekriminal againstprotiv the vasevaza,
238
628733
2162
možete pogledati zločin nad vazom,
više ćete kazniti nekoga drugoga,
10:44
you will punishkazniti someonenetko more,
239
632157
1767
okrivit ćete nekoga drugoga više
ako kažem "On ju je razbio."
10:45
you will blamekrivica someonenetko more
if I just said, "He brokerazbio it,"
240
633948
2853
10:48
as opposedZa razliku to, "It brokerazbio."
241
636825
1493
umjesto "Razbila se."
10:50
The languagejezik guidesVodiči
our reasoningrasuđivanje about eventsdogađaji.
242
638931
3323
Jezik usmjerava naše
rasuđivanje događaja.
10:55
Now, I've givendan you a fewnekoliko examplesprimjeri
243
643996
2886
Pokazala sam vam nekoliko primjera
10:58
of how languagejezik can profoundlyduboko
shapeoblik the way we think,
244
646906
3727
kako jezik uvelike može
oblikovati naše razmišljanje,
11:02
and it does so in a varietyraznolikost of waysnačine.
245
650657
2175
i to čini na razne načine.
11:04
So languagejezik can have bigvelika effectsefekti,
246
652856
1931
Jezik može imati veliki utjecaj,
kao kod primjera prostora i vremena,
11:06
like we saw with spaceprostor and time,
247
654811
1742
11:08
where people can laypoložiti out spaceprostor and time
248
656577
1906
gdje ljudi raspolažu prostorom i vremenom
11:10
in completelypotpuno differentdrugačiji
coordinatekoordinirati framesokviri from eachsvaki other.
249
658507
3241
na potpuno drugačije načine.
11:14
LanguageJezik can alsotakođer have
really deepduboko effectsefekti --
250
662781
2234
Jezik također može imati
značajan utjecaj
11:17
that's what we saw
with the casespis of numberbroj.
251
665039
2184
kao što smo vidjeli u slučaju s brojevima.
11:19
HavingNakon što countračunati wordsriječi in your languagejezik,
252
667572
2043
Brojati u svom jeziku,
11:21
havingima numberbroj wordsriječi,
253
669639
1220
imati riječi za brojeve,
11:22
opensotvara up the wholečitav worldsvijet of mathematicsmatematika.
254
670883
2561
otvara cijeli novi svijet matematike.
11:25
Of coursenaravno, if you don't countračunati,
you can't do algebraalgebra,
255
673468
2503
Ako ne brojite,
ne možete se baviti algebrom,
11:27
you can't do any of the things
256
675995
1564
ne možete učiniti stvari poput
11:29
that would be requiredpotreban
to buildizgraditi a roomsoba like this
257
677583
2743
gradnje ovakve dvorane,
11:32
or make this broadcastemitiranje, right?
258
680350
2004
ili emitirati ovaj prijenos, zar ne?
11:34
This little tricktrik of numberbroj wordsriječi
givesdaje you a steppingkoračni stonekamen
259
682836
2863
Ovaj mali trik s brojevima
odskočna je daska
11:37
into a wholečitav cognitivespoznajni realmcarstvo.
260
685723
1481
u cjelovito kognitivno carstvo.
11:40
LanguageJezik can alsotakođer have
really earlyrano effectsefekti,
261
688420
2295
Jezik također može imati
prijevremene učinke,
11:42
what we saw in the casespis of colorboja.
262
690739
2870
kao što smo vidjeli u slučaju boja.
11:46
These are really simplejednostavan,
basicosnovni, perceptualuočljive decisionsodluke.
263
694205
2494
Ovo su stvarno jednostavne,
osnovne uočljive odluke.
11:48
We make thousandstisuća of them all the time,
264
696723
2360
Cijelo ih vrijeme donosimo na tisuće,
11:51
and yetjoš, languagejezik is gettinguzimajući in there
265
699107
1817
i jezik se uvlači u njih,
11:52
and fussingfussing even with these tinysićušan little
perceptualuočljive decisionsodluke that we make.
266
700948
4331
uznemiravajući čak i sitne odluke
koje donosimo.
Jezik može imati
uistinu široki utjecaj.
11:58
LanguageJezik can have really broadširok effectsefekti.
267
706787
1859
Iako se slučaj s gramatičkim rodom
može činiti luckastim,
12:00
So the casespis of grammaticalgramatički genderrod
maysvibanj be a little sillyglup,
268
708670
3228
12:03
but at the sameisti time,
grammaticalgramatički genderrod appliesvrijedi to all nounsimenice.
269
711922
3833
istovremeno, gramatički se rod
primjenjuje na sve imenice.
To znači da jezik može oblikovati
kako razmišljate
12:08
That meanssredstva languagejezik can shapeoblik
how you're thinkingmišljenje
270
716061
2289
12:10
about anything that can be
namedpod nazivom by a nounimenica.
271
718374
2887
o bilo čemu što se može
imenovati imenicom.
12:14
That's a lot of stuffstvari.
272
722185
1329
A to je mnogo toga.
12:16
And finallykonačno, I gavedali you an exampleprimjer
of how languagejezik can shapeoblik things
273
724449
3257
Naposljetku, pokazala sam vam primjer
kako jezik može oblikovati
12:19
that have personalosobni weighttežina to us --
274
727730
1636
nešto što jako utječe na nas,
12:21
ideasideje like blamekrivica and punishmentkazna
or eyewitnesssvjedok memorymemorija.
275
729390
2576
poput krivice ili kažnjavanja
ili sjećanja očevidaca.
12:23
These are importantvažno things
in our dailydnevno livesživot.
276
731990
2164
Ovo su važne stvari za našu svakodnevicu.
12:28
Now, the beautyljepota of linguisticlingvistički diversityraznovrsnost
is that it revealsotkriva to us
277
736153
5001
Ljepota jezične raznolikosti otkriva nam
12:33
just how ingeniousgenijalan and how flexiblefleksibilno
the humanljudski mindum is.
278
741178
3947
genijalnost i fleksibilnost ljudskog uma.
12:37
HumanLjudski mindsmisli have inventedizumio
not one cognitivespoznajni universesvemir, but 7,000 --
279
745775
4531
Ljudski umovi nisu stvorili jedan,
već 7000 kognitivnih univerzuma.
12:42
there are 7,000 languagesjezici
spokengovorni around the worldsvijet.
280
750330
2358
U svijetu se govori 7000 jezika.
12:46
And we can createstvoriti manymnogi more --
281
754010
1677
I možemo ih stvoriti još.
12:47
languagesjezici, of coursenaravno, are livingživot things,
282
755711
3083
Jezici su, naravno, živa materija,
12:50
things that we can honebrusiti
and changepromijeniti to suitodijelo our needspotrebe.
283
758818
3766
i možemo raditi na njima i mijenjati ih
prema našim potrebama.
12:55
The tragictragičan thing is that we're losinggubljenje
so much of this linguisticlingvistički diversityraznovrsnost
284
763786
3483
Tragično je da gubimo toliko
ove jezične raznolikosti
12:59
all the time.
285
767293
1151
cijelo vrijeme.
13:00
We're losinggubljenje about one languagejezik a weektjedan,
286
768468
1892
Gubimo jedan jezik tjedno,
13:02
and by some estimatesprocjene,
287
770384
1466
i prema procjenama,
13:03
halfpola of the world'ssvijetu languagesjezici
will be goneotišao in the nextSljedeći hundredstotina yearsgodina.
288
771874
3267
u sljedećih sto godina
nestat će pola svjetskih jezika.
13:07
And the even worsegore newsvijesti is that right now,
289
775966
2822
Još je gora vijest da upravo sada,
13:10
almostskoro everything we know about
the humanljudski mindum and humanljudski brainmozak
290
778812
3708
gotovo sve što znamo
o ljudskom umu i mozgu
13:14
is basedzasnovan on studiesstudije of usuallyobično AmericanAmerički
English-speakingEngleskog govornog undergraduatesstudenti
291
782544
5028
temelji se na studijama američkih
studenata, govornika engleskog,
13:19
at universitiessveučilišta.
292
787596
1324
na sveučilištima.
13:22
That excludesisključuje almostskoro all humansljudi. Right?
293
790742
3533
To isključuje gotovo sve ljude, zar ne?
13:26
So what we know about the humanljudski mindum
is actuallyzapravo incrediblynevjerojatno narrowsuziti and biasedpristran,
294
794299
4971
Ono što znamo o ljudskom umu zapravo je
nevjerojatno uskogrudno i pristrano,
13:31
and our scienceznanost has to do better.
295
799294
3236
i naša znanost mora biti bolja od toga.
13:37
I want to leavenapustiti you
with this finalkonačni thought.
296
805987
2259
Želim vas ostaviti s ovom
posljednjom misli.
13:40
I've told you about how speakerszvučnici
of differentdrugačiji languagesjezici think differentlyrazličito,
297
808270
3513
Rekla sam vam kako govornici raznih jezika
različito razmišljaju,
13:43
but of coursenaravno, that's not about
how people elsewheredrugdje think.
298
811807
3284
ali naravno, ne radi se o tome kako ljudi
negdje drugdje razmišljaju.
13:47
It's about how you think.
299
815115
1419
Važno je kako vi razmišljate.
13:48
It's how the languagejezik that you speakgovoriti
shapesoblika the way that you think.
300
816558
3606
Kako jezik kojim govorite
oblikuje vaš način razmišljanja.
13:53
And that givesdaje you the opportunityprilika to askpitati,
301
821070
2576
To vam pruža priliku da se zapitate:
"Zašto razmišljam kako razmišljam?"
13:55
"Why do I think the way that I do?"
302
823670
2071
13:57
"How could I think differentlyrazličito?"
303
825765
1596
"Kako bih mogao razmišljati drugačije?"
13:59
And alsotakođer,
304
827908
1365
Također,
14:01
"What thoughtsmisli do I wishželja to createstvoriti?"
305
829297
1727
"Kakve misli želim stvoriti?"
Najljepša vam hvala.
14:03
Thank you very much.
306
831842
1159
14:05
(ApplausePljesak)
307
833025
2756
(Pljesak)
Translated by Snjezana Markus
Reviewed by Ivan Stamenkovic

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Lera Boroditsky - Cognitive scientist
Lera Boroditsky is trying to figure out how humans get so smart.

Why you should listen

Lera Boroditsky is an associate professor of cognitive science at University of California San Diego and editor in chief of Frontiers in Cultural Psychology. She previously served on the faculty at MIT and at Stanford. Her research is on the relationships between mind, world and language (or how humans get so smart).

Boroditsky has been named one of 25 visionaries changing the world by the Utne Reader, and is also a Searle Scholar, a McDonnell scholar, recipient of an NSF Career award and an APA Distinguished Scientist lecturer. She once used the Indonesian exclusive "we" correctly before breakfast and was proud of herself about it all day.

More profile about the speaker
Lera Boroditsky | Speaker | TED.com