ABOUT THE SPEAKER
Lera Boroditsky - Cognitive scientist
Lera Boroditsky is trying to figure out how humans get so smart.

Why you should listen

Lera Boroditsky is an associate professor of cognitive science at University of California San Diego and editor in chief of Frontiers in Cultural Psychology. She previously served on the faculty at MIT and at Stanford. Her research is on the relationships between mind, world and language (or how humans get so smart).

Boroditsky has been named one of 25 visionaries changing the world by the Utne Reader, and is also a Searle Scholar, a McDonnell scholar, recipient of an NSF Career award and an APA Distinguished Scientist lecturer. She once used the Indonesian exclusive "we" correctly before breakfast and was proud of herself about it all day.

More profile about the speaker
Lera Boroditsky | Speaker | TED.com
TEDWomen 2017

Lera Boroditsky: How language shapes the way we think

Лера Бородітскі: Як мова формує спосіб нашого мислення

Filmed:
9,816,653 views

У світі близько 7000 мов - і всі вони мають різні звуки, словниковий склад і будову. Але чи формують вони спосіб нашого мислення? Дослідниця у галузі когнітивістики Лера Бородітскі наводить приклади мов - від спільноти аборигенів в Австралії, у якій використовуються замість "ліво" і "право" вказівки на сторони світу, до окремих слів для відтінків синього в російській мові. І це дозволяє дати обґрунтовану відповідь на поставлене питання: "так". "Краса мовної розмаїтості в тому, що вона відкриває нам, наскільки геніальним і гнучким є людський розум", - каже Бородітскі. "Люди винайшли не один, а сім тисяч когнітивних всесвітів".
- Cognitive scientist
Lera Boroditsky is trying to figure out how humans get so smart. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So, I'll be speakingкажучи to you
usingвикористовуючи languageмова ...
0
940
2575
Я буду говорити з вами
00:16
because I can.
1
4090
1520
тому, що я можу це робити.
00:17
This is one these magicalчарівний abilitiesздібності
that we humansлюди have.
2
5634
3153
Це одне з дивовижних умінь, що має людина.
00:21
We can transmitпередавати really complicatedускладнений
thoughtsдумки to one anotherінший.
3
9114
3952
Ми можемо передавати дуже
складні думки один одному.
00:25
So what I'm doing right now is,
I'm makingвиготовлення soundsзвуки with my mouthрот
4
13479
3595
Те, що я зараз роблю - утворюю звуки ротом
00:29
as I'm exhalingвидихаючи.
5
17098
1215
при видиху повітря.
00:30
I'm makingвиготовлення tonesтонів and hissesшипіння and puffsзатяжок,
6
18337
2348
Я створюю різні тони, шипіння та видихи
00:32
and those are creatingстворення
airповітря vibrationsколивання in the airповітря.
7
20709
3010
і це створює коливання повітря.
00:35
Those airповітря vibrationsколивання are travelingподорожуючи to you,
8
23743
2446
Ці коливання доходять до вас,
00:38
they're hittingудар your eardrumsбарабанні перетинки,
9
26213
1785
зачіпають ваші барабанні перетинки,
00:40
and then your brainмозок takes
those vibrationsколивання from your eardrumsбарабанні перетинки
10
28022
4580
а потім ваш мозок сприймає
ці коливання перетинок
00:44
and transformsтрансформує them into thoughtsдумки.
11
32626
2753
і перетворює їх в думки.
00:48
I hopeнадія.
12
36031
1151
Принаймні, я сподіваюсь.
00:49
(LaughterСміх)
13
37206
1003
(Сміх)
00:50
I hopeнадія that's happeningвідбувається.
14
38233
1157
Я сподіваюсь на це.
00:51
So because of this abilityздібності,
we humansлюди are ableздатний to transmitпередавати our ideasідеї
15
39414
4576
Завдяки цій можливості люди здатні
00:56
acrossпоперек vastвеличезний reachesдосягає of spaceпростір and time.
16
44014
2692
передавати свої ідеї крізь простір і час.
00:58
We're ableздатний to transmitпередавати
knowledgeзнання acrossпоперек mindsрозум.
17
46730
4536
Ми здатні ділитись своїми думками.
01:03
I can put a bizarreBizarre newновий ideaідея
in your mindрозум right now.
18
51290
3161
Я можу прямо зараз вкласти у
ваш мозок якусь чудернацьку ідею.
01:06
I could say,
19
54475
1155
Наприклад,
01:08
"ImagineУявіть собі a jellyfishмедузи waltzingWaltzing in a libraryбібліотека
20
56367
3208
уявіть медузу, яка танцює у бібліотеці,
01:11
while thinkingмислення about quantumквант mechanicsмеханіка."
21
59599
2176
думаючи при цьому про квантову механіку.
01:13
(LaughterСміх)
22
61799
1398
(Сміх)
01:15
Now, if everything has goneпішов
relativelyвідносно well in your life so farдалеко,
23
63221
3028
Якщо досі з вами було все гаразд,
то у вас, мабуть,
01:18
you probablyймовірно haven'tні had
that thought before.
24
66273
2112
раніше ніколи не виникало такої думки.
01:20
(LaughterСміх)
25
68409
1002
(Сміх)
01:21
But now I've just madeзроблений you think it,
26
69435
1732
А зараз я вас змусила
подумати про це
01:23
throughчерез languageмова.
27
71191
1155
завдяки мові.
01:24
Now of courseзвичайно, there isn't just
one languageмова in the worldсвіт,
28
72654
2724
Звісно, у світі існує не лише одна мова.
01:27
there are about 7,000 languagesмови
spokenрозмовний around the worldсвіт.
29
75402
2645
На земній кулі використовують
близько 7000 мов.
01:30
And all the languagesмови differвідрізняються
from one anotherінший in all kindsвидів of waysшляхи.
30
78071
3160
І всі ці мови різняться між собою
у найрізноманітніших аспектах.
01:33
Some languagesмови have differentінший soundsзвуки,
31
81255
3091
Різні мови мають різні звуки,
01:36
they have differentінший vocabulariesсловників,
32
84370
1719
вони мають різний лексичний склад,
01:38
and they alsoтакож have differentінший structuresструктур --
33
86113
2039
і також різну будову,
01:40
very importantlyголовне, differentінший structuresструктур.
34
88176
1887
це дуже важливо - різну будову.
01:42
That begsнапрошується the questionпитання:
35
90896
1192
Виникає питання:
01:44
Does the languageмова we speakговорити
shapeформа the way we think?
36
92112
2612
чи визначає наша мова
наш спосіб мислення?
01:46
Now, this is an ancientстародавній questionпитання.
37
94748
1572
Це дуже давнє питання,
01:48
People have been speculatingспекуляції
about this questionпитання foreverназавжди.
38
96344
3171
над яким міркували у всі часи.
01:51
CharlemagneКарла Великого, HolyСвятий RomanРоман emperorімператор, said,
39
99539
2317
Карл Великий, імператор Священної Римської
01:53
"To have a secondдругий languageмова
is to have a secondдругий soulдуша" --
40
101880
3036
імперії, сказав: "Знати дві мови -
це мати дві душі" -
01:56
strongсильний statementзаява
that languageмова craftsремесла realityреальність.
41
104940
2503
важливе твердження,
що мова формує реальність.
01:59
But on the other handрука,
ShakespeareШекспір has JulietДжульєтта say,
42
107992
2990
Але з іншого боку,
Джульєтта у п'єсі Шекспіра каже:
02:03
"What's in a nameім'я?
43
111006
1151
"Та що ім'я? Хоч як назви троянду,
02:04
A roseтроянда by any other nameім'я
would smellзапах as sweetсолодкий."
44
112181
2334
не зміниться в ній аромат солодкий!".
02:07
Well, that suggestsпропонує that maybe
languageмова doesn't craftремесло realityреальність.
45
115504
3053
Тут висловлена ідея, що мабуть,
мова не визначає реальність.
02:10
These argumentsаргументи have goneпішов
back and forthчетвертий for thousandsтисячі of yearsроків.
46
118926
4006
Ця суперечка тривала впродовж тисячоліть.
02:15
But untilдо recentlyнещодавно,
there hasn'tне має been any dataдані
47
123400
2731
Але ще донедавна не було
жодних даних, які б допомогли
02:18
to help us decideвирішувати eitherабо way.
48
126155
1556
вирішити цю суперечку.
02:20
RecentlyНещодавно, in my labлабораторія
and other labsлабораторії around the worldсвіт,
49
128230
2452
Недавно у моїй та інших
лабораторіях по всьому світу
02:22
we'veми маємо startedпочався doing researchдослідження,
50
130706
1392
ми почали дослідження,
02:24
and now we have actualфактичний scientificнауковий dataдані
to weighзважте in on this questionпитання.
51
132122
4437
і зараз у нас є фактичні наукові дані,
щоб зважено підійти до цього питання.
02:28
So let me tell you about
some of my favoriteулюблений examplesприклади.
52
136918
2541
Наведу кілька своїх улюблених прикладів.
02:31
I'll startпочати with an exampleприклад
from an AboriginalАборигенів communityспільнота in AustraliaАвстралія
53
139846
3414
Розпочну зі спільноти
аборигенів у Австралії,
02:35
that I had the chanceшанс to work with.
54
143284
1728
яку я мала нагоду досліджувати.
02:37
These are the KuukKuuk ThaayorreThaayorre people.
55
145036
1743
Це народ куук тхайоре.
02:38
They liveжити in PormpuraawPormpuraaw
at the very westзахід edgeкраю of CapeМис YorkЙорк.
56
146803
3794
Вони живуть в Пормпураау,
на крайньому заході Кейп-Йорку.
02:43
What's coolкруто about KuukKuuk ThaayorreThaayorre is,
57
151351
2236
Мова цього народу вельми цікава тим,
02:45
in KuukKuuk ThaayorreThaayorre, they don't use
wordsслова like "left" and "right,"
58
153611
3058
що у ній не вживаються
слова "ліво" і "право",
02:48
and insteadзамість цього, everything
is in cardinalКардинал directionsнапрямки:
59
156693
2684
а натомість вказуються сторони світу:
02:51
northпівніч, southпівдень, eastсхід and westзахід.
60
159401
1424
північ, південь, схід, захід.
02:53
And when I say everything,
I really mean everything.
61
161425
2535
І за їх допомогою описується
розташування будь-чого.
02:55
You would say something like,
62
163984
1551
Там скажуть щось на зразок:
02:57
"Oh, there's an antмурашки
on your southwestна південний захід legноги."
63
165559
2512
"Ой, на твоїй нозі мураха
з південно-західного боку".
03:01
Or, "MoveПереміщення your cupчашка
to the north-northeastNorth-northeast a little bitбіт."
64
169178
2656
Або: "Посунь свою чашку
трохи на північний схід".
03:04
In factфакт, the way that you say "helloЗдравствуйте"
in KuukKuuk ThaayorreThaayorre is you say,
65
172404
3480
До речі, замість "привіт"
у куук тхайоре кажуть:
03:07
"WhichЯкий way are you going?"
66
175908
1266
"Куди ти йдеш?"
03:09
And the answerвідповісти should be,
67
177198
1332
А відповіддю буде:
03:11
"North-northeastNorth-northeast in the farдалеко distanceвідстань.
68
179014
1772
"Далеко на північний схід.
03:12
How about you?"
69
180810
1321
А ти?"
03:14
So imagineуявіть собі as you're walkingходити
around your day,
70
182155
3132
Уявіть, що ви гуляєте цілий день,
і кожній людині,
03:17
everyкожен personлюдина you greetВітайте,
71
185311
1549
яку ви зустрічаєте,
03:18
you have to reportзвіт your headingзаголовок directionнапрямок.
72
186884
2071
ви повинні сказати ваш напрямок руху.
03:20
(LaughterСміх)
73
188979
1179
(Сміх)
03:22
But that would actuallyнасправді get you
orientedорієнтована prettyкрасиво fastшвидко, right?
74
190182
3331
Насправді, це вас змусить
досить швидко орієнтуватись, чи не так?
03:25
Because you literallyбуквально
couldn'tне міг get pastминуле "helloЗдравствуйте,"
75
193537
2960
Бо ви просто б не змогли відповісти
на привітання знайомих,
03:28
if you didn't know
whichкотрий way you were going.
76
196521
2075
якби не знали, у якому напрямку йдете.
03:31
In factфакт, people who speakговорити languagesмови
like this stayзалишитися orientedорієнтована really well.
77
199969
3492
Дійсно, люди, що говорять такою мовою,
орієнтуються дуже добре,
03:35
They stayзалишитися orientedорієнтована better
than we used to think humansлюди could.
78
203485
2925
перевершуючи наші уявлення
про здатність людей до орієнтації.
03:38
We used to think that humansлюди
were worseгірше than other creaturesістоти
79
206840
2852
Ми вважали, що люди орієнтуються
на місцевості гірше за інших істот
03:41
because of some biologicalбіологічний excuseвибачте:
80
209716
1716
через певні біологічні причини:
03:43
"Oh, we don't have magnetsмагніти
in our beaksдзьоб or in our scalesваги."
81
211456
3325
"У наших ротах чи
шкірі немає магнітів".
03:46
No; if your languageмова and your cultureкультура
trainsпоїзди you to do it,
82
214805
2942
Але якщо ваша мова і культура
вчить вас орієнтуватись,
03:49
actuallyнасправді, you can do it.
83
217771
1249
ви це зможете.
03:51
There are humansлюди around the worldсвіт
who stayзалишитися orientedорієнтована really well.
84
219044
3040
У світі є люди,
здатні дуже добре орієнтуватись.
03:54
And just to get us in agreementУгода
85
222108
2128
І щоб показати, наскільки це відрізняється
03:56
about how differentінший this is
from the way we do it,
86
224260
2595
від того, як це робимо ми, я хочу,
03:58
I want you all to closeзакрити
your eyesочі for a secondдругий
87
226879
2764
щоб ви всі закрили на секунду очі
04:02
and pointточка southeastна південний схід.
88
230887
1353
і вказали на південний схід.
04:04
(LaughterСміх)
89
232264
1710
(Сміх)
04:05
Keep your eyesочі closedЗАЧИНЕНО. PointТочка.
90
233998
1578
Закрийте очі. Вкажіть.
04:10
OK, so you can openВІДЧИНЕНО your eyesочі.
91
238095
2017
Гаразд, тепер можете відкрити очі.
04:12
I see you guys pointingнаведення вказівника there,
there, there, there, there ...
92
240136
3779
Я бачу, що ви вказуєте туди, туди, туди...
04:16
I don't know whichкотрий way it is myselfя сам --
93
244529
1878
Я й сама не знаю, де це.
04:18
(LaughterСміх)
94
246431
1664
(Сміх)
04:20
You have not been a lot of help.
95
248119
1658
Ви не дуже допомогли.
04:21
(LaughterСміх)
96
249801
1317
(Сміх)
04:23
So let's just say the accuracyточність
in this roomкімната was not very highвисокий.
97
251142
2920
Що ж, серед присутніх
точність була не дуже високою.
04:26
This is a bigвеликий differenceрізниця in cognitiveпізнавальний
abilityздібності acrossпоперек languagesмови, right?
98
254086
3360
Пізнавальні можливості носіїв різних мов
дуже відрізняються, чи не так?
04:29
Where one groupгрупа -- very
distinguishedвідрізнявся groupгрупа like you guys --
99
257470
3395
Там де в одній групі,
такій блискучій, як ваша, ніхто не знає,
04:32
doesn't know whichкотрий way is whichкотрий,
100
260889
1563
який напрямок точний,
04:34
but in anotherінший groupгрупа,
101
262476
1336
то в іншій групі
04:35
I could askзапитай a five-year-oldп'ять річна
and they would know.
102
263836
2290
я можу спитати 5-річного, і він знатиме.
04:38
(LaughterСміх)
103
266150
1084
(Сміх)
04:39
There are alsoтакож really bigвеликий differencesвідмінності
in how people think about time.
104
267258
3420
Також існує дуже велика різниця
у сприйнятті часу.
04:42
So here I have picturesмалюнки
of my grandfatherдідусь at differentінший agesстоліття.
105
270702
4017
Ось фото мого дідуся,
зроблені у різні періоди його життя.
04:46
And if I askзапитай an Englishанглійська speakerдинамік
to organizeорганізувати time,
106
274743
3227
І якщо я попрошу англійця упорядкувати
04:49
they mightможе layлежати it out this way,
107
277994
1485
ці фото за часом, він зробить
04:51
from left to right.
108
279503
1151
це так - зліва направо.
04:52
This has to do with writingписати directionнапрямок.
109
280678
1831
Це пов'язано з напрямком письма.
04:54
If you were a speakerдинамік of Hebrewіврит or Arabicарабська,
110
282533
2026
Якби ви були євреєм чи арабом,
04:56
you mightможе do it going
in the oppositeнавпаки directionнапрямок,
111
284583
2290
ви б це зробили
у протилежному напрямку,
04:58
from right to left.
112
286897
1150
справа наліво.
05:01
But how would the KuukKuuk ThaayorreThaayorre,
113
289578
1585
Але як це зробив би хтось із куук
05:03
this AboriginalАборигенів groupгрупа I just
told you about, do it?
114
291187
2394
тхайоре, народу аборигенів,
про який я розповідала?
05:05
They don't use wordsслова
like "left" and "right."
115
293605
2118
Вони не вживають слів "ліво"і "право".
05:07
Let me give you hintнатяк.
116
295747
1492
Я дам вам підказку.
05:09
When we satсидів people facingоблицювання southпівдень,
117
297263
2551
Коли ми посадили їх лицем на південь,
05:11
they organizedорганізований time from left to right.
118
299838
1858
вони впорядкували час зліва направо.
05:14
When we satсидів them facingоблицювання northпівніч,
119
302391
2183
Коли ж ми посадили їх лицем на північ,
05:16
they organizedорганізований time from right to left.
120
304598
1975
вони впорядкували час справа наліво.
05:19
When we satсидів them facingоблицювання eastсхід,
121
307026
2055
Коли ми посадили їх лицем на схід,
05:21
time cameприйшов towardsназустріч the bodyтіло.
122
309105
1740
порядок був супроти їх тіла.
05:23
What's the patternвізерунок?
123
311608
1311
Що ж тоді?
05:26
EastСхід to westзахід, right?
124
314056
1699
Зі сходу на захід, правильно?
05:27
So for them, time doesn't actuallyнасправді
get lockedзаблокований on the bodyтіло at all,
125
315779
3502
Тобто, для них час
взагалі не залежить від тіла,
05:31
it getsотримує lockedзаблокований on the landscapeландшафт.
126
319305
1540
він залежить від ландшафту.
05:32
So for me, if I'm facingоблицювання this way,
127
320869
1718
Тоді як для мене,
якщо я дивлюсь сюди,
05:34
then time goesйде this way,
128
322611
1157
час піде туди,
05:35
and if I'm facingоблицювання this way,
then time goesйде this way.
129
323792
2473
а якщо я повернусь сюди,
то час піде туди.
05:38
I'm facingоблицювання this way, time goesйде this way --
130
326289
2000
Я дивлюсь сюди, час іде туди -
05:40
very egocentricегоцентричні of me to have
the directionнапрямок of time chaseЧейз me around
131
328313
3967
дуже егоцентрично,
щоб час рухався за мною
05:44
everyкожен time I turnповорот my bodyтіло.
132
332304
1640
щоразу, коли я повертаюсь.
05:46
For the KuukKuuk ThaayorreThaayorre,
time is lockedзаблокований on the landscapeландшафт.
133
334598
2647
Для куук тхайоре час залежить
від ландшафту.
05:49
It's a dramaticallyрізко differentінший way
of thinkingмислення about time.
134
337269
2819
Це абсолютно інше уявлення про час.
05:52
Here'sОсь anotherінший really smartрозумний humanлюдина trickтрюк.
135
340112
1911
А ось інший дуже розумний трюк.
05:54
SupposeПрипустимо, що I askзапитай you
how manyбагато хто penguinsпінгвіни are there.
136
342047
2213
Якщо я попрошу вас
05:56
Well, I betставка I know how you'dти б solveвирішити
that problemпроблема if you solvedвирішено it.
137
344958
3154
порахувати пінгвінів на фото,
то б'юся об заклад, що знаю,
06:00
You wentпішов, "One, two, threeтри,
fourчотири, fiveп'ять, sixшість, sevenсеми, eightвісім."
138
348136
2827
як ви це зробите.
Ви почнете рахувати - 1,2,3,4,5,6,7,8.
06:02
You countedпідраховується them.
139
350987
1164
Ви їх порахували.
06:04
You namedназваний eachкожен one with a numberномер,
140
352175
1609
Ви кожного позначили числом,
06:05
and the last numberномер you said
was the numberномер of penguinsпінгвіни.
141
353808
2636
і останнє число, що ви назвали,
є кількістю пінгвінів.
06:08
This is a little trickтрюк
that you're taughtнавчав to use as kidsдіти.
142
356468
2862
Цей маленький трюк ви опанували
ще в дитинстві.
06:11
You learnвчитися the numberномер listсписок
and you learnвчитися how to applyзастосовувати it.
143
359354
3051
Ви вивчили числа,
і засвоїли, як ними користуватись.
06:14
A little linguisticмовний trickтрюк.
144
362787
1446
Маленький мовний трюк.
06:16
Well, some languagesмови don't do this,
145
364804
1677
Але в деяких мовах він відсутній,
06:18
because some languagesмови
don't have exactточно numberномер wordsслова.
146
366505
3149
бо у тих мовах немає
слів для позначення чисел.
06:22
They're languagesмови that don't have
a wordслово like "sevenсеми"
147
370039
2897
Це мови, в яких немає слова "сім"
06:24
or a wordслово like "eightвісім."
148
372960
1401
чи "вісім".
06:27
In factфакт, people who speakговорити
these languagesмови don't countрахувати,
149
375033
2658
Люди, які говорять цими мовами, не рахують
06:29
and they have troubleбіда
keepingзберігання trackтрек of exactточно quantitiesкількостях.
150
377715
2997
і в них є проблеми з обчисленнями.
06:32
So, for exampleприклад, if I askзапитай you
to matchматч this numberномер of penguinsпінгвіни
151
380736
3929
Наприклад, якщо я попрошу вас
зіставити цю кількість пінгвінів
06:36
to the sameтой же numberномер of ducksкачки,
152
384689
2264
із такою ж кількістю качок,
06:38
you would be ableздатний to do that by countingпідрахунок.
153
386977
2144
ви зробите це, порахувавши.
06:41
But folksнароди who don't have
that linguisticмовний traitриса can't do that.
154
389145
3855
Але носії мов, у яких такий трюк
відсутній, не зможуть це зробити.
06:47
LanguagesМови alsoтакож differвідрізняються in how
they divideрозділити up the colorколір spectrumспектр --
155
395653
3154
Мови також різняться за тим,
як вони поділяють
06:50
the visualвізуальний worldсвіт.
156
398831
1150
колірний спектр.
06:52
Some languagesмови have
lots of wordsслова for colorsкольори,
157
400348
2152
У деяких мовах є багато слів
для позначення кольорів,
06:54
some have only a coupleпара wordsслова,
"lightсвітло" and "darkтемний."
158
402524
2364
а у інших лише кілька -
"світлий" і "темний".
06:56
And languagesмови differвідрізняються in where they put
boundariesкордони betweenміж colorsкольори.
159
404912
3623
Також мови по-різному проводять
межі між кольорами.
07:00
So, for exampleприклад, in Englishанглійська,
there's a worldсвіт for blueсиній
160
408559
3215
Наприклад, у англійській є слово "blue",
07:03
that coversобкладинки all of the colorsкольори
that you can see on the screenекран,
161
411798
3135
що позначає всі кольори,
які ви бачите на екрані,
07:06
but in Russianросійська, there isn't a singleсингл wordслово.
162
414957
2006
але в російській мові
вони позначаються
07:08
InsteadЗамість цього, Russianросійська speakersдинаміки
have to differentiateдиференціювати
163
416987
2206
не одним словом.
Носії російської розрізняють
07:11
betweenміж lightсвітло blueсиній, "goluboyголубой,"
164
419217
1471
світліший "голубой"
07:12
and darkтемний blueсиній, "siniysiniy."
165
420712
1576
і темніший "синий".
07:15
So RussiansРосіяни have this lifetimeчас життя
of experienceдосвід of, in languageмова,
166
423138
3983
Отож життєвий досвід росіян
передбачає розрізнення цих кольорів,
07:19
distinguishingрозрізнення these two colorsкольори.
167
427145
1869
адже цього їх вчить їхня мова.
07:21
When we testтест people'sнародний abilityздібності
to perceptuallyчуттєво discriminateдискримінацію these colorsкольори,
168
429038
3963
Коли ми дослідили здатність людей
розрізняти ці два кольори,
07:25
what we find is that
Russianросійська speakersдинаміки are fasterшвидше
169
433025
2521
ми з'ясували, що носії російської
07:27
acrossпоперек this linguisticмовний boundaryкордон.
170
435570
1558
швидше долають цей мовний бар'єр.
07:29
They're fasterшвидше to be ableздатний
to tell the differenceрізниця
171
437152
2282
Вони здатні швидше
07:31
betweenміж a lightсвітло and darkтемний blueсиній.
172
439458
1458
розрізнити блакитний та синій.
07:33
And when you look at people'sнародний brainsмозок
as they're looking at colorsкольори --
173
441299
3264
Якщо поглянути на мозок людей,
07:36
say you have colorsкольори shiftingпереміщення slowlyповільно
from lightсвітло to darkтемний blueсиній --
174
444587
3335
коли вони дивляться на плавну зміну
кольору від блакитного до синього,
07:40
the brainsмозок of people who use
differentінший wordsслова for lightсвітло and darkтемний blueсиній
175
448798
4452
то у мозку людей, які використовують
різні слова для "блакитний" і "синій"
07:45
will give a surprisedздивований reactionреакція
as the colorsкольори shiftзміна from lightсвітло to darkтемний,
176
453274
3510
фіксується здивування при зміні кольорів,
07:48
as if, "OohУх, something
has categoricallyкатегорично changedзмінився,"
177
456808
3182
немов "О, це якийсь інший колір",
07:52
whereasв той час як the brainsмозок
of Englishанглійська speakersдинаміки, for exampleприклад,
178
460014
2446
тоді як у мозку носіїв англійської
не фіксується
07:54
that don't make
this categoricalкатегоричне distinctionвідмінність,
179
462484
2140
такого різкого враження,
ніби це інший колір;
07:56
don't give that surpriseздивування,
180
464648
1196
здивування немає,
07:57
because nothing is categoricallyкатегорично changingзмінюється.
181
465868
2083
тому, що колір сприймається як той самий.
08:02
LanguagesМови have all kindsвидів
of structuralструктурний quirksпримхи.
182
470054
2504
У мовах існують найрозмаїтіші
структурні викрутаси.
08:04
This is one of my favoritesУподобання.
183
472582
1337
Ось один з моїх улюблених.
08:05
Lots of languagesмови have grammaticalграматичний genderСтать;
184
473943
2432
Багато мов мають граматичний рід,
08:08
everyкожен nounСемантичні властивості getsотримує assignedпризначений a genderСтать,
oftenчасто masculineчоловічий or feminineжіночий.
185
476399
4630
кожний іменник має рід,
часто чоловічий чи жіночий.
08:13
And these gendersстатей differвідрізняються acrossпоперек languagesмови.
186
481053
2057
І рід іменника може
різнитись у різних мовах.
08:15
So, for exampleприклад, the sunсонце is feminineжіночий
in Germanнімецька but masculineчоловічий in Spanishіспанська,
187
483134
4541
Наприклад, "сонце" жіночого роду
в німецькій, але чоловічого в іспанській,
08:19
and the moonмісяць, the reverseзворотний.
188
487699
1348
а "місяць" - навпаки.
08:21
Could this actuallyнасправді have any
consequenceнаслідок for how people think?
189
489634
3462
Чи це справді впливає на
те, як люди думають?
08:25
Do Germanнімецька speakersдинаміки think of the sunсонце
as somehowяк-то more female-likeжінки, як,
190
493120
3994
Чи німці вважають сонце
більш жіночним,
08:29
and the moonмісяць somehowяк-то more male-likeчоловіки, як?
191
497138
1906
а місяць більш чоловічним?
08:31
ActuallyНасправді, it turnsвиявляється out that's the caseсправа.
192
499767
1906
Справді, виявилось, що це так.
08:33
So if you askзапитай Germanнімецька and Spanishіспанська speakersдинаміки
to, say, describeопишіть a bridgeміст,
193
501697
5423
Якщо ви попросите німців та іспанців
08:39
like the one here --
194
507144
1436
описати міст, такий як цей -
08:40
"bridgeміст" happensбуває to be grammaticallyграматично
feminineжіночий in Germanнімецька,
195
508604
3349
"міст" жіночого роду в німецькій мові,
08:43
grammaticallyграматично masculineчоловічий in Spanishіспанська --
196
511977
2156
а в іспанській - чоловічого,
08:46
Germanнімецька speakersдинаміки are more likelyшвидше за все
to say bridgesмости are "beautifulгарний," "elegantелегантний"
197
514157
4318
то німці, скоріш за все, опишуть
міст словами "прекрасний", "елегантний",
08:50
and stereotypicallyстереотипно feminineжіночий wordsслова.
198
518499
2127
та іншими жіночними словами.
08:52
WhereasБеручи до уваги Spanishіспанська speakersдинаміки
will be more likelyшвидше за все to say
199
520650
2509
Тоді як іспанці імовірніше
опишуть міст словами
08:55
they're "strongсильний" or "long,"
200
523183
1546
"сильний" чи "довгий",
08:56
these masculineчоловічий wordsслова.
201
524753
1386
цими маскулінними словами.
09:00
(LaughterСміх)
202
528849
1680
(Сміх)
09:03
LanguagesМови alsoтакож differвідрізняються in how
they describeопишіть eventsподії, right?
203
531396
4122
Мови також різняться між собою
за способом опису подій.
09:08
You take an eventподія like this, an accidentаварія.
204
536060
2346
Візьмімо, наприклад, нещасний випадок.
09:10
In Englishанглійська, it's fine to say,
"He brokeзламався the vaseваза."
205
538430
2788
Англійською краще сказати
"Він розбив вазу".
09:13
In a languageмова like Spanishіспанська,
206
541869
2544
В мові, на кшталт іспанської,
ви радше скажете
09:16
you mightможе be more likelyшвидше за все
to say, "The vaseваза brokeзламався,"
207
544437
2847
"Вазу розбито" або "Ваза розбилась".
09:19
or, "The vaseваза brokeзламався itselfсама по собі."
208
547308
1561
Якщо це нещасний випадок,
09:21
If it's an accidentаварія, you wouldn'tне буде say
that someoneхтось did it.
209
549332
3222
ви не скажете, що це хтось зробив.
09:24
In Englishанглійська, quiteцілком weirdlyмоторошно,
we can even say things like,
210
552578
3406
Англійською можна сказати навіть
такі досить дивні фрази як
09:28
"I brokeзламався my armрука."
211
556008
1247
"Я зламав собі руку".
09:29
Now, in lots of languagesмови,
212
557953
1834
У багатьох мовах
09:31
you couldn'tне міг use that constructionбудівництво
unlessякщо не you are a lunaticLunatic
213
559811
3171
так сказати неможливо,
хіба що ви лунатик,
09:35
and you wentпішов out
looking to breakперерва your armрука --
214
563006
2129
що прогулювався, шукаючи
нагоди зламати руку,
09:37
(LaughterСміх)
215
565159
1002
(Сміх)
09:38
and you succeededвдалося.
216
566185
1151
і якому це таки вдалося.
09:39
If it was an accidentаварія,
you would use a differentінший constructionбудівництво.
217
567360
3264
Але описуючи це як нещасний випадок,
ви б вибрали іншу конструкцію.
09:42
Now, this has consequencesнаслідки.
218
570648
1805
Це має певні наслідки.
09:44
So, people who speakговорити differentінший languagesмови
will payплатити attentionувага to differentінший things,
219
572477
4188
Носії різних мов звертають увагу
на різні речі,
09:48
dependingзалежно від on what theirїх languageмова
usuallyзазвичай requiresвимагає them to do.
220
576689
3406
залежно від вимог їхньої мови.
09:52
So we showпоказати the sameтой же accidentаварія
to Englishанглійська speakersдинаміки and Spanishіспанська speakersдинаміки,
221
580119
4172
Якщо ми покажемо однаковий випадок
носіям англійської та іспанської,
09:56
Englishанглійська speakersдинаміки will rememberзгадаймо who did it,
222
584315
3285
то носії англійської
запам'ятають, хто це зробив,
10:00
because Englishанглійська requiresвимагає you
to say, "He did it; he brokeзламався the vaseваза."
223
588525
3414
бо англійська вимагає казати
"Він розбив вазу".
10:03
WhereasБеручи до уваги Spanishіспанська speakersдинаміки mightможе be
lessменше likelyшвидше за все to rememberзгадаймо who did it
224
591963
3203
Тоді як носії іспанської меншою
мірою запам'ятають, хто це зробив,
10:07
if it's an accidentаварія,
225
595190
1151
але вони краще
10:08
but they're more likelyшвидше за все to rememberзгадаймо
that it was an accidentаварія.
226
596365
2829
пам'ятатимуть, що це
був нещасний випадок.
10:11
They're more likelyшвидше за все
to rememberзгадаймо the intentionнамір.
227
599218
2436
Вони радше запам'ятають
не діяча, а намір.
10:13
So, two people watch the sameтой же eventподія,
228
601678
3083
Отож, двоє людей, які бачать
однаковий випадок,
10:16
witnessсвідок the sameтой же crimeзлочин,
229
604785
2081
стають свідками одного злочину,
10:18
but endкінець up rememberingпам'ятаю
differentінший things about that eventподія.
230
606890
3046
але вони запам'ятають
про цей випадок відмінні речі.
10:22
This has implicationsнаслідки, of courseзвичайно,
for eyewitnessОчевидець testimonyсвідчення.
231
610564
3259
Це, звісно, має своє значення
для оцінки свідчень очевидців.
10:26
It alsoтакож has implicationsнаслідки
for blameвинен and punishmentпокарання.
232
614590
2362
Це також має значення при покаранні.
10:28
So if you take Englishанглійська speakersдинаміки
233
616976
1807
Якщо я покажу вам,
що хтось розбив вазу,
10:30
and I just showпоказати you
someoneхтось breakingрозбити a vaseваза,
234
618807
2164
і скажу "Він розбив вазу",
10:32
and I say, "He brokeзламався the vaseваза,"
as opposedвиступав проти to "The vaseваза brokeзламався,"
235
620995
3855
а не "Ваза розбилась", то навіть,
якщо ви можете побачити це на власні очі,
10:37
even thoughхоча you can witnessсвідок it yourselfсамі,
236
625504
1913
можете подивитись відео,
10:39
you can watch the videoвідео,
237
627441
1268
щоб побачити всю картину,
10:40
you can watch the crimeзлочин againstпроти the vaseваза,
238
628733
2162
ви все одно покараєте
винуватця сильніше,
10:44
you will punishпокарати someoneхтось more,
239
632157
1767
все одно звинуватите його більше,
10:45
you will blameвинен someoneхтось more
if I just said, "He brokeзламався it,"
240
633948
2853
якщо я скажу: "Він розбив вазу",
ніж у випадку,
10:48
as opposedвиступав проти to, "It brokeзламався."
241
636825
1493
якби ви почули: "Вазу розбито".
10:50
The languageмова guidesнапрямні
our reasoningміркування about eventsподії.
242
638931
3323
Мова керує нашим судженням про події.
10:55
Now, I've givenдано you a fewмало хто examplesприклади
243
643996
2886
Я навела вам кілька
прикладів того, як мова
10:58
of how languageмова can profoundlyглибоко
shapeформа the way we think,
244
646906
3727
може глибоко впливати
на наш спосіб мислення,
11:02
and it does so in a varietyрізноманітність of waysшляхи.
245
650657
2175
і це відбувається різними шляхами.
11:04
So languageмова can have bigвеликий effectsефекти,
246
652856
1931
Тобто мова може мати великий вплив,
11:06
like we saw with spaceпростір and time,
247
654811
1742
як ми це бачили щодо простору і часу,
11:08
where people can layлежати out spaceпростір and time
248
656577
1906
коли люди сприймали простір і час
11:10
in completelyповністю differentінший
coordinateкоординувати framesкадри from eachкожен other.
249
658507
3241
у цілком відмінних між собою
системах координат.
11:14
LanguageМова can alsoтакож have
really deepглибоко effectsефекти --
250
662781
2234
Мова може мати справді глибокий вплив -
11:17
that's what we saw
with the caseсправа of numberномер.
251
665039
2184
це ми бачили на прикладі чисел.
11:19
HavingМаючи countрахувати wordsслова in your languageмова,
252
667572
2043
Маючи слова для лічби в мові,
11:21
havingмаючи numberномер wordsслова,
253
669639
1220
маючи слова.
що позначають числа,
11:22
opensвідкривається up the wholeцілий worldсвіт of mathematicsматематика.
254
670883
2561
ми відкриваємо цілий світ математики.
11:25
Of courseзвичайно, if you don't countрахувати,
you can't do algebraалгебра,
255
673468
2503
Звісно, якщо ви не вмієте рахувати,
то не опануєте алгебру,
11:27
you can't do any of the things
256
675995
1564
не зробите жодних розрахунків,
11:29
that would be requiredвимагається
to buildбудувати a roomкімната like this
257
677583
2743
які потрібні, щоб побудувати
кімнату таку, як ця,
11:32
or make this broadcastтрансляція, right?
258
680350
2004
чи, щоб зробити цю передачу, так?
11:34
This little trickтрюк of numberномер wordsслова
givesдає you a steppingМотори stoneкамінь
259
682836
2863
Цей маленький фокус із числами
дає вам доступ
11:37
into a wholeцілий cognitiveпізнавальний realmцарство.
260
685723
1481
до цілої когнітивної сфери.
11:40
LanguageМова can alsoтакож have
really earlyрано effectsефекти,
261
688420
2295
Вплив мови також може
проявлятися дуже рано,
11:42
what we saw in the caseсправа of colorколір.
262
690739
2870
що ми бачили на прикладі кольорів.
Сприймаючи кольори,
11:46
These are really simpleпростий,
basicосновний, perceptualперцептивний decisionsрішення.
263
694205
2494
ми їх оцінюємо на дуже простому,
чуттєвому рівні,
11:48
We make thousandsтисячі of them all the time,
264
696723
2360
і ми це робимо тисячі разів,
постійно.
11:51
and yetвсе-таки, languageмова is gettingотримувати in there
265
699107
1817
І все ж, мова втручається
11:52
and fussingсуєти even with these tinyкрихітна little
perceptualперцептивний decisionsрішення that we make.
266
700948
4331
навіть у такі прості перцептивні оцінки.
11:58
LanguageМова can have really broadширокий effectsефекти.
267
706787
1859
Вплив мови може бути справді значним.
12:00
So the caseсправа of grammaticalграматичний genderСтать
mayможе be a little sillyдурний,
268
708670
3228
Приклад граматичного роду
може видатись не вельми суттєвим,
12:03
but at the sameтой же time,
grammaticalграматичний genderСтать appliesзастосовується to all nounsіменники.
269
711922
3833
але тим не менш, рід вживається
зі всіма іменниками.
12:08
That meansзасоби languageмова can shapeформа
how you're thinkingмислення
270
716061
2289
Це значить, що мова може
формувати вашу думку
12:10
about anything that can be
namedназваний by a nounСемантичні властивості.
271
718374
2887
про всі об'єкти, які позначаються
іменниками.
12:14
That's a lot of stuffречі.
272
722185
1329
А таких об'єктів чимало.
12:16
And finallyнарешті, I gaveдав you an exampleприклад
of how languageмова can shapeформа things
273
724449
3257
І зрештою, я навела приклад,
як мова може впливати на те,
12:19
that have personalособистий weightвага to us --
274
727730
1636
що для нас важливе на
особистому рівні -
12:21
ideasідеї like blameвинен and punishmentпокарання
or eyewitnessОчевидець memoryпам'ять.
275
729390
2576
питання вини і покарання,
або покази свідків.
12:23
These are importantважливо things
in our dailyщодня livesживе.
276
731990
2164
Це важливі речі у нашому
щоденному житті.
12:28
Now, the beautyкрасуня of linguisticмовний diversityрізноманітність
is that it revealsпоказує to us
277
736153
5001
Краса мовної розмаїтості
в тому, що вона показує,
12:33
just how ingeniousгеніальний and how flexibleгнучкий
the humanлюдина mindрозум is.
278
741178
3947
наскільки геніальним
і гнучким є людський розум.
12:37
HumanЛюдини mindsрозум have inventedвинайшов
not one cognitiveпізнавальний universeвсесвіт, but 7,000 --
279
745775
4531
Люди винайшли не один, а сім тисяч
когнітивних всесвітів -
12:42
there are 7,000 languagesмови
spokenрозмовний around the worldсвіт.
280
750330
2358
адже у світі
використовують сім тисяч мов.
12:46
And we can createстворити manyбагато хто more --
281
754010
1677
І їх можна створити значно більше,
12:47
languagesмови, of courseзвичайно, are livingживий things,
282
755711
3083
оскільки мови здатні розвиватись,
12:50
things that we can honeвідточити
and changeзмінити to suitкостюм our needsпотреби.
283
758818
3766
їх можна шліфувати
і підлаштовувати під наші потреби.
12:55
The tragicтрагічний thing is that we're losingпрограє
so much of this linguisticмовний diversityрізноманітність
284
763786
3483
І дуже сумно, що чимало із цього
мовного розмаїття
12:59
all the time.
285
767293
1151
ми втрачаємо.
13:00
We're losingпрограє about one languageмова a weekтиждень,
286
768468
1892
Майже щотижня на планеті
зникає одна мова,
13:02
and by some estimatesпідрахунки,
287
770384
1466
і за деякими оцінками,
13:03
halfполовина of the world'sсвітовий languagesмови
will be goneпішов in the nextдалі hundredсто yearsроків.
288
771874
3267
половина існуючих мов
зникнуть в наступні 100 років.
13:07
And the even worseгірше newsновини is that right now,
289
775966
2822
Ще гірше те, що зараз
майже всі наші знання
13:10
almostмайже everything we know about
the humanлюдина mindрозум and humanлюдина brainмозок
290
778812
3708
про мислення і розум людини
ґрунтуються на дослідженнях,
13:14
is basedна основі on studiesнавчання of usuallyзазвичай AmericanАмериканський
English-speakingАнглійська мова undergraduatesстудентів
291
782544
5028
здійснених серед англомовних
учасників, як правило, студентів
13:19
at universitiesуніверситети.
292
787596
1324
американських університетів.
13:22
That excludesвиключає almostмайже all humansлюди. Right?
293
790742
3533
Це виключає майже всіх людей, так?
13:26
So what we know about the humanлюдина mindрозум
is actuallyнасправді incrediblyнеймовірно narrowвузький and biasedупереджений,
294
794299
4971
Отже, наші знання про людський розум
насправді дуже вузькі й упереджені,
13:31
and our scienceнаука has to do better.
295
799294
3236
і нашу науку ще потрібно
суттєво вдосконалити.
13:37
I want to leaveзалишати you
with this finalфінал thought.
296
805987
2259
І насамкінець я б хотіла
висловити таку думку.
13:40
I've told you about how speakersдинаміки
of differentінший languagesмови think differentlyінакше,
297
808270
3513
Я вам казала,що люди, які говорять
різними мовами, думають по-різному,
13:43
but of courseзвичайно, that's not about
how people elsewhereв іншому місці think.
298
811807
3284
і звісно, це стосується не лише
мешканців інших куточків світу,
13:47
It's about how you think.
299
815115
1419
це стосується насамперед вас.
13:48
It's how the languageмова that you speakговорити
shapesфігури the way that you think.
300
816558
3606
Йдеться про те, як мова, якою ви говорите,
формує спосіб вашого мислення.
13:53
And that givesдає you the opportunityможливість to askзапитай,
301
821070
2576
І це дає вам можливість запитати:
13:55
"Why do I think the way that I do?"
302
823670
2071
"Чому я думаю саме так?
13:57
"How could I think differentlyінакше?"
303
825765
1596
Як я можу думати по-іншому?"
13:59
And alsoтакож,
304
827908
1365
А також:
14:01
"What thoughtsдумки do I wishпобажати to createстворити?"
305
829297
1727
"Які думки я хочу створити?"
14:03
Thank you very much.
306
831842
1159
Дякую вам.
14:05
(ApplauseОплески)
307
833025
2756
(Оплески)
Translated by Roman Mizerak
Reviewed by Myroslava Krugliak

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Lera Boroditsky - Cognitive scientist
Lera Boroditsky is trying to figure out how humans get so smart.

Why you should listen

Lera Boroditsky is an associate professor of cognitive science at University of California San Diego and editor in chief of Frontiers in Cultural Psychology. She previously served on the faculty at MIT and at Stanford. Her research is on the relationships between mind, world and language (or how humans get so smart).

Boroditsky has been named one of 25 visionaries changing the world by the Utne Reader, and is also a Searle Scholar, a McDonnell scholar, recipient of an NSF Career award and an APA Distinguished Scientist lecturer. She once used the Indonesian exclusive "we" correctly before breakfast and was proud of herself about it all day.

More profile about the speaker
Lera Boroditsky | Speaker | TED.com