ABOUT THE SPEAKER
Lera Boroditsky - Cognitive scientist
Lera Boroditsky is trying to figure out how humans get so smart.

Why you should listen

Lera Boroditsky is an associate professor of cognitive science at University of California San Diego and editor in chief of Frontiers in Cultural Psychology. She previously served on the faculty at MIT and at Stanford. Her research is on the relationships between mind, world and language (or how humans get so smart).

Boroditsky has been named one of 25 visionaries changing the world by the Utne Reader, and is also a Searle Scholar, a McDonnell scholar, recipient of an NSF Career award and an APA Distinguished Scientist lecturer. She once used the Indonesian exclusive "we" correctly before breakfast and was proud of herself about it all day.

More profile about the speaker
Lera Boroditsky | Speaker | TED.com
TEDWomen 2017

Lera Boroditsky: How language shapes the way we think

Lera Boroditsky: Jak język kształtuje nasze myśli

Filmed:
9,816,653 views

Na świecie używa się około 7000 języków, które różnią się dźwiękami, słownictwem i strukturą. Czy kształtują sposób, w jaki myślimy? Kognitywistka Lera Boroditsky przedstawia przykłady języków - od języków społeczności Aborygenów w Australii używającej stron świata zamiast słów "lewo" i "prawo", po kilka określeń koloru niebieskiego w języku rosyjskim - które sugerują, że odpowiedź na to pytanie brzmi "tak". "Piękno różnorodności językowej tkwi w tym, że odkrywa przed nami pomysłowość i elastyczność ludzkiego mózgu", twierdzi Boroditsky. "Ludzki umysł stworzył niejeden sposób patrzenia na świat, lecz siedem tysięcy".
- Cognitive scientist
Lera Boroditsky is trying to figure out how humans get so smart. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So, I'll be speakingmówienie to you
usingza pomocą languagejęzyk ...
0
940
2575
Będę do was mówić, używając języka...
00:16
because I can.
1
4090
1520
bo potrafię.
00:17
This is one these magicalmagiczny abilitiesumiejętności
that we humansludzie have.
2
5634
3153
Ludzie posiadają tę magiczną umiejętność.
00:21
We can transmitprzekazać really complicatedskomplikowane
thoughtsmyśli to one anotherinne.
3
9114
3952
Umiemy przekazywać sobie
skomplikowane myśli.
00:25
So what I'm doing right now is,
I'm makingzrobienie soundsDźwięki with my mouthusta
4
13479
3595
Wydaję teraz dźwięki za pomocą ust
00:29
as I'm exhalingwydechu.
5
17098
1215
podczas wydechu.
00:30
I'm makingzrobienie tonesdźwięki and hissessyczy and puffskłęby,
6
18337
2348
Używam tonów, syków i sapnięć,
00:32
and those are creatingtworzenie
airpowietrze vibrationswibracje in the airpowietrze.
7
20709
3010
które tworzą wibracje powietrza.
00:35
Those airpowietrze vibrationswibracje are travelingpodróżny to you,
8
23743
2446
Te wibracje docierają do was,
00:38
they're hittinguderzanie your eardrumsbłony bębenkowej,
9
26213
1785
do bębenków usznych,
00:40
and then your brainmózg takes
those vibrationswibracje from your eardrumsbłony bębenkowej
10
28022
4580
a potem mózg odbiera te wibracje
00:44
and transformstransformuje them into thoughtsmyśli.
11
32626
2753
i zamienia je na myśli.
Oby.
00:48
I hopenadzieja.
12
36031
1151
(Śmiech)
00:49
(LaughterŚmiech)
13
37206
1003
Mam taką nadzieję.
00:50
I hopenadzieja that's happeningwydarzenie.
14
38233
1157
Dzięki tej zdolności
możemy przekazywać idee
00:51
So because of this abilityzdolność,
we humansludzie are ablezdolny to transmitprzekazać our ideaspomysły
15
39414
4576
00:56
acrossprzez vastogromny reachessięga of spaceprzestrzeń and time.
16
44014
2692
daleko w przestrzeni i czasie.
00:58
We're ablezdolny to transmitprzekazać
knowledgewiedza, umiejętności acrossprzez mindsumysły.
17
46730
4536
Możemy przekazywać wiedzę między umysłami.
01:03
I can put a bizarredziwaczne newNowy ideapomysł
in your mindumysł right now.
18
51290
3161
Mogę podsunąć wam bardzo dziwny pomysł.
01:06
I could say,
19
54475
1155
Mogę powiedzieć:
01:08
"ImagineWyobraź sobie a jellyfishmeduzy waltzingpobiega in a librarybiblioteka
20
56367
3208
"Wyobraźcie sobie meduzę
tańczącą walca w bibliotece
01:11
while thinkingmyślący about quantumkwant mechanicsmechanika."
21
59599
2176
i rozmyślającą o mechanice kwantowej".
01:13
(LaughterŚmiech)
22
61799
1398
(Śmiech)
01:15
Now, if everything has goneodszedł
relativelystosunkowo well in your life so fardaleko,
23
63221
3028
Jeśli wasze życie jest względnie normalne,
01:18
you probablyprawdopodobnie haven'tnie mam had
that thought before.
24
66273
2112
pomyśleliście o tym po raz pierwszy.
01:20
(LaughterŚmiech)
25
68409
1002
(Śmiech)
Sprawiłam, że o tym pomyśleliście
01:21
But now I've just madezrobiony you think it,
26
69435
1732
01:23
throughprzez languagejęzyk.
27
71191
1155
za pomocą języka.
01:24
Now of coursekurs, there isn't just
one languagejęzyk in the worldświat,
28
72654
2724
Nie mówi się w jednym języku na świecie,
ale używa się ich ponad 7000.
01:27
there are about 7,000 languagesJęzyki
spokenMówiony around the worldświat.
29
75402
2645
Języki różnią się pod wieloma względami.
01:30
And all the languagesJęzyki differróżnić się
from one anotherinne in all kindsrodzaje of wayssposoby.
30
78071
3160
Mają różne dźwięki,
01:33
Some languagesJęzyki have differentróżne soundsDźwięki,
31
81255
3091
01:36
they have differentróżne vocabulariessłowniki,
32
84370
1719
słownictwo,
01:38
and they alsorównież have differentróżne structuresStruktury --
33
86113
2039
strukturę,
co jest szczególnie ważne.
01:40
very importantlyco ważne, differentróżne structuresStruktury.
34
88176
1887
01:42
That begsbłaga the questionpytanie:
35
90896
1192
Nasuwa się pytanie o to,
czy język kształtuje nasze myśli.
01:44
Does the languagejęzyk we speakmówić
shapekształt the way we think?
36
92112
2612
01:46
Now, this is an ancientstarożytny questionpytanie.
37
94748
1572
To pytanie stare jak świat.
01:48
People have been speculatingspekulacje
about this questionpytanie foreverna zawsze.
38
96344
3171
Spekulowano o tym od dawna.
01:51
CharlemagneKarola Wielkiego, HolyŚwięty RomanRoman emperorcesarz, said,
39
99539
2317
Karol Wielki, cesarz rzymski, powiedział:
01:53
"To have a seconddruga languagejęzyk
is to have a seconddruga souldusza" --
40
101880
3036
"Znać inny język
to jak posiadać drugą duszę",
01:56
strongsilny statementkomunikat
that languagejęzyk craftsRękodzieło realityrzeczywistość.
41
104940
2503
twierdząc, że język kreuje rzeczywistość.
01:59
But on the other handdłoń,
ShakespeareSzekspir has JulietJuliet say,
42
107992
2990
Dlaczego więc Julia u Szekspira pyta:
"Czym jest nazwa?
02:03
"What's in a nameNazwa?
43
111006
1151
To, co zwiemy różą,
pod inną nazwą równie by pachniało".
02:04
A roseRóża by any other nameNazwa
would smellzapach as sweetSłodkie."
44
112181
2334
02:07
Well, that suggestswskazuje that maybe
languagejęzyk doesn't craftrzemiosło realityrzeczywistość.
45
115504
3053
Może język nie tworzy rzeczywistości.
02:10
These argumentsargumenty have goneodszedł
back and forthnaprzód for thousandstysiące of yearslat.
46
118926
4006
Taka dyskusja toczy się od tysięcy lat.
02:15
But untilaż do recentlyostatnio,
there hasn'tnie ma been any datadane
47
123400
2731
Do niedawna nie było danych,
02:18
to help us decidedecydować się eitherzarówno way.
48
126155
1556
które pomogłyby ją rozstrzygnąć.
02:20
RecentlyNiedawno, in my lablaboratorium
and other labslaboratoria around the worldświat,
49
128230
2452
Moje laboratorium
wraz z innymi z całego świata
rozpoczęły badania,
02:22
we'vemamy startedRozpoczęty doing researchBadania,
50
130706
1392
02:24
and now we have actualrzeczywisty scientificnaukowy datadane
to weighważyć in on this questionpytanie.
51
132122
4437
które wiele wniosły do tej dyskusji.
02:28
So let me tell you about
some of my favoriteulubiony examplesprzykłady.
52
136918
2541
Podam kilka ulubionych przykładów.
02:31
I'll startpoczątek with an exampleprzykład
from an AboriginalAborygeńskiej communityspołeczność in AustraliaAustralia
53
139846
3414
Zacznę od społeczności
Aborygenów z Australii,
02:35
that I had the chanceszansa to work with.
54
143284
1728
którą badałam.
Ich plemię nazywa się Kuuk Thaayorre.
02:37
These are the KuukKuuk ThaayorreThaayorre people.
55
145036
1743
Żyją w Pormpuraaw
na zachodnim brzegu półwyspu Jork.
02:38
They liverelacja na żywo in PormpuraawPormpuraaw
at the very westzachód edgekrawędź of CapePrzylądek YorkYork.
56
146803
3794
02:43
What's coolchłodny about KuukKuuk ThaayorreThaayorre is,
57
151351
2236
Co ciekawe,
członkowie tego plemienia
nie znają słów "lewo" i "prawo".
02:45
in KuukKuuk ThaayorreThaayorre, they don't use
wordssłowa like "left" and "right,"
58
153611
3058
Opisują wszystkie pojęcia,
używając kierunków geograficznych:
02:48
and insteadzamiast, everything
is in cardinalkardynał directionswskazówki:
59
156693
2684
północ, południe, wschód, zachód.
02:51
northpółnoc, southpołudnie, eastWschód and westzachód.
60
159401
1424
02:53
And when I say everything,
I really mean everything.
61
161425
2535
Mam na myśli naprawdę wszystko.
02:55
You would say something like,
62
163984
1551
Mówi się na przykład:
02:57
"Oh, there's an antMrówka
on your southwestpołudniowy zachód legnogi."
63
165559
2512
"Masz mrówkę
na południowo-zachodniej nodze".
03:01
Or, "MovePrzenieść your cupPuchar
to the north-northeastpółnocny wschód a little bitkawałek."
64
169178
2656
Lub: "Przesuń kubek
na północny północny wschód".
03:04
In factfakt, the way that you say "hellocześć"
in KuukKuuk ThaayorreThaayorre is you say,
65
172404
3480
Nawet "cześć" w języku
Kuuk Thaayorre oznacza:
"W którą stronę idziesz?".
03:07
"WhichCo way are you going?"
66
175908
1266
03:09
And the answerodpowiedź should be,
67
177198
1332
Odpowiedzią powinno być:
"Na północny północny wschód. A ty?".
03:11
"North-northeastPółnocny wschód in the fardaleko distancedystans.
68
179014
1772
03:12
How about you?"
69
180810
1321
03:14
So imaginewyobrażać sobie as you're walkingpieszy
around your day,
70
182155
3132
Wyobraźcie sobie, że przez cały dzień
03:17
everykażdy personosoba you greetPozdrawiam,
71
185311
1549
każdej osobie, którą spotkacie,
03:18
you have to reportraport your headingnagłówek directionkierunek.
72
186884
2071
musicie podać kierunek drogi.
03:20
(LaughterŚmiech)
73
188979
1179
(Śmiech)
03:22
But that would actuallytak właściwie get you
orientedzorientowane na prettyładny fastszybki, right?
74
190182
3331
Szybko nauczylibyście się orientacji.
03:25
Because you literallydosłownie
couldn'tnie mógł get pastprzeszłość "hellocześć,"
75
193537
2960
Nie dałoby się powiedzieć "cześć"
03:28
if you didn't know
whichktóry way you were going.
76
196521
2075
bez wiedzy, w którą stronę się idzie.
03:31
In factfakt, people who speakmówić languagesJęzyki
like this stayzostać orientedzorientowane na really well.
77
199969
3492
Użytkownicy takiego języka
mają świetną orientację,
03:35
They stayzostać orientedzorientowane na better
than we used to think humansludzie could.
78
203485
2925
znacznie przewyższającą to,
czego się spodziewano.
03:38
We used to think that humansludzie
were worsegorzej than other creaturesstworzenia
79
206840
2852
Sądziliśmy, że jesteśmy gorsi
od innych stworzeń
z powodu biologicznej "wymówki",
03:41
because of some biologicalbiologiczny excusepretekst:
80
209716
1716
03:43
"Oh, we don't have magnetsMagnesy
in our beaksdzioby or in our scaleswaga."
81
211456
3325
że nie mamy magnesu w dziobie czy łuskach.
03:46
No; if your languagejęzyk and your culturekultura
trainspociągi you to do it,
82
214805
2942
Nieprawda. Język i kultura nas tego uczą.
03:49
actuallytak właściwie, you can do it.
83
217771
1249
03:51
There are humansludzie around the worldświat
who stayzostać orientedzorientowane na really well.
84
219044
3040
Są na świecie ludzie
ze świetną orientacją.
03:54
And just to get us in agreementumowa
85
222108
2128
Żebyście mogli zobaczyć,
03:56
about how differentróżne this is
from the way we do it,
86
224260
2595
jak bardzo różni się to
od naszego sposobu działania,
03:58
I want you all to closeblisko
your eyesoczy for a seconddruga
87
226879
2764
chcę, żebyście zamknęli na chwilę oczy...
i wskazali południowy wschód.
04:02
and pointpunkt southeastpołudniowy wschód.
88
230887
1353
04:04
(LaughterŚmiech)
89
232264
1710
(Śmiech)
04:05
Keep your eyesoczy closedZamknięte. PointPunkt.
90
233998
1578
Zamknijcie oczy i wskazujcie.
04:10
OK, so you can openotwarty your eyesoczy.
91
238095
2017
Otwórzcie oczy.
04:12
I see you guys pointingwskazując there,
there, there, there, there ...
92
240136
3779
Pokazujecie tu i tam.
04:16
I don't know whichktóry way it is myselfsiebie --
93
244529
1878
Sama nie wiem, który to kierunek...
04:18
(LaughterŚmiech)
94
246431
1664
(Śmiech)
04:20
You have not been a lot of help.
95
248119
1658
Niewiele mi pomogliście.
04:21
(LaughterŚmiech)
96
249801
1317
(Śmiech)
04:23
So let's just say the accuracyprecyzja
in this roompokój was not very highwysoki.
97
251142
2920
Przyznajmy, że nie byliśmy precyzyjni.
04:26
This is a bigduży differenceróżnica in cognitivepoznawczy
abilityzdolność acrossprzez languagesJęzyki, right?
98
254086
3360
Czy języki nie różnią się
pod względem zdolności poznawczych?
04:29
Where one groupGrupa -- very
distinguishedwybitny groupGrupa like you guys --
99
257470
3395
Jedna, bardzo szacowna grupa ludzi
04:32
doesn't know whichktóry way is whichktóry,
100
260889
1563
nie wskaże poprawnie kierunku,
04:34
but in anotherinne groupGrupa,
101
262476
1336
ale w innej grupie
04:35
I could askzapytać a five-year-oldFive-year-old
and they would know.
102
263836
2290
każde dziecko to potrafi.
04:38
(LaughterŚmiech)
103
266150
1084
(Śmiech)
04:39
There are alsorównież really bigduży differencesróżnice
in how people think about time.
104
267258
3420
Są też ogromne różnice
w sposobach postrzegania czasu.
04:42
So here I have pictureskino
of my grandfatherDziadek at differentróżne ageswieczność.
105
270702
4017
Oto kilka zdjęć mojego dziadka
w różnym wieku.
04:46
And if I askzapytać an EnglishAngielski speakergłośnik
to organizezorganizować time,
106
274743
3227
Osoba angielskojęzyczna poproszona
o ułożenie ich chronologicznie
04:49
they mightmoc laykłaść it out this way,
107
277994
1485
zrobi to pewnie od lewej do prawej.
04:51
from left to right.
108
279503
1151
04:52
This has to do with writingpisanie directionkierunek.
109
280678
1831
Ma to związek z kierunkiem pisania.
04:54
If you were a speakergłośnik of HebrewHebrajski or ArabicArabski,
110
282533
2026
Mówiący po hebrajsku lub arabsku
04:56
you mightmoc do it going
in the oppositenaprzeciwko directionkierunek,
111
284583
2290
mogą ułożyć zdjęcia odwrotnie,
04:58
from right to left.
112
286897
1150
od prawej do lewej.
05:01
But how would the KuukKuuk ThaayorreThaayorre,
113
289578
1585
Jak zrobią to Kuuk Thaayorre,
05:03
this AboriginalAborygeńskiej groupGrupa I just
told you about, do it?
114
291187
2394
Aborygeni, o których opowiadałam?
05:05
They don't use wordssłowa
like "left" and "right."
115
293605
2118
Nie mają słów "lewo" i "prawo".
05:07
Let me give you hintWskazówka.
116
295747
1492
Podpowiem wam.
05:09
When we satsob people facingokładzina southpołudnie,
117
297263
2551
Kiedy są zwróceni w kierunku południowym,
05:11
they organizedzorganizowany time from left to right.
118
299838
1858
organizują czas od lewej do prawej.
05:14
When we satsob them facingokładzina northpółnoc,
119
302391
2183
Kiedy są zwróceni w kierunku północnym,
05:16
they organizedzorganizowany time from right to left.
120
304598
1975
organizują czas od prawej do lewej.
05:19
When we satsob them facingokładzina eastWschód,
121
307026
2055
Kiedy są zwróceni na wschód,
05:21
time cameoprawa ołowiana witrażu towardsw kierunku the bodyciało.
122
309105
1740
czas płynie w stronę ciała.
05:23
What's the patternwzór?
123
311608
1311
Widzicie wzór?
05:26
EastWschód to westzachód, right?
124
314056
1699
Ze wschodu na zachód.
05:27
So for them, time doesn't actuallytak właściwie
get lockedzablokowany on the bodyciało at all,
125
315779
3502
Dla nich czas nie zamknął się w ciele,
05:31
it getsdostaje lockedzablokowany on the landscapekrajobraz.
126
319305
1540
lecz w otoczeniu.
05:32
So for me, if I'm facingokładzina this way,
127
320869
1718
Jeśli stanę zwrócona w tym kierunku,
05:34
then time goesidzie this way,
128
322611
1157
czas płynie tam,
05:35
and if I'm facingokładzina this way,
then time goesidzie this way.
129
323792
2473
jeśli w tym kierunku, czas płynie tak.
05:38
I'm facingokładzina this way, time goesidzie this way --
130
326289
2000
Kiedy patrzę tu, płynie w tym kierunku.
05:40
very egocentricegocentryczny of me to have
the directionkierunek of time chaseChase me around
131
328313
3967
Egoistycznie zmuszam czas,
żeby dopasował się do mnie,
05:44
everykażdy time I turnskręcać my bodyciało.
132
332304
1640
kiedy się obracam.
05:46
For the KuukKuuk ThaayorreThaayorre,
time is lockedzablokowany on the landscapekrajobraz.
133
334598
2647
Dla Kuuk Thaayorre
czas zamknął się w otoczeniu.
05:49
It's a dramaticallydramatycznie differentróżne way
of thinkingmyślący about time.
134
337269
2819
To całkowicie różny
sposób postrzegania czasu.
05:52
Here'sTutaj jest anotherinne really smartmądry humanczłowiek tricksztuczka.
135
340112
1911
To kolejna sprytna sztuczka.
05:54
SupposeZałóżmy, że I askzapytać you
how manywiele penguinspingwiny are there.
136
342047
2213
Powiedzcie, ile jest pingwinów.
05:56
Well, I betZakład I know how you'dty byś solverozwiązać
that problemproblem if you solvedrozwiązany it.
137
344958
3154
Wiem, jak poradzicie sobie z tym zadaniem.
06:00
You wentposzedł, "One, two, threetrzy,
fourcztery, fivepięć, sixsześć, sevensiedem, eightosiem."
138
348136
2827
"Raz, dwa, trzy, cztery,
pięć, sześć, siedem, osiem".
06:02
You countedpoliczone them.
139
350987
1164
Policzycie je.
06:04
You namedo imieniu eachkażdy one with a numbernumer,
140
352175
1609
Każdemu dacie numer,
06:05
and the last numbernumer you said
was the numbernumer of penguinspingwiny.
141
353808
2636
a ostatni z nich
będzie równy liczbie pingwinów.
06:08
This is a little tricksztuczka
that you're taughtnauczony to use as kidsdzieciaki.
142
356468
2862
Tę sztuczkę poznaje się w dzieciństwie.
06:11
You learnuczyć się the numbernumer listlista
and you learnuczyć się how to applyzastosować it.
143
359354
3051
Uczy się używać list numerycznych.
06:14
A little linguisticlingwistyczny tricksztuczka.
144
362787
1446
Mała sztuczka językowa.
06:16
Well, some languagesJęzyki don't do this,
145
364804
1677
W niektórych językach tak nie jest,
06:18
because some languagesJęzyki
don't have exactdokładny numbernumer wordssłowa.
146
366505
3149
bo brakuje słów na konkretne liczby.
06:22
They're languagesJęzyki that don't have
a wordsłowo like "sevensiedem"
147
370039
2897
Są języki, w których nie ma słów
"siedem" czy "osiem".
06:24
or a wordsłowo like "eightosiem."
148
372960
1401
06:27
In factfakt, people who speakmówić
these languagesJęzyki don't countliczyć,
149
375033
2658
Użytkownicy tych języków nie umieją liczyć
06:29
and they have troublekłopot
keepingkonserwacja tracktor of exactdokładny quantitiesilości.
150
377715
2997
i mają problem z określaniem
dokładnej liczby rzeczy.
06:32
So, for exampleprzykład, if I askzapytać you
to matchmecz this numbernumer of penguinspingwiny
151
380736
3929
Jeśli na przykład poproszę was
o dopasowanie liczby pingwinów
06:36
to the samepodobnie numbernumer of duckskaczki,
152
384689
2264
do takiej samej liczby kaczek,
06:38
you would be ablezdolny to do that by countingrachunkowość.
153
386977
2144
będziecie umieli to zrobić, licząc.
06:41
But folksludzie who don't have
that linguisticlingwistyczny traitcecha can't do that.
154
389145
3855
Ludzie bez takich sztuczek językowych
nie będą w stanie tego zrobić.
06:47
LanguagesJęzyki alsorównież differróżnić się in how
they dividepodzielić up the colorkolor spectrumwidmo --
155
395653
3154
Języki różnią się także
w dzieleniu spektrum barw,
06:50
the visualwizualny worldświat.
156
398831
1150
w świecie obrazu.
06:52
Some languagesJęzyki have
lots of wordssłowa for colorszabarwienie,
157
400348
2152
Niektóre mają wiele słów
określających kolory,
06:54
some have only a couplepara wordssłowa,
"lightlekki" and "darkciemny."
158
402524
2364
inne tylko kilka, "jasny" i "ciemny".
06:56
And languagesJęzyki differróżnić się in where they put
boundariesGranic betweenpomiędzy colorszabarwienie.
159
404912
3623
Różnice są też w granicach między barwami.
07:00
So, for exampleprzykład, in EnglishAngielski,
there's a worldświat for blueniebieski
160
408559
3215
W angielskim słowo "niebieski"
07:03
that coversokładki all of the colorszabarwienie
that you can see on the screenekran,
161
411798
3135
obejmuje wszystkie kolory
widoczne na ekranie,
ale w rosyjskim nie używa się
pojedynczego słowa.
07:06
but in RussianRosyjski, there isn't a singlepojedynczy wordsłowo.
162
414957
2006
07:08
InsteadZamiast tego, RussianRosyjski speakersgłośniki
have to differentiaterozróżniać
163
416987
2206
Rosjanie rozróżniają
jasnoniebieski, "gołuboj",
07:11
betweenpomiędzy lightlekki blueniebieski, "goluboygoluboy,"
164
419217
1471
07:12
and darkciemny blueniebieski, "siniysiniy."
165
420712
1576
i ciemnoniebieski, "sinyj".
07:15
So RussiansRosjanie have this lifetimeżycie
of experiencedoświadczenie of, in languagejęzyk,
166
423138
3983
Rosjanie przez całe życie
dostrzegają dzięki językowi
07:19
distinguishingodróżnianie these two colorszabarwienie.
167
427145
1869
różnicę między tymi dwiema barwami.
07:21
When we testtest people'sludzie abilityzdolność
to perceptuallyPercepcyjnie discriminatedyskryminacji these colorszabarwienie,
168
429038
3963
Jeśli sprawdzimy zdolność
do rozróżniania tych dwóch barw,
07:25
what we find is that
RussianRosyjski speakersgłośniki are fasterszybciej
169
433025
2521
odkryjemy, że Rosjanie
są w tym znacznie szybsi.
07:27
acrossprzez this linguisticlingwistyczny boundarygranica.
170
435570
1558
07:29
They're fasterszybciej to be ablezdolny
to tell the differenceróżnica
171
437152
2282
Szybciej zauważą różnicę
między błękitem i granatowym.
07:31
betweenpomiędzy a lightlekki and darkciemny blueniebieski.
172
439458
1458
07:33
And when you look at people'sludzie brainsmózg
as they're looking at colorszabarwienie --
173
441299
3264
Badanie mózgu patrzących na kolory,
07:36
say you have colorszabarwienie shiftingprzeniesienie slowlypowoli
from lightlekki to darkciemny blueniebieski --
174
444587
3335
które powoli przechodzą
z jasnoniebieskiego do ciemnoniebieskiego,
07:40
the brainsmózg of people who use
differentróżne wordssłowa for lightlekki and darkciemny blueniebieski
175
448798
4452
pokazuje, że osoby posługujące się
osobnymi określeniami na te kolory,
07:45
will give a surprisedzaskoczony reactionreakcja
as the colorszabarwienie shiftprzesunięcie from lightlekki to darkciemny,
176
453274
3510
zareagują z zaskoczeniem
na zmianę odcienia,
07:48
as if, "OohOoh, something
has categoricallykategorycznie changedzmienione,"
177
456808
3182
tak jakby coś się bardzo zmieniło.
07:52
whereasnatomiast the brainsmózg
of EnglishAngielski speakersgłośniki, for exampleprzykład,
178
460014
2446
Z kolei mózg osób anglojęzycznych,
które nie rozróżniają tych odcieni,
07:54
that don't make
this categoricalkategoryczny distinctionróżnica,
179
462484
2140
nie reagują zaskoczeniem,
07:56
don't give that surpriseniespodzianka,
180
464648
1196
bo nic się dla nich istotnie nie zmienia.
07:57
because nothing is categoricallykategorycznie changingwymiana pieniędzy.
181
465868
2083
08:02
LanguagesJęzyki have all kindsrodzaje
of structuralstrukturalny quirksosobliwości.
182
470054
2504
Języki mają mnóstwo dziwnych struktur.
08:04
This is one of my favoritesUlubione.
183
472582
1337
To jedna z moich ulubionych.
08:05
Lots of languagesJęzyki have grammaticalgramatyczny genderpłeć;
184
473943
2432
Wiele języków posiada rodzaj gramatyczny,
08:08
everykażdy nounrzeczownik getsdostaje assignedprzydzielony a genderpłeć,
oftenczęsto masculinerodzaj męski or femininekobiecy.
185
476399
4630
każdy rzeczownik ma rodzaj,
często męski lub żeński.
08:13
And these genderspłci differróżnić się acrossprzez languagesJęzyki.
186
481053
2057
Rodzaje różnią się w zależności od języka.
08:15
So, for exampleprzykład, the sunsłońce is femininekobiecy
in GermanNiemiecki but masculinerodzaj męski in SpanishHiszpański,
187
483134
4541
W niemieckim słońce ma rodzaj żeński,
w hiszpańskim - męski,
08:19
and the moonksiężyc, the reverserewers.
188
487699
1348
z księżycem jest odwrotnie.
08:21
Could this actuallytak właściwie have any
consequencekonsekwencja for how people think?
189
489634
3462
Czy wpływa to na sposób myślenia?
08:25
Do GermanNiemiecki speakersgłośniki think of the sunsłońce
as somehowjakoś more female-likekobieta jak,
190
493120
3994
Czy użytkownicy niemieckiego
nadają słońcu kobiecy charakter,
08:29
and the moonksiężyc somehowjakoś more male-likemężczyzna jak?
191
497138
1906
księżycowi natomiast bardziej męski?
08:31
ActuallyFaktycznie, it turnsskręca out that's the casewalizka.
192
499767
1906
Tak, naprawdę tak jest.
08:33
So if you askzapytać GermanNiemiecki and SpanishHiszpański speakersgłośniki
to, say, describeopisać a bridgemost,
193
501697
5423
Hiszpan i Niemiec
poproszeni o opisanie mostu,
08:39
like the one here --
194
507144
1436
takiego jak ten...
08:40
"bridgemost" happensdzieje się to be grammaticallygramatycznie
femininekobiecy in GermanNiemiecki,
195
508604
3349
"Most" w niemieckim ma rodzaj żeński,
08:43
grammaticallygramatycznie masculinerodzaj męski in SpanishHiszpański --
196
511977
2156
a w hiszpańskim - męski.
08:46
GermanNiemiecki speakersgłośniki are more likelyprawdopodobne
to say bridgesmosty are "beautifulpiękny," "elegantelegancki"
197
514157
4318
Niemcy cześciej opiszą
go jako "piękny" czy "elegancki",
08:50
and stereotypicallystereotypowo femininekobiecy wordssłowa.
198
518499
2127
używając słów stereotypowo kobiecych.
08:52
WhereasMając na uwadze SpanishHiszpański speakersgłośniki
will be more likelyprawdopodobne to say
199
520650
2509
Hiszpanie prawdopodobnie powiedzą,
08:55
they're "strongsilny" or "long,"
200
523183
1546
że jest "mocny" lub "długi",
08:56
these masculinerodzaj męski wordssłowa.
201
524753
1386
użyją tego typu męskich słów.
09:00
(LaughterŚmiech)
202
528849
1680
(Śmiech)
09:03
LanguagesJęzyki alsorównież differróżnić się in how
they describeopisać eventswydarzenia, right?
203
531396
4122
Języki na różne sposoby opisują zdarzenia.
09:08
You take an eventzdarzenie like this, an accidentwypadek.
204
536060
2346
Na przykład takie zdarzenie jak wypadek.
09:10
In EnglishAngielski, it's fine to say,
"He brokezepsuł się the vasewazon."
205
538430
2788
W angielskim można powiedzieć:
"On zbił wazon".
09:13
In a languagejęzyk like SpanishHiszpański,
206
541869
2544
W języku hiszpańskim
09:16
you mightmoc be more likelyprawdopodobne
to say, "The vasewazon brokezepsuł się,"
207
544437
2847
częściej powiemy: "Wazon się zbił"
09:19
or, "The vasewazon brokezepsuł się itselfsamo."
208
547308
1561
lub "Wazon się stłukł".
09:21
If it's an accidentwypadek, you wouldn'tnie say
that someonektoś did it.
209
549332
3222
Jeśli to wypadek, nie powiemy,
że ktoś to zrobił.
09:24
In EnglishAngielski, quitecałkiem weirdlyniesamowicie,
we can even say things like,
210
552578
3406
Co dziwne w angielskim
można nawet powiedzieć:
09:28
"I brokezepsuł się my armramię."
211
556008
1247
"Złamałem sobie rękę".
09:29
Now, in lots of languagesJęzyki,
212
557953
1834
W wielu innych językach
09:31
you couldn'tnie mógł use that constructionbudowa
unlesschyba że you are a lunaticLunatic
213
559811
3171
takiego zwrotu użyją tylko wariaci,
09:35
and you wentposzedł out
looking to breakprzerwa your armramię --
214
563006
2129
którzy tylko czekali,
żeby złamać sobie rękę
09:37
(LaughterŚmiech)
215
565159
1002
(Śmiech)
09:38
and you succeededudało się.
216
566185
1151
i udało im się to.
09:39
If it was an accidentwypadek,
you would use a differentróżne constructionbudowa.
217
567360
3264
W razie wypadku używa się innego zwrotu.
09:42
Now, this has consequenceskonsekwencje.
218
570648
1805
Ma to swoje konsekwencje.
09:44
So, people who speakmówić differentróżne languagesJęzyki
will payzapłacić attentionUwaga to differentróżne things,
219
572477
4188
Mówiący innymi językami
zwrócą uwagę na różne rzeczy
09:48
dependingw zależności on what theirich languagejęzyk
usuallyzazwyczaj requireswymaga them to do.
220
576689
3406
zależnie od przyzwyczajeń językowych.
09:52
So we showpokazać the samepodobnie accidentwypadek
to EnglishAngielski speakersgłośniki and SpanishHiszpański speakersgłośniki,
221
580119
4172
Pokażmy ten sam wypadek
Anglikom i Hiszpanom:
09:56
EnglishAngielski speakersgłośniki will rememberZapamiętaj who did it,
222
584315
3285
Anglik zapamięta winowajcę,
10:00
because EnglishAngielski requireswymaga you
to say, "He did it; he brokezepsuł się the vasewazon."
223
588525
3414
bo w angielskim powiemy:
"To on rozbił wazon".
10:03
WhereasMając na uwadze SpanishHiszpański speakersgłośniki mightmoc be
lessmniej likelyprawdopodobne to rememberZapamiętaj who did it
224
591963
3203
Z kolei Hiszpanie
rzadziej zapamiętają winnego,
10:07
if it's an accidentwypadek,
225
595190
1151
jeżeli był to wypadek,
10:08
but they're more likelyprawdopodobne to rememberZapamiętaj
that it was an accidentwypadek.
226
596365
2829
ale częściej będą pamiętać,
że zdarzyło się to niechcący.
10:11
They're more likelyprawdopodobne
to rememberZapamiętaj the intentionzamiar.
227
599218
2436
Częściej zapamiętają intencje.
10:13
So, two people watch the samepodobnie eventzdarzenie,
228
601678
3083
Dwie osoby widzą to samo zdarzenie,
10:16
witnessświadek the samepodobnie crimeprzestępstwo,
229
604785
2081
są świadkami tej samej zbrodni,
10:18
but endkoniec up rememberingpamiętając
differentróżne things about that eventzdarzenie.
230
606890
3046
ale zapamiętują inne szczegóły.
10:22
This has implicationsimplikacje, of coursekurs,
for eyewitnessnaoczny świadek testimonyświadectwo.
231
610564
3259
Ma to oczywiście wpływ na ich zeznania.
10:26
It alsorównież has implicationsimplikacje
for blamewinić and punishmentkara.
232
614590
2362
Wpływa też na ocenę winy i kary.
10:28
So if you take EnglishAngielski speakersgłośniki
233
616976
1807
W przypadku Anglików,
10:30
and I just showpokazać you
someonektoś breakingłamanie a vasewazon,
234
618807
2164
którym pokażemy kogoś tłukącego wazon
10:32
and I say, "He brokezepsuł się the vasewazon,"
as opposedprzeciwny to "The vasewazon brokezepsuł się,"
235
620995
3855
i powiemy "On rozbił wazon"
zamiast "Wazon się rozbił",
10:37
even thoughchociaż you can witnessświadek it yourselfsiebie,
236
625504
1913
nawet jeśli sami wszystko widzieli,
10:39
you can watch the videowideo,
237
627441
1268
jeśli zobaczą nagranie,
10:40
you can watch the crimeprzestępstwo againstprzeciwko the vasewazon,
238
628733
2162
zobaczą zbrodnię na wazonie,
10:44
you will punishkarać someonektoś more,
239
632157
1767
ukarzą kogoś bardziej,
10:45
you will blamewinić someonektoś more
if I just said, "He brokezepsuł się it,"
240
633948
2853
obciążą go większą winą,
jeśli powiemy, że "Rozbił wazon"
10:48
as opposedprzeciwny to, "It brokezepsuł się."
241
636825
1493
zamiast "Wazon się zbił".
10:50
The languagejęzyk guidesPrzewodniki
our reasoningrozumowanie about eventswydarzenia.
242
638931
3323
Język kieruje naszymi
wnioskami ze zdarzeń.
10:55
Now, I've givendany you a fewkilka examplesprzykłady
243
643996
2886
Podałam kilka przykładów tego,
jak silnie język kształtuje nasze myśli
10:58
of how languagejęzyk can profoundlygłęboko
shapekształt the way we think,
244
646906
3727
11:02
and it does so in a varietyróżnorodność of wayssposoby.
245
650657
2175
i na jak wiele różnych sposobów.
11:04
So languagejęzyk can have bigduży effectsruchomości,
246
652856
1931
Język może mieć ogromny wpływ,
11:06
like we saw with spaceprzestrzeń and time,
247
654811
1742
jak w przypadku czasu i przestrzeni,
11:08
where people can laykłaść out spaceprzestrzeń and time
248
656577
1906
które dana osoba może opisać
11:10
in completelycałkowicie differentróżne
coordinatewspółrzędnych framesramki from eachkażdy other.
249
658507
3241
w całkowicie inny sposób.
11:14
LanguageJęzyk can alsorównież have
really deepgłęboki effectsruchomości --
250
662781
2234
Różnice językowe sięgają bardzo głęboko,
11:17
that's what we saw
with the casewalizka of numbernumer.
251
665039
2184
chociażby w przypadku liczb.
11:19
HavingPosiadanie countliczyć wordssłowa in your languagejęzyk,
252
667572
2043
Liczenie we własnym języku,
11:21
havingmający numbernumer wordssłowa,
253
669639
1220
posiadanie liczb,
11:22
opensotwiera się up the wholecały worldświat of mathematicsmatematyka.
254
670883
2561
otwiera przed nami świat matematyki.
11:25
Of coursekurs, if you don't countliczyć,
you can't do algebraalgebra,
255
673468
2503
Jeśli nie umiesz liczyć,
nie nauczysz się algebry,
11:27
you can't do any of the things
256
675995
1564
nie zrobisz niczego potrzebnego
do zbudowania takiej sali
11:29
that would be requiredwymagany
to buildbudować a roompokój like this
257
677583
2743
11:32
or make this broadcasttransmisji, right?
258
680350
2004
albo do przygotowania takiego programu.
11:34
This little tricksztuczka of numbernumer wordssłowa
givesdaje you a steppingwzmocnienie stonekamień
259
682836
2863
Sztuczka z liczbami to pierwszy krok
11:37
into a wholecały cognitivepoznawczy realmkrólestwo.
260
685723
1481
do nowej sfery poznania.
11:40
LanguageJęzyk can alsorównież have
really earlywcześnie effectsruchomości,
261
688420
2295
Wpływ języka może zacząć się wcześnie,
11:42
what we saw in the casewalizka of colorkolor.
262
690739
2870
tak jak dzieje się to w przypadku barw.
11:46
These are really simpleprosty,
basicpodstawowy, perceptualpercepcyjny decisionsdecyzje.
263
694205
2494
To bardzo proste wybory w postrzeganiu,
11:48
We make thousandstysiące of them all the time,
264
696723
2360
cały czas podejmujemy ich tysiące,
11:51
and yetjeszcze, languagejęzyk is gettinguzyskiwanie in there
265
699107
1817
a jednak język wciska się między nie,
11:52
and fussingrozdrażnienie even with these tinymalutki little
perceptualpercepcyjny decisionsdecyzje that we make.
266
700948
4331
wpływa na najmniejsze
z decyzji percepcyjnych.
11:58
LanguageJęzyk can have really broadszeroki effectsruchomości.
267
706787
1859
Język może mieć bardzo duży wpływ.
12:00
So the casewalizka of grammaticalgramatyczny genderpłeć
maymoże be a little sillygłupi,
268
708670
3228
Przykład rodzaju gramatycznego
może być trochę niemądry,
12:03
but at the samepodobnie time,
grammaticalgramatyczny genderpłeć appliesdotyczy to all nouns(indeks).
269
711922
3833
ale rodzaj gramatyczny
dotyczy wszystkich rzeczowników.
To znaczy, że język wpływa
na sposób myślenia
12:08
That meansznaczy languagejęzyk can shapekształt
how you're thinkingmyślący
270
716061
2289
12:10
about anything that can be
namedo imieniu by a nounrzeczownik.
271
718374
2887
o każdej rzeczy określanej
przez jakiś rzeczownik.
12:14
That's a lot of stuffrzeczy.
272
722185
1329
Jest ich naprawdę wiele.
12:16
And finallywreszcie, I gavedał you an exampleprzykład
of how languagejęzyk can shapekształt things
273
724449
3257
Podałam też przykład tego,
jak język kształtuje rzeczy
12:19
that have personalosobisty weightwaga to us --
274
727730
1636
o znaczeniu osobistym:
12:21
ideaspomysły like blamewinić and punishmentkara
or eyewitnessnaoczny świadek memorypamięć.
275
729390
2576
winę i karę czy pamięć świadków.
12:23
These are importantważny things
in our dailycodziennie liveszyje.
276
731990
2164
To ważne rzeczy w naszej codzienności.
12:28
Now, the beautypiękno of linguisticlingwistyczny diversityróżnorodność
is that it revealsujawnia to us
277
736153
5001
Piękno różnorodności językowej
tkwi w tym, że pokazuje,
12:33
just how ingeniouspomysłowy and how flexibleelastyczne
the humanczłowiek mindumysł is.
278
741178
3947
jak pomysłowy i elastyczny
jest ludzki umysł.
12:37
HumanCzłowieka mindsumysły have inventedzmyślony
not one cognitivepoznawczy universewszechświat, but 7,000 --
279
745775
4531
Nasz umysł stworzył
7000 sposobów patrzenia na świat,
12:42
there are 7,000 languagesJęzyki
spokenMówiony around the worldświat.
280
750330
2358
bo tylu języków używa się na świecie.
12:46
And we can createStwórz manywiele more --
281
754010
1677
Możemy stworzyć ich o wiele więcej,
12:47
languagesJęzyki, of coursekurs, are livingżycie things,
282
755711
3083
języki są przecież żywe,
12:50
things that we can honedoskonalić
and changezmiana to suitgarnitur our needswymagania.
283
758818
3766
możemy je doskonalić
i dopasowywać do potrzeb.
12:55
The tragictragiczny thing is that we're losingprzegrywający
so much of this linguisticlingwistyczny diversityróżnorodność
284
763786
3483
To smutne, że dużą część
językowej różnorodności
12:59
all the time.
285
767293
1151
tracimy bezpowrotnie.
13:00
We're losingprzegrywający about one languagejęzyk a weektydzień,
286
768468
1892
Co tydzień znika jakiś język,
13:02
and by some estimatesszacunki,
287
770384
1466
a według niektórych szacunków
13:03
halfpół of the world'srecyrodycyjstwo diecystwo recyrodycyjstwo diecystwo recy sektorcy languagesJęzyki
will be goneodszedł in the nextNastępny hundredsto yearslat.
288
771874
3267
połowa języków świata zniknie
w ciągu następnych stu lat.
13:07
And the even worsegorzej newsAktualności is that right now,
289
775966
2822
Co gorsza, nawet teraz,
13:10
almostprawie everything we know about
the humanczłowiek mindumysł and humanczłowiek brainmózg
290
778812
3708
prawie wszystko, co wiemy o ludzkim mózgu,
13:14
is basedna podstawie on studiesstudia of usuallyzazwyczaj AmericanAmerykański
English-speakingZnajomością języka angielskiego undergraduatespoziomie przeddyplomowym
291
782544
5028
oparte jest na badaniach
amerykańskich studentów,
którzy posługują się tylko angielskim.
13:19
at universitiesuniwersytety.
292
787596
1324
13:22
That excludesnie obejmuje almostprawie all humansludzie. Right?
293
790742
3533
To wyklucza większość ludzkości.
13:26
So what we know about the humanczłowiek mindumysł
is actuallytak właściwie incrediblyniewiarygodnie narrowwąska and biasedstronniczy,
294
794299
4971
Wszystko, co wiemy o ludzkim mózgu,
jest ograniczone i nieobiektywne,
13:31
and our sciencenauka has to do better.
295
799294
3236
musimy bardziej się postarać.
13:37
I want to leavepozostawiać you
with this finalfinał thought.
296
805987
2259
Zostawię was z pewną myślą.
13:40
I've told you about how speakersgłośniki
of differentróżne languagesJęzyki think differentlyróżnie,
297
808270
3513
Mówiłam, że w różnych językach
myśli się inaczej,
13:43
but of coursekurs, that's not about
how people elsewheregdzie indziej think.
298
811807
3284
ale nie chodzi tu o to,
jak myślą ludzie gdzie indziej.
13:47
It's about how you think.
299
815115
1419
Chodzi o to, jak wy myślicie.
13:48
It's how the languagejęzyk that you speakmówić
shapeskształty the way that you think.
300
816558
3606
Jak wasz język kształtuje wasze myśli.
13:53
And that givesdaje you the opportunityokazja to askzapytać,
301
821070
2576
To okazja, by zadać sobie pytanie:
13:55
"Why do I think the way that I do?"
302
823670
2071
"Dlaczego myślę w ten sposób?",
13:57
"How could I think differentlyróżnie?"
303
825765
1596
"Jak mógłbym myśleć inaczej"?
13:59
And alsorównież,
304
827908
1365
albo:
14:01
"What thoughtsmyśli do I wishżyczenie to createStwórz?"
305
829297
1727
"Jakie myśli chciałabym tworzyć?".
14:03
Thank you very much.
306
831842
1159
Dziękuję bardzo.
14:05
(ApplauseAplauz)
307
833025
2756
(Brawa)
Translated by Bartosz Matusiak
Reviewed by Paulina Walas

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Lera Boroditsky - Cognitive scientist
Lera Boroditsky is trying to figure out how humans get so smart.

Why you should listen

Lera Boroditsky is an associate professor of cognitive science at University of California San Diego and editor in chief of Frontiers in Cultural Psychology. She previously served on the faculty at MIT and at Stanford. Her research is on the relationships between mind, world and language (or how humans get so smart).

Boroditsky has been named one of 25 visionaries changing the world by the Utne Reader, and is also a Searle Scholar, a McDonnell scholar, recipient of an NSF Career award and an APA Distinguished Scientist lecturer. She once used the Indonesian exclusive "we" correctly before breakfast and was proud of herself about it all day.

More profile about the speaker
Lera Boroditsky | Speaker | TED.com