ABOUT THE SPEAKER
Lera Boroditsky - Cognitive scientist
Lera Boroditsky is trying to figure out how humans get so smart.

Why you should listen

Lera Boroditsky is an associate professor of cognitive science at University of California San Diego and editor in chief of Frontiers in Cultural Psychology. She previously served on the faculty at MIT and at Stanford. Her research is on the relationships between mind, world and language (or how humans get so smart).

Boroditsky has been named one of 25 visionaries changing the world by the Utne Reader, and is also a Searle Scholar, a McDonnell scholar, recipient of an NSF Career award and an APA Distinguished Scientist lecturer. She once used the Indonesian exclusive "we" correctly before breakfast and was proud of herself about it all day.

More profile about the speaker
Lera Boroditsky | Speaker | TED.com
TEDWomen 2017

Lera Boroditsky: How language shapes the way we think

Lera Boroditsky: Kaip kalba formuoja mūsų mąstymą

Filmed:
9,816,653 views

Pasaulyje yra kalbama apie 7000 kalbų. Visos jos turi skirtingus garsus, žodynus ir sandaras. Tačiau, ar tai nulemia mūsų mąstymą? Suvokimą tyrinėjanti mokslininkė Lera Boroditsky dalinasi kalbos pavyzdžiais iš aborigenų bendruomenės Australijoje, kurioje vietoje žodžių „kairė“ ar „dešinė“ vartojamos pasaulio kryptys bei tuo, kad rusų kalboje yra daug žodžių mėlynai spalvai nusakyti. Visa tai skatina manyti, kad atsakymas į klausimą – „Taip“. „Lingvistininės įvairovės grožis atskleidžia, koks išmoningas ir prisitaikantis yra žmogaus protas“ – sako Boroditsky. „Žmogaus protas išrado ne vieną, o 7000 kognityvinių visatų – tiek kalbų yra kalbama pasaulyje“.
- Cognitive scientist
Lera Boroditsky is trying to figure out how humans get so smart. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So, I'll be speakingkalbant to you
usingnaudojant languagekalba ...
0
940
2575
Kalbėsiu jums naudodama kalbą,
00:16
because I can.
1
4090
1520
nes galiu.
00:17
This is one these magicalstebuklinga abilitiessugebėjimus
that we humansžmonės have.
2
5634
3153
Tai vienas iš tų magiškų sugebėjimų,
kuriuos turi žmogus.
00:21
We can transmitperduoti really complicatedsudėtingas
thoughtsmintis to one anotherkitas.
3
9114
3952
Galime vieni kitiems perduoti
labai sudėtingas mintis.
00:25
So what I'm doing right now is,
I'm makingpriėmimo soundsgarsai with my mouthBurna
4
13479
3595
Taigi, tai, ką aš dabar darau –
iškvėpdama sukuriu garsus
00:29
as I'm exhalingiškvėpti.
5
17098
1215
savo burna.
00:30
I'm makingpriėmimo tonestonai and hisseshisses and puffspūkinės,
6
18337
2348
Aš kuriu tonus, šnabždesį, iškvepiu orą.
00:32
and those are creatingkurti
airoras vibrationsvibracija in the airoras.
7
20709
3010
Tai sukelia vibracijas ore.
00:35
Those airoras vibrationsvibracija are travelingkeliauti to you,
8
23743
2446
Tos oro vibracijos keliauja pas jus,
00:38
they're hittingpataikyti your eardrumsausų būgnelius,
9
26213
1785
atsitrenkia į ausų būgnelius,
00:40
and then your brainsmegenys takes
those vibrationsvibracija from your eardrumsausų būgnelius
10
28022
4580
tada jūsų smegenys priima tas vibracijas
iš ausų būgnelių
00:44
and transformstransformuoja them into thoughtsmintis.
11
32626
2753
ir paverčia jas mintimis.
00:48
I hopetikiuosi.
12
36031
1151
Tikiuosi.
00:49
(LaughterJuokas)
13
37206
1003
(Juokas.)
00:50
I hopetikiuosi that's happeningvyksta.
14
38233
1157
Tikiuosi, kad taip yra.
00:51
So because of this abilitygebėjimas,
we humansžmonės are ablegalingas to transmitperduoti our ideasidėjos
15
39414
4576
Taigi dėl šio gebėjimo mes, žmonės, galime
išreikšti savo idėjas
00:56
acrossvisoje vastdidelis reachespasiekia of spaceerdvė and time.
16
44014
2692
begalinėse laiko ir erdvės platybėse.
00:58
We're ablegalingas to transmitperduoti
knowledgežinios acrossvisoje mindsprotai.
17
46730
4536
Mes galime perduoti žinias mintimis.
01:03
I can put a bizarrekeistai newnaujas ideaidėja
in your mindprotas right now.
18
51290
3161
Galiu pateikti keistą mintį.
01:06
I could say,
19
54475
1155
Galėčiau sakyti:
01:08
"ImagineĮsivaizduokite a jellyfishMedūza waltzingWaltzing in a librarybiblioteka
20
56367
3208
„Įsivaizduokite bilbliotekoje valso
žingsniu šokančią medūzą,
01:11
while thinkingmąstymas about quantumkvantinė mechanicsmechanika."
21
59599
2176
mąstančią apie kvantinę
mechaniką.“
01:13
(LaughterJuokas)
22
61799
1398
(Juokas.)
01:15
Now, if everything has gonedingo
relativelypalyginti well in your life so fartoli,
23
63221
3028
Na, jei viskas jūsų gyvenime iki šiol
ėjosi sklandžiai,
01:18
you probablytikriausiai haven'tne had
that thought before.
24
66273
2112
turbūt niekada apie tai negalvojote.
01:20
(LaughterJuokas)
25
68409
1002
(Juokas.)
01:21
But now I've just madepagamintas you think it,
26
69435
1732
Tačiau dabar kalbos pagalba
aš priverčiau jus galvoti apie tai.
01:23
throughper languagekalba.
27
71191
1155
01:24
Now of coursežinoma, there isn't just
one languagekalba in the worldpasaulis,
28
72654
2724
Be abejo, pasaulyje yra
ne tik viena kalba,
01:27
there are about 7,000 languageskalbos
spokenpasakyta around the worldpasaulis.
29
75402
2645
yra apie 7000 kalbų, kuriomis
kalbama pasaulyje.
01:30
And all the languageskalbos differskirtis
from one anotherkitas in all kindsrūšys of waysbūdai.
30
78071
3160
Kalbos skiriasi viena nuo kitos
įvairiausiais būdais.
01:33
Some languageskalbos have differentskiriasi soundsgarsai,
31
81255
3091
Kai kurios kalbos turi skirtingus garsus,
01:36
they have differentskiriasi vocabulariesžodynai,
32
84370
1719
žodynus
01:38
and they alsotaip pat have differentskiriasi structuresstruktūros --
33
86113
2039
ir taip pat skirtingą sandarą –
01:40
very importantlysvarbiausia, differentskiriasi structuresstruktūros.
34
88176
1887
svarbiausiai, skirtingą sandarą.
01:42
That begsmaldauja the questionklausimas:
35
90896
1192
Todėl kyla klausimas:
01:44
Does the languagekalba we speakkalbėk
shapefigūra the way we think?
36
92112
2612
„Ar kalba, kuria kalbame,
formuoja mūsų mąstymą?“
01:46
Now, this is an ancientsenovės questionklausimas.
37
94748
1572
Tai iš senovės kilęs
klausimas.
01:48
People have been speculatingspekuliuojama
about this questionklausimas foreveramžinai.
38
96344
3171
Žmonės diskutavo šiuo klausimu
visais laikais.
01:51
CharlemagneKarolio Didžiojo, HolyŠventoji RomanRomos emperorimperatorius, said,
39
99539
2317
Romėnų imperatorius Karolis Didysis sakė:
01:53
"To have a secondantra languagekalba
is to have a secondantra soulsiela" --
40
101880
3036
„Mokėti antrą kalbą lyg turėti
antrą sielą“ –
01:56
strongstiprus statementpareiškimas
that languagekalba craftsamatai realitytikrovė.
41
104940
2503
stiprus teiginys, įrodantis, kad
kalba kuria realybę.
01:59
But on the other handranka,
ShakespeareShakespeare has JulietDžuljeta say,
42
107992
2990
Kita vertus, Šekspyras Džiuljetos
lūpomis sako:
02:03
"What's in a namevardas?
43
111006
1151
„Ką reiškia vardas?
Kitu vardu vadinki rožę,
02:04
A roserožė by any other namevardas
would smellkvapas as sweetsaldus."
44
112181
2334
o ji kvepės taip pat saldžiai.“
02:07
Well, that suggestssiūlo that maybe
languagekalba doesn't craftlaivas realitytikrovė.
45
115504
3053
Tai verčia manyti, kad galbūt
kalba nekuria realybės.
02:10
These argumentsargumentai have gonedingo
back and forthpirmyn for thousandstūkstančiai of yearsmetai.
46
118926
4006
Šie nesutarimai kyla jau tūkstančius metų.
02:15
But untiliki recentlyneseniai,
there hasn'tnėra been any dataduomenys
47
123400
2731
Iki šiol, nebuvo jokios informacijos,
02:18
to help us decidenuspręsti eitherarba way.
48
126155
1556
kuri padėtų mums nuspręsti.
02:20
RecentlyNeseniai, in my lablaboratorija
and other labslaboratorijos around the worldpasaulis,
49
128230
2452
Neseniai mano ir kitose
pasaulio laboratorijose
02:22
we'vemes turime startedprasidėjo doing researchtyrimai,
50
130706
1392
pradėjome tyrimą
02:24
and now we have actualfaktinis scientificmokslinis dataduomenys
to weighpasverti in on this questionklausimas.
51
132122
4437
ir turime realius mokslinius duomenis
šiuo klausimu.
02:28
So let me tell you about
some of my favoritemėgstamiausia examplespavyzdžiai.
52
136918
2541
Papasakosiu apie vienus
mėgstamiausių pavyzdžių.
02:31
I'll startpradėti with an examplepavyzdys
from an AboriginalAboriginal communitybendruomenė in AustraliaAustralija
53
139846
3414
Pradėsiu pavyzdžiu iš aborigenų
bendruomenės Australijoje,
02:35
that I had the chancetikimybė to work with.
54
143284
1728
su kuria turėjau galimybę dirbti.
02:37
These are the KuukKuuk ThaayorreThaayorre people.
55
145036
1743
Tai yra Kuuk Thaayorre genties
žmonės.
02:38
They livegyventi in PormpuraawPormpuraaw
at the very westvakaruose edgekraštas of CapeCape YorkJorkas.
56
146803
3794
Jie gyvena Pormpuraaw, vakarų
Cape Jorke.
02:43
What's coolSaunus about KuukKuuk ThaayorreThaayorre is,
57
151351
2236
Įdomus faktas apie Kuuk Thaayorre yra
tai, kad ten viskas
02:45
in KuukKuuk ThaayorreThaayorre, they don't use
wordsžodžiai like "left" and "right,"
58
153611
3058
02:48
and insteadvietoj to, everything
is in cardinalkardinolas directionskryptys:
59
156693
2684
nusakoma pasaulio kryptimis –
šiaurė, pietūs,
02:51
northŠiaurė, southpietuose, eastrytuose and westvakaruose.
60
159401
1424
rytai ir vakarai.
Ir kai sakau viskas,
tai yra viskas.
02:53
And when I say everything,
I really mean everything.
61
161425
2535
Sakytumėte:
02:55
You would say something like,
62
163984
1551
„O, ant tavo pietvakarinės
kojos skruzdė.“
02:57
"Oh, there's an antant
on your southwestį pietvakarius legkojos."
63
165559
2512
Arba: „Padėk savo puodelį šiek tiek
į šiaurės rytus.“
03:01
Or, "MovePerkelti your cuppuodelis
to the north-northeastŠiaurės šiaurės a little bitšiek tiek."
64
169178
2656
Tiesa, kai sveikiniesi Kuuk Thaayorre,
klausi:
03:04
In factfaktas, the way that you say "helloSveiki"
in KuukKuuk ThaayorreThaayorre is you say,
65
172404
3480
„Kuria kryptimi eini? “
03:07
"WhichKuri way are you going?"
66
175908
1266
Atsakymas turėtų būti toks:
03:09
And the answeratsakyti should be,
67
177198
1332
„Tolyn į šiaurės vakarus,
03:11
"North-northeastŠiaurės šiaurės in the fartoli distanceatstumas.
68
179014
1772
o kaip tu?“
03:12
How about you?"
69
180810
1321
Įsivaizduokite,
jei vaikščiojate aplink,
03:14
So imagineįsivaizduok as you're walkingvaikščioti
around your day,
70
182155
3132
tai kiekvienam sutiktam žmogui
03:17
everykiekvienas personasmuo you greetpasveikinti,
71
185311
1549
turite nurodyti,
kuria kryptimi einate.
03:18
you have to reportataskaita your headingAntraštė directionkryptis.
72
186884
2071
(Juokas.)
03:20
(LaughterJuokas)
73
188979
1179
Tačiau tai priverstų jus greičiau
orientuotis, tiesa?
03:22
But that would actuallyiš tikrųjų get you
orientedorientuotas prettygana fastgreitai, right?
74
190182
3331
Negalėtumėte išsisukti tik su „Labas“,
03:25
Because you literallypažodžiui
couldn'tnegalėjo get pastpraeitis "helloSveiki,"
75
193537
2960
jei nežinotumėte, kuria kryptimi einate.
03:28
if you didn't know
whichkuris way you were going.
76
196521
2075
Tiesą sakant, žmonės, kalbantys tokiomis
kalbomis, orientuojasi geriau.
03:31
In factfaktas, people who speakkalbėk languageskalbos
like this staylikti orientedorientuotas really well.
77
199969
3492
Jie orientuojasi geriau, nei manėme,
kad žmogus gali.
03:35
They staylikti orientedorientuotas better
than we used to think humansžmonės could.
78
203485
2925
Mes manėme, kad žmogus buvo
menkesnis už kitas būtybes
03:38
We used to think that humansžmonės
were worseblogiau than other creaturesbūtybių
79
206840
2852
dėl kelių biologinių priežasčių:
03:41
because of some biologicalbiologinis excuseatleiskite:
80
209716
1716
„O! Mes neturime magnetų savo snapuose
ar kriaunose.“
03:43
"Oh, we don't have magnetsmagnetai
in our beakssnapas or in our scalessvarstyklės."
81
211456
3325
Ne. Jei tavo kalba ir kultūra
moko tai daryti,
03:46
No; if your languagekalba and your culturekultūra
trainstraukiniai you to do it,
82
214805
2942
tu gali tai padaryti.
03:49
actuallyiš tikrųjų, you can do it.
83
217771
1249
Pasaulyje yra žmonių, kurie
orientuojasi puikiai.
03:51
There are humansžmonės around the worldpasaulis
who staylikti orientedorientuotas really well.
84
219044
3040
Tad sutikime,
03:54
And just to get us in agreementsusitarimas
85
222108
2128
kad tai skiriasi nuo to,
kaip mes tą darome.
03:56
about how differentskiriasi this is
from the way we do it,
86
224260
2595
Noriu, kad trumpam užmerktumėte akis
03:58
I want you all to closeUždaryti
your eyesakys for a secondantra
87
226879
2764
ir parodytumėte pietryčius.
04:02
and pointtaškas southeastį pietryčius.
88
230887
1353
(Juokas.)
04:04
(LaughterJuokas)
89
232264
1710
Likite užsimerkę. Parodykite.
04:05
Keep your eyesakys closeduždaryta. PointTaškas.
90
233998
1578
Gerai, galite atsimerkti.
04:10
OK, so you can openatviras your eyesakys.
91
238095
2017
Mačiau jus rodančius ten, ten, ten, ten...
04:12
I see you guys pointingnukreipę žymiklį there,
there, there, there, there ...
92
240136
3779
Aš pati nežinau, kur pietryčiai.
04:16
I don't know whichkuris way it is myselfsave --
93
244529
1878
(Juokas.)
04:18
(LaughterJuokas)
94
246431
1664
Nelabai pagelbėjote.
04:20
You have not been a lot of help.
95
248119
1658
(Juokas.)
04:21
(LaughterJuokas)
96
249801
1317
Tarkim tikslumas šioje auditorijoje
nebuvo labai didelis.
04:23
So let's just say the accuracytikslumas
in this roomkambarys was not very highaukštas.
97
251142
2920
Tarp kalbų yra didžiulis kognityvinių
sugebėjimų skirtumas, tiesa?
04:26
This is a bigdidelis differenceskirtumas in cognitivepažintinis
abilitygebėjimas acrossvisoje languageskalbos, right?
98
254086
3360
Kai vienoje, labai patyrusių žmonių,
kaip jūs, grupėje
04:29
Where one groupgrupė -- very
distinguishedišsiskiria groupgrupė like you guys --
99
257470
3395
nežino, kur kokia kryptis,
04:32
doesn't know whichkuris way is whichkuris,
100
260889
1563
bet kitoje grupėje
04:34
but in anotherkitas groupgrupė,
101
262476
1336
aš to paties klausčiau
penkiamečio ir jis žinotų.
04:35
I could askpaklausk a five-year-oldpenkerių metų
and they would know.
102
263836
2290
(Juokas.)
04:38
(LaughterJuokas)
103
266150
1084
Taip pat skiriasi žmonių laiko suvokimas.
04:39
There are alsotaip pat really bigdidelis differencesskirtumai
in how people think about time.
104
267258
3420
Taigi turiu skirtingo amžiaus
savo senelio nuotraukas.
04:42
So here I have picturesnuotraukos
of my grandfathersenelis at differentskiriasi agesamžius.
105
270702
4017
Jei paprašyčiau anglakalbio sudėlioti
pagal laiką,
04:46
And if I askpaklausk an EnglishAnglų speakergarsiakalbis
to organizeorganizuoti time,
106
274743
3227
jis turbūt išdėliotų štai taip:
04:49
they mightgali laygulėti it out this way,
107
277994
1485
iš kairės į dešinę.
04:51
from left to right.
108
279503
1151
Tai susiję su rašymo kryptimi.
04:52
This has to do with writingraštu directionkryptis.
109
280678
1831
Jei kalbėtume hebrajiškai ar
arabiškai,
04:54
If you were a speakergarsiakalbis of HebrewHebrajų or ArabicArabų,
110
282533
2026
tubūt darytumėte atvirkščiai:
04:56
you mightgali do it going
in the oppositepriešingas directionkryptis,
111
284583
2290
iš dešinės į kairę.
04:58
from right to left.
112
286897
1150
Tačiau kaip Kuuk Thaayorre,
05:01
But how would the KuukKuuk ThaayorreThaayorre,
113
289578
1585
jums jau žinoma aborigenų gentis,
tai darytų?
05:03
this AboriginalAboriginal groupgrupė I just
told you about, do it?
114
291187
2394
Jie nenaudoja žodžių „kairė“ ar „dešinė“.
05:05
They don't use wordsžodžiai
like "left" and "right."
115
293605
2118
Duosiu užuominą.
05:07
Let me give you hintužuomina.
116
295747
1492
Kai pasodiname žmones veidu į Pietus,
05:09
When we satsat people facingsusiduria su southpietuose,
117
297263
2551
jie deda nuotraukas
iš kairės į dešinę.
05:11
they organizedorganizuotas time from left to right.
118
299838
1858
Kai pasodiname juos veidu į Šiaurę,
05:14
When we satsat them facingsusiduria su northŠiaurė,
119
302391
2183
nuotraukos dedamos iš dešinės į kairę.
05:16
they organizedorganizuotas time from right to left.
120
304598
1975
Kai jie sėdėjo veidu į Rytus,
05:19
When we satsat them facingsusiduria su eastrytuose,
121
307026
2055
dėliojo nuotraukas link savęs.
05:21
time cameatėjo towardslink the bodykūnas.
122
309105
1740
Kokia tendencija?
05:23
What's the patternmodelis?
123
311608
1311
Iš Rytų į Vakarus, tiesa?
05:26
EastRytų to westvakaruose, right?
124
314056
1699
Taigi jiems laikas visiškai
nesusijęs su kūnu,
05:27
So for them, time doesn't actuallyiš tikrųjų
get lockedužrakintas on the bodykūnas at all,
125
315779
3502
tik su aplinka.
05:31
it getsgauna lockedužrakintas on the landscapekraštovaizdis.
126
319305
1540
Tad man, jei pasisuku šia kryptimi,
05:32
So for me, if I'm facingsusiduria su this way,
127
320869
1718
tada laikas bėga taip,
05:34
then time goeseina this way,
128
322611
1157
jei pasisuku šia kryptimi,
laikas bėga šia kryptimi.
05:35
and if I'm facingsusiduria su this way,
then time goeseina this way.
129
323792
2473
Pasisuku čia – laikas eina taip.
05:38
I'm facingsusiduria su this way, time goeseina this way --
130
326289
2000
Labai egocentriška leisti laiko
krypčiai vytis mane
05:40
very egocentricEgocentryk of me to have
the directionkryptis of time chaseVytis me around
131
328313
3967
kiekvieną kartą, kai pasisuku.
05:44
everykiekvienas time I turnpasukti my bodykūnas.
132
332304
1640
Kuuk Thaayorre visa tai priklauso
nuo aplinkos.
05:46
For the KuukKuuk ThaayorreThaayorre,
time is lockedužrakintas on the landscapekraštovaizdis.
133
334598
2647
Tai visiškai kitoks laiko suvokimas.
05:49
It's a dramaticallydramatiškai differentskiriasi way
of thinkingmąstymas about time.
134
337269
2819
Štai kitas labai gudrus
žmonių triukas.
05:52
Here'sČia yra anotherkitas really smartprotingas humanžmogus tricktriukas.
135
340112
1911
Tarkim klausčiau jūsų, kiek
pingvinų ten yra?
05:54
SupposeTarkime, kad I askpaklausk you
how manydaug penguinspingvinai are there.
136
342047
2213
Na, lažinuosi, kad žinau, kaip
išsprendėte šią užduotį.
05:56
Well, I betbet I know how you'dtu nori solveišspręsk
that problemproblema if you solvedišspręsta it.
137
344958
3154
„Vienas, du, trys, keturi, penki,
šeši, septyni, aštuoni.“
06:00
You wentnuėjo, "One, two, threetrys,
fourketuri, fivepenki, sixšeši, sevenseptyni, eightaštuoni."
138
348136
2827
Jūs juos suskaičiavote.
06:02
You countedskaičiuojamas them.
139
350987
1164
Sunumeravote juos ir
06:04
You namedpavadintas eachkiekvienas one with a numbernumeris,
140
352175
1609
paskutinis numeris reiškė pingvinų
skaičių.
06:05
and the last numbernumeris you said
was the numbernumeris of penguinspingvinai.
141
353808
2636
Tai nedidelis triukas, kurį jus
mokino naudoti vaikystėje –
06:08
This is a little tricktriukas
that you're taughtmokė to use as kidsvaikai.
142
356468
2862
išmokstate skaičių sąrašą ir
kaip jį pritaikyti.
06:11
You learnmokytis the numbernumeris listsąrašas
and you learnmokytis how to applytaikyti it.
143
359354
3051
Mažas lingvistinis
triukas.
06:14
A little linguistickalbinis tricktriukas.
144
362787
1446
Na, ne visos kalbos tai naudoja,
06:16
Well, some languageskalbos don't do this,
145
364804
1677
nes jos neturi tikslių skaičių pavadinimų.
06:18
because some languageskalbos
don't have exacttiksliai numbernumeris wordsžodžiai.
146
366505
3149
Yra kalbų, kurios neturi žodžio „septyni“
06:22
They're languageskalbos that don't have
a wordžodis like "sevenseptyni"
147
370039
2897
ar „aštuoni“.
06:24
or a wordžodis like "eightaštuoni."
148
372960
1401
Iš tiesų, žmonės, kalbantys
tomis kalbomis, neskaičiuoja
06:27
In factfaktas, people who speakkalbėk
these languageskalbos don't countsuskaičiuoti,
149
375033
2658
ir jiems yra sunku sekti tikslius kiekius.
06:29
and they have troublebėdas
keepingpalaikymas tracksekti of exacttiksliai quantitieskiekiai.
150
377715
2997
Taigi, jei paprašysiu palyginti pingvinų
skaičių su tokiu pačiu ančių skaičiumi,
06:32
So, for examplepavyzdys, if I askpaklausk you
to matchrungtynės this numbernumeris of penguinspingvinai
151
380736
3929
galėtumėte tai atlikti
06:36
to the sametas pats numbernumeris of ducksantys,
152
384689
2264
skaičiuodami.
06:38
you would be ablegalingas to do that by countingskaičiavimas.
153
386977
2144
Tačiau žmonės, nemokantys to lingvistinio
triuko, negali to padaryti.
06:41
But folksžmonės who don't have
that linguistickalbinis traitbruožas can't do that.
154
389145
3855
Kalbos skiriasi ir spalvų spektro
skirstymo būdu,
06:47
LanguagesKalbos alsotaip pat differskirtis in how
they dividepadalinti up the colorspalva spectrumspektras --
155
395653
3154
vizualiajame pasaulyje.
06:50
the visualvizualus worldpasaulis.
156
398831
1150
Vienos kalbos turi daug spalvą
nusakančių žodžių,
06:52
Some languageskalbos have
lots of wordsžodžiai for colorsspalvos,
157
400348
2152
06:54
some have only a couplepora wordsžodžiai,
"lightšviesa" and "darktamsi."
158
402524
2364
kitos turi kelis žodžius:
„šviesus“ ir „tamsus“.
06:56
And languageskalbos differskirtis in where they put
boundariesribas betweentarp colorsspalvos.
159
404912
3623
Kalbos skiriasi tuo, kur atsiranda
ribos tarp spalvų.
Pavyzdžiui, anglakalbiams, žodis
mėlyna reiškia visas spalvas,
07:00
So, for examplepavyzdys, in EnglishAnglų,
there's a worldpasaulis for bluemėlynas
160
408559
3215
kurias galite matyti ekrane.
07:03
that coversviršeliai all of the colorsspalvos
that you can see on the screenekranas,
161
411798
3135
Tačiau rusų kalboje bendro žodžio nėra.
07:06
but in RussianRusų, there isn't a singlevienišas wordžodis.
162
414957
2006
Rusakalbiai turi atskirti
07:08
InsteadVietoj to, RussianRusų speakersgarsiakalbiai
have to differentiatediferencijuoti
163
416987
2206
šviesiai mėlyną „goluboy“
07:11
betweentarp lightšviesa bluemėlynas, "goluboygoluboy,"
164
419217
1471
nuo tamsiai mėlynos „siniy“.
07:12
and darktamsi bluemėlynas, "siniysiniy."
165
420712
1576
Tad rusai turi tokią kalbinę patirtį,
07:15
So RussiansRusai have this lifetimegyvenimas
of experiencepatirtis of, in languagekalba,
166
423138
3983
atskirdami šias dvi spalvas.
07:19
distinguishingišskyrimas these two colorsspalvos.
167
427145
1869
Kai mes išmėginame žmonių gebėjimą
atskirti šias spalvas,
07:21
When we testbandymas people'sžmonių abilitygebėjimas
to perceptuallyperceptually discriminatediskriminuoti these colorsspalvos,
168
429038
3963
pastebime, kad rusakalbiai yra greitesni
07:25
what we find is that
RussianRusų speakersgarsiakalbiai are fastergreičiau
169
433025
2521
šiame lingvistiniame
apribojime.
07:27
acrossvisoje this linguistickalbinis boundaryriba.
170
435570
1558
Jie greičiau nurodo skirtumą tarp
07:29
They're fastergreičiau to be ablegalingas
to tell the differenceskirtumas
171
437152
2282
šviesiai ir tamsiai mėlynos.
07:31
betweentarp a lightšviesa and darktamsi bluemėlynas.
172
439458
1458
Kai tyrinėji žmonių smegenis, kol jie
žiūri į spalvas,
07:33
And when you look at people'sžmonių brainssmegenys
as they're looking at colorsspalvos --
173
441299
3264
tarkim, kad spalvos pamažu pereina
iš šviesiai į tamsiai mėlyną.
07:36
say you have colorsspalvos shiftingperėjimas slowlylėtai
from lightšviesa to darktamsi bluemėlynas --
174
444587
3335
Žmonių, kurie naudoja skirtingus
žodžius spalvoms, smegenys
07:40
the brainssmegenys of people who use
differentskiriasi wordsžodžiai for lightšviesa and darktamsi bluemėlynas
175
448798
4452
nustebins, nes žmonės sakys, kad
07:45
will give a surprisedsiurprizas reactionreakcija
as the colorsspalvos shiftpamainą from lightšviesa to darktamsi,
176
453274
3510
kažkas drąstiškai pasikeitė.
07:48
as if, "OohOoh, something
has categoricallykategoriškai changedpasikeitė,"
177
456808
3182
O, pavyzdžiui, anglakalbių smegenys
07:52
whereaskadangi the brainssmegenys
of EnglishAnglų speakersgarsiakalbiai, for examplepavyzdys,
178
460014
2446
neatskiria šių dviejų spalvų ir žmonės
07:54
that don't make
this categoricalkategoriškas distinctionskirtumas,
179
462484
2140
nepastebi skirtumo,
07:56
don't give that surprisesiurprizas,
180
464648
1196
nes niekas labai nepasikeičia.
07:57
because nothing is categoricallykategoriškai changingkeičiasi.
181
465868
2083
Kalbos turi įvairiausių struktūrinių
vingrybių.
08:02
LanguagesKalbos have all kindsrūšys
of structuralstruktūrinis quirksPhotoshop.
182
470054
2504
Ši – viena mano mėgiamiausių.
08:04
This is one of my favoritesParankiniai.
183
472582
1337
08:05
Lots of languageskalbos have grammaticalgramatikos genderLytis;
184
473943
2432
Daugybė kalbų turi gramatinę giminę.
Kiekvienam daiktavardžiui priskiriama
giminė, dažniausiai vyriška ar moteriška.
08:08
everykiekvienas nounDaiktavardis getsgauna assignedpriskirtas a genderLytis,
oftendažnai masculinevyriškas or femininemoteriškas.
185
476399
4630
Šios giminės tarp kalbų skiriasi.
08:13
And these gendersgiminės differskirtis acrossvisoje languageskalbos.
186
481053
2057
Pavyzdžiui, vokiečių kalboje Saulė yra
moteriškos, o Mėnulis vyriškos giminės.
08:15
So, for examplepavyzdys, the sunsaulė is femininemoteriškas
in GermanVokiečių but masculinevyriškas in SpanishIspanų,
187
483134
4541
Ispanų kalboje atvirkščiai.
08:19
and the moonmėnulis, the reverseatvirkštinis.
188
487699
1348
„Ar tai gali turėti įtakos žmonių
mąstymui?“
08:21
Could this actuallyiš tikrųjų have any
consequencepasekmė for how people think?
189
489634
3462
„Ar vokiečiai galvoja apie Saulę
kaip moterį,
08:25
Do GermanVokiečių speakersgarsiakalbiai think of the sunsaulė
as somehowkažkaip more female-likekaip moterys,
190
493120
3994
o Mėnulį kaip apie vyrą?“
08:29
and the moonmėnulis somehowkažkaip more male-likeVyrai-kaip?
191
497138
1906
Pasirodo, kad taip.
08:31
ActuallyIš tikrųjų, it turnspasisuka out that's the caseatvejis.
192
499767
1906
Taigi, jei paprašysite vokiečio ir ispano
apibūdinti tiltą,
08:33
So if you askpaklausk GermanVokiečių and SpanishIspanų speakersgarsiakalbiai
to, say, describeapibūdinti a bridgetiltas,
193
501697
5423
tokį kaip šis,
08:39
like the one here --
194
507144
1436
„tiltas“ bus moteriškos giminės vokiečiui,
08:40
"bridgetiltas" happensatsitinka to be grammaticallygramatiškai
femininemoteriškas in GermanVokiečių,
195
508604
3349
o ispanui vyriškos.
08:43
grammaticallygramatiškai masculinevyriškas in SpanishIspanų --
196
511977
2156
Vokiečiai vadina tiltus gražiais,
elegantiškais
08:46
GermanVokiečių speakersgarsiakalbiai are more likelytikėtina
to say bridgestiltai are "beautifulgrazus," "elegantelegantiškas"
197
514157
4318
ir kitais tipiniais moteriškais
žodžiais.
08:50
and stereotypicallystereotipiškai femininemoteriškas wordsžodžiai.
198
518499
2127
Ispanai sakytų, kad tiltai
08:52
WhereasKadangi SpanishIspanų speakersgarsiakalbiai
will be more likelytikėtina to say
199
520650
2509
galingi ir tvirti –
08:55
they're "strongstiprus" or "long,"
200
523183
1546
tai vyriški apibūdinimai.
08:56
these masculinevyriškas wordsžodžiai.
201
524753
1386
(Juokas.)
09:00
(LaughterJuokas)
202
528849
1680
Kalbos skirtingai apibūdina ir įvykius.
09:03
LanguagesKalbos alsotaip pat differskirtis in how
they describeapibūdinti eventsrenginiai, right?
203
531396
4122
Tarkim šis įvykis, atsitiktinumas.
09:08
You take an eventįvykis like this, an accidentavarija.
204
536060
2346
Anglų kalboje sakytume:
„Jis sudaužė vazą“.
09:10
In EnglishAnglų, it's fine to say,
"He brokesumušė the vasevazos."
205
538430
2788
Kalboje kaip ispanų sakytume:
09:13
In a languagekalba like SpanishIspanų,
206
541869
2544
„Vaza sudužo“ arba
09:16
you mightgali be more likelytikėtina
to say, "The vasevazos brokesumušė,"
207
544437
2847
„Vaza susidaužė“.
09:19
or, "The vasevazos brokesumušė itselfpats."
208
547308
1561
Jei tai atsitiktinumas, nesakysite,
kad kažkas tai padarė.
09:21
If it's an accidentavarija, you wouldn'tnebūtų say
that someonekas nors did it.
209
549332
3222
Anglų kalboje mes galime sakyti net taip:
09:24
In EnglishAnglų, quitegana weirdlyUpiornie,
we can even say things like,
210
552578
3406
„Susilaužiau sau ranką“.
09:28
"I brokesumušė my armranka."
211
556008
1247
Daugelyje kalbų negalėtumėte naudoti
09:29
Now, in lots of languageskalbos,
212
557953
1834
tokios sandaros sakinio.
Jei esate lunatikas
09:31
you couldn'tnegalėjo use that constructionstatyba
unlessnebent you are a lunaticbeprotis
213
559811
3171
ir išėjote su tikslu susilaužyti
tą ranką –
09:35
and you wentnuėjo out
looking to breakpertrauka your armranka --
214
563006
2129
(Juokas.)
09:37
(LaughterJuokas)
215
565159
1002
jums pavyko.
09:38
and you succeededpavyko.
216
566185
1151
Jei tai įvyko netyčia, vartotumėte
kitokios sandaros sakinį.
09:39
If it was an accidentavarija,
you would use a differentskiriasi constructionstatyba.
217
567360
3264
Visgi, yra ir pasekmių.
09:42
Now, this has consequencespasekmės.
218
570648
1805
Žmonės, kalbantys skirtingomis kalbomis,
atkreips dėmesį į skirtingus dalykus,
09:44
So, people who speakkalbėk differentskiriasi languageskalbos
will paysumokėti attentiondėmesio to differentskiriasi things,
219
572477
4188
priklausomai nuo to, ko jų kalba
reikalauja.
09:48
dependingpriklausomai nuo on what their languagekalba
usuallypaprastai requiresreikalauja them to do.
220
576689
3406
Jei parodysime tą patį įvykį anglakalbiams
ir ispanų kalba šnekantiems,
09:52
So we showRodyti the sametas pats accidentavarija
to EnglishAnglų speakersgarsiakalbiai and SpanishIspanų speakersgarsiakalbiai,
221
580119
4172
anglakalbiai atsimins, kas tai padarė,
09:56
EnglishAnglų speakersgarsiakalbiai will rememberPrisiminti who did it,
222
584315
3285
nes anglų kalba reikalauja sakyti: „Jis
tai padarė. Jis sudaužė vazą.“
10:00
because EnglishAnglų requiresreikalauja you
to say, "He did it; he brokesumušė the vasevazos."
223
588525
3414
O ispanų kalba šnekantys žmonės atsmins
ne tą, kas tai padarė,
10:03
WhereasKadangi SpanishIspanų speakersgarsiakalbiai mightgali be
lessmažiau likelytikėtina to rememberPrisiminti who did it
224
591963
3203
jei tai atsitiktinumas,
10:07
if it's an accidentavarija,
225
595190
1151
bet faktą, kad tai įvyko netyčia.
10:08
but they're more likelytikėtina to rememberPrisiminti
that it was an accidentavarija.
226
596365
2829
Jie geriau atsimins ketinimus.
10:11
They're more likelytikėtina
to rememberPrisiminti the intentionketinimas.
227
599218
2436
Du žmonės, stebėdami tą patį įvykį,
10:13
So, two people watch the sametas pats eventįvykis,
228
601678
3083
tą patį nusikaltimą,
10:16
witnessliudytojas the sametas pats crimenusikaltimas,
229
604785
2081
galų gale įsimins skirtingus dalykus.
10:18
but endgalas up rememberingprisiminti
differentskiriasi things about that eventįvykis.
230
606890
3046
Tai, žinoma, turi pasekmių liudytojų
parodymams,
10:22
This has implicationspasekmės, of coursežinoma,
for eyewitnessliudytojas testimonyliudijimas.
231
610564
3259
kaltinimams ir bausmėms.
10:26
It alsotaip pat has implicationspasekmės
for blamekaltinti and punishmentbausmė.
232
614590
2362
Jei anglakalbiams
10:28
So if you take EnglishAnglų speakersgarsiakalbiai
233
616976
1807
parodytume ką nors, sudaužantį vazą,
10:30
and I just showRodyti you
someonekas nors breakinglaužymas a vasevazos,
234
618807
2164
jie sakytų: „Jis sudaužė vazą“ vietoj
„Vaza sudužo“,
10:32
and I say, "He brokesumušė the vasevazos,"
as opposedpriešinosi to "The vasevazos brokesumušė,"
235
620995
3855
net jei patys tai patirtų,
10:37
even thoughnors you can witnessliudytojas it yourselfsave,
236
625504
1913
pažiūrėtų vaizdo įrašą,
10:39
you can watch the videovideo,
237
627441
1268
stebėtų prieš vazą daromą nusikaltimą,
10:40
you can watch the crimenusikaltimas againstprieš the vasevazos,
238
628733
2162
jie labiau kažką nubaus, apkaltins
10:44
you will punishnubausti someonekas nors more,
239
632157
1767
sakydami: „Jis ją sudaužė“,
o ne:
10:45
you will blamekaltinti someonekas nors more
if I just said, "He brokesumušė it,"
240
633948
2853
„Ji sudužo.“
10:48
as opposedpriešinosi to, "It brokesumušė."
241
636825
1493
Kalba nulemia suvokimą apie įvykius.
10:50
The languagekalba guidesvadovai
our reasoningmotyvavimas about eventsrenginiai.
242
638931
3323
Daviau keletą pavyzdžių,
10:55
Now, I've givenpateiktas you a fewnedaug examplespavyzdžiai
243
643996
2886
kaip stipriai kalba gali formuoti mūsų
mąstymą
10:58
of how languagekalba can profoundlygiliai
shapefigūra the way we think,
244
646906
3727
skirtingais būdais.
11:02
and it does so in a varietyveislė of waysbūdai.
245
650657
2175
Kalba gali turėti didelį poveikį.
11:04
So languagekalba can have bigdidelis effectsefektai,
246
652856
1931
Tokį, kokį matėme su laiku ir erdve,
11:06
like we saw with spaceerdvė and time,
247
654811
1742
kai žmonės gali dėlioti laiką ir erdvę
11:08
where people can laygulėti out spaceerdvė and time
248
656577
1906
visiškai skirtingai.
11:10
in completelyvisiškai differentskiriasi
coordinatekoordinuoti framesrėmeliai from eachkiekvienas other.
249
658507
3241
Kalbos turi labai didelį poveikį –
11:14
LanguageKalba can alsotaip pat have
really deepgiliai effectsefektai --
250
662781
2234
atvejis su skaičiais.
11:17
that's what we saw
with the caseatvejis of numbernumeris.
251
665039
2184
Skaičių pavadinimai
11:19
HavingAtsižvelgdama countsuskaičiuoti wordsžodžiai in your languagekalba,
252
667572
2043
kalboje
11:21
havingturintys numbernumeris wordsžodžiai,
253
669639
1220
atveria duris į matematikos pasaulį.
11:22
opensatsidaro up the wholevisa worldpasaulis of mathematicsmatematika.
254
670883
2561
Žinoma, jei neskaičiuoji, negali
spręsti algebros,
11:25
Of coursežinoma, if you don't countsuskaičiuoti,
you can't do algebraalgebra,
255
673468
2503
negali daryti dalykų, būtinų
11:27
you can't do any of the things
256
675995
1564
tokio kambario kaip šis pastatymui,
11:29
that would be requiredreikalaujama
to buildstatyti a roomkambarys like this
257
677583
2743
ar šiai transliacijai sukurti, tiesa?
11:32
or make this broadcasttransliacijos, right?
258
680350
2004
Nedidelis skaičių pavadinimų triukas
yra kertinis
11:34
This little tricktriukas of numbernumeris wordsžodžiai
givessuteikia you a steppingžingsninis stoneakmuo
259
682836
2863
kognityvinės karalystės akmuo.
11:37
into a wholevisa cognitivepažintinis realmsritis.
260
685723
1481
Kalba gali turėti labai
ankstyvą poveikį –
11:40
LanguageKalba can alsotaip pat have
really earlyanksti effectsefektai,
261
688420
2295
atvejyje su spalvomis.
11:42
what we saw in the caseatvejis of colorspalva.
262
690739
2870
Tai labai paprasti, kasdieniniai
sprendimai.
11:46
These are really simplepaprasta,
basicpagrindinis, perceptualsuvokimas decisionssprendimai.
263
694205
2494
Tūkstančius jų priimame kiekvieną kartą
11:48
We make thousandstūkstančiai of them all the time,
264
696723
2360
ir vistiek kalba įsitraukia
11:51
and yetvis dar, languagekalba is gettinggauti in there
265
699107
1817
ir neduoda ramybės net mažyčiuose
pasirinkimuose.
11:52
and fussingFüssing even with these tinymažas little
perceptualsuvokimas decisionssprendimai that we make.
266
700948
4331
Kalba turi labai platų poveikį.
11:58
LanguageKalba can have really broadplatus effectsefektai.
267
706787
1859
Gramatinių giminių atvejis galbūt
šiek tiek kvailokas,
12:00
So the caseatvejis of grammaticalgramatikos genderLytis
mayGegužė be a little sillykvailas,
268
708670
3228
bet juk giminę turi visi daiktavardžiai.
12:03
but at the sametas pats time,
grammaticalgramatikos genderLytis appliestaikomas to all nounskalbos daiktavardžiai.
269
711922
3833
Tai reiškia, kad kalba gali formuoti,
kaip
12:08
That meansreiškia languagekalba can shapefigūra
how you're thinkingmąstymas
270
716061
2289
mąstome apie viską, ką vadiname
daiktavardžiais.
12:10
about anything that can be
namedpavadintas by a nounDaiktavardis.
271
718374
2887
Daugybę dalykų.
12:14
That's a lot of stuffdaiktai.
272
722185
1329
Galiausiai, daviau jums pavyzdį, kaip
kalba formuoja
12:16
And finallypagaliau, I gavedavė you an examplepavyzdys
of how languagekalba can shapefigūra things
273
724449
3257
mums asmeniškus dalykus –
12:19
that have personalasmeninis weightsvoris to us --
274
727730
1636
kaltinimus, bausmes ar liudininkų
atsiminimus.
12:21
ideasidėjos like blamekaltinti and punishmentbausmė
or eyewitnessliudytojas memoryatmintis.
275
729390
2576
Tai svarbu mūsų kasdieniniame gyvenime.
12:23
These are importantsvarbu things
in our dailykasdien livesgyvena.
276
731990
2164
Lingvistininės įvairovės grožis
atskleidžia,
12:28
Now, the beautygrožis of linguistickalbinis diversityįvairovė
is that it revealsatskleidžia to us
277
736153
5001
koks išmoningas ir prisitaikantis
yra žmogaus protas.
12:33
just how ingeniousgudrus and how flexiblelankstus
the humanžmogus mindprotas is.
278
741178
3947
Žmogaus protas išrado ne vieną, o
7000 kognityvių visatų –
12:37
HumanŽmogaus mindsprotai have inventedišrastas
not one cognitivepažintinis universevisata, but 7,000 --
279
745775
4531
tiek kalbų yra kalbama pasaulyje.
12:42
there are 7,000 languageskalbos
spokenpasakyta around the worldpasaulis.
280
750330
2358
Mes galime sukurti dar daugiau.
12:46
And we can createsukurti manydaug more --
281
754010
1677
Kalbos yra gyvos,
12:47
languageskalbos, of coursežinoma, are livinggyvenimas things,
282
755711
3083
galime jas šlifuoti ir keisti pagal savo
poreikius.
12:50
things that we can honegaląstuvas
and changekeisti to suitkostiumas our needsporeikiai.
283
758818
3766
Blogiausia tai, kad šiuo metu
prarandame tiek daug
12:55
The tragictragiškas thing is that we're losingpraranda
so much of this linguistickalbinis diversityįvairovė
284
763786
3483
lingvistinės įvairovės.
12:59
all the time.
285
767293
1151
Kas savaitę išnyksta viena kalba.
13:00
We're losingpraranda about one languagekalba a weeksavaitę,
286
768468
1892
Tokiu greičiu
13:02
and by some estimatesapskaičiavimai,
287
770384
1466
pusė pasaulio kalbų išnyks per ateinančius
100 metų.
13:03
halfpusė of the world'spasaulis languageskalbos
will be gonedingo in the nextKitas hundredšimtas yearsmetai.
288
771874
3267
Dar blogiau tai, kad beveik viskas,
13:07
And the even worseblogiau newsnaujienos is that right now,
289
775966
2822
ką žinome apie žmogaus protą ir smegenis,
13:10
almostbeveik everything we know about
the humanžmogus mindprotas and humanžmogus brainsmegenys
290
778812
3708
yra pagrįsta amerikiečių anglakalbių
studentų
13:14
is basedpagrįstas on studiesstudijos of usuallypaprastai AmericanAmerikos
English-speakingAngliškai kalbantis undergraduatesstudentams
291
782544
5028
tyrimais.
13:19
at universitiesuniversitetai.
292
787596
1324
Tai išskiria beveik visus žmones, tiesa?
13:22
That excludesneapima almostbeveik all humansžmonės. Right?
293
790742
3533
Viskas, ką žinome apie žmogaus protą,
yra labai siaura ir šališka,
13:26
So what we know about the humanžmogus mindprotas
is actuallyiš tikrųjų incrediblyneįtikėtinai narrowsiaura and biasedšališkas,
294
794299
4971
todėl mokslas turi patobulėti.
13:31
and our sciencemokslas has to do better.
295
799294
3236
Noriu baigti paskutine mintimi.
13:37
I want to leavepalikti you
with this finalgalutinis thought.
296
805987
2259
Pasakojau, kaip skiriasi kitakalbių
mąstymas,
13:40
I've told you about how speakersgarsiakalbiai
of differentskiriasi languageskalbos think differentlyskirtingai,
297
808270
3513
žinoma, svarbu ne kaip kitur žmonės mąsto.
13:43
but of coursežinoma, that's not about
how people elsewherekitur think.
298
811807
3284
Svarbu, kaip jūs galvojate,
13:47
It's about how you think.
299
815115
1419
kaip kalba formuoja jūsų mąstymą.
13:48
It's how the languagekalba that you speakkalbėk
shapesformos the way that you think.
300
816558
3606
Tai leidžia klausti:
13:53
And that givessuteikia you the opportunitygalimybė to askpaklausk,
301
821070
2576
„Kodėl mąstau būtent taip?“
13:55
"Why do I think the way that I do?"
302
823670
2071
„Kaip galėčiau mąstyti kitaip?“
13:57
"How could I think differentlyskirtingai?"
303
825765
1596
Ir taip pat,
13:59
And alsotaip pat,
304
827908
1365
„Kokias mintis noriu kurti?“
14:01
"What thoughtsmintis do I wishnoras to createsukurti?"
305
829297
1727
Ačiū labai.
14:03
Thank you very much.
306
831842
1159
(Aplodismentai.)
14:05
(ApplausePlojimai)
307
833025
2756

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Lera Boroditsky - Cognitive scientist
Lera Boroditsky is trying to figure out how humans get so smart.

Why you should listen

Lera Boroditsky is an associate professor of cognitive science at University of California San Diego and editor in chief of Frontiers in Cultural Psychology. She previously served on the faculty at MIT and at Stanford. Her research is on the relationships between mind, world and language (or how humans get so smart).

Boroditsky has been named one of 25 visionaries changing the world by the Utne Reader, and is also a Searle Scholar, a McDonnell scholar, recipient of an NSF Career award and an APA Distinguished Scientist lecturer. She once used the Indonesian exclusive "we" correctly before breakfast and was proud of herself about it all day.

More profile about the speaker
Lera Boroditsky | Speaker | TED.com