ABOUT THE SPEAKER
Lera Boroditsky - Cognitive scientist
Lera Boroditsky is trying to figure out how humans get so smart.

Why you should listen

Lera Boroditsky is an associate professor of cognitive science at University of California San Diego and editor in chief of Frontiers in Cultural Psychology. She previously served on the faculty at MIT and at Stanford. Her research is on the relationships between mind, world and language (or how humans get so smart).

Boroditsky has been named one of 25 visionaries changing the world by the Utne Reader, and is also a Searle Scholar, a McDonnell scholar, recipient of an NSF Career award and an APA Distinguished Scientist lecturer. She once used the Indonesian exclusive "we" correctly before breakfast and was proud of herself about it all day.

More profile about the speaker
Lera Boroditsky | Speaker | TED.com
TEDWomen 2017

Lera Boroditsky: How language shapes the way we think

Lera Boroditsky: Cum modifică limbajul modul în care gândim

Filmed:
9,816,653 views

Există aproximativ 7.000 de limbi vorbite în jurul lumii, și toate au sunete, vocabular și structuri diferite. Dar modifică ele modul în care gândim? Cercetătorul cognitiv Lera Boroditsky împărtășește câteva exemple de limbaj, de la comunitățile aborigene din Australia ce folosesc direcțiile cardinale în loc de stânga și dreapta, la multiple cuvinte pentru culoarea albastră din limba rusă, ce sugerează că răspunsul e un răsunător da. „Frumusețea diversității lingvistice e că ne arată cât de ingenioasă și flexibilă e mintea umană”, spune Boroditsky. „Mintea umană nu a inventat doar un univers cognitiv, ci 7.000.”
- Cognitive scientist
Lera Boroditsky is trying to figure out how humans get so smart. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So, I'll be speakingvorbitor to you
usingutilizând languagelimba ...
0
940
2575
Am să vă vorbesc folosind limbajul...
00:16
because I can.
1
4090
1520
pentru că pot.
00:17
This is one these magicalmagic abilitiesabilităţi
that we humansoameni have.
2
5634
3153
E una dintre abilitățile magice
pe care noi, oamenii, le avem.
00:21
We can transmittransmite really complicatedcomplicat
thoughtsgânduri to one anothero alta.
3
9114
3952
Putem să ne transmitem
gânduri foarte complicate.
00:25
So what I'm doing right now is,
I'm makingluare soundssunete with my mouthgură
4
13479
3595
Așa că ceea ce fac acum e
să produc sunete folosind gura
00:29
as I'm exhalingexpirati.
5
17098
1215
în timp ce expir.
00:30
I'm makingluare tonestonuri and hisseshisses and puffsTaticii,
6
18337
2348
Produc tonuri, șuierături și pufăituri,
00:32
and those are creatingcrearea
airaer vibrationsvibratii in the airaer.
7
20709
3010
iar acestea creează vibrații în aer.
00:35
Those airaer vibrationsvibratii are travelingcălător to you,
8
23743
2446
Acele vibrații ajung la voi,
00:38
they're hittinglovind your eardrumstimpanele,
9
26213
1785
se lovesc de timpane,
00:40
and then your braincreier takes
those vibrationsvibratii from your eardrumstimpanele
10
28022
4580
iar apoi creierul preia acele vibrații
de la timpane
00:44
and transformstransformatele them into thoughtsgânduri.
11
32626
2753
și le transformă în gânduri.
00:48
I hopesperanţă.
12
36031
1151
Sper.
(Râsete)
00:49
(LaughterRâs)
13
37206
1003
Sper că asta se întâmplă.
00:50
I hopesperanţă that's happeninglucru.
14
38233
1157
00:51
So because of this abilityabilitate,
we humansoameni are ablecapabil to transmittransmite our ideasidei
15
39414
4576
Datorită acestei abilități, noi oamenii
putem să ne transmitem ideile
00:56
acrosspeste vastvast reachesajunge of spacespaţiu and time.
16
44014
2692
peste întinderi mari de spațiu și timp.
00:58
We're ablecapabil to transmittransmite
knowledgecunoştinţe acrosspeste mindsminți.
17
46730
4536
Putem transmite cunoștințe
de la o minte la alta.
01:03
I can put a bizarrebizar newnou ideaidee
in your mindminte right now.
18
51290
3161
Pot sădi o idee nouă și bizară
în mintea voastră chiar acum.
01:06
I could say,
19
54475
1155
Aș putea spune:
01:08
"ImagineImaginaţi-vă a jellyfishmeduze waltzingWaltzing in a librarybibliotecă
20
56367
3208
„Imaginați-vă o meduză valsând
într-o bibliotecă
01:11
while thinkinggândire about quantumcuantic mechanicsmecanica."
21
59599
2176
în timp ce se gândește
la mecanica cuantică.”
01:13
(LaughterRâs)
22
61799
1398
(Râsete)
01:15
Now, if everything has goneplecat
relativelyrelativ well in your life so fardeparte,
23
63221
3028
Dacă v-a mers relativ bine până acum,
01:18
you probablyprobabil haven'tnu au had
that thought before.
24
66273
2112
probabil nu ați mai avut
gândul acesta înainte.
01:20
(LaughterRâs)
25
68409
1002
(Râsete)
01:21
But now I've just madefăcut you think it,
26
69435
1732
Dar acum v-am făcut să vă gândiți,
01:23
throughprin languagelimba.
27
71191
1155
cu ajutorul limbajului.
Bineînțeles, nu există
doar o singură limbă în lume,
01:24
Now of coursecurs, there isn't just
one languagelimba in the worldlume,
28
72654
2724
sunt aproape 7.000 de limbi vorbite
pe tot globul.
01:27
there are about 7,000 languageslimbi
spokenvorbit around the worldlume.
29
75402
2645
Toate limbile diferă una de cealaltă
din tot felul de puncte de vedere.
01:30
And all the languageslimbi differdiferi
from one anothero alta in all kindstipuri of waysmoduri.
30
78071
3160
01:33
Some languageslimbi have differentdiferit soundssunete,
31
81255
3091
Unele limbi au sunete diferite,
01:36
they have differentdiferit vocabularieslexic,
32
84370
1719
vocabular diferit,
01:38
and they alsode asemenea have differentdiferit structuresstructuri --
33
86113
2039
structuri diferite,
01:40
very importantlyimportant, differentdiferit structuresstructuri.
34
88176
1887
foarte important, structuri diferite.
Acest lucru naște întrebarea:
01:42
That begsimploră the questionîntrebare:
35
90896
1192
01:44
Does the languagelimba we speakvorbi
shapeformă the way we think?
36
92112
2612
Influențează limba pe care o vorbim
felul în care gândim?
01:46
Now, this is an ancientvechi questionîntrebare.
37
94748
1572
E o întrebare străveche.
01:48
People have been speculatingspeculaţii
about this questionîntrebare foreverpentru totdeauna.
38
96344
3171
Dintotdeauna s-a speculat
pe marginea acestei întrebări.
Carol cel Mare, împărat
al Sfântului Imperiu Roman, a spus:
01:51
CharlemagneCarol cel mare, HolySfânt RomanRoman emperorîmpărat, said,
39
99539
2317
01:53
"To have a secondal doilea languagelimba
is to have a secondal doilea soulsuflet" --
40
101880
3036
„A avea o a doua limbă înseamnă
a avea un al doilea suflet.”
01:56
strongputernic statementafirmație
that languagelimba craftsmeserii realityrealitate.
41
104940
2503
O afirmație puternică
cum că limba modelează realitatea.
01:59
But on the other handmână,
ShakespeareShakespeare has JulietJulieta say,
42
107992
2990
Pe de altă parte însă,
Julieta lui Shakespeare spune:
02:03
"What's in a nameNume?
43
111006
1151
„Ce e un nume?
02:04
A roseTrandafir by any other nameNume
would smellmiros as sweetdulce."
44
112181
2334
Un trandafir cu orice alt nume
ar mirosi la fel de dulce.”
02:07
Well, that suggestssugerează that maybe
languagelimba doesn't craftambarcațiune realityrealitate.
45
115504
3053
Asta sugerează faptul că poate limbajul
nu modelează realitatea.
02:10
These argumentsargumente have goneplecat
back and forthmai departe for thousandsmii of yearsani.
46
118926
4006
Aceste argumente au tot oscilat
de-a lungul a mii de ani.
02:15
But untilpana cand recentlyrecent,
there hasn'tnu are been any datadate
47
123400
2731
Dar până recent nu au existat date
02:18
to help us decidea decide eitherfie way.
48
126155
1556
care să ne ajute să ne decidem.
02:20
RecentlyRecent, in my lablaborator
and other labslaboratoare around the worldlume,
49
128230
2452
Recent, în laboratorul meu
și în altele din lume,
02:22
we'vene-am starteda început doing researchcercetare,
50
130706
1392
am început munca de cercetare,
02:24
and now we have actualreal scientificștiințific datadate
to weighcântări in on this questionîntrebare.
51
132122
4437
iar acum avem date științifice
care oferă un răspuns.
02:28
So let me tell you about
some of my favoritefavorit examplesexemple.
52
136918
2541
Să vă spun câteva
dintre exemplele mele favorite.
02:31
I'll startstart with an exampleexemplu
from an AboriginalAborigen communitycomunitate in AustraliaAustralia
53
139846
3414
Voi începe cu cel al unei comunități
de aborigeni din Australia
02:35
that I had the chanceşansă to work with.
54
143284
1728
cu care am avut șansa să lucrez.
02:37
These are the KuukKuuk, Marea Britanie ThaayorreThaayorre people.
55
145036
1743
Aceștia sunt poporul Kuuk Thaayorre.
02:38
They livetrăi in PormpuraawPormpuraaw, OOO
at the very westvest edgemargine of CapeCape YorkYork.
56
146803
3794
Trăiesc în Pormpuraaw,
la marginea vestică a Cape York.
02:43
What's coolmisto about KuukKuuk, Marea Britanie ThaayorreThaayorre is,
57
151351
2236
Ce e interesant la poporul Kuuk Thaayorre
e că nu folosesc cuvintele
„stânga” sau „dreapta”,
02:45
in KuukKuuk, Marea Britanie ThaayorreThaayorre, they don't use
wordscuvinte like "left" and "right,"
58
153611
3058
02:48
and insteadin schimb, everything
is in cardinalCardinalul directionsdirectii:
59
156693
2684
în schimb folosesc direcțiile
cardinale pentru orice:
02:51
northNord, southsud, eastOrientul and westvest.
60
159401
1424
nord, sud, est și vest.
02:53
And when I say everything,
I really mean everything.
61
161425
2535
Și când spun în orice,
chiar asta vreau să spun.
02:55
You would say something like,
62
163984
1551
Ei ar fi spus:
02:57
"Oh, there's an antfurnică
on your southwestsud-vest legpicior."
63
165559
2512
„Am o furnică pe piciorul sud-vestic.”
03:01
Or, "MoveMuta your cupceașcă
to the north-northeastNord-nord-est a little bitpic."
64
169178
2656
Sau „Mută cana de cafea
la nord-nord-est puțin.”
03:04
In factfapt, the way that you say "hellobuna"
in KuukKuuk, Marea Britanie ThaayorreThaayorre is you say,
65
172404
3480
De fapt, un mod de a spune „salut”
în Kuuk Thaayorre e să zici
03:07
"WhichCare way are you going?"
66
175908
1266
„În ce direcție te îndrepți?”
03:09
And the answerRăspuns should be,
67
177198
1332
Iar răspunsul ar trebui să spună:
03:11
"North-northeastNord-nord-est in the fardeparte distancedistanţă.
68
179014
1772
„Spre nord-nord-est.
03:12
How about you?"
69
180810
1321
Dar tu?”
03:14
So imagineimagina as you're walkingmers
around your day,
70
182155
3132
Imaginează-ți că în timpul zilei
03:17
everyfiecare personpersoană you greetSalut,
71
185311
1549
fiecărei persoane pe care o saluți
03:18
you have to reportraport your headingrubrică directiondirecţie.
72
186884
2071
trebuie să îi spui încotro te îndrepți.
03:20
(LaughterRâs)
73
188979
1179
(Râsete)
03:22
But that would actuallyde fapt get you
orientedorientate spre prettyfrumos fastrapid, right?
74
190182
3331
Așa poți învăța să te orientezi
foarte repede, nu?
03:25
Because you literallyliteralmente
couldn'tnu a putut get pasttrecut "hellobuna,"
75
193537
2960
Pentru că nu ai putea spune „salut”,
03:28
if you didn't know
whichcare way you were going.
76
196521
2075
dacă nu știi în ce direcție te îndrepți.
03:31
In factfapt, people who speakvorbi languageslimbi
like this staystau orientedorientate spre really well.
77
199969
3492
De fapt, oamenii care folosesc
acest limbaj sunt foarte bine orientați.
03:35
They staystau orientedorientate spre better
than we used to think humansoameni could.
78
203485
2925
Sunt mai bine orientați
decât am putea crede că pot oamenii.
03:38
We used to think that humansoameni
were worsemai rau than other creaturescreaturi
79
206840
2852
Credeam că oamenii sunt mai puțin
buni decât alte animale
03:41
because of some biologicalbiologic excusescuză:
80
209716
1716
din cauza unor motive biologice:
03:43
"Oh, we don't have magnetsmagneţi
in our beaksciocuri or in our scalescântare."
81
211456
3325
„Nu avem magneți în ciocuri sau în piele.”
03:46
No; if your languagelimba and your culturecultură
trainstrenuri you to do it,
82
214805
2942
Nu; dacă limba și cultura
te antrenează să o faci,
03:49
actuallyde fapt, you can do it.
83
217771
1249
poți să o faci.
03:51
There are humansoameni around the worldlume
who staystau orientedorientate spre really well.
84
219044
3040
Există oameni în lume
care se orientează foarte bine.
03:54
And just to get us in agreementacord
85
222108
2128
Și pentru a înțelege
03:56
about how differentdiferit this is
from the way we do it,
86
224260
2595
cât de diferit este de modul
în care o facem noi,
03:58
I want you all to closeînchide
your eyesochi for a secondal doilea
87
226879
2764
aș vrea să închideți ochii câteva secunde
04:02
and pointpunct southeastSud Est.
88
230887
1353
și să arătați sud-estul.
04:04
(LaughterRâs)
89
232264
1710
(Râsete)
04:05
Keep your eyesochi closedînchis. PointPunct.
90
233998
1578
Țineți ochii închiși. Indicați direcția.
04:10
OK, so you can opendeschis your eyesochi.
91
238095
2017
Bine, puteți deschide ochii.
04:12
I see you guys pointingarătând there,
there, there, there, there ...
92
240136
3779
Observați că ați arătat încolo,
încolo și acolo...
04:16
I don't know whichcare way it is myselfeu insumi --
93
244529
1878
nici eu nu știu în ce direcție e...
04:18
(LaughterRâs)
94
246431
1664
(Râsete)
04:20
You have not been a lot of help.
95
248119
1658
Dar nici voi nu ați fost de mare ajutor.
04:21
(LaughterRâs)
96
249801
1317
(Râsete)
04:23
So let's just say the accuracyprecizie
in this roomcameră was not very highînalt.
97
251142
2920
Putem spune că priceperea
acestei săli nu e foarte mare.
04:26
This is a bigmare differencediferență in cognitivecognitiv
abilityabilitate acrosspeste languageslimbi, right?
98
254086
3360
Asta e o mare diferență cognitivă
între limbi, nu?
04:29
Where one groupgrup -- very
distinguisheddistins groupgrup like you guys --
99
257470
3395
În timp ce un grup foarte special ca voi
04:32
doesn't know whichcare way is whichcare,
100
260889
1563
nu poate să se orienteze,
04:34
but in anothero alta groupgrup,
101
262476
1336
în alt grup în schimb
04:35
I could askcere a five-year-oldcinci de ani
and they would know.
102
263836
2290
aș putea întreba un copil
de cinci ani și el ar ști.
04:38
(LaughterRâs)
103
266150
1084
(Râsete)
04:39
There are alsode asemenea really bigmare differencesdiferențele
in how people think about time.
104
267258
3420
Există și mari diferențe în modul
în care oamenii se gândesc la timp.
04:42
So here I have picturespoze
of my grandfatherbunic at differentdiferit agesvârstele.
105
270702
4017
Acestea sunt poze cu bunicul meu
la diferite vârste.
04:46
And if I askcere an EnglishEngleză speakervorbitor
to organizeorganiza time,
106
274743
3227
Și dacă aș întreba un vorbitor
de limbă engleză să le organizeze,
04:49
they mightar putea laypune it out this way,
107
277994
1485
le-ar putea aranja astfel,
04:51
from left to right.
108
279503
1151
de la stânga la dreapta.
04:52
This has to do with writingscris directiondirecţie.
109
280678
1831
Are legătură cu direcția de scriere.
04:54
If you were a speakervorbitor of HebrewEbraică or ArabicArabă,
110
282533
2026
Dacă ești vorbitor de ebraică sau arabă,
04:56
you mightar putea do it going
in the oppositeopus directiondirecţie,
111
284583
2290
ai putea-o face invers,
04:58
from right to left.
112
286897
1150
de la dreapta la stânga.
05:01
But how would the KuukKuuk, Marea Britanie ThaayorreThaayorre,
113
289578
1585
Dar cum le-ar aranja poporul
Kuuk Thaayorre,
05:03
this AboriginalAborigen groupgrup I just
told you about, do it?
114
291187
2394
acest grup aborigen?
05:05
They don't use wordscuvinte
like "left" and "right."
115
293605
2118
Ei nu folosesc cuvinte
precum „stânga” sau „dreapta”.
05:07
Let me give you hintaluzie.
116
295747
1492
Să vă dau un indiciu.
05:09
When we satSAT people facingcu care se confruntă southsud,
117
297263
2551
Când stăteau cu fața spre sud,
05:11
they organizedorganizat time from left to right.
118
299838
1858
au ordonat timpul de la stânga la dreapta.
05:14
When we satSAT them facingcu care se confruntă northNord,
119
302391
2183
Când stăteau cu fața spre nord,
05:16
they organizedorganizat time from right to left.
120
304598
1975
au organizat timpul
de la dreapta la stânga.
05:19
When we satSAT them facingcu care se confruntă eastOrientul,
121
307026
2055
Când stăteau cu fața spre est,
05:21
time camea venit towardscătre the bodycorp.
122
309105
1740
timpul curgea spre ei.
05:23
What's the patternmodel?
123
311608
1311
Care e modelul?
05:26
EastEst to westvest, right?
124
314056
1699
De la est la vest, corect?
05:27
So for them, time doesn't actuallyde fapt
get lockedblocat on the bodycorp at all,
125
315779
3502
Pentru ei timpul nu se raporta la corp,
05:31
it getsdevine lockedblocat on the landscapepeisaj.
126
319305
1540
se raporta la suprafața pământului.
05:32
So for me, if I'm facingcu care se confruntă this way,
127
320869
1718
Pentru mine, dacă stau așa,
05:34
then time goesmerge this way,
128
322611
1157
timpul curge astfel,
05:35
and if I'm facingcu care se confruntă this way,
then time goesmerge this way.
129
323792
2473
și dacă stau așa,
atunci timpul curge astfel.
05:38
I'm facingcu care se confruntă this way, time goesmerge this way --
130
326289
2000
Și dacă stau îndreptată încolo
timpul curge așa...
05:40
very egocentricegocentric of me to have
the directiondirecţie of time chaseChase me around
131
328313
3967
E foarte egoist din partea mea
să fac timpul să mă urmărească
05:44
everyfiecare time I turnviraj my bodycorp.
132
332304
1640
de fiecare dată când îmi schimb
poziția corpului.
05:46
For the KuukKuuk, Marea Britanie ThaayorreThaayorre,
time is lockedblocat on the landscapepeisaj.
133
334598
2647
Pentru poporul Kuuk Thaayorre
timpul e legat de coordonatele spațiale.
05:49
It's a dramaticallydramatic differentdiferit way
of thinkinggândire about time.
134
337269
2819
E un mod total diferit
de a te raporta la timp.
05:52
Here'sAici este anothero alta really smartinteligent humanuman tricktruc.
135
340112
1911
Uite un alt truc al oamenilor.
05:54
SupposeSă presupunem că I askcere you
how manymulți penguinspinguini are there.
136
342047
2213
Să presupunem că te întreb
câți pinguini sunt în imagine.
05:56
Well, I betpariu I know how you'dte-ai solverezolva
that problemproblemă if you solvedrezolvat it.
137
344958
3154
Bănuiesc că știu cum ai aflat răspunsul.
06:00
You wenta mers, "One, two, threeTrei,
fourpatru, fivecinci, sixşase, sevenȘapte, eightopt."
138
348136
2827
Ai făcut: „Unu, doi, trei, patru,
cinci, șase, șapte, opt.”
06:02
You countednumărat them.
139
350987
1164
I-ai numărat.
I-ai atribuit fiecăruia un număr,
06:04
You namednumit eachfiecare one with a numbernumăr,
140
352175
1609
iar ultimul număr atribuit
e numărul de pinguini.
06:05
and the last numbernumăr you said
was the numbernumăr of penguinspinguini.
141
353808
2636
06:08
This is a little tricktruc
that you're taughtînvățat to use as kidscopii.
142
356468
2862
Dar acesta e un truc
pe care îl învățăm când suntem copii.
06:11
You learnînvăța the numbernumăr listlistă
and you learnînvăța how to applyaplica it.
143
359354
3051
Înveți să numeri și cum să o folosești.
06:14
A little linguisticlingvistic tricktruc.
144
362787
1446
Un mic truc lingvistic.
06:16
Well, some languageslimbi don't do this,
145
364804
1677
Unele limbi nu fac asta,
06:18
because some languageslimbi
don't have exactcorect numbernumăr wordscuvinte.
146
366505
3149
pentru că unele limbi nu au un cuvânt
pentru fiecare număr.
06:22
They're languageslimbi that don't have
a wordcuvânt like "sevenȘapte"
147
370039
2897
Există limbi ce nu au un cuvânt
pentru numărul șapte
06:24
or a wordcuvânt like "eightopt."
148
372960
1401
sau pentru opt.
De fapt, oamenii care vorbesc
aceste limbi nu pot număra,
06:27
In factfapt, people who speakvorbi
these languageslimbi don't countnumara,
149
375033
2658
06:29
and they have troublebucluc
keepingpăstrare trackurmări of exactcorect quantitiescantităţile.
150
377715
2997
și au probleme în definirea
cantităților exacte.
06:32
So, for exampleexemplu, if I askcere you
to matchMeci this numbernumăr of penguinspinguini
151
380736
3929
De exemplu, dacă te-aș ruga
să atribui fiecărui pinguin
06:36
to the samela fel numbernumăr of ducksraţe,
152
384689
2264
câte o rață,
06:38
you would be ablecapabil to do that by countingsocoteală.
153
386977
2144
vei reuși asta numărându-le.
06:41
But folksoameni buni who don't have
that linguisticlingvistic traittrăsătură can't do that.
154
389145
3855
Dar oamenii care nu au acest
truc lingvistic nu pot face asta.
06:47
LanguagesLimbi alsode asemenea differdiferi in how
they dividedivide up the colorculoare spectrumspectru --
155
395653
3154
Limbile diferă și prin modul
în care împart culorile,
06:50
the visualvizual worldlume.
156
398831
1150
lumea vizibilă.
06:52
Some languageslimbi have
lots of wordscuvinte for colorscolorate,
157
400348
2152
Unele limbi au multe cuvinte
pentru culori,
06:54
some have only a couplecuplu wordscuvinte,
"lightușoară" and "darkîntuneric."
158
402524
2364
altele au doar câteva cuvinte,
deschis și închis.
06:56
And languageslimbi differdiferi in where they put
boundarieslimite betweenîntre colorscolorate.
159
404912
3623
Și limbile diferă prin modul
în care diferențiază culorile.
07:00
So, for exampleexemplu, in EnglishEngleză,
there's a worldlume for bluealbastru
160
408559
3215
De exemplu, în engleză există
un cuvânt pentru albastru
07:03
that coverscapace all of the colorscolorate
that you can see on the screenecran,
161
411798
3135
care acoperă toate culorile de pe ecran,
07:06
but in RussianRusă, there isn't a singlesingur wordcuvânt.
162
414957
2006
dar în rusă nu e doar un cuvânt.
07:08
InsteadÎn schimb, RussianRusă speakersdifuzoare
have to differentiatese diferenția
163
416987
2206
În schimb, vorbitorii de rusă diferențiază
07:11
betweenîntre lightușoară bluealbastru, "goluboygoluboy,"
164
419217
1471
între albastrul deschis, „goluboy”
07:12
and darkîntuneric bluealbastru, "siniyîn Siniy."
165
420712
1576
și albastrul închis, „siniy”.
07:15
So RussiansRuşii have this lifetimedurata de viață
of experienceexperienţă of, in languagelimba,
166
423138
3983
Deci rușii au această experiență
a diferențierii lingvistice
07:19
distinguishingdistinctive these two colorscolorate.
167
427145
1869
a acestor două culori.
07:21
When we testTest people'soamenii lui abilityabilitate
to perceptuallyperceptually discriminatediscriminare these colorscolorate,
168
429038
3963
Dacă testăm abilitatea oamenilor
de a distinge între aceste două culori,
07:25
what we find is that
RussianRusă speakersdifuzoare are fastermai repede
169
433025
2521
descoperim că vorbitorii
de rusă sunt mai rapizi
07:27
acrosspeste this linguisticlingvistic boundarylimite.
170
435570
1558
în distingerea acestei diferențe.
07:29
They're fastermai repede to be ablecapabil
to tell the differencediferență
171
437152
2282
Sunt mai rapizi în diferențierea
07:31
betweenîntre a lightușoară and darkîntuneric bluealbastru.
172
439458
1458
unui albastru deschis de cel închis.
07:33
And when you look at people'soamenii lui brainscreier
as they're looking at colorscolorate --
173
441299
3264
Dacă analizezi creierul uman
în timp ce privește culorile...
07:36
say you have colorscolorate shiftingschimbare slowlyîncet
from lightușoară to darkîntuneric bluealbastru --
174
444587
3335
de exemplu de la albastru
deschis la închis,
07:40
the brainscreier of people who use
differentdiferit wordscuvinte for lightușoară and darkîntuneric bluealbastru
175
448798
4452
creierul oamenilor ce folosesc cuvinte
diferite pentru albastru deschis și închis
07:45
will give a surpriseduimit reactionreacţie
as the colorscolorate shiftschimb from lightușoară to darkîntuneric,
176
453274
3510
vor avea o reacție de uimire odată
ce culoare trece de la deschis la închis,
07:48
as if, "OohOoh, something
has categoricallyCategoric changedschimbat,"
177
456808
3182
ca și cum „Ceva s-a schimbat substanțial”,
07:52
whereasîntrucât the brainscreier
of EnglishEngleză speakersdifuzoare, for exampleexemplu,
178
460014
2446
pe când creierele vorbitorilor
de engleză, de exemplu,
07:54
that don't make
this categoricalcategorice distinctiondistincţie,
179
462484
2140
nu fac această diferențiere,
07:56
don't give that surprisesurprinde,
180
464648
1196
nu sunt surprinși,
07:57
because nothing is categoricallyCategoric changingschimbare.
181
465868
2083
deoarece nu s-a schimbat
nimic substanțial.
08:02
LanguagesLimbi have all kindstipuri
of structuralstructural quirksquirks.
182
470054
2504
Limbile au tot felul
de ciudățenii structurale.
08:04
This is one of my favoritesfavorite.
183
472582
1337
Aceasta e preferata mea.
08:05
Lots of languageslimbi have grammaticalgramatical gendergen;
184
473943
2432
Multe limbi au genuri gramatice;
08:08
everyfiecare nounsubstantiv getsdevine assignedalocate a gendergen,
oftende multe ori masculinemasculin or femininefeminin.
185
476399
4630
deci fiecare substantiv are un gen,
de obicei masculin sau feminin.
08:13
And these genderssexe differdiferi acrosspeste languageslimbi.
186
481053
2057
Și aceste genuri
sunt diferite între limbi.
08:15
So, for exampleexemplu, the sunsoare is femininefeminin
in GermanGermană but masculinemasculin in SpanishSpaniolă,
187
483134
4541
De exemplu, soarele e genul feminin
în germană, dar masculin în spaniolă,
08:19
and the moonlună, the reverseverso.
188
487699
1348
iar luna invers.
08:21
Could this actuallyde fapt have any
consequenceconsecinţă for how people think?
189
489634
3462
Pot acestea avea consecințe asupra
modului de gândire al oamenilor?
08:25
Do GermanGermană speakersdifuzoare think of the sunsoare
as somehowoarecum more female-likede sex feminin-like,
190
493120
3994
Consideră vorbitorii de germană
soarele mai feminin,
08:29
and the moonlună somehowoarecum more male-likede sex masculin-like?
191
497138
1906
și luna mai masculină?
08:31
ActuallyDe fapt, it turnstransformă out that's the casecaz.
192
499767
1906
Se pare că chiar așa e.
08:33
So if you askcere GermanGermană and SpanishSpaniolă speakersdifuzoare
to, say, describedescrie a bridgepod,
193
501697
5423
Dacă întrebi vorbitorii de germană
sau spaniolă să descrie un pod, să zicem,
08:39
like the one here --
194
507144
1436
ca acesta de aici,
08:40
"bridgepod" happensse întâmplă to be grammaticallypunct de vedere gramatical
femininefeminin in GermanGermană,
195
508604
3349
„pod” e genul feminin în germană,
08:43
grammaticallypunct de vedere gramatical masculinemasculin in SpanishSpaniolă --
196
511977
2156
și genul masculin în spaniolă.
08:46
GermanGermană speakersdifuzoare are more likelyprobabil
to say bridgespoduri are "beautifulfrumoasa," "elegantelegant"
197
514157
4318
Vorbitorii de germană spun deseori
că podurile sunt „frumoase”, „elegante”
08:50
and stereotypicallytipic femininefeminin wordscuvinte.
198
518499
2127
sau alte cuvinte stereotipice feminine.
08:52
WhereasÎntrucât SpanishSpaniolă speakersdifuzoare
will be more likelyprobabil to say
199
520650
2509
Pe când vorbitorii de spaniolă
spun deseori
08:55
they're "strongputernic" or "long,"
200
523183
1546
că sunt „rezistente” sau „lungi”,
08:56
these masculinemasculin wordscuvinte.
201
524753
1386
sau alte cuvinte masculine.
09:00
(LaughterRâs)
202
528849
1680
(Râsete)
09:03
LanguagesLimbi alsode asemenea differdiferi in how
they describedescrie eventsevenimente, right?
203
531396
4122
Limbile diferă și în modul
în care descriu evenimentele.
09:08
You take an eventeveniment like this, an accidentaccident.
204
536060
2346
Dacă ai un eveniment ca acesta,
un accident,
09:10
In EnglishEngleză, it's fine to say,
"He brokerupt the vasevază."
205
538430
2788
în engleză e în regulă dacă zici:
„El a spart vaza”.
09:13
In a languagelimba like SpanishSpaniolă,
206
541869
2544
Într-o limbă precum spaniola,
09:16
you mightar putea be more likelyprobabil
to say, "The vasevază brokerupt,"
207
544437
2847
vei spune cel mai probabil:
„Vaza s-a spart”
sau „Vaza s-a spart singură”.
09:19
or, "The vasevază brokerupt itselfîn sine."
208
547308
1561
09:21
If it's an accidentaccident, you wouldn'tnu ar fi say
that someonecineva did it.
209
549332
3222
Dacă a fost un accident
nu spui că cineva a făcut-o.
09:24
In EnglishEngleză, quitedestul de weirdlyWeirdly,
we can even say things like,
210
552578
3406
În engleză, destul de ciudat,
putem spune lucruri precum:
09:28
"I brokerupt my armbraţ."
211
556008
1247
„Mi-am rupt brațul.”
09:29
Now, in lots of languageslimbi,
212
557953
1834
În multe limbi
09:31
you couldn'tnu a putut use that constructionconstructie
unlessdacă nu you are a lunaticlunatic
213
559811
3171
nu poți folosi această construcție
doar dacă ești nebun
09:35
and you wenta mers out
looking to breakpauză your armbraţ --
214
563006
2129
și ai vrut să îți rupi brațul...
(Râsete)
09:37
(LaughterRâs)
215
565159
1002
și ai reușit.
09:38
and you succeededreușit.
216
566185
1151
Dacă a fost un accident
ai fi folosit o altfel de construcție.
09:39
If it was an accidentaccident,
you would use a differentdiferit constructionconstructie.
217
567360
3264
09:42
Now, this has consequencesconsecințe.
218
570648
1805
Aceste lucruri au consecințe.
09:44
So, people who speakvorbi differentdiferit languageslimbi
will paya plati attentionAtenţie to differentdiferit things,
219
572477
4188
Oamenii care vorbesc anumite limbi
vor acorda o atenție mai mare
anumitor lucruri,
09:48
dependingîn funcție on what theiral lor languagelimba
usuallyde obicei requiresnecesită them to do.
220
576689
3406
depinzând de ce cerințe are limba lor.
09:52
So we showspectacol the samela fel accidentaccident
to EnglishEngleză speakersdifuzoare and SpanishSpaniolă speakersdifuzoare,
221
580119
4172
Am arătat același accident
vorbitorilor de engleză și de spaniolă,
09:56
EnglishEngleză speakersdifuzoare will remembertine minte who did it,
222
584315
3285
iar vorbitorii de engleză
și-au amintit cine l-a făcut,
10:00
because EnglishEngleză requiresnecesită you
to say, "He did it; he brokerupt the vasevază."
223
588525
3414
deoarece engleza îți cere să spui:
„El a făcut-o; el a spart vaza.”
10:03
WhereasÎntrucât SpanishSpaniolă speakersdifuzoare mightar putea be
lessMai puțin likelyprobabil to remembertine minte who did it
224
591963
3203
În cazul vorbitorilor de spaniolă
e mai puțin probabil să îți amintească
10:07
if it's an accidentaccident,
225
595190
1151
cine a provocat accidentul,
10:08
but they're more likelyprobabil to remembertine minte
that it was an accidentaccident.
226
596365
2829
dar e mai probabil să își amintească
că a fost un accident.
10:11
They're more likelyprobabil
to remembertine minte the intentionintenție.
227
599218
2436
Sunt mai predispuși
să își amintească intenția.
10:13
So, two people watch the samela fel eventeveniment,
228
601678
3083
Deci, doi oameni observă
același eveniment,
10:16
witnessmartor the samela fel crimecrimă,
229
604785
2081
sunt martori la aceeași infracțiune,
10:18
but endSfârşit up rememberingaducere aminte
differentdiferit things about that eventeveniment.
230
606890
3046
dar își amintesc lucruri diferite
despre acel eveniment.
10:22
This has implicationsimplicații, of coursecurs,
for eyewitnessmartor ocular testimonymărturie.
231
610564
3259
Aceste lucruri influențează, desigur,
declarațiile martorilor.
10:26
It alsode asemenea has implicationsimplicații
for blamevină and punishmentpedeapsă.
232
614590
2362
Influențează, de asemenea,
și responsabilitatea și pedeapsa.
10:28
So if you take EnglishEngleză speakersdifuzoare
233
616976
1807
Dacă le arăt vorbitorilor de engleză
10:30
and I just showspectacol you
someonecineva breakingspargere a vasevază,
234
618807
2164
că cineva a spart o vază,
10:32
and I say, "He brokerupt the vasevază,"
as opposedopus to "The vasevază brokerupt,"
235
620995
3855
și spun: „El a spart vaza.”
și nu: „Vaza s-a spart”,
10:37
even thoughdeşi you can witnessmartor it yourselftu,
236
625504
1913
chiar dacă ai văzut cu propriii ochi,
10:39
you can watch the videovideo,
237
627441
1268
poți vedea imaginile,
10:40
you can watch the crimecrimă againstîmpotriva the vasevază,
238
628733
2162
poți vedea nedreptatea împotriva vazei,
10:44
you will punishpedepsi someonecineva more,
239
632157
1767
vei pedepsi pe acel cineva mai mult,
10:45
you will blamevină someonecineva more
if I just said, "He brokerupt it,"
240
633948
2853
vei da vina pe el mai mult
dacă am spus: „El a spart vaza.”
10:48
as opposedopus to, "It brokerupt."
241
636825
1493
decât dacă am spus: „Vaza s-a spart.”
10:50
The languagelimba guidesghiduri
our reasoningraţionament about eventsevenimente.
242
638931
3323
Limbajul ne ghidează modul
de judecată al evenimentelor.
10:55
Now, I've givendat you a fewpuțini examplesexemple
243
643996
2886
V-am dat câteva exemple
10:58
of how languagelimba can profoundlyprofund
shapeformă the way we think,
244
646906
3727
în care limbajul modifică profund
modul în care gândim,
11:02
and it does so in a varietyvarietate of waysmoduri.
245
650657
2175
și face asta în multe feluri.
11:04
So languagelimba can have bigmare effectsefecte,
246
652856
1931
Limbajul poate avea efecte mari,
11:06
like we saw with spacespaţiu and time,
247
654811
1742
cum am văzut în cazul
orientării și timpului,
11:08
where people can laypune out spacespaţiu and time
248
656577
1906
unde oamenii se raportau la spațiu și timp
11:10
in completelycomplet differentdiferit
coordinateCoordonate framesrame from eachfiecare other.
249
658507
3241
folosind sisteme diferite de coordonate.
11:14
LanguageLimba can alsode asemenea have
really deepadâncime effectsefecte --
250
662781
2234
Limbajul poate avea efecte profunde,
11:17
that's what we saw
with the casecaz of numbernumăr.
251
665039
2184
cum am observat în cazul numerelor.
11:19
HavingAvând countnumara wordscuvinte in your languagelimba,
252
667572
2043
Să poți număra în limba ta,
11:21
havingavând numbernumăr wordscuvinte,
253
669639
1220
să ai cuvinte pentru fiecare număr,
11:22
opensse deschide up the wholeîntreg worldlume of mathematicsmatematică.
254
670883
2561
deschide întreaga lume a matematicii.
Desigur, dacă nu poți număra
nu poți face calcule matematice,
11:25
Of coursecurs, if you don't countnumara,
you can't do algebraalgebră,
255
673468
2503
11:27
you can't do any of the things
256
675995
1564
nu poți face niciun lucru
11:29
that would be requirednecesar
to buildconstrui a roomcameră like this
257
677583
2743
necesar construcției
unei clădiri ca aceasta
11:32
or make this broadcastdifuzare, right?
258
680350
2004
sau realizării acestei transmisiuni.
11:34
This little tricktruc of numbernumăr wordscuvinte
gives you a steppingpas cu pas stonepiatră
259
682836
2863
Acest truc al numeralelor
îți oferă o poartă de intrare
11:37
into a wholeîntreg cognitivecognitiv realmtărâm.
260
685723
1481
către un tărâm cognitiv diferit.
11:40
LanguageLimba can alsode asemenea have
really earlydin timp effectsefecte,
261
688420
2295
Limbajul poate avea efecte timpurii,
11:42
what we saw in the casecaz of colorculoare.
262
690739
2870
cum am văzut în cazul culorilor.
11:46
These are really simplesimplu,
basicde bază, perceptualperceptive decisionsdeciziile.
263
694205
2494
Acestea sunt decizii perceptuale
simple și de bază.
11:48
We make thousandsmii of them all the time,
264
696723
2360
Luăm mii de astfel de decizii tot timpul,
11:51
and yetinca, languagelimba is gettingobtinerea in there
265
699107
1817
și totuși, limbajul intervine
11:52
and fussingfâţâială even with these tinyminuscul little
perceptualperceptive decisionsdeciziile that we make.
266
700948
4331
și interacționează chiar și cu aceste mici
decizii perceptuale pe care le luăm.
11:58
LanguageLimba can have really broadlarg effectsefecte.
267
706787
1859
Limbajul poate avea efecte largi.
12:00
So the casecaz of grammaticalgramatical gendergen
mayMai be a little sillyprost,
268
708670
3228
Exemplul genului gramatical
poate fi puțin prostuț,
12:03
but at the samela fel time,
grammaticalgramatical gendergen appliesse aplică to all nounsSubstantive în.
269
711922
3833
dar în același timp, genul gramatical
se aplică tuturor substantivelor.
12:08
That meansmijloace languagelimba can shapeformă
how you're thinkinggândire
270
716061
2289
Asta înseamnă că limbajul
poate modifica modul în care te raportezi
12:10
about anything that can be
namednumit by a nounsubstantiv.
271
718374
2887
la orice poate fi definit
printr-un substantiv.
12:14
That's a lot of stuffchestie.
272
722185
1329
Sunt multe lucruri.
12:16
And finallyin sfarsit, I gavea dat you an exampleexemplu
of how languagelimba can shapeformă things
273
724449
3257
Și la final, v-am dat un exemplu
cum poate limbajul schimba
12:19
that have personalpersonal weightgreutate to us --
274
727730
1636
lucrurile ce au un impact personal,
12:21
ideasidei like blamevină and punishmentpedeapsă
or eyewitnessmartor ocular memorymemorie.
275
729390
2576
idei precum vina, pedeapsa
sau memoria martorilor.
12:23
These are importantimportant things
in our dailyzilnic livesvieți.
276
731990
2164
Sunt lucruri importante
în viața de zi cu zi.
12:28
Now, the beautyfrumuseţe of linguisticlingvistic diversitydiversitate
is that it revealsdezvăluie to us
277
736153
5001
Frumusețea diversității lingvistice
e că ne arată
12:33
just how ingeniousingenios and how flexibleflexibil
the humanuman mindminte is.
278
741178
3947
cât de ingenioasă
și flexibilă e mintea umană.
12:37
HumanUmane mindsminți have inventedinventat
not one cognitivecognitiv universeunivers, but 7,000 --
279
745775
4531
Mintea umană nu a inventat
doar un univers cognitiv, ci 7.000;
12:42
there are 7,000 languageslimbi
spokenvorbit around the worldlume.
280
750330
2358
sunt 7.000 de limbi vorbite
în întreaga lume.
12:46
And we can createcrea manymulți more --
281
754010
1677
Și putem crea mult mai multe,
12:47
languageslimbi, of coursecurs, are livingviaţă things,
282
755711
3083
limbile au viață, desigur,
12:50
things that we can honegresie
and changeSchimbare to suitcostum our needsare nevoie.
283
758818
3766
deoarece se poate perfecționa
și schimba pentru a ne satisface nevoile.
12:55
The tragictragic thing is that we're losingpierzând
so much of this linguisticlingvistic diversitydiversitate
284
763786
3483
Tragedia e că pierdem mult
din această diversitate lingvistică
12:59
all the time.
285
767293
1151
în fiecare zi.
13:00
We're losingpierzând about one languagelimba a weeksăptămână,
286
768468
1892
Pierdem o limbă pe săptămână
13:02
and by some estimatesestimări,
287
770384
1466
și după alte estimări,
13:03
halfjumătate of the world'slume languageslimbi
will be goneplecat in the nextUrmător → hundredsută yearsani.
288
771874
3267
jumătate din limbile lumii
vor dispărea în următorii o sută de ani.
13:07
And the even worsemai rau newsștiri is that right now,
289
775966
2822
Și mai grav e că în prezent
13:10
almostaproape everything we know about
the humanuman mindminte and humanuman braincreier
290
778812
3708
aproape tot ce știm despre mintea
umană și despre creier
13:14
is basedbazat on studiesstudiu of usuallyde obicei AmericanAmerican
English-speakingVorbitoare de limba engleză undergraduatesstudenţi
291
782544
5028
e bazat pe studiile pe studenți, de obicei
americani sau vorbitori de engleză
13:19
at universitiesuniversități.
292
787596
1324
din universități.
13:22
That excludesexclude almostaproape all humansoameni. Right?
293
790742
3533
Acest lucru exclude aproape toți oamenii.
13:26
So what we know about the humanuman mindminte
is actuallyde fapt incrediblyincredibil narrowîngust and biasedpărtinitor,
294
794299
4971
Deci, ce știm despre mintea umană
e incredibil de puțin și distorsionat,
13:31
and our scienceştiinţă has to do better.
295
799294
3236
însă știința trebuie
să fie mai bună de atât.
13:37
I want to leavepărăsi you
with this finalfinal thought.
296
805987
2259
Vreau să vă las cu acest gând final.
13:40
I've told you about how speakersdifuzoare
of differentdiferit languageslimbi think differentlydiferit,
297
808270
3513
V-am spus că anumiți vorbitori
de anumite limbi gândesc diferit,
13:43
but of coursecurs, that's not about
how people elsewhereîn altă parte think.
298
811807
3284
dar nu e vorba despre cum gândesc
oamenii din alte părți.
13:47
It's about how you think.
299
815115
1419
E despre cum gândești tu.
13:48
It's how the languagelimba that you speakvorbi
shapesforme the way that you think.
300
816558
3606
E despre modul în care limba
pe care o vorbești
modifică modul în care gândești.
13:53
And that gives you the opportunityoportunitate to askcere,
301
821070
2576
Și asta îți oferă ocazia să te întrebi:
13:55
"Why do I think the way that I do?"
302
823670
2071
„De ce gândesc în acest fel?”
13:57
"How could I think differentlydiferit?"
303
825765
1596
„Cum aș putea gândi diferit?”
13:59
And alsode asemenea,
304
827908
1365
Dar și:
14:01
"What thoughtsgânduri do I wishdori to createcrea?"
305
829297
1727
„Ce gânduri aș vrea să creez?”
14:03
Thank you very much.
306
831842
1159
Vă mulțumesc foarte mult!
14:05
(ApplauseAplauze)
307
833025
2756
(Aplauze)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Lera Boroditsky - Cognitive scientist
Lera Boroditsky is trying to figure out how humans get so smart.

Why you should listen

Lera Boroditsky is an associate professor of cognitive science at University of California San Diego and editor in chief of Frontiers in Cultural Psychology. She previously served on the faculty at MIT and at Stanford. Her research is on the relationships between mind, world and language (or how humans get so smart).

Boroditsky has been named one of 25 visionaries changing the world by the Utne Reader, and is also a Searle Scholar, a McDonnell scholar, recipient of an NSF Career award and an APA Distinguished Scientist lecturer. She once used the Indonesian exclusive "we" correctly before breakfast and was proud of herself about it all day.

More profile about the speaker
Lera Boroditsky | Speaker | TED.com