ABOUT THE SPEAKER
Lera Boroditsky - Cognitive scientist
Lera Boroditsky is trying to figure out how humans get so smart.

Why you should listen

Lera Boroditsky is an associate professor of cognitive science at University of California San Diego and editor in chief of Frontiers in Cultural Psychology. She previously served on the faculty at MIT and at Stanford. Her research is on the relationships between mind, world and language (or how humans get so smart).

Boroditsky has been named one of 25 visionaries changing the world by the Utne Reader, and is also a Searle Scholar, a McDonnell scholar, recipient of an NSF Career award and an APA Distinguished Scientist lecturer. She once used the Indonesian exclusive "we" correctly before breakfast and was proud of herself about it all day.

More profile about the speaker
Lera Boroditsky | Speaker | TED.com
TEDWomen 2017

Lera Boroditsky: How language shapes the way we think

Lera Boroditsky: Hogyan alakítja a nyelv a gondolkodást

Filmed:
9,816,653 views

Körülbelül 7000 nyelvet beszélnek szerte a világon, amelyek mind hangrendszerükben, szókincsükben és felépítésükben eltérnek egymástól. Azonban mindez alakítja-e gondolkodásunkat? Lera Boroditsky, kognitív pszichológus olyan nyelvi példákat tár elénk – az ausztráliai őslakosoktól kezdve, akik égtájakat használnak jobb és bal helyett, az oroszban használt többféle kékig –, amik azt sugalmazzák, hogy a válasz harsogó igen. "A nyelvi sokféleség szépsége elénk tárja, mennyire zseniális és képlékeny az emberi elme" – mondja Boroditsky. "Az emberi elme nem egy, hanem 7000 kognitív univerzumot alkotott meg."
- Cognitive scientist
Lera Boroditsky is trying to figure out how humans get so smart. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So, I'll be speakingbeszélő to you
usinghasználva languagenyelv ...
0
940
2575
Nyelv által szólok önökhöz...
00:16
because I can.
1
4090
1520
Mert képes vagyok rá.
00:17
This is one these magicalmágikus abilitiesképességek
that we humansemberek have.
2
5634
3153
Ez az egyik varázsképességünk,
nekünk, embereknek.
00:21
We can transmittovábbít really complicatedbonyolult
thoughtsgondolatok to one anotheregy másik.
3
9114
3952
Képesek vagyunk bonyolult
gondolatokat közvetíteni egymás felé.
00:25
So what I'm doing right now is,
I'm makinggyártás soundshangok with my mouthszáj
4
13479
3595
Valójában most hangokat
hozok létre a számmal
00:29
as I'm exhalingkilégzéskor.
5
17098
1215
kilégzés közben.
00:30
I'm makinggyártás toneshangok and hissessziszeg and puffsSzele,
6
18337
2348
Hanglejtésem, szuszogásom, pisszegésem
00:32
and those are creatinglétrehozása
airlevegő vibrationsrezgések in the airlevegő.
7
20709
3010
rezgéseket kelt a levegőben.
00:35
Those airlevegő vibrationsrezgések are travelingutazó to you,
8
23743
2446
A rezgések elérik önöket,
00:38
they're hittingütő your eardrumsdobhártyát,
9
26213
1785
megrezegtetik dobhártyájukat,
00:40
and then your brainagy takes
those vibrationsrezgések from your eardrumsdobhártyát
10
28022
4580
majd agyuk a dobhártya rezgéseit
00:44
and transformstranszformáció them into thoughtsgondolatok.
11
32626
2753
gondolatokká formálja.
00:48
I hoperemény.
12
36031
1151
Remélem.
00:49
(LaughterNevetés)
13
37206
1003
(Nevetés)
Remélem, ez történik.
00:50
I hoperemény that's happeningesemény.
14
38233
1157
00:51
So because of this abilityképesség,
we humansemberek are ableképes to transmittovábbít our ideasötletek
15
39414
4576
Hiszen e képesség által
képesek vagyunk gondolatainkat
00:56
acrossát vasthatalmas reacheselér of spacehely and time.
16
44014
2692
a nagy kiterjedésű térben
és időben közvetíteni.
00:58
We're ableképes to transmittovábbít
knowledgetudás acrossát mindselmék.
17
46730
4536
Képesek vagyunk az elménkben
lévő tudás átadására.
01:03
I can put a bizarrebizarr newúj ideaötlet
in your mindelme right now.
18
51290
3161
Bizarr, szokatlan gondolatot
ültethetek el mindjárt a fejükben.
01:06
I could say,
19
54475
1155
Például ezt:
01:08
"ImagineKépzeld el a jellyfishmedúza waltzingWaltzing in a librarykönyvtár
20
56367
3208
"Képzeljenek el egy könyvtárban
keringőző medúzát,
01:11
while thinkinggondolkodás about quantumkvantum mechanicsmechanika."
21
59599
2176
miközben kvantumfizikára gondol."
01:13
(LaughterNevetés)
22
61799
1398
(Nevetés)
01:15
Now, if everything has goneelmúlt
relativelyviszonylag well in your life so farmessze,
23
63221
3028
Mármost, ha eddig nagyjából
minden rendben ment életükben,
01:18
you probablyvalószínűleg haven'tnincs had
that thought before.
24
66273
2112
nem hinném, hogy hallottak ilyet ezelőtt.
01:20
(LaughterNevetés)
25
68409
1002
(Nevetés)
01:21
But now I've just madekészült you think it,
26
69435
1732
De a nyelv segítségével
a fejükbe ültettem a gondolatot.
01:23
throughkeresztül languagenyelv.
27
71191
1155
01:24
Now of coursetanfolyam, there isn't just
one languagenyelv in the worldvilág,
28
72654
2724
Mármost, nem egyetlen nyelv van a világon,
01:27
there are about 7,000 languagesnyelvek
spokenbeszélt around the worldvilág.
29
75402
2645
hanem hétezret beszélnek világszerte.
01:30
And all the languagesnyelvek differkülönbözik
from one anotheregy másik in all kindsféle of waysmódokon.
30
78071
3160
A nyelvek többféle módon
különböznek egymástól.
01:33
Some languagesnyelvek have differentkülönböző soundshangok,
31
81255
3091
Eltérő hangrendszerük van,
01:36
they have differentkülönböző vocabulariesszótárak,
32
84370
1719
más-más szókinccsel rendelkeznek,
01:38
and they alsois have differentkülönböző structuresszerkezetek --
33
86113
2039
különböző felépítésűek –
01:40
very importantlyfontosabb, differentkülönböző structuresszerkezetek.
34
88176
1887
legfőképpen különböző felépítésűek.
01:42
That begskönyörög the questionkérdés:
35
90896
1192
Ami maga után vonja ezt:
01:44
Does the languagenyelv we speakbeszél
shapealak the way we think?
36
92112
2612
nyelvünk függvénye az,
hogy hogyan gondolkodunk?
01:46
Now, this is an ancientősi questionkérdés.
37
94748
1572
A kérdés ősrégi.
01:48
People have been speculatingspekuláció
about this questionkérdés foreverörökké.
38
96344
3171
Örökké találgatások tárgya lesz.
01:51
CharlemagneNagy Károly, HolySzent RomanRómai emperorcsászár, said,
39
99539
2317
I. Károly frank császár szerint:
01:53
"To have a secondmásodik languagenyelv
is to have a secondmásodik soullélek" --
40
101880
3036
"Aki két nyelvet beszél,
annak két lelke van."
01:56
strongerős statementnyilatkozat
that languagenyelv craftskézművesség realityvalóság.
41
104940
2503
Nyomós érv a nyelv
valóságformáló szerepe mellett.
01:59
But on the other handkéz,
ShakespeareShakespeare has JulietJúlia say,
42
107992
2990
Másrészről pedig
Shakespeare Júliája szerint:
02:03
"What's in a namenév?
43
111006
1151
"Mit ér a név?
02:04
A roserózsa by any other namenév
would smellszag as sweetédes."
44
112181
2334
Aminek neve »rózsa«,
az más néven is éppoly illatos."
02:07
Well, that suggestsjavasolja that maybe
languagenyelv doesn't crafthajó realityvalóság.
45
115504
3053
Eszerint pedig a nyelv talán
nem is formálja a valóságot.
02:10
These argumentsérvek have goneelmúlt
back and forthtovább for thousandsTöbb ezer of yearsévek.
46
118926
4006
A vita több ezer évig folyt
a két álláspont között.
02:15
But untilamíg recentlymostanában,
there hasn'tmég nem been any dataadat
47
123400
2731
De egészen mostanáig
nem volt elég adatunk
02:18
to help us decidedöntsd el eitherbármelyik way.
48
126155
1556
a végleges állásfoglaláshoz.
02:20
RecentlyNemrégiben, in my lablabor
and other labslabs around the worldvilág,
49
128230
2452
Laboromban és a világ más laborjaiban
02:22
we'vevoltunk startedindult doing researchkutatás,
50
130706
1392
nemrég kutatásokba kezdtünk,
02:24
and now we have actualtényleges scientifictudományos dataadat
to weighmérjünk in on this questionkérdés.
51
132122
4437
és már megvannak a tudományos adatok,
amivel fontolóra vehetjük a kérdést.
02:28
So let me tell you about
some of my favoritekedvenc examplespéldák.
52
136918
2541
Engedjék meg, hogy felhozzak
kedvenc példáim közül párat.
02:31
I'll startRajt with an examplepélda
from an AboriginalAboriginal communityközösség in AustraliaAusztrália
53
139846
3414
Elsőként az ausztráliai
őslakosok egyik közösségét,
a kuuk thaayorre törzset említem meg,
02:35
that I had the chancevéletlen to work with.
54
143284
1728
02:37
These are the KuukKuuk ThaayorreThaayorre people.
55
145036
1743
akikkel együtt dolgozhattam.
02:38
They liveélő in PormpuraawPormpuraaw
at the very westnyugati edgeél of CapeCape YorkYork.
56
146803
3794
Pormpuraawban,
a York-fok csücskében élnek.
02:43
What's coolmenő about KuukKuuk ThaayorreThaayorre is,
57
151351
2236
Ők azért érdekesek,
02:45
in KuukKuuk ThaayorreThaayorre, they don't use
wordsszavak like "left" and "right,"
58
153611
3058
mert nem használnak olyan szavakat,
mint jobb vagy bal.
02:48
and insteadhelyette, everything
is in cardinalbíboros directionsirányok:
59
156693
2684
Náluk minden égtájak szerint van:
02:51
northészaki, southdéli, eastkeleti and westnyugati.
60
159401
1424
észak, dél, kelet, nyugat.
02:53
And when I say everything,
I really mean everything.
61
161425
2535
Ha azt mondom, minden,
akkor azalatt mindent értek.
02:55
You would say something like,
62
163984
1551
Például mondhatjuk azt:
02:57
"Oh, there's an anthangya
on your southwestdélnyugati legláb."
63
165559
2512
"Van egy hangya
a lábam délnyugati részén."
03:01
Or, "MoveMozog your cupcsésze
to the north-northeastészak-északkeleti a little bitbit."
64
169178
2656
Vagy: "Tedd arrébb a bögréd
kissé észak-északnyugatra!"
03:04
In facttény, the way that you say "helloHelló"
in KuukKuuk ThaayorreThaayorre is you say,
65
172404
3480
Thaayorre nyelven
így hangzik a köszönés:
03:07
"WhichAmely way are you going?"
66
175908
1266
"Hová tartasz?"
03:09
And the answerválasz should be,
67
177198
1332
Amire a válasz:
03:11
"North-northeastÉszak-északkeleti in the farmessze distancetávolság.
68
179014
1772
"Az észak-északkeleti messzeségbe."
03:12
How about you?"
69
180810
1321
És te?"
03:14
So imagineKépzeld el as you're walkinggyalogló
around your day,
70
182155
3132
Képzeljék el, hogy ide-oda
járkálnak napközben,
és mindenkinek,
akivel csak találkoznak,
03:17
everyminden personszemély you greetÜdvözlettel,
71
185311
1549
03:18
you have to reportjelentés your headingcím directionirány.
72
186884
2071
jelenteniük kell, merre tartanak.
03:20
(LaughterNevetés)
73
188979
1179
(Nevetés)
03:22
But that would actuallytulajdonképpen get you
orientedorientált prettyszép fastgyors, right?
74
190182
3331
Nem igazán tévednének el, igaz?
03:25
Because you literallyszó szerint
couldn'tnem tudott get pastmúlt "helloHelló,"
75
193537
2960
Mert még a köszönést sem úszhatná meg az,
03:28
if you didn't know
whichmelyik way you were going.
76
196521
2075
aki azt sem tudja, merre jár.
03:31
In facttény, people who speakbeszél languagesnyelvek
like this staymarad orientedorientált really well.
77
199969
3492
Akik ilyen nyelvet beszélnek,
nagyon jól tudnak tájékozódni.
03:35
They staymarad orientedorientált better
than we used to think humansemberek could.
78
203485
2925
Jobban, mint ahogy azt korábban
feltételeztük az emberről.
03:38
We used to think that humansemberek
were worserosszabb than other creatureslények
79
206840
2852
Azt hittük, hogy valami biológiai
ürügy miatt vagyunk rosszabbak
03:41
because of some biologicalbiológiai excusementség:
80
209716
1716
a többi teremtménynél:
03:43
"Oh, we don't have magnetsmágnesek
in our beakscsőr or in our scalesMérleg."
81
211456
3325
"Nincs mágnestű a csőrünkben
vagy a pikkelyeinkben."
03:46
No; if your languagenyelv and your culturekultúra
trainsvonatok you to do it,
82
214805
2942
Nem; ha nyelvünk és kultúránk ránevel,
03:49
actuallytulajdonképpen, you can do it.
83
217771
1249
akkor képesek vagyunk rá.
03:51
There are humansemberek around the worldvilág
who staymarad orientedorientált really well.
84
219044
3040
Vannak emberek a világon,
akik jól tudnak tájékozódni.
03:54
And just to get us in agreementmegegyezés
85
222108
2128
Hogy meggyőződjünk arról,
03:56
about how differentkülönböző this is
from the way we do it,
86
224260
2595
mennyire eltérően tájékozódunk,
03:58
I want you all to closeBezárás
your eyesszemek for a secondmásodik
87
226879
2764
szeretném, ha egy pillanatra
becsuknák a szemüket,
04:02
and pointpont southeastdélkeleti.
88
230887
1353
és délkeletre mutatnának.
04:04
(LaughterNevetés)
89
232264
1710
(Nevetés)
04:05
Keep your eyesszemek closedzárva. PointPont.
90
233998
1578
Ne nyissák ki a szemüket!
Mutassanak!
04:10
OK, so you can opennyisd ki your eyesszemek.
91
238095
2017
Na jó, kinyithatják.
04:12
I see you guys pointingmutatva there,
there, there, there, there ...
92
240136
3779
Látom többen mutatnak
ide, oda, erre, arra ...
04:16
I don't know whichmelyik way it is myselfmagamat --
93
244529
1878
Én magam sem tudom merre van.
04:18
(LaughterNevetés)
94
246431
1664
(Nevetés)
04:20
You have not been a lot of help.
95
248119
1658
Önökkel sem lettem kisegítve.
04:21
(LaughterNevetés)
96
249801
1317
(Nevetés)
04:23
So let's just say the accuracypontosság
in this roomszoba was not very highmagas.
97
251142
2920
Mondhatjuk, hogy a teremben
nem volt egetverő a pontosság.
04:26
This is a bignagy differencekülönbség in cognitivemegismerő
abilityképesség acrossát languagesnyelvek, right?
98
254086
3360
Nyelvenként nagy eltérés van
a kognitív képességekben, igaz?
04:29
Where one groupcsoport -- very
distinguishedkiváló groupcsoport like you guys --
99
257470
3395
Egy ilyen előkelő közegben,
mint amilyenek önök,
04:32
doesn't know whichmelyik way is whichmelyik,
100
260889
1563
nem tudják, mi merre van,
04:34
but in anotheregy másik groupcsoport,
101
262476
1336
de más közegben
04:35
I could askkérdez a five-year-oldöt-év-régi
and they would know.
102
263836
2290
egy ötéves is meg tudná ezt mondani.
04:38
(LaughterNevetés)
103
266150
1084
(Nevetés)
04:39
There are alsois really bignagy differenceskülönbségek
in how people think about time.
104
267258
3420
Nagy eltérések vannak abban is,
ahogyan az időről gondolkodunk.
04:42
So here I have picturesképek
of my grandfathernagyapa at differentkülönböző ageskorosztály.
105
270702
4017
Itt van néhány kép nagyapámról,
különböző életkoraiból.
04:46
And if I askkérdez an Englishangol speakerhangszóró
to organizeszervez time,
106
274743
3227
Ha megkérnék egy angol nyelvűt,
hogy tegye ezeket időrendbe,
04:49
they mightesetleg layvilági it out this way,
107
277994
1485
feltehetően így rendezné el,
04:51
from left to right.
108
279503
1151
balról jobbra.
04:52
This has to do with writingírás directionirány.
109
280678
1831
Ez az írás iránya miatt van így.
04:54
If you were a speakerhangszóró of Hebrewhéber or Arabicarab,
110
282533
2026
Egy héber vagy arab nyelvű
04:56
you mightesetleg do it going
in the oppositeszemben directionirány,
111
284583
2290
az ellenkező irányba rendezné őket,
04:58
from right to left.
112
286897
1150
jobbról balra.
05:01
But how would the KuukKuuk ThaayorreThaayorre,
113
289578
1585
Hogyan oldanák meg a thaayorrék,
05:03
this AboriginalAboriginal groupcsoport I just
told you about, do it?
114
291187
2394
azok a bennszülöttek,
akikről az előbb beszéltem?
05:05
They don't use wordsszavak
like "left" and "right."
115
293605
2118
Nincs bal és jobb szó náluk.
05:07
Let me give you hintcélzás.
116
295747
1492
Segítek egy kicsit.
05:09
When we satült people facingnéző southdéli,
117
297263
2551
Ha délre nézve ültetjük le őket,
05:11
they organizedszervezett time from left to right.
118
299838
1858
balról jobbra rendezik el a képeket,
05:14
When we satült them facingnéző northészaki,
119
302391
2183
ha pedig északra néznek,
05:16
they organizedszervezett time from right to left.
120
304598
1975
akkor jobbról balra.
05:19
When we satült them facingnéző eastkeleti,
121
307026
2055
Ha kelet felé ültetjük őket,
05:21
time camejött towardsfelé the bodytest.
122
309105
1740
az idő a test felé közelít.
05:23
What's the patternminta?
123
311608
1311
Mi a szabály?
05:26
EastKeleti to westnyugati, right?
124
314056
1699
Keletről nyugatra, nemde?
05:27
So for them, time doesn't actuallytulajdonképpen
get lockedzárt on the bodytest at all,
125
315779
3502
Számukra az időt nem testük zárja körül,
05:31
it getsjelentkeznek lockedzárt on the landscapetájkép.
126
319305
1540
hanem a táj.
05:32
So for me, if I'm facingnéző this way,
127
320869
1718
Ha én errefelé nézek,
05:34
then time goesmegy this way,
128
322611
1157
időben erre haladok,
05:35
and if I'm facingnéző this way,
then time goesmegy this way.
129
323792
2473
ha pedig erre, akkor az idő is erre megy.
05:38
I'm facingnéző this way, time goesmegy this way --
130
326289
2000
Amerre fordulok, arra halad az idő.
05:40
very egocentricönző of me to have
the directionirány of time chaseChase me around
131
328313
3967
Mekkora önzőség tőlem,
hogy az idő mindig körülöttem forog,
05:44
everyminden time I turnfordulat my bodytest.
132
332304
1640
valahányszor megfordulok.
05:46
For the KuukKuuk ThaayorreThaayorre,
time is lockedzárt on the landscapetájkép.
133
334598
2647
A thaayorréknál az idő a táj része.
Ez egy radikálisan eltérő időfelfogás.
05:49
It's a dramaticallydrámaian differentkülönböző way
of thinkinggondolkodás about time.
134
337269
2819
Egy másik példa
az emberi fortélyosságra.
05:52
Here'sItt van anotheregy másik really smartOkos humanemberi tricktrükk.
135
340112
1911
05:54
SupposeTegyük fel, hogy I askkérdez you
how manysok penguinspingvinek are there.
136
342047
2213
Megkérdezném, mennyi
pingvint látnak.
05:56
Well, I bettét I know how you'djobb lenne, ha solvemegfejt
that problemprobléma if you solvedmegoldott it.
137
344958
3154
Lefogadom, tudom, miként oldanák meg
a feladatot, ha megoldanák.
06:00
You wentment, "One, two, threehárom,
fournégy, fiveöt, sixhat, sevenhét, eightnyolc."
138
348136
2827
"Egy, kettő, három, négy,
öt, hat, hét, nyolc" – ugye?
06:02
You countedszámítani them.
139
350987
1164
Megszámolnák.
06:04
You namednevezett eachminden egyes one with a numberszám,
140
352175
1609
Egy-egy számnevet adnának nekik,
06:05
and the last numberszám you said
was the numberszám of penguinspingvinek.
141
353808
2636
és az utolsó szám jelentené,
hogy mennyi pingvin van.
06:08
This is a little tricktrükk
that you're taughttanított to use as kidsgyerekek.
142
356468
2862
Ezt a trükköt gyerekkorunkban
tanították meg nekünk.
06:11
You learntanul the numberszám listlista
and you learntanul how to applyalkalmaz it.
143
359354
3051
Megtanultuk sorban a számokat,
és tudjuk, hogyan alkalmazzuk.
06:14
A little linguisticnyelvi tricktrükk.
144
362787
1446
Kis nyelvi trükk.
06:16
Well, some languagesnyelvek don't do this,
145
364804
1677
Nem minden nyelven oldható így meg,
06:18
because some languagesnyelvek
don't have exactpontos numberszám wordsszavak.
146
366505
3149
mert némelyikben nincsenek számnevek.
06:22
They're languagesnyelvek that don't have
a wordszó like "sevenhét"
147
370039
2897
Vannak nyelvek, melyekből
hiányzik a hét szó,
06:24
or a wordszó like "eightnyolc."
148
372960
1401
vagy a nyolc.
06:27
In facttény, people who speakbeszél
these languagesnyelvek don't countszámol,
149
375033
2658
Akik ezeket a nyelveket beszélik,
nem számolnak,
06:29
and they have troublebaj
keepingtartás tracknyomon követni of exactpontos quantitiesmennyiségek.
150
377715
2997
és nem képesek számon tartani
nagy mennyiségeket.
06:32
So, for examplepélda, if I askkérdez you
to matchmérkőzés this numberszám of penguinspingvinek
151
380736
3929
Ha például azt kérném,
hogy rakjanak a pingvinek mellé
06:36
to the sameazonos numberszám of duckskacsa,
152
384689
2264
ugyanannyi kacsát,
06:38
you would be ableképes to do that by countingszámolás.
153
386977
2144
számolás útján meg tudnák oldani.
06:41
But folksemberek who don't have
that linguisticnyelvi traittulajdonság can't do that.
154
389145
3855
De vannak olyan népek,
ahol nincs ilyen nyelvi trükk.
06:47
LanguagesNyelvek alsois differkülönbözik in how
they dividefeloszt up the colorszín spectrumszínkép --
155
395653
3154
A színskála felosztásában –
vagyis a képi világban
szintén különböznek a nyelvek.
06:50
the visualvizuális worldvilág.
156
398831
1150
Egyes nyelvekben sok szóval
fejezik ki a színeket,
06:52
Some languagesnyelvek have
lots of wordsszavak for colorsszínek,
157
400348
2152
06:54
some have only a couplepárosít wordsszavak,
"lightfény" and "darksötét."
158
402524
2364
máshol csak világos és sötét van.
A nyelvek eltérnek abban is,
hogy miként különítik el a színeket.
06:56
And languagesnyelvek differkülönbözik in where they put
boundarieshatárok betweenközött colorsszínek.
159
404912
3623
Például az angolban a kék magában foglalja
07:00
So, for examplepélda, in Englishangol,
there's a worldvilág for bluekék
160
408559
3215
07:03
that coversburkolatok all of the colorsszínek
that you can see on the screenképernyő,
161
411798
3135
az összes színt, amit a képernyőn látnak,
07:06
but in Russianorosz, there isn't a singleegyetlen wordszó.
162
414957
2006
az oroszban viszont több szó is van rájuk.
07:08
InsteadEhelyett, Russianorosz speakershangszórók
have to differentiatekülönbséget
163
416987
2206
Az orosz nyelvűek különbséget tesznek
07:11
betweenközött lightfény bluekék, "goluboygoluboy,"
164
419217
1471
világoskék, goluboj,
07:12
and darksötét bluekék, "siniysiniy."
165
420712
1576
és sötétkék, sinij között.
07:15
So RussiansOroszok have this lifetimeélettartam
of experiencetapasztalat of, in languagenyelv,
166
423138
3983
Az oroszok tehát egész
élettapasztalattal rendelkeznek
e színek nyelvi szétválasztása terén.
07:19
distinguishingmegkülönböztető these two colorsszínek.
167
427145
1869
07:21
When we testteszt people'semberek abilityképesség
to perceptuallyperceptually discriminatemegkülönböztetést these colorsszínek,
168
429038
3963
Ha teszteljük, hogyan különítik el
e színeket észlelés útján,
07:25
what we find is that
Russianorosz speakershangszórók are fastergyorsabb
169
433025
2521
rájövünk, hogy az orosz nyelvűek
gyorsabban lépnek túl
07:27
acrossát this linguisticnyelvi boundaryhatár.
170
435570
1558
ezen a nyelvi határon.
07:29
They're fastergyorsabb to be ableképes
to tell the differencekülönbség
171
437152
2282
Hamarabb különbséget tudnak tenni
07:31
betweenközött a lightfény and darksötét bluekék.
172
439458
1458
világos- és sötétkék között.
07:33
And when you look at people'semberek brainsagyvelő
as they're looking at colorsszínek --
173
441299
3264
Ha belekukkantunk agyukba,
miközben nézik a színeket –
07:36
say you have colorsszínek shiftingelmozduló slowlylassan
from lightfény to darksötét bluekék --
174
444587
3335
mondjuk, a világos- és sötétkék
közötti fokozatos átmenetet –,
07:40
the brainsagyvelő of people who use
differentkülönböző wordsszavak for lightfény and darksötét bluekék
175
448798
4452
látjuk, hogy akik különböző
szavakkal fejezik ki a kéket,
07:45
will give a surprisedmeglepődött reactionreakció
as the colorsszínek shiftváltás from lightfény to darksötét,
176
453274
3510
meglepve reagálnak,
amint a szín elsötétül,
07:48
as if, "OohÓ, something
has categoricallykategorikusan changedmegváltozott,"
177
456808
3182
mintha azt mondanák:
"Hű, valami határozottan megváltozott!"
07:52
whereasmivel the brainsagyvelő
of Englishangol speakershangszórók, for examplepélda,
178
460014
2446
Holott az angol nyelvűek agya például
07:54
that don't make
this categoricalkategorikus distinctionmegkülönböztetés,
179
462484
2140
nem tesz határozott különbséget,
07:56
don't give that surprisemeglepetés,
180
464648
1196
elmarad a meglepődés,
07:57
because nothing is categoricallykategorikusan changingváltozó.
181
465868
2083
mert nincs határozott váltás.
A nyelveket mindenféle
szerkezeti furcsaság jellemzi.
08:02
LanguagesNyelvek have all kindsféle
of structuralszerkezeti quirkshirtelen fordulat.
182
470054
2504
08:04
This is one of my favoritesKedvencek.
183
472582
1337
Ez az egyik kedvencem.
08:05
Lots of languagesnyelvek have grammaticalnyelvtani gendernem;
184
473943
2432
Sok nyelvben vannak nyelvtani nemek.
08:08
everyminden nounFőnév getsjelentkeznek assignedkijelölt a gendernem,
oftengyakran masculineférfias or femininenőies.
185
476399
4630
A főneveket többnyire hím-
és nőnemű osztályokba sorolják.
08:13
And these gendersnemben differkülönbözik acrossát languagesnyelvek.
186
481053
2057
Ezek nyelvenként eltérnek.
08:15
So, for examplepélda, the sunnap is femininenőies
in Germannémet but masculineférfias in Spanishspanyol,
187
483134
4541
Például a nap németül nőnemű,
spanyolul viszont hímnemű,
08:19
and the moonhold, the reversefordított.
188
487699
1348
a hold pedig épp fordítva.
08:21
Could this actuallytulajdonképpen have any
consequencekövetkezmény for how people think?
189
489634
3462
Van ennek valami jelentősége
gondolkodásunk szempontjából?
08:25
Do Germannémet speakershangszórók think of the sunnap
as somehowvalahogy more female-likenői-, mint,
190
493120
3994
A német nyelvűek szerint
a nap inkább nőies,
08:29
and the moonhold somehowvalahogy more male-likeférfi-szerű?
191
497138
1906
a hold pedig férfias?
08:31
ActuallyValójában, it turnsmenetek out that's the caseügy.
192
499767
1906
Pontosan erről van szó.
08:33
So if you askkérdez Germannémet and Spanishspanyol speakershangszórók
to, say, describeleírni a bridgehíd,
193
501697
5423
Ha német és spanyol nyelvűeket
megkérünk, hogy írják le
08:39
like the one here --
194
507144
1436
például ezt a hidat –
08:40
"bridgehíd" happensmegtörténik to be grammaticallynyelvtanilag
femininenőies in Germannémet,
195
508604
3349
a híd tudniillik németül nőnemű,
08:43
grammaticallynyelvtanilag masculineférfias in Spanishspanyol --
196
511977
2156
spanyolul pedig hímnemű –,
08:46
Germannémet speakershangszórók are more likelyvalószínűleg
to say bridgeshidak are "beautifulszép," "elegantelegáns"
197
514157
4318
a német nyelvűek azt mondják rá:
gyönyörű, kecses,
08:50
and stereotypicallynevezetes femininenőies wordsszavak.
198
518499
2127
és egyéb tipikusan "női" szavakat.
08:52
WhereasMivel Spanishspanyol speakershangszórók
will be more likelyvalószínűleg to say
199
520650
2509
A spanyol nyelvűek ugyanakkor
inkább azt mondják:
08:55
they're "strongerős" or "long,"
200
523183
1546
erős vagy hosszú,
08:56
these masculineférfias wordsszavak.
201
524753
1386
amelyek "férfias" szavak.
09:00
(LaughterNevetés)
202
528849
1680
(Nevetés)
09:03
LanguagesNyelvek alsois differkülönbözik in how
they describeleírni eventsesemények, right?
203
531396
4122
A nyelvek eltérnek abban is,
hogyan írnak le történéseket, nemde?
09:08
You take an eventesemény like this, an accidentbaleset.
204
536060
2346
Nézzünk meg egy ilyen történést: baleset.
09:10
In Englishangol, it's fine to say,
"He broketörött the vaseváza."
205
538430
2788
Angolul mondhatjuk: "Eltörte a vázát."
09:13
In a languagenyelv like Spanishspanyol,
206
541869
2544
Olyan nyelvben, mint a spanyol,
09:16
you mightesetleg be more likelyvalószínűleg
to say, "The vaseváza broketörött,"
207
544437
2847
inkább azt mondanánk: "Eltört a váza",
09:19
or, "The vaseváza broketörött itselfmaga."
208
547308
1561
vagy: "A váza összetörte magát."
09:21
If it's an accidentbaleset, you wouldn'tnem say
that someonevalaki did it.
209
549332
3222
Ha ez baleset, nem úgy fogalmaznánk,
hogy valaki elkövette.
09:24
In Englishangol, quiteegészen weirdlytermészetfeletti,
we can even say things like,
210
552578
3406
Angolul, fura módon,
még ilyet is mondunk:
09:28
"I broketörött my armkar."
211
556008
1247
"Eltörtem a kezem."
09:29
Now, in lots of languagesnyelvek,
212
557953
1834
Mármost a legtöbb nyelvben
09:31
you couldn'tnem tudott use that constructionépítés
unlesshacsak you are a lunaticőrült
213
559811
3171
csak akkor használnánk ezt a szerkezetet,
ha bolondok lennénk,
09:35
and you wentment out
looking to breakszünet your armkar --
214
563006
2129
ha nekiállnánk eltörni a kezünket –,
09:37
(LaughterNevetés)
215
565159
1002
(Nevetés)
09:38
and you succeededsikerült.
216
566185
1151
és sikerülne is.
09:39
If it was an accidentbaleset,
you would use a differentkülönböző constructionépítés.
217
567360
3264
Ha baleset lenne,
más szerkezetet használnánk.
09:42
Now, this has consequenceskövetkezményei.
218
570648
1805
Ez következményekkel jár.
09:44
So, people who speakbeszél differentkülönböző languagesnyelvek
will payfizetés attentionFigyelem to differentkülönböző things,
219
572477
4188
Akik különböző nyelveken beszélnek,
különböző dolgokra figyelnek oda,
09:48
dependingattól on what theirazok languagenyelv
usuallyáltalában requiresigényel them to do.
220
576689
3406
attól függően, hogy nyelvük
általában mit vár el tőlük.
09:52
So we showelőadás the sameazonos accidentbaleset
to Englishangol speakershangszórók and Spanishspanyol speakershangszórók,
221
580119
4172
Mutassuk meg angol és spanyol
nyelvűeknek ugyanazt a balesetet,
09:56
Englishangol speakershangszórók will rememberemlékezik who did it,
222
584315
3285
az angolul beszélők
emlékezni fognak rá, ki tette,
10:00
because Englishangol requiresigényel you
to say, "He did it; he broketörött the vaseváza."
223
588525
3414
mert az angol nyelv elvárja,
hogy azt mondjuk: "Ő volt. Ő törte el."
10:03
WhereasMivel Spanishspanyol speakershangszórók mightesetleg be
lessKevésbé likelyvalószínűleg to rememberemlékezik who did it
224
591963
3203
A spanyol nyelvűek valószínűleg
kevésbé emlékeznek arra, ki tette,
10:07
if it's an accidentbaleset,
225
595190
1151
ha baleset volt,
10:08
but they're more likelyvalószínűleg to rememberemlékezik
that it was an accidentbaleset.
226
596365
2829
arra viszont jobban emlékeznek,
hogy baleset volt.
10:11
They're more likelyvalószínűleg
to rememberemlékezik the intentionszándék.
227
599218
2436
Inkább a szándék marad meg bennük.
10:13
So, two people watch the sameazonos eventesemény,
228
601678
3083
Két ember ugyanazt az eseményt látja,
10:16
witnesstanú the sameazonos crimebűn,
229
604785
2081
ugyanazt a bűncselekményt,
10:18
but endvég up rememberingemlékezés
differentkülönböző things about that eventesemény.
230
606890
3046
de mindkettőben másképp marad meg.
10:22
This has implicationskövetkezményei, of coursetanfolyam,
for eyewitnessszemtanú testimonybizonyság.
231
610564
3259
Ez persze befolyásolja
a szemtanúk vallomásait is.
Kihat a vétkesség és a büntetés
megállapítására is.
10:26
It alsois has implicationskövetkezményei
for blamefeddés and punishmentbüntetés.
232
614590
2362
Ha angol nyelvűekkel
folytatott kísérlet során
10:28
So if you take Englishangol speakershangszórók
233
616976
1807
azt mutatjuk nekik,
hogy valaki eltör egy vázát,
10:30
and I just showelőadás you
someonevalaki breakingtörés a vaseváza,
234
618807
2164
10:32
and I say, "He broketörött the vaseváza,"
as opposedellentétes to "The vaseváza broketörött,"
235
620995
3855
és azt mondom: "Ő eltörte a vázát",
nem azt, hogy: "A váza eltört,"
10:37
even thoughbár you can witnesstanú it yourselfsaját magad,
236
625504
1913
még ha szemtanúi is,
10:39
you can watch the videovideó-,
237
627441
1268
látják a videofelvételt,
10:40
you can watch the crimebűn againstellen the vaseváza,
238
628733
2162
a vázával szemben elkövetett rongálást,
10:44
you will punishbüntet someonevalaki more,
239
632157
1767
jobban meg fognak büntetni valakit,
10:45
you will blamefeddés someonevalaki more
if I just said, "He broketörött it,"
240
633948
2853
jobban fogják hibáztatni,
ha azt mondom: "Ő törte el",
10:48
as opposedellentétes to, "It broketörött."
241
636825
1493
mintha csak azt: "Eltört."
10:50
The languagenyelv guidesútmutatók
our reasoningérvelés about eventsesemények.
242
638931
3323
A nyelv meghatározza, miként
értelmezzük az eseményeket.
10:55
Now, I've givenadott you a fewkevés examplespéldák
243
643996
2886
Néhány példát hoztam fel önöknek
10:58
of how languagenyelv can profoundlymélységesen
shapealak the way we think,
244
646906
3727
a nyelv mély gondolatformáló hatásairól
11:02
and it does so in a varietyfajta of waysmódokon.
245
650657
2175
és ennek számos módjáról.
11:04
So languagenyelv can have bignagy effectshatások,
246
652856
1931
A nyelv befolyása nagy,
11:06
like we saw with spacehely and time,
247
654811
1742
láttuk a tér és idő kapcsán,
11:08
where people can layvilági out spacehely and time
248
656577
1906
hogy mennyire eltérő
vonatkoztatási rendszerekbe
11:10
in completelyteljesen differentkülönböző
coordinatekoordináta frameskeretek from eachminden egyes other.
249
658507
3241
rendezik az emberek.
11:14
LanguageNyelv can alsois have
really deepmély effectshatások --
250
662781
2234
A nyelv nagyon mélyen is befolyásolhat,
11:17
that's what we saw
with the caseügy of numberszám.
251
665039
2184
ahogy azt a számok esetében láttuk.
A nyelvben lévő számok,
11:19
HavingMiután countszámol wordsszavak in your languagenyelv,
252
667572
2043
11:21
havingamelynek numberszám wordsszavak,
253
669639
1220
számnevek birtokában
11:22
opensMegnyílik up the wholeegész worldvilág of mathematicsmatematika.
254
670883
2561
a matematika egész világa feltárul.
11:25
Of coursetanfolyam, if you don't countszámol,
you can't do algebraalgebra,
255
673468
2503
Ha nem számolunk, nincs algebra,
11:27
you can't do any of the things
256
675995
1564
nincs semmi olyan,
11:29
that would be requiredkívánt
to buildépít a roomszoba like this
257
677583
2743
amivel képesek lennénk
megépíteni egy ilyen termet,
11:32
or make this broadcastadás, right?
258
680350
2004
vagy ezt az előadást közvetíteni, nemde?
11:34
This little tricktrükk of numberszám wordsszavak
givesad you a steppingléptető stone
259
682836
2863
Ez a kis trükk a számnevekkel
egy egész kognitív birodalom
11:37
into a wholeegész cognitivemegismerő realmbirodalom.
260
685723
1481
kapuit nyitja meg számunkra.
11:40
LanguageNyelv can alsois have
really earlykorai effectshatások,
261
688420
2295
A nyelvnek nagyon korai
hatásai is lehetnek,
11:42
what we saw in the caseügy of colorszín.
262
690739
2870
ahogy azt a színek esetében láttuk.
11:46
These are really simpleegyszerű,
basicalapvető, perceptualészlelési decisionsdöntések.
263
694205
2494
Ezek igazán egyszerű,
alapvető, állandó döntések.
11:48
We make thousandsTöbb ezer of them all the time,
264
696723
2360
Ezreket hozunk meg belőlük nap mint nap,
11:51
and yetmég, languagenyelv is gettingszerzés in there
265
699107
1817
és lám, a nyelv ide is elér,
11:52
and fussingszorgoskodott even with these tinyapró little
perceptualészlelési decisionsdöntések that we make.
266
700948
4331
még ezekbe a kis jelentéktelen, állandó
döntések meghozatalába is beleszól.
11:58
LanguageNyelv can have really broadszéles effectshatások.
267
706787
1859
A nyelv nagyon átfogóan befolyásolhat.
12:00
So the caseügy of grammaticalnyelvtani gendernem
maylehet be a little sillybolondos,
268
708670
3228
A nyelvtani nemek esete
talán komolytalannak tűnik,
12:03
but at the sameazonos time,
grammaticalnyelvtani gendernem appliesalkalmazandó to all nounsfőnevek.
269
711922
3833
de ugyanakkor a nyelvtani nemek
az összes főnévre vonatkoznak.
12:08
That meanseszközök languagenyelv can shapealak
how you're thinkinggondolkodás
270
716061
2289
A nyelv tehát képes alakítani
a gondolkodásunkat
12:10
about anything that can be
namednevezett by a nounFőnév.
271
718374
2887
mindarról, ami főnévvel megnevezhető.
12:14
That's a lot of stuffdolog.
272
722185
1329
Ez rengeteg minden.
Végül pedig hoztam példát arra,
hogyan befolyásolhatja a nyelv azt,
12:16
And finallyvégül, I gaveadott you an examplepélda
of how languagenyelv can shapealak things
273
724449
3257
aminek súlya van ránk nézve –
12:19
that have personalszemélyes weightsúly to us --
274
727730
1636
a vád és büntetés gondolatát,
vagy a szemtanúk emlékezőtehetségét.
12:21
ideasötletek like blamefeddés and punishmentbüntetés
or eyewitnessszemtanú memorymemória.
275
729390
2576
12:23
These are importantfontos things
in our dailynapi liveséletét.
276
731990
2164
Ezek fontosak mindennapjainkban.
12:28
Now, the beautyszépség of linguisticnyelvi diversitysokféleség
is that it revealskiderül to us
277
736153
5001
A nyelvi sokféleség szépsége
feltárja számunkra,
12:33
just how ingeniousügyes and how flexiblerugalmas
the humanemberi mindelme is.
278
741178
3947
mennyire zseniális
és képlékeny az ember elme.
12:37
HumanEmberi mindselmék have inventedfeltalált
not one cognitivemegismerő universevilágegyetem, but 7,000 --
279
745775
4531
Az emberi elme nem egy, hanem 7000
kognitív univerzumot alkotott meg –
12:42
there are 7,000 languagesnyelvek
spokenbeszélt around the worldvilág.
280
750330
2358
ennyi nyelvet beszélnek szerte a világban.
12:46
And we can createteremt manysok more --
281
754010
1677
De sokkal többet is teremthetünk.
12:47
languagesnyelvek, of coursetanfolyam, are livingélő things,
282
755711
3083
A nyelvek, persze, élő dolgok,
12:50
things that we can honefen
and changeváltozás to suitöltöny our needsigények.
283
758818
3766
melyeket csiszolhatunk, formálhatunk,
hogy igényeinket kielégítsék.
12:55
The tragictragikus thing is that we're losingvesztes
so much of this linguisticnyelvi diversitysokféleség
284
763786
3483
A legszomorúbb az, hogy ebből
a nyelvi sokféleségből nap mint nap
12:59
all the time.
285
767293
1151
rengeteget veszítünk.
13:00
We're losingvesztes about one languagenyelv a weekhét,
286
768468
1892
Hetente egy nyelvet veszítünk el,
13:02
and by some estimatesbecsléseket,
287
770384
1466
és egyes becslések szerint
13:03
halffél of the world'svilág languagesnyelvek
will be goneelmúlt in the nextkövetkező hundredszáz yearsévek.
288
771874
3267
a világ nyelveinek a fele el fog tűnni
a következő száz évben.
13:07
And the even worserosszabb newshírek is that right now,
289
775966
2822
Ami pedig még ennél is ijesztőbb,
13:10
almostmajdnem everything we know about
the humanemberi mindelme and humanemberi brainagy
290
778812
3708
hogy ma szinte minden,
amit az elméről, az agyról tudunk,
13:14
is basedszékhelyű on studiestanulmányok of usuallyáltalában AmericanAmerikai
English-speakingAngol nyelvű undergraduatesegyetemi hallgatók
291
782544
5028
átlag amerikai angol nyelvű alapszakos
egyetemistákon végzett
13:19
at universitiesegyetemek.
292
787596
1324
kutatásokon alapul.
13:22
That excludeskizárja a almostmajdnem all humansemberek. Right?
293
790742
3533
Ez szinte az összes embert kizárja, igaz?
13:26
So what we know about the humanemberi mindelme
is actuallytulajdonképpen incrediblyhihetetlenül narrowkeskeny and biasedelfogult,
294
794299
4971
Amit az emberi elméről tudunk,
hihetetlenül szűkkörű és elfogult,
13:31
and our sciencetudomány has to do better.
295
799294
3236
és tudományunk tehetne ez ellen.
13:37
I want to leaveszabadság you
with this finalvégső thought.
296
805987
2259
Egy zárógondolattal
búcsúznék el önöktől.
13:40
I've told you about how speakershangszórók
of differentkülönböző languagesnyelvek think differentlyeltérően,
297
808270
3513
Már meséltem arról, ahány nyelv,
annyiféle a gondolkodás,
13:43
but of coursetanfolyam, that's not about
how people elsewheremáshol think.
298
811807
3284
de persze nem arról van szó,
hogy máshol hogyan gondolkodnak,
13:47
It's about how you think.
299
815115
1419
hanem hogy önök hogyan teszik.
13:48
It's how the languagenyelv that you speakbeszél
shapesalakzatok the way that you think.
300
816558
3606
Hogy a nyelv, amit beszélnek,
hogyan alakítja gondolkodásukat.
13:53
And that givesad you the opportunitylehetőség to askkérdez,
301
821070
2576
Itt merülhet fel a kérdés önökben:
13:55
"Why do I think the way that I do?"
302
823670
2071
"Miért gondolom azt, amit?"
13:57
"How could I think differentlyeltérően?"
303
825765
1596
"Hogy gondolkodhatnék másképp?"
13:59
And alsois,
304
827908
1365
Illetve:
14:01
"What thoughtsgondolatok do I wishszeretnék to createteremt?"
305
829297
1727
"Milyen gondolatokat hozzak létre?"
14:03
Thank you very much.
306
831842
1159
Köszönöm szépen.
14:05
(ApplauseTaps)
307
833025
2756
(Taps)
Translated by Ádám Kósa
Reviewed by Andrea Vida

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Lera Boroditsky - Cognitive scientist
Lera Boroditsky is trying to figure out how humans get so smart.

Why you should listen

Lera Boroditsky is an associate professor of cognitive science at University of California San Diego and editor in chief of Frontiers in Cultural Psychology. She previously served on the faculty at MIT and at Stanford. Her research is on the relationships between mind, world and language (or how humans get so smart).

Boroditsky has been named one of 25 visionaries changing the world by the Utne Reader, and is also a Searle Scholar, a McDonnell scholar, recipient of an NSF Career award and an APA Distinguished Scientist lecturer. She once used the Indonesian exclusive "we" correctly before breakfast and was proud of herself about it all day.

More profile about the speaker
Lera Boroditsky | Speaker | TED.com