English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Nilofer Merchant: Got a meeting? Take a walk

Nilofer Merchant: Har du et møde? Gå en tur

Filmed
Views 2,773,592

Nilofer Merchant foreslår en lille ide, der kan måske have en stor påvirkning på ens liv og helbred: Næste gang man har et en-til-en møde, så gør det til et "gående møde" -- og lad ideerne flyde mens man går og taler.

- Corporate director, author
Business innovator Nilofer Merchant thinks deeply about the frameworks, strategies and cultural values of companies. Full bio

What you're doing,
Det I gør,
00:13
right now, at this very moment,
lige nu, i dette øjeblik,
00:15
is killing you.
dræber jer.
00:18
More than cars or the Internet
Mere end biler eller internettet
00:20
or even that little mobile device we keep talking about,
eller selv det lille mobile apparat vi bliver ved med at snakke om,
00:22
the technology you're using the most almost every day
teknologien I bruger næsten hver eneste dag
00:25
is this, your tush.
er denne, jeres bagdel.
00:28
Nowadays people are sitting 9.3 hours a day,
Nu til dags sidder mennesker 9,3 timer om dagen,
00:31
which is more than we're sleeping, at 7.7 hours.
hvilket er mere end vi sover, 7,7 timer.
00:34
Sitting is so incredibly prevalent,
At sidde ned er så utrolig udbredt,
00:38
we don't even question how much we're doing it,
at vi ikke engang stiller spørgsmål ved hvor meget vi gør det,
00:40
and because everyone else is doing it,
og fordi alle andre gør det,
00:42
it doesn't even occur to us that it's not okay.
går det ikke engang op for os at det ikke er okay.
00:45
In that way, sitting has become
På den måde, er det at sidde ned
00:47
the smoking of our generation.
blevet rygning i vores generation.
00:50
Of course there's health consequences to this,
Selvfølgelig er der, skræmmende helbredsfølger til dette,
00:54
scary ones, besides the waist.
ud over taljen.
00:56
Things like breast cancer and colon cancer
Ting som brystkræft og tarmkræft
00:59
are directly tied to our lack of physical [activity],
er direkte forbundet med vores mangel på fysisk [aktivitet],
01:03
Ten percent in fact, on both of those.
ti procent faktisk, i begge tilfælde.
01:06
Six percent for heart disease,
Seks procent for hjertelidelser,
01:08
seven percent for type 2 diabetes,
syv procent for type 2 diabetes,
01:10
which is what my father died of.
hvilket er det min far døde af.
01:12
Now, any of those stats should convince each of us
Enhver af de statistikker bør overbevise hver af os om
01:15
to get off our duff more,
at vi skulle lette røven mere,
01:17
but if you're anything like me, it won't.
men hvis I er tilnærmelsesvis ligesom mig, gør I ikke det.
01:18
What did get me moving was a social interaction.
Det der fik mig i gang var en social interaktion.
01:21
Someone invited me to a meeting,
Nogen inviterede mig til et møde,
01:24
but couldn't manage to fit me in
men kunne ikke få plads til mig i
01:26
to a regular sort of conference room meeting, and said,
et almindeligt konference mødelokale, og sagde,
01:27
"I have to walk my dogs tomorrow. Could you come then?"
"Jeg skal lufte mine hunde i morgen. Har du mulighed for at komme der?"
01:30
It seemed kind of odd to do,
Det virkede mærkeligt at gøre det,
01:34
and actually, that first meeting, I remember thinking,
og faktisk, ved det første møde, kan jeg huske at jeg tænkte,
01:36
"I have to be the one to ask the next question,"
"Jeg skal være den der stiller det næste spørgsmål,"
01:38
because I knew I was going to huff and puff
fordi jeg vidste at jeg ville komme til at puste og gispe
01:40
during this conversation.
i løbet af denne samtale.
01:43
And yet, I've taken that idea and made it my own.
Og alligevel har jeg taget den ide og gjort den til min egen.
01:45
So instead of going to coffee meetings
I stedet for at tage til kaffemøder
01:48
or fluorescent-lit conference room meetings,
eller møder i konference lokaler der er oplyst af lysstofrør,
01:50
I ask people to go on a walking meeting,
beder jeg folk om at tage på et gående møde,
01:52
to the tune of 20 to 30 miles a week.
til noget der ligner 30 eller 50 kilometer om ugen.
01:55
It's changed my life.
Det har ændret mit liv.
01:59
But before that, what actually happened was,
Men inden det, det der faktisk skete var,
02:01
I used to think about it as,
at jeg plejede at tænke på det som,
02:05
you could take care of your health,
at man kunne tage sig af sit helbred,
02:05
or you could take care of obligations,
eller man kunne tage sig af forpligtelserne,
02:07
and one always came at the cost of the other.
og den ene lykkedes altid på bekostning af den anden.
02:10
So now, several hundred of these walking meetings later,
Og adskillige hundrede af disse gående møder senere,
02:14
I've learned a few things.
har jeg lært et par ting.
02:17
First, there's this amazing thing
For det første, er der denne utrolige ting
02:18
about actually getting out of the box
om faktisk at komme ud af kassen
02:20
that leads to out-of-the-box thinking.
der leder til at tænke uden for kassen.
02:23
Whether it's nature or the exercise itself, it certainly works.
Hvad enten det er naturen eller selve motionen, så fungerer det bestemt.
02:25
And second, and probably the more reflective one,
Og for det andet, og formentlig den mere reflekterende,
02:29
is just about how much each of us
handler om hvor meget vi hver især
02:32
can hold problems in opposition
kan holde problemerne i opposition
02:34
when they're really not that way.
når de i virkeligheden ikke er på den måde.
02:37
And if we're going to solve problems
Og hvis vi vil løse problemer
02:39
and look at the world really differently,
og se på verden på en helt anden måde,
02:40
whether it's in governance or business
hvad enten det er i ledelse eller forretning
02:42
or environmental issues, job creation,
eller miljø spørgsmål, jobskabelse,
02:44
maybe we can think about how to reframe those problems
kan vi måske tænke på hvordan vi kan omfortolke de problemer
02:47
as having both things be true.
så begge ting er sande.
02:50
Because it was when that happened
Fordi det var da det skete
02:52
with this walk-and-talk idea
med denne gå-og-tale ide
02:54
that things became doable and sustainable and viable.
at tingene blev overkommelige og holdbare og realistiske.
02:55
So I started this talk talking about the tush,
Så jeg begyndte på denne samtale om at tale om bagdelen,
02:59
so I'll end with the bottom line, which is,
og jeg vil ende på bundlinjen, som er,
03:01
walk and talk.
gå og tal.
03:05
Walk the talk.
Gå snakken.
03:07
You'll be surprised at how fresh air drives fresh thinking,
Man vil blive overrasket over hvordan frisk luft får en til at tænke bedre,
03:08
and in the way that you do,
og måden man gør det på,
03:12
you'll bring into your life an entirely new set of ideas.
bringer man et helt nyt sæt ideer ind i ens liv.
03:13
Thank you.
Tak.
03:17
(Applause)
(Bifald)
03:19

▲Back to top

About the speaker:

Nilofer Merchant - Corporate director, author
Business innovator Nilofer Merchant thinks deeply about the frameworks, strategies and cultural values of companies.

Why you should listen

Nilofer Merchant has been helping to grow businesses -- from Fortune 500s to web startups -- for 20 years. She’s worked for major companies (like Apple and Autodesk) and early web startups (remember Golive?). Logitech, Symantec, HP, Yahoo, VMWare, and many others have turned to her guidance to develop new product strategies, enter new markets, defend against competitors and optimize revenue.

Today she serves on boards for both public and private companies, and writes books about collaboration, like The New How: Creating Business Solutions Through Collaborative Strategy, and openness -- check out her recent ebook 11 Rules for Creating Value in the #SocialEra, chosen by Fast Company as one of the Best Business Books of 2012. She also writes for HBR, including the personal and brave essay about a previous attempt on the TED stage: "What I Learned from My TED Talk."

Watch Nilofer's moving TEDxHouston talk on "onlyness" >>

More profile about the speaker
Nilofer Merchant | Speaker | TED.com