English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Nilofer Merchant: Got a meeting? Take a walk

Nilofer Merchant: Onko sinulla kokous? Kävele ja keskustele.

Filmed
Views 2,773,592

Nilofer Merchantilla on pieni ehdotus, joka saattaa vaikuttaa suuresti elämääsi ja terveyteesi. Seuraavalla kerralla kun palaveeraat jonkun kanssa, lähtekää kävelylle ja antakaa ideoiden virrata siinä samalla.

- Corporate director, author
Business innovator Nilofer Merchant thinks deeply about the frameworks, strategies and cultural values of companies. Full bio

What you're doing,
Se mitä teet
00:13
right now, at this very moment,
juuri tällä hetkellä
00:15
is killing you.
tappaa sinut.
00:18
More than cars or the Internet
Varmemmin kuin autot tai internet
00:20
or even that little mobile device we keep talking about,
tai jopa se pieni mobiili laite, josta puhumme
00:22
the technology you're using the most almost every day
tekniikka, jota käytät lähes päivittäin
00:25
is this, your tush.
on ... takapuolesi.
00:28
Nowadays people are sitting 9.3 hours a day,
Istumme 9,3 tuntia päivässä,
00:31
which is more than we're sleeping, at 7.7 hours.
mikä ylittää nukkumamme 7,7 tuntia.
00:34
Sitting is so incredibly prevalent,
Istuminen on niin tavattoman yleistä,
00:38
we don't even question how much we're doing it,
ettemme kyseenalaista kuinka paljon sitä teemme.
00:40
and because everyone else is doing it,
Ja koska kaikki muutkin istuvat,
00:42
it doesn't even occur to us that it's not okay.
emme huomaa, ettei se ole meille hyväksi.
00:45
In that way, sitting has become
Täten istumisesta on tullut
00:47
the smoking of our generation.
sukupolvemme tupakointi.
00:50
Of course there's health consequences to this,
Istuminen vaikuttaa terveyteemme
00:54
scary ones, besides the waist.
pelottavalla tavalla, vyötärön ohella.
00:56
Things like breast cancer and colon cancer
Muunmuassa rintasyöpä ja paksusuolen syöpä
00:59
are directly tied to our lack of physical [activity],
ovat yhteydessä liikumattomuuteemme,
01:03
Ten percent in fact, on both of those.
Molemmat niistä 10 % tapauksista.
01:06
Six percent for heart disease,
Samoin 6 prosenttia sydänsairauksista,
01:08
seven percent for type 2 diabetes,
7 prosenttia kakkostyypin sokeritaudista,
01:10
which is what my father died of.
johon isänikin kuoli.
01:12
Now, any of those stats should convince each of us
Näiden lukujen pitäisi vakuuttaa meidät
01:15
to get off our duff more,
ja saada meidät liikkeelle,
01:17
but if you're anything like me, it won't.
mutta ainakaan minulle näin ei tapahdunut.
01:18
What did get me moving was a social interaction.
Minut sai liikkeelle sosiaalinen kanssakäyminen.
01:21
Someone invited me to a meeting,
Sain kutsun palaveriin,
01:24
but couldn't manage to fit me in
mutta en mahtunut tavanomaiseen
01:26
to a regular sort of conference room meeting, and said,
kokoushuoneeseen. Sain ehdotuksen:
01:27
"I have to walk my dogs tomorrow. Could you come then?"
"Minun on kävelytettävä koirani huomenna. Voisimmeko keskustella silloin?"
01:30
It seemed kind of odd to do,
Minusta tämä tuntui kummalliselta,
01:34
and actually, that first meeting, I remember thinking,
ja muistan miettineeni tuolloin jotakin tällaista:
01:36
"I have to be the one to ask the next question,"
"Minun täytyy esittää seuraava kysymys",
01:38
because I knew I was going to huff and puff
koska arvasin olevani niin hengästynyt
01:40
during this conversation.
keskustelun aikana.
01:43
And yet, I've taken that idea and made it my own.
Kaikesta huolimatta omin tämän idean itselleni.
01:45
So instead of going to coffee meetings
Neonvalaistuissa neuvotteluhuoneissa tapahtuvien
01:48
or fluorescent-lit conference room meetings,
kahvittelupalaverien sijasta
01:50
I ask people to go on a walking meeting,
kutsun ihmisiä kanssani kävelykeskusteluun
01:52
to the tune of 20 to 30 miles a week.
jopa 30 - 50 kilometrin verran viikossa.
01:55
It's changed my life.
Tämä on muuttanut elämäni.
01:59
But before that, what actually happened was,
Tapani ajatella muuttui.
02:01
I used to think about it as,
Ennen lähestyin asiaa niin, että
02:05
you could take care of your health,
voin joko huolehtia terveydestäni
02:05
or you could take care of obligations,
tai voin huolehtia velvollisuuksistani,
02:07
and one always came at the cost of the other.
ja jompikumpi kärsi toisen kustannuksella.
02:10
So now, several hundred of these walking meetings later,
Nyt kun takanani on jo satoja kävelykokouksia,
02:14
I've learned a few things.
olen oppinut muutamia asioita.
02:17
First, there's this amazing thing
Ensinnäkin on mahtavaa
02:18
about actually getting out of the box
irrottautua tavanomaisista puitteista,
02:20
that leads to out-of-the-box thinking.
mikä johtaa luovaan ja omaperäiseen ajatteluun.
02:23
Whether it's nature or the exercise itself, it certainly works.
Tämä toimii, olipa se sitten luonto tai itse liikunta.
02:25
And second, and probably the more reflective one,
Toiseksi, ja tämä on hyvin tärkeää,
02:29
is just about how much each of us
tapamme nähdä
02:32
can hold problems in opposition
ongelmat vastakkaisina
02:34
when they're really not that way.
kun ne eivät sitä ole.
02:37
And if we're going to solve problems
Ja kun ratkaisemme ongelmia
02:39
and look at the world really differently,
ja lähestymme maailmaa toisella tavalla
02:40
whether it's in governance or business
olipa kyse hallinnosta tai liiketoiminnasta,
02:42
or environmental issues, job creation,
ympäristöasioista tai työtehtävien luomisesta,
02:44
maybe we can think about how to reframe those problems
me voimme tarkastella ongelmia toisesta näkökulmasta
02:47
as having both things be true.
niin että molemmat asiat ovat mahdollisia.
02:50
Because it was when that happened
Näin tapahtui
02:52
with this walk-and-talk idea
kävelykeskusteluideani kanssa ja
02:54
that things became doable and sustainable and viable.
asioista tuli mahdollisia ja toteuttamiskelpoisia.
02:55
So I started this talk talking about the tush,
Aloitin tämän puheen takapuolesta,
02:59
so I'll end with the bottom line, which is,
ja lopetan sen ratkaisevaan päätelmään:
03:01
walk and talk.
Kävele ja keskustele.
03:05
Walk the talk.
Keskustele kävellen.
03:07
You'll be surprised at how fresh air drives fresh thinking,
Tulet yllättymään kuinka raitis ilma tuulettaa ajattelua,
03:08
and in the way that you do,
ja tehdessäsi niin,
03:12
you'll bring into your life an entirely new set of ideas.
saat elämääsi aivan uudenlaisia ideoita.
03:13
Thank you.
Kiitos.
03:17
(Applause)
(suosionosoituksia)
03:19
Translated by Kaisa Hollmen
Reviewed by Miaosen Qian

▲Back to top

About the speaker:

Nilofer Merchant - Corporate director, author
Business innovator Nilofer Merchant thinks deeply about the frameworks, strategies and cultural values of companies.

Why you should listen

Nilofer Merchant has been helping to grow businesses -- from Fortune 500s to web startups -- for 20 years. She’s worked for major companies (like Apple and Autodesk) and early web startups (remember Golive?). Logitech, Symantec, HP, Yahoo, VMWare, and many others have turned to her guidance to develop new product strategies, enter new markets, defend against competitors and optimize revenue.

Today she serves on boards for both public and private companies, and writes books about collaboration, like The New How: Creating Business Solutions Through Collaborative Strategy, and openness -- check out her recent ebook 11 Rules for Creating Value in the #SocialEra, chosen by Fast Company as one of the Best Business Books of 2012. She also writes for HBR, including the personal and brave essay about a previous attempt on the TED stage: "What I Learned from My TED Talk."

Watch Nilofer's moving TEDxHouston talk on "onlyness" >>

More profile about the speaker
Nilofer Merchant | Speaker | TED.com