English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Nilofer Merchant: Got a meeting? Take a walk

Νιλόφερ Μέρτσαντ: Έχετε συνάντηση; Κάντε έναν περίπατο

Filmed
Views 2,905,000

Η Νιλόφερ Μέρτσαντ προτείνει μια μικρή ιδέα που ίσως θα μπορούσε να έχει μεγάλο αντίκτυπο στη ζωή και την υγεία σας: Την επόμενη φορά που έχετε μία ενός προς έναν συνάντηση, μετατρέψτε την σε «περιπατητική συνάντηση» -- και αφήστε τις ιδέες να ρέουν καθώς περπατάτε και συζητάτε.

- Corporate director, author
Business innovator Nilofer Merchant thinks deeply about the frameworks, strategies and cultural values of companies. Full bio

What you're doing,
Αυτό που κάνετε,
00:13
right now, at this very momentστιγμή,
τώρα, αυτήν ακριβώς τη στιγμή,
00:15
is killingφόνος you.
σας σκοτώνει.
00:18
More than carsαυτοκίνητα or the InternetΣτο διαδίκτυο
Περισσότερο από τα αυτοκίνητα ή το Διαδίκτυο
00:20
or even that little mobileκινητό deviceσυσκευή we keep talkingομιλία about,
ή ακόμα και από αυτή τη μικρή φορητή συσκευή για την οποία μιλάμε συνεχώς,
00:22
the technologyτεχνολογία you're usingχρησιμοποιώντας the mostπλέον almostσχεδόν everyκάθε day
η τεχνολογία που χρησιμοποιείτε περισσότερο σχεδόν κάθε μέρα
00:25
is this, your tushtush.
είναι αυτό, ο πισινός σας.
00:28
NowadaysΣτις μέρες μας people are sittingσυνεδρίαση 9.3 hoursώρες a day,
Στις μέρες μας οι άνθρωποι κάθονται 9,3 ώρες την ημέρα,
00:31
whichοι οποίες is more than we're sleepingκοιμάμαι, at 7.7 hoursώρες.
το οποίο είναι περισσότερο από όσο κοιμόμαστε, 7,7 ώρες.
00:34
SittingΣυνεδρίαση is so incrediblyαπίστευτα prevalentεπικρατών,
Το καθισιό είναι τόσο απίστευτα διαδεδομένο,
00:38
we don't even questionερώτηση how much we're doing it,
που ούτε καν αμφισβητούμε το πόσο πολύ το κάνουμε
00:40
and because everyoneΟλοι elseαλλού is doing it,
και επειδή όλοι οι άλλοι το κάνουν,
00:42
it doesn't even occurσυμβούν to us that it's not okay.
ούτε καν αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι καλό.
00:45
In that way, sittingσυνεδρίαση has becomeγίνομαι
Με αυτόν τον τρόπο, το να καθόμαστε έχει γίνει
00:47
the smokingκάπνισμα of our generationγενιά.
το κάπνισμα της γενιάς μας.
00:50
Of courseσειρά μαθημάτων there's healthυγεία consequencesσυνέπειες to this,
Φυσικά υπάρχουν συνέπειες στην υγεία λόγω αυτού,
00:54
scaryτρομακτικός onesαυτές, besidesεκτός the waistμέση.
τρομακτικές, πέρα από της μέσης.
00:56
Things like breastστήθος cancerΚαρκίνος and colonπαχέος εντέρου cancerΚαρκίνος
Πράγματα όπως ο καρκίνος του μαστού και του παχέος εντέρου
00:59
are directlyκατευθείαν tiedδεμένα to our lackέλλειψη of physicalφυσικός [activityδραστηριότητα],
είναι άμεσα συνδεδεμένα με την έλλειψη φυσικής [δραστηριότητας] από μέρους μας,
01:03
TenΔέκα percentτοις εκατό in factγεγονός, on bothκαι τα δυο of those.
Το 10% και στους δύο τύπους.
01:06
SixΈξι percentτοις εκατό for heartκαρδιά diseaseασθένεια,
6% για καρδιακές νόσους,
01:08
sevenεπτά percentτοις εκατό for typeτύπος 2 diabetesΔιαβήτης,
7% για διαβήτη τύπου 2,
01:10
whichοι οποίες is what my fatherπατέρας diedπέθανε of.
που είναι αυτό από το οποίο πέθανε ο πατέρας μου.
01:12
Now, any of those statsστατιστικά should convinceπείθω eachκαθε of us
Τώρα, οποιαδήποτε τέτοια στατιστικά θα έπρεπε να πείσουν τον καθένα μας
01:15
to get off our duffΝταφ more,
να σηκώσει τον πισινό του περισσότερο,
01:17
but if you're anything like me, it won'tσυνηθισμένος.
άλλα εάν είστε έστω και λίγο σαν κι εμένα, αυτό δεν θα γίνει.
01:18
What did get me movingκίνηση was a socialκοινωνικός interactionΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ.
Αυτό που με παρακίνησε ήταν μία κοινωνική συναστροφή.
01:21
SomeoneΚάποιος invitedκαλεσμένος me to a meetingσυνάντηση,
Κάποιος με προσκάλεσε σε μία συνάντηση,
01:24
but couldn'tδεν μπορούσε manageδιαχειρίζονται to fitκατάλληλος me in
αλλά δεν μπόρεσε να κανονίσει
01:26
to a regularτακτικός sortείδος of conferenceδιάσκεψη roomδωμάτιο meetingσυνάντηση, and said,
μία κανονικού είδους συνάντηση σε αίθουσα συνεδριάσεων και είπε:
01:27
"I have to walkΠερπατήστε my dogsΣκύλοι tomorrowαύριο. Could you come then?"
«Πρέπει να βγάλω βόλτα τους σκύλους μου αύριο. Θα μπορούσες να έρθεις τότε;»
01:30
It seemedφαινόταν kindείδος of oddΠεριττός to do,
Μου φάνηκε κάπως ασυνήθιστο
01:34
and actuallyπράγματι, that first meetingσυνάντηση, I rememberθυμάμαι thinkingσκέψη,
και πραγματικά, εκείνη την πρώτη συνάντηση, θυμάμαι να σκέφτομαι:
01:36
"I have to be the one to askπαρακαλώ the nextεπόμενος questionερώτηση,"
«Πρέπει να είμαι αυτή που θα κάνει την επόμενη ερώτηση»,
01:38
because I knewήξερε I was going to huffHuff and puffσφολιάτας
επειδή ήξερα ότι επρόκειτο να λαχανιάσω
01:40
duringστη διάρκεια this conversationσυνομιλία.
κατά την διάρκεια αυτή της συνομιλίας.
01:43
And yetΑκόμη, I've takenληφθεί that ideaιδέα and madeέκανε it my ownτα δικά.
Και όμως, πήρα αυτή την ιδέα και την οικειοποιήθηκα.
01:45
So insteadαντι αυτου of going to coffeeκαφές meetingsσυνεδριάσεις
Έτσι, αντί να πηγαίνω σε συναντήσεις για καφέ
01:48
or fluorescent-litφωτισμό φθορισμού conferenceδιάσκεψη roomδωμάτιο meetingsσυνεδριάσεις,
ή σε συναντήσεις σε αίθουσες συνεδριάσεων με φθορίζοντα φωτισμό,
01:50
I askπαρακαλώ people to go on a walkingτο περπάτημα meetingσυνάντηση,
ζητώ από τον κόσμο να κάνουμε συναντήσεις περπατώντας,
01:52
to the tuneσυντονιστείτε of 20 to 30 milesμίλια a weekεβδομάδα.
της τάξης των 32 με 48 χιλιομέτρων την εβδομάδα.
01:55
It's changedάλλαξε my life.
Αυτό μου άλλαξε τη ζωή.
01:59
But before that, what actuallyπράγματι happenedσυνέβη was,
Αλλά πριν από αυτό, αυτό που πραγματικά συνέβαινε ήταν,
02:01
I used to think about it as,
ότι πριν το σκεφτόμουν ως εξής,
02:05
you could take careΦροντίδα of your healthυγεία,
μπορούσες να φροντίζεις την υγεία σου
02:05
or you could take careΦροντίδα of obligationsυποχρεώσεις,
ή μπορούσες να τακτοποιείς τις υποχρεώσεις σου,
02:07
and one always cameήρθε at the costκόστος of the other.
και το ένα ήταν πάντα εις βάρος του άλλου.
02:10
So now, severalαρκετά hundredεκατό of these walkingτο περπάτημα meetingsσυνεδριάσεις laterαργότερα,
Έτσι τώρα, μετά από μερικές εκατοντάδες τέτοιων συναντήσεων περιπάτου,
02:14
I've learnedέμαθα a fewλίγοι things.
έμαθα μερικά πράγματα.
02:17
First, there's this amazingφοβερο thing
Πρώτον, υπάρχει αυτό το υπέροχο αίσθημα
02:18
about actuallyπράγματι gettingνα πάρει out of the boxκουτί
του να ξεφεύγεις από τα συνηθισμένα,
02:20
that leadsοδηγεί to out-of-the-boxout-of-the-box thinkingσκέψη.
το οποίο οδηγεί σε μη κοινότυπες σκέψεις.
02:23
WhetherΑν it's natureφύση or the exerciseάσκηση itselfεαυτό, it certainlyσίγουρα worksεργοστάσιο.
Είτε είναι η φύση είτε η ίδια η άσκηση, πραγματικά έχει αποτέλεσμα.
02:25
And secondδεύτερος, and probablyπιθανώς the more reflectiveανακλαστικός one,
Και δεύτερον, και μάλλον το πιο αναστοχαστικό,
02:29
is just about how much eachκαθε of us
είναι το πόσο μπορεί ο καθένας μας
02:32
can holdΚρατήστε problemsπροβλήματα in oppositionαντιπολίτευση
να κρατήσει τα προβλήματα σε αντιπαράθεση
02:34
when they're really not that way.
όταν δεν είναι πραγματικά έτσι.
02:37
And if we're going to solveλύσει problemsπροβλήματα
Και αν είναι να λύσουμε προβλήματα
02:39
and look at the worldκόσμος really differentlyδιαφορετικά,
και δούμε τον κόσμο πολύ διαφορετικά,
02:40
whetherκατά πόσο it's in governanceδιακυβέρνηση or businessεπιχείρηση
είτε πρόκειται για διακυβέρνηση ή δουλειά
02:42
or environmentalπεριβάλλοντος issuesθέματα, jobδουλειά creationδημιουργία,
ή περιβαλλοντικά θέματα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας,
02:44
maybe we can think about how to reframeΤο Reframe those problemsπροβλήματα
ίσως να μπορέσουμε να σκεφτούμε πώς να επαναπροσδιορίσουμε αυτά τα προβλήματα
02:47
as havingέχοντας bothκαι τα δυο things be trueαληθής.
ώστε να ισχύουν και δύο.
02:50
Because it was when that happenedσυνέβη
Επειδή ήταν αυτό που συνέβη
02:52
with this walk-and-talkμε τα πόδια-και-talk ideaιδέα
με την ιδέα περιπάτου και συζήτησης
02:54
that things becameέγινε doableεφικτό and sustainableΑειφόρος and viableβιώσιμος.
που τα πράγματα έγιναν εφικτά και βιώσιμα.
02:55
So I startedξεκίνησε this talk talkingομιλία about the tushtush,
Έτσι άρχισα αυτή την συζήτηση μιλώντας για τον πισινό
02:59
so I'll endτέλος with the bottomκάτω μέρος lineγραμμή, whichοι οποίες is,
και θα κλείσω με την ουσία, η οποία είναι
03:01
walkΠερπατήστε and talk.
περπατήστε και συζητήστε.
03:05
WalkΜε τα πόδια the talk.
Περπατήστε τη συζήτηση.
03:07
You'llΘα σας be surprisedέκπληκτος at how freshφρέσκο airαέρας drivesδίσκους freshφρέσκο thinkingσκέψη,
Θα εκπλαγείτε από το πόσο ο φρέσκος αέρας ωθεί τη φρέσκια σκέψη
03:08
and in the way that you do,
και, καθώς το κάνετε,
03:12
you'llθα το κάνετε bringνα φερεις into your life an entirelyεξ ολοκλήρου newνέος setσειρά of ideasιδέες.
θα φέρετε ένα τελείως νέο σύνολο ιδεών στην ζωή σας.
03:13
Thank you.
Σας ευχαριστώ.
03:17
(ApplauseΧειροκροτήματα)
(Χειροκρότημα)
03:19
Translated by Chryssa Rapessi
Reviewed by Christina Papadimitriou

▲Back to top

About the speaker:

Nilofer Merchant - Corporate director, author
Business innovator Nilofer Merchant thinks deeply about the frameworks, strategies and cultural values of companies.

Why you should listen

Nilofer Merchant has been helping to grow businesses -- from Fortune 500s to web startups -- for 20 years. She’s worked for major companies (like Apple and Autodesk) and early web startups (remember Golive?). Logitech, Symantec, HP, Yahoo, VMWare, and many others have turned to her guidance to develop new product strategies, enter new markets, defend against competitors and optimize revenue.

Today she serves on boards for both public and private companies, and writes books about collaboration, like The New How: Creating Business Solutions Through Collaborative Strategy, and openness -- check out her recent ebook 11 Rules for Creating Value in the #SocialEra, chosen by Fast Company as one of the Best Business Books of 2012. She also writes for HBR, including the personal and brave essay about a previous attempt on the TED stage: "What I Learned from My TED Talk."

Watch Nilofer's moving TEDxHouston talk on "onlyness" >>

More profile about the speaker
Nilofer Merchant | Speaker | TED.com