English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Nilofer Merchant: Got a meeting? Take a walk

Nilofer Merchant: Bạn cần bàn chuyện? Hãy đi bộ

Filmed
Views 2,905,000

Nilofer Merchant đề xuất 1 ý tưởng nhỏ nhưng có sức ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và sức khỏe: Trong lần nói chuyện cá nhân tới, hãy biến nó thành "cuộc gặp đi bộ" -- và cho phép ý tưởng tuôn trào khi bạn vừa đi vừa nói.

- Corporate director, author
Business innovator Nilofer Merchant thinks deeply about the frameworks, strategies and cultural values of companies. Full bio

What you're doing,
Điều mà bạn đang làm
00:13
right now, at this very momentchốc lát,
ngay lúc này
00:15
is killinggiết chết you.
đang dần giết chết bạn.
00:18
More than carsxe hơi or the InternetInternet
Nó nguy hiểm hơn cả ô tô hay Internet
00:20
or even that little mobiledi động devicethiết bị we keep talkingđang nói about,
hay là cái thiết bị di dộng mà chúng ta vẫn nói hằng ngày,
00:22
the technologyCông nghệ you're usingsử dụng the mostphần lớn almosthầu hết everymỗi day
cái công nghệ mà bạn sử dụng nhiều nhất trong gần như mọi ngày
00:25
is this, your tushTush.
là cái này này, cái mông của bạn đấy.
00:28
NowadaysNgày nay people are sittingngồi 9.3 hoursgiờ a day,
Ngày nay, trung bình chúng ta ngồi 9,3 tiếng mỗi ngày,
00:31
which is more than we're sleepingngủ, at 7.7 hoursgiờ.
nó còn nhiều hơn cả thời gian chúng ta ngủ - 7,7 tiếng.
00:34
SittingNgồi is so incrediblyvô cùng prevalentphổ biến,
Ngồi là một điều gì đó vô cùng "thịnh hành",
00:38
we don't even questioncâu hỏi how much we're doing it,
chúng ta còn chẳng tự hỏi là mình đã ngồi bao lâu rồi
00:40
and because everyonetất cả mọi người elsekhác is doing it,
và bởi vì mọi người đều làm như vậy (ngồi),
00:42
it doesn't even occurxảy ra to us that it's not okay.
nên ta không để ý rằng điều này là không ổn chút nào.
00:45
In that way, sittingngồi has becometrở nên
Cứ như vậy, ngồi đang dần trở thành
00:47
the smokinghút thuốc lá of our generationthế hệ.
một vấn nạn như là hút thuốc ở thế hệ chúng ta vậy.
00:50
Of coursekhóa học there's healthSức khỏe consequenceshậu quả to this,
Đương nhiên là ngồi gây ra những hệ quả xấu đến sức khỏe,
00:54
scaryđáng sợ onesnhững người, besidesngoài ra the waisteo.
bên cạnh việc ảnh hưởng đến thắt lưng.
00:56
Things like breastnhũ hoa cancerung thư and colonđại tràng cancerung thư
Những thứ như ung thử vú hay ung thư ruột kết
00:59
are directlytrực tiếp tiedgắn to our lackthiếu sót of physicalvật lý [activityHoạt động],
gắn liền đến việc thiếu hoạt động thể chất,
01:03
TenMười percentphần trăm in factthực tế, on bothcả hai of those.
Khoảng 10% trên thực tế, cả 2 thứ đấy.
01:06
SixSáu percentphần trăm for hearttim diseasedịch bệnh,
6% với bệnh đau tim,
01:08
sevenbảy percentphần trăm for typekiểu 2 diabetesBệnh tiểu đường,
đái tháo đường loại 2 thì là 7%,
01:10
which is what my fathercha diedchết of.
và đây chính là căn bệnh đã cướp đi mạng sống của cha tôi.
01:12
Now, any of those statssố liệu thống kê should convincethuyết phục eachmỗi of us
Bất cứ số liệu nào trong đó cũng thuyết phục mỗi chúng ta
01:15
to get off our duffDuff more,
phải nhấc mông lên nhiều hơn,
01:17
but if you're anything like me, it won'tsẽ không.
nhưng nếu bạn giống tôi, thì chắc sẽ không đâu.
01:18
What did get me movingdi chuyển was a socialxã hội interactionsự tương tác.
Điều khiến tôi thay đổi là tương tác với xã hội.
01:21
SomeoneAi đó invitedđược mời me to a meetinggặp gỡ,
Có người mời tôi tới cuộc họp,
01:24
but couldn'tkhông thể managequản lý to fitPhù hợp me in
nhưng lại không xếp chỗ được cho tôi
01:26
to a regularđều đặn sortsắp xếp of conferencehội nghị roomphòng meetinggặp gỡ, and said,
ở trong cái hội trường đấy,
01:27
"I have to walkđi bộ my dogschó tomorrowNgày mai. Could you come then?"
"Ngay mai tôi phải dắt cho đi dạo. Bạn đến được chứ? "
01:30
It seemeddường như kindloại of oddlẻ to do,
Làm như thế có vẻ hơi kì,
01:34
and actuallythực ra, that first meetinggặp gỡ, I remembernhớ lại thinkingSuy nghĩ,
và thực tế là, trong buổi họp đầu tiên đấy, tôi nhớ là mình đã nghĩ rằng,
01:36
"I have to be the one to askhỏi the nextkế tiếp questioncâu hỏi,"
"Tôi phải là người hỏi câu hỏi tiếp theo,"
01:38
because I knewbiết I was going to huffHuff and puffpuff
bởi vì tôi biết là tôi sẽ chuẩn bị tức điên lên
01:40
duringsuốt trong this conversationcuộc hội thoại.
trong suốt cuộc đối thoại này,
01:43
And yetchưa, I've takenLấy that ideaý kiến and madethực hiện it my ownsở hữu.
Và vâng, tôi giữ ý tưởng đó và tự mình làm.
01:45
So insteadthay thế of going to coffeecà phê meetingscuộc họp
Thay cho việc đến buổi họp ở quán cafe
01:48
or fluorescent-litthắp sáng huỳnh quang conferencehội nghị roomphòng meetingscuộc họp,
hay đến buổi hội thảo về đèn huỳnh quang,
01:50
I askhỏi people to go on a walkingđi dạo meetinggặp gỡ,
tôi yêu cầu mọi người các cuộc họp đi bộ,
01:52
to the tuneđiều chỉnh of 20 to 30 milesdặm a weektuần.
sao cho vừa mức 20 đến 30 dặm mỗi tuần.
01:55
It's changedđã thay đổi my life.
Điều đó thay đổi đời tôi.
01:59
But before that, what actuallythực ra happenedđã xảy ra was,
Nhưng trước đó, điều thực sự xảy ra,
02:01
I used to think about it as,
tôi từng nghĩ về nó như việc
02:05
you could take carequan tâm of your healthSức khỏe,
ta quan tâm đến sức khỏe của mình,
02:05
or you could take carequan tâm of obligationsnghĩa vụ,
hay quan tâm đến các trách nhiệm,
02:07
and one always cameđã đến at the costGiá cả of the other.
và cái này luôn đánh đổi cho cái kia.
02:10
So now, severalmột số hundredhàng trăm of these walkingđi dạo meetingscuộc họp latermột lát sau,
Đến giờ, đã qua vài trăm cuộc họp đi bộ như thế,
02:14
I've learnedđã học a fewvài things.
tôi học được vài điều.
02:17
First, there's this amazingkinh ngạc thing
Đầu tiên, một điều tuyệt vời
02:18
about actuallythực ra gettingnhận được out of the boxcái hộp
rằng hành động khác biệt
02:20
that leadsdẫn to out-of-the-boxout-of-the-box thinkingSuy nghĩ.
sẽ dẫn đến suy nghĩ sáng tạo.
02:23
WhetherCho dù it's naturethiên nhiên or the exercisetập thể dục itselfchinh no, it certainlychắc chắn workscông trinh.
Dù nhờ khung cảnh thiên nhiên hay bài tập, nó có tác dụng.
02:25
And secondthứ hai, and probablycó lẽ the more reflectivephản xạ one,
Thứ 2, có thể mang tính tương phản hơn,
02:29
is just about how much eachmỗi of us
là cách mỗi chúng ta
02:32
can holdgiữ problemscác vấn đề in oppositionphe đối lập
giữ các vấn đề trong sự đối lập
02:34
when they're really not that way.
trong khi thật ra chúng không như vậy.
02:37
And if we're going to solvegiải quyết problemscác vấn đề
Và nếu ta cố giải quyết vấn đề
02:39
and look at the worldthế giới really differentlykhác,
và quan sát thế giới theo cách khác,
02:40
whetherliệu it's in governancequản trị or businesskinh doanh
dù là quản lý công hay kinh doanh
02:42
or environmentalmôi trường issuesvấn đề, jobviệc làm creationsự sáng tạo,
hoặc các vấn đề môi trường, tạo việc làm,
02:44
maybe we can think about how to reframeReframe those problemscác vấn đề
ta có thể hình dung những vấn đề đó bằng cách
02:47
as havingđang có bothcả hai things be truethật.
chấp nhận tính đúng đắn của cả 2.
02:50
Because it was when that happenedđã xảy ra
Vì khi điều đó xảy ra
02:52
with this walk-and-talkđi bộ và nói chuyện ideaý kiến
với ý tưởng đi-và-nói
02:54
that things becameđã trở thành doabledoable and sustainablebền vững and viablekhả thi.
mọi việc trở nên vững chắc và khả thi
02:55
So I startedbắt đầu this talk talkingđang nói about the tushTush,
Tôi đã mở đầu bằng việc nói về mông,
02:59
so I'll endkết thúc with the bottomđáy linehàng, which is,
nên sẽ kết thúc bằng kết luận, rằng
03:01
walkđi bộ and talk.
đi-và-nói.
03:05
WalkĐi bộ the talk.
Đi-mà-nói.
03:07
You'llBạn sẽ be surprisedngạc nhiên at how freshtươi airkhông khí drivesổ đĩa freshtươi thinkingSuy nghĩ,
Bạn sẽ ngạc nhiên với luồng không khí mới đưa suy nghĩ mới
03:08
and in the way that you do,
và với cách bạn làm,
03:12
you'llbạn sẽ bringmang đến into your life an entirelyhoàn toàn newMới setbộ of ideasý tưởng.
bạn sẽ đưa hệ thống ý tưởng mới vào cuộc sống của bạn.
03:13
Thank you.
Cảm ơn.
03:17
(ApplauseVỗ tay)
(Vỗ tay)
03:19
Translated by Hoàng Linh
Reviewed by Thien Y Pham

▲Back to top

About the speaker:

Nilofer Merchant - Corporate director, author
Business innovator Nilofer Merchant thinks deeply about the frameworks, strategies and cultural values of companies.

Why you should listen

Nilofer Merchant has been helping to grow businesses -- from Fortune 500s to web startups -- for 20 years. She’s worked for major companies (like Apple and Autodesk) and early web startups (remember Golive?). Logitech, Symantec, HP, Yahoo, VMWare, and many others have turned to her guidance to develop new product strategies, enter new markets, defend against competitors and optimize revenue.

Today she serves on boards for both public and private companies, and writes books about collaboration, like The New How: Creating Business Solutions Through Collaborative Strategy, and openness -- check out her recent ebook 11 Rules for Creating Value in the #SocialEra, chosen by Fast Company as one of the Best Business Books of 2012. She also writes for HBR, including the personal and brave essay about a previous attempt on the TED stage: "What I Learned from My TED Talk."

Watch Nilofer's moving TEDxHouston talk on "onlyness" >>

More profile about the speaker
Nilofer Merchant | Speaker | TED.com