English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Nilofer Merchant: Got a meeting? Take a walk

Nilofer Merchant: Masz spotkanie biznesowe? Idź z rozmówcą na spacer

Filmed
Views 2,773,592

Nilofer Merchant sugeruje małą zmianę, która może mieć duży wpływ na życie i zdrowie: 'Następnym razem, zamiast spotkania w biurze, idź z rozmówcą na spacer" - i pozwól pomysłom swobodnie krążyć, kiedy z kimś spacerujesz i rozmawiasz'.

- Corporate director, author
Business innovator Nilofer Merchant thinks deeply about the frameworks, strategies and cultural values of companies. Full bio

What you're doing,
To, co właśnie robicie,
00:13
right now, at this very moment,
To, co właśnie robicie,
00:15
is killing you.
jest zabójcze.
00:18
More than cars or the Internet
Bardziej niż samochody czy Internet,
00:20
or even that little mobile device we keep talking about,
a nawet, ten mały telefon
o którym ciągle mowa.
00:22
the technology you're using the most almost every day
Technika, której używacie na co dzień,
00:25
is this, your tush.
to wasze "siedzenie".
00:28
Nowadays people are sitting 9.3 hours a day,
Obecnie ludzie siedzą
9,3 godziny dziennie,
00:31
which is more than we're sleeping, at 7.7 hours.
czyli więcej niż śpimy - 7,7 godziny.
00:34
Sitting is so incredibly prevalent,
Przeważnie siedzimy
00:38
we don't even question how much we're doing it,
i nikt tego nie kwestionuje,
00:40
and because everyone else is doing it,
bo robi to każdy,
00:42
it doesn't even occur to us that it's not okay.
i nikt nie zdaje sobie sprawy, że to złe.
00:45
In that way, sitting has become
Siedzenie, to palenie naszych czasów,
00:47
the smoking of our generation.
Siedzenie, to palenie naszych czasów,
00:50
Of course there's health consequences to this,
o konsekwencjach zdrowotnych gorszych,
niż brak wcięcia w talii.
00:54
scary ones, besides the waist.
o konsekwencjach zdrowotnych gorszych,
niż brak wcięcia w talii.
00:56
Things like breast cancer and colon cancer
Rak piersi czy jelita grubego
00:59
are directly tied to our lack of physical [activity],
wiążą się głównie z brakiem aktywności.
01:03
Ten percent in fact, on both of those.
10 procent w obu przypadkach,
01:06
Six percent for heart disease,
6 procent w chorobach serca,
01:08
seven percent for type 2 diabetes,
7 w przypadku cukrzycy typy II,
01:10
which is what my father died of.
na co zmarł mój ojciec.
01:12
Now, any of those stats should convince each of us
Te dane powinny przekonywać
01:15
to get off our duff more,
do większego wysiłku,
01:17
but if you're anything like me, it won't.
ale jeśli jesteście do mnie podobni,
tak się nie stanie.
01:18
What did get me moving was a social interaction.
Skłoniły mnie natomiast
relacje międzyludzkie.
01:21
Someone invited me to a meeting,
Ktoś mnie zaprosił na spotkanie,
01:24
but couldn't manage to fit me in
ale nie udało się zmieścić mnie
01:26
to a regular sort of conference room meeting, and said,
w regularnym grafiku i powiedział:
01:27
"I have to walk my dogs tomorrow. Could you come then?"
"Wyprowadzam jutro psy.
Możesz do mnie dołączyć?"
01:30
It seemed kind of odd to do,
Zabrzmiało to dziwnie.
01:34
and actually, that first meeting, I remember thinking,
Pamiętam również, że myślałam sobie:
01:36
"I have to be the one to ask the next question,"
"Muszę koniecznie zadać następnie pytanie",
01:38
because I knew I was going to huff and puff
bo wiedziałam, że dostanę zadyszki
01:40
during this conversation.
w trakcie rozmowy.
01:43
And yet, I've taken that idea and made it my own.
Podchwyciłam ten pomysł
01:45
So instead of going to coffee meetings
i zamiast chodzić na spotkania
w kawiarniach
01:48
or fluorescent-lit conference room meetings,
czy salach konferencyjnych,
01:50
I ask people to go on a walking meeting,
zapraszam ludzi na spacer,
01:52
to the tune of 20 to 30 miles a week.
tak, aby pokonywać
20 - 30 km tygodniowo.
01:55
It's changed my life.
To zmieniło moje życie.
01:59
But before that, what actually happened was,
Jednak zanim to nastąpiło
02:01
I used to think about it as,
wydawało mi się,
02:05
you could take care of your health,
że można dbać o zdrowie
02:05
or you could take care of obligations,
albo dbać o obowiązki,
02:07
and one always came at the cost of the other.
zawsze coś kosztem czegoś.
02:10
So now, several hundred of these walking meetings later,
Kilkaset spacerowych spotkań później,
02:14
I've learned a few things.
dowiedziałam się czegoś.
02:17
First, there's this amazing thing
Po pierwsze, wspaniale jest
02:18
about actually getting out of the box
myśleć nieszablonowo.
02:20
that leads to out-of-the-box thinking.
myśleć nieszablonowo.
02:23
Whether it's nature or the exercise itself, it certainly works.
Czy to odnośnie natury, czy uprawiania sportu,
sprawdza się.
02:25
And second, and probably the more reflective one,
Po drugie, i pewnie bardziej
zastanawiające jest to,
02:29
is just about how much each of us
do jakiego stopnia jesteśmy w stanie
02:32
can hold problems in opposition
uważać, że coś się wzajemnie wyklucza,
02:34
when they're really not that way.
kiedy w rzeczywistości tak nie jest.
02:37
And if we're going to solve problems
Jeśli chcemy rozwiązywać problemy
02:39
and look at the world really differently,
i patrzeć na świat inaczej,
02:40
whether it's in governance or business
czy to w kwestiach rządowych,
biznesowych,
02:42
or environmental issues, job creation,
ochrony środowiska,
tworzenia miejsc pracy,
02:44
maybe we can think about how to reframe those problems
może można spróbować
spojrzeć na nie inaczej,
02:47
as having both things be true.
bez wykluczania czegoś.
02:50
Because it was when that happened
Bo właśnie z tą ideą
02:52
with this walk-and-talk idea
"spaceruj i rozmawiaj"
02:54
that things became doable and sustainable and viable.
wszystko stało się wykonalne
równoważone i korzystne.
02:55
So I started this talk talking about the tush,
Rozpoczęłam, mówiąc o "siedzeniach"
02:59
so I'll end with the bottom line, which is,
zakończę konkluzją:
03:01
walk and talk.
"spaceruj i rozmawiaj".
03:05
Walk the talk.
Rozmawiając, spaceruj.
03:07
You'll be surprised at how fresh air drives fresh thinking,
Zaskoczy was, jak świeże powietrze
dostarcza nowych pomysłów.
03:08
and in the way that you do,
Robiąc tak,
03:12
you'll bring into your life an entirely new set of ideas.
wprowadzicie w życie cały ich nowy zestaw.
03:13
Thank you.
Dziękuję.
03:17
(Applause)
(Brawa)
03:19
Translated by Lena Gorska
Reviewed by Adam Staniszewski

▲Back to top

About the speaker:

Nilofer Merchant - Corporate director, author
Business innovator Nilofer Merchant thinks deeply about the frameworks, strategies and cultural values of companies.

Why you should listen

Nilofer Merchant has been helping to grow businesses -- from Fortune 500s to web startups -- for 20 years. She’s worked for major companies (like Apple and Autodesk) and early web startups (remember Golive?). Logitech, Symantec, HP, Yahoo, VMWare, and many others have turned to her guidance to develop new product strategies, enter new markets, defend against competitors and optimize revenue.

Today she serves on boards for both public and private companies, and writes books about collaboration, like The New How: Creating Business Solutions Through Collaborative Strategy, and openness -- check out her recent ebook 11 Rules for Creating Value in the #SocialEra, chosen by Fast Company as one of the Best Business Books of 2012. She also writes for HBR, including the personal and brave essay about a previous attempt on the TED stage: "What I Learned from My TED Talk."

Watch Nilofer's moving TEDxHouston talk on "onlyness" >>

More profile about the speaker
Nilofer Merchant | Speaker | TED.com