English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Nilofer Merchant: Got a meeting? Take a walk

Nilofer Merchant: Bir görüşmeniz mi var ? Yürüyüşe çıkın

Filmed
Views 2,773,592

Nilofer Merchant'in hayatınızda ve sağlığınızda büyük bir değişiklik yaratabilecek küçük bir fikri var. Bir dahaki bire-bir görüşmenizde bunu bir "yürüyüşlü görüşme" ye çevirin -- ve yürüyüp konuşurken fikirlerin akmasına izin ver.

- Corporate director, author
Business innovator Nilofer Merchant thinks deeply about the frameworks, strategies and cultural values of companies. Full bio

What you're doing,
Şu an yaptığınız şey,
00:13
right now, at this very momentan,
tam şu an yaptığınız şey
00:15
is killingöldürme you.
sizi öldürüyor.
00:18
More than carsarabalar or the InternetInternet
Arabalardan, internetten
00:20
or even that little mobileseyyar devicecihaz we keep talkingkonuşma about,
veya şu sürekli konuştuğumuz küçük mobil cihazlardan
00:22
the technologyteknoloji you're usingkullanma the mostçoğu almostneredeyse everyher day
ziyade neredeyse her gün kullandığınız teknoloji
00:25
is this, your tushkalçalarında.
işte bu, kıçınız.
00:28
NowadaysGünümüzde people are sittingoturma 9.3 hourssaatler a day,
Günümüzde insanlar günlerinin 9.3 saatini oturarak geçiriyorlar
00:31
whichhangi is more than we're sleepinguyuyor, at 7.7 hourssaatler.
ki bu 7.7 saat olan uyuma sürelerinden fazla.
00:34
SittingOturma is so incrediblyinanılmaz prevalentyaygın,
Oturmak o kadar yaygın ki
00:38
we don't even questionsoru how much we're doing it,
ne kadar oturduğumuzu düşünmüyoruz bile
00:40
and because everyoneherkes elsebaşka is doing it,
ve diğer herkes de bunu yaptığından dolayı
00:42
it doesn't even occurmeydana to us that it's not okay.
bunun doğru olmayabileceği aklımıza bile gelmiyor.
00:45
In that way, sittingoturma has becomeolmak
Böylece oturmak, neslimizin
00:47
the smokingsigara içmek of our generationnesil.
sigarası haline geldi.
00:50
Of coursekurs there's healthsağlık consequencessonuçları to this,
Tabii ki bu durum göbek yapmanın yanında
00:54
scarykorkutucu onesolanlar, besidesdışında the waistbel.
ciddi sağlık sorunlarına da sebep oluyor.
00:56
Things like breastmeme cancerkanser and coloniki nokta üst üste cancerkanser
Meme kanseri ve kolon kanseri gibi
00:59
are directlydirekt olarak tiedbağlı to our lackeksiklik of physicalfiziksel [activityaktivite],
birçok hastalık fiziksel hareketsizlik ile doğrudan alakalı.
01:03
TenOn percentyüzde in factgerçek, on bothher ikisi de of those.
Aslında yüzde on oranında her ikisi ile de alakalı.
01:06
SixAltı percentyüzde for heartkalp diseasehastalık,
Yüzde altı kalp hastalıklarıyla,
01:08
sevenYedi percentyüzde for typetip 2 diabetesdiyabet,
yüzde yedi tip-2 diyabet ile alakalı.
01:10
whichhangi is what my fatherbaba diedvefat etti of.
ki babam bu hastalıktan ölmüştü.
01:12
Now, any of those statsistatistikleri should convinceikna etmek eachher of us
Şimdi bu istatistikler kıçımızı daha sık kaldırmamız
01:15
to get off our duffDuff more,
gerektiği konusunda bizi ikna etmeye yetmeli
01:17
but if you're anything like me, it won'talışkanlık.
fakat bana biraz benziyorsanız eğer, bu olmayacaktır.
01:18
What did get me movinghareketli was a socialsosyal interactionetkileşim.
Beni harekete geçiren şey sosyal ilişkiler oldu.
01:21
SomeoneBirisi inviteddavet me to a meetingtoplantı,
Birisi beni bir görüşmeye davet etti
01:24
but couldn'tcould manageyönetmek to fituygun me in
fakat bu sıradan konferans salonu görüşmesi
01:26
to a regulardüzenli sortçeşit of conferencekonferans roomoda meetingtoplantı, and said,
için bana yer bulamadı ve
01:27
"I have to walkyürümek my dogsköpekler tomorrowyarın. Could you come then?"
"Yarın köpeklerimi gezdirmem gerek. Sen de gelir misin?" diye sordu
01:30
It seemedgibiydi kindtür of oddgarip to do,
Biraz garip gibi duruyor
01:34
and actuallyaslında, that first meetingtoplantı, I rememberhatırlamak thinkingdüşünme,
ve aslında ilk görüşmede şöyle düşündüğümü hatırlıyorum:
01:36
"I have to be the one to asksormak the nextSonraki questionsoru,"
"Sıradaki soruyu soran ben olmalıyım"
01:38
because I knewbiliyordum I was going to huffHuff and puffpuf
çünkü biliyordum ki görüşme süresince
01:40
duringsırasında this conversationkonuşma.
öfleyip püfleyecektim.
01:43
And yethenüz, I've takenalınmış that ideaFikir and madeyapılmış it my ownkendi.
Ve bu fikri aldım ve kendi fikrim yaptım.
01:45
So insteadyerine of going to coffeeKahve meetingstoplantılar
Böylece kahve görüşmeleri veya
01:48
or fluorescent-litFloresan aydınlatmalı conferencekonferans roomoda meetingstoplantılar,
floresan ışıklı konferans salonu görüşmeleri yerine
01:50
I asksormak people to go on a walkingyürüme meetingtoplantı,
haftalık 40 50 km yürüyecek kadar
01:52
to the tunenağme of 20 to 30 milesmil a weekhafta.
insanları yürüyüşlü görüşmelere davet ettim.
01:55
It's changeddeğişmiş my life.
Ve bu hayatımı değiştirdi.
01:59
But before that, what actuallyaslında happenedolmuş was,
Fakat bundan önce, aslında olan şuydu,
02:01
I used to think about it as,
Şöyle düşünmeye alışmıştım:
02:05
you could take carebakım of your healthsağlık,
sağlığına dikkat edebilirsin
02:05
or you could take carebakım of obligationsyükümlülükleri,
ya da görevlerine dikkat edebilirsin
02:07
and one always camegeldi at the costmaliyet of the other.
fakat birisini seçmen diğerini kaybetmenle sonuçlanır.
02:10
So now, severalbirkaç hundredyüz of these walkingyürüme meetingstoplantılar latersonra,
Şimdi ise yaptığım yüzlerce yürüyüş görüşmesinden sonra
02:14
I've learnedbilgili a fewaz things.
Birkaç şey öğrendim.
02:17
First, there's this amazingşaşırtıcı thing
İlk olarak,
02:18
about actuallyaslında gettingalma out of the boxkutu
fiilen sıra dışı olmanın
02:20
that leadspotansiyel müşteriler to out-of-the-boxOut-of--box thinkingdüşünme.
sıra dışı düşünebilmeyi sağlaması.
02:23
WhetherOlup olmadığı it's naturedoğa or the exerciseegzersiz itselfkendisi, it certainlykesinlikle worksEserleri.
Tabiat ya da egzersizin kendisi, hangisi olursa olsun bu kesinlikle işe yarıyor.
02:25
And secondikinci, and probablymuhtemelen the more reflectiveyansıtıcı one,
İkinci olarak ve muhtemelen daha düşündürücü olan,
02:29
is just about how much eachher of us
bizlerin problemlere
02:32
can holdambar problemssorunlar in oppositionmuhalefet
aslında öyle olmamalarına rağmen
02:34
when they're really not that way.
ne kadar muhalefet edebildiğimiz.
02:37
And if we're going to solveçözmek problemssorunlar
Ve eğer problemleri çözeceksek
02:39
and look at the worldDünya really differentlyfarklı olarak,
ve dünyaya gerçekten farklı bir açıdan bakacaksak,
02:40
whetherolup olmadığını it's in governanceYönetim or business
bu ister yönetimde ister iş dünyasında
02:42
or environmentalçevre issuessorunlar, job creationoluşturma,
ister çevresel sorunlarda ister yeni iş alanları açmada
02:44
maybe we can think about how to reframereframe those problemssorunlar
problemleri yeni bir çerçeveye oturtma konusunda
02:47
as havingsahip olan bothher ikisi de things be truedoğru.
her iki durumunda doğru olduğunu belki düşünebiliriz.
02:50
Because it was when that happenedolmuş
Çünkü bu yürü ve konuş düşüncesiyle
02:52
with this walk-and-talkyürüme ve konuşma ideaFikir
işler daha yapılabilir, sürdürülebilir
02:54
that things becameoldu doableyapılabilir and sustainablesürdürülebilir and viableyaşayabilir.
ve uygulanabilir olmaya başladı.
02:55
So I startedbaşladı this talk talkingkonuşma about the tushkalçalarında,
Böylece kıç hakkındaki bu konuşmayı başlattım
02:59
so I'll endson with the bottomalt linehat, whichhangi is,
ve şu ana fikir ile bitiriyorum:
03:01
walkyürümek and talk.
yürü ve konuş.
03:05
WalkYürüyüş the talk.
Konuşmayı yürü.
03:07
You'llYou'll be surprisedşaşırmış at how freshtaze airhava drivessürücüler freshtaze thinkingdüşünme,
Temiz havanın taze fikirleri nasıl oluşturduğunu gördüğünüzde şaşıracaksınız
03:08
and in the way that you do,
bunu yaparken de
03:12
you'llEğer olacak bringgetirmek into your life an entirelyBaştan sona newyeni setset of ideasfikirler.
hayatınıza tamamen yeni düşünceleri getireceksiniz.
03:13
Thank you.
Teşekkür ederim.
03:17
(ApplauseAlkış)
(Alkışlar)
03:19
Translated by ibrahim kuru
Reviewed by Kerem Yorukoglu

▲Back to top

About the speaker:

Nilofer Merchant - Corporate director, author
Business innovator Nilofer Merchant thinks deeply about the frameworks, strategies and cultural values of companies.

Why you should listen

Nilofer Merchant has been helping to grow businesses -- from Fortune 500s to web startups -- for 20 years. She’s worked for major companies (like Apple and Autodesk) and early web startups (remember Golive?). Logitech, Symantec, HP, Yahoo, VMWare, and many others have turned to her guidance to develop new product strategies, enter new markets, defend against competitors and optimize revenue.

Today she serves on boards for both public and private companies, and writes books about collaboration, like The New How: Creating Business Solutions Through Collaborative Strategy, and openness -- check out her recent ebook 11 Rules for Creating Value in the #SocialEra, chosen by Fast Company as one of the Best Business Books of 2012. She also writes for HBR, including the personal and brave essay about a previous attempt on the TED stage: "What I Learned from My TED Talk."

Watch Nilofer's moving TEDxHouston talk on "onlyness" >>

More profile about the speaker
Nilofer Merchant | Speaker | TED.com