English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Nilofer Merchant: Got a meeting? Take a walk

Nilofer Merchant: Vergaderen? Ga wandelen

Filmed
Views 2,773,592

Nilofer Merchant heeft een klein idee dat wel eens een groot effect zou kunnen hebben op je leven en gezondheid: maak van je volgende één-op-één gesprek een 'wandelvergadering' - en laat je ideeën opborrelen terwijl je praat en loopt.

- Corporate director, author
Business innovator Nilofer Merchant thinks deeply about the frameworks, strategies and cultural values of companies. Full bio

What you're doing,
Wat je nu doet,
00:13
right now, at this very moment,
nu, op dit moment,
00:15
is killing you.
wordt je dood.
00:18
More than cars or the Internet
Wat we, zelfs meer dan auto's,
het internet of zelfs mobieltjes,
00:20
or even that little mobile device we keep talking about,
Wat we, zelfs meer dan auto's,
het internet of zelfs mobieltjes,
00:22
the technology you're using the most almost every day
bijna elke dag gebruiken
00:25
is this, your tush.
is dit: je achterste.
00:28
Nowadays people are sitting 9.3 hours a day,
Mensen zitten tegenwoordig 9,3 uur per dag,
00:31
which is more than we're sleeping, at 7.7 hours.
en dat is meer dan de 7,7 uur die we slapen.
00:34
Sitting is so incredibly prevalent,
Zitten is zo ongelooflijk gangbaar
00:38
we don't even question how much we're doing it,
dat we geen vraagtekens zetten bij
hoe lang we zitten, iedereen doet het,
00:40
and because everyone else is doing it,
dat we geen vraagtekens zetten bij
hoe lang we zitten, iedereen doet het,
00:42
it doesn't even occur to us that it's not okay.
dus beseffen we niet eens
dat het ongezond is.
00:45
In that way, sitting has become
Eigenlijk is zitten
00:47
the smoking of our generation.
het roken van onze generatie geworden.
00:50
Of course there's health consequences to this,
Natuurlijk zijn er gevolgen
voor de gezondheid
00:54
scary ones, besides the waist.
enge gevolgen, nog afgezien van de taille.
00:56
Things like breast cancer and colon cancer
Dingen als borstkanker en darmkanker
00:59
are directly tied to our lack of physical [activity],
zijn direct gerelateerd
aan gebrek aan beweging:
01:03
Ten percent in fact, on both of those.
tien procent voor beide.
01:06
Six percent for heart disease,
Zes procent van alle hartaandoeningen,
01:08
seven percent for type 2 diabetes,
en zeven procent van alle type 2 diabetes,
01:10
which is what my father died of.
waar mijn vader aan overleden is.
01:12
Now, any of those stats should convince each of us
Als je dat weet, zou je toch meteen
van je luie gat komen?
01:15
to get off our duff more,
Als je dat weet, zou je toch meteen
van je luie gat komen?
01:17
but if you're anything like me, it won't.
Behalve als je op mij lijkt.
01:18
What did get me moving was a social interaction.
Een ontmoeting kreeg mij zover.
01:21
Someone invited me to a meeting,
Iemand had me uitgenodigd
voor een vergadering.
01:24
but couldn't manage to fit me in
Het lukte niet
01:26
to a regular sort of conference room meeting, and said,
om in een gewoon zaaltje
te vergaderen, dus vroeg hij:
01:27
"I have to walk my dogs tomorrow. Could you come then?"
"Kun je morgen langskomen
als ik mijn honden uitlaat?"
01:30
It seemed kind of odd to do,
Het leek een beetje vreemd
01:34
and actually, that first meeting, I remember thinking,
en die eerste vergadering dacht ik zelfs:
01:36
"I have to be the one to ask the next question,"
"Ik moet de volgende vraag stellen."
01:38
because I knew I was going to huff and puff
Want ik wist
dat ik zou gaan hijgen en puffen
01:40
during this conversation.
tijdens dat gesprek.
01:43
And yet, I've taken that idea and made it my own.
Maar ik heb het idee toch omarmd.
01:45
So instead of going to coffee meetings
Dus vergader ik niet bij de koffie
01:48
or fluorescent-lit conference room meetings,
of onder TL-lampen,
01:50
I ask people to go on a walking meeting,
maar vraag ik mensen mee
op een wandelvergadering.
01:52
to the tune of 20 to 30 miles a week.
Dat telt op tot zo'n 30 tot 50 kilometer
per week.
01:55
It's changed my life.
Het heeft mijn leven veranderd.
01:59
But before that, what actually happened was,
Vóór die tijd
02:01
I used to think about it as,
dacht ik altijd
02:05
you could take care of your health,
dat je ofwel met je gezondheid bezig was,
02:05
or you could take care of obligations,
dan wel met verplichtingen.
02:07
and one always came at the cost of the other.
Het ene ging altijd ten koste van het andere.
02:10
So now, several hundred of these walking meetings later,
Vele honderden wandelvergaderingen verder
02:14
I've learned a few things.
heb ik een paar dingen geleerd.
02:17
First, there's this amazing thing
Ten eerste:
02:18
about actually getting out of the box
als je de muren van je kantoor verlaat,
02:20
that leads to out-of-the-box thinking.
ga je breder denken.
02:23
Whether it's nature or the exercise itself, it certainly works.
Of het nu de natuur is
of de beweging zelf, het werkt.
02:25
And second, and probably the more reflective one,
Ten tweede,
van een meer bespiegelende aard:
02:29
is just about how much each of us
velen van ons denken
02:32
can hold problems in opposition
tegengestelde ideeën te hebben
02:34
when they're really not that way.
terwijl dat eigenlijk niet zo is.
02:37
And if we're going to solve problems
Als je problemen wilt oplossen,
02:39
and look at the world really differently,
echt anders naar de wereld wilt kijken,
02:40
whether it's in governance or business
hetzij in bestuurlijke, zakelijke of
02:42
or environmental issues, job creation,
milieukwesties of bij het creëren van banen,
02:44
maybe we can think about how to reframe those problems
kun je het misschien anders bekijken,
zodat beide kanten waar zijn.
02:47
as having both things be true.
kun je het misschien anders bekijken,
zodat beide kanten waar zijn.
02:50
Because it was when that happened
Wanneer dat gebeurde
02:52
with this walk-and-talk idea
tijdens die wandelingen,
02:54
that things became doable and sustainable and viable.
werden zaken uitvoerbaar
en houdbaar en doenlijk.
02:55
So I started this talk talking about the tush,
Ik begon net met de bilpartij,
02:59
so I'll end with the bottom line, which is,
maar de moraal van dit verhaal is:
ga en praat. Wandel en onderhandel.
03:01
walk and talk.
maar de moraal van dit verhaal is:
ga en praat. Wandel en onderhandel.
03:05
Walk the talk.
Voeg de daad bij het woord.
03:07
You'll be surprised at how fresh air drives fresh thinking,
Het zal je verbazen hoe frisse lucht
zorgt voor frisse ideeën.
03:08
and in the way that you do,
Terwijl je loopt,
03:12
you'll bring into your life an entirely new set of ideas.
breng je nieuwe ideeën in je leven.
03:13
Thank you.
Hartelijk dank.
03:17
(Applause)
(Applaus)
03:19
Translated by Claudia Bijlhout
Reviewed by Valérie Boor

▲Back to top

About the speaker:

Nilofer Merchant - Corporate director, author
Business innovator Nilofer Merchant thinks deeply about the frameworks, strategies and cultural values of companies.

Why you should listen

Nilofer Merchant has been helping to grow businesses -- from Fortune 500s to web startups -- for 20 years. She’s worked for major companies (like Apple and Autodesk) and early web startups (remember Golive?). Logitech, Symantec, HP, Yahoo, VMWare, and many others have turned to her guidance to develop new product strategies, enter new markets, defend against competitors and optimize revenue.

Today she serves on boards for both public and private companies, and writes books about collaboration, like The New How: Creating Business Solutions Through Collaborative Strategy, and openness -- check out her recent ebook 11 Rules for Creating Value in the #SocialEra, chosen by Fast Company as one of the Best Business Books of 2012. She also writes for HBR, including the personal and brave essay about a previous attempt on the TED stage: "What I Learned from My TED Talk."

Watch Nilofer's moving TEDxHouston talk on "onlyness" >>

More profile about the speaker
Nilofer Merchant | Speaker | TED.com