English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Nilofer Merchant: Got a meeting? Take a walk

Nilofer Merchant: Ska du ha ett möte? Ta en promenad

Filmed
Views 2,773,592

Nilofer Merchant föreslår en liten idé som kan ha stor inverkan på ditt liv och din hälsa: Nästa gång du har ett möte med en person, så gör det till ett "promenadmöte" -- och låt idéerna flöda när ni vandrar och pratar.

- Corporate director, author
Business innovator Nilofer Merchant thinks deeply about the frameworks, strategies and cultural values of companies. Full bio

What you're doing,
Vad ni gör,
00:13
right now, at this very moment,
just nu, i denna stund
00:15
is killing you.
tar kål på er.
00:18
More than cars or the Internet
Mer än bilarna eller Internet
00:20
or even that little mobile device we keep talking about,
eller till och de små mobilerna vi jämt pratar om,
00:22
the technology you're using the most almost every day
teknologin som ni använder nästan varje dag
00:25
is this, your tush.
är denna er rumpa.
00:28
Nowadays people are sitting 9.3 hours a day,
Nuförtiden så sitter folk 9.3 timmar per dag,
00:31
which is more than we're sleeping, at 7.7 hours.
vilket är mer än vi sover, vilket är runt 7.7 timmar.
00:34
Sitting is so incredibly prevalent,
Sittande är så otroligt förekommande att
00:38
we don't even question how much we're doing it,
vi inte ens ifrågasätter hur mycket vi gör det,
00:40
and because everyone else is doing it,
och eftersom alla andra också gör det
00:42
it doesn't even occur to us that it's not okay.
slår det oss inte ens att det är inte är bra.
00:45
In that way, sitting has become
På det viset så har sittande blivit,
00:47
the smoking of our generation.
vår generations rökning.
00:50
Of course there's health consequences to this,
Det blir förstås hälsokonsekvenser av detta,
00:54
scary ones, besides the waist.
skrämmande sådana utöver midjemåttet.
00:56
Things like breast cancer and colon cancer
Saker som bröst- och tarmcancer
00:59
are directly tied to our lack of physical [activity],
är direkt länkade till vår bristande fysiska aktivitet
01:03
Ten percent in fact, on both of those.
I realiteten tio procent för båda dessa.
01:06
Six percent for heart disease,
Sex procent för hjärtsjukdom,
01:08
seven percent for type 2 diabetes,
sju procent för typ 2-diabetes,
01:10
which is what my father died of.
vilket var det min far dog av.
01:12
Now, any of those stats should convince each of us
Nu borde endast en av dessa siffror räcka för övertyga oss alla
01:15
to get off our duff more,
om att lätta på rumpan,
01:17
but if you're anything like me, it won't.
men om du är lik mig, så gör du det inte.
01:18
What did get me moving was a social interaction.
Vad som fick mig att röra på mig var social interaktion.
01:21
Someone invited me to a meeting,
En som bjöd in mig till ett möte,
01:24
but couldn't manage to fit me in
men som inte lyckades få plats för oss
01:26
to a regular sort of conference room meeting, and said,
i ett vanligt konferensrumsmöte sa,
01:27
"I have to walk my dogs tomorrow. Could you come then?"
"Jag måste rasta mina hundar i morgon. Kan du komma då?"
01:30
It seemed kind of odd to do,
Det verkade lite underligt att göra,
01:34
and actually, that first meeting, I remember thinking,
och faktiskt vid detta första möte så kommer jag ihåg jag tänkte,
01:36
"I have to be the one to ask the next question,"
"Jag måste få ställa nästa fråga,"
01:38
because I knew I was going to huff and puff
eftersom jag höll på att bli ganska andfådd
01:40
during this conversation.
under samtalet.
01:43
And yet, I've taken that idea and made it my own.
Men ändå så jag tagit idén och gjort den till min.
01:45
So instead of going to coffee meetings
Så istället för att gå på fikamöten
01:48
or fluorescent-lit conference room meetings,
eller till konferensrum belysta med fluorescerande ljus,
01:50
I ask people to go on a walking meeting,
så ber jag folk om ett promenadmöte och
01:52
to the tune of 20 to 30 miles a week.
det brukar bli 30-50 km per vecka.
01:55
It's changed my life.
Det förändrade mitt liv.
01:59
But before that, what actually happened was,
Men innan det, så vad som i själva verket hände var,
02:01
I used to think about it as,
att jag brukade tänka på detta vis
02:05
you could take care of your health,
du borde sköta om din hälsa
02:05
or you could take care of obligations,
eller du borde sköta dina åtaganden och
02:07
and one always came at the cost of the other.
den ena gjordes alltid på bekostnad av den andra.
02:10
So now, several hundred of these walking meetings later,
Så nu efter flera hundra promenadmöten
02:14
I've learned a few things.
så jag har lärt mig några saker.
02:17
First, there's this amazing thing
För det första är det en underbar sak
02:18
about actually getting out of the box
med att ta sig ur gamla vanor
02:20
that leads to out-of-the-box thinking.
och detta leder till nya vidare och mindre begränsade tankar.
02:23
Whether it's nature or the exercise itself, it certainly works.
Vare sig det nu är naturen som gör det eller att man rör sig. Huvudsaken är att det funkar.
02:25
And second, and probably the more reflective one,
För det andra, och det är förmodligen den mer djuplodande saken,
02:29
is just about how much each of us
handlar det om hur mycket vi alla
02:32
can hold problems in opposition
gör problem till motsatsförhållanden
02:34
when they're really not that way.
när de i själva verket inte är det.
02:37
And if we're going to solve problems
Och om vi ska kunna lösa problemen
02:39
and look at the world really differently,
och se världen på ett verkligt annorlunda sätt
02:40
whether it's in governance or business
vare sig det gäller samhället, företagen
02:42
or environmental issues, job creation,
miljöfrågor eller jobbskapande,
02:44
maybe we can think about how to reframe those problems
så måste vi kanske tänka på hur vi omformulerar dessa problem
02:47
as having both things be true.
så att vi uppfyller båda sakerna samtidigt.
02:50
Because it was when that happened
För det var när detta hände
02:52
with this walk-and-talk idea
men den här promenera-och-prata idén
02:54
that things became doable and sustainable and viable.
som saker blev görliga, uthålliga och praktiska.
02:55
So I started this talk talking about the tush,
Jag började detta föredrag genom att prata om rumpan,
02:59
so I'll end with the bottom line, which is,
så här kommer min ändelse, vilken är
03:01
walk and talk.
promenera och prata.
03:05
Walk the talk.
Så gå från idé till handling.
03:07
You'll be surprised at how fresh air drives fresh thinking,
Du kommer att bli förvånad över hur frisk luft ger friska tankar,
03:08
and in the way that you do,
och på så sätt plockar du fram
03:12
you'll bring into your life an entirely new set of ideas.
en helt ny uppsättning idéer i ditt liv.
03:13
Thank you.
Tack så mycket.
03:17
(Applause)
(Applåder)
03:19
Translated by Anders Björk
Reviewed by Agneta Fritz

▲Back to top

About the speaker:

Nilofer Merchant - Corporate director, author
Business innovator Nilofer Merchant thinks deeply about the frameworks, strategies and cultural values of companies.

Why you should listen

Nilofer Merchant has been helping to grow businesses -- from Fortune 500s to web startups -- for 20 years. She’s worked for major companies (like Apple and Autodesk) and early web startups (remember Golive?). Logitech, Symantec, HP, Yahoo, VMWare, and many others have turned to her guidance to develop new product strategies, enter new markets, defend against competitors and optimize revenue.

Today she serves on boards for both public and private companies, and writes books about collaboration, like The New How: Creating Business Solutions Through Collaborative Strategy, and openness -- check out her recent ebook 11 Rules for Creating Value in the #SocialEra, chosen by Fast Company as one of the Best Business Books of 2012. She also writes for HBR, including the personal and brave essay about a previous attempt on the TED stage: "What I Learned from My TED Talk."

Watch Nilofer's moving TEDxHouston talk on "onlyness" >>

More profile about the speaker
Nilofer Merchant | Speaker | TED.com