English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED@State Street Boston

David Grady: How to save the world (or at least yourself) from bad meetings

Hvordan man redder verden (eller i det mindste dig selv) fra dårlige møder

Filmed
Views 2,140,492

En epidemi af dårlige, ueffektive og overfyldte møder plager verdens firmaer - og gør medarbejderne nedtrykte. David Grady har nogle ideer til hvordan vi stopper det.

- Information security manager
David Grady is on a crusade to help you take back your calendar. Full bio

Forestil dig dette:
00:13
Picture this:
Det er mandag morgen,
00:14
It's Monday morning,
du er på kontoret,
00:15
you're at the office,
du gør dig klar til dagens arbejde,
00:16
you're settling in for the day at work,
00:18
and this guy that you sort of
recognize from down the hall,
og den her fyr, du på en måde genkender,
kommer ind på dit kontor
00:21
walks right into your cubicle
og stjæler din stol.
00:23
and he steals your chair.
Siger ikke et ord -
00:24
Doesn't say a word —
ruller bare af sted med den.
00:25
just rolls away with it.
Giver ingen information,
hvorfor han tog lige din stol
00:27
Doesn't give you any information
about why he took your chair
00:29
out of all the other chairs
that are out there.
ud af alle de andre stole.
Anerkender ikke, at du måske
har brug for stolen
00:31
Doesn't acknowledge the fact
that you might need your chair
00:34
to get some work done today.
for at få lavet noget arbejde.
Du ville ikke finde dig i det!
00:35
You wouldn't stand for
it. You'd make a stink.
Du ville følge efter ham
til hans kontor,
00:37
You'd follow that guy
back to his cubicle
og du ville sige:
"Hvorfor min stol?"
00:39
and you'd say, "Why my chair?"
Okay, så nu er det tirsdag morgen,
og du sidder på kontoret,
00:43
Okay, so now it's Tuesday morning
and you're at the office,
og en mødeinvitation popper op
i din kalender.
00:47
and a meeting invitation pops
up in your calendar.
00:50
(Laughter)
00:51
And it's from this woman who you
kind of know from down the hall,
Det er fra den kvinde, du på en måde
kender fra længere nede ad gangen,
00:54
and the subject line references some
project that you heard a little bit about.
og emnefeltet referer til et projekt,
du har hørt en lille smule om.
Men der er ingen dagsorden.
00:58
But there's no agenda.
Der er ingen information om hvorfor,
du var inviteret til mødet.
01:00
There's no information about why
you were invited to the meeting.
Og alligevel accepterer du invitationen
og tager til mødet.
01:03
And yet you accept the
meeting invitation, and you go.
Og når denne højst
uproduktive session er ovre,
01:07
And when this highly
unproductive session is over,
går du tilbage til dit skrivebord,
01:10
you go back to your desk,
og du står ved det,
og du siger:
01:12
and you stand at your
desk and you say,
"Jeg ville ønske, jeg kunne
få de to timer tilbage,
01:14
"Boy, I wish I had those two hours back,
ligesom jeg ville ønske,
jeg fik min stol tilbage."
01:16
like I wish I had my chair back."
01:18
(Laughter)
01:20
Every day, we allow our coworkers,
Hver dag tillader vi vores kolleger,
som ellers er rigtig venlige personer,
01:22
who are otherwise very,
very nice people,
at stjæle fra os.
01:24
to steal from us.
01:26
And I'm talking about something far
more valuable than office furniture.
Jeg snakker om noget
langt vigtigere end kontormøbler.
Jeg snakker om tid. Din tid.
01:30
I'm talking about time. Your time.
Rent faktisk, tror jeg på,
01:33
In fact, I believe that
at vi er midt i en global epidemi
01:36
we are in the middle
of a global epidemic
af en frygtelig sygdom
kendt som "MAS":
01:38
of a terrible new illness
known as MAS:
Mindless Accept Syndrome
(Hjernedødt Accept Syndrom)
01:43
Mindless Accept Syndrome.
01:46
(Laughter)
Det primære symptom af
Mindless Accept Syndrome
01:48
The primary symptom of
Mindless Accept Syndrome
er bare at acceptere en mødeinvitation
øjeblikket det popper op i din kalender.
01:50
is just accepting a meeting invitation
the minute it pops up in your calendar.
01:54
(Laughter)
Den er en ufrivillig refleks - ding,
klik - det er i din kalender.
01:55
It's an involuntary reflex — ding,
click, bing — it's in your calendar,
"Må gå, er allerede sent
for et møde."
01:59
"Gotta go, I'm already late
for a meeting." (Laughter)
02:02
Meetings are important, right?
Møder er vigtige, ikke sandt?
Og samarbejde er nøglen til succes
i ethvert foretagende.
02:05
And collaboration is key to
the success of any enterprise.
Og et veldrevet møde kan give
positive, handlingsrettede resultater.
02:08
And a well-run meeting can yield
really positive, actionable results.
02:11
But between globalization
Men mellem globalisering
02:13
and pervasive information technology,
og vidtspredt IT,
har måden, vi arbejder på,
02:15
the way that we work
ændret sig drastisk over de sidste par år.
02:17
has really changed dramatically
over the last few years.
Og vi har det elendigt.
02:20
And we're miserable. (Laughter)
02:23
And we're miserable not because the
other guy can't run a good meeting,
Vi har det ikke elendigt, fordi
den anden fyr ikke kan holde et godt møde.
Det er på grund af MAS, vores
Mindless Accept Syndrome,
02:27
it's because of MAS, our
Mindless Accept Syndrome,
som er et selvforskyldt sår.
02:30
which is a self-inflicted wound.
Rent faktisk har jeg bevis til at bevise,
at MAS er en global epidemi.
02:33
Actually, I have evidence to prove
that MAS is a global epidemic.
02:39
Let me tell you why.
Lad mig fortælle jer hvorfor.
For et par år siden lagde jeg en video op
på YouTube, og i den video fremførte jeg
02:40
A couple of years ago, I put a video
on Youtube, and in the video,
ethvert forfærdeligt konference-
opkald, du nogensinde har deltaget i.
02:45
I acted out every terrible
conference call you've ever been on.
02:48
It goes on for about five minutes,
Det fortsætter ca. 5 min.,
og det indeholder alle de ting,
vi hader ved virkelig dårlige møder.
02:49
and it has all the things that we
hate about really bad meetings.
Der er ordstyreren, der ikke aner,
hvordan man skal styre et møde.
02:53
There's the moderator who has
no idea how to run the meeting.
Der er deltagerne, der ikke aner,
hvorfor de er der.
02:56
There are the participants who
have no idea why they're there.
Det hele kollapser,
02:58
The whole thing kind of collapses
into this collaborative train wreck.
Og alle forlader stedet arrigt.
03:02
And everybody leaves very angry.
Det er egentligt lidt morsomt.
03:05
It's kind of funny.
03:06
(Laughter)
03:08
Let's take a quick look.
Lad os tage et hurtigt kig.
(Video) Vores mål i dag er at komme til
enighed om et meget vigtigt forslag.
03:10
(Video) Our goal today is to come to an
agreement on a very important proposal.
Som en gruppe skal vi beslutte om —
03:14
As a group, we need to decide if —
03:16
bloop bloop —
bloop bloop —
Hej, hvem sluttede sig lige til?
03:19
Hi, who just joined?
Hej, det er Joe. Jeg arbejder
hjemmefra i dag.
03:22
Hi, it's Joe. I'm working from home today.
03:25
(Laughter)
03:27
Hi, Joe. Thanks for
joining us today, great.
Hej Joe. Tak for at være med i dag. Godt,
jeg var ved at sige, at vi har mange med
på opkaldet,
03:30
I was just saying, we have a lot of people
on the call we'd like to get through,
så lad os skippe navnerunden
03:33
so let's skip the roll call
og gå igang.
03:35
and I'm gonna dive right in.
Vores mål i dag er at komme til
enighed om et meget vigtigt forslag.
03:37
Our goal today is to come to an
agreement on a very important proposal.
Som gruppe skal vi beslutte om —
03:41
As a group, we need to decide if —
bloop bloop —
03:44
bloop bloop —
03:45
(Laughter)
03:47
Hi, who just joined?
Hej, hvem sluttede sig lige til?
03:49
No? I thought I heard a beep. (Laughter)
Nej? Jeg syntes, jeg hørte et bip.
03:53
Sound familiar?
Lyder bekendt?
Ja, det lyder også bekendt for mig.
03:55
Yeah, it sounds familiar
to me, too.
03:57
A couple of weeks after I put that online,
Et par uger efter, jeg lagde det online,
var der 500.000 folk
fra snesevis af lande,
03:59
500,000 people in dozens of countries,
jeg mener snesevis af lande,
04:02
I mean dozens of countries,
der så denne her video.
04:04
watched this video.
Og tre år efter får den stadig
tusindvis af visninger hver måned.
04:05
And three years later, it's still getting
thousands of views every month.
Den er tæt på omkring en million lige nu.
04:08
It's close to about a million right now.
Nogle af de
største firmaer i verden,
04:10
And in fact, some of the biggest
companies in the world,
firmaer man kender,
men jeg ikke vil nævne,
04:12
companies that you've
heard of but I won't name,
har spurgt om tilladelse til at bruge
videoen til deres optræning
04:14
have asked for my permission to use
this video in their new-hire training
for at lære deres nye ansatte, hvordan man
ikke skal holde et møde i deres firma.
04:18
to teach their new employees how
not to run a meeting at their company.
04:22
And if the numbers —
Og hvis tal —
en million visninger,
og alle firmaerne —
04:24
there are a million views and it's
being used by all these companies —
ikke er nok bevis på at vi har
et globalt problem med møder,
04:26
aren't enough proof that we have
a global problem with meetings,
så er der mange, mange tusinde
04:30
there are the many, many thousands
kommentarer opslået online
04:31
of comments posted online
efter videoen kom op.
04:33
after the video went up.
Tusinder af folk skrev ting som:
04:35
Thousands of people wrote things like,
"OMG, det var min dag i dag!"
04:37
"OMG, that was my day today!"
"Det var min dag, hver dag!"
04:39
"That was my day every day!"
"Det her er mit liv."
04:41
"This is my life."
En skrev:
04:42
One guy wrote,
"Det er sjovt, fordi det er sandt.
Uhyggeligt og deprimerende sandt.
04:43
"It's funny because it's true.
04:45
Eerily, sadly, depressingly true.
Det fik mig til at grine til jeg græd.
04:46
It made me laugh until I cried.
Og jeg græd. Og jeg græd noget mere."
04:48
And cried. And I cried some more."
04:51
(Laughter)
Denne her stakkel sagde:
04:53
This poor guy said,
"Mit daglige liv indtil
pension eller døden, suk."
04:54
"My daily life until
retirement or death, sigh."
04:59
These are real quotes
Disse er virkelige citater,
og det er virkeligt trist.
05:01
and it's real sad.
05:02
A common theme running through
all of these comments online
Et fælles tema for alle
disse kommentarer online
er den fundamentale tro
på, at vi er magtesløse
05:05
is this fundamental belief
that we are powerless
overfor at gøre andet
end at gå til møder
05:08
to do anything other
than go to meetings
og lide gennem disse
dårligt organiserede møder
05:10
and suffer through these
poorly run meetings
og leve for at møde den næste dag.
05:12
and live to meet another day.
05:14
But the truth is, we're
not powerless at all.
Men sandheden er, at vi
slet ikke er magtesløse.
Faktisk er kuren for MAS
lige her i vores egne hænder.
05:17
In fact, the cure for MAS
is right here in our hands.
Den er lige ved vores fingerspidser.
05:20
It's right at our fingertips, literally.
Det er noget, jeg kalder: "¡No MAS!"
05:22
It's something that I call ¡No MAS!
05:26
(Laughter)
05:28
Which, if I remember my
high school Spanish,
Som, hvis jeg kan huske
mit gymnasiespansk,
betyder noget a la: "Så er det nok,
få det til at stoppe!"
05:30
means something like,
"Enough already, make it stop!"
05:33
Here's how No MAS
works. It's very simple.
Her er hvordan No MAS
fungerer. Det er meget simpelt.
05:36
First of all, the next time you
get a meeting invitation
Først og fremmest: Næste gang du
modtager en mødeinvitation,
der ikke indeholder meget
information overhovedet,
05:39
that doesn't have a lot
of information in it at all,
klik på "usikker"-knappen!
05:42
click the tentative button!
Det er okay; du må godt.
Det er derfor, den er der.
05:44
It's okay, you're allowed,
that's why it's there.
Lige ved siden
af "accepter".
05:46
It's right next to the accept button.
Eller "måske"-knappen, eller hvad end
der er der, så du ikke accepterer nu.
05:48
Or the maybe button, or whatever button
is there for you not to accept immediately.
Få fat i personen, der
inviterede dig til mødet
05:51
Then, get in touch with the person
who asked you to the meeting.
Sig, at du er begejstret
for at støtte op om arbejdet,
05:55
Tell them you're very excited
to support their work,
spørg hvad målet med mødet er,
05:58
ask them what the goal
of the meeting is,
og sig, at du er interesseret i at lære,
hvordan du kan hjælpe dem nå det mål.
06:00
and tell them you're interested in learning
how you can help them achieve their goal.
Og hvis vi gør det ofte nok,
06:03
And if we do this often enough,
og vi gør det respektfuldt,
06:05
and we do it respectfully,
vil folk måske begynde
at tænke lidt mere
06:07
people might start to be
a little bit more thoughtful
over den måde de sammen-
sætter mødeinvitationerne.
06:09
about the way they put together
meeting invitations.
Og du kan træffe bedre beslutninger
om at acceptere dem.
06:11
And you can make more thoughtful
decisions about accepting it.
Folk vil måske begynde at
tilsende dagsordener. Tænk engang!
06:14
People might actually start
sending out agendas. Imagine!
Eller de vil måske droppe konference-
opkaldene med 12 personer,
06:17
Or they might not have a conference call
with 12 people to talk about a status
når det kunne have været gjort
med en hurtig email i stedet.
06:21
when they could just do a quick
email and get it done with.
Folk ville måske begynde at ændre
deres adfærd, fordi du ændrede din.
06:24
People just might start to change their
behavior because you changed yours.
06:29
And they just might bring
your chair back, too. (Laughter)
Og de vil måske også
give dig din stol tilbage.
No MAS!
06:33
No MAS!
Tak.
06:34
Thank you.
06:35
(Applause).
Translated by Nana Ginnerup
Reviewed by Anders Finn Jørgensen

▲Back to top

About the speaker:

David Grady - Information security manager
David Grady is on a crusade to help you take back your calendar.

Why you should listen

David Grady is an information security manager who believes that strong communication skills are
a necessity in today’s global economy. He has been a print journalist, a “PR guy” and a website producer, and has ghostwritten speeches and magazine articles for Fortune 500 company executives. A mid-life career change brought him into the world of information risk management, where every day he uses his communications experience to transform complex problems into understandable challenges.

More profile about the speaker
David Grady | Speaker | TED.com