English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDMED 2014

Rosie King: How autism freed me to be myself

Rosie King: Kako me autizam oslobodio da budem ja

Filmed:
2,451,229 views

"Ljudi se često toliko boje različitosti da sve pokušavaju smjestiti u malene kategorije s određenim etiketama," kaže 16-godišnja Rosie King koja je odvažna, brzopleta, i autistična. Ona želi znati: Zašto svi pokušavaju biti tako normalni? Šalje javni poziv svakom djetetu, roditelju, učitelju i svakoj osobi koja želi slaviti jedinstvenost. Njeno svjedočanstvo je jedinstven prikaz potencijala ljudske različitosti.

- Storytelling activist
Rosie King challenges stereotypes of people with autism and contextualizes the issue by asking us, “Why be normal?” Full bio

I haven'tnisu told manymnogi people this,
Ovo nisam rekla puno ljudi,
00:12
but in my headglava, I've got
ali u mojoj glavi
00:14
thousandstisuća of secrettajna worldssvjetovi all going on
na tisuće tajnih svjetova se odvija
00:16
all at the sameisti time.
u isto vrijeme.
00:18
I am alsotakođer autisticautističan.
Također sam autistična.
00:21
People tendskloni to diagnosepostaviti dijagnozu autismautizam
Ljudi često dijagnosticiraju autizam
00:23
with really specificspecifično
check-boxokvir descriptionsOpisi,
s točno određenim opisima,
00:25
but in realitystvarnost, it's a wholečitav
variationvarijacije as to what we're like.
ali zapravo, postoji cijela varijacija
toga kakvi jesmo.
00:28
For instanceprimjer, my little brotherbrat,
Na primjer, moj mlađi brat,
00:31
he's very severelyteško autisticautističan.
on je jako autističan.
00:33
He's nonverbalneverbalna. He can't talk at all.
Ne govori. Uopće ne može govoriti.
00:35
But I love to talk.
Ali ja obožavam pričati.
00:37
People oftenčesto associatesuradnik autismautizam
Ljudi često povezuju autizam
00:40
with likingželjama mathsmatematike and
scienceznanost and nothing elsedrugo,
sa sklonošću prema matematici i znanosti,
00:43
but I know so manymnogi autisticautističan people
i ničemu drugom, ali poznajem
00:46
who love beingbiće creativekreativan.
mnogo autističnih ljudi
koji vole biti kreativni.
00:47
But that is a stereotypestereotip,
Ali to je stereotip,
00:50
and the stereotypesstereotipi of things
i stereotipi o stvarima su često,
00:52
are oftenčesto, if not always, wrongpogrešno.
ako ne i uvijek, pogrešni.
00:54
For instanceprimjer, a lot of people
Na primjer, mnogo ljudi pomisli autizam
00:57
think autismautizam and think
"RainKiša Man" immediatelyodmah.
i odmah pomisli "Kišni čovjek".
01:00
That's the commonzajednička beliefvjerovanje,
To je uobičajeno vjerovanje,
01:04
that everysvaki singlesingl autisticautističan
personosoba is DustinDustin HoffmanHoffman,
da je svaka autistična osoba
Dustin Hoffman,
01:06
and that's not truepravi.
ali to nije istina.
01:09
But that's not just with
autisticautističan people, eitherili.
I to nije samo za autistične ljude.
01:12
I've seenvidio it with LGBTQLGBTQ people,
Vidjela sam to kod LGBTQ ljudi,
01:15
with womenžene, with POCPOC people.
kod žena, ljudi druge rase.
01:17
People are so afraiduplašen of varietyraznolikost
Ljudi se tako boje različitosti
01:19
that they try to fitodgovara everything
into a tinysićušan little boxkutija
da sve pokušavaju smjestiti
u sitne male kategorije
01:22
with really specificspecifično labelsnaljepnice.
s točno određenim etiketama.
01:25
This is something that actuallyzapravo
Ovo je nešto
01:27
happeneddogodilo to me in realstvaran life:
što mi se stvarno dogodilo u pravom životu.
01:29
I googledgoogled "autisticautističan people are ..."
Googlala sam "autistični ljudi su..."
01:31
and it comesdolazi up with suggestionsPrijedlozi
i izađu prijedlozi
01:34
as to what you're going to typetip.
za to što ćete utipkati.
01:36
I googledgoogled "autisticautističan people are ..."
Googlala sam " autistični ljudi su..."
01:38
and the topvrh resultproizlaziti was "demonsdemoni."
i prvi rezultat je bio "demoni."
01:40
That is the first thing that people think
To je prva stvar koju ljudi pomisle
01:43
when they think autismautizam.
kad pomisle autizam.
01:45
They know.
Oni znaju.
01:47
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
01:49
One of the things I can do
because I'm autisticautističan
Jedna od stvari koje mogu
zato što sam autistična —
01:56
it's an abilitysposobnost ratherradije than a disabilityosobe s invaliditetom
sposobnost radije nego nedostatak —
01:59
is I've got a very, very vividživopisan imaginationmašta.
imam jako, jako živu maštu.
02:01
Let me explainobjasniti it to you a bitbit.
Pustite me da malo objasnim.
02:05
It's like I'm walkinghodanje in two
worldssvjetovi mostnajviše of the time.
Kao da većinu vremena
hodam kroz dva svijeta.
02:06
There's the realstvaran worldsvijet,
the worldsvijet that we all sharePodjeli,
Postoji stvaran svijet,
svijet kojeg svi dijelimo,
02:09
and there's the worldsvijet in my mindum,
i postoji svijet u mom umu,
02:11
and the worldsvijet in my mindum
is oftenčesto so much more realstvaran
i svijet u mom umu je često
puno, puno stvarniji
02:13
than the realstvaran worldsvijet.
nego stvarni svijet.
02:16
Like, it's very easylako for
me to let my mindum looselabav
Skroz mi je lako pustiti svoj um slobodno
02:19
because I don't try and fitodgovara
myselfsebe into a tinysićušan little boxkutija.
zato što se ne pokušavam
uklopiti u malu kategoriju.
02:22
That's one of the bestnajbolje
things about beingbiće autisticautističan.
To je jedna od najboljih stvari
kod autističnosti.
02:25
You don't have the urgetjerati to do that.
Nemate poriv to činiti.
02:27
You find what you want to do,
Pronađete što želite raditi,
02:29
you find a way to do it,
and you get on with it.
nađete kako to raditi,
i samo to radite.
02:32
If I was tryingtežak to fitodgovara myselfsebe into a boxkutija,
Da sam se pokušala uklopiti
u malu kategoriju,
02:35
I wouldn'tne bi be here, I
wouldn'tne bi have achievedpostići
ne bih bila ovdje,
i ne bih postigla
02:37
halfpola the things that I have now.
pola toga što imam sada.
02:39
There are problemsproblemi, thoughiako.
Postoje i problemi, zapravo.
02:41
There are problemsproblemi with beingbiće autisticautističan,
Postoje problemi s autističnosti,
02:43
and there are problemsproblemi with
havingima too much imaginationmašta.
i postoje problemi kad
ste previše maštoviti.
02:45
SchoolŠkola can be a problemproblem in generalgeneral,
Škola može općenito biti problem,
02:48
but havingima alsotakođer to explainobjasniti to a teacheručitelj, nastavnik, profesor
isto kao i objasniti učitelju
02:50
on a dailydnevno basisosnova
svaki dan
02:54
that theirnjihov lessonlekcija is inexplicablyneobjašnjivo dullglup
da je njihova lekcija neobjašnjivo dosadna
02:56
and you are secretlypotajno takinguzimanje refugeutočište
i da potajice tražite zaklon
03:00
in a worldsvijet insideiznutra your headglava in
whichkoji you are not in that lessonlekcija,
u svijetu u svojoj glavi
gdje niste na tom predavanju,
03:02
that addsdodaje to your listpopis of problemsproblemi.
to puno pridonosi listi problema.
03:06
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
03:10
AlsoTakođer, when my imaginationmašta takes holddržati,
Isto, kad moja mašta preuzme vlast,
03:12
my bodytijelo takes on a life of its ownvlastiti.
moje tijelo postane svoj vladar.
03:16
When something very excitinguzbudljiv
happensdogađa se in my innerunutrašnji worldsvijet,
Kad se nešto jako uzbudljivo dogodi
u mom unutarnjem svijetu,
03:18
I've just got to runtrčanje.
jednostavno moram trčati.
03:21
I've got to rockstijena backwardsunazad and forwardsprema naprijed,
Moram se njihati
naprijed-natrag,
03:22
or sometimesponekad screamvrisak.
ili ponekad vrištati.
03:24
This givesdaje me so much energyenergija,
Daje mi toliko puno energije
03:26
and I've got to have an
outletispust for all that energyenergija.
i moram svu tu energiju nekako otpustiti.
03:28
But I've doneučinio that ever
sinceod I was a childdijete,
Ali to sam radila
otkad sam bila malena,
03:31
ever sinceod I was a tinysićušan little girldjevojka.
otkad sam bila mala djevojčica.
03:33
And my parentsroditelji thought it was
cuteslatka, so they didn't bringdonijeti it up,
Moji roditelji su mislili da
je to slatko, pa to nisu spominjali.
03:35
but when I got into schoolškola,
ali kad sam pošla u školu,
03:38
they didn't really agreesložiti that it was cuteslatka.
tamo se nisu baš slagali da je to slatko.
03:39
It can be that people
don't want to be friendsprijatelji
Može biti da ljudi ne žele
biti prijatelji
03:42
with the girldjevojka that startspočinje
screamingvrištanje in an algebraalgebra lessonlekcija.
s djevojkom koja počne vrištati
na satu matematike.
03:44
And this doesn't normallynormalno
happendogoditi se in this day and agedob,
I ovo se inače ne događa
u današnje vrijeme,
03:47
but it can be that people don't want
to be friendsprijatelji with the autisticautističan girldjevojka.
ali može biti da ljudi ne žele
biti prijatelji s autističnom curom.
03:51
It can be that people
don't want to associatesuradnik
Može biti da se ljudi ne žele
povezivati
03:55
with anyonebilo tko who won'tnavika
or can't fitodgovara themselvesse
s bilo kim tko ne želi
ili ne može
03:58
into a boxkutija that's labeleds oznakom normalnormalan.
sebe smjestiti u kategoriju "normalnog."
04:01
But that's fine with me,
Ali meni to ne smeta,
04:04
because it sortsvrste the wheatpšenica from the chaffkukolja,
to razdvaja žito od kukolja,
04:06
and I can find whichkoji people
are genuinepravi and truepravi
i mogu odmah saznati
koji su ljudi iskreni i otvoreni
04:08
and I can pickodabrati these people as my friendsprijatelji.
i te ljude odabirem za svoje prijatelje.
04:11
But if you think about it, what is normalnormalan?
Ali ako razmislite na tren,
što je uopće normalno?
04:13
What does it mean?
Što to znači?
04:17
ImagineZamislite if that was the bestnajbolje
complimentkompliment you ever receivedprimljen.
Zamislite kad bi to bio najbolji kompliment
koji ikad dobijete.
04:19
"WowSjajna osoba, you are really normalnormalan."
"Vau, ti si baš normalna."
04:21
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
04:24
But complimentspohvale are,
Ali komplimenti su:
04:25
"you are extraordinaryizvanredan"
"ti si izvanredna,"
04:29
or "you stepkorak outsideizvan the boxkutija."
ili "ti ne spadaš pod kategoriju."
04:30
It's "you're amazingnevjerojatan."
"Ti si fantastična."
04:32
So if people want to be these things,
Tako da ako ljudi žele biti takvi,
04:33
why are so manymnogi people
strivingnastoji to be normalnormalan?
zašto toliko puno ljudi teži
biti normalno?
04:35
Why are people pouringkoji lije theirnjihov
brilliantsjajan individualpojedinac lightsvjetlo into a moldkalup?
Zašto ljudi lijevaju svoje briljantno,
individualno svjetlo u kalup?
04:38
People are so afraiduplašen of varietyraznolikost
that they try and forcesila everyonesvatko,
Ljudi se tako boje različitosti
da pokušavaju prisiliti sve,
04:43
even people who don't want
to or can't, to becomepostati normalnormalan.
čak i ljude koji ne žele
ili ne mogu, da budu normalni.
04:48
There are campskampovi for LGBTQLGBTQ people
Postoje kampovi za LGBTQ ljude
04:51
or autisticautističan people to try and
make them this "normalnormalan,"
ili autistične ljude kako bi pokušali
"biti normalni,"
04:54
and that's terrifyingzastrašujući that people
would do that in this day and agedob.
i stvarno je strašno da ljudi to pokušavaju
u današnje doba.
04:58
All in all, I wouldn'tne bi tradetrgovina my autismautizam
and my imaginationmašta for the worldsvijet.
Sve u svemu, ne bih mijenjala svoj autizam,
ni svoju maštu za bilo što u svijetu.
05:02
Because I am autisticautističan,
Zato što sam autistična
05:07
I've presentedpredstavili documentariesdokumentarci to the BBCBBC,
prezentirala sam dokumentarce na BBC-u,
05:09
I'm in the midstusred of writingpisanje a bookrezervirati,
upravo pišem knjigu,
05:12
I'm doing this — this is fantasticfantastičan
radim ovo — ovo je sjajno —
05:14
and one of the bestnajbolje
things that I've achievedpostići,
i jedno od najvećih postignuća
koje sam postigla,
05:16
that I considerrazmotriti to have achievedpostići,
za koje smatram da sam postigla,
05:19
is I've foundpronađeno waysnačine of communicatingkomuniciranje
našla sam način kako komunicirati
05:22
with my little brotherbrat and sistersestra,
sa svojim mlađim bratom i sestrom,
05:24
who as I've said are nonverbalneverbalna.
They can't speakgovoriti.
koji su, kao što sam rekla, neverbalni.
Ne mogu govoriti.
05:26
And people would oftenčesto writepisati
off someonenetko who'stko je nonverbalneverbalna,
I ljudi bi često otpisali nekoga
tko je neverbalan,
05:29
but that's sillyglup, because
my little brotherbrat and sistersestra
ali to je blesavo zato što
moj mlađi brat i sestra
05:32
are the bestnajbolje siblingsbraća i sestre that
you could ever hopenada for.
su najbolji brat i sestra
koje biste ikad mogli poželjeti.
05:35
They're just the bestnajbolje,
and I love them so much
Jednostavno su najbolji,
i toliko ih volim
05:37
and I carebriga about them
more than anything elsedrugo.
i stalo mi je do njih više nego
do ičega drugog.
05:40
I'm going to leavenapustiti you with one questionpitanje:
Ostavit ću vas s jednim pitanjem:
05:43
If we can't get insideiznutra the person'sosobe mindsmisli,
Ako ne možemo ući u um druge osobe,
05:46
no matterstvar if they're autisticautističan or not,
bez obzira jesu li autistični ili ne,
05:49
insteadumjesto of punishingkažnjavanje anything
that strayslutalice from normalnormalan,
umjesto da kažnjavamo svakog tko odluta
od normalnog,
05:51
why not celebrateslaviti uniquenessjedinstvenost
zašto ne bismo slavili jedinstvenost
05:54
and cheernavijačica everysvaki time someonenetko
unleashesoslobađa theirnjihov imaginationmašta?
i slavili svaki put kad netko
oslobodi svoju maštovitost?
05:56
Thank you.
Hvala.
06:00
(ApplausePljesak)
(Pljesak)
06:02
Translated by Ivona tevanja
Reviewed by Ivan Stamenkovic

▲Back to top

About the speaker:

Rosie King - Storytelling activist
Rosie King challenges stereotypes of people with autism and contextualizes the issue by asking us, “Why be normal?”

Why you should listen
When she was nine years old, doctors confirmed Rosie King’s self-diagnosis of Asperger’s Syndrome. With two younger siblings severely affected by autism, Rosie had a burning desire to help make the world a more tolerant place for people with autism ever since she was a young girl. She found the opportunity to do so when her family was invited to do a local news segment on her mother’s children’s books, which featured Rosie’s illustrations. Her lack of inhibition made her a natural presenter, and she was asked to host BBC Newsround’s special program “My Autism and Me,” bringing her a much wider audience and an Emmy Kid’s Award. Rosie continues to raise awareness about autism, and is working towards her goal of becoming a professional actress and storyteller.
More profile about the speaker
Rosie King | Speaker | TED.com