English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDMED 2014

Rosie King: How autism freed me to be myself

Rosie King: Cum m-a eliberat autismul să devin cine sunt

Filmed:
2,485,952 views

„Oamenilor le e atât de frică de diversitate, încât încearcă să includă totul în categorii specifice”, ne spune Rosie King în vârstă de 16 ani, o persoană îndrăzneață, tupeistă și cu autism. Vrea să știe de ce este toată lumea atât de preocupată de normalitate? Face un apel răsunător către toți copiii, părinții, profesorii lor și tuturor, să celebreze unicitatea fiecărei persoane. O mărturie puternică asupra potențialului diversității umane.

- Storytelling activist
Rosie King challenges stereotypes of people with autism and contextualizes the issue by asking us, “Why be normal?” Full bio

Nu am spus-o multora,
00:12
I haven'tnu au told manymulți people this,
dar am în minte
00:14
but in my headcap, I've got
mii de lumi secrete
00:16
thousandsmii of secretsecret worldslumi all going on
ce se derulează simultan.
00:18
all at the samela fel time.
Sunt și autistă.
00:21
I am alsode asemenea autisticautist.
Oamenii tind să diagnosticheze autismul
00:23
People tendtind to diagnosediagnostica autismautismul
prin descrieri foarte exacte,
00:25
with really specificspecific
check-boxcasetă de selectare descriptionsdescrieri,
dar, în realitate, între noi
există o mare variabilitate.
00:28
but in realityrealitate, it's a wholeîntreg
variationvariaţia as to what we're like.
De exemplu, fratele meu mai mic
00:31
For instanceinstanță, my little brotherfrate,
are autism sever.
00:33
he's very severelystrict autisticautist.
E non-verbal. Nu vorbește deloc.
00:35
He's nonverbalnon-verbale. He can't talk at all.
Dar mie îmi place să vorbesc.
00:37
But I love to talk.
Oamenii deseori asociază autismul
00:40
People oftende multe ori associateasociat autismautismul
doar cu plăcerea pentru
matematică și științe,
00:43
with likingplacă mathsmatematică and
scienceştiinţă and nothing elsealtfel,
dar cunosc multe persoane autiste
00:46
but I know so manymulți autisticautist people
cărora le place să fie creative.
00:47
who love beingfiind creativecreator.
E doar un stereotip
00:50
But that is a stereotypestereotip,
și stereotipurile
00:52
and the stereotypesstereotipuri of things
sunt, deseori,
dacă nu întotdeauna, greșite.
00:54
are oftende multe ori, if not always, wronggresit.
De pildă, foarte mulți oameni,
00:57
For instanceinstanță, a lot of people
când se gândesc la autism,
le vine în minte imediat „Rain Man”.
01:00
think autismautismul and think
"RainPloaie Man" immediatelyimediat.
Aceasta este părerea comună,
01:04
That's the commoncomun beliefcredință,
fiecare persoană cu autism
e un Dustin Hoffman,
01:06
that everyfiecare singlesingur autisticautist
personpersoană is DustinDustin HoffmanHoffman,
iar asta nu e adevărat.
01:09
and that's not trueAdevărat.
Dar asta nu se întâmplă
doar cu persoanele cu autism.
01:12
But that's not just with
autisticautist people, eitherfie.
Am văzut asta și cu minoritățile sexuale,
01:15
I've seenvăzut it with LGBTQLGBTQ people,
cu femeile, cu persoanele de culoare.
01:17
with womenfemei, with POCPOC people.
Lumea e atât de speriată de diversitate
01:19
People are so afraidsperiat of varietyvarietate
încât încearcă să eticheteze orice,
01:22
that they try to fitpotrivi everything
into a tinyminuscul little boxcutie
cu etichete foarte specifice.
01:25
with really specificspecific labelsEtichete.
01:27
This is something that actuallyde fapt
Iată ceva
ce mi s-a întâmplat în realitate.
01:29
happeneds-a întâmplat to me in realreal life:
Căutam pe Google
„persoanele cu autism sunt...”
01:31
I googledgoogled "autisticautist people are ..."
și apar sugestii
pentru ceea ce vrei să tastezi.
01:34
and it comesvine up with suggestionssugestii
01:36
as to what you're going to typetip.
Căutam „persoanele cu autism sunt...”
01:38
I googledgoogled "autisticautist people are ..."
și primul rezultat a fost „demoni”.
01:40
and the toptop resultrezultat was "demonsdemonii."
Acela e primul lucru
la care se gândesc oamenii
01:43
That is the first thing that people think
când se gândesc la autism.
01:45
when they think autismautismul.
Ei știu.
01:47
They know.
(Râsete)
01:49
(LaughterRâs)
Un lucru pe care-l pot face
pentru că am autism —
01:56
One of the things I can do
because I'm autisticautist
mai degrabă o abilitate
decât o dizabilitate —
01:59
it's an abilityabilitate rathermai degraba than a disabilitypentru persoanele cu handicap
e că am o imaginație
foarte, foarte bogată.
02:01
is I've got a very, very vividvii imaginationimaginație.
Lăsați-mă să vă explic puțin.
02:05
Let me explainexplica it to you a bitpic.
E ca și cum aș fi, mai tot timpul,
în două lumi.
02:06
It's like I'm walkingmers in two
worldslumi mostcel mai of the time.
În lumea reală,
lumea pe care o știm cu toții,
02:09
There's the realreal worldlume,
the worldlume that we all shareacțiune,
și în lumea din mintea mea,
02:11
and there's the worldlume in my mindminte,
iar lumea din mintea mea
e adesea mult mai reală
02:13
and the worldlume in my mindminte
is oftende multe ori so much more realreal
decât lumea reală.
02:16
than the realreal worldlume.
E[foarte ușor pentru mine
să-mi las mintea liberă
02:19
Like, it's very easyuşor for
me to let my mindminte looseliber
pentru că nu încerc să mă încadrez
într-o anumită etichetă.
02:22
because I don't try and fitpotrivi
myselfeu insumi into a tinyminuscul little boxcutie.
E unul din cele mai bune lucruri
când e vorba de autism.
02:25
That's one of the bestCel mai bun
things about beingfiind autisticautist.
Nu ai imboldul de a face așa ceva.
02:27
You don't have the urgeîndemn to do that.
Găsești ceea ce vrei să faci,
02:29
You find what you want to do,
găsești modalitatea de a face
acel lucru și îl faci.
02:32
you find a way to do it,
and you get on with it.
De încercam să mă încadrez
sub o anumită etichetă.
02:35
If I was tryingîncercat to fitpotrivi myselfeu insumi into a boxcutie,
nu eram aici, nu aș fi realizat
02:37
I wouldn'tnu ar fi be here, I
wouldn'tnu ar fi have achievedrealizat
nici jumătate din lucrurile
pe care le am acum.
02:39
halfjumătate the things that I have now.
Sunt totuși probleme.
02:41
There are problemsProbleme, thoughdeşi.
Sunt probleme cu acest autism,
02:43
There are problemsProbleme with beingfiind autisticautist,
cu a avea prea multă imaginație.
02:45
and there are problemsProbleme with
havingavând too much imaginationimaginație.
Școala poate fi o problemă în general,
02:48
SchoolScoala can be a problemproblemă in generalgeneral,
dar și că trebuie
să îi explici profesoarei
02:50
but havingavând alsode asemenea to explainexplica to a teacherprofesor
zilnic
02:54
on a dailyzilnic basisbază
că lecția este inexplicabil de plictisitoare
02:56
that theiral lor lessonlecţie is inexplicablyinexplicabil dullplictisitor
și că tu, în secret, te refugiezi
03:00
and you are secretlysecret takingluare refugerefugiu
în lumea din capul tău
care nu are legătură cu lecția,
03:02
in a worldlume insideinterior your headcap in
whichcare you are not in that lessonlecţie,
se adaugă listei tale de probleme.
03:06
that addsadaugă to your listlistă of problemsProbleme.
(Râsete)
03:10
(LaughterRâs)
De asemenea,
când imaginația preia controlul,
03:12
AlsoDe asemenea, when my imaginationimaginație takes holddeține,
corpul meu are propria viață.
03:16
my bodycorp takes on a life of its ownpropriu.
Când se întâmplă ceva palpitant
în lumea mea interioară,
03:18
When something very excitingemoționant
happensse întâmplă in my innerinterior worldlume,
trebuie s-o iau la fugă,,
03:21
I've just got to runalerga.
să mă legăn,
03:22
I've got to rockstâncă backwardsînapoi and forwardsredirecţionează,
sau uneori strig.
03:24
or sometimesuneori screamţipăt.
Asta îmi dă foarte multă energie
03:26
This gives me so much energyenergie,
și trebuie să o eliberez cumva.
03:28
and I've got to have an
outletpriză for all that energyenergie.
Dar fac asta de când eram mică,
03:31
But I've doneTerminat that ever
sincede cand I was a childcopil,
de când eram fetiță.
03:33
ever sincede cand I was a tinyminuscul little girlfată.
Părinții mei ziceau că e drăguț
și nu și-au pus problema,
03:35
And my parentspărinţi thought it was
cutedrăguţ, so they didn't bringaduce it up,
dar când am început școala,
03:38
but when I got into schoolşcoală,
nu li se mai părea drăguț.
03:39
they didn't really agreede acord that it was cutedrăguţ.
Poate că oamenii nu vor să fie prieteni
03:42
It can be that people
don't want to be friendsprieteni
cu fata care începe să strige
la ora de algebră.
03:44
with the girlfată that startsîncepe
screamingțipând in an algebraalgebră lessonlecţie.
Asta nu se mai întâmplă în prezent,
03:47
And this doesn't normallyîn mod normal
happenîntâmpla in this day and agevârstă,
dar poate că oamenii nu vor
să se împrietenească cu fata autistă.
03:51
but it can be that people don't want
to be friendsprieteni with the autisticautist girlfată.
Poate că oamenii nu vor să fie asociați
03:55
It can be that people
don't want to associateasociat
cu cineva care nu poate
sau nu dorește să se integreze,
03:58
with anyoneoricine who won'tnu va
or can't fitpotrivi themselvesînșiși
să se înregimenteze în „normal”.
04:01
into a boxcutie that's labeledetichetat normalnormal.
Dar asta e bine pentru mine,
04:04
But that's fine with me,
așa se cerne neghina
04:06
because it sortsfelul the wheatgrâu from the chaffpleava,
și pot să-mi dau seama
cine e sincer și cinstit
04:08
and I can find whichcare people
are genuineautentic and trueAdevărat
și pot să îmi aleg astfel prietenii.
04:11
and I can pickalege these people as my friendsprieteni.
Dacă stăm și ne gândim, ce este normal?
04:13
But if you think about it, what is normalnormal?
Ce înseamnă?
04:17
What does it mean?
Imaginați-l ca cel mai frumos compliment
primit vreodată:
04:19
ImagineImaginaţi-vă if that was the bestCel mai bun
complimentcompliment you ever receivedprimit.
„Uau, cât de normal ești.”
04:21
"WowWow, you are really normalnormal."
(Râsete)
04:24
(LaughterRâs)
Complimente sunt:
04:25
But complimentscomplimente are,
„ești extraordinar”
04:29
"you are extraordinaryextraordinar"
sau „ești o specie aparte”.
04:30
or "you stepEtapa outsidein afara the boxcutie."
„Ești minunat”.
04:32
It's "you're amazinguimitor."
Dacă oamenilor le place
să fie făcuți așa,
04:33
So if people want to be these things,
de ce atât de multă lume
se străduie să fie normală?
04:35
why are so manymulți people
strivingluptă to be normalnormal?
De ce oamenii își revarsă
minunata lumină într-un șablon?
04:38
Why are people pouringturnare theiral lor
brilliantSclipitor individualindividual lightușoară into a moldmucegai?
Lumea e atât de speriată de diversitate,
încât încearcă să-i forțeze pe toți,
04:43
People are so afraidsperiat of varietyvarietate
that they try and forceforta everyonetoata lumea,
chiar și pe oamenii care nu
vor sau nu pot, să devină normali.
04:48
even people who don't want
to or can't, to becomedeveni normalnormal.
Sunt tabere pentru persoane LGBTQ
04:51
There are campstabere for LGBTQLGBTQ people
sau cu autism care încearcă
să le transforme în acest „normal”
04:54
or autisticautist people to try and
make them this "normalnormal,"
și este îngrozitor că oamenii
fac asta în ziua de azi.
04:58
and that's terrifyingînfricoșător that people
would do that in this day and agevârstă.
Totuși, nu mi-aș negocia
autismul și imaginația cu lumea.
05:02
All in all, I wouldn'tnu ar fi tradecomerț my autismautismul
and my imaginationimaginație for the worldlume.
Pentru că am autism,
05:07
Because I am autisticautist,
am prezentat documentare la BBC,
05:09
I've presenteda prezentat documentariesdocumentare to the BBCBBC,
tocmai scriu o carte.
05:12
I'm in the midstîn mijlocul of writingscris a bookcarte,
Fac asta, e fantastic,
05:14
I'm doing this — this is fantasticfantastic
și unul dintre cele mai bune
lucruri pe care le-am realizat,
05:16
and one of the bestCel mai bun
things that I've achievedrealizat,
pe care eu consider că le-am realizat,
05:19
that I considerconsidera to have achievedrealizat,
e că am găsit modalități de a comunica
05:22
is I've foundgăsite waysmoduri of communicatingcomunicarea
cu fratele meu mai mic și cu sora mea
05:24
with my little brotherfrate and sistersoră,
care, după cum am spus,
sunt non-verbali. Nu pot vorbi.
05:26
who as I've said are nonverbalnon-verbale.
They can't speakvorbi.
Oamenii adesea elimină din start
persoanele non-verbale,
05:29
And people would oftende multe ori writescrie
off someonecineva who'scine nonverbalnon-verbale,
dar asta e o prostie,
fratele meu mai mic și sora mea
05:32
but that's sillyprost, because
my little brotherfrate and sistersoră
sunt cele mai bune rude
pe care și le-ar putea dori cineva.
05:35
are the bestCel mai bun siblingsfraţii that
you could ever hopesperanţă for.
Sunt grozavi și îi iubesc foarte mult
05:37
They're just the bestCel mai bun,
and I love them so much
și țin la ei mai mult decât la
orice altceva.
05:40
and I careîngrijire about them
more than anything elsealtfel.
Închei cu o întrebare:
05:43
I'm going to leavepărăsi you with one questionîntrebare:
Dacă nu putem pătrunde
în mintea unei persoane,
05:46
If we can't get insideinterior the person'spersoane mindsminți,
indiferent dacă are sau nu au autism,
05:49
no mattermaterie if they're autisticautist or not,
în loc să sancționăm tot ce se
abate de la normal,
05:51
insteadin schimb of punishingpedepsirea anything
that straysmaidanezi from normalnormal,
de ce să nu celebrăm unicitatea
05:54
why not celebratesărbători uniquenessunicitatea
și să ne bucurăm de fiecare dată
când cineva dă frâu liber imaginației?
05:56
and cheermajorete everyfiecare time someonecineva
unleashesdezlănţuie theiral lor imaginationimaginație?
Vă mulțumesc.
06:00
Thank you.
(Aplauze)
06:02
(ApplauseAplauze)
Translated by Cristiana Bud
Reviewed by Emil-Lorant Cocian

▲Back to top

About the speaker:

Rosie King - Storytelling activist
Rosie King challenges stereotypes of people with autism and contextualizes the issue by asking us, “Why be normal?”

Why you should listen
When she was nine years old, doctors confirmed Rosie King’s self-diagnosis of Asperger’s Syndrome. With two younger siblings severely affected by autism, Rosie had a burning desire to help make the world a more tolerant place for people with autism ever since she was a young girl. She found the opportunity to do so when her family was invited to do a local news segment on her mother’s children’s books, which featured Rosie’s illustrations. Her lack of inhibition made her a natural presenter, and she was asked to host BBC Newsround’s special program “My Autism and Me,” bringing her a much wider audience and an Emmy Kid’s Award. Rosie continues to raise awareness about autism, and is working towards her goal of becoming a professional actress and storyteller.
More profile about the speaker
Rosie King | Speaker | TED.com