English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDMED 2014

Rosie King: How autism freed me to be myself

Rosie King: Cum m-a eliberat autismul să devin cine sunt

Filmed
Views 2,312,481

„Oamenilor le e atât de frică de diversitate, încât încearcă să includă totul în categorii specifice”, ne spune Rosie King în vârstă de 16 ani, o persoană îndrăzneață, tupeistă și cu autism. Vrea să știe de ce este toată lumea atât de preocupată de normalitate? Face un apel răsunător către toți copiii, părinții, profesorii lor și tuturor, să celebreze unicitatea fiecărei persoane. O mărturie puternică asupra potențialului diversității umane.

- Storytelling activist
Rosie King challenges stereotypes of people with autism and contextualizes the issue by asking us, “Why be normal?” Full bio

Nu am spus-o multora,
00:12
I haven't told many people this,
dar am în minte
00:14
but in my head, I've got
mii de lumi secrete
00:16
thousands of secret worlds all going on
ce se derulează simultan.
00:18
all at the same time.
Sunt și autistă.
00:21
I am also autistic.
Oamenii tind să diagnosticheze autismul
00:23
People tend to diagnose autism
prin descrieri foarte exacte,
00:25
with really specific
check-box descriptions,
dar, în realitate, între noi
există o mare variabilitate.
00:28
but in reality, it's a whole
variation as to what we're like.
De exemplu, fratele meu mai mic
00:31
For instance, my little brother,
are autism sever.
00:33
he's very severely autistic.
E non-verbal. Nu vorbește deloc.
00:35
He's nonverbal. He can't talk at all.
Dar mie îmi place să vorbesc.
00:37
But I love to talk.
Oamenii deseori asociază autismul
00:40
People often associate autism
doar cu plăcerea pentru
matematică și științe,
00:43
with liking maths and
science and nothing else,
dar cunosc multe persoane autiste
00:46
but I know so many autistic people
cărora le place să fie creative.
00:47
who love being creative.
E doar un stereotip
00:50
But that is a stereotype,
și stereotipurile
00:52
and the stereotypes of things
sunt, deseori,
dacă nu întotdeauna, greșite.
00:54
are often, if not always, wrong.
De pildă, foarte mulți oameni,
00:57
For instance, a lot of people
când se gândesc la autism,
le vine în minte imediat „Rain Man”.
01:00
think autism and think
"Rain Man" immediately.
Aceasta este părerea comună,
01:04
That's the common belief,
fiecare persoană cu autism
e un Dustin Hoffman,
01:06
that every single autistic
person is Dustin Hoffman,
iar asta nu e adevărat.
01:09
and that's not true.
Dar asta nu se întâmplă
doar cu persoanele cu autism.
01:12
But that's not just with
autistic people, either.
Am văzut asta și cu minoritățile sexuale,
01:15
I've seen it with LGBTQ people,
cu femeile, cu persoanele de culoare.
01:17
with women, with POC people.
Lumea e atât de speriată de diversitate
01:19
People are so afraid of variety
încât încearcă să eticheteze orice,
01:22
that they try to fit everything
into a tiny little box
cu etichete foarte specifice.
01:25
with really specific labels.
01:27
This is something that actually
Iată ceva
ce mi s-a întâmplat în realitate.
01:29
happened to me in real life:
Căutam pe Google
„persoanele cu autism sunt...”
01:31
I googled "autistic people are ..."
și apar sugestii
pentru ceea ce vrei să tastezi.
01:34
and it comes up with suggestions
01:36
as to what you're going to type.
Căutam „persoanele cu autism sunt...”
01:38
I googled "autistic people are ..."
și primul rezultat a fost „demoni”.
01:40
and the top result was "demons."
Acela e primul lucru
la care se gândesc oamenii
01:43
That is the first thing that people think
când se gândesc la autism.
01:45
when they think autism.
Ei știu.
01:47
They know.
(Râsete)
01:49
(Laughter)
Un lucru pe care-l pot face
pentru că am autism —
01:56
One of the things I can do
because I'm autistic —
mai degrabă o abilitate
decât o dizabilitate —
01:59
it's an ability rather than a disability —
e că am o imaginație
foarte, foarte bogată.
02:01
is I've got a very, very vivid imagination.
Lăsați-mă să vă explic puțin.
02:05
Let me explain it to you a bit.
E ca și cum aș fi, mai tot timpul,
în două lumi.
02:06
It's like I'm walking in two
worlds most of the time.
În lumea reală,
lumea pe care o știm cu toții,
02:09
There's the real world,
the world that we all share,
și în lumea din mintea mea,
02:11
and there's the world in my mind,
iar lumea din mintea mea
e adesea mult mai reală
02:13
and the world in my mind
is often so much more real
decât lumea reală.
02:16
than the real world.
E[foarte ușor pentru mine
să-mi las mintea liberă
02:19
Like, it's very easy for
me to let my mind loose
pentru că nu încerc să mă încadrez
într-o anumită etichetă.
02:22
because I don't try and fit
myself into a tiny little box.
E unul din cele mai bune lucruri
când e vorba de autism.
02:25
That's one of the best
things about being autistic.
Nu ai imboldul de a face așa ceva.
02:27
You don't have the urge to do that.
Găsești ceea ce vrei să faci,
02:29
You find what you want to do,
găsești modalitatea de a face
acel lucru și îl faci.
02:32
you find a way to do it,
and you get on with it.
De încercam să mă încadrez
sub o anumită etichetă.
02:35
If I was trying to fit myself into a box,
nu eram aici, nu aș fi realizat
02:37
I wouldn't be here, I
wouldn't have achieved
nici jumătate din lucrurile
pe care le am acum.
02:39
half the things that I have now.
Sunt totuși probleme.
02:41
There are problems, though.
Sunt probleme cu acest autism,
02:43
There are problems with being autistic,
cu a avea prea multă imaginație.
02:45
and there are problems with
having too much imagination.
Școala poate fi o problemă în general,
02:48
School can be a problem in general,
dar și că trebuie
să îi explici profesoarei
02:50
but having also to explain to a teacher
zilnic
02:54
on a daily basis
că lecția este inexplicabil de plictisitoare
02:56
that their lesson is inexplicably dull
și că tu, în secret, te refugiezi
03:00
and you are secretly taking refuge
în lumea din capul tău
care nu are legătură cu lecția,
03:02
in a world inside your head in
which you are not in that lesson,
se adaugă listei tale de probleme.
03:06
that adds to your list of problems.
(Râsete)
03:10
(Laughter)
De asemenea,
când imaginația preia controlul,
03:12
Also, when my imagination takes hold,
corpul meu are propria viață.
03:16
my body takes on a life of its own.
Când se întâmplă ceva palpitant
în lumea mea interioară,
03:18
When something very exciting
happens in my inner world,
trebuie s-o iau la fugă,,
03:21
I've just got to run.
să mă legăn,
03:22
I've got to rock backwards and forwards,
sau uneori strig.
03:24
or sometimes scream.
Asta îmi dă foarte multă energie
03:26
This gives me so much energy,
și trebuie să o eliberez cumva.
03:28
and I've got to have an
outlet for all that energy.
Dar fac asta de când eram mică,
03:31
But I've done that ever
since I was a child,
de când eram fetiță.
03:33
ever since I was a tiny little girl.
Părinții mei ziceau că e drăguț
și nu și-au pus problema,
03:35
And my parents thought it was
cute, so they didn't bring it up,
dar când am început școala,
03:38
but when I got into school,
nu li se mai părea drăguț.
03:39
they didn't really agree that it was cute.
Poate că oamenii nu vor să fie prieteni
03:42
It can be that people
don't want to be friends
cu fata care începe să strige
la ora de algebră.
03:44
with the girl that starts
screaming in an algebra lesson.
Asta nu se mai întâmplă în prezent,
03:47
And this doesn't normally
happen in this day and age,
dar poate că oamenii nu vor
să se împrietenească cu fata autistă.
03:51
but it can be that people don't want
to be friends with the autistic girl.
Poate că oamenii nu vor să fie asociați
03:55
It can be that people
don't want to associate
cu cineva care nu poate
sau nu dorește să se integreze,
03:58
with anyone who won't
or can't fit themselves
să se înregimenteze în „normal”.
04:01
into a box that's labeled normal.
Dar asta e bine pentru mine,
04:04
But that's fine with me,
așa se cerne neghina
04:06
because it sorts the wheat from the chaff,
și pot să-mi dau seama
cine e sincer și cinstit
04:08
and I can find which people
are genuine and true
și pot să îmi aleg astfel prietenii.
04:11
and I can pick these people as my friends.
Dacă stăm și ne gândim, ce este normal?
04:13
But if you think about it, what is normal?
Ce înseamnă?
04:17
What does it mean?
Imaginați-l ca cel mai frumos compliment
primit vreodată:
04:19
Imagine if that was the best
compliment you ever received.
„Uau, cât de normal ești.”
04:21
"Wow, you are really normal."
(Râsete)
04:24
(Laughter)
Complimente sunt:
04:25
But compliments are,
„ești extraordinar”
04:29
"you are extraordinary"
sau „ești o specie aparte”.
04:30
or "you step outside the box."
„Ești minunat”.
04:32
It's "you're amazing."
Dacă oamenilor le place
să fie făcuți așa,
04:33
So if people want to be these things,
de ce atât de multă lume
se străduie să fie normală?
04:35
why are so many people
striving to be normal?
De ce oamenii își revarsă
minunata lumină într-un șablon?
04:38
Why are people pouring their
brilliant individual light into a mold?
Lumea e atât de speriată de diversitate,
încât încearcă să-i forțeze pe toți,
04:43
People are so afraid of variety
that they try and force everyone,
chiar și pe oamenii care nu
vor sau nu pot, să devină normali.
04:48
even people who don't want
to or can't, to become normal.
Sunt tabere pentru persoane LGBTQ
04:51
There are camps for LGBTQ people
sau cu autism care încearcă
să le transforme în acest „normal”
04:54
or autistic people to try and
make them this "normal,"
și este îngrozitor că oamenii
fac asta în ziua de azi.
04:58
and that's terrifying that people
would do that in this day and age.
Totuși, nu mi-aș negocia
autismul și imaginația cu lumea.
05:02
All in all, I wouldn't trade my autism
and my imagination for the world.
Pentru că am autism,
05:07
Because I am autistic,
am prezentat documentare la BBC,
05:09
I've presented documentaries to the BBC,
tocmai scriu o carte.
05:12
I'm in the midst of writing a book,
Fac asta, e fantastic,
05:14
I'm doing this — this is fantastic —
și unul dintre cele mai bune
lucruri pe care le-am realizat,
05:16
and one of the best
things that I've achieved,
pe care eu consider că le-am realizat,
05:19
that I consider to have achieved,
e că am găsit modalități de a comunica
05:22
is I've found ways of communicating
cu fratele meu mai mic și cu sora mea
05:24
with my little brother and sister,
care, după cum am spus,
sunt non-verbali. Nu pot vorbi.
05:26
who as I've said are nonverbal.
They can't speak.
Oamenii adesea elimină din start
persoanele non-verbale,
05:29
And people would often write
off someone who's nonverbal,
dar asta e o prostie,
fratele meu mai mic și sora mea
05:32
but that's silly, because
my little brother and sister
sunt cele mai bune rude
pe care și le-ar putea dori cineva.
05:35
are the best siblings that
you could ever hope for.
Sunt grozavi și îi iubesc foarte mult
05:37
They're just the best,
and I love them so much
și țin la ei mai mult decât la
orice altceva.
05:40
and I care about them
more than anything else.
Închei cu o întrebare:
05:43
I'm going to leave you with one question:
Dacă nu putem pătrunde
în mintea unei persoane,
05:46
If we can't get inside the person's minds,
indiferent dacă are sau nu au autism,
05:49
no matter if they're autistic or not,
în loc să sancționăm tot ce se
abate de la normal,
05:51
instead of punishing anything
that strays from normal,
de ce să nu celebrăm unicitatea
05:54
why not celebrate uniqueness
și să ne bucurăm de fiecare dată
când cineva dă frâu liber imaginației?
05:56
and cheer every time someone
unleashes their imagination?
Vă mulțumesc.
06:00
Thank you.
(Aplauze)
06:02
(Applause)
Translated by Cristiana Bud
Reviewed by Emil-Lorant Cocian

▲Back to top

About the speaker:

Rosie King - Storytelling activist
Rosie King challenges stereotypes of people with autism and contextualizes the issue by asking us, “Why be normal?”

Why you should listen
When she was nine years old, doctors confirmed Rosie King’s self-diagnosis of Asperger’s Syndrome. With two younger siblings severely affected by autism, Rosie had a burning desire to help make the world a more tolerant place for people with autism ever since she was a young girl. She found the opportunity to do so when her family was invited to do a local news segment on her mother’s children’s books, which featured Rosie’s illustrations. Her lack of inhibition made her a natural presenter, and she was asked to host BBC Newsround’s special program “My Autism and Me,” bringing her a much wider audience and an Emmy Kid’s Award. Rosie continues to raise awareness about autism, and is working towards her goal of becoming a professional actress and storyteller.
More profile about the speaker
Rosie King | Speaker | TED.com