English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDMED 2014

Rosie King: How autism freed me to be myself

Rosie King: Otizm nasıl kendim olmamı sağladı?

Filmed
Views 2,377,912

“İnsanlar çeşitlilikten öylesine korkuyorlar ki her şeyi belirli bir etiketi olan küçük bir kutuya sığdırmaya çalışıyorlar” diyor 16 yaşındaki cesur, atılgan ve otistik Rosie King. Herkesin neden normal olmak için bu kadar endişelendiğini öğrenmek istiyor. Her çocuk, ebeveyn, öğretmen ve bireyi özgünlüğü kutlamaya çağırıyor. Birey çeşitliğinin gizli gücüne adanmış yüce bir ahit.

- Storytelling activist
Rosie King challenges stereotypes of people with autism and contextualizes the issue by asking us, “Why be normal?” Full bio

I haven'tyok told manyçok people this,
Çoğu insana söylemedim
00:12
but in my headkafa, I've got
ama kafamın içinde
00:14
thousandsbinlerce of secretgizli worldsdünyalar all going on
aynı anda devam eden binlerce
00:16
all at the sameaynı time.
gizli dünyalar var.
00:18
I am alsoAyrıca autisticotistik.
Ayrıca otistiğim.
00:21
People tendeğiliminde to diagnoseteşhis koymak autismotizm
İnsanlar otizmi çok kesin
00:23
with really specificözel
check-boxonay kutusu descriptionsaçıklamaları,
ve kısıtlı tariflerle
tanımlama eğilimindeler
00:25
but in realitygerçeklik, it's a wholebütün
variationvaryasyon as to what we're like.
ancak gerçek hayatta, bizle ilgili
bir çok farklılık mevcut.
00:28
For instanceörnek, my little brothererkek kardeş,
Örneğin, küçük kardeşim
00:31
he's very severelyağır autisticotistik.
şiddetli otizm hastası.
00:33
He's nonverbalsözsüz. He can't talk at all.
Sössüz iletişim kuruyor.
Hiç konuşamıyor.
00:35
But I love to talk.
Ancak ben konuşmayı seviyorum.
00:37
People oftensık sık associateilişkilendirme autismotizm
İnsanlar otizmi sıklıkla
00:40
with likingsevme mathsMatematik and
scienceBilim and nothing elsebaşka,
sadece matematik ve
bilimi sevmekle ilişkilendiriyor
00:43
but I know so manyçok autisticotistik people
halbuki ben yaratıcı olmayı
00:46
who love beingolmak creativeyaratıcı.
seven bir çok otistik insan tanıyorum.
00:47
But that is a stereotypeklişe,
Ancak bu bir basmakalıp
00:50
and the stereotypesklişeler of things
ve basmakalıp tanımlar
00:52
are oftensık sık, if not always, wrongyanlış.
her zaman olmasa da çoğu zaman yanlıştır.
00:54
For instanceörnek, a lot of people
Örnek olarak, bir çok insan
00:57
think autismotizm and think
"RainYağmur Man" immediatelyhemen.
otizm dendiğinde hemen
"Yağmur Adam" filmini düşünüyor.
01:00
That's the commonortak beliefinanç,
Genel kanı bu, yani
01:04
that everyher singletek autisticotistik
personkişi is DustinDustin HoffmanHoffman,
her otistik insan Dustin Hoffman
01:06
and that's not truedoğru.
ve bu doğru değil. (Gülüşmeler)
01:09
But that's not just with
autisticotistik people, eitherya.
Bu durum sadece otistik
insanlara özgü de değil.
01:12
I've seengörüldü it with LGBTQLGBTQ people,
Bunu LGBT konusunda,
01:15
with womenkadınlar, with POCPT people.
kadınlarda ve beyaz
olmayanlarda da gördüm.
01:17
People are so afraidkorkmuş of varietyvaryete
İnsanlar çeşitlilikten
o kadar korkuyorlar ki
01:19
that they try to fituygun everything
into a tinyminik little boxkutu
her şeyi belirli etiketleri olan
01:22
with really specificözel labelsetiketleri.
küçük kutucuklara sığdırmaya çalışıyorlar.
01:25
This is something that actuallyaslında
Bu gerçek hayatta
01:27
happenedolmuş to me in realgerçek life:
başımdan geçen bir şey aslında:
01:29
I googledgoogled "autisticotistik people are ..."
Google'da "otistik insanlar" diye aradım
01:31
and it comesgeliyor up with suggestionsöneriler
ve yazacaklarımla ilgili
01:34
as to what you're going to typetip.
önerilerde bulundu bana.
01:36
I googledgoogled "autisticotistik people are ..."
"Otistik insanlar" yazdım
01:38
and the topüst resultsonuç was "demonsŞeytanlar."
ve en üst sonuç "şeytandır" oldu.
01:40
That is the first thing that people think
Otizmi düşündüklerinde insanların
01:43
when they think autismotizm.
aklına gelen ilk şey bu.
01:45
They know.
Gerçeği biliyorlar.
01:47
(LaughterKahkaha)
(Kahkahalar)
01:49
One of the things I can do
because I'm autisticotistik
Otistik olduğum için
yapabildiğim şeylerden birisi
01:56
it's an abilitykabiliyet ratherdaha doğrusu than a disabilitysakatlık
- engelden çok bir kabiliyet aslında -
01:59
is I've got a very, very vividcanlı imaginationhayal gücü.
çok, çok canlı bir hayal
gücüne sahip olmam.
02:01
Let me explainaçıklamak it to you a bitbit.
Bunu biraz açıklayayım size.
02:05
It's like I'm walkingyürüme in two
worldsdünyalar mostçoğu of the time.
Çoğu zaman iki dünyada
birden yürüyormuşum gibi.
02:06
There's the realgerçek worldDünya,
the worldDünya that we all sharepay,
Bir tarafta gerçek dünya var,
hepimizin paylaştığı dünya
02:09
and there's the worldDünya in my mindus,
ve bir de kafamdaki dünya var
02:11
and the worldDünya in my mindus
is oftensık sık so much more realgerçek
ve kafamdaki dünya çoğunlukla
02:13
than the realgerçek worldDünya.
gerçek dünyadan çok daha gerçek.
02:16
Like, it's very easykolay for
me to let my mindus loosegevşek
Aklımı serbest bırakmam çok kolay
02:19
because I don't try and fituygun
myselfkendim into a tinyminik little boxkutu.
çünkü kendimi küçük bir kalıba
sığdırmaya çalışmıyorum.
02:22
That's one of the besten iyi
things about beingolmak autisticotistik.
Otistik olmanın en iyi
yanlarından birisi bu.
02:25
You don't have the urgedürtü to do that.
Bunun için dürtüye sahip değilsiniz.
02:27
You find what you want to do,
Ne yapmak istediğinizi buluyorsunuz
02:29
you find a way to do it,
and you get on with it.
onu yapmak için bir yol
bulup sonra da yapıyorsunuz.
02:32
If I was tryingçalışıyor to fituygun myselfkendim into a boxkutu,
Kendimi bir kalıba sokmaya çalışsaydım
02:35
I wouldn'tolmaz be here, I
wouldn'tolmaz have achievedelde
burada olmazdım, şimdi yaptıklarımın
02:37
halfyarım the things that I have now.
yarısını bile yapamazdım.
02:39
There are problemssorunlar, thoughgerçi.
Tabii sorunlar da var.
02:41
There are problemssorunlar with beingolmak autisticotistik,
Otistik olmakla ilgili ve
02:43
and there are problemssorunlar with
havingsahip olan too much imaginationhayal gücü.
çok fazla hayal gücüne sahip
olmakla ilgili sorunlar var.
02:45
SchoolOkul can be a problemsorun in generalgenel,
Okul genel olarak bir sorun olabiliyor
02:48
but havingsahip olan alsoAyrıca to explainaçıklamak to a teacheröğretmen
ancak bir öğretmene
02:50
on a dailygünlük basistemel
günlük olarak
02:54
that theironların lessonders is inexplicablyaçıklanamaz dulldonuk
derslerinin açıklanamayacak
kadar sıkıcı olduğunu
02:56
and you are secretlygizlice takingalma refugesığınak
ve gizlice kafanızda derste
03:00
in a worldDünya insideiçeride your headkafa in
whichhangi you are not in that lessonders,
olmadığınız bir dünyaya
sığındığınızı anlatmak zorunda olmak,
03:02
that addsekler to your listliste of problemssorunlar.
bu sorunları daha da arttırıyor.
03:06
(LaughterKahkaha)
(Gülüşmeler)
03:10
AlsoAyrıca, when my imaginationhayal gücü takes holdambar,
Üstelik, hayal gücüm kontrole geçtiğinde
03:12
my bodyvücut takes on a life of its ownkendi.
vücudum da kendi başına hareket ediyor.
03:16
When something very excitingheyecan verici
happensolur in my inner worldDünya,
İç dünyamda çok heyecanlı
bir şey olduğu zaman
03:18
I've just got to runkoş.
koşmam gerekiyor.
03:21
I've got to rockKaya backwardsgeriye doğru and forwardsiletir,
İleri geri sallanmam ya da
03:22
or sometimesara sıra screamçığlık.
bazen bağırmam gerekiyor.
03:24
This givesverir me so much energyenerji,
Bu bana çok fazla enerji veriyor
03:26
and I've got to have an
outletçıkış for all that energyenerji.
ve bütün bu enerjiyi
dışarı vurmam gerekiyor.
03:28
But I've donetamam that ever
sincedan beri I was a childçocuk,
Ancak bunu çocukluğumdan
beri yapıyorum,
03:31
ever sincedan beri I was a tinyminik little girlkız.
küçücük bir kız olduğumdan beri.
03:33
And my parentsebeveyn thought it was
cuteşirin, so they didn't bringgetirmek it up,
Ebeveynlerim bunun şirin olduğunu
düşünüp sözünü etmediler
03:35
but when I got into schoolokul,
ancak okula başladığım zaman
03:38
they didn't really agreeanlaşmak that it was cuteşirin.
oradakiler şirin olduğuna katılmadılar.
03:39
It can be that people
don't want to be friendsarkadaşlar
Bunun sebebi insanların
matematik dersinin ortasında
03:42
with the girlkız that startsbaşlar
screamingbağıran in an algebracebir lessonders.
bağırmaya başlayan kızla
arkadaşlık etmek istememesi olabilir.
03:44
And this doesn't normallynormalde
happenolmak in this day and ageyaş,
Bu bugün bu zamanda
normalde olan bir şey değil
03:47
but it can be that people don't want
to be friendsarkadaşlar with the autisticotistik girlkız.
ama insanlar otistik bir kızla
arkadaş olmak istemiyor olabilir.
03:51
It can be that people
don't want to associateilişkilendirme
İnsanlar kendini normal
olarak etiketlenmiş bir kalıba
03:55
with anyonekimse who won'talışkanlık
or can't fituygun themselveskendilerini
sokamayan ya da sokmayacak birisiyle
03:58
into a boxkutu that's labeledetiketli normalnormal.
ilişkilendirilmek istemiyor da olabilirler.
04:01
But that's fine with me,
Ben buna aldırmıyorum
04:04
because it sortssıralar the wheatbuğday from the chaffMetal çöp,
çünkü bu sapı samandan ayırıyor
04:06
and I can find whichhangi people
are genuinehakiki and truedoğru
ve hangi insanın özgün ve gerçek
olduğunu anlayabiliyorum
04:08
and I can pickalmak these people as my friendsarkadaşlar.
böylece arkadaş olarak
bu insanları seçebiliyorum.
04:11
But if you think about it, what is normalnormal?
Düşünecek olursak, normal nedir ki?
04:13
What does it mean?
Ne ifade ediyor?
04:17
ImagineHayal if that was the besten iyi
complimentiltifat you ever receivedAlınan.
Aldığınız en iyi iltifatın
bu olduğunu düşünün bir.
04:19
"WowVay canına, you are really normalnormal."
"Vay, sen çok normalsin."
04:21
(LaughterKahkaha)
(Kahkahalar)
04:24
But complimentsövgü are,
Ancak iltifatlar
04:25
"you are extraordinaryolağanüstü"
"olağanüstüsün" ya da
04:29
or "you stepadım outsidedışında the boxkutu."
"alışılmışın ötesindesin"
şeklindedir.
04:30
It's "you're amazingşaşırtıcı."
"Mükemmelsin" şeklindedir.
04:32
So if people want to be these things,
İnsanlar bu şeyleri olmak istiyorsa
04:33
why are so manyçok people
strivingçabası to be normalnormal?
neden o kadar insan
normal olmaya çabalıyor?
04:35
Why are people pouringdökme theironların
brilliantparlak individualbireysel lightışık into a moldkalıp?
İnsanlar neden kendi parlak
ışıklarını bir kalıba sıkıştırıyor?
04:38
People are so afraidkorkmuş of varietyvaryete
that they try and forcekuvvet everyoneherkes,
İnsanlar çeşitlilikten öylesine
korkuyorlar ki, herkesi,
04:43
even people who don't want
to or can't, to becomeolmak normalnormal.
normal olmak istemeyen ya da olamayanları
bile normal olmaya zorluyorlar.
04:48
There are campskampları for LGBTQLGBTQ people
İnsanları bu "normal"e
dönüştürmek için
04:51
or autisticotistik people to try and
make them this "normalnormal,"
LGBT ya da otistik insanlara
özel kamplar var,
04:54
and that's terrifyingdehşet verici that people
would do that in this day and ageyaş.
ve bugün ve zamanda insanların
bunu yapıyor olması ürkütücü.
04:58
All in all, I wouldn'tolmaz tradeTicaret my autismotizm
and my imaginationhayal gücü for the worldDünya.
Sonuç olarak, otizmi ve
hayal gücümü dünyalara değişmem.
05:02
Because I am autisticotistik,
Otistik olduğumdan dolayı
05:07
I've presentedsunulan documentariesbelgeseller to the BBCBBC,
BBC'de belgeseller sundum,
05:09
I'm in the midstortasında of writingyazı a bookkitap,
bir kitap yazmanın ortasındayım,
05:12
I'm doing this — this is fantasticfantastik
bunu gerçekleştiriyorum
- bu mükemmel -
05:14
and one of the besten iyi
things that I've achievedelde,
ve başardığım şeylerden, başardığımı
05:16
that I considerdüşünmek to have achievedelde,
düşündüğüm şeylerden en iyisi
05:19
is I've foundbulunan waysyolları of communicatingiletişim
küçük erkek ve kız kardeşimle
05:22
with my little brothererkek kardeş and sisterkız kardeş,
iletişim kurmanın yollunu
bulmuş olmam,
05:24
who as I've said are nonverbalsözsüz.
They can't speakkonuşmak.
dediğim gibi sözsüz iletişim kuruyorlar,
konuşamıyorlar.
05:26
And people would oftensık sık writeyazmak
off someonebirisi who'skim nonverbalsözsüz,
İnsanlar sözsüz iletişim kuran birini
sıklıkla hayatlarından çıkarırlar
05:29
but that's sillysaçma, because
my little brothererkek kardeş and sisterkız kardeş
ancak bu aptalca çünkü
küçük kardeşlerim
05:32
are the besten iyi siblingsKardeşler that
you could ever hopeumut for.
sahip olmayı dileyebileceğiniz
en iyi kardeşler.
05:35
They're just the besten iyi,
and I love them so much
Onlar en iyisi
ve onları çok seviyorum
05:37
and I carebakım about them
more than anything elsebaşka.
onları her şeyden
çok önemsiyorum.
05:40
I'm going to leaveayrılmak you with one questionsoru:
Sizi bir soruyla bırakacağım:
05:43
If we can't get insideiçeride the person'skişiler mindszihinler,
Eğer bir insanın aklını göremiyorsak,
05:46
no mattermadde if they're autisticotistik or not,
otistik olsun ya da olmasın fark etmez,
05:49
insteadyerine of punishingcezalandırma anything
that strayscızırtı from normalnormal,
normalin dışına çıkan
her şeyi cezalandırmaktansa
05:51
why not celebratekutlamak uniquenessteklik
neden özgünlüğü kutlamayalım
05:54
and cheertezahürat everyher time someonebirisi
unleashesduyurur theironların imaginationhayal gücü?
ve birisi hayal gücünü özgür
bıraktığı zaman sevinmeyelim?
05:56
Thank you.
Teşekkürler.
06:00
(ApplauseAlkış)
(Alkışlar)
06:02
Translated by Ahmet Mesut ATES
Reviewed by Ramazan Şen

▲Back to top

About the speaker:

Rosie King - Storytelling activist
Rosie King challenges stereotypes of people with autism and contextualizes the issue by asking us, “Why be normal?”

Why you should listen
When she was nine years old, doctors confirmed Rosie King’s self-diagnosis of Asperger’s Syndrome. With two younger siblings severely affected by autism, Rosie had a burning desire to help make the world a more tolerant place for people with autism ever since she was a young girl. She found the opportunity to do so when her family was invited to do a local news segment on her mother’s children’s books, which featured Rosie’s illustrations. Her lack of inhibition made her a natural presenter, and she was asked to host BBC Newsround’s special program “My Autism and Me,” bringing her a much wider audience and an Emmy Kid’s Award. Rosie continues to raise awareness about autism, and is working towards her goal of becoming a professional actress and storyteller.
More profile about the speaker
Rosie King | Speaker | TED.com