English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDMED 2014

Rosie King: How autism freed me to be myself

Розі Кінґ: Як аутизм визволив мене і дав змогу бути собою

Filmed:
2,485,952 views

"Люди так бояться розмаїття, що вони намагаються втиснути все в крихітну коробку з певною міткою", - говорить 16-річна смілива та зухвала Розі Кінґ, яка страждає на аутизм. Вона хоче дізнатися, чому всі так турбуються про те, щоб бути нормальними? Вона гучно закликає кожну дитину, батька, учителя і людину підтримувати унікальність. Це запаморочлива розповідь про потенціал людського розмаїття.

- Storytelling activist
Rosie King challenges stereotypes of people with autism and contextualizes the issue by asking us, “Why be normal?” Full bio

I haven'tні told manyбагато хто people this,
Я не розказувала про це
багатьом людям,
00:12
but in my headголова, I've got
але в моїй голові
00:14
thousandsтисячі of secretтаємниця worldsсвіти all going on
тисячі таємних світів крутяться
00:16
all at the sameтой же time.
одночасно.
00:18
I am alsoтакож autisticаутизм.
Я аутистка.
00:21
People tendсхильні to diagnoseдіагностувати autismаутизм
Як правило, люди діагностують аутизм
00:23
with really specificконкретний
check-boxпрапорець descriptionsописи,
з дуже конкретним описом особливостей,
00:25
but in realityреальність, it's a wholeцілий
variationВаріація as to what we're like.
але насправді ми повністю
відрізняємося.
00:28
For instanceекземпляр, my little brotherбрат,
Наприклад, мій менший брат.
00:31
he's very severelyсильно autisticаутизм.
Він має важку форму аутизму.
00:33
He's nonverbalНевербальне. He can't talk at all.
Він мовчить.
Він не може говорити.
00:35
But I love to talk.
А от я люблю розмовляти.
00:37
People oftenчасто associateюрист autismаутизм
Люди часто ототожнюють аутизм
00:40
with likingсмак mathsматематика and
scienceнаука and nothing elseінакше,
з любов'ю до математики чи науки.
00:43
but I know so manyбагато хто autisticаутизм people
Але я знаю багатьох аутистів,
00:46
who love beingбуття creativeкреативний.
яким подобається творчість.
00:47
But that is a stereotypeстереотип,
Проте це стереотип,
00:50
and the stereotypesстереотипи of things
а шаблонні речі досить часто,
00:52
are oftenчасто, if not always, wrongнеправильно.
якщо не завжди, є помилковими.
00:54
For instanceекземпляр, a lot of people
До прикладу, багато людей,
00:57
think autismаутизм and think
"RainДощ Man" immediatelyнегайно.
роздумуючи про аутизм,
відразу згадують про "Людину дощу".
01:00
That's the commonзагальний beliefвіра,
Вони гадають,
01:04
that everyкожен singleсингл autisticаутизм
personлюдина is DustinДастін HoffmanХоффман,
що кожен аутист -
це Дастін Гоффман,
01:06
and that's not trueправда.
і це не зовсім правда.
01:09
But that's not just with
autisticаутизм people, eitherабо.
Але це відбувається
не тільки з аутистами.
01:12
I've seenбачив it with LGBTQLGBTQ people,
Я бачила таке у ставленні
до спільноти ЛГБТ,
01:15
with womenжінки, with POCПСУ people.
жінок, людей з іншим кольором шкіри.
01:17
People are so afraidбоїться of varietyрізноманітність
Люди так бояться розмаїття, що
01:19
that they try to fitпридатний everything
into a tinyкрихітна little boxкоробка
вони намагаються втиснути все
в крихітну коробку
01:22
with really specificконкретний labelsЕтикетки.
з дуже особливим ярликом.
01:25
This is something that actuallyнасправді
Саме це насправді
01:27
happenedсталося to me in realреальний life:
сталося зі мною в реальному житті.
01:29
I googledпошуковій системі Google "autisticаутизм people are ..."
Я загуглила "аутичні люди ...",
01:31
and it comesприходить up with suggestionsпропозиції
і пошуковик запропонував варіанти того,
01:34
as to what you're going to typeтип.
що я могла б надрукувати далі.
01:36
I googledпошуковій системі Google "autisticаутизм people are ..."
Я загуглила "аутичні люди ...",
01:38
and the topвершина resultрезультат was "demonsдемони."
і перший результат був "демони".
01:40
That is the first thing that people think
Це перше про що люди думають,
01:43
when they think autismаутизм.
коли замислюються про аутизм.
01:45
They know.
Вони знають.
01:47
(LaughterСміх)
(Сміх)
01:49
One of the things I can do
because I'm autisticаутизм
Одна з моїх особливостей як аутистки -
01:56
it's an abilityздібності ratherшвидше than a disabilityінвалідність
це радше здатність, а не інвалідність -
01:59
is I've got a very, very vividяскраві imaginationуява.
є те, що я отримала дуже, дуже живу уяву.
02:01
Let me explainпояснити it to you a bitбіт.
Дозвольте мені пояснити трішки.
02:05
It's like I'm walkingходити in two
worldsсвіти mostнайбільше of the time.
Це ніби я живу в двох світах
більшу частину часу.
02:06
There's the realреальний worldсвіт,
the worldсвіт that we all shareподілитися,
Є реальний світ,
який ми спільно розділяємо,
02:09
and there's the worldсвіт in my mindрозум,
і є світ в моїх думках.
02:11
and the worldсвіт in my mindрозум
is oftenчасто so much more realреальний
Світ у моїй голові
часто набагато реальніший,
02:13
than the realреальний worldсвіт.
ніж справжній світ.
02:16
Like, it's very easyлегко for
me to let my mindрозум looseвільні
Мені дуже легко
дати волю своїй уяві,
02:19
because I don't try and fitпридатний
myselfя сам into a tinyкрихітна little boxкоробка.
тому що я не намагаюся втиснути
себе в крихітну коробку.
02:22
That's one of the bestнайкраще
things about beingбуття autisticаутизм.
Це одна з найкращих
особливостей буття аутиста.
02:25
You don't have the urgeзакликати to do that.
Ви не маєте бажання робити це.
02:27
You find what you want to do,
Ви знаходите те, що Ви хочете робити,
02:29
you find a way to do it,
and you get on with it.
Ви шукаєте спосіб, як це зробити,
і Ви робите це.
02:32
If I was tryingнамагаюся to fitпридатний myselfя сам into a boxкоробка,
Коли б я намагалася
вписати себе в рамки,
02:35
I wouldn'tне буде be here, I
wouldn'tне буде have achievedдосягнуто
мене б тут не було,
я б не досягла
02:37
halfполовина the things that I have now.
половини речей, яких досягла.
02:39
There are problemsпроблеми, thoughхоча.
Хоча тут є проблеми.
02:41
There are problemsпроблеми with beingбуття autisticаутизм,
Є проблеми з тим, як бути аутистом,
02:43
and there are problemsпроблеми with
havingмаючи too much imaginationуява.
проблеми з надмірною уявою.
02:45
SchoolШкола can be a problemпроблема in generalзагальний,
Школа може бути проблемою в цілому,
02:48
but havingмаючи alsoтакож to explainпояснити to a teacherвчитель
але коли доводиться пояснювати вчителеві
02:50
on a dailyщодня basisоснови
кожнісінького дня,
02:54
that theirїх lessonурок is inexplicablyнез'ясовно dullнудний
що його урок незбагненно нудний,
02:56
and you are secretlyтаємно takingвзяти refugeпритулок
і ви таємно знайшли притулок
03:00
in a worldсвіт insideвсередині your headголова in
whichкотрий you are not in that lessonурок,
у світі ваших думок, в
яких ви не на цьому уроці,
03:02
that addsдодає to your listсписок of problemsпроблеми.
це просто додає проблем до списку.
03:06
(LaughterСміх)
(Сміх)
03:10
AlsoТакож, when my imaginationуява takes holdтримайся,
Крім того, коли моя уява
переливається через вінця,
03:12
my bodyтіло takes on a life of its ownвласний.
моє тіло поводиться
як йому заманеться.
03:16
When something very excitingхвилююче
happensбуває in my innerвнутрішній worldсвіт,
Коли щось дуже цікаве відбувається
в моєму внутрішньому світі,
03:18
I've just got to runбіжи.
я просто повинна бігти.
03:21
I've got to rockрок backwardsназад and forwardsНападники,
Я мушу розгойдуватися вперед і назад,
03:22
or sometimesіноді scream... Konlase Burliausia City Strangartartonisklю Strase "City.
а іноді й кричати.
03:24
This givesдає me so much energyенергія,
Це дає мені стільки енергії,
03:26
and I've got to have an
outletрозетка for all that energyенергія.
що мені треба її кудись випустити.
03:28
But I've doneзроблено that ever
sinceз I was a childдитина,
Але я робила це
з самого малку,
03:31
ever sinceз I was a tinyкрихітна little girlдівчина.
відколи була
малесенькою дівчинкою.
03:33
And my parentsбатьки thought it was
cuteСимпатичний, so they didn't bringпринести it up,
І мої батьки вважали це потішним.
03:35
but when I got into schoolшкола,
Але коли я пішла до школи,
03:38
they didn't really agreeзгоден that it was cuteСимпатичний.
вони перестали радіти.
03:39
It can be that people
don't want to be friendsдрузі
Може трапитися, що люди
не хочуть дружити
03:42
with the girlдівчина that startsпочинається
screamingкричати in an algebraалгебра lessonурок.
з дівчиною, яка починає
кричати на уроці алгебри.
03:44
And this doesn't normallyнормально
happenстатися in this day and ageвік,
Звичайно, в наші дні таке не відбувається,
03:47
but it can be that people don't want
to be friendsдрузі with the autisticаутизм girlдівчина.
але люди часто не хочуть
дружити з аутичною дівчинкою.
03:51
It can be that people
don't want to associateюрист
Люди не хочу зв'язуватися
03:55
with anyoneбудь хто who won'tне буде
or can't fitпридатний themselvesсамі
з тими, хто не буде або не може
помістити себе
03:58
into a boxкоробка that's labeledпозначені normalнормальний.
в коробку, яка підписана "нормально".
04:01
But that's fine with me,
Але я не маю нічого проти,
04:04
because it sortsсортів the wheatпшениця from the chaffполови,
тому що це сортує пшеницю від полови,
04:06
and I can find whichкотрий people
are genuineсправжня and trueправда
і я можу дізнатися, які люди
є справжніми і щирими,
04:08
and I can pickпідібрати these people as my friendsдрузі.
і можу вважати цих людей
моїми друзями.
04:11
But if you think about it, what is normalнормальний?
Але якщо ви задумаєтеся над цим,
то що таке це "нормально"?
04:13
What does it mean?
Що це означає?
04:17
ImagineУявіть собі if that was the bestнайкраще
complimentкомплімент you ever receivedотримано.
Уявіть собі, ніби це найкраща похвала,
яку Ви коли-небудь отримували.
04:19
"WowWow, you are really normalнормальний."
"Ух, ти дійсно нормальна".
04:21
(LaughterСміх)
(Сміх)
04:24
But complimentsкомпліменти are,
Але коли роблять компліменти,
то кажуть:
04:25
"you are extraordinaryнезвичайний"
"Ти незвичайна"
04:29
or "you stepкрок outsideназовні the boxкоробка."
або "Ти не така як інші".
04:30
It's "you're amazingдивовижний."
"Ти дивовижна".
04:32
So if people want to be these things,
Тому якщо люди хочуть бути такими,
04:33
why are so manyбагато хто people
strivingпрагнучи to be normalнормальний?
чому так багато людей
прагнуть бути нормальними?
04:35
Why are people pouringналивання theirїх
brilliantблискучий individualіндивідуальний lightсвітло into a moldцвіль?
Чому люди заливають свої
блискучі індивідуальності в форму?
04:38
People are so afraidбоїться of varietyрізноманітність
that they try and forceсила everyoneкожен,
Люди так бояться розмаїття,
що намагаються змусити всіх,
04:43
even people who don't want
to or can't, to becomeстати normalнормальний.
навіть людей, які не хочуть
або не можуть, стати нормальними.
04:48
There are campsтабори for LGBTQLGBTQ people
Є табори для представників ЛГБТ-спільноти
04:51
or autisticаутизм people to try and
make them this "normalнормальний,"
або аутистів, де їх стараються
зробити "нормальними",
04:54
and that's terrifyingстрашно that people
would do that in this day and ageвік.
і це страшно, що таке
робиться в наш час.
04:58
All in all, I wouldn'tне буде tradeторгівля my autismаутизм
and my imaginationуява for the worldсвіт.
Загалом, я не проміняла б свій аутизм
і свою уяву на весь світ.
05:02
Because I am autisticаутизм,
Завдяки тому, що я аутистка,
05:07
I've presentedпредставлений documentariesдокументальні фільми to the BBCБІ-БІ-,
я презентувала документальні
фільми на Бі-бі-сі,
05:09
I'm in the midstсередній of writingписати a bookкнига,
зараз я пишу книжку,
05:12
I'm doing this — this is fantasticфантастичний
я роблю це - це фантастично! -
05:14
and one of the bestнайкраще
things that I've achievedдосягнуто,
і одне з найбільших
моїх досягнень,
05:16
that I considerрозглянемо to have achievedдосягнуто,
гадаю, я вже досягла цього,
05:19
is I've foundзнайдено waysшляхи of communicatingспілкування
є те, що я знайшла
способи спілкування
05:22
with my little brotherбрат and sisterсестра,
зі своїм молодшим братом і сестрою,
05:24
who as I've said are nonverbalНевербальне.
They can't speakговорити.
які, як я вже говорила, не розмовляють.
Вони не можуть говорити.
05:26
And people would oftenчасто writeписати
off someoneхтось who'sхто це? nonverbalНевербальне,
Від німих людей
часто відмежовуються,
05:29
but that's sillyдурний, because
my little brotherбрат and sisterсестра
але це нерозумно, бо
мій молодший брат і сестра
05:32
are the bestнайкраще siblingsбратів і сестер that
you could ever hopeнадія for.
є найкращими братом і сестрою,
яких я могла би сподіватися.
05:35
They're just the bestнайкраще,
and I love them so much
Вони просто найкращі,
і я дуже їх люблю.
05:37
and I careтурбота about them
more than anything elseінакше.
Я дбаю про них
більше, ніж про когось іншого.
05:40
I'm going to leaveзалишати you with one questionпитання:
Наостанок я хочу Вас дещо запитати.
05:43
If we can't get insideвсередині the person'sлюдина mindsрозум,
Якщо ми не можемо потрапити
всередину думок людини,
05:46
no matterматерія if they're autisticаутизм or not,
незалежно від того,
чи вони аутисти чи ні,
05:49
insteadзамість цього of punishingпокарання anything
that straysзаходи from normalнормальний,
замість того, щоб грубо поводитися
з чимось, що відхиляється від норми,
05:51
why not celebrateсвяткувати uniquenessУнікальність
чому б не підтримати унікальність
05:54
and cheerУра everyкожен time someoneхтось
unleashesреалізує theirїх imaginationуява?
і повболівати кожен раз, коли хтось
вивільняє свою уяву?
05:56
Thank you.
Дякую.
06:00
(ApplauseОплески)
(Оплески)
06:02
Translated by Mariya Udud
Reviewed by Hanna Leliv

▲Back to top

About the speaker:

Rosie King - Storytelling activist
Rosie King challenges stereotypes of people with autism and contextualizes the issue by asking us, “Why be normal?”

Why you should listen
When she was nine years old, doctors confirmed Rosie King’s self-diagnosis of Asperger’s Syndrome. With two younger siblings severely affected by autism, Rosie had a burning desire to help make the world a more tolerant place for people with autism ever since she was a young girl. She found the opportunity to do so when her family was invited to do a local news segment on her mother’s children’s books, which featured Rosie’s illustrations. Her lack of inhibition made her a natural presenter, and she was asked to host BBC Newsround’s special program “My Autism and Me,” bringing her a much wider audience and an Emmy Kid’s Award. Rosie continues to raise awareness about autism, and is working towards her goal of becoming a professional actress and storyteller.
More profile about the speaker
Rosie King | Speaker | TED.com