English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDMED 2014

Rosie King: How autism freed me to be myself

Rosie King: Autism on andnud mulle vabaduse olla mina ise

Filmed
Views 2,312,481

”Inimesed kardavad erinevust nii palju, et üritavad sobitada kõike tibatillukestesse täpselt sildistatud kastidesse,” ütleb 16-aastane Rosie King, kes on julge, ninakas ning autistlik. Ta küsib: ”Miks kõik üritavad nii väga normaalsed olla?” Ta kutsub üles kõiki lapsi, vanemaid, õpetajaid ja inimesi ülistama unikaalsust. See on hiilgav tunnistus potentsiaalist, mis peitub inimeste mitmekesisuses.

- Storytelling activist
Rosie King challenges stereotypes of people with autism and contextualizes the issue by asking us, “Why be normal?” Full bio

00:12
I haven't told many people this,
Ma pole sellest paljudele rääkinud,
00:14
but in my head, I've got
aga minu peas on tuhandeid
00:16
thousands of secret worlds all going on
samaaegselt eksisteerivaid maailmu.
00:18
all at the same time.
Peale selle on mul autism.
00:21
I am also autistic.
Inimesed kipuvad arvama,
et autismi võib iseloomustada
00:23
People tend to diagnose autism
00:25
with really specific
check-box descriptions,
mustvalgete kirjeldustega,
kuid tegelikult on autistid
väga erinevad.
00:28
but in reality, it's a whole
variation as to what we're like.
Näiteks minu väikevennal
00:31
For instance, my little brother,
on tõsine autismi vorm.
00:33
he's very severely autistic.
Ta on mitteverbaalne.
Ta ei oska üldse rääkida.
00:35
He's nonverbal. He can't talk at all.
Aga mulle näiteks
meeldib tohutult rääkida.
00:37
But I love to talk.
Inimesed seostavad autismi
tavaliselt sellega, et autistidele
00:40
People often associate autism
ei meeldi peale matemaatika
ja teaduse mitte midagi,
00:43
with liking maths and
science and nothing else,
00:46
but I know so many autistic people
aga ma tean
mitmeid autistlikke inimesi,
00:47
who love being creative.
kes on väga loovad.
Selline on aga inimeste
stereotüüpne mõtlemine
00:50
But that is a stereotype,
00:52
and the stereotypes of things
ja stereotüübid on tihti -
kui mitte alati - valed.
00:54
are often, if not always, wrong.
00:57
For instance, a lot of people
Kui inimesed kuulevad sõna "autism",
seostab suur osa
01:00
think autism and think
"Rain Man" immediately.
seda filmiga "Vihmamees".
Laialt on levinud uskumus,
01:04
That's the common belief,
01:06
that every single autistic
person is Dustin Hoffman,
et iga autistlik inimene
on Dustin Hoffman.
01:09
and that's not true.
See pole tõsi.
Aga olukord pole nii
ainult autistidega.
01:12
But that's not just with
autistic people, either.
Sama lugu on lesbide, geide,
01:15
I've seen it with LGBTQ people,
bi- ja transseksuaalidega,
01:17
with women, with POC people.
naiste ja mittevalgetega.
01:19
People are so afraid of variety
Inimesed kardavad erinevust nii palju,
et üritavad sobitada
kõike tibatillukestesse
01:22
that they try to fit everything
into a tiny little box
täpselt sildistatud kastidesse.
01:25
with really specific labels.
Järgnev näide on tõsielust.
01:27
This is something that actually
01:29
happened to me in real life:
01:31
I googled "autistic people are ..."
Ma guugeldasin:
"Autistlikud inimesed on ..."
01:34
and it comes up with suggestions
Kui Google'isse midagi kirjutada,
püüab ta pakkuda, mida otsid,
01:36
as to what you're going to type.
01:38
I googled "autistic people are ..."
ning esimene asi,
mida Google pakkus, oli:
01:40
and the top result was "demons."
"Autistlikud inimesed on deemonid".
Nii et see on esimene asi,
01:43
That is the first thing that people think
mida inimesed mõtlevad,
kui kuulevad sõna "autism".
01:45
when they think autism.
01:47
They know.
Issand, nad teavad!
01:49
(Laughter)
(Publik naerab)
Üks asi, mida ma suudan,
kuna mul on autism -
01:56
One of the things I can do
because I'm autistic —
see on pigem võime kui puue -
01:59
it's an ability rather than a disability —
on see, et mul on väga väga elav
kujutlusvõime.
02:01
is I've got a very, very vivid imagination.
Las ma seletan.
02:05
Let me explain it to you a bit.
Tänu oma kujutlusvõimele elan
ma nagu kahes maailmas.
02:06
It's like I'm walking in two
worlds most of the time.
02:09
There's the real world,
the world that we all share,
Lisaks meie ühisele,
reaalsele maailmale,
02:11
and there's the world in my mind,
on minu peas ka teine maailm,
mis on tihti palju reaalsem
02:13
and the world in my mind
is often so much more real
kui tõeline maailm.
02:16
than the real world.
Mul on väga kerge oma
kujutlusvõimel lennata lasta,
02:19
Like, it's very easy for
me to let my mind loose
kuna ma ei ürita ennast tibatillukesse
kasti sobitada.
02:22
because I don't try and fit
myself into a tiny little box.
See on üks parimaid asju
autistlikkuse juures.
02:25
That's one of the best
things about being autistic.
Autistid ei ürita olla
nagu teised.
02:27
You don't have the urge to do that.
Kui nad teavad,
mida teha tahavad,
02:29
You find what you want to do,
siis nad leiavad selle tegemiseks viisi
ja hakkavad pihta.
02:32
you find a way to do it,
and you get on with it.
Kui ma üritaks end
kasti sobitada,
02:35
If I was trying to fit myself into a box,
siis poleks ma praegu siin,
ja ma poleks
02:37
I wouldn't be here, I
wouldn't have achieved
saavutanud pooli asju,
mida nüüdseks olen.
02:39
half the things that I have now.
Sellega kaasneb ka probleem.
02:41
There are problems, though.
Autistlikkusega kaasneb probleeme,
02:43
There are problems with being autistic,
nagu ka liiga elava kujutlusvõimega.
02:45
and there are problems with
having too much imagination.
Kool võib olla probleem üldiselt,
02:48
School can be a problem in general,
aga probleemiks võib olla see,
et pead õpetajale
02:50
but having also to explain to a teacher
iga päev seletama, et tund,
02:54
on a daily basis
mida ta peab, on kirjeldamatult igav,
02:56
that their lesson is inexplicably dull
ning et sa salaja põgened
oma peas asuvasse maailma,
03:00
and you are secretly taking refuge
03:02
in a world inside your head in
which you are not in that lesson,
kus sa ei ole selles tunnis,
mis on veel üks probleem sinu
probleemide nimekirjas.
03:06
that adds to your list of problems.
(Publik naerab)
03:10
(Laughter)
Kui mu kujutlusvõime lendu läheb,
hakkab mu keha oma elu elama.
03:12
Also, when my imagination takes hold,
03:16
my body takes on a life of its own.
Kui mu sisemises maailmas
midagi põnevat juhtub,
03:18
When something very exciting
happens in my inner world,
siis ma lihtsalt pean
ringi jooksma.
03:21
I've just got to run.
03:22
I've got to rock backwards and forwards,
Ma pean end edasi-tagasi õõtsutama
või mõnikord kisendama.
03:24
or sometimes scream.
Mu kujutlusvõime annab
mulle nii palju energiat,
03:26
This gives me so much energy,
03:28
and I've got to have an
outlet for all that energy.
et ma lihtsalt pean selle
kuhugi maandama.
Ma olen nii käitunud lapsest saadik,
03:31
But I've done that ever
since I was a child,
alates ajast, kui olin väike tüdruk.
03:33
ever since I was a tiny little girl.
Mu vanemad pidasid seda armsaks
ega teinud sellest juttu,
03:35
And my parents thought it was
cute, so they didn't bring it up,
aga kui ma kooli läksin,
03:38
but when I got into school,
polnud nad enam nõus, et see on armas.
03:39
they didn't really agree that it was cute.
Võib-olla teised ei taha olla
sellise inimese sõbrad,
03:42
It can be that people
don't want to be friends
03:44
with the girl that starts
screaming in an algebra lesson.
kes keset algebra
tundi kisendama hakkab.
Tavaliselt seda ju praegusel ajal
ja sellises eas ei juhtu,
03:47
And this doesn't normally
happen in this day and age,
kuid võib-olla teised ei taha
olla autistliku tüdruku sõbrad.
03:51
but it can be that people don't want
to be friends with the autistic girl.
Võib olla inimesed ei taha,
et neid seostatakse kellegagi,
03:55
It can be that people
don't want to associate
03:58
with anyone who won't
or can't fit themselves
kes ei proovi või ei suuda
end paigutada kasti,
04:01
into a box that's labeled normal.
millel on kiri "normaalne".
Aga mulle see sobib,
04:04
But that's fine with me,
sest see eraldab terad aganatest,
04:06
because it sorts the wheat from the chaff,
ning ma näen, kes on siirad ja ausad,
04:08
and I can find which people
are genuine and true
ja ma saan sellised inimesed
enda sõpradeks valida.
04:11
and I can pick these people as my friends.
Aga kui natuke mõelda,
siis mis üldse on normaalne?
04:13
But if you think about it, what is normal?
Mida see tähendab?
04:17
What does it mean?
Kujutage ette, kui see oleks parim
kompliment, mida teile eales tehtud:
04:19
Imagine if that was the best
compliment you ever received.
04:21
"Wow, you are really normal."
"Vau, sa oled nii normaalne!"
(Publik naerab)
04:24
(Laughter)
Aga komplimendid on tavaliselt sellised:
04:25
But compliments are,
"Sa oled erakordne!"
04:29
"you are extraordinary"
või: "Sa oled teistsugune!"
04:30
or "you step outside the box."
"Sa oled hämmastav!"
04:32
It's "you're amazing."
Kui inimesed tahavad sellised olla,
04:33
So if people want to be these things,
miks siis nii paljud inimesed
üritavad olla normaalsed?
04:35
why are so many people
striving to be normal?
04:38
Why are people pouring their
brilliant individual light into a mold?
Miks inimesed oma suurepärase
ainulaadse valguse vormi suruvad?
Inimesed kardavad erinevust
nii palju, et nad proovivad neid,
04:43
People are so afraid of variety
that they try and force everyone,
kes ei taha või ei saa "normaalsed" olla,
normaalseteks muuta.
04:48
even people who don't want
to or can't, to become normal.
Lesbide, geide, bi- ja transseksuaalide
ning autistide jaoks
04:51
There are camps for LGBTQ people
04:54
or autistic people to try and
make them this "normal,"
on laagrid, kus üritatakse
neist "normaalsed" teha.
04:58
and that's terrifying that people
would do that in this day and age.
Õudne mõelda, et inimesed seda
praegusel ajal teha üritavad.
Ma ei vahetaks ma oma autistlikkust
ja kujutlusvõimet mitte millegi vastu.
05:02
All in all, I wouldn't trade my autism
and my imagination for the world.
Autismi tõttu olen ma BBC'le
dokumentaale teinud
05:07
Because I am autistic,
05:09
I've presented documentaries to the BBC,
ning hetkel kirjutan ma raamatut,
05:12
I'm in the midst of writing a book,
ma teen kõiki neid uskumatuid asju,
05:14
I'm doing this — this is fantastic —
05:16
and one of the best
things that I've achieved,
ning üks parimaid asju,
mida ma saavutanud olen,
on see, et ma olen leidnud viise,
05:19
that I consider to have achieved,
05:22
is I've found ways of communicating
kuidas oma väikevenna
ja -õega suhelda,
05:24
with my little brother and sister,
kes on, nagu ma ütlesin,
mitteverbaalsed ehk kes ei oska rääkida.
05:26
who as I've said are nonverbal.
They can't speak.
Inimesed tavaliselt väldiksid neid,
kes ei suuda rääkida,
05:29
And people would often write
off someone who's nonverbal,
aga see oleks lihtsalt rumal,
sest näiteks minu vennast ja õest
05:32
but that's silly, because
my little brother and sister
05:35
are the best siblings that
you could ever hope for.
paremat venda ja õde soovida ei saakski.
05:37
They're just the best,
and I love them so much
Nad on parimad ja ma armastan
neid üle kõige,
ja ma hoolin neist rohkem
kui millestki muust.
05:40
and I care about them
more than anything else.
Ma jätan teile ühe küsimuse,
mille üle mõtiskleda:
05:43
I'm going to leave you with one question:
"Kuna me ei suuda lugeda
inimeste mõtteid,
05:46
If we can't get inside the person's minds,
olenemata sellest,
kas nad on autistlikud või mitte,
05:49
no matter if they're autistic or not,
05:51
instead of punishing anything
that strays from normal,
siis miks mitte selle asemel,
et karistada kõige eest,
mis erineb normaalsest,
ülistada hoopis unikaalsust,
05:54
why not celebrate uniqueness
05:56
and cheer every time someone
unleashes their imagination?
ja hõisata iga kord, kui keegi oma
kujutlusvõimel lennata laseb?"
Aitäh.
06:00
Thank you.
(Aplaus)
06:02
(Applause)
Reviewed by Mailis Laos

▲Back to top

About the speaker:

Rosie King - Storytelling activist
Rosie King challenges stereotypes of people with autism and contextualizes the issue by asking us, “Why be normal?”

Why you should listen
When she was nine years old, doctors confirmed Rosie King’s self-diagnosis of Asperger’s Syndrome. With two younger siblings severely affected by autism, Rosie had a burning desire to help make the world a more tolerant place for people with autism ever since she was a young girl. She found the opportunity to do so when her family was invited to do a local news segment on her mother’s children’s books, which featured Rosie’s illustrations. Her lack of inhibition made her a natural presenter, and she was asked to host BBC Newsround’s special program “My Autism and Me,” bringing her a much wider audience and an Emmy Kid’s Award. Rosie continues to raise awareness about autism, and is working towards her goal of becoming a professional actress and storyteller.
More profile about the speaker
Rosie King | Speaker | TED.com