English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDMED 2014

Rosie King: How autism freed me to be myself

Rosie King: Autism on andnud mulle vabaduse olla mina ise

Filmed:
2,485,952 views

”Inimesed kardavad erinevust nii palju, et üritavad sobitada kõike tibatillukestesse täpselt sildistatud kastidesse,” ütleb 16-aastane Rosie King, kes on julge, ninakas ning autistlik. Ta küsib: ”Miks kõik üritavad nii väga normaalsed olla?” Ta kutsub üles kõiki lapsi, vanemaid, õpetajaid ja inimesi ülistama unikaalsust. See on hiilgav tunnistus potentsiaalist, mis peitub inimeste mitmekesisuses.

- Storytelling activist
Rosie King challenges stereotypes of people with autism and contextualizes the issue by asking us, “Why be normal?” Full bio

00:12
I haven'tei ole told manypalju people this,
Ma pole sellest paljudele rääkinud,
00:14
but in my headpea, I've got
aga minu peas on tuhandeid
00:16
thousandstuhat of secretsaladus worldsmaailmad all going on
samaaegselt eksisteerivaid maailmu.
00:18
all at the samesama time.
Peale selle on mul autism.
00:21
I am alsoka autisticautistlik.
Inimesed kipuvad arvama,
et autismi võib iseloomustada
00:23
People tendkipuvad to diagnosediagnoosida autismautism
00:25
with really specificspetsiifiline
check-boxruut descriptionskirjeldused,
mustvalgete kirjeldustega,
kuid tegelikult on autistid
väga erinevad.
00:28
but in realityreaalsus, it's a wholeterve
variationmuudatuse as to what we're like.
Näiteks minu väikevennal
00:31
For instanceNäiteks, my little brothervend,
on tõsine autismi vorm.
00:33
he's very severelytõsiselt autisticautistlik.
Ta on mitteverbaalne.
Ta ei oska üldse rääkida.
00:35
He's nonverbalsõnaline. He can't talk at all.
Aga mulle näiteks
meeldib tohutult rääkida.
00:37
But I love to talk.
Inimesed seostavad autismi
tavaliselt sellega, et autistidele
00:40
People oftensageli associateseostada autismautism
ei meeldi peale matemaatika
ja teaduse mitte midagi,
00:43
with likingmaitse järgi mathsMatemaatika and
scienceteadus and nothing elsemuidu,
00:46
but I know so manypalju autisticautistlik people
aga ma tean
mitmeid autistlikke inimesi,
00:47
who love beingolemine creativeloominguline.
kes on väga loovad.
Selline on aga inimeste
stereotüüpne mõtlemine
00:50
But that is a stereotypestereotüüp,
00:52
and the stereotypesstereotüübid of things
ja stereotüübid on tihti -
kui mitte alati - valed.
00:54
are oftensageli, if not always, wrongvalesti.
00:57
For instanceNäiteks, a lot of people
Kui inimesed kuulevad sõna "autism",
seostab suur osa
01:00
think autismautism and think
"RainVihm Man" immediatelykohe.
seda filmiga "Vihmamees".
Laialt on levinud uskumus,
01:04
That's the commontavaline beliefveendumus,
01:06
that everyigaüks singleüksi autisticautistlik
personinimene is DustinDustin HoffmanHoffman,
et iga autistlik inimene
on Dustin Hoffman.
01:09
and that's not truetõsi.
See pole tõsi.
Aga olukord pole nii
ainult autistidega.
01:12
But that's not just with
autisticautistlik people, eitherkas.
Sama lugu on lesbide, geide,
01:15
I've seennähtud it with LGBTQLGBTQ people,
bi- ja transseksuaalidega,
01:17
with womennaised, with POCPOC people.
naiste ja mittevalgetega.
01:19
People are so afraidkarda of varietysort
Inimesed kardavad erinevust nii palju,
et üritavad sobitada
kõike tibatillukestesse
01:22
that they try to fitsobib everything
into a tinyväike little boxkasti
täpselt sildistatud kastidesse.
01:25
with really specificspetsiifiline labelsSildid.
Järgnev näide on tõsielust.
01:27
This is something that actuallytegelikult
01:29
happenedjuhtus to me in realreaalne life:
01:31
I googledgoogled "autisticautistlik people are ..."
Ma guugeldasin:
"Autistlikud inimesed on ..."
01:34
and it comestuleb up with suggestionsettepanekud
Kui Google'isse midagi kirjutada,
püüab ta pakkuda, mida otsid,
01:36
as to what you're going to typetüüp.
01:38
I googledgoogled "autisticautistlik people are ..."
ning esimene asi,
mida Google pakkus, oli:
01:40
and the topüleval resulttulemus was "demonsdeemonid."
"Autistlikud inimesed on deemonid".
Nii et see on esimene asi,
01:43
That is the first thing that people think
mida inimesed mõtlevad,
kui kuulevad sõna "autism".
01:45
when they think autismautism.
01:47
They know.
Issand, nad teavad!
01:49
(LaughterNaer)
(Publik naerab)
Üks asi, mida ma suudan,
kuna mul on autism -
01:56
One of the things I can do
because I'm autisticautistlik
see on pigem võime kui puue -
01:59
it's an abilityvõime ratherpigem than a disabilitypuude
on see, et mul on väga väga elav
kujutlusvõime.
02:01
is I've got a very, very vividergas imaginationkujutlusvõime.
Las ma seletan.
02:05
Let me explainseletama it to you a bitnatuke.
Tänu oma kujutlusvõimele elan
ma nagu kahes maailmas.
02:06
It's like I'm walkingjalgsi in two
worldsmaailmad mostkõige rohkem of the time.
02:09
There's the realreaalne worldmaailm,
the worldmaailm that we all sharejagada,
Lisaks meie ühisele,
reaalsele maailmale,
02:11
and there's the worldmaailm in my mindmeeles,
on minu peas ka teine maailm,
mis on tihti palju reaalsem
02:13
and the worldmaailm in my mindmeeles
is oftensageli so much more realreaalne
kui tõeline maailm.
02:16
than the realreaalne worldmaailm.
Mul on väga kerge oma
kujutlusvõimel lennata lasta,
02:19
Like, it's very easylihtne for
me to let my mindmeeles looselahti
kuna ma ei ürita ennast tibatillukesse
kasti sobitada.
02:22
because I don't try and fitsobib
myselfise into a tinyväike little boxkasti.
See on üks parimaid asju
autistlikkuse juures.
02:25
That's one of the bestparim
things about beingolemine autisticautistlik.
Autistid ei ürita olla
nagu teised.
02:27
You don't have the urgetungida to do that.
Kui nad teavad,
mida teha tahavad,
02:29
You find what you want to do,
siis nad leiavad selle tegemiseks viisi
ja hakkavad pihta.
02:32
you find a way to do it,
and you get on with it.
Kui ma üritaks end
kasti sobitada,
02:35
If I was tryingproovin to fitsobib myselfise into a boxkasti,
siis poleks ma praegu siin,
ja ma poleks
02:37
I wouldn'tei oleks be here, I
wouldn'tei oleks have achievedsaavutatud
saavutanud pooli asju,
mida nüüdseks olen.
02:39
halfpool the things that I have now.
Sellega kaasneb ka probleem.
02:41
There are problemsprobleemid, thoughkuigi.
Autistlikkusega kaasneb probleeme,
02:43
There are problemsprobleemid with beingolemine autisticautistlik,
nagu ka liiga elava kujutlusvõimega.
02:45
and there are problemsprobleemid with
havingvõttes too much imaginationkujutlusvõime.
Kool võib olla probleem üldiselt,
02:48
SchoolKooli can be a problemprobleem in generalüldine,
aga probleemiks võib olla see,
et pead õpetajale
02:50
but havingvõttes alsoka to explainseletama to a teacherõpetaja
iga päev seletama, et tund,
02:54
on a dailyiga päev basisalus
mida ta peab, on kirjeldamatult igav,
02:56
that theiroma lessonõppetund is inexplicablyseletamatult dulltuim
ning et sa salaja põgened
oma peas asuvasse maailma,
03:00
and you are secretlysalaja takingvõttes refugevarjupaika
03:02
in a worldmaailm insidesees your headpea in
whichmis you are not in that lessonõppetund,
kus sa ei ole selles tunnis,
mis on veel üks probleem sinu
probleemide nimekirjas.
03:06
that addslisab to your listnimekiri of problemsprobleemid.
(Publik naerab)
03:10
(LaughterNaer)
Kui mu kujutlusvõime lendu läheb,
hakkab mu keha oma elu elama.
03:12
AlsoKa, when my imaginationkujutlusvõime takes holdpidage kinni,
03:16
my bodykeha takes on a life of its ownoma.
Kui mu sisemises maailmas
midagi põnevat juhtub,
03:18
When something very excitingpõnev
happensjuhtub in my innersisemine worldmaailm,
siis ma lihtsalt pean
ringi jooksma.
03:21
I've just got to runjooksma.
03:22
I've got to rockkivi backwardstagasi and forwardsedastab,
Ma pean end edasi-tagasi õõtsutama
või mõnikord kisendama.
03:24
or sometimesmõnikord screamkarjuma.
Mu kujutlusvõime annab
mulle nii palju energiat,
03:26
This givesannab me so much energyenergia,
03:28
and I've got to have an
outletväljalaskeava for all that energyenergia.
et ma lihtsalt pean selle
kuhugi maandama.
Ma olen nii käitunud lapsest saadik,
03:31
But I've donelõpetatud that ever
sincesest I was a childlaps,
alates ajast, kui olin väike tüdruk.
03:33
ever sincesest I was a tinyväike little girltüdruk.
Mu vanemad pidasid seda armsaks
ega teinud sellest juttu,
03:35
And my parentsvanemad thought it was
cuteNunnu, so they didn't bringtuua it up,
aga kui ma kooli läksin,
03:38
but when I got into schoolkooli,
polnud nad enam nõus, et see on armas.
03:39
they didn't really agreenõustun that it was cuteNunnu.
Võib-olla teised ei taha olla
sellise inimese sõbrad,
03:42
It can be that people
don't want to be friendssõbrad
03:44
with the girltüdruk that startsalgab
screamingkarjuvad in an algebraalgebra lessonõppetund.
kes keset algebra
tundi kisendama hakkab.
Tavaliselt seda ju praegusel ajal
ja sellises eas ei juhtu,
03:47
And this doesn't normallytavaliselt
happenjuhtuda in this day and agevanus,
kuid võib-olla teised ei taha
olla autistliku tüdruku sõbrad.
03:51
but it can be that people don't want
to be friendssõbrad with the autisticautistlik girltüdruk.
Võib olla inimesed ei taha,
et neid seostatakse kellegagi,
03:55
It can be that people
don't want to associateseostada
03:58
with anyonekeegi who won'tei ole
or can't fitsobib themselvesise
kes ei proovi või ei suuda
end paigutada kasti,
04:01
into a boxkasti that's labeledmärgistatud normalnormaalne.
millel on kiri "normaalne".
Aga mulle see sobib,
04:04
But that's fine with me,
sest see eraldab terad aganatest,
04:06
because it sortssorte the wheatnisu from the chaffaganad,
ning ma näen, kes on siirad ja ausad,
04:08
and I can find whichmis people
are genuinetõeline and truetõsi
ja ma saan sellised inimesed
enda sõpradeks valida.
04:11
and I can pickkorjama these people as my friendssõbrad.
Aga kui natuke mõelda,
siis mis üldse on normaalne?
04:13
But if you think about it, what is normalnormaalne?
Mida see tähendab?
04:17
What does it mean?
Kujutage ette, kui see oleks parim
kompliment, mida teile eales tehtud:
04:19
ImagineKujutage ette if that was the bestparim
complimentkompliment you ever receivedsaadud.
04:21
"WowWow, you are really normalnormaalne."
"Vau, sa oled nii normaalne!"
(Publik naerab)
04:24
(LaughterNaer)
Aga komplimendid on tavaliselt sellised:
04:25
But complimentsTervitused are,
"Sa oled erakordne!"
04:29
"you are extraordinaryerakordne"
või: "Sa oled teistsugune!"
04:30
or "you stepsamm outsideväljaspool the boxkasti."
"Sa oled hämmastav!"
04:32
It's "you're amazinghämmastav."
Kui inimesed tahavad sellised olla,
04:33
So if people want to be these things,
miks siis nii paljud inimesed
üritavad olla normaalsed?
04:35
why are so manypalju people
strivingpüüdes to be normalnormaalne?
04:38
Why are people pouringvalades theiroma
brilliantsuurepärane individualindividuaalne lightvalgus into a moldhallitust?
Miks inimesed oma suurepärase
ainulaadse valguse vormi suruvad?
Inimesed kardavad erinevust
nii palju, et nad proovivad neid,
04:43
People are so afraidkarda of varietysort
that they try and forcejõudu everyonekõik,
kes ei taha või ei saa "normaalsed" olla,
normaalseteks muuta.
04:48
even people who don't want
to or can't, to becomesaada normalnormaalne.
Lesbide, geide, bi- ja transseksuaalide
ning autistide jaoks
04:51
There are campslaagrid for LGBTQLGBTQ people
04:54
or autisticautistlik people to try and
make them this "normalnormaalne,"
on laagrid, kus üritatakse
neist "normaalsed" teha.
04:58
and that's terrifyinghirmutav that people
would do that in this day and agevanus.
Õudne mõelda, et inimesed seda
praegusel ajal teha üritavad.
Ma ei vahetaks ma oma autistlikkust
ja kujutlusvõimet mitte millegi vastu.
05:02
All in all, I wouldn'tei oleks tradekaubandus my autismautism
and my imaginationkujutlusvõime for the worldmaailm.
Autismi tõttu olen ma BBC'le
dokumentaale teinud
05:07
Because I am autisticautistlik,
05:09
I've presentedesitatud documentariesdokumentaalfilmid to the BBCBBC,
ning hetkel kirjutan ma raamatut,
05:12
I'm in the midstkeskel of writingkirjalikult a bookraamat,
ma teen kõiki neid uskumatuid asju,
05:14
I'm doing this — this is fantasticfantastiline
05:16
and one of the bestparim
things that I've achievedsaavutatud,
ning üks parimaid asju,
mida ma saavutanud olen,
on see, et ma olen leidnud viise,
05:19
that I considerkaaluge to have achievedsaavutatud,
05:22
is I've foundleitud waysviisid of communicatingsuhtlemine
kuidas oma väikevenna
ja -õega suhelda,
05:24
with my little brothervend and sisterõde,
kes on, nagu ma ütlesin,
mitteverbaalsed ehk kes ei oska rääkida.
05:26
who as I've said are nonverbalsõnaline.
They can't speakräägi.
Inimesed tavaliselt väldiksid neid,
kes ei suuda rääkida,
05:29
And people would oftensageli writekirjuta
off someonekeegi who'skes on nonverbalsõnaline,
aga see oleks lihtsalt rumal,
sest näiteks minu vennast ja õest
05:32
but that's sillyrumal, because
my little brothervend and sisterõde
05:35
are the bestparim siblingsõed-vennad that
you could ever hopelootust for.
paremat venda ja õde soovida ei saakski.
05:37
They're just the bestparim,
and I love them so much
Nad on parimad ja ma armastan
neid üle kõige,
ja ma hoolin neist rohkem
kui millestki muust.
05:40
and I carehooli about them
more than anything elsemuidu.
Ma jätan teile ühe küsimuse,
mille üle mõtiskleda:
05:43
I'm going to leavelahkuma you with one questionküsimus:
"Kuna me ei suuda lugeda
inimeste mõtteid,
05:46
If we can't get insidesees the person'sinimene mindsmeeled,
olenemata sellest,
kas nad on autistlikud või mitte,
05:49
no matterasi if they're autisticautistlik or not,
05:51
insteadselle asemel of punishingkaristada anything
that straysstrays from normalnormaalne,
siis miks mitte selle asemel,
et karistada kõige eest,
mis erineb normaalsest,
ülistada hoopis unikaalsust,
05:54
why not celebratetähistama uniquenessunikaalsus
05:56
and cheercheer everyigaüks time someonekeegi
unleashesvallandab theiroma imaginationkujutlusvõime?
ja hõisata iga kord, kui keegi oma
kujutlusvõimel lennata laseb?"
Aitäh.
06:00
Thank you.
(Aplaus)
06:02
(ApplauseAplaus)
Reviewed by Mailis Laos

▲Back to top

About the speaker:

Rosie King - Storytelling activist
Rosie King challenges stereotypes of people with autism and contextualizes the issue by asking us, “Why be normal?”

Why you should listen
When she was nine years old, doctors confirmed Rosie King’s self-diagnosis of Asperger’s Syndrome. With two younger siblings severely affected by autism, Rosie had a burning desire to help make the world a more tolerant place for people with autism ever since she was a young girl. She found the opportunity to do so when her family was invited to do a local news segment on her mother’s children’s books, which featured Rosie’s illustrations. Her lack of inhibition made her a natural presenter, and she was asked to host BBC Newsround’s special program “My Autism and Me,” bringing her a much wider audience and an Emmy Kid’s Award. Rosie continues to raise awareness about autism, and is working towards her goal of becoming a professional actress and storyteller.
More profile about the speaker
Rosie King | Speaker | TED.com