English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDMED 2014

Rosie King: How autism freed me to be myself

Rosie King: Hogyan segített az autizmus önmagammá válni?

Filmed:
2,485,952 views

"Az emberek annyira félnek a másságtól, Az emberek annyira félnek a másságtól, pici dobozba, ellátva nagyon konkrét címkékkel," mondja a 16 éves Rosie King, aki bátor, pimasz és autista. Azt akarja tudni: Miért van úgy oda mindenki a "normálisságért"? Harsányan hívja fel a gyerekeket, tanárokat és mindenkit az egyediség ünneplésére. Ez az emberi sokféleség szárnyaló dicsérete.

- Storytelling activist
Rosie King challenges stereotypes of people with autism and contextualizes the issue by asking us, “Why be normal?” Full bio

I haven'tnincs told manysok people this,
Nem sok embernek mondtam ezt el,
00:12
but in my headfej, I've got
de a fejemben
00:14
thousandsTöbb ezer of secrettitok worldsvilágok all going on
ezer titkos világ létezik
00:16
all at the sameazonos time.
egyszerre.
00:18
I am alsois autisticautisztikus.
És autista is vagyok.
00:21
People tendhajlamosak to diagnosediagnosztizál autismautizmus
Az emberek az autizmust meghatározott,
00:23
with really specifickülönleges
check-boxa jelölőnégyzetet descriptionsleírások,
kipipálható leírások alapján
diagnosztizálják,
00:25
but in realityvalóság, it's a wholeegész
variationvariáció as to what we're like.
de valójában, mi nagyon különbözőek
vagyunk.
00:28
For instancepélda, my little brotherfiú testvér,
Például az öcsém,
00:31
he's very severelyszigorúan autisticautisztikus.
ő nagyon súlyos autizmusban szenved.
00:33
He's nonverbalnonverbális. He can't talk at all.
Non-verbális. Egyáltalán nem tud beszélni.
00:35
But I love to talk.
De én imádok beszélni.
00:37
People oftengyakran associatetársult autismautizmus
Az emberek gyakran társítják az autizmust
00:40
with likingszeretet mathsmatematika and
sciencetudomány and nothing elsemás,
kizárólag a matematika és a tudományok
szeretetével,
00:43
but I know so manysok autisticautisztikus people
de én annyi autista embert ismerek
00:46
who love beinglény creativekreatív.
akik kreatívak.
00:47
But that is a stereotypesztereotípia,
De ez egy sztereotípia,
00:50
and the stereotypessztereotípiák of things
és a dolgok sztereotípiái
00:52
are oftengyakran, if not always, wrongrossz.
gyakran, bár nem mindig, helytelenek.
00:54
For instancepélda, a lot of people
Például, sok embernek az autizmusra
00:57
think autismautizmus and think
"RainEső Man" immediatelyazonnal.
gondolva rögtön az "Esőember" jut eszébe.
01:00
That's the commonközös beliefhit,
Az az általános elképzelés,
01:04
that everyminden singleegyetlen autisticautisztikus
personszemély is DustinDustin HoffmanHoffman,
hogy minden egyes autista Dustin Hoffman,
01:06
and that's not trueigaz.
és ez egyáltalán nem igaz.
01:09
But that's not just with
autisticautisztikus people, eitherbármelyik.
De ez nem csak autista emberekkel van így.
01:12
I've seenlátott it with LGBTQLGBTQ people,
Láttam ezt már LMBT-kkel,
01:15
with womennők, with POCPOC people.
nőkkel és színesbőrűekkel kapcsolatban is.
01:17
People are so afraidfélnek of varietyfajta
Az emberek annyira félnek a másságtól,
01:19
that they try to fitillő everything
into a tinyapró little boxdoboz
hogy mindent megpróbálnak belegyűrni egy
01:22
with really specifickülönleges labelscímkéket.
pici dobozba, nagyon konkrét címkékkel.
01:25
This is something that actuallytulajdonképpen
Ez valami, ami tényleg
01:27
happenedtörtént to me in realigazi life:
megtörtént velem a való életben:
01:29
I googledgoogled "autisticautisztikus people are ..."
Rákerestem, hogy "Az autista emberek …"
01:31
and it comesjön up with suggestionsjavaslatok
és feljönnek javaslatok, arra hogy
01:34
as to what you're going to typetípus.
mit fogsz begépelni.
01:36
I googledgoogled "autisticautisztikus people are ..."
Rágugliztam, hogy
"Az autista emberek..."
01:38
and the topfelső resulteredmény was "demonsdémonok."
és az első javaslat a "démonok" volt.
01:40
That is the first thing that people think
Ez az első dolog amit az emberek
gondolnak,
01:43
when they think autismautizmus.
amikor az autizmusra gondolnak.
01:45
They know.
Rájöttek.
01:47
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
01:49
One of the things I can do
because I'm autisticautisztikus
Az egyik dolog amire képes vagyok az
autizmusom miatt,
01:56
it's an abilityképesség ratherInkább than a disabilityfogyatékosság
ez egy készség, inkább mint fogyatékosság,
01:59
is I've got a very, very vividélénk imaginationképzelet.
hogy nagyon, nagyon élénk a fantáziám.
02:01
Let me explainmegmagyarázni it to you a bitbit.
Hadd magyarázzam el egy kicsit.
02:05
It's like I'm walkinggyalogló in two
worldsvilágok mosta legtöbb of the time.
Ez olyan mintha egyszerre
két világban léteznék.
02:06
There's the realigazi worldvilág,
the worldvilág that we all shareOssza meg,
Ott a való világ,
amin mindnyájan osztozunk
02:09
and there's the worldvilág in my mindelme,
és van egy világ a fejemben,
02:11
and the worldvilág in my mindelme
is oftengyakran so much more realigazi
és ez a világ gyakran sokkal valóságosabb,
02:13
than the realigazi worldvilág.
mint a valóságos világ. Szóval nagyon
02:16
Like, it's very easykönnyen for
me to let my mindelme looselaza
könnyen szabadjára tudom engedni
az elmémet,
02:19
because I don't try and fitillő
myselfmagamat into a tinyapró little boxdoboz.
mert nem próbálom magamat
egy pici dobozba beleerőltetni.
02:22
That's one of the bestlegjobb
things about beinglény autisticautisztikus.
Ez az egyik legjobb dolog
az autizmusban.
02:25
You don't have the urgesürgesse to do that.
Nincs késztetésed arra,
hogy ilyet tegyél.
02:27
You find what you want to do,
Megtalálod, amit szeretnél csinálni,
megtalálod,
02:29
you find a way to do it,
and you get on with it.
hogy tudod megcsinálni és csak csinálod.
02:32
If I was tryingmegpróbálja to fitillő myselfmagamat into a boxdoboz,
Ha egy dobozba próbálnám magam belegyűrni,
02:35
I wouldn'tnem be here, I
wouldn'tnem have achievedelért
nem lennék itt, nem értem volna el a felét
02:37
halffél the things that I have now.
azoknak a dolgoknak amit mostanáig tettem.
02:39
There are problemsproblémák, thoughbár.
Vannak azért akadályok.
02:41
There are problemsproblémák with beinglény autisticautisztikus,
Vannak azért az autizmussal problémák,
02:43
and there are problemsproblémák with
havingamelynek too much imaginationképzelet.
és azzal, ha túl élénk a fantáziád.
02:45
SchoolIskola can be a problemprobléma in generalTábornok,
Az iskola sokaknak nehezen megy,
02:48
but havingamelynek alsois to explainmegmagyarázni to a teachertanár
de amikor el kell magyaráznod a tanárnak,
02:50
on a dailynapi basisbázis
nap mint nap,
02:54
that theirazok lessonlecke is inexplicablymegmagyarázhatatlan módon dullunalmas
hogy a tananyag hihetetlenül unalmas
02:56
and you are secretlytitokban takingbevétel refugemenedéket
és hogy titokban a fejedben lévő belső
03:00
in a worldvilág insidebelül your headfej in
whichmelyik you are not in that lessonlecke,
világban keresel menedéket,
03:02
that addshozzáteszi to your listlista of problemsproblémák.
ahol nem vagy ezen az órán,
az tetézheti a problémáid sorát.
03:06
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
03:10
AlsoIs, when my imaginationképzelet takes holdtart,
Továbbá, mikor a képzelet magával ragad,
03:12
my bodytest takes on a life of its ownsaját.
a testem a saját életét kezdi élni.
03:16
When something very excitingizgalmas
happensmegtörténik in my innerbelső worldvilág,
Amikor valami nagyon izgalmas
történik a belső világomban,
03:18
I've just got to runfuss.
hirtelen rohanni vágyok.
03:21
I've got to rockszikla backwardsvisszafelé and forwardscsatárok,
Előre és hátra kell dülöngélnem,
03:22
or sometimesnéha screamsikoly.
és néha sikítanom.
03:24
This givesad me so much energyenergia,
Ez nekem nagyon sok energiát ad,
03:26
and I've got to have an
outletkivezetés for all that energyenergia.
és kell egy kivezetés ennek a
sok energiának.
03:28
But I've doneKész that ever
sincemivel I was a childgyermek,
De ezt kisgyermek korom óta csinálom,
03:31
ever sincemivel I was a tinyapró little girllány.
mióta kicsi lány voltam.
03:33
And my parentsszülők thought it was
cutecuki, so they didn't bringhoz it up,
És a szüleim úgy gondolták, hogy
ez aranyos, és nem szóltak,
03:35
but when I got into schooliskola,
de aztán az iskolában,
03:38
they didn't really agreeegyetért that it was cutecuki.
nem igazán értettek egyet, hogy aranyos.
03:39
It can be that people
don't want to be friendsbarátok
Megtörténhet, hogy emberek nem
akarnak barátkozni
03:42
with the girllány that startskezdődik
screamingvisító in an algebraalgebra lessonlecke.
a lánnyal, aki elkezd sikítani
algebra órán.
03:44
And this doesn't normallynormális esetben
happentörténik in this day and agekor,
És ez manapság már normális esetben
nem történik,
03:47
but it can be that people don't want
to be friendsbarátok with the autisticautisztikus girllány.
de lehet, hogy emberek nem akarnak
barátkozni az autista lánnyal.
03:51
It can be that people
don't want to associatetársult
Lehet, hogy az emberek nem keresik
03:55
with anyonebárki who won'tszokás
or can't fitillő themselvesmaguk
a társaságát annak, aki nem tudja magát
beleerőltetni
03:58
into a boxdoboz that's labeledfeliratú normalnormál.
a 'normális' címkéjű dobozba.
04:01
But that's fine with me,
De én ezt nem bánom,
04:04
because it sortsfajta the wheatbúza from the chaffpelyva,
mert elválasztja a búzát a konkolytól,
04:06
and I can find whichmelyik people
are genuinevalódi and trueigaz
és meg tudom találni az őszinte és igaz
04:08
and I can pickszed these people as my friendsbarátok.
embereket, és velük kötök barátságot.
04:11
But if you think about it, what is normalnormál?
De, ha belegondolsz, mi a 'normális'?
04:13
What does it mean?
Mit jelent?
04:17
ImagineKépzeld el if that was the bestlegjobb
complimentbók you ever receivedkapott.
Képzeld el, ha ez lenne a legszebb
bók, amit valaha kaptál.
04:19
"WowWow, you are really normalnormál."
"Wow, tök normális vagy."
04:21
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
04:24
But complimentsÜdvözlet are,
Azok a bókok, hogy
04:25
"you are extraordinaryrendkívüli"
"rendkívüli vagy"
04:29
or "you steplépés outsidekívül the boxdoboz."
vagy "a határokon túl lépsz."
04:30
It's "you're amazingelképesztő."
Az a bók, hogy "fantasztikus vagy."
04:32
So if people want to be these things,
Ha az emberek ilyenek
akarnának lenni,
04:33
why are so manysok people
strivingtörekvés to be normalnormál?
akkor miért próbálnak olyan
sokan normálisak lenni?
04:35
Why are people pouringöntés theirazok
brilliantragyogó individualEgyedi lightfény into a moldöntőforma?
Miért szorítják az emberek a
ragyogó egyéni fényüket öntőformákba?
04:38
People are so afraidfélnek of varietyfajta
that they try and forceerő everyonemindenki,
Az emberek annyira félnek a másságtól,
hogy mindenkit kényszeríteni próbálnak,
04:43
even people who don't want
to or can't, to becomeválik normalnormál.
még azokat is akik nem akarnak vagy
nem tudnak, hogy normálisak legyenek.
04:48
There are campstáborok for LGBTQLGBTQ people
Léteznek táborok LMBT-k
és autisták részére,
04:51
or autisticautisztikus people to try and
make them this "normalnormál,"
ahol megpróbálják őket "normalizálni,"
04:54
and that's terrifyingfélelmetes that people
would do that in this day and agekor.
félelmetes, hogy napjainkban emberek
ilyet tennének.
04:58
All in all, I wouldn'tnem tradekereskedelmi my autismautizmus
and my imaginationképzelet for the worldvilág.
Akárhogy is, a világért sem cserélném el
az autizmusomat és képzelőerőmet.
05:02
Because I am autisticautisztikus,
Azért mert autista vagyok,
05:07
I've presentedbemutatva documentariesdokumentumfilmek to the BBCBBC,
dokumentum filmeket prezentáltam
a BBC-nek,
05:09
I'm in the midstközépen of writingírás a bookkönyv,
éppen egy könyvet írok,
05:12
I'm doing this — this is fantasticfantasztikus
és ezt csinálom - ez fantasztikus -
05:14
and one of the bestlegjobb
things that I've achievedelért,
és az egyik legjobb dolog amit elértem,
05:16
that I considerfontolgat to have achievedelért,
amit úgy gondolok, hogy elértem, az, hogy
05:19
is I've foundtalál waysmódokon of communicatingközlekedő
találtam rá módod, hogy az öcsémmel és
05:22
with my little brotherfiú testvér and sisterlánytestvér,
a húgommal kommunikáljak, akik, mint
05:24
who as I've said are nonverbalnonverbális.
They can't speakbeszél.
említettem, non-verbálisak,
nem tudnak beszélni.
05:26
And people would oftengyakran writeír
off someonevalaki who'saki nonverbalnonverbális,
És az emberek gyakran lemondanak azokról
akik non-verbálisak,
05:29
but that's sillybolondos, because
my little brotherfiú testvér and sisterlánytestvér
de ez butaság, mert a kis öcsém és húgom
05:32
are the bestlegjobb siblingstestvérek that
you could ever hoperemény for.
a legjobb testvérek,
akiket bárki kívánhat.
05:35
They're just the bestlegjobb,
and I love them so much
Ők tényleg a legjobbak, és annyira
szeretem őket
05:37
and I caregondoskodás about them
more than anything elsemás.
és jobban törődök velük mint bármi mással.
05:40
I'm going to leaveszabadság you with one questionkérdés:
És végül hadd kérdezzek önöktől valamit:
05:43
If we can't get insidebelül the person'sszemély mindselmék,
Ha nem tudunk bejutni egy másik ember
elméjébe,
05:46
no matterügy if they're autisticautisztikus or not,
mindegy hogy autisták vagy sem,
05:49
insteadhelyette of punishingmegbüntetése anything
that strayslégköri zavarok from normalnormál,
ahelyett, hogy megbüntetjük
azt aki eltér a normálistól,
05:51
why not celebrateünnepel uniquenessegyediség
miért nem ünnepeljük az egyediséget,
05:54
and cheerjókedv everyminden time someonevalaki
unleashesszabadít fel theirazok imaginationképzelet?
és éljenezzük minden alkalommal azt, aki
szabadjára ereszti a fantáziáját?
05:56
Thank you.
Köszönöm.
06:00
(ApplauseTaps)
(Taps)
06:02
Translated by Sara Heltai
Reviewed by Tibor Cseri

▲Back to top

About the speaker:

Rosie King - Storytelling activist
Rosie King challenges stereotypes of people with autism and contextualizes the issue by asking us, “Why be normal?”

Why you should listen
When she was nine years old, doctors confirmed Rosie King’s self-diagnosis of Asperger’s Syndrome. With two younger siblings severely affected by autism, Rosie had a burning desire to help make the world a more tolerant place for people with autism ever since she was a young girl. She found the opportunity to do so when her family was invited to do a local news segment on her mother’s children’s books, which featured Rosie’s illustrations. Her lack of inhibition made her a natural presenter, and she was asked to host BBC Newsround’s special program “My Autism and Me,” bringing her a much wider audience and an Emmy Kid’s Award. Rosie continues to raise awareness about autism, and is working towards her goal of becoming a professional actress and storyteller.
More profile about the speaker
Rosie King | Speaker | TED.com