English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2010

Bill Gates: Innovating to zero!

บิลล์ เกตส์: นวัตกรรมพลังงานปราศจากคาร์บอน

Filmed:
4,756,430 views

ณ งานประชุม TED2010 บิลล์ เกตส์ (ฺBill Gates) ได้เผยถึงวิสัยทัศน์ที่มีต่อพลังงานโลกในอนาคต โดยบรรยายถึงความสำคัญของ"ปาฏิหาริย์" ที่จะนำพาโลกให้รอดพ้นจากวิกฤติ ทั้งยังอธิบายว่าทำไมเขาจึงสนับสนุนเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ประเภทที่แตกต่างออกไป เป้าหมายที่จะต้องทำให้ได้ก็คือ ภายในปี ค.ศ.2050 (พ.ศ.2593) การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคพลังงานจะต้องเป็นศูนย์

- Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation. Full bio

I'm going to talk todayในวันนี้ about energyพลังงาน and climateภูมิอากาศ.
วันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของพลังงานและสภาพภูมิอากาศ
00:16
And that mightอาจ seemดูเหมือน a bitบิต surprisingน่าแปลกใจ because
อาจจะแปลกอยู่สักหน่อยเพราะว่า
00:20
my full-timeเต็มเวลา work at the Foundationมูลนิธิ is mostlyส่วนใหญ่ about vaccinesวัคซีน and seedsเมล็ด,
งานหลักของผมที่มูลนิธิส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับพวกวัคซีนหรือไม่ก็เมล็ดพันธุ์พืช
00:22
about the things that we need to inventคิดค้น and deliverส่งมอบ
แล้วก็ออกไปในทางประดิษฐ์คิดค้นและเผยแพร่นำไปใช้
00:27
to help the poorestที่ยากจนที่สุด two billionพันล้าน liveมีชีวิต better livesชีวิต.
เพื่อช่วยให้กลุ่มคนที่จนที่สุดในโลกสองพันล้านคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
00:30
But energyพลังงาน and climateภูมิอากาศ are extremelyอย่างมาก importantสำคัญ to these people --
แต่ว่าพลังงานและสภาพภูมิอากาศมีความสำคัญต่อคนกลุ่มนี้เป็นอย่างยิ่งครับ
00:35
in factความจริง, more importantสำคัญ than to anyoneใคร ๆ elseอื่น on the planetดาวเคราะห์.
จริงๆแล้ว มันสำคัญต่อพวกเขามากกว่าต่อใครในโลกก็ว่าได้
00:40
The climateภูมิอากาศ gettingได้รับ worseแย่ลง meansวิธี that manyจำนวนมาก yearsปี, theirของพวกเขา cropsพืช won'tเคยชิน growเจริญ:
การที่สภาพภูมิอากาศแย่ลงย่อมหมายถึงการสูญเสียผลิตผลทางการเกษตรไปหลายปี
00:45
There will be too much rainฝน, not enoughพอ rainฝน,
ฝนมักตกมากเกินไป หรือไม่ก็ตกไม่เพียงพอ
00:50
things will changeเปลี่ยนแปลง in waysวิธี
อะไรๆก็เปลี่ยนไปในทางที่
00:53
that theirของพวกเขา fragileบอบบาง environmentสิ่งแวดล้อม simplyง่ายดาย can't supportสนับสนุน.
สภาพแวดล้อมที่แสนจะเปราะบางจะรับมือต่อไปอีกไม่ไหว
00:55
And that leadsโอกาสในการขาย to starvationความอดอยาก, it leadsโอกาสในการขาย to uncertaintyความไม่แน่นอน, it leadsโอกาสในการขาย to unrestความไม่สงบ.
ซึ่งทำให้เกิดภาวะอดอยาก ความไม่แน่นอน และเกิดสถานการณ์ที่ไม่สงบ
00:59
So, the climateภูมิอากาศ changesการเปลี่ยนแปลง will be terribleน่ากลัว for them.
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำให้พวกเขาย่ำแย่ลง
01:04
Alsoด้วย, the priceราคา of energyพลังงาน is very importantสำคัญ to them.
ราคาพลังงานก็สำคัญสำหรับพวกเขาเช่นกัน
01:08
In factความจริง, if you could pickเลือก just one thing to lowerลดลง the priceราคา of,
ที่จริง ถ้าเราสามารถเลือกลดราคาอะไรก็ตามลงได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
01:11
to reduceลด povertyความยากจน, by farห่างไกล you would pickเลือก energyพลังงาน.
ที่จะลดปัญหาความยากจน เท่าที่เห็น สิ่งนั่นก็คือ พลังงาน
01:14
Now, the priceราคา of energyพลังงาน has come down over time.
จริงๆแล้ว พลังงานมีราคาถูกลงเรื่อยๆครับ
01:18
Really advancedสูง civilizationอารยธรรม is basedซึ่งเป็นรากฐาน on advancesความก้าวหน้า in energyพลังงาน.
ที่จริง อารยธรรมเจริญก้าวหน้าได้อาศัยการพัฒนาทางพลังงานเป็นหลัก
01:22
The coalถ่านหิน revolutionการปฏิวัติ fueledเชื้อเพลิง the Industrialด้านอุตสาหกรรม Revolutionการปฏิวัติ,
การปฏิวัติเชื้อพลิงถ่านหินเป็นแรงส่งให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม
01:28
and, even in the 1900s we'veเราได้ seenเห็น a very rapidรวดเร็ว declineปฏิเสธ in the priceราคา of electricityไฟฟ้า,
แม้แต่ในช่วงทศวรรษที่ 1900 เราก็เ็ห็นได้ว่าค่าไฟฟ้าลดต่ำลงอย่างก้าวกระโดด
01:32
and that's why we have refrigeratorsตู้เย็น, air-conditioningเครื่องปรับอากาศ,
ซึ่งก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงมีตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ
01:38
we can make modernทันสมัย materialsวัสดุ and do so manyจำนวนมาก things.
เราสามารถสร้างวัสดุสมัยใหม่ต่างๆนานาและทำอะไรต่อมิอะไรได้อีกหลายอย่าง
01:41
And so, we're in a wonderfulยอดเยี่ยม situationสถานการณ์ with electricityไฟฟ้า in the richรวย worldโลก.
กล่าวได้ว่าเราอยู่ยุคที่สะดวกสบายมีไฟฟ้าใช้อยู่ในโลกอันมั่งคั่ง
01:45
But, as we make it cheaperราคาถูกกว่า -- and let's go for makingการทำ it twiceสองครั้ง as cheapถูก --
ก็ในเมื่อเราทำให้พลังงานมีราคาถูกลงได้ -- งั้นมาทำให้มันถูกลงอีกครึ่งหนึ่งเลยดีกว่า --
01:52
we need to meetพบกัน a newใหม่ constraintการ จำกัด,
เรามีข้อจำกัดอย่างใหม่
01:59
and that constraintการ จำกัด has to do with COCO2.
เป็นเรื่องของ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
02:01
COCO2 is warmingภาวะโลกร้อน the planetดาวเคราะห์,
CO2 ทำให้โลกร้อนขึ้น
02:05
and the equationสมการ on COCO2 is actuallyแท้จริง a very straightforwardซื่อตรง one.
และสมการสำหรับ CO2 ความจริงแล้วเป็นอะไรที่ตรงตัวมากๆ
02:08
If you sumรวม up the COCO2 that getsได้รับ emittedที่ปล่อยออกมา,
หากเรารวมปริมาณการปล่อย CO2 ทั้งหมด
02:14
that leadsโอกาสในการขาย to a temperatureอุณหภูมิ increaseเพิ่ม,
ซึ่งเป็นตัวการทำให้อุณภูมิของโลกสูงขึ้น
02:18
and that temperatureอุณหภูมิ increaseเพิ่ม leadsโอกาสในการขาย to some very negativeเชิงลบ effectsผลกระทบ:
และอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นก็ทำให้เกิดผลกระทบเิชิงลบ
02:21
the effectsผลกระทบ on the weatherสภาพอากาศ; perhapsบางที worseแย่ลง, the indirectทางอ้อม effectsผลกระทบ,
ผลกระทบถึงสภาพอากาศ และที่อาจแย่ไปกว่านั้นคือ ผลกระทบทางอ้อม
02:25
in that the naturalโดยธรรมชาติ ecosystemsระบบนิเวศ can't adjustปรับ to these rapidรวดเร็ว changesการเปลี่ยนแปลง,
ซึ่งเมื่อระบบนิเวศน์ไม่สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ได้
02:28
and so you get ecosystemระบบนิเวศ collapsesพังทลายลงมา.
เราก็จะได้ออกมาเป็นระบบนิเวศน์ที่พังพินาศ
02:33
Now, the exactแน่นอน amountจำนวน of how you mapแผนที่
ผลกระทบที่เราวัดจาก
02:36
from a certainบาง increaseเพิ่ม of COCO2 to what temperatureอุณหภูมิ will be
การเพิ่มขึ้นของ CO2 ที่ส่งผลให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น
02:39
and where the positiveบวก feedbacksการตอบรับ are,
และพื้นที่ๆจะมีผลย้อนกลับแบบทบเท่าทวีคูณ
02:43
there's some uncertaintyความไม่แน่นอน there, but not very much.
จะมีความไม่แน่นอนอยู่ด้วย แต่ก็ไม่มากเท่าไหร่
02:45
And there's certainlyอย่างแน่นอน uncertaintyความไม่แน่นอน about how badไม่ดี those effectsผลกระทบ will be,
และแน่นอนว่าจะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความเสียหายที่จะเกิดจากผลกระทบ
02:48
but they will be extremelyอย่างมาก badไม่ดี.
แต่ว่าความเสียหายนั้นหนักหนาสาหัสมากครับ
02:51
I askedถาม the topด้านบน scientistsนักวิทยาศาสตร์ on this severalหลาย timesครั้ง:
ผมเคยถามนักวิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้าหลายครั้ง
02:54
Do we really have to get down to nearใกล้ zeroศูนย์?
ว่าพวกเราจำเป็นต้องลดการปล่อย CO2 ให้ลงไปใกล้ๆศูนย์จริงเหรอ
02:56
Can't we just cutตัด it in halfครึ่ง or a quarterย่าน?
แค่ควบคุมให้ลดลงมาครึ่งหนึ่งหรือสักหนึ่งในสี่ได้ไหม?
02:59
And the answerตอบ is that untilจนกระทั่ง we get nearใกล้ to zeroศูนย์,
คำตอบก็คือ ถ้าเราไม่ลดลงไปจนใกล้ศูนย์
03:02
the temperatureอุณหภูมิ will continueต่อ to riseลุกขึ้น.
อุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
03:06
And so that's a bigใหญ่ challengeท้าทาย.
ฉะนั้น นี่เป็นความท้าทายครั้งใหญ่ครับ
03:08
It's very differentต่าง than sayingคำพูด "We're a twelve-foot-highสิบสองฟุตสูง truckรถบรรทุก tryingพยายาม to get underภายใต้ a ten-footสิบเท้า bridgeสะพาน,
มันแตกต่างมากกับการที่เราบอกว่าเราจะขับรถบรรทุกสูง 12 ฟุตให้ลอดใต้สะพานสูง 10 ฟุต
03:10
and we can just sortประเภท of squeezeบีบ underภายใต้."
แล้วเราก็จะเข้าไปโดนบีบอัดอยู่ใต้นั้น
03:15
This is something that has to get to zeroศูนย์.
นี่เป็นอะไรที่จะต้องกำจัดให้เป็นศูนย์
03:18
Now, we put out a lot of carbonคาร์บอน dioxideดีออกไซด์ everyทุกๆ yearปี,
ขณะนี้ เราปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากมายในแต่ละปี
03:22
over 26 billionพันล้าน tonsตัน.
กว่า 26 พันล้านตัน
03:26
For eachแต่ละ Americanอเมริกัน, it's about 20 tonsตัน;
สำหรับคนอเมริกัน ก็ราวๆ 20 ตันต่อคน
03:28
for people in poorน่าสงสาร countriesประเทศ, it's lessน้อยกว่า than one tonตัน.
สำหรับประชากรในประเทศยากจน ก็ต่ำกว่า 1 ตันต่อคน
03:32
It's an averageเฉลี่ย of about fiveห้า tonsตัน for everyoneทุกคน on the planetดาวเคราะห์.
เฉลี่ยประมาณ 5 ตันต่อทุกๆคนที่อยู่บนโลกใบนี้ครับ
03:35
And, somehowอย่างใด, we have to make changesการเปลี่ยนแปลง
และจะด้วยวิธีใดก็ตาม เราต้องปรับเปลี่ยน
03:39
that will bringนำมาซึ่ง that down to zeroศูนย์.
ให้กลายเป็นศูนย์
03:41
It's been constantlyนิจศีล going up.
ที่ผ่านมา CO2 เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง
03:44
It's only variousต่างๆ economicด้านเศรษฐกิจ changesการเปลี่ยนแปลง that have even flattenedบี้ it at all,
มีเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหลายเหตุการณ์ที่ทำให้คงตัวอยู่บ้าง
03:46
so we have to go from rapidlyอย่างรวดเร็ว risingที่เพิ่มสูงขึ้น
ฉะนั้น เราต้องปรับจากการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
03:51
to fallingล้ม, and fallingล้ม all the way to zeroศูนย์.
ไปเป็นการลดลงจนกลายเป็นศูนย์
03:54
This equationสมการ has fourสี่ factorsปัจจัย,
สมการนี้มีตัวแปรหรือปัจจัยอยู่สี่อย่างครับ
03:57
a little bitบิต of multiplicationการคูณ:
คูณกันไปมานิดหน่อย
03:59
So, you've got a thing on the left, COCO2, that you want to get to zeroศูนย์,
ทางซ้ายมือนี่ก็จะเป็น CO2 ที่เราอยากทำให้กลายเป็นศูนย์
04:01
and that's going to be basedซึ่งเป็นรากฐาน on the numberจำนวน of people,
ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนประชากร
04:04
the servicesบริการ eachแต่ละ person'sบุคคล usingการใช้ on averageเฉลี่ย,
กิจกรรมการอุปโภคบริโภคของแต่ละคนโดยเฉลี่ย
04:08
the energyพลังงาน on averageเฉลี่ย for eachแต่ละ serviceบริการ,
พลังงานโดยต่อเฉลี่ยต่อกิจกรรมการอุปโภคบริโภค
04:11
and the COCO2 beingกำลัง put out perต่อ unitหน่วย of energyพลังงาน.
และปริมาณ CO2 ต่อหน่วยพลังงาน
04:14
So, let's look at eachแต่ละ one of these
เราลองมาดูกันทีละตัว
04:18
and see how we can get this down to zeroศูนย์.
และดูว่าเราจะลดลงให้ถึงศูนย์ได้ยังไงนะครับ
04:20
Probablyอาจ, one of these numbersหมายเลข is going to have to get prettyน่ารัก nearใกล้ to zeroศูนย์.
บางที ตัวเลขตัวใดตัวหนึ่งอาจจะต้องลดลงมาให้เหลือใกล้ๆศูนย์
04:24
Now that's back from highสูง schoolโรงเรียน algebraพีชคณิต,
เป็นพีชคณิตระดับมัธยม
04:28
but let's take a look.
ทีนี้ก็ลองมาดูกัน
04:31
First, we'veเราได้ got populationประชากร.
แรกสุด เรามีประชากร
04:33
The worldโลก todayในวันนี้ has 6.8 billionพันล้าน people.
โลกวันนี้มีประชากรอยู่ 6.8 พันล้านคน
04:35
That's headedหัว up to about nineเก้า billionพันล้าน.
ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเป็น 9 พันล้านคน
04:38
Now, if we do a really great jobงาน on newใหม่ vaccinesวัคซีน,
ถ้าเราประสบความสำเร็จในการประดิษฐ์คิดค้นวัคซีนใหม่ใช้
04:40
healthสุขภาพ careการดูแล, reproductiveเจริญพันธุ์ healthสุขภาพ servicesบริการ,
ในการสาธารณสุข ในบริการอนามัยเจริญพันธุ์
04:44
we could lowerลดลง that by, perhapsบางที, 10 or 15 percentเปอร์เซ็นต์,
เราก็จะลดอัตราการเสียชีวิตลงมาได้อีก อาจจะสักร้อยละ 10 หรือ 15
04:46
but there we see an increaseเพิ่ม of about 1.3.
ซึ่งก็จะทำให้ตรงนี้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1.3
04:50
The secondที่สอง factorปัจจัย is the servicesบริการ we use.
ปัจจัยที่สองก็คือกิจกรรมการอุปโภคบริโภค
04:54
This encompassesบนโลกไซเบอร์ everything:
อันนี้นำหน้าทุกๆอย่าง
04:57
the foodอาหาร we eatกิน, clothingเสื้อผ้า, TVโทรทัศน์, heatingเครื่องทำความร้อน.
อาหารที่เรากิน เสื้อผ้า ทีวี เครื่องทำความร้อน
04:59
These are very good things:
พวกนี้เป็นสิ่งที่ดีๆทั้งนั้น
05:03
gettingได้รับ ridกำจัด of povertyความยากจน meansวิธี providingหาก these servicesบริการ
และการกำจัดความยากจนหมายถึงการให้ิสิ่งพวกนี้
05:06
to almostเกือบจะ everyoneทุกคน on the planetดาวเคราะห์.
กับแทบทุกๆคนบนโลก
05:09
And it's a great thing for this numberจำนวน to go up.
และเป็นเรื่องดีมากที่ตัวเลขตรงนี้เพิ่มสูงขึ้น
05:11
In the richรวย worldโลก, perhapsบางที the topด้านบน one billionพันล้าน,
สำหรับผู้ที่มีความมั่งคั่ง อาจจะพันล้านคนแรก
05:15
we probablyอาจ could cutตัด back and use lessน้อยกว่า,
เราอาจจะงดและลดการอุปโภคบริโภคลง
05:17
but everyทุกๆ yearปี, this numberจำนวน, on averageเฉลี่ย, is going to go up,
แต่ทุกๆปี ตัวเลขตัวนี้ โดยเฉลี่ยแล้วจะเพิ่มสูงขึ้น
05:19
and so, over all, that will more than doubleสอง
ดังนั้น ในภาพรวมแล้ว ก็จะทำให้การอุปโภคบริโภค
05:23
the servicesบริการ deliveredส่ง perต่อ personคน.
ต่อคนเพิ่มขึ้นอีกกว่าสองเท่า
05:27
Here we have a very basicขั้นพื้นฐาน serviceบริการ:
ที่นี่ มีแต่กิจกรรมอุปโภคบริโภคขั้นมูลฐานครับ
05:30
Do you have lightingแสง in your houseบ้าน to be ableสามารถ to readอ่าน your homeworkการบ้าน?
เรามีแสงสว่างในบ้านสำหรับไว้ให้อ่านหนังสือทำการบ้านไหม
05:32
And, in factความจริง, these kidsเด็ก don't, so they're going out
และในความเป็นจริงแล้ว เด็กๆพวกนี้ไม่มีครับ พวกเขาก็เลยต้องออกไป
05:35
and readingการอ่าน theirของพวกเขา schoolโรงเรียน work underภายใต้ the streetถนน lampsโคมไฟ.
อ่านหนังสือทำการบ้านใต้เสาไฟฟ้าริมถนน
05:37
Now, efficiencyอย่างมีประสิทธิภาพ, E, the energyพลังงาน for eachแต่ละ serviceบริการ,
ตอนนี้มาถึงประสิทธิภาพ หรือ อี (E) คือ พลังงานที่ใช้ในกิจกรรมการอุปโภคบริโภคแต่ละประเภท
05:42
here finallyในที่สุด we have some good newsข่าว.
อันนี้ ในที่สุดเราก็มีข่าวดีครับ
05:46
We have something that's not going up.
เรามีอะไรบางอย่างที่ไม่เพิ่มสูงขึ้น
05:48
Throughตลอด variousต่างๆ inventionsสิ่งประดิษฐ์ and newใหม่ waysวิธี of doing lightingแสง,
ด้วยการประดิษฐ์คิดค้นและวิธีการใหม่ในการให้แสงสว่าง
05:50
throughตลอด differentต่าง typesประเภท of carsรถ, differentต่าง waysวิธี of buildingอาคาร buildingsสิ่งปลูกสร้าง --
ด้วยรถยนต์แบบต่างๆ ด้วยวิธีการก่อสร้างอาคารหลายๆวิธี
05:53
there are a lot of servicesบริการ where you can bringนำมาซึ่ง
มีอะไรมากมายที่เราสามารถทำให้
05:58
the energyพลังงาน for that serviceบริการ down quiteทีเดียว substantiallyอย่างเป็นจริงเป็นจัง.
เกิดการใช้พลังงานให้น้อยที่สุดได้
06:01
Some individualรายบุคคล servicesบริการ even bringนำมาซึ่ง it down by 90 percentเปอร์เซ็นต์.
กิจกรรมบางอย่างอาจจะลดการใช้พลังงานลงได้ถึงร้อยละ 90
06:05
There are other servicesบริการ like how we make fertilizerปุ๋ย,
กิจกรรมอื่นๆเช่น เราผลิตปุ๋ยอย่างไร
06:08
or how we do airอากาศ transportขนส่ง,
หรือเราเดินทางทางอากาศอย่างไร
06:11
where the roomsห้องพัก for improvementการปรับปรุง are farห่างไกล, farห่างไกล lessน้อยกว่า.
ซึ่งมีช่องให้เราปรับปรุงได้น้อยกว่ามาก
06:13
And so, overallทั้งหมด here, if we're optimisticในแง่ดี,
ดังนั้น ภาพรวมตรงนี้ ถ้าเราคิดในแง่ดี
06:17
we mayอาจ get a reductionการลดลง of a factorปัจจัย of threeสาม to even, perhapsบางที, a factorปัจจัย of sixหก.
เราอาจจะลดลงมาได้ 1/3 หรือบางทีอาจจะ 1/6
06:19
But for these first threeสาม factorsปัจจัย now,
แต่สำหรับปัจจัย 3 ตัวแรก
06:26
we'veเราได้ goneที่ไปแล้ว from 26 billionพันล้าน to, at bestดีที่สุด, maybe 13 billionพันล้าน tonsตัน,
เราเริ่มจากอย่างเก่งก็ 26 พันล้าน มาเป็นอาจจะสัก 13 พันล้าน
06:29
and that just won'tเคยชิน cutตัด it.
ซึ่งนั่นก็ไม่ใช่การตัดทิ้งออกไปไหน
06:34
So let's look at this fourthที่สี่ factorปัจจัย --
คราวนี้ลองมาดูปัจจัยตัวที่สี่
06:36
this is going to be a keyสำคัญ one --
ซึ่งจะเป็นหัวใจหลัก
06:38
and this is the amountจำนวน of COCO2 put out perต่อ eachแต่ละ unitหน่วย of energyพลังงาน.
นี่เป็นปริมาณ CO2 ที่ปล่อยจากพลังงานแต่ละหน่วย
06:40
And so the questionคำถาม is: Can you actuallyแท้จริง get that to zeroศูนย์?
คำถามก็คือ เราสามารถทำให้กลายเป็นศูนย์ได้จริงๆหรือเปล่า?
06:46
If you burnเผา coalถ่านหิน, no.
ถ้าเราใช้ถ่านหิน คำตอบคือ ไม่ได้
06:50
If you burnเผา naturalโดยธรรมชาติ gasแก๊ส, no.
ถ้าเราใช้ก๊าซธรรมชาติ ก็ไม่ได้อีก
06:52
Almostเกือบจะ everyทุกๆ way we make electricityไฟฟ้า todayในวันนี้,
เกือบจะทุกวิธีที่เราใช้ผลิตไฟฟ้าทุกวันนี้
06:54
exceptยกเว้น for the emergingฉุกเฉิน renewablesพลังงานหมุนเวียน and nuclearนิวเคลียร์, putsทำให้ out COCO2.
ปล่อย CO2 กันหมด ยกเว้นพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่งมีมาใหม่กับพลังงานนิวเคลียร์
06:57
And so, what we're going to have to do at a globalทั่วโลก scaleขนาด,
ถ้าอย่างนั้น สิ่งที่เราต้องทำในระดับโลก
07:03
is createสร้าง a newใหม่ systemระบบ.
คือสร้างระบบขึ้นมาใหม่
07:06
And so, we need energyพลังงาน miraclesปาฏิหาริย์.
เพราะฉะนั้น เราจำเป็นจะต้องสร้างปาฏิหาริย์ทางพลังงาน
07:09
Now, when I use the termวาระ "miracleปาฏิหาริย์," I don't mean something that's impossibleเป็นไปไม่ได้.
เมื่อผมใช้คำว่า ปาฏิหาริย์ ผมไม่ได้หมายถึงอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับ
07:11
The microprocessorไมโครโปรเซสเซอร์ is a miracleปาฏิหาริย์. The personalส่วนบุคคล computerคอมพิวเตอร์ is a miracleปาฏิหาริย์.
ไมโครโพรเซสเซอร์ (microprocessor) คือ ปาฏิหาริย์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลคือ ปาิฏิหาริย์
07:15
The Internetอินเทอร์เน็ต and its servicesบริการ are a miracleปาฏิหาริย์.
อินเตอร์เน็ตและบริการอินเตอร์เน็ต คือ ปาฏิหาริย์
07:20
So, the people here have participatedเข้าร่วม in the creationการสร้าง of manyจำนวนมาก miraclesปาฏิหาริย์.
ถ้างั้น ก็นับได้ว่าคนที่อยู่ที่นี่ได้ร่วมสร้างปาฏิหาริย์มากมาย
07:23
Usuallyมักจะ, we don't have a deadlineวันกำหนดส่ง,
โดยทั่วไป เราไม่มีกำหนดเวลา
07:28
where you have to get the miracleปาฏิหาริย์ by a certainบาง dateวันที่.
ที่เราจะต้องสร้างปาฏิหาริย์ให้สำเร็จภายในวันเวลาที่ระบุ
07:30
Usuallyมักจะ, you just kindชนิด of standยืน by, and some come alongตาม, some don't.
โดยทั่วไป เราก็แค่รอๆดูๆไป ปาฏิหาริย์บางอย่างก็มาเอง บางอย่างก็ไม่
07:32
This is a caseกรณี where we actuallyแท้จริง have to driveขับรถ at fullเต็ม speedความเร็ว
แต่นี่เป็นกรณีที่พวกเราจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนเต็มอัตรากำลัง
07:36
and get a miracleปาฏิหาริย์ in a prettyน่ารัก tightแน่น timelineไทม์ไลน์.
เพื่อสร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นให้ได้ในเวลาจำกัดจำเขี่ย
07:40
Now, I thought, "How could I really captureการจับกุม this?
ผมเคยนึกอยู่ว่าผมจะจับสาระของมันจริงๆออกมานำเสนอได้ยังไง
07:45
Is there some kindชนิด of naturalโดยธรรมชาติ illustrationภาพประกอบ,
พอจะมีตัวอย่างที่ธรรมชาติสร้างไว้อยู่บ้างไหม
07:48
some demonstrationสาธิต that would grabคว้า people'sของผู้คน imaginationจินตนาการ here?"
พอจะมีการสาธิตแบบไหนที่จะดึงจินตนาการของผู้คนที่นี่ออกมา
07:50
I thought back to a yearปี agoมาแล้ว when I broughtนำ mosquitosยุง,
ผมนึกย้อนไปสักปีนึงที่ผ่านมาตอนที่ผมเอายุงมาด้วย
07:55
and somehowอย่างใด people enjoyedมีความสุข that.
แล้วจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ ผู้คนสนุกสนานกับมันมาก
07:59
(Laughterเสียงหัวเราะ)
(เสียงหัวเราะ)
08:01
It really got them involvedที่เกี่ยวข้อง in the ideaความคิด of,
มันทำให้พวกเขาได้มีส่วนร่วมรู้คิดว่า
08:03
you know, there are people who liveมีชีวิต with mosquitosยุง.
มีคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับสภาพที่มีแต่ยุง
08:06
So, with energyพลังงาน, all I could come up with is this.
ถ้างั้น พอถึงเรื่องพลังงาน เท่าที่ผมพอจะนึกออกก็คืออันนี้
08:09
I decidedตัดสินใจ that releasingการปล่อย firefliesหิ่งห้อย
ผมตกลงใจว่า การปล่อยหิ่งห้อย
08:14
would be my contributionการสนับสนุน to the environmentสิ่งแวดล้อม here this yearปี.
จะเป็นการที่ผมมีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมของที่นี่ในปีนี้
08:17
So here we have some naturalโดยธรรมชาติ firefliesหิ่งห้อย.
เพราะงั้น เรามีหิ้งห้อยจากธรรมชาติอยู่นี่จำนวนนึง
08:21
I'm told they don't biteกัด; in factความจริง, they mightอาจ not even leaveออกจาก that jarโถ.
เขาบอกผมว่ามันไม่กัดครับ ในความเป็นจริงแล้ว มันอาจจะไม่แม้กระทั่งออกจากขวดนี่
08:24
(Laughterเสียงหัวเราะ)
(เสียงหัวเราะ)
08:27
Now, there's all sortsทุกประเภท of gimmickyลูกเล่น solutionsการแก้ปัญหา like that one,
มีวิธีแก้ปัญหาที่มีกลเม็ดเด็ดพรายอย่างอันเีนี่ยอยู่เต็มไปหมดครับ
08:30
but they don't really addเพิ่ม up to much.
แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาสักเท่าไหร่
08:35
We need solutionsการแก้ปัญหา -- eitherทั้ง one or severalหลาย --
เราจำเป็นต้องหาวิธีแก้ปัญหา จะวิธีเดียวหรือหลายๆวิธี
08:37
that have unbelievableเหลือเชื่อ scaleขนาด
ในระดับมหภาค
08:41
and unbelievableเหลือเชื่อ reliabilityความเชื่อถือได้,
และก็ต้องเชื่อถือได้อย่างมากด้วย
08:45
and, althoughแม้ว่า there's manyจำนวนมาก directionsคำสั่ง people are seekingที่กำลังมองหา,
และถึงแม้ว่าจะมีหลายๆหนทางที่คนเราหากันอยู่
08:47
I really only see fiveห้า that can achieveบรรลุ the bigใหญ่ numbersหมายเลข.
ผมเห็นจริงๆแค่ห้าหนทางที่จะแก้ปัญหาในระดับใหญ่ได้
08:50
I've left out tideน้ำขึ้นน้ำลง, geothermalใต้พิภพ, fusionการผสม, biofuelsเชื้อเพลิงชีวภาพ.
ที่ผมยังไม่ได้พูดถึงก็คือ คลื่นสมุทร ความร้อนใต้พิภพ นิวเคลียร์ฟิวชั่น เชื้อเพลิงชีวภาพ
08:54
Those mayอาจ make some contributionการสนับสนุน,
หนทางพวกนี้อาจจะมีส่วนในการแก้ปัญหา
08:59
and if they can do better than I expectคาดหวัง, so much the better,
และถ้าหนทางพวกนี้มีส่วนแก้ปัญหามากกว่าที่ผมคิดไว้ ดีกว่าที่คิดไว้มากๆ
09:01
but my keyสำคัญ pointจุด here
แต่จุดสำคัญ
09:03
is that we're going to have to work on eachแต่ละ of these fiveห้า,
คือ เราจะต้องหาทางนำแต่ละหนทางทั้งห้าไปใช้
09:05
and we can't give up any of them because they look dauntingที่น่ากลัว,
และเราจะต้องไม่เลิกล้มอันใดอันหนึ่งเพียงเพราะมันดูน่าพรั่นพรึง
09:09
because they all have significantสำคัญ challengesความท้าทาย.
เพราะว่าหนทางเหล่านี้ต่างก็มีความท้าทายที่มีนัยยะสำคัญด้วยกันทั้งนั้น
09:13
Let's look first at the burningร้อน fossilฟอสซิล fuelsเชื้อเพลิง,
ก่อนอื่น เราลองมาดูการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล
09:17
eitherทั้ง burningร้อน coalถ่านหิน or burningร้อน naturalโดยธรรมชาติ gasแก๊ส.
ไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้ถ่านหินหรือการเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติ
09:19
What you need to do there, seemsดูเหมือนว่า like it mightอาจ be simpleง่าย, but it's not,
สิ่งที่เราต้องทำอาจจะดูง่ายๆแต่จริงๆแล้วไม่ง่ายเลยครับ
09:23
and that's to take all the COCO2, after you've burnedเผาไหม้ it, going out the flueเรือนไฟ,
นั่นก็คือจะต้องเอา CO2 ทั้งหมดหลังจากที่เราเผาไหม้ออกมาจากปล่องควัน
09:26
pressurizeใช้กำลังอากาศกดภายใน it, createสร้าง a liquidของเหลว, put it somewhereที่ไหนสักแห่ง,
อัดความดันทำให้กลายเป็นของเหลวแล้วเอาไปเก็บไปที่ไหนสักแห่ง
09:32
and hopeหวัง it staysการเข้าพัก there.
แล้วก็หวังว่ามันจะอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆ
09:35
Now we have some pilotนักบิน things that do this at the 60 to 80 percentเปอร์เซ็นต์ levelชั้น,
ตอนนี้เรามีโครงการนำร่องแล้วที่ทำแบบนี้แล้วที่ทำได้ในอัตราร้อยละ 60 - 80
09:37
but gettingได้รับ up to that fullเต็ม percentageร้อยละ, that will be very trickyเขี้ยวลากดิน,
แต่การจะทำให้ได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องยากมาก
09:41
and agreeingเห็นพ้อง on where these COCO2 quantitiesปริมาณ should be put will be hardยาก,
แล้วการที่จะตกลงกันได้ว่าจะเอา CO2 พวกนี้ไปไว้ไหนก็เป็นเรื่องยากอีก
09:45
but the toughestที่ยากที่สุด one here is this long-termระยะยาว issueปัญหา.
แต่ที่ยากที่สุดก็คือประเด็นในระยะยาว
09:51
Who'sใคร going to be sure?
ใครหละจะแน่ใจ?
09:54
Who'sใคร going to guaranteeรับประกัน something that is literallyอย่างแท้จริง billionsพันล้าน of timesครั้ง largerที่มีขนาดใหญ่
ใครหละจะมารับประกันสิ่งที่ขนาดใหญ่เป็นพันล้านเท่ากว่า
09:56
than any typeชนิด of wasteของเสีย you think of in termsเงื่อนไข of nuclearนิวเคลียร์ or other things?
ขยะประเภทใดที่เราพอจะนึกออกที่มาจากนิวเคลียร์หรือจากอย่างอื่นๆ
10:00
This is a lot of volumeปริมาณ.
มันจะมีปริมาตรใหญ่มาก
10:04
So that's a toughยาก one.
ดังนั้น นั่นเป็นอันหนึ่งที่ยากสาหัสอยู่
10:07
Nextต่อไป would be nuclearนิวเคลียร์.
อันต่อไปก็คือพลังงานนิวเคลียร์
10:09
It alsoด้วย has threeสาม bigใหญ่ problemsปัญหาที่เกิดขึ้น:
ซึ่งมีปัญหาอยู่ 3 ข้อใหญ่
10:11
Costราคา, particularlyโดยเฉพาะ in highlyอย่างมาก regulatedควบคุม countriesประเทศ, is highสูง;
ต้นทุนสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่กฏระเบียบเคร่งครัด
10:14
the issueปัญหา of the safetyความปลอดภัย, really feelingความรู้สึก good about nothing could go wrongไม่ถูกต้อง,
ประเด็นความปลอดภัย ความรู้สึกสบายใจจริงๆว่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้น
10:18
that, even thoughแม้ you have these humanเป็นมนุษย์ operatorsผู้ประกอบการ,
ถึงแม้ว่าเราจะมีคนเป็นผู้ควบคุมการทำงานของเครื่อง
10:22
that the fuelเชื้อเพลิง doesn't get used for weaponsอาวุธ.
เชื้อเพลิงจะไม่ถูกนำไปใช้ทำเป็นขีปนาวุธ
10:25
And then what do you do with the wasteของเสีย?
ข้อต่อไปก็คือเราจะทำยังไงกับกากนิวเคลียร์
10:28
And, althoughแม้ว่า it's not very largeใหญ่, there are a lot of concernsความกังวล about that.
ถึงแม้ว่ามันจะมีปริมาณไม่มาก แต่ก็มีความประพรั่นหวั่นวิตกเกี่ยวกับเรื่องนี้
10:30
People need to feel good about it.
ผู้คนจะต้องรู้สึกดีรู้สึกสบายใจเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์เสียก่อน
10:33
So threeสาม very toughยาก problemsปัญหาที่เกิดขึ้น that mightอาจ be solvableแก้ปัญหาได้,
ปัญหาใหญ่ทั้งสามอาจจะมีหนทางแก้ไข
10:35
and so, should be workedทำงาน on.
และเพราะฉะนั้น จึงควรจะได้รับการแก้ไข
10:40
The last threeสาม of the fiveห้า, I've groupedการจัดกลุ่ม togetherด้วยกัน.
สามหนทางท้ายสุด ผมรวมไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน
10:42
These are what people oftenบ่อยครั้ง referอ้างถึง to as the renewableทดแทน sourcesแหล่งที่มา.
เป็นกลุ่มที่มักจะเรียกกันว่าแหล่งพลังงานหมุนเวียน
10:45
And they actuallyแท้จริง -- althoughแม้ว่า it's great they don't requireจำเป็นต้อง fuelเชื้อเพลิง --
จริงๆแล้ว -- ถึงแม้ว่ามีข้อดีที่ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิง --
10:49
they have some disadvantagesข้อเสีย.
มันก็มีข้อเสียอยู่บางประการ
10:53
One is that the densityความหนาแน่น of energyพลังงาน gatheredรวมตัวกัน in these technologiesเทคโนโลยี
ข้อแรกก็คือความเข้มข้นพลังงานจากเทคโนโลยีพวกนี้รวมกันแล้ว
10:55
is dramaticallyเป็นคุ้งเป็นแคว lessน้อยกว่า than a powerอำนาจ plantปลูก.
ยังน้อยกว่าที่ได้จากโรงไฟฟ้าอยู่มากครับ
11:01
This is energyพลังงาน farmingการทำฟาร์ม, so you're talkingการพูด about manyจำนวนมาก squareสี่เหลี่ยม milesไมล์,
นี่ฟาร์มพลังงาน เรากำลังพูดกันถึงพื้นที่หลายๆไร่
11:03
thousandsพัน of time more areaพื้นที่ than you think of as a normalปกติ energyพลังงาน plantปลูก.
เป็นพันๆเท่าของที่เราใช้สำหรับโรงไฟฟ้าโดยปรกติ
11:07
Alsoด้วย, these are intermittentไม่สม่ำเสมอ sourcesแหล่งที่มา.
แล้วมันก็เป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีความต่อเนื่อง
11:12
The sunดวงอาทิตย์ doesn't shineเปล่งปลั่ง all day, it doesn't shineเปล่งปลั่ง everyทุกๆ day,
พระอาทิตย์ไม่ได้ส่องแสงตลอดทั้งวัน ไม่ได้ส่องแสงทุกวี่ทุกวัน
11:15
and, likewiseในทำนองเดียวกัน, the windลม doesn't blowระเบิด all the time.
ลมก็คล้ายคลึงกันก็คือไม่ได้พัดอยู่ตลอดเวลา
11:18
And so, if you dependขึ้นอยู่กับ on these sourcesแหล่งที่มา,
ฉะนั้น ถ้าเราขึ้นอยู่กับแหล่งพลังงานพวกนี้
11:21
you have to have some way of gettingได้รับ the energyพลังงาน
เราก็ต้องมีวิธีที่จะผลิตพลังงาน
11:23
duringในระหว่าง those time periodsงวด that it's not availableใช้ได้.
ในช่วงที่ขาดแคลนพลังงานจากแหล่งหมุนเวียน
11:26
So, we'veเราได้ got bigใหญ่ costราคา challengesความท้าทาย here,
ดังนั้น เราก็ประสบกับความท้าทายด้านต้นทุน
11:29
we have transmissionการส่งผ่าน challengesความท้าทาย:
เราเจอความท้าทายในด้านการจ่ายไฟ
11:32
for exampleตัวอย่าง, say this energyพลังงาน sourceแหล่ง is outsideด้านนอก your countryประเทศ;
ยกตัวอย่างเป็นต้นว่า แหล่งพลังงานอยู่นอกประเทศ
11:34
you not only need the technologyเทคโนโลยี,
เราก็ต้องมีไม่เฉพาะแต่เทคโนโลยี
11:37
but you have to dealจัดการ with the riskอันตราย of the energyพลังงาน comingมา from elsewhereที่อื่น ๆ.
แต่เราต้องมาจัดการกับความเสี่ยงที่มีแหล่งพลังงานมาจากที่อื่น
11:39
And, finallyในที่สุด, this storageการเก็บรักษา problemปัญหา.
และท้ายสุดก็คือการจัดเก็บเชื้อเพลิง
11:44
And, to dimensionalizedimensionalize this, I wentไป throughตลอด and lookedมอง at
เพื่อให้เห็นครบมิติ ผมก็เลยลองไปสำรวจดู
11:46
all the typesประเภท of batteriesแบตเตอรี่ that get madeทำ --
แบตเตอรี่ทุกประเภทในท้องตลาด
11:49
for carsรถ, for computersคอมพิวเตอร์, for phonesโทรศัพท์, for flashlightsไฟฉาย, for everything --
ที่ใช้กับรถยนต์ กับคอมพิวเตอร์ กับโทรศัพท์ กับไฟฉาย กับทุกสิ่งทุกอย่าง
11:52
and comparedเมื่อเทียบกับ that to the amountจำนวน of electricalไฟฟ้า energyพลังงาน the worldโลก usesการใช้งาน,
แล้วเปรียบเทียบกับปริมาณของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ทั้งโลก
11:56
and what I foundพบ is that all the batteriesแบตเตอรี่ we make now
ผมพบว่าแบตเตอรี่ทั้งหมดที่เรามีอยู่ตอนนี้
12:01
could storeเก็บ lessน้อยกว่า than 10 minutesนาที of all the energyพลังงาน.
กักเก็บพลังงานได้เพียงแค่ 10 นาทีของพลังงานทั้งหมดที่เราใช้อยู่
12:05
And so, in factความจริง, we need a bigใหญ่ breakthroughความก้าวหน้า here,
ดังนั้น ในความเป็นจริงแล้ว เราจะต้องให้มีการพัฒนาครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นให้ได้
12:09
something that's going to be a factorปัจจัย of 100 better
พัฒนาอะไรที่ดีกว่าเป็นร้อยเท่า
12:12
than the approachesวิธีการ we have now.
กว่าแนวทางที่เรามีอยู่ตอนนี้
12:16
It's not impossibleเป็นไปไม่ได้, but it's not a very easyง่าย thing.
ไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ไ้ด้ แต่ก็ไม่ใช่อะไรที่ง่ายเลย
12:18
Now, this showsแสดงให้เห็นว่า up when you try to get the intermittentไม่สม่ำเสมอ sourceแหล่ง
นี่แสดงให้เห็นว่าถ้าเราจะใช้แหล่งพลังงานที่ไม่ต่อเนื่อง
12:22
to be aboveข้างบน, say, 20 to 30 percentเปอร์เซ็นต์ of what you're usingการใช้.
ให้ได้มากกว่าเอาว่าร้อยละ 20 - 30 ที่เราใช้กันอยู่
12:26
If you're countingการนับ on it for 100 percentเปอร์เซ็นต์,
ถ้าเราจะพึ่งพาแหล่งพลังงานไม่ต่อเนื่องอย่างเต็มร้อย
12:30
you need an incredibleเหลือเชื่อ miracleปาฏิหาริย์ batteryแบตเตอรี่.
เราจะต้องมีแบตเตอรี่ที่ปาฏิหาริย์อย่างไม่น่าเชื่อ
12:32
Now, how we're going to go forwardข้างหน้า on this -- what's the right approachเข้าใกล้?
เอาหล่ะครับ เราจะก้าวไปในหนทางไหน แนวทางไหนเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
12:38
Is it a Manhattanแมนฮัตตัน Projectโครงการ? What's the thing that can get us there?
นี่ใช่โครงการแมนฮัตตัน (Manhattan project) หรือเปล่า อะไรที่จะทำให้เราไปถึงจุดมุ่งหมาย
12:41
Well, we need lots of companiesบริษัท workingการทำงาน on this, hundredsหลายร้อย.
แบบนี้ครับ เราจะต้องมีบริษัทหลายๆบริษัทช่วยกันพัฒนาด้านนี้ขึ้น ต้องเป็นร้อยๆครับ
12:45
In eachแต่ละ of these fiveห้า pathsเส้นทาง, we need at leastน้อยที่สุด a hundredร้อย people.
ในแต่ละหนทางทั้งห้านี้ เราต้องมีอย่างน้อยสักร้อยคน
12:50
And a lot of them, you'llคุณจะ look at and say, "They're crazyบ้า." That's good.
แล้วก็คนพวกนี้ส่วนใหญ่ เราก็จะมองว่าเขาทำอะไรเพี้ยนๆ ซึ่งก็ดีแล้วครับ
12:53
And, I think, here in the TEDTED groupกลุ่ม,
ผมคิดว่า ในกลุ่ม TED ที่นี่
12:57
we have manyจำนวนมาก people who are alreadyแล้ว pursuingการใฝ่หา this.
เราก็มีหลายคนที่ได้เริ่มทำอะไรพวกนี้ไปแล้ว
13:00
Billบิล Grossทั้งหมด has severalหลาย companiesบริษัท, includingรวมไปถึง one calledเรียกว่า eSolareSolar
บิลล์ กรอสส์ (ฺBill Gross) ทำหลายบริษัทเลย รวมถึงอันนึงที่ชื่อ อีโซลาร์ (eSolar)
13:04
that has some great solarแสงอาทิตย์ thermalร้อน technologiesเทคโนโลยี.
ที่มีเทคโนโลยีอุณหภาพรังสีอาทิตย์ (solar thermal) ที่เยี่ยมยอด
13:08
VinodVinod Khosla'sKhosla ของ investingการลงทุน in dozensหลายสิบ of companiesบริษัท
วินนอด โคสลา (Vinod Khosla) ได้ลงทุนในหลายสิบบริษัท
13:10
that are doing great things and have interestingน่าสนใจ possibilitiesความเป็นไปได้,
ที่ได้พัฒนาอะไรเจ๋งๆออกมาและมีอะไรที่น่าสนใจที่อาจจะทำออกมาได้อีกเยอะ
13:14
and I'm tryingพยายาม to help back that.
ผมเองก็กำลังให้การสนับสนุน
13:18
Nathanนาธาน MyhrvoldMyhrvold and I actuallyแท้จริง are backingการสนับสนุน a companyบริษัท
นาธาน มีห์ร์โวลด์ (Nathan Myhrvold) กับผมจริงๆแล้วได้ให้การสนับสนุนบริษัทหนึ่ง
13:20
that, perhapsบางที surprisinglyอย่างแปลกใจ, is actuallyแท้จริง takingการ the nuclearนิวเคลียร์ approachเข้าใกล้.
ที่ อาจจะน่าแปลกสักหน่อย ที่พัฒนาไปในด้านนิวเคลียร์ครับ
13:24
There are some innovationsนวัตกรรม in nuclearนิวเคลียร์: modularแบบแยกส่วน, liquidของเหลว.
มีนวัตกรรมอยู่บ้างในด้านนิวเคลียร์: นวัตกรรมมอดุลาร์เป็นแบบสารเหลว
13:28
And innovationนวัตกรรม really stoppedหยุด in this industryอุตสาหกรรม quiteทีเดียว some agoมาแล้ว,
จริงๆแล้ว นวัตกรรมในอุตสาหกรรมนี้หยุดมาได้สักพักใหญ่
13:32
so the ideaความคิด that there's some good ideasความคิด layingการวาง around is not all that surprisingน่าแปลกใจ.
ฉะนั้น ความคิดที่ว่ามีแนวคิดดีๆอยู่รายรอบก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกอะไรเลย
13:36
The ideaความคิด of TerraPowerTerraPower is that, insteadแทน of burningร้อน a partส่วนหนึ่ง of uraniumยูเรเนียม --
แนวคิดแบบเทร์ราพาวเวอร์ (Terrapower) เป็นแบบนี้ครับ แทนที่เราจะใช้ยูเรเนียมส่วนหนึ่งเป็นเชื้อเพลิง
13:41
the one percentเปอร์เซ็นต์, whichที่ is the U235 --
คือส่วนที่มีร้อยละ 1 ซึ่งก็คือ ยูเรเนียม235 (U235)
13:47
we decidedตัดสินใจ, "Let's burnเผา the 99 percentเปอร์เซ็นต์, the U238."
เราก็เลือกส่วนที่มีร้อยละ 99 มาเป็นเชื้อเพลิงจะดีกว่า นั่นคือ ยูเรเนียม238 (U238)
13:50
It is kindชนิด of a crazyบ้า ideaความคิด.
เป็นแนวคิดที่บ้าบิ่นเอาเรื่อง
13:55
In factความจริง, people had talkedพูดคุย about it for a long time,
ในความเป็นจริง คนพูดกันเรื่องนี้มานานแล้วครับ
13:57
but they could never simulateแกล้งทำ properlyอย่างถูกต้อง whetherว่า it would work or not,
แต่พวกเขาไม่สามารถทำแบบจำลองที่ถูกต้องเพื่อศึกษาว่าัมันทำงานได้จริงหรือไม่
14:00
and so it's throughตลอด the adventการกำเนิด of modernทันสมัย supercomputersซูเปอร์คอมพิวเตอร์
พองั้น ก็เนื่องด้วยว่ามีซูเปอร์คอมพิวเตอร์สมัยใหม่ขึ้นมา
14:04
that now you can simulateแกล้งทำ and see that, yes,
ที่ในตอนนี้เราสามารถศึกษาจำลองเพื่อตอบว่า ได้
14:07
with the right material'sของวัสดุ approachเข้าใกล้, this looksรูปลักษณ์ like it would work.
ด้วยกรรมวิธีทางวัสดุที่ถูกต้อง ดูเหมือนว่ามันจะต้องทำงานได้จริง
14:09
And, because you're burningร้อน that 99 percentเปอร์เซ็นต์,
และก็เพราะว่าเรานำส่วนที่เป็นร้อยละ 99 มาเป็นเชื้อเพลิง
14:15
you have greatlyอย่างมาก improvedปรับตัวดีขึ้น costราคา profileข้อมูลส่วนตัว.
เราจะทำให้ต้นทุนดูดีขึ้นอย่างมาก
14:18
You actuallyแท้จริง burnเผา up the wasteของเสีย, and you can actuallyแท้จริง use as fuelเชื้อเพลิง
จริงๆแล้วเราเผาไหม้กากนิวเคลียร์ และสิ่งที่เราเอามาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้จริงก็คือ
14:22
all the leftoverที่เหลือ wasteของเสีย from today'sของวันนี้ reactorsเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์.
กากนิวเคลียร์ทั้งหมดที่เหลือออกมาจากเตาปฏิกรณ์ทุกวันนี้
14:26
So, insteadแทน of worryingน่าหนักใจ about them, you just take that. It's a great thing.
ดังนั้น แทนที่จะต้องไปกังวลอะไรกับมัน เราก็แค่เอามากลับใช้ใหม่ เยี่ยมไปเลยครับ
14:29
It breathesหายใจ this uraniumยูเรเนียม as it goesไป alongตาม, so it's kindชนิด of like a candleเทียน.
มันเผาไหม้ได้มาเป็นยูเรเนียมนี่ ก็คล้ายๆกับเทียนไขอะไรแบบนั้น
14:34
You can see it's a logเข้าสู่ระบบ there, oftenบ่อยครั้ง referredเรียกว่า to as a travelingการเดินทาง waveคลื่น reactorเครื่องปฏิกรณ์.
เราจะเห็นเป็นท่อนๆตรงนี้ มักจะเรียกกันว่า เตาปฏิกรณ์คลื่นเคลื่อนที่ (traveling wave reactor)
14:38
In termsเงื่อนไข of fuelเชื้อเพลิง, this really solvesแก้ the problemปัญหา.
ในแง่ของเชื้อเพลิง นี่เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงครับ
14:42
I've got a pictureภาพ here of a placeสถานที่ in Kentuckyเคนตั๊กกี้.
ผมมีรูปของสถานที่หนึ่งในเคนตักกี้
14:46
This is the leftoverที่เหลือ, the 99 percentเปอร์เซ็นต์,
นี่เป็นกากนิวเคลียร์ ส่วนที่เป็นร้อยละ 99 นั่นแหละครับ
14:49
where they'veพวกเขาได้ takenยึด out the partส่วนหนึ่ง they burnเผา now,
เป็นส่วนที่เอาออกมาหลังจากใช้ในการเผาไหม้เสร็จสิ้นแล้ว
14:51
so it's calledเรียกว่า depletedหมด uraniumยูเรเนียม.
เรียกกันว่า ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ (depleted uranium)
14:53
That would powerอำนาจ the U.S. for hundredsหลายร้อย of yearsปี.
เอามาใช้ผลิตพลังงานสำหรับใช้ในอเมริกาได้อีกเป็นร้อยๆปี
14:55
And, simplyง่ายดาย by filteringกรอง seawaterน้ำทะเล in an inexpensiveไม่แพง processกระบวนการ,
และถ้าใช้กระบวนการหล่อเย็นด้วยน้ำทะเลซึ่งเป็นกระบวนการง่ายๆและค่าใช้จ่ายไม่สูง
14:58
you'dคุณควรที่จะ have enoughพอ fuelเชื้อเพลิง for the entireทั้งหมด lifetimeตลอดชีวิต of the restส่วนที่เหลือ of the planetดาวเคราะห์.
เราก็จะมีเชื้อเพลิงที่จะใช้ไปตลอดชั่วอายุขัยของโลกใบนี้ครับ
15:01
So, you know, it's got lots of challengesความท้าทาย aheadล่วงหน้า,
ดังนั้นก็รู้กันนะครับว่าเรายังมีเรื่องท้าท้ายรอเราอยู่อีกมาก
15:06
but it is an exampleตัวอย่าง of the manyจำนวนมาก hundredsหลายร้อย and hundredsหลายร้อย of ideasความคิด
แต่นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของแนวคิดอีกเป็นร้อยเป็นพัน
15:10
that we need to moveย้าย forwardข้างหน้า.
ที่บ่งว่าเราจะต้องพัฒนาไปข้างหน้า
15:15
So let's think: How should we measureวัด ourselvesตัวเรา?
ลองมาคิดกันดูครับว่าเราควรจะตรวจสอบดูความก้าวหน้าได้ยังไงด้วยตัวเราเอง
15:18
What should our reportรายงาน cardบัตร look like?
รายงานความก้าวหน้าของเราควรจะหน้าตาเป็นยังไง
15:21
Well, let's go out to where we really need to get,
ลองไปดูกันที่จุดมุ่งหมายที่เราต้องไปให้ถึงเสียก่อน
15:24
and then look at the intermediateสื่อกลาง.
แล้วก็ลองย้อนกลับมาดูช่วงตรงกลาง
15:27
For 2050, you've heardได้ยิน manyจำนวนมาก people talk about this 80 percentเปอร์เซ็นต์ reductionการลดลง.
พอถึงปี ค.ศ.2050 (พ.ศ.2593) เราคงได้ยินหลายๆคนบอกว่าจะลดลงให้ได้ร้อยละ 80
15:29
That really is very importantสำคัญ, that we get there.
สำคัญมากเลยนะครับที่เราต้องทำให้ได้ตามนั้น
15:34
And that 20 percentเปอร์เซ็นต์ will be used up by things going on in poorน่าสงสาร countriesประเทศ,
ส่วนอีกร้อยละ 20 นั่นจะเป็นในประเทศยากจน
15:38
still some agricultureการเกษตร,
แ้ล้วก็ภาคการเกษตร
15:42
hopefullyหวังว่า we will have cleanedการทำความสะอาด up forestryการป่าไม้, cementปูนซีเมนต์.
หวังว่าตอนนั้น เราจะไม่มีก๊าซฯ ที่เกิดจากภาคป่าไม้ จากอุตสาหกรรมซีเมนต์
15:44
So, to get to that 80 percentเปอร์เซ็นต์,
ดังนั้นจะลดให้ได้ร้อยละ 80
15:48
the developedพัฒนา countriesประเทศ, includingรวมไปถึง countriesประเทศ like Chinaประเทศจีน,
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ร่วททั้งประเทศอย่างเช่น จีน
15:51
will have had to switchสวิตซ์ theirของพวกเขา electricityไฟฟ้า generationรุ่น altogetherโดยสิ้นเชิง.
จะต้องมาร่วมกันปรับเปลี่ยนกรรมวิธีการผลิตไฟฟ้า
15:55
So, the other gradeเกรด is: Are we deployingการปรับใช้ this zero-emissionปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ technologyเทคโนโลยี,
งั้น อีกด้านหนึ่งที่ต้องดูก็คือ ต้องดูว่าเราใช้เทคโนโลยีที่ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกกันไหม
16:00
have we deployedนำไปใช้ it in all the developedพัฒนา countriesประเทศ
ที่ผ่านมา เราได้ใช้เทคโนโลยีแบบนี้ในประเทศพัฒนาแล้วทุกประเทศหรือยัง
16:06
and we're in the processกระบวนการ of gettingได้รับ it elsewhereที่อื่น ๆ?
และเราได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ไปที่อื่นแล้วหรือไม่
16:08
That's superซุปเปอร์ importantสำคัญ.
นี่เป็นเรื่องสำคัญเอามากๆเลยครับ
16:11
That's a keyสำคัญ elementธาตุ of makingการทำ that reportรายงาน cardบัตร.
เป็นหัวใจสำคัญในรายงานความก้าวหน้าที่เราว่ากันอะนะครับ
16:13
So, backingการสนับสนุน up from there, what should the 2020 reportรายงาน cardบัตร look like?
คราวนี้ ย้อนกลับมาจากตรงนั้น ความก้าวหน้าในปี ค.ศ.2020 (พ.ศ.2563) ควรจะเป็นยังไง
16:17
Well, again, it should have the two elementsองค์ประกอบ.
อีกครั้งครับ ที่ควรจะดูที่สองตัวแปรหลัก
16:22
We should go throughตลอด these efficiencyอย่างมีประสิทธิภาพ measuresมาตรการ to startเริ่มต้น gettingได้รับ reductionsลด:
เราควรจะดูที่ประสิทธิภาพพลังงานเป็นจุดเริ่มต้นในการลดการปล่อย CO2
16:24
The lessน้อยกว่า we emitปล่อยออกมา, the lessน้อยกว่า that sumรวม will be of COCO2,
ยิ่งเราปล่อย CO2 น้อยเท่าไหร่ ปริมาณรวมของ CO2 ก็จะน้อยลงเท่านั้น
16:28
and, thereforeดังนั้น, the lessน้อยกว่า the temperatureอุณหภูมิ.
และก็จะส่งผลให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นน้อยลงตามไปด้วย
16:31
But in some waysวิธี, the gradeเกรด we get there,
แต่เนื่องด้วยเหตุบางอย่าง ความก้าวหน้าของเราที่จุดนี้
16:33
doing things that don't get us all the way to the bigใหญ่ reductionsลด,
การทำอะไรที่ไม่ได้ส่งให้เราสามารถลดการปล่อยก๊าซฯได้มาก
16:36
is only equallyพอ ๆ กัน, or maybe even slightlyเล็กน้อย lessน้อยกว่า, importantสำคัญ than the other,
มีความสำคัญเท่ากับหรือบางทีอาจจะำสำคัญน้อยกว่าการทำอีกแบบหนึ่งนิดหน่อย
16:40
whichที่ is the pieceชิ้น of innovationนวัตกรรม on these breakthroughsนวัตกรรม.
ซึ่งก็คือนวัตกรรมความก้าวหน้าด้านพลังงานนั่นเองครับ
16:44
These breakthroughsนวัตกรรม, we need to moveย้าย those at fullเต็ม speedความเร็ว,
ความก้าวหน้าพวกนี้ เราต้องขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลัง
16:48
and we can measureวัด that in termsเงื่อนไข of companiesบริษัท,
เราอาจจะวัดความก้าวหน้าจากจำนวนบริษัท
16:51
pilotนักบิน projectsโครงการ, regulatoryกฎระเบียบ things that have been changedการเปลี่ยนแปลง.
จากโครงการนำร่อง จากกฏข้อบังคับที่มีการปรับเปลี่ยน
16:54
There's a lot of great booksหนังสือ that have been writtenเขียน about this.
มีหนังสือดีๆหลายเล่มที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้
16:57
The Alอัล Goreขวิด bookหนังสือ, "Our Choiceทางเลือก"
หนังสือของอัล กอร์ (Al Gore) ที่ชื่อ "ทางเลือกของเรา (Our Choice)"
17:00
and the Davidเดวิด McKayแม็คเคย์ bookหนังสือ, "Sustainableที่ยั่งยืน Energyพลังงาน Withoutไม่มี the Hotร้อน Airอากาศ."
และหนังสือของเดวิด แม็คเคย์ (David McKay) ชื่อ "พลังงานยั่งยืนที่ไม่ทำให้อากาศร้อน (Sustainable Energy Without the Hot Air)"
17:03
They really go throughตลอด it and createสร้าง a frameworkกรอบ
บรรดาผู้เขียนได้อธิบายอย่างรอบด้านและยังสร้างกรอบแนวคิด
17:06
that this can be discussedกล่าวถึง broadlyแต้,
ให้สามารถมาถกประเด็นกันได้ในวงกว้าง
17:09
because we need broadกว้าง backingการสนับสนุน for this.
เพราะเราต้องมีการสนับสนุนจากคนในวงกว้างในเรื่องนี้
17:11
There's a lot that has to come togetherด้วยกัน.
มีอะไรมากมายที่จะต้องมาสอดประสานกัน
17:14
So this is a wishประสงค์.
นี่เป็นความเจตจำนงค์อันหนึ่งครับ
17:16
It's a very concreteคอนกรีต wishประสงค์ that we inventคิดค้น this technologyเทคโนโลยี.
มันเป็นเจตจำนงค์อันแรงกล้าว่าพวกเราจะพัฒนาเทคโนโลยีนี้ขึ้นมา
17:18
If you gaveให้ me only one wishประสงค์ for the nextต่อไป 50 yearsปี --
ถ้าคุณให้ผมขอพรได้เพียงหนึ่งข้อในตลอด 50 ปีต่อจากนี้
17:22
I could pickเลือก who'sใคร presidentประธาน,
ผมอาจจะเลือกว่าจะให้ใครเป็นประธานาธิบดีก็ได้
17:25
I could pickเลือก a vaccineวัคซีน, whichที่ is something I love,
ผมอาจจะเลือกวัคซีน ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมรัก
17:27
or I could pickเลือก that this thing
หรือผมอาจจะเลือกว่ามีสิ่งนี้
17:30
that's halfครึ่ง the costราคา with no COCO2 getsได้รับ inventedคิดค้น --
สิ่งที่ใช้ต้นทุนเพียงครึ่งเดียวและไม่ปล่อย CO2 ออกมาเลย
17:32
this is the wishประสงค์ I would pickเลือก.
นี่แหละครับเป็นพรข้อที่ผมจะเลือก
17:36
This is the one with the greatestใหญ่ที่สุด impactส่งผลกระทบ.
นี่เป็นสิ่งเดียวที่สร้างความเปลี่ยนแปลงมากที่สุด
17:38
If we don't get this wishประสงค์,
ถ้าเราไม่ได้พรสมตามความปรารถนาของเรา
17:40
the divisionแผนก betweenระหว่าง the people who think shortสั้น termวาระ and long termวาระ will be terribleน่ากลัว,
ความแบ่งแยกระหว่างคนที่คิดอะไรแบบเฉพาะหน้ากับคนที่คิดแบบระยะยาวจะห่างกันมากขึ้น
17:42
betweenระหว่าง the U.S. and Chinaประเทศจีน, betweenระหว่าง poorน่าสงสาร countriesประเทศ and richรวย,
ระหว่าง อเมริกา กับ จีน ระหว่างประเทศยากจนกับประเทศร่ำรวย
17:46
and mostมากที่สุด of all the livesชีวิต of those two billionพันล้าน will be farห่างไกล worseแย่ลง.
และเกือบจะทุกๆชีวิตของคนสองพันล้านคนจะเลวร้ายลงไปอีกมาก
17:49
So, what do we have to do?
ดังนั้น เราจะต้องทำอะไรบ้างครับ
17:54
What am I appealingอุทธรณ์ to you to stepขั้นตอน forwardข้างหน้า and driveขับรถ?
อะไรที่ผมกำลังวิงวอนขอร้องพวกคุณให้ก้าวออกมาแล้วเดินไปข้างหน้า
17:56
We need to go for more researchการวิจัย fundingการระดมทุน.
เราจะต้องมีงบประมาณวิจัยและพัฒนามากกว่านี้
18:01
When countriesประเทศ get togetherด้วยกัน in placesสถานที่ like Copenhagenโคเปนเฮเกน,
เมื่อประเทศต่างๆไปประชุมร่วมกันในสถานที่อย่างกรุงโคเปนเฮเกน
18:04
they shouldn'tไม่ควร just discussสนทนา the COCO2.
พวกเขาไม่น่าจะแค่ถกประเด็นกันเฉพาะเกี่ยวกับ CO2
18:06
They should discussสนทนา this innovationนวัตกรรม agendaระเบียบวาระการประชุม,
พวกเขาควรจะต้องถกประเด็นเรื่องแผนนวัตกรรม
18:09
and you'dคุณควรที่จะ be stunnedตะลึง at the ridiculouslyขัน lowต่ำ levelsระดับ of spendingการใช้จ่าย
และพวกคุณจะตกใจมากกับงบประมาณใช้จ่ายที่น้อยอย่างน่าขัน
18:11
on these innovativeนวัตกรรม approachesวิธีการ.
ในแนวทางนวัตกรรมพวกนี้
18:16
We do need the marketตลาด incentivesแรงจูงใจ -- COCO2 taxภาษี, capฝาครอบ and tradeค้า --
เราจำเป็นต้องมีการจูงใจด้วยกลไกตลาด มีภาษีคาร์บอน มีระบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
18:18
something that getsได้รับ that priceราคา signalสัญญาณ out there.
มีสิ่งที่คอยส่งสัญญาณราคาออกไป
18:22
We need to get the messageข่าวสาร out.
เราจำเป็นต้องส่งสาส์นนี้ออกไป
18:25
We need to have this dialogueบทสนทนา be a more rationalมีเหตุผล, more understandableเข้าใจได้ dialogueบทสนทนา,
เราจำเป็นต้องให้การอภิปรายนี้มีเหตุมีผลขึ้น เป็นการอภิปรายที่สามารถยอมรับได้มากขึ้น
18:27
includingรวมไปถึง the stepsขั้นตอน that the governmentรัฐบาล takes.
รวมไปถึงขั้นตอนต่างๆที่รัฐบาลจะต้องทำ
18:30
This is an importantสำคัญ wishประสงค์, but it is one I think we can achieveบรรลุ.
นี่เป็นความประสงค์ที่สำคัญประการหนึ่ง แต่เป็นประการที่ผมเชื่อว่าเราทำให้สัมฤทธิ์ผลได้
18:33
Thank you.
ขอบคุณครับ
18:37
(Applauseการปรบมือ)
(เสียงปรบมือ)
18:39
Thank you.
ขอบคุณครับ
18:50
Chrisคริส Andersonเดอร์สัน: Thank you. Thank you.
คริส แอนเดอร์สัน (Chris Anderson): ขอบคุณฮะ ขอบคุณครับ
18:52
(Applauseการปรบมือ)
(เสียงปรบมือ)
18:54
Thank you. So to understandเข้าใจ more about TerraPowerTerraPower, right --
ขอบคุณครับ จะขอทำความเข้าใจนิดนึงเกี่ยวกับเทร์ร่าพาวเวอร์ ใช่ไหมครับ
18:59
I mean, first of all, can you give a senseความรู้สึก of what scaleขนาด of investmentการลงทุน this is?
ผมหมายถึงแบบนี้ครับ ก่อนอื่น คุณพอจะบอกได้ไหมครับว่าการลงทุนมีขนาดประมาณไหน
19:05
BilBil Gatesเกตส์: To actuallyแท้จริง do the softwareซอฟต์แวร์, buyซื้อ the supercomputerซูเปอร์คอมพิวเตอร์,
บิลล์ เกตส์: ทำซอฟต์แวร์ขึ้นมา ซื้อซูเปอร์คอมพิวเตอร์
19:10
hireจ้าง all the great scientistsนักวิทยาศาสตร์, whichที่ we'veเราได้ doneเสร็จแล้ว,
จ้างนักวิทยาศาสตร์มือเยี่ยมๆ ซึ่งพวกผมก็ทำไปแล้ว
19:14
that's only tensนับ of millionsล้าน,
ก็ตกอยู่แค่หลักสิบล้านดอลลาร์
19:16
and even onceครั้งหนึ่ง we testทดสอบ our materialsวัสดุ out in a Russianรัสเซีย reactorเครื่องปฏิกรณ์
และถ้าถึงตอนที่พวกผมทดสอบตัววัสดุนี้ที่เตาปฏิกรณ์ที่รัสเซีย
19:19
to make sure that our materialsวัสดุ work properlyอย่างถูกต้อง,
เพื่อความแน่ใจว่าวัสดุตัวนี้ทำงานได้ไม่มีผิดพลาด
19:22
then you'llคุณจะ only be up in the hundredsหลายร้อย of millionsล้าน.
ตอนนั้น เราก็น่าจะพูดกันถึงแค่หลักร้อยล้านดอลลาร์เท่านั้นแหละครับ
19:26
The toughยาก thing is buildingอาคาร the pilotนักบิน reactorเครื่องปฏิกรณ์;
เรื่องยากก็คือการสร้างเตาปฏิกรณ์นำร่อง
19:28
findingคำวินิจฉัย the severalหลาย billionพันล้าน, findingคำวินิจฉัย the regulatorเครื่องควบคุม, the locationที่ตั้ง
ต้องหาทุนกันเป็นพันล้าน ต้องเข้าไปคุยกับผู้ออกกฏของรัฐ ต้องหาสถานที่ตั้ง
19:31
that will actuallyแท้จริง buildสร้าง the first one of these.
ที่จะสร้างเตาปฏิกรณ์เตาแรกขึ้นมา
19:36
Onceครั้งหนึ่ง you get the first one builtสร้างขึ้น, if it worksโรงงาน as advertisedโฆษณา,
ถ้าพอเราสร้างเตาปฏิกรณ์แรกขึ้นมาแล้วแล้วถ้ามันทำงานได้อย่างที่โฆษณาไว้
19:38
then it's just clearชัดเจน as day, because the economicsเศรษฐศาสตร์, the energyพลังงาน densityความหนาแน่น,
คราวนี้ก็หนทางสว่างไสวแล้วครับ เพราะว่าเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและความเข้มข้นพลังงาน
19:42
are so differentต่าง than nuclearนิวเคลียร์ as we know it.
ต่างจากไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เรารู้จักอย่างมากเชียวหละครับ
19:46
CACA: And so, to understandเข้าใจ it right, this involvesที่เกี่ยวข้องกับการ buildingอาคาร deepลึก into the groundพื้น
คริส: ถ้างั้น ให้เข้าใจถูกต้องก็คือ จะมีการสร้างลึกลงไปใต้ดิน
19:48
almostเกือบจะ like a verticalแนวตั้ง kindชนิด of columnคอลัมน์ of nuclearนิวเคลียร์ fuelเชื้อเพลิง,
เกือบจะคล้ายกับท่อบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ชนิดแนวตั้ง
19:52
of this sortประเภท of spentการใช้จ่าย uraniumยูเรเนียม,
ของยูเรเนียมที่เผาไหม้แล้วประมาณนั้น
19:56
and then the processกระบวนการ startsเริ่มต้น at the topด้านบน and kindชนิด of worksโรงงาน down?
แล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เริ่มจากด้านบนแล้วค่อยๆเลื่อนลงมาข้างล่าง อย่างนั้นใช่ไหมครับ?
19:58
BGBG: That's right. Todayในวันนี้, you're always refuelingการเติมเชื้อเพลิงแก่ the reactorเครื่องปฏิกรณ์,
บิลล์: ถูกต้องเลยครับ ทุกวันนี้ เรายังต้องเติมเชื้อเพลิงในเตาปฏิกรณ์อยู่
20:01
so you have lots of people and lots of controlsการควบคุม that can go wrongไม่ถูกต้อง:
ฉะนั้นเราก็เลยมีคนอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็การควบคุมงานอีกส่วนหนึ่งที่อาจเกิดความผิดพลาดได้
20:04
that thing where you're openingการเปิด it up and movingการเคลื่อนย้าย things in and out,
อะไรก็ตามถ้าเราต้องเปิดเตาแล้วย้ายนั่นนี่เข้าออก
20:07
that's not good.
เป็นอะไรที่ไม่ดีเลยครับ
20:10
So, if you have very cheapถูก fuelเชื้อเพลิง that you can put 60 yearsปี in --
ดังนั้น ถ้าเรามีเชื้อเพลิงที่ราคาถูกมากๆที่ใช้ไปได้นานถึง 60 ปี
20:12
just think of it as a logเข้าสู่ระบบ --
คิดว่ามันเหมือนกับท่อนไม้ก็แล้กัน
20:17
put it down and not have those sameเหมือนกัน complexitiesความซับซ้อน.
ใส่เข้าไปแล้วก็ไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับมันอีก
20:19
And it just sitsนั่งอยู่ there and burnsการเผาไหม้ for the 60 yearsปี, and then it's doneเสร็จแล้ว.
มันก็อยู่ในนั้น เผาไหม้ไป 60 ปี แล้วก็จบอยู่ตรงนั้น
20:22
CACA: It's a nuclearนิวเคลียร์ powerอำนาจ plantปลูก that is its ownด้วยตัวเอง wasteของเสีย disposalการกำจัด solutionวิธีการแก้.
คริส: มันก็คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มาพร้อมกระบวนการกำจัดกากนิวเคลียร์อยู่ภายในตัว
20:27
BGBG: Yeah. Well, what happensที่เกิดขึ้น with the wasteของเสีย,
บิลล์: ใช่ครับ สิ่งที่เกิดขึ้นกับกากนิวเคลียร์
20:31
you can let it sitนั่ง there -- there's a lot lessน้อยกว่า wasteของเสีย underภายใต้ this approachเข้าใกล้ --
เราอาจปล่อยมันไว้ในนั้น -- กากนิวเคลียร์มีน้อยมากครับด้วยแนวทางแบบนี้นะครับ --
20:33
then you can actuallyแท้จริง take that,
จากนั้นเราก็เอามันไป
20:38
and put it into anotherอื่น one and burnเผา that.
ใส่ในเตาใหม่แล้วก็เผาไหม้ต่อ
20:40
And we startเริ่มต้น off actuallyแท้จริง by takingการ the wasteของเสีย that existsที่มีอยู่ todayในวันนี้,
แล้วเราก็เริ่มต้นด้วยการใช้กากนิวเคลียร์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
20:43
that's sittingนั่ง in these coolingการระบายความร้อน poolsสระว่ายน้ำ or dryแห้ง caskingcasking by reactorsเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ --
ที่แช่นิ่งอยู่ในสระหล่อเย็นหรือไม่ก็อยู่ในหีบเก็บกากที่เตาปฏิกรณ์
20:47
that's our fuelเชื้อเพลิง to beginเริ่ม with.
นั่นแหละจะเป็นเชื้อเพลิงที่เราจะเริ่มด้วย
20:51
So, the thing that's been a problemปัญหา from those reactorsเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
ดังนั้น สิ่งที่เป็นปัญหาจากเตาปฏิกรณ์อื่น
20:53
is actuallyแท้จริง what getsได้รับ fedอาหาร into oursของเราเอง,
ก็จะกลายเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเตาของพวกผม
20:56
and you're reducingลด the volumeปริมาณ of the wasteของเสีย quiteทีเดียว dramaticallyเป็นคุ้งเป็นแคว
ซึ่งก็หมายความว่าเราลดปริมาณกากนิวเคลียร์ได้อย่างมากมาย
20:58
as you're going throughตลอด this processกระบวนการ.
เมื่อเราเข้าสู่กระบวนการแบบของผม
21:01
CACA: I mean, you're talkingการพูด to differentต่าง people around the worldโลก
คริส: แต่ในบรรดาที่คุณไปบรรยายมาแล้วทั่วโลก
21:03
about the possibilitiesความเป็นไปได้ here.
ถึงความเป็นไปได้ตรงนี้
21:05
Where is there mostมากที่สุด interestดอกเบี้ย in actuallyแท้จริง doing something with this?
ที่ไหนที่ให้ความสนใจมากที่สุดที่จะทำอะไรแบบนี้ขึ้นมาจริงๆครับ?
21:07
BGBG: Well, we haven'tยังไม่ได้ pickedหยิบ a particularโดยเฉพาะ placeสถานที่,
บิลล์: อืม...พวกผมยังไม่ได้ชี้เฉพาะเรื่องสถานที่
21:10
and there's all these interestingน่าสนใจ disclosureการเปิดเผย rulesกฎระเบียบ about anything that's calledเรียกว่า "nuclearนิวเคลียร์,"
และมันมีกฏเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอะไรก็ตามที่ถือว่าเป็น นิวเคลียร์
21:13
so we'veเราได้ got a lot of interestดอกเบี้ย,
ก็มีที่แสดงเจตจำนงค์ให้ความสนใจกันก็เยอะครับ
21:21
that people from the companyบริษัท have been in Russiaรัสเซีย, Indiaอินเดีย, Chinaประเทศจีน --
คนของเราไปที่รัสเซีย อินเดีย จีน
21:23
I've been back seeingเห็น the secretaryเลขานุการ of energyพลังงาน here,
ผมเองก็กลับมาที่นี่เพื่อมาพบท่านรัฐมนตรีพลังงาน
21:27
talkingการพูด about how this fitsพอดี into the energyพลังงาน agendaระเบียบวาระการประชุม.
หารือกันหนะครับว่าแนวทางนี้จะสอดรับกับแผนพลังงานได้ยังไงบ้าง
21:29
So I'm optimisticในแง่ดี. You know, the Frenchฝรั่งเศส and Japaneseญี่ปุ่น have doneเสร็จแล้ว some work.
ผมก็เลยมองอนาคตไปในทางบวกครับ ฝรั่งเศสกับญี่ปุ่นก็มีดำเนินการในแนวนี้ด้วยนะครับ
21:33
This is a variantตัวแปร on something that has been doneเสร็จแล้ว.
ศึกษาพัฒนากันไปในรูปแบบต่างๆนานาตามนี้
21:36
It's an importantสำคัญ advanceความก้าวหน้า, but it's like a fastรวดเร็ว reactorเครื่องปฏิกรณ์,
นับเป็นการพัฒนาที่สำคัญ คล้ายกับเตาปฏิกรณ์แบบนิวตรอนเร็ว (FBR)
21:40
and a lot of countriesประเทศ have builtสร้างขึ้น them,
ที่หลายๆประเทศนำไปสร้าง
21:44
so anybodyใคร ๆ who'sใคร doneเสร็จแล้ว a fastรวดเร็ว reactorเครื่องปฏิกรณ์ is a candidateผู้สมัคร to be where the first one getsได้รับ builtสร้างขึ้น.
ดังนั้น ใครก็ตามที่ได้เคยสร้างเตา FBR ก็มีคุณสมบัติเข้าข่ายเป็นที่สร้างเตาแบบของผมได้
21:46
CACA: So, in your mindใจ, timescaleระยะเวลา and likelihoodความเป็นไปได้
คริส: ฉะนั้น ในความคิดของคุณ ระยะเวลาและความน่าจะเป็น
21:51
of actuallyแท้จริง takingการ something like this liveมีชีวิต?
ที่จะมีเตาแบบนี้ขึ้นมาจริงๆเป็นเท่าไหร่ครับ?
21:56
BGBG: Well, we need -- for one of these high-scaleสูงขนาด, electro-generationไฟฟ้ารุ่น things
บิลล์: อืม...เราน่าจะต้องใช้...จะสร้างเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่างนี้ได้
21:59
that's very cheapถูก,
ซึ่งราคาถูกมากครับ
22:04
we have 20 yearsปี to inventคิดค้น and then 20 yearsปี to deployปรับใช้.
เรามีเวลา 20 ปีในการก่อสร้าง และอีก 20 ปีในการเดินเครื่อง
22:06
That's sortประเภท of the deadlineวันกำหนดส่ง that the environmentalสิ่งแวดล้อม modelsรุ่น
นี่เป็นเหมือนกับกำหนดเวลาที่แบบจำลองทางสิ่งแวดล้อม
22:10
have shownแสดงให้เห็นว่า us that we have to meetพบกัน.
เสนอผลออกมาว่าเราจะต้องทำให้ได้
22:15
And, you know, TerraPowerTerraPower, if things go well -- whichที่ is wishingประสงค์ for a lot --
แล้วคุณรู้ไหมว่าเทร์ร่าพาวเวอร์ ถ้าทุกอย่างราบรื่นนะครับซึ่งก็ถือว่าขอมากโขอยู่
22:17
could easilyอย่างง่ายดาย meetพบกัน that.
จะถึงเป้าหมายนั้นได้ง่ายๆเลยครับ
22:22
And there are, fortunatelyโชคดี now, dozensหลายสิบ of companiesบริษัท --
และตอนนี้ก็โชคดีที่มีบริษัทนับสิบ
22:24
we need it to be hundredsหลายร้อย --
จริงๆแล้วเราต้องให้มีเป็นร้อย
22:27
who, likewiseในทำนองเดียวกัน, if theirของพวกเขา scienceวิทยาศาสตร์ goesไป well,
ที่ ก็คล้ายกันครับ ถ้าผลวิจัยวิทยาศาสตร์เป็นไปได้ด้วยดี
22:29
if the fundingการระดมทุน for theirของพวกเขา pilotนักบิน plantsพืช goesไป well,
ถ้างบประมาณสร้างโรงไฟฟ้านำร่องไม่มีปัญหา
22:31
that they can competeแข่งขัน for this.
ก็จะมาแข่งขันกันกับเทคโนโลยีนี้
22:34
And it's bestดีที่สุด if multipleหลายอย่าง succeedประสบความสำเร็จ,
ที่ดีที่สุดก็คือหลายๆบริษัทสัมฤทธิ์ผล
22:36
because then you could use a mixผสม of these things.
เพราะถ้างั้นเราสามารถใช้ผลที่สัมฤทธิ์แล้วมาประกอบรวมกันได้
22:38
We certainlyอย่างแน่นอน need one to succeedประสบความสำเร็จ.
แน่นอนว่าเราต้องให้มีหนึ่งบริษัทที่ประสบผลสัมฤทธิ์ให้ได้
22:41
CACA: In termsเงื่อนไข of big-scaleใหญ่ขนาด possibleเป็นไปได้ gameเกม changesการเปลี่ยนแปลง,
คริส: ถ้ามองกันที่ความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
22:43
is this the biggestที่ใหญ่ที่สุด that you're awareทราบ of out there?
นี่ถือว่าเป็นอะไรที่ใหญ่ที่สุดที่คุณคิดว่ามีอยู่ในตอนนี้ไหมครับ?
22:46
BGBG: An energyพลังงาน breakthroughความก้าวหน้า is the mostมากที่สุด importantสำคัญ thing.
บิลล์: ความก้าวล้ำในด้านพลังงานมีความสำคัญอย่างยิ่งครับ
22:49
It would have been, even withoutไม่มี the environmentalสิ่งแวดล้อม constraintการ จำกัด,
มันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ แม้ว่าจะไม่มีข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อม
22:53
but the environmentalสิ่งแวดล้อม constraintการ จำกัด just makesยี่ห้อ it so much greaterมากขึ้น.
แต่ข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมก็ยิ่งทำให้มันดูยิ่งใหญ่เข้าไปอีก
22:55
In the nuclearนิวเคลียร์ spaceช่องว่าง, there are other innovatorsประดิษฐ์.
ในวงการนิวเคลียร์ มีนวัตกรรมอื่นๆด้วย
23:00
You know, we don't know theirของพวกเขา work as well as we know this one,
คุณรู้ไหม เราไม่รู้จักงานชิ้นไหนของพวกเขาดีเท่ากับชิ้นนี้
23:03
but the modularแบบแยกส่วน people, that's a differentต่าง approachเข้าใกล้.
แต่กับกลุ่มที่ใช้นวัตกรรมมอดุลาร์ ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่ง
23:06
There's a liquid-typeของเหลวชนิด reactorเครื่องปฏิกรณ์, whichที่ seemsดูเหมือนว่า a little hardยาก,
เป็นเตาปฏิกรณ์แบบสารเหลว ซึ่งค่อนข้างจะเข้าใจยาก
23:09
but maybe they say that about us.
แต่บางทีพวกเขาอาจจะพูดถึงพวกผมแบบเดียวกันก็ได้ครับ
23:13
And so, there are differentต่าง onesคน,
ก็คือว่า มีเทคนิคแนวทางหลายๆแบบ
23:15
but the beautyความงาม of this is a moleculeอณู of uraniumยูเรเนียม
แต่ความสวยงามของแบบนี้อยู่ที่โมเลกุลของยูเรเนียม
23:18
has a millionล้าน timesครั้ง as much energyพลังงาน as a moleculeอณู of, say, coalถ่านหิน,
ให้พลังงานออกมาเป็นล้านเท่าเมื่อเทียบกับโมเลกุลของถ่านหิน
23:21
and so -- if you can dealจัดการ with the negativesเชิงลบ,
ดังนั้น ถ้าเราจัดการกับข้อเสีย
23:25
whichที่ are essentiallyเป็นหลัก the radiationการแผ่รังสี --
ซึ่งจริงๆก็คือกัมมันตรังสี
23:28
the footprintรอยพระบาท and costราคา, the potentialที่อาจเกิดขึ้น,
ต้นทุนทรัพยากรแฝงและต้นทุนราคา ศักยภาพ
23:31
in termsเงื่อนไข of effectผล on landที่ดิน and variousต่างๆ things,
ในเชิงผลกระทบต่อพื้นดินและอะไรต่างๆ
23:34
is almostเกือบจะ in a classชั้น of its ownด้วยตัวเอง.
ก็ถือว่าเกือบจะเป็นหมวดหมู่หนึ่งในตัวมันเองอยู่แล้วครับ
23:36
CACA: If this doesn't work, then what?
คริส: ถ้าผลไม่ออกมาอย่างที่เราคิด แล้วจะเป็นไงต่อครับ?
23:40
Do we have to startเริ่มต้น takingการ emergencyกรณีฉุกเฉิน measuresมาตรการ
เราต้องมาเริ่มมาตรการฉุกเฉินกันเลยหรือเปล่า
23:44
to try and keep the temperatureอุณหภูมิ of the earthโลก stableมีเสถียรภาพ?
เืพื่อจะรักษาอุณหูมิของโลกให้เสถียร
23:48
BGBG: If you get into that situationสถานการณ์,
บิลล์: ถ้าเกิดสถานการณ์แบบนั้น
23:51
it's like if you've been over-eatingการรับประทานอาหารมากกว่า, and you're about to have a heartหัวใจ attackโจมตี:
จะคล้ายกับเรากินมากเกินไปจนแทบจะหัวใจวาย
23:53
Then where do you go? You mayอาจ need heartหัวใจ surgeryศัลยกรรม or something.
ถ้าเป็นแบบนั้น เราจะไปไหนล่ะ? เราอาจจะต้องผ่าตัดหัวใจหรืออะไรทำนองนั้น
23:58
There is a lineเส้น of researchการวิจัย on what's calledเรียกว่า geoengineeringgeoengineering,
ได้มีการทำิวิจัยในด้านที่เรียกกันว่า ภูมิวิศวกรรม (geo-engineering)
24:02
whichที่ are variousต่างๆ techniquesเทคนิค that would delayความล่าช้า the heatingเครื่องทำความร้อน
ซึ่งเป็นการใช้เทคนิคต่างๆที่จะชะลอภาวะโลกร้อน
24:06
to buyซื้อ us 20 or 30 yearsปี to get our actการกระทำ togetherด้วยกัน.
ไปข้างหน้า 20 หรือ 30 ปีพอให้เรามีเวลามาช่วยกันทำอย่างอื่นได้ทัน
24:09
Now, that's just an insuranceประกันภัย policyนโยบาย.
แต่มันก็เป็นแค่นโยบายประกันภัยหนะครับ
24:12
You hopeหวัง you don't need to do that.
หวังว่าเราจะไม่ต้องทำแบบนั้น
24:14
Some people say you shouldn'tไม่ควร even work on the insuranceประกันภัย policyนโยบาย
บางคนบอกว่าเราไม่ควรแม้แต่จะมีนโยบายประกันภัย
24:16
because it mightอาจ make you lazyสันหลังยาว,
เพราะมันทำให้เราเฉื่อยแฉะ
24:18
that you'llคุณจะ keep eatingการรับประทานอาหาร because you know heartหัวใจ surgeryศัลยกรรม will be there to saveประหยัด you.
ที่เรากินกันไม่บันยะบันยังก็เพราะเรารู้ว่าการผ่าตัดหัวใจสามารถรักษาเราได้
24:20
I'm not sure that's wiseฉลาด, givenรับ the importanceความสำคัญ of the problemปัญหา,
ผมไม่ค่อยแน่ใจว่านั่นเป็นวิธีที่ฉลาด ถ้าวัดกันที่ความสำคัญของปัญหา
24:24
but there's now the geoengineeringgeoengineering discussionการสนทนา
แต่เดี๋ยวนี้เขาก็มีการพูดกันถึงภูมิวิศวกรรม
24:27
about -- should that be in the back pocketกระเป๋าเสื้อ in caseกรณี things happenเกิดขึ้น fasterได้เร็วขึ้น,
ทำนองว่า ควรเป็นตัวเลือกสำรองไว้เผื่อสถานการณ์เลวร้ายเร็วกว่าที่คิด
24:31
or this innovationนวัตกรรม goesไป a lot slowerช้าลง than we expectคาดหวัง?
หรือถ้าหากนวัตกรรมนี้ใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้เยอะ
24:35
CACA: Climateภูมิอากาศ skepticsคลางแคลง: If you had a sentenceประโยค or two to say to them,
คริส: คนที่ยังแคลงใจเกี่ยวกับโลกร้อน ถ้าคุณพูดกับพวกเขาได้ประโยคสองประโยค
24:40
how mightอาจ you persuadeชักชวน them that they're wrongไม่ถูกต้อง?
คุณจะโน้มน้าวยังไงให้พวกเขายอมรับว่าพวกเขาเข้าใจผิด
24:45
BGBG: Well, unfortunatelyน่าเสียดาย, the skepticsคลางแคลง come in differentต่าง campsค่าย.
บิลล์: อืม โชคร้ายที่ว่าคนที่แคลงใจเกี่ยวกับโลกร้อนมีหลายกลุ่มหลายพวก
24:50
The onesคน who make scientificวิทยาศาสตร์ argumentsข้อโต้แย้ง are very fewน้อย.
พวกที่ถกกันด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มีอยู่น้อยมากครับ
24:54
Are they sayingคำพูด that there's negativeเชิงลบ feedbackข้อเสนอแนะ effectsผลกระทบ
พวกเขาบอกด้วยหรือเปล่าว่ามีผลกระทบย้อนกลับแบบถดถอย
24:58
that have to do with cloudsเมฆ that offsetสาขา things?
ที่เกี่ยวกับกลุ่มก้อนเมฆที่ไปชดเชยความร้อน?
25:01
There are very, very fewน้อย things that they can even say
มีอะไรน้อยมากๆที่พวกเขาหยิบยกมาพูดได้
25:03
there's a chanceโอกาส in a millionล้าน of those things.
แล้วอะไรพวกนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ของนู่นนี่เยอะแยะมากมาย
25:06
The mainหลัก problemปัญหา we have here, it's kindชนิด of like AIDSเอดส์.
ปัญหาหลักที่เรามีอยู่ตอนนี้จะคล้ายกับกรณีของโรคเอดส์
25:09
You make the mistakeผิดพลาด now, and you payจ่ายเงิน for it a lot laterต่อมา.
ถ้าเราทำผิดพลาดตอนนี้ เราต้องชดใช้ในภายหลังมากมาย
25:12
And so, when you have all sortsทุกประเภท of urgentด่วน problemsปัญหาที่เกิดขึ้น,
ดังนั้น เมื่อเรามีปัญหาจำเป็นเร่งด่วนทุกรูปแบบ
25:16
the ideaความคิด of takingการ painความเจ็บปวด now that has to do with a gainได้รับ laterต่อมา,
แนวคิดว่ารับความเจ็บปวดตอนนี้ที่จะได้กลับมาเป็นสิ่งที่ดีกว่าในภายหลัง
25:20
and a somewhatค่อนข้าง uncertainไม่แน่ใจ painความเจ็บปวด thing --
กับอะไรที่เป็นความเจ็บปวดที่ไม่แน่ไม่นอน
25:23
in factความจริง, the IPCCIPCC reportรายงาน, that's not necessarilyจำเป็นต้อง the worstแย่ที่สุด caseกรณี,
อันที่จริงแล้ว จากรายงานของไอพีซีซี (IPCC) นั่นก็ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นกรณีที่เลวร้ายที่สุด
25:26
and there are people in the richรวย worldโลก who look at IPCCIPCC
มีคนจากประเทศที่ร่ำรวยแล้วที่ดูรายงานของไอพีซีซี
25:32
and say, "OK, that isn't that bigใหญ่ of a dealจัดการ."
แล้วบอกว่า ก็หยวนๆนะ ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไร
25:34
The factความจริง is it's that uncertainไม่แน่ใจ partส่วนหนึ่ง that should moveย้าย us towardsไปทาง this.
ความเป็นจริงก็คือ มันมีส่วนที่ไม่แน่นอนร่วมอยู่ด้วยที่ควรจะผลักดันพวกเราไปทางนี้
25:38
But my dreamฝัน here is that, if you can make it economicด้านเศรษฐกิจ,
แต่ความฝันของผมก็คือว่า เราทำได้แบบคุ้มทุนด้วย
25:42
and meetพบกัน the COCO2 constraintsข้อ จำกัด,
และก็อยู่ในขีดจำกัดของการปล่อย CO2 ด้วย
25:45
then the skepticsคลางแคลง say, "OK,
พวกที่แคลงใจเรื่องโลกร้อนก็จะบอกอีกว่า ก็โอเค
25:47
I don't careการดูแล that it doesn't put out COCO2,
ฉันไม่สนใจหรอกว่ามันจะไม่ปล่อย CO2
25:49
I kindชนิด of wishประสงค์ it did put out COCO2,
ฉันติดจะหวังด้วยซ้ำว่ามันจะปล่อย CO2
25:51
but I guessเดา I'll acceptยอมรับ it because it's cheaperราคาถูกกว่า than what's come before."
แต่ฉันว่าฉันก็พอจะยอมรับได้นะเพราะว่ามันถูกกว่าอะไรที่มีมาก่อน
25:53
(Applauseการปรบมือ)
(เสียงปรบมือ)
25:57
CACA: And so, that would be your responseคำตอบ to the BjornBjorn LomborgLomborg argumentการโต้เถียง,
คริส: ถ้างั้น คุณจะมีข้อโต้ตอบยังไงกับคำแถลงของบิจอร์น ลอมบอร์ก (Bjorn Lomborg)
26:01
that basicallyเป็นพื้น if you spendใช้จ่าย all this energyพลังงาน tryingพยายาม to solveแก้ the COCO2 problemปัญหา,
ที่ว่า โดยแท้จริงแล้วถ้าเราใช้พลังงานทั้งหมดเพื่อพยายามแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ CO2
26:05
it's going to take away all your other goalsเป้าหมาย
ก็จะทำให้เราูสูญเสียเป้าหมายอื่นๆทั้งหมด
26:09
of tryingพยายาม to ridกำจัด the worldโลก of povertyความยากจน and malariaมาลาเรีย and so forthออกมา,
ที่เราพยายามแก้ไขให้โลกหมดไปจากปัญหาความยากจน มาลาเรีย และอื่นๆ
26:11
it's a stupidโง่ wasteของเสีย of the Earth'sโลก resourcesทรัพยากร to put moneyเงิน towardsไปทาง that
(และที่ว่า) นับเป็นความสูญเสียทรัพยากรโลกอย่างไม่ชาญฉลาดเลยที่จะใช้เงินไปในทางนั้น
26:14
when there are better things we can do.
ในเมื่อเราใช้ทำให้สิ่งอื่นที่ดีกว่าได้
26:18
BGBG: Well, the actualที่จริง spendingการใช้จ่าย on the R&D pieceชิ้น --
บิลล์: งบประมาณวิจัยพัฒนาจริงๆแล้ว
26:20
say the U.S. should spendใช้จ่าย 10 billionพันล้าน a yearปี more than it is right now --
เอาว่าสหรัฐอเมริกาควรจะเพิ่มงบมากกว่าที่ใช้อยู่ตอนนี้อีกหมื่นล้านดอลลาร์ต่อปี
26:23
it's not that dramaticน่าทึ่ง.
นี่ไม่ใช่อะไรที่มากเกินไปนะครับ
26:27
It shouldn'tไม่ควร take away from other things.
แล้วก็ไม่ใช่อะไรที่ควรไปเอามาจากส่วนอื่นด้วย
26:29
The thing you get into bigใหญ่ moneyเงิน on, and this, reasonableเหมาะสม people can disagreeไม่เห็นด้วย,
พอเป็นเรื่องที่ต้องใช้งบสูงมากๆ แล้วก็นี่ คนที่เขามีเหตุมีผลอาจจะไม่เห็นด้วย
26:31
is when you have something that's non-economicไม่ใช่ทางเศรษฐกิจ and you're tryingพยายาม to fundกองทุน that --
ก็เมื่อเป็นเรื่องที่ทำแล้วไม่คุ้มทุนแล้วเราก็ยังพยายามลงทุนทำอีก
26:34
that, to me, mostlyส่วนใหญ่ is a wasteของเสีย.
สำหรับผม แบบนั้นแทบจะเรียกว่าสูญเปล่า
26:37
Unlessเว้นแต่ you're very closeปิด and you're just fundingการระดมทุน the learningการเรียนรู้ curveเส้นโค้ง
ยกเว้นว่าเราอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วเราก็ลงทุนให้เกิดการเรียนรู้ตรงนั้นพอดี
26:40
and it's going to get very cheapถูก,
ซึ่งในที่สุดก็จะกลายเป็นว่าต้นทุนถูกมาก
26:43
I believe we should try more things that have a potentialที่อาจเกิดขึ้น
ผมเชื่อนะครับว่าเราควรจะลองหลายๆอย่างที่มีศักยภาพ
26:45
to be farห่างไกล lessน้อยกว่า expensiveแพง.
ที่จะมีราคา่ถูกลงไปกว่ามาก
26:49
If the trade-offการออก you get into is, "Let's make energyพลังงาน superซุปเปอร์ expensiveแพง,"
ถ้าสิ่งที่เราต้องแลกมาเป็นแบบว่า มาผลิตพลังงานให้ราคาแพงสุดๆกันเถอะ
26:51
then the richรวย can affordจ่าย that.
ถึงงั้น คนมีฐานะก็จ่ายได้อยู่ดี
26:56
I mean, all of us here could payจ่ายเงิน fiveห้า timesครั้ง as much for our energyพลังงาน
ผมว่า พวกเราทั้งหมดที่นี่สามารถจ่ายค่าพลังงานได้มากกว่านี้ได้อีก 5 เท่า
26:58
and not changeเปลี่ยนแปลง our lifestyleวิถีการดำเนินชีวิต.
โดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบชีวิต
27:01
The disasterภัยพิบัติ is for that two billionพันล้าน.
หายนะจะไปตกกับคนอีกสองพันล้านคนโน่น
27:03
And even LomborgLomborg has changedการเปลี่ยนแปลง.
และแม้แต่ ลอมบอร์ก ก็เปลี่ยน
27:05
His shtickshtick now is, "Why isn't the R&D gettingได้รับ more discussedกล่าวถึง?"
จุดยืนของเขาตอนนี้จะเป็นว่า ทำไมถึงไม่ถกประเด็นวิจัยและพัฒนาให้มากกว่านี้
27:07
He's still, because of his earlierก่อน stuffสิ่ง,
แต่เขายังคง เพราะคำแถลงก่อนหน้านี้ของเขา
27:12
still associatedที่เกี่ยวข้อง with the skepticขี้ระแวง campค่าย,
เขายังคงเกี่ยวดองกับพวกที่แคลงใจเรื่องโลกร้อน
27:14
but he's realizedตระหนัก that's a prettyน่ารัก lonelyเหงา campค่าย,
แต่เขาได้ตระหนักแล้วว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างโดดเดี่ยว
27:16
and so, he's makingการทำ the R&D pointจุด.
ดังนั้น เขาก็เลยยกประเด็นเรื่องวิจัยและพัฒนาขึ้นมา
27:19
And so there is a threadด้าย of something that I think is appropriateเหมาะสม.
เพราะฉะนั้น มีหัวข้อที่ผมคิดว่ามีความเหมาะสม
27:22
The R&D pieceชิ้น, it's crazyบ้า how little it's fundedได้รับการสนับสนุน.
ก็คือการวิัจัยและพัฒนา เป็นเรื่องไม่เข้าท่าเลยที่งบสนับสนุนช่างน้อยแสนน้อย
27:27
CACA: Well Billบิล, I suspectสงสัย I speakพูด on the behalfตัวแทน of mostมากที่สุด people here
คริส: โอเคครับคุณบิลล์ ผมเดาว่าผมพูดแทนท่านผู้ฟังที่นี่
27:30
to say I really hopeหวัง your wishประสงค์ comesมา trueจริง. Thank you so much.
ผมจะบอกว่า ผมหวังจริงๆครับว่าความประสงค์ของคุณจะเป็นความจริง ขอบคุณมากครับ
27:33
BGBG: Thank you.
บิลล์: ขอบคุณครับ
27:36
(Applauseการปรบมือ)
(เสียงปรบมือ)
27:38
Translated by Heartfelt Grace
Reviewed by Sritala Dhanasarnsombut

▲Back to top

About the speaker:

Bill Gates - Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation.

Why you should listen

Bill Gates is the founder and former CEO of Microsoft. A geek icon, tech visionary and business trailblazer, Gates' leadership -- fueled by his long-held dream that millions might realize their potential through great software -- made Microsoft a personal computing powerhouse and a trendsetter in the Internet dawn. Whether you're a suit, chef, quant, artist, media maven, nurse or gamer, you've probably used a Microsoft product today.

In summer of 2008, Gates left his day-to-day role with Microsoft to focus on philanthropy. Holding that all lives have equal value (no matter where they're being lived), the Bill and Melinda Gates Foundation has now donated staggering sums to HIV/AIDS programs, libraries, agriculture research and disaster relief -- and offered vital guidance and creative funding to programs in global health and education. Gates believes his tech-centric strategy for giving will prove the killer app of planet Earth's next big upgrade.

Read a collection of Bill and Melinda Gates' annual letters, where they take stock of the Gates Foundation and the world. And follow his ongoing thinking on his personal website, The Gates Notes. His new paper, "The Next Epidemic," is published by the New England Journal of Medicine.

More profile about the speaker
Bill Gates | Speaker | TED.com