ABOUT THE SPEAKER
Bill Gates - Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation.

Why you should listen

Bill Gates is the founder and former CEO of Microsoft. A geek icon, tech visionary and business trailblazer, Gates' leadership -- fueled by his long-held dream that millions might realize their potential through great software -- made Microsoft a personal computing powerhouse and a trendsetter in the Internet dawn. Whether you're a suit, chef, quant, artist, media maven, nurse or gamer, you've probably used a Microsoft product today.

In summer of 2008, Gates left his day-to-day role with Microsoft to focus on philanthropy. Holding that all lives have equal value (no matter where they're being lived), the Bill and Melinda Gates Foundation has now donated staggering sums to HIV/AIDS programs, libraries, agriculture research and disaster relief -- and offered vital guidance and creative funding to programs in global health and education. Gates believes his tech-centric strategy for giving will prove the killer app of planet Earth's next big upgrade.

Read a collection of Bill and Melinda Gates' annual letters, where they take stock of the Gates Foundation and the world. And follow his ongoing thinking on his personal website, The Gates Notes. His new paper, "The Next Epidemic," is published by the New England Journal of Medicine.

More profile about the speaker
Bill Gates | Speaker | TED.com
TED2010

Bill Gates: Innovating to zero!

Bill Gates despre energie: Inovând spre zero!

Filmed:
4,756,430 views

La TED2010, Bill Gates dezvăluie viziunea lui despre viitorul energetic al lumii, descriind nevoia de "miracole" pentru a evita o catastrofă planetară și explicând de ce el susține un tip de reactor nuclear cu totul diferit. Scopul necesar? Emisii de carbon zero la nivel global până în 2050.
- Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:16
I'm going to talk todayastăzi about energyenergie and climateclimat.
0
1000
4000
Voi vorbi astăzi despre energie și climă.
00:20
And that mightar putea seempărea a bitpic surprisingsurprinzător because
1
5000
2000
Și asta poate părea puțin surprinzător pentru că
00:22
my full-timecu normă întreagă work at the FoundationFundaţia is mostlyMai ales about vaccinesvaccinuri and seedssemințe,
2
7000
5000
munca mea cu normă întreagă la fundație este legată în mare parte de vaccinuri și semințe,
00:27
about the things that we need to inventinventa and deliverlivra
3
12000
3000
de lucrurile pe care e nevoie să le inventăm și livrăm
00:30
to help the poorestcele mai sărace two billionmiliard livetrăi better livesvieți.
4
15000
5000
pentru a-i ajuta pe cei mai săraci două miliarde să trăiască mai bine.
00:35
But energyenergie and climateclimat are extremelyextrem importantimportant to these people --
5
20000
5000
Dar energia și clima sunt extrem de importante pentru acești oameni,
00:40
in factfapt, more importantimportant than to anyoneoricine elsealtfel on the planetplanetă.
6
25000
5000
chiar mai importante decât pentru oricine altcineva de pe planetă.
00:45
The climateclimat gettingobtinerea worsemai rau meansmijloace that manymulți yearsani, theiral lor cropsculturi won'tnu va growcrește:
7
30000
5000
Înrăutățirea climei înseamnă că mulți ani recoltele lor nu vor mai crește.
00:50
There will be too much rainploaie, not enoughdestul rainploaie,
8
35000
3000
Va fi prea multă ploaie, nu va fi destulă ploaie.
00:53
things will changeSchimbare in waysmoduri
9
38000
2000
Lucrurile se vor schimba în moduri
00:55
that theiral lor fragilefragil environmentmediu inconjurator simplypur şi simplu can't supporta sustine.
10
40000
4000
pe care mediul lor fragil pur și simplu nu le poate îndura.
00:59
And that leadsOportunitati to starvationfoame, it leadsOportunitati to uncertaintyincertitudine, it leadsOportunitati to unrestnelinişte.
11
44000
5000
Iar asta duce la foamete. Duce la nesiguranță. Duce la neliniște.
01:04
So, the climateclimat changesschimbări will be terribleteribil for them.
12
49000
4000
Schimbările climatice vor fi groaznice pentru ei.
01:08
AlsoDe asemenea, the pricePreț of energyenergie is very importantimportant to them.
13
53000
3000
De asemenea, prețul energiei este foarte important pentru ei.
01:11
In factfapt, if you could pickalege just one thing to lowerinferior the pricePreț of,
14
56000
3000
De fapt, dacă am putea alege un singur lucru căruia să-i scădem prețul
01:14
to reducereduce povertysărăcie, by fardeparte you would pickalege energyenergie.
15
59000
4000
pentru a reduce sărăcia, am alege de departe energia.
01:18
Now, the pricePreț of energyenergie has come down over time.
16
63000
4000
Ei, prețul energiei s-a redus în timp.
01:22
Really advancedavansat civilizationcivilizaţie is basedbazat on advancesavans in energyenergie.
17
67000
6000
Chiar așa, civilizația avansată e bazată pe progresul energetic.
01:28
The coalcărbune revolutionrevoluţie fueledalimentat the IndustrialIndustriale RevolutionRevoluţia,
18
73000
4000
Revoluția cărbunelui a alimentat revoluția industrială
01:32
and, even in the 1900s we'vene-am seenvăzut a very rapidrapid declinedeclin in the pricePreț of electricityelectricitate,
19
77000
6000
și chiar în anii 1990 prețul electricității a cunoscut un declin rapid
01:38
and that's why we have refrigeratorsfrigidere, air-conditioningaer conditionat,
20
83000
3000
și de aceea avem frigidere, aer condiționat,
01:41
we can make modernmodern materialsmateriale and do so manymulți things.
21
86000
4000
putem crea materiale moderne și face atâtea lucruri.
01:45
And so, we're in a wonderfulminunat situationsituatie with electricityelectricitate in the richbogat worldlume.
22
90000
7000
Și astfel suntem într-o situație minunată în ceea ce privește electricitatea în lumea bogată.
01:52
But, as we make it cheapermai ieftin -- and let's go for makingluare it twicede două ori as cheapieftin --
23
97000
7000
Dar, odată ce o facem mai ieftină — și să încercăm s-o facem de două ori mai ieftină —
01:59
we need to meetîntâlni a newnou constraintconstrângere,
24
104000
2000
trebuie să respectăm o nouă constrângere,
02:01
and that constraintconstrângere has to do with COCO2.
25
106000
4000
iar această constrângere are de-a face cu CO2.
02:05
COCO2 is warmingîncălzire the planetplanetă,
26
110000
3000
CO2 încălzește planeta,
02:08
and the equationecuaţie on COCO2 is actuallyde fapt a very straightforwardsimplu one.
27
113000
6000
iar ecuația privitoare la CO2 este chiar una foarte simplă.
02:14
If you sumsumă up the COCO2 that getsdevine emittedemise,
28
119000
4000
Dacă adunăm cantitățile de CO2 emise,
02:18
that leadsOportunitati to a temperaturetemperatura increasecrește,
29
123000
3000
acest lucru duce la o creștere a temperaturii,
02:21
and that temperaturetemperatura increasecrește leadsOportunitati to some very negativenegativ effectsefecte:
30
126000
4000
iar creșterea de temperatură duce la niște efecte foarte negative.
02:25
the effectsefecte on the weathervreme; perhapspoate worsemai rau, the indirectindirecte effectsefecte,
31
130000
3000
Efectele asupra vremii și, poate mai grav, efectele indirecte
02:28
in that the naturalnatural ecosystemsecosisteme can't adjustregla to these rapidrapid changesschimbări,
32
133000
5000
așa încât ecosistemele naturale nu se pot adapta acestor schimbări rapide,
02:33
and so you get ecosystemecosistem collapsesse prăbuşeşte.
33
138000
3000
și așa se ajunge la colapsul ecosistemului.
02:36
Now, the exactcorect amountCantitate of how you mapHartă
34
141000
3000
Ei, măsura exactă a corelării
02:39
from a certainanumit increasecrește of COCO2 to what temperaturetemperatura will be
35
144000
4000
dintre creșterea CO2 și creșterea temperaturii
02:43
and where the positivepozitiv feedbacksfeedback-uri are,
36
148000
2000
și unde există reacții inverse pozitive,
02:45
there's some uncertaintyincertitudine there, but not very much.
37
150000
3000
încă mai are o oarecare incertitudine, dar nu foarte mare.
02:48
And there's certainlycu siguranță uncertaintyincertitudine about how badrău those effectsefecte will be,
38
153000
3000
Și există cu siguranță incertitudine despre cât de grave vor fi aceste efecte,
02:51
but they will be extremelyextrem badrău.
39
156000
3000
dar ele vor fi extrem de grave.
02:54
I askedîntrebă the toptop scientistsoamenii de știință on this severalmai mulți timesori:
40
159000
2000
Am întrebat oamenii de știință marcanți, în repetate rânduri:
02:56
Do we really have to get down to nearaproape zerozero?
41
161000
3000
chiar trebuie să ajungem aproape de zero?
02:59
Can't we just cuta taia it in halfjumătate or a quartersfert?
42
164000
3000
Nu putem să reducem la jumătate sau la un sfert?
03:02
And the answerRăspuns is that untilpana cand we get nearaproape to zerozero,
43
167000
4000
Iar răspunsul este că, până nu vom ajunge aproape de zero,
03:06
the temperaturetemperatura will continuecontinua to risecreştere.
44
171000
2000
temperatura va continua să crească.
03:08
And so that's a bigmare challengeprovocare.
45
173000
2000
Așa că avem în față o mare problemă.
03:10
It's very differentdiferit than sayingzicală "We're a twelve-foot-highdoisprezece-picior-mare truckcamion tryingîncercat to get undersub a ten-footzece-picior bridgepod,
46
175000
5000
Nu e totuna cu un camion înalt de 4 m care trebuie să treacă pe sub un pod de 3 m
03:15
and we can just sortfel of squeezestoarce undersub."
47
180000
3000
și pe care l-am putea cumva turti încât să treacă.
03:18
This is something that has to get to zerozero.
48
183000
4000
Aici avem ceva ce trebuie redus la zero.
03:22
Now, we put out a lot of carboncarbon dioxidebioxid everyfiecare yearan,
49
187000
4000
Ei, noi emitem o grămadă de dioxid de carbon în fiecare an,
03:26
over 26 billionmiliard tonstone.
50
191000
2000
peste 26 de miliarde de tone.
03:28
For eachfiecare AmericanAmerican, it's about 20 tonstone;
51
193000
4000
Pentru fiecare american sunt aproximativ 20 de tone.
03:32
for people in poorsărac countriesțări, it's lessMai puțin than one tontona.
52
197000
3000
Pentru oamenii din țările sărace este mai puțin de o tonă.
03:35
It's an averagein medie of about fivecinci tonstone for everyonetoata lumea on the planetplanetă.
53
200000
4000
În medie la nivelul planetei sunt vreo cinci tone pentru fiecare om.
03:39
And, somehowoarecum, we have to make changesschimbări
54
204000
2000
Și, cumva, trebuie să facem schimbări
03:41
that will bringaduce that down to zerozero.
55
206000
3000
care să reducă asta la zero.
03:44
It's been constantlymereu going up.
56
209000
2000
A crescut constant.
03:46
It's only variousvariat economiceconomic changesschimbări that have even flattenedturtit it at all,
57
211000
5000
Numai diferite schimbări economice au produs o oarecare stabilizare,
03:51
so we have to go from rapidlyrapid risingîn creștere
58
216000
3000
așa că trebuie să trecem de la o creștere rapidă
03:54
to fallingcădere, and fallingcădere all the way to zerozero.
59
219000
3000
la scădere, și scădere până la zero.
03:57
This equationecuaţie has fourpatru factorsfactori,
60
222000
2000
Ecuația are patru factori.
03:59
a little bitpic of multiplicationmultiplicare:
61
224000
2000
Puțină înmulțire.
04:01
So, you've got a thing on the left, COCO2, that you want to get to zerozero,
62
226000
3000
Deci, avem ceva în stânga, CO2, care vrem să fie ajungă la zero,
04:04
and that's going to be basedbazat on the numbernumăr of people,
63
229000
4000
iar asta se va baza pe numărul de oameni,
04:08
the servicesServicii eachfiecare person'spersoane usingutilizând on averagein medie,
64
233000
3000
serviciile pe care fiecare persoană le folosește în medie,
04:11
the energyenergie on averagein medie for eachfiecare serviceserviciu,
65
236000
3000
energia medie pentru fiecare serviciu
04:14
and the COCO2 beingfiind put out perpe unitunitate of energyenergie.
66
239000
4000
și CO2-ul emis pe unitatea de energie.
04:18
So, let's look at eachfiecare one of these
67
243000
2000
Hai să ne uităm la fiecare dintre ele
04:20
and see how we can get this down to zerozero.
68
245000
4000
și să vedem cum putem ajunge la zero.
04:24
ProbablyProbabil, one of these numbersnumerele is going to have to get prettyfrumos nearaproape to zerozero.
69
249000
4000
Probabil unul dintre aceste numere va trebui să se apropie destul de mult de zero.
04:28
Now that's back from highînalt schoolşcoală algebraalgebră,
70
253000
3000
Ei, asta e din algebra de liceu,
04:31
but let's take a look.
71
256000
2000
dar hai să aruncăm o privire.
04:33
First, we'vene-am got populationpopulație.
72
258000
2000
Mai întâi avem populația.
04:35
The worldlume todayastăzi has 6.8 billionmiliard people.
73
260000
3000
Ei, lumea are astăzi 6,8 miliarde de oameni.
04:38
That's headedintitulat up to about ninenouă billionmiliard.
74
263000
2000
Se îndreaptă spre aproximativ nouă miliarde.
04:40
Now, if we do a really great jobloc de munca on newnou vaccinesvaccinuri,
75
265000
4000
Ei, dacă facem o treabă grozavă cu vaccinurile noi,
04:44
healthsănătate careîngrijire, reproductivereproducere healthsănătate servicesServicii,
76
269000
2000
serviciile medicale și de sănătate reproductivă,
04:46
we could lowerinferior that by, perhapspoate, 10 or 15 percentla sută,
77
271000
4000
am putea să scădem asta cu poate 10 sau 15 la sută,
04:50
but there we see an increasecrește of about 1.3.
78
275000
4000
dar aici vedem o creștere de aproximativ 1,3.
04:54
The secondal doilea factorfactor is the servicesServicii we use.
79
279000
3000
Al doilea factor sunt serviciile pe care le folosim.
04:57
This encompasses, acoperă everything:
80
282000
2000
Asta include totul,
04:59
the foodalimente we eatmânca, clothingîmbrăcăminte, TVTV, heatingIncalzi.
81
284000
4000
mâncarea pe care o mâncăm, îmbrăcămintea, televiziunea, încălzirea.
05:03
These are very good things:
82
288000
3000
Astea sunt lucruri foarte bune
05:06
gettingobtinerea ridscăpa of povertysărăcie meansmijloace providingfurnizarea these servicesServicii
83
291000
3000
și a scăpa de sărăcie înseamnă a oferi aceste servicii
05:09
to almostaproape everyonetoata lumea on the planetplanetă.
84
294000
2000
aproape oricui de pe planetă.
05:11
And it's a great thing for this numbernumăr to go up.
85
296000
4000
Și este un lucru grozav ca acest număr să crească.
05:15
In the richbogat worldlume, perhapspoate the toptop one billionmiliard,
86
300000
2000
În lumea bogată, poate în primul miliard,
05:17
we probablyprobabil could cuta taia back and use lessMai puțin,
87
302000
2000
probabil că am putea să ne limităm și să folosim mai puțin,
05:19
but everyfiecare yearan, this numbernumăr, on averagein medie, is going to go up,
88
304000
4000
dar în fiecare an, această cifră, în medie, va crește,
05:23
and so, over all, that will more than doubledubla
89
308000
4000
așa că, în general, serviciile oferite fiecărei persoane
05:27
the servicesServicii deliveredlivrat perpe personpersoană.
90
312000
3000
vor crește de peste două ori.
05:30
Here we have a very basicde bază serviceserviciu:
91
315000
2000
Aici avem un serviciu foarte elementar.
05:32
Do you have lightingiluminat in your housecasă to be ablecapabil to readcitit your homeworkteme pentru acasă?
92
317000
3000
Aveți lumină în casă pentru a vă putea citi temele?
05:35
And, in factfapt, these kidscopii don't, so they're going out
93
320000
2000
Ei bine, acești copii nu au, așa că ies afară
05:37
and readingcitind theiral lor schoolşcoală work undersub the streetstradă lampslămpi.
94
322000
4000
și-și citesc temele la lumina becurilor de la stâlpi.
05:42
Now, efficiencyeficienţă, E, the energyenergie for eachfiecare serviceserviciu,
95
327000
4000
Apoi eficiența, E, energia pentru fiecare serviciu,
05:46
here finallyin sfarsit we have some good newsștiri.
96
331000
2000
aici avem în sfârșit ceva vești bune.
05:48
We have something that's not going up.
97
333000
2000
Avem ceva ce nu crește.
05:50
ThroughPrin variousvariat inventionsinventii and newnou waysmoduri of doing lightingiluminat,
98
335000
3000
Prin diferite invenții și moduri de iluminare,
05:53
throughprin differentdiferit typestipuri of carsautoturisme, differentdiferit waysmoduri of buildingclădire buildingsclădiri --
99
338000
5000
prin diferite tipuri de mașini, diferite moduri de a construi clădiri,
05:58
there are a lot of servicesServicii where you can bringaduce
100
343000
3000
există multe servicii unde poți reduce
06:01
the energyenergie for that serviceserviciu down quitedestul de substantiallysubstanţial.
101
346000
4000
energia pentru acel serviciu destul de substanțial,
06:05
Some individualindividual servicesServicii even bringaduce it down by 90 percentla sută.
102
350000
3000
în cazul anumitor servicii, chiar cu până la 90 la sută.
06:08
There are other servicesServicii like how we make fertilizerîngrăşământ,
103
353000
3000
Există alte servicii, de exemplu cum facem îngrășământ
06:11
or how we do airaer transporttransport,
104
356000
2000
sau cum facem transportul aerian,
06:13
where the roomscamere for improvementîmbunătăţire are fardeparte, fardeparte lessMai puțin.
105
358000
4000
unde e mult mai puțin loc pentru îmbunătățiri.
06:17
And so, overallper total here, if we're optimisticoptimist,
106
362000
2000
Așa că, în medie, dacă suntem optimiști,
06:19
we mayMai get a reductionreducere of a factorfactor of threeTrei to even, perhapspoate, a factorfactor of sixşase.
107
364000
7000
s-ar putea să obținem o reducere de trei până la, poate, șase ori.
06:26
But for these first threeTrei factorsfactori now,
108
371000
3000
Dar pentru acești trei factori de până acum,
06:29
we'vene-am goneplecat from 26 billionmiliard to, at bestCel mai bun, maybe 13 billionmiliard tonstone,
109
374000
5000
ajungem de la 26 de miliarde la, în cel mai bun caz, poate 13 miliarde de tone,
06:34
and that just won'tnu va cuta taia it.
110
379000
2000
iar asta nu e suficient.
06:36
So let's look at this fourthAl patrulea factorfactor --
111
381000
2000
Așa că hai să ne uităm la al patrulea factor
06:38
this is going to be a keycheie one --
112
383000
2000
— acesta va fi un factor cheie —
06:40
and this is the amountCantitate of COCO2 put out perpe eachfiecare unitunitate of energyenergie.
113
385000
6000
care este cantitatea de CO2 emisă pe unitatea de energie.
06:46
And so the questionîntrebare is: Can you actuallyde fapt get that to zerozero?
114
391000
4000
Iar întrebarea este: chiar se poate să o reducem la zero?
06:50
If you burna arde coalcărbune, no.
115
395000
2000
Dacă arzi cărbune, nu.
06:52
If you burna arde naturalnatural gasgaz, no.
116
397000
2000
Dacă arzi gaz natural, nu.
06:54
AlmostAproape everyfiecare way we make electricityelectricitate todayastăzi,
117
399000
3000
Aproape fiecare metodă de a produce electricitate astăzi,
06:57
exceptcu exceptia for the emergingîn curs de dezvoltare renewablesenergiile regenerabile and nuclearnuclear, putsputs out COCO2.
118
402000
6000
cu excepția metodelor regenerabile emergente și nucleare, emană CO2.
07:03
And so, what we're going to have to do at a globalglobal scalescară,
119
408000
3000
Ceea ce va trebui să facem la scară globală,
07:06
is createcrea a newnou systemsistem.
120
411000
3000
este să creăm un nou sistem.
07:09
And so, we need energyenergie miraclesminuni.
121
414000
2000
Deci, avem nevoie de miracole ale energiei.
07:11
Now, when I use the termtermen "miraclemiracol," I don't mean something that's impossibleimposibil.
122
416000
4000
Ei, când folosesc termenul miracol, nu mă refer la ceva ce este imposibil.
07:15
The microprocessormicroprocesor is a miraclemiracol. The personalpersonal computercomputer is a miraclemiracol.
123
420000
5000
Microprocesorul este un miracol. Calculatorul personal este un miracol.
07:20
The InternetInternet and its servicesServicii are a miraclemiracol.
124
425000
3000
Internetul și serviciile lui sunt un miracol.
07:23
So, the people here have participateda participat in the creationcreare of manymulți miraclesminuni.
125
428000
5000
Oamenii de aici au contribuit la crearea multor miracole.
07:28
UsuallyDe obicei, we don't have a deadlinetermen limita,
126
433000
2000
În mod normal nu avem un termen,
07:30
where you have to get the miraclemiracol by a certainanumit dateData.
127
435000
2000
ca să obții un miracol până la o dată anume.
07:32
UsuallyDe obicei, you just kinddrăguț of standstand by, and some come alongde-a lungul, some don't.
128
437000
4000
În mod normal doar aștepți și unele vin, unele nu.
07:36
This is a casecaz where we actuallyde fapt have to driveconduce at fulldeplin speedviteză
129
441000
4000
Acesta e un caz în care chiar trebuie să accelerăm la maximum
07:40
and get a miraclemiracol in a prettyfrumos tightstrâmt timelinecronologie.
130
445000
5000
și să obținem un miracol într-un interval destul de scurt.
07:45
Now, I thought, "How could I really capturecaptură this?
131
450000
3000
M-am gândit: oare cum aș putea zugrăvesc ideea?
07:48
Is there some kinddrăguț of naturalnatural illustrationilustrare,
132
453000
2000
Există vreo ilustrare naturală,
07:50
some demonstrationdemonstrație that would grabapuca people'soamenii lui imaginationimaginație here?"
133
455000
5000
vreo demonstrație care ar putea stimula imaginația oamenilor?
07:55
I thought back to a yearan agoîn urmă when I broughtadus mosquitosţânţarii,
134
460000
4000
M-am gândit că anul trecut am adus țânțari
07:59
and somehowoarecum people enjoyedsa bucurat that.
135
464000
2000
și se pare că unora le-a plăcut.
08:01
(LaughterRâs)
136
466000
2000
(Râsete)
08:03
It really got them involvedimplicat in the ideaidee of,
137
468000
3000
Chiar i-a implicat în ideea că,
08:06
you know, there are people who livetrăi with mosquitosţânţarii.
138
471000
3000
știți, sunt oameni care trăiesc cu țânțari.
08:09
So, with energyenergie, all I could come up with is this.
139
474000
5000
Ei, cu energia, tot ce am putut găsi a fost asta.
08:14
I decideda decis that releasingeliberarea fireflieslicuricii
140
479000
3000
M-am gândit să dau drumul câtorva licurici
08:17
would be my contributioncontribuţie to the environmentmediu inconjurator here this yearan.
141
482000
4000
și asta să fie contribuția mea la mediul de aici în acest an.
08:21
So here we have some naturalnatural fireflieslicuricii.
142
486000
3000
Așa că aici avem niște licurici naturali.
08:24
I'm told they don't bitemușca; in factfapt, they mightar putea not even leavepărăsi that jarborcan.
143
489000
3000
Mi s-a spus că nu mușcă. De fapt s-ar putea să nici nu iasă din borcan.
08:27
(LaughterRâs)
144
492000
3000
(Râsete)
08:30
Now, there's all sortsfelul of gimmickyínşelătoare solutionssoluţii like that one,
145
495000
5000
Ei, există tot felul de soluții șmechere ca aceasta,
08:35
but they don't really addadăuga up to much.
146
500000
2000
dar ele n-au cine știe ce valoare.
08:37
We need solutionssoluţii -- eitherfie one or severalmai mulți --
147
502000
4000
Avem nevoie de soluții, una sau mai multe,
08:41
that have unbelievablenecrezut scalescară
148
506000
4000
care au o scară incredibilă
08:45
and unbelievablenecrezut reliabilityfiabilitate,
149
510000
2000
și sunt de mare încredere
08:47
and, althoughcu toate ca there's manymulți directionsdirectii people are seekingcăutare,
150
512000
3000
și, deși oamenii caută în multe direcții,
08:50
I really only see fivecinci that can achieveobține the bigmare numbersnumerele.
151
515000
4000
eu văd doar cinci care pot să producă numere mari.
08:54
I've left out tidemaree, geothermalgeotermale, fusionfuziune, biofuelsbiocombustibili.
152
519000
5000
Am lăsat deoparte energia mareelor, geotermică, fuziunea, biocombustibilii.
08:59
Those mayMai make some contributioncontribuţie,
153
524000
2000
Ele s-ar putea să contribuie întrucâtva,
09:01
and if they can do better than I expectaştepta, so much the better,
154
526000
2000
iar dacă vor îmi vor întrece așteptările, cu atât mai bine.
09:03
but my keycheie pointpunct here
155
528000
2000
Dar ce vreau să subliniez aici
09:05
is that we're going to have to work on eachfiecare of these fivecinci,
156
530000
4000
este că va trebui să lucrăm la fiecare din acestea cinci
09:09
and we can't give up any of them because they look dauntingdescurajantă,
157
534000
4000
și că nu putem renunța la nici una dintre ele chiar dacă par copleșitoare,
09:13
because they all have significantsemnificativ challengesprovocări.
158
538000
4000
pentru că toate prezintă dificultăți semnificative.
09:17
Let's look first at the burningardere fossilfosil fuelscombustibili,
159
542000
2000
Hai să ne uităm mai întâi la arderea combustibililor fosili,
09:19
eitherfie burningardere coalcărbune or burningardere naturalnatural gasgaz.
160
544000
4000
fie arderea cărbunelui, fie a gazului natural.
09:23
What you need to do there, seemspare like it mightar putea be simplesimplu, but it's not,
161
548000
3000
Ceea ce trebuie făcut aici, pare simplu, dar nu este,
09:26
and that's to take all the COCO2, after you've burnedars it, going out the fluecoş de fum,
162
551000
6000
este să luăm CO2-ul, după ce l-am ars și iese pe horn,
09:32
pressurizepresurizarea it, createcrea a liquidlichid, put it somewhereundeva,
163
557000
3000
să-l presurizăm, să-l lichefiem, să-l punem undeva
09:35
and hopesperanţă it stayssejururi there.
164
560000
2000
și să sperăm că rămâne acolo.
09:37
Now we have some pilotpilot things that do this at the 60 to 80 percentla sută levelnivel,
165
562000
4000
Acum avem niște chestii pilot care fac asta la nivelul de 60 până la 80 la sută,
09:41
but gettingobtinerea up to that fulldeplin percentageprocent, that will be very trickycomplicat,
166
566000
4000
dar creșterea până la procentajul plin, asta va fi foarte dificil,
09:45
and agreeingfiind de acord on where these COCO2 quantitiescantităţile should be put will be hardgreu,
167
570000
6000
și va fi greu să ne înțelegem unde să punem cantitățile acestea de CO2,
09:51
but the toughestcele mai dificile one here is this long-termtermen lung issueproblema.
168
576000
3000
dar aici cea mai grea este problema pe termen lung.
09:54
Who'sCare pe going to be sure?
169
579000
2000
Cine va fi sigur?
09:56
Who'sCare pe going to guaranteegaranție something that is literallyliteralmente billionsmiliarde of timesori largermai mare
170
581000
4000
Cine va garanta ceva care e literalmente de miliarde de ori mai mare
10:00
than any typetip of wastedeşeuri you think of in termstermeni of nuclearnuclear or other things?
171
585000
4000
decât orice tip de reziduu la care vă puteți gândi, nuclear sau de alt fel?
10:04
This is a lot of volumevolum.
172
589000
3000
E un volum foarte mare.
10:07
So that's a toughgreu one.
173
592000
2000
E o problemă grea.
10:09
NextUrmătoarea would be nuclearnuclear.
174
594000
2000
Următoarea ar fi energia nucleară.
10:11
It alsode asemenea has threeTrei bigmare problemsProbleme:
175
596000
3000
Are și ea trei probleme mari.
10:14
CostCostul, particularlyîn special in highlyextrem de regulatedreglementate countriesțări, is highînalt;
176
599000
4000
Costul, în special în țări strict regularizate, e mare.
10:18
the issueproblema of the safetySiguranță, really feelingsentiment good about nothing could go wronggresit,
177
603000
4000
Problema siguranței, să fim liniștiți că nimic nu se poate întâmpla,
10:22
that, even thoughdeşi you have these humanuman operatorsoperatorii,
178
607000
3000
că, deși există acești operatori umani,
10:25
that the fuelcombustibil doesn't get used for weaponsarme.
179
610000
3000
combustibilul nu va fi folosit pentru arme.
10:28
And then what do you do with the wastedeşeuri?
180
613000
2000
Iar apoi ce faci cu reziduurile?
10:30
And, althoughcu toate ca it's not very largemare, there are a lot of concernspreocupările about that.
181
615000
3000
Și, chiar dacă nu sunt foarte multe, ne preocupă mult asta.
10:33
People need to feel good about it.
182
618000
2000
Oamenii trebuie să se simtă bine în legătura cu asta.
10:35
So threeTrei very toughgreu problemsProbleme that mightar putea be solvablerezolvabil,
183
620000
5000
Așa că există trei probleme foarte grele care s-ar putea sa aibă soluție
10:40
and so, should be workeda lucrat on.
184
625000
2000
și deci ar trebui să lucrăm la ele.
10:42
The last threeTrei of the fivecinci, I've groupedgrupate togetherîmpreună.
185
627000
3000
Ultimele trei din cele cinci le-am pus împreună.
10:45
These are what people oftende multe ori refertrimite to as the renewableregenerabile sourcessurse.
186
630000
4000
Acestea sunt cele pe care lumea le numește surse regenerabile.
10:49
And they actuallyde fapt -- althoughcu toate ca it's great they don't requirenecesita fuelcombustibil --
187
634000
4000
Dar ele — chiar dacă este minunat că nu au nevoie de combustibil —
10:53
they have some disadvantagesdezavantajele.
188
638000
2000
au unele dezavantaje.
10:55
One is that the densitydensitate of energyenergie gathereds-au adunat in these technologiestehnologii
189
640000
6000
Unul este că densitatea energiei produse de aceste tehnologii
11:01
is dramaticallydramatic lessMai puțin than a powerputere plantplantă.
190
646000
2000
este mult mai mică decât la o centrală electrică.
11:03
This is energyenergie farmingagricultură, so you're talkingvorbind about manymulți squarepătrat milesmile,
191
648000
4000
Acestea sunt ferme energetice, vorbim aici de mulți kilometri pătrați,
11:07
thousandsmii of time more areazonă than you think of as a normalnormal energyenergie plantplantă.
192
652000
5000
o suprafață de mii de ori mai mare decât la o centrală electrică normală.
11:12
AlsoDe asemenea, these are intermittentintermitentă sourcessurse.
193
657000
3000
Totodată acestea sunt surse intermitente.
11:15
The sunsoare doesn't shinestrălucire all day, it doesn't shinestrălucire everyfiecare day,
194
660000
3000
Soarele nu strălucește toată ziua și nu strălucește în fiecare zi,
11:18
and, likewisede asemenea, the windvânt doesn't blowa sufla all the time.
195
663000
3000
iar vântul nu bate nici el tot timpul.
11:21
And so, if you dependdepinde on these sourcessurse,
196
666000
2000
Dacă depindem de aceste surse,
11:23
you have to have some way of gettingobtinerea the energyenergie
197
668000
3000
ne trebuie o metodă de a obține energie
11:26
duringpe parcursul those time periodsperioadele that it's not availabledisponibil.
198
671000
3000
în acele perioade când ea nu este disponibilă.
11:29
So, we'vene-am got bigmare costa costat challengesprovocări here,
199
674000
3000
Aici avem mari probleme bănești.
11:32
we have transmissiontransmisie challengesprovocări:
200
677000
2000
Avem dificultăți cu transportul.
11:34
for exampleexemplu, say this energyenergie sourcesursă is outsidein afara your countryțară;
201
679000
3000
De exemplu, să spunem că o sursă de energie se află în afara țării,
11:37
you not only need the technologytehnologie,
202
682000
2000
nu ai nevoie doar de tehnologie,
11:39
but you have to dealafacere with the riskrisc of the energyenergie comingvenire from elsewhereîn altă parte.
203
684000
5000
ci trebuie să te expui și riscului ca energia să provină de altundeva.
11:44
And, finallyin sfarsit, this storagedepozitare problemproblemă.
204
689000
2000
Și, în final, există problema înmagazinării.
11:46
And, to dimensionalizedimensionalize this, I wenta mers throughprin and lookedprivit at
205
691000
3000
Și, pentru a înțelege dimensiunea, am luat la mână
11:49
all the typestipuri of batteriesbaterii that get madefăcut --
206
694000
3000
toate tipurile de baterii care sunt produse,
11:52
for carsautoturisme, for computerscalculatoare, for phonestelefoane, for flashlightslanterne, for everything --
207
697000
4000
pentru mașini, calculatoare, telefoane, lanterne, orice.
11:56
and comparedcomparativ that to the amountCantitate of electricalelectric energyenergie the worldlume usesutilizări,
208
701000
5000
Am comparat cu cantitatea de energie pe care o consumă lumea
12:01
and what I foundgăsite is that all the batteriesbaterii we make now
209
706000
4000
și am descoperit că toate bateriile pe care le producem acum
12:05
could storemagazin lessMai puțin than 10 minutesminute of all the energyenergie.
210
710000
4000
ar putea înmagazina mai puțin de 10 minute din totalul de energie.
12:09
And so, in factfapt, we need a bigmare breakthroughdescoperire here,
211
714000
3000
Așa că, de fapt, avem nevoie de un progres semnificativ aici,
12:12
something that's going to be a factorfactor of 100 better
212
717000
4000
o soluție de o sută de ori mai bună
12:16
than the approachesabordari we have now.
213
721000
2000
decât ce avem acum.
12:18
It's not impossibleimposibil, but it's not a very easyuşor thing.
214
723000
4000
Nu e imposibil, dar nu e lucru ușor.
12:22
Now, this showsspectacole up when you try to get the intermittentintermitentă sourcesursă
215
727000
4000
Problema asta apare când vrem ca sursa intermitentă
12:26
to be abovede mai sus, say, 20 to 30 percentla sută of what you're usingutilizând.
216
731000
4000
să fie peste, să zicem, 20–30% din consum.
12:30
If you're countingsocoteală on it for 100 percentla sută,
217
735000
2000
Dacă ne bazăm pe ea pentru 100%,
12:32
you need an incredibleincredibil miraclemiracol batterybaterie.
218
737000
5000
avem nevoie de o baterie miracol.
12:38
Now, how we're going to go forwardredirecţiona on this -- what's the right approachabordare?
219
743000
3000
Ei, cum vom merge mai departe, care e drumul potrivit?
12:41
Is it a ManhattanManhattan ProjectProiect? What's the thing that can get us there?
220
746000
4000
Este un Proiect Manhattan? Ce ne poate ajuta să ajungem acolo?
12:45
Well, we need lots of companiescompanii workinglucru on this, hundredssute.
221
750000
5000
Ei bine, avem nevoie de multe firme care să lucreze la asta, sute.
12:50
In eachfiecare of these fivecinci pathscăi, we need at leastcel mai puţin a hundredsută people.
222
755000
3000
Pe fiecare dintre aceste cinci drumuri, avem nevoie de cel puțin 100 de oameni.
12:53
And a lot of them, you'llveți look at and say, "They're crazynebun." That's good.
223
758000
4000
Iar la mulți dintre ei vă veți uita și veți spune că sunt nebuni. Asta e bine.
12:57
And, I think, here in the TEDTED groupgrup,
224
762000
3000
Cred că aici în grupul TED
13:00
we have manymulți people who are alreadydeja pursuingurmărirea this.
225
765000
4000
avem mulți oameni care deja sunt pe acest drum.
13:04
BillProiect de lege GrossBrut has severalmai mulți companiescompanii, includinginclusiv one calleddenumit eSolareSolar
226
769000
4000
Bill Gross are câteva companii, între care una numită eSolar,
13:08
that has some great solarsolar thermaltermică technologiestehnologii.
227
773000
2000
care are niște tehnologii solare termale excelente.
13:10
VinodAndreea Khosla'sKhosla pe investinginvestiții in dozenszeci of companiescompanii
228
775000
4000
Vinod Khosla investește în zeci de companii
13:14
that are doing great things and have interestinginteresant possibilitiesposibilităţi,
229
779000
4000
care fac lucruri remarcabile și au posibilități interesante,
13:18
and I'm tryingîncercat to help back that.
230
783000
2000
iar eu încerc să-l susțin.
13:20
NathanNathan MyhrvoldMyhrvold and I actuallyde fapt are backingsprijin a companycompanie
231
785000
4000
Nathan Myhrvold și cu mine chiar susținem o companie
13:24
that, perhapspoate surprisinglysurprinzător, is actuallyde fapt takingluare the nuclearnuclear approachabordare.
232
789000
4000
care, poate în mod surprinzător, urmează calea nucleară.
13:28
There are some innovationsinovații in nuclearnuclear: modularmodular, liquidlichid.
233
793000
4000
Există unele inovații în domeniul nuclear: modularitate, lichid.
13:32
And innovationinovaţie really stoppedoprit in this industryindustrie quitedestul de some agoîn urmă,
234
797000
4000
Dar inovația chiar s-a oprit în domeniul acesta acum multă vreme,
13:36
so the ideaidee that there's some good ideasidei layingde stabilire a around is not all that surprisingsurprinzător.
235
801000
5000
așa că n-ar fi surprinzător să existe niște idei bune pe undeva.
13:41
The ideaidee of TerraPowerTerraPower is that, insteadin schimb of burningardere a partparte of uraniumuraniu --
236
806000
6000
Ideea TerraPower este că, în loc să ardem o parte din uraniu,
13:47
the one percentla sută, whichcare is the U235 --
237
812000
3000
acel 1% care este U235,
13:50
we decideda decis, "Let's burna arde the 99 percentla sută, the U238."
238
815000
5000
noi ne-am decis să ardem cei 99% de U238.
13:55
It is kinddrăguț of a crazynebun ideaidee.
239
820000
2000
Este o idee cam nebunească.
13:57
In factfapt, people had talkeda vorbit about it for a long time,
240
822000
3000
De fapt s-a vorbit despre ea de multă vreme,
14:00
but they could never simulatesimula properlycum se cuvine whetherdacă it would work or not,
241
825000
4000
dar nu s-a putut niciodată simula cum trebuie dacă ar funcționa sau nu.
14:04
and so it's throughprin the adventapariţia of modernmodern supercomputerssupercalculatoare
242
829000
3000
Doar datorită apariției supercomputerelor moderne
14:07
that now you can simulatesimula and see that, yes,
243
832000
2000
acum se poate simula și vedea că, într-adevăr,
14:09
with the right material'smaterialului approachabordare, this looksarată like it would work.
244
834000
6000
folosind materialele potrivite, se pare că ar funcționa.
14:15
And, because you're burningardere that 99 percentla sută,
245
840000
3000
Și, pentru că se ard cei 99%,
14:18
you have greatlyfoarte mult improvedîmbunătățit costa costat profileprofilul.
246
843000
4000
profilul costurilor e mult îmbunătățit.
14:22
You actuallyde fapt burna arde up the wastedeşeuri, and you can actuallyde fapt use as fuelcombustibil
247
847000
4000
De fapt ardem reziduurile și putem folosi drept combustibil
14:26
all the leftoverramasita wastedeşeuri from today'sastăzi reactorsreactoare.
248
851000
3000
toate reziduurile rămase de la reactoarele de azi.
14:29
So, insteadin schimb of worryingîngrijorătoare about them, you just take that. It's a great thing.
249
854000
5000
În loc să ne facem griji pentru ele, le folosim. E un lucru grozav.
14:34
It breathesRespiră this uraniumuraniu as it goesmerge alongde-a lungul, so it's kinddrăguț of like a candlelumânare.
250
859000
4000
Inspiră uraniul pe măsură ce avansează. E ca un fel de lumânare.
14:38
You can see it's a logButuruga there, oftende multe ori referredmenționate to as a travelingcălător waveval reactorreactor.
251
863000
4000
Vedeți aici un fel de buștean, numit adesea „reactor cu undă progresivă”.
14:42
In termstermeni of fuelcombustibil, this really solvesrezolvă the problemproblemă.
252
867000
4000
În ce privește combustibilul, asta chiar rezolvă problema.
14:46
I've got a pictureimagine here of a placeloc in KentuckyKentucky.
253
871000
3000
Am aici o poză a unui loc din Kentucky.
14:49
This is the leftoverramasita, the 99 percentla sută,
254
874000
2000
Acestea sunt reziduuri, cei 99%
14:51
where they'vele-au takenluate out the partparte they burna arde now,
255
876000
2000
rămași după ce s-a consumat partea care se arde acum.
14:53
so it's calleddenumit depletedepuizat uraniumuraniu.
256
878000
2000
Se cheamă uraniu sărăcit.
14:55
That would powerputere the U.S. for hundredssute of yearsani.
257
880000
3000
Acoperă nevoile de energie ale Statelor Unite pentru sute de ani.
14:58
And, simplypur şi simplu by filteringfiltrare seawaterapa de mare in an inexpensiveieftin processproces,
258
883000
3000
Iar prin simpla filtrare a apei de mare într-un proces necostisitor
15:01
you'dte-ai have enoughdestul fuelcombustibil for the entireîntreg lifetimedurata de viață of the restodihnă of the planetplanetă.
259
886000
5000
am avea destul combustibil pentru întreaga viață a planetei.
15:06
So, you know, it's got lots of challengesprovocări aheadînainte,
260
891000
4000
Așadar ne așteaptă o mulțime de dificultăți,
15:10
but it is an exampleexemplu of the manymulți hundredssute and hundredssute of ideasidei
261
895000
5000
dar este un exemplu din multe sute și sute de idei
15:15
that we need to movemișcare forwardredirecţiona.
262
900000
3000
de care avem nevoie pentru a avansa.
15:18
So let's think: How should we measuremăsura ourselvesnoi insine?
263
903000
3000
Hai să ne gândim, cum am putea să ne evaluăm?
15:21
What should our reportraport cardcard look like?
264
906000
3000
Cum ar trebui să arate carnetul nostru de note?
15:24
Well, let's go out to where we really need to get,
265
909000
3000
Ei bine, hai să vedem unde trebuie să ajungem,
15:27
and then look at the intermediateintermediar.
266
912000
2000
iar apoi să ne uităm la pașii intermediari.
15:29
For 2050, you've heardauzit manymulți people talk about this 80 percentla sută reductionreducere.
267
914000
5000
Pentru 2050 ați auzit multă lume vorbind despre această reducere de 80%.
15:34
That really is very importantimportant, that we get there.
268
919000
4000
Este foarte important să ajungem acolo.
15:38
And that 20 percentla sută will be used up by things going on in poorsărac countriesțări,
269
923000
4000
Iar cei 20 la sută vor fi consumați de ce se întâmplă în țări sărace
15:42
still some agricultureagricultură,
270
927000
2000
și în continuare de agricultură.
15:44
hopefullyin speranta we will have cleanedcurățate up forestryforestiere, cementciment.
271
929000
4000
Să sperăm că vom fi curățat silvicultura, cimentul.
15:48
So, to get to that 80 percentla sută,
272
933000
3000
Pentru a ajunge la cei 80 la sută,
15:51
the developeddezvoltat countriesțări, includinginclusiv countriesțări like ChinaChina,
273
936000
4000
țările dezvoltate, incluzând țări ca și China,
15:55
will have had to switchintrerupator theiral lor electricityelectricitate generationgeneraţie altogethercu totul.
274
940000
5000
vor trebui să-și modifice producția de electricitate în întregime.
16:00
So, the other gradecalitate is: Are we deployingimplementarea this zero-emissionzero emisii technologytehnologie,
275
945000
6000
Cealaltă notă este dacă aplicăm această tehnologie cu emisii zero,
16:06
have we deployeddesfășurată it in all the developeddezvoltat countriesțări
276
951000
2000
dacă am introdus-o în toate țările dezvoltate
16:08
and we're in the processproces of gettingobtinerea it elsewhereîn altă parte?
277
953000
3000
și suntem în curs de a o duce în restul lumii.
16:11
That's supersuper importantimportant.
278
956000
2000
Asta este super important.
16:13
That's a keycheie elementelement of makingluare that reportraport cardcard.
279
958000
4000
Acesta este un element cheie în completarea carnetului de note.
16:17
So, backingsprijin up from there, what should the 2020 reportraport cardcard look like?
280
962000
5000
Facem un pas înapoi: cum ar trebui să arate carnetul de note din 2020?
16:22
Well, again, it should have the two elementselement.
281
967000
2000
Ei bine, din nou ar trebui să aibă două elemente.
16:24
We should go throughprin these efficiencyeficienţă measuresmăsuri to startstart gettingobtinerea reductionsreduceri:
282
969000
4000
Ar trebui aplicăm aceste măsuri de eficientizare pentru a începe să avem reduceri.
16:28
The lessMai puțin we emitemit, the lessMai puțin that sumsumă will be of COCO2,
283
973000
3000
Cu cât emitem mai puțin, cu atât mai mică va fi suma de CO2
16:31
and, thereforeprin urmare, the lessMai puțin the temperaturetemperatura.
284
976000
2000
și, astfel, temperatura mai scăzută.
16:33
But in some waysmoduri, the gradecalitate we get there,
285
978000
3000
Dar într-un fel, nota pe care o primim,
16:36
doing things that don't get us all the way to the bigmare reductionsreduceri,
286
981000
4000
făcând lucruri care nu ne duc până la reducerile mari,
16:40
is only equallyin aceeasi masura, or maybe even slightlypuțin lessMai puțin, importantimportant than the other,
287
985000
4000
este doar în mod egal sau poate chiar puțin mai puțin importantă decât cealaltă,
16:44
whichcare is the piecebucată of innovationinovaţie on these breakthroughsdescoperiri.
288
989000
4000
care este porția de inovație a acestor progrese.
16:48
These breakthroughsdescoperiri, we need to movemișcare those at fulldeplin speedviteză,
289
993000
3000
Aceste progrese trebuie aduse la viteză maximă
16:51
and we can measuremăsura that in termstermeni of companiescompanii,
290
996000
3000
și asta putem măsura în raport cu companiile,
16:54
pilotpilot projectsproiecte, regulatoryreglementare things that have been changedschimbat.
291
999000
3000
proiectele pilot și reglementările care au fost schimbate.
16:57
There's a lot of great bookscărți that have been writtenscris about this.
292
1002000
3000
S-au scris multe cărți excelente pe tema aceasta.
17:00
The AlAl GoreGore bookcarte, "Our ChoiceAlegerea"
293
1005000
3000
Cartea lui Al Gore, „Alegerea noastră”
17:03
and the DavidDavid McKayMcKay bookcarte, "SustainableDurabilă EnergyEnergie WithoutFără the HotFierbinte AirAer."
294
1008000
3000
și cartea lui David MacKay, „Energie durabilă — fără înfierbântare”.
17:06
They really go throughprin it and createcrea a frameworkcadru
295
1011000
3000
Ele iau totul la mână și creează o structură
17:09
that this can be discusseddiscutat broadlyîn linii mari,
296
1014000
2000
așa încât lumea să poată discuta despre aceste lucruri,
17:11
because we need broadlarg backingsprijin for this.
297
1016000
3000
pentru că avem nevoie de o susținere largă pentru asta.
17:14
There's a lot that has to come togetherîmpreună.
298
1019000
2000
Trebuie ca multe lucruri să fie puse cap la cap.
17:16
So this is a wishdori.
299
1021000
2000
Este o dorință.
17:18
It's a very concretebeton wishdori that we inventinventa this technologytehnologie.
300
1023000
4000
E o dorință foarte concretă ca noi să inventăm această tehnologie.
17:22
If you gavea dat me only one wishdori for the nextUrmător → 50 yearsani --
301
1027000
3000
Dacă aș putea să-mi aleg doar o dorință pentru următorii 50 de ani,
17:25
I could pickalege who'scine presidentpreședinte,
302
1030000
2000
aș putea alege cine să fie președinte,
17:27
I could pickalege a vaccinevaccin, whichcare is something I love,
303
1032000
3000
aș putea alege un vaccin, lucru care mă pasionează,
17:30
or I could pickalege that this thing
304
1035000
2000
sau aș putea să aleg asta:
17:32
that's halfjumătate the costa costat with no COCO2 getsdevine inventedinventat --
305
1037000
4000
energie la jumătate de preț, fără CO2.
17:36
this is the wishdori I would pickalege.
306
1041000
2000
Eu dorința asta aș alege-o.
17:38
This is the one with the greatestcea mai mare impactefect.
307
1043000
2000
Are impactul cel mai mare.
17:40
If we don't get this wishdori,
308
1045000
2000
Dacă nu ni se îndeplinește această dorință,
17:42
the divisiondiviziune betweenîntre the people who think shortmic de statura termtermen and long termtermen will be terribleteribil,
309
1047000
4000
diviziunea între oamenii care gândesc pe termen scurt și pe termen lung va fi îngrozitoare,
17:46
betweenîntre the U.S. and ChinaChina, betweenîntre poorsărac countriesțări and richbogat,
310
1051000
3000
între Statele Unite și China, între țările sărace și cele bogate,
17:49
and mostcel mai of all the livesvieți of those two billionmiliard will be fardeparte worsemai rau.
311
1054000
5000
și în mod special viața acelor două miliarde de oameni va fi mult mai rea.
17:54
So, what do we have to do?
312
1059000
2000
Ce trebuie să facem?
17:56
What am I appealingatrăgătoare to you to stepEtapa forwardredirecţiona and driveconduce?
313
1061000
5000
Ce vă rog pe dumneavoastră să faceți mai departe și să puneți în mișcare?
18:01
We need to go for more researchcercetare fundingfinanțarea.
314
1066000
3000
Avem nevoie de mai multe fonduri de cercetare.
18:04
When countriesțări get togetherîmpreună in placeslocuri like CopenhagenCopenhaga,
315
1069000
2000
Când țările se întrunesc, de exemplu la Copenhaga,
18:06
they shouldn'tnu ar trebui just discussdiscuta the COCO2.
316
1071000
3000
n-ar trebui să discute doar despre CO2.
18:09
They should discussdiscuta this innovationinovaţie agendaagendă,
317
1074000
2000
Ar trebui să discute despre acest plan de inovații.
18:11
and you'dte-ai be stunneduimit at the ridiculouslyridicol lowscăzut levelsniveluri of spendingcheltuire
318
1076000
5000
V-ar surprinde cât de ridicol de mici sunt cheltuielile
18:16
on these innovativeinovatoare approachesabordari.
319
1081000
2000
pentru aceste cercetări inovatoare.
18:18
We do need the marketpiaţă incentivesstimulente -- COCO2 taxfiscale, capcapac and tradecomerț --
320
1083000
4000
E nevoie și de stimulii de piață, de taxa pe CO2, de bursa emisiilor,
18:22
something that getsdevine that pricePreț signalsemnal out there.
321
1087000
3000
încât să se facă auzit semnalul prețurilor.
18:25
We need to get the messagemesaj out.
322
1090000
2000
Trebuie să răspândim mesajul.
18:27
We need to have this dialoguedialog be a more rationalraţional, more understandablede inteles dialoguedialog,
323
1092000
3000
Trebuie ca această conversație să devină mai rațională, mai inteligibilă,
18:30
includinginclusiv the stepspași that the governmentGuvern takes.
324
1095000
3000
incluzând măsurile pe care le ia guvernul.
18:33
This is an importantimportant wishdori, but it is one I think we can achieveobține.
325
1098000
4000
Este o dorință importantă, dar pe care cred că o putem îndeplini.
18:37
Thank you.
326
1102000
2000
Vă mulțumesc.
18:39
(ApplauseAplauze)
327
1104000
11000
(Aplauze)
18:50
Thank you.
328
1115000
2000
Vă mulțumesc.
18:52
ChrisChris AndersonAnderson: Thank you. Thank you.
329
1117000
2000
Chris Anderson: Mulțumesc. Mulțumesc.
18:54
(ApplauseAplauze)
330
1119000
5000
(Aplauze)
18:59
Thank you. So to understanda intelege more about TerraPowerTerraPower, right --
331
1124000
6000
Mulțumesc. Ca să înțeleg mai bine despre TerraPower,
19:05
I mean, first of all, can you give a sensesens of what scalescară of investmentinvestiție this is?
332
1130000
5000
în primul rând, poți oferi o idee despre scala investițiilor?
19:10
BilBil GatesPorti: To actuallyde fapt do the softwaresoftware-ul, buya cumpara the supercomputersupercomputer,
333
1135000
4000
Bill Gates: Pentru a face software-ul, a cumpăra supercomputerul,
19:14
hireînchiriere all the great scientistsoamenii de știință, whichcare we'vene-am doneTerminat,
334
1139000
2000
a angaja oameni de știință competenți, ceea ce am și făcut,
19:16
that's only tenszeci of millionsmilioane,
335
1141000
3000
sunt doar zeci de milioane.
19:19
and even onceo singura data we testTest our materialsmateriale out in a RussianRusă reactorreactor
336
1144000
3000
Chiar și după ce ne testăm materialele într-un reactor rusesc,
19:22
to make sure that our materialsmateriale work properlycum se cuvine,
337
1147000
4000
pentru a fi siguri că materialele noastre funcționează cum trebuie,
19:26
then you'llveți only be up in the hundredssute of millionsmilioane.
338
1151000
2000
vom ajunge abia la sute de milioane.
19:28
The toughgreu thing is buildingclădire the pilotpilot reactorreactor;
339
1153000
3000
Partea dificilă este construcția reactorului pilot,
19:31
findingdescoperire the severalmai mulți billionmiliard, findingdescoperire the regulatorregulator, the locationLocație
340
1156000
5000
găsirea celor câteva miliarde, a autorităților, a amplasamentului
19:36
that will actuallyde fapt buildconstrui the first one of these.
341
1161000
2000
construcția efectivă a primului dintre acestea.
19:38
OnceO dată you get the first one builtconstruit, if it workslucrări as advertisedpublicitate,
342
1163000
4000
După ce-l construiești pe primul, dacă merge ca în reclamă,
19:42
then it's just clearclar as day, because the economicseconomie, the energyenergie densitydensitate,
343
1167000
4000
atunci e clar ca lumina zilei, pentru că economia, densitatea energetică,
19:46
are so differentdiferit than nuclearnuclear as we know it.
344
1171000
2000
sunt foarte diferite de cele obișnuite din domeniul nuclear.
19:48
CACA: And so, to understanda intelege it right, this involvesimplică buildingclădire deepadâncime into the groundsol
345
1173000
4000
CA: Ca să înțelegem cum trebuie, asta presupune construirea în pământ, la adâncime,
19:52
almostaproape like a verticalvertical kinddrăguț of columncoloană of nuclearnuclear fuelcombustibil,
346
1177000
4000
a unui fel de coloană verticală de combustibil nuclear,
19:56
of this sortfel of spenta petrecut uraniumuraniu,
347
1181000
2000
de acest tip de uraniu consumat,
19:58
and then the processproces startsîncepe at the toptop and kinddrăguț of workslucrări down?
348
1183000
3000
iar apoi procesul începe de sus și cumva merge în jos?
20:01
BGBG: That's right. TodayAstăzi, you're always refuelingrealimentare the reactorreactor,
349
1186000
3000
BG: Așa este. Astăzi tot timpul trebuie să realimentezi reactorul,
20:04
so you have lots of people and lots of controlscontroale that can go wronggresit:
350
1189000
3000
încât sunt mulți oameni și multe dispozitive care pot greși,
20:07
that thing where you're openingdeschidere it up and movingin miscare things in and out,
351
1192000
3000
în acel loc unde deschizi și miști obiecte înăuntru și în afară.
20:10
that's not good.
352
1195000
2000
Asta nu e bine.
20:12
So, if you have very cheapieftin fuelcombustibil that you can put 60 yearsani in --
353
1197000
5000
Dacă ai combustibil foarte ieftin pe care poți să-l lași acolo 60 de ani
20:17
just think of it as a logButuruga --
354
1202000
2000
— îl putem asemăna cu un buștean —
20:19
put it down and not have those samela fel complexitiescomplexități.
355
1204000
3000
îl așezi și nu ai aceleași complexități.
20:22
And it just sitssta there and burnsarsuri for the 60 yearsani, and then it's doneTerminat.
356
1207000
5000
Doar stă acolo și arde timp de 60 de ani, iar apoi e gata.
20:27
CACA: It's a nuclearnuclear powerputere plantplantă that is its ownpropriu wastedeşeuri disposaleliminare solutionsoluţie.
357
1212000
4000
CA: Este o centrală nucleară care este și propria soluție de eliminare a deșeurilor.
20:31
BGBG: Yeah. Well, what happensse întâmplă with the wastedeşeuri,
358
1216000
2000
BG: Da. Ei bine, ceea ce se întâmplă cu reziduurile,
20:33
you can let it sitsta there -- there's a lot lessMai puțin wastedeşeuri undersub this approachabordare --
359
1218000
5000
le poți lăsa acolo — există mult mai puține reziduuri în modul acesta —
20:38
then you can actuallyde fapt take that,
360
1223000
2000
iar apoi le poți chiar lua
20:40
and put it into anothero alta one and burna arde that.
361
1225000
3000
și pune în altul să ardă acolo.
20:43
And we startstart off actuallyde fapt by takingluare the wastedeşeuri that existsexistă todayastăzi,
362
1228000
4000
Iar noi începem cu reziduurile care există astăzi,
20:47
that's sittingședință in these coolingrăcire poolspiscine or dryuscat caskingcasking by reactorsreactoare --
363
1232000
4000
aflate acum în bazine de răcire sau la uscat în rezervoare lângă reactoare.
20:51
that's our fuelcombustibil to beginÎNCEPE with.
364
1236000
2000
De la acest combustibil pornim.
20:53
So, the thing that's been a problemproblemă from those reactorsreactoare
365
1238000
3000
Lucrul ce reprezintă o problemă pentru aceste reactoare
20:56
is actuallyde fapt what getsdevine fedhrănit into oursa noastra,
366
1241000
2000
este chiar materia primă pentru ale noastre
20:58
and you're reducingreduce the volumevolum of the wastedeşeuri quitedestul de dramaticallydramatic
367
1243000
3000
și reducem volumul de deșeuri considerabil
21:01
as you're going throughprin this processproces.
368
1246000
2000
prin acest proces.
21:03
CACA: I mean, you're talkingvorbind to differentdiferit people around the worldlume
369
1248000
2000
CA: Dar în discuțiile cu diferiți oameni din toată lumea
21:05
about the possibilitiesposibilităţi here.
370
1250000
2000
în legătură cu posibilitățile,
21:07
Where is there mostcel mai interestinteres in actuallyde fapt doing something with this?
371
1252000
3000
unde ai găsit cel mai mare interes pentru a se face ceva concret?
21:10
BGBG: Well, we haven'tnu au pickedales a particularspecial placeloc,
372
1255000
3000
BG: Nu am ales un loc precis
21:13
and there's all these interestinginteresant disclosureDezvaluirea rulesnorme about anything that's calleddenumit "nuclearnuclear,"
373
1258000
8000
și există toate aceste reguli de divulgare legate de domeniul nuclear.
21:21
so we'vene-am got a lot of interestinteres,
374
1266000
2000
Ne interesează mult,
21:23
that people from the companycompanie have been in RussiaRusia, IndiaIndia, ChinaChina --
375
1268000
4000
încât oamenii din companie s-au dus în Rusia, India, China.
21:27
I've been back seeingvedere the secretarysecretar of energyenergie here,
376
1272000
2000
Eu m-am întâlnit aici cu ministrul energiei și am vorbit despre
21:29
talkingvorbind about how this fitsse potrivește into the energyenergie agendaagendă.
377
1274000
4000
locul acestei idei în agenda energetică.
21:33
So I'm optimisticoptimist. You know, the FrenchFranceză and JapaneseJaponeză have doneTerminat some work.
378
1278000
3000
Sunt optimist. Să știți că francezii și japonezii au făcut câte ceva.
21:36
This is a variantvarianta on something that has been doneTerminat.
379
1281000
4000
Aceasta este o variantă a ceva ce s-a făcut deja.
21:40
It's an importantimportant advanceavans, but it's like a fastrapid reactorreactor,
380
1285000
4000
Este o dezvoltare importantă, dar e ca un reactor rapid
21:44
and a lot of countriesțări have builtconstruit them,
381
1289000
2000
și multe țări le-au construit,
21:46
so anybodycineva who'scine doneTerminat a fastrapid reactorreactor is a candidatecandidat to be where the first one getsdevine builtconstruit.
382
1291000
5000
așa că oricare din țările care au construit un reactor rapid poate fi cea în care va fi construit primul dintre ele.
21:51
CACA: So, in your mindminte, timescaleinterval de timp and likelihoodprobabilitate
383
1296000
5000
CA: Ce părere ai, când și cu ce probabilitate
21:56
of actuallyde fapt takingluare something like this livetrăi?
384
1301000
3000
se va realiza concret?
21:59
BGBG: Well, we need -- for one of these high-scalescară mare, electro-generationElectro-generare things
385
1304000
5000
BG: Pentru unul dintre generatoarele electrice de mari dimensiuni
22:04
that's very cheapieftin,
386
1309000
2000
care e foarte ieftin
22:06
we have 20 yearsani to inventinventa and then 20 yearsani to deployimplementa.
387
1311000
4000
avem 20 de ani să-l inventăm și apoi 20 de ani să-l implementăm.
22:10
That's sortfel of the deadlinetermen limita that the environmentalde mediu modelsmodele
388
1315000
5000
Cam acesta e termenul limită pe care modelele de mediu
22:15
have shownafișate us that we have to meetîntâlni.
389
1320000
2000
ne-au arătat că trebuie să-l respectăm.
22:17
And, you know, TerraPowerTerraPower, if things go well -- whichcare is wishingcare doresc for a lot --
390
1322000
5000
Iar TerraPower, dacă lucrurile merg bine, ceea ce e o dorință mare,
22:22
could easilyuşor meetîntâlni that.
391
1327000
2000
ar putea să respecte ușor termenul.
22:24
And there are, fortunatelydin fericire now, dozenszeci of companiescompanii --
392
1329000
3000
Acum există, din fericire, zeci de companii,
22:27
we need it to be hundredssute --
393
1332000
2000
avem nevoie să fie sute,
22:29
who, likewisede asemenea, if theiral lor scienceştiinţă goesmerge well,
394
1334000
2000
care, de asemenea, dacă cercetarea lor merge bine,
22:31
if the fundingfinanțarea for theiral lor pilotpilot plantsplante goesmerge well,
395
1336000
3000
dacă finanțarea pentru reactoarele lor pilot merge bine,
22:34
that they can competeconcura for this.
396
1339000
2000
pot să concureze pentru asta.
22:36
And it's bestCel mai bun if multiplemultiplu succeeda reusi,
397
1341000
2000
Și e cel mai bine dacă reușesc mai multe,
22:38
because then you could use a mixamesteca of these things.
398
1343000
3000
pentru că atunci am putea combina lucrurile.
22:41
We certainlycu siguranță need one to succeeda reusi.
399
1346000
2000
Avem nevoie ca măcar una să reușească.
22:43
CACA: In termstermeni of big-scalescară mare possibleposibil gamejoc changesschimbări,
400
1348000
3000
CA: Ca schimbări posibile pe scară largă,
22:46
is this the biggestCea mai mare that you're awareconștient of out there?
401
1351000
3000
este aceasta cea mai mare pe care o cunoști?
22:49
BGBG: An energyenergie breakthroughdescoperire is the mostcel mai importantimportant thing.
402
1354000
4000
BG: O revoluție energetică este cel mai important lucru.
22:53
It would have been, even withoutfără the environmentalde mediu constraintconstrângere,
403
1358000
2000
Ar fi fost chiar și fără limitările de mediu,
22:55
but the environmentalde mediu constraintconstrângere just makesmărci it so much greatermai mare.
404
1360000
5000
dar limitările de mediu o fac cu atât mai semnificativă.
23:00
In the nuclearnuclear spacespaţiu, there are other innovatorsinovatori.
405
1365000
3000
În domeniul nuclear mai sunt și alți inovatori.
23:03
You know, we don't know theiral lor work as well as we know this one,
406
1368000
3000
Știți, nu le cunoaștem munca la fel de bine ca pe aceasta,
23:06
but the modularmodular people, that's a differentdiferit approachabordare.
407
1371000
3000
dar există cei care merg pe modularitate, care e o altă cale.
23:09
There's a liquid-typeTipul de lichid reactorreactor, whichcare seemspare a little hardgreu,
408
1374000
4000
Există și un reactor de tip lichid, care pare puțin dificil,
23:13
but maybe they say that about us.
409
1378000
2000
dar poate și ei spun la fel despre noi.
23:15
And so, there are differentdiferit onescele,
410
1380000
3000
Așa că există o varietate.
23:18
but the beautyfrumuseţe of this is a moleculemoleculă of uraniumuraniu
411
1383000
3000
Frumusețea este că o moleculă de uraniu
23:21
has a millionmilion timesori as much energyenergie as a moleculemoleculă of, say, coalcărbune,
412
1386000
4000
are de un milion de ori mai multă energie decât, să spunem, una de cărbune.
23:25
and so -- if you can dealafacere with the negativesnegative,
413
1390000
3000
Deci dacă putem rezolva părțile negative,
23:28
whichcare are essentiallyin esenta the radiationradiație --
414
1393000
3000
adică în esență radiația,
23:31
the footprinturmă and costa costat, the potentialpotenţial,
415
1396000
3000
atunci amprenta ecologică, costul, potențialul,
23:34
in termstermeni of effectefect on landteren and variousvariat things,
416
1399000
2000
ca efect asupra terenului și așa mai departe,
23:36
is almostaproape in a classclasă of its ownpropriu.
417
1401000
4000
uraniul aproape că formează o clasă de unul singur.
23:40
CACA: If this doesn't work, then what?
418
1405000
4000
CA: Dar dacă nu va funcționa?
23:44
Do we have to startstart takingluare emergencycaz de urgență measuresmăsuri
419
1409000
4000
Va trebui să începem să luăm măsuri de urgență
23:48
to try and keep the temperaturetemperatura of the earthPământ stablegrajd?
420
1413000
3000
pentru a menține temperatura pământului stabilă?
23:51
BGBG: If you get into that situationsituatie,
421
1416000
2000
BG: Dacă ajungem în situația asta
23:53
it's like if you've been over-eatingsupra-mananca, and you're about to have a heartinimă attackatac:
422
1418000
5000
e ca și când ai mânca prea mult și ești pe punctul de a avea un atac de cord.
23:58
Then where do you go? You mayMai need heartinimă surgeryinterventie chirurgicala or something.
423
1423000
4000
Atunci ce faci? Se poate să ai nevoie de chirurgie cardiacă sau așa ceva.
24:02
There is a linelinia of researchcercetare on what's calleddenumit geoengineeringgeoengineering,
424
1427000
4000
Există o direcție de cercetare în ceea ce se cheamă geoinginerie,
24:06
whichcare are variousvariat techniquestehnici that would delayîntârziere the heatingIncalzi
425
1431000
3000
care cuprinde diferite tehnici de a amâna încălzirea
24:09
to buya cumpara us 20 or 30 yearsani to get our actact togetherîmpreună.
426
1434000
3000
cu 20 sau 30 de ani, până ne organizăm.
24:12
Now, that's just an insuranceasigurare policypolitică.
427
1437000
2000
Dar asta e doar o poliță de asigurare.
24:14
You hopesperanţă you don't need to do that.
428
1439000
2000
Sperăm să nu avem nevoie de ea.
24:16
Some people say you shouldn'tnu ar trebui even work on the insuranceasigurare policypolitică
429
1441000
2000
Unii spun chiar că nici măcar nu ar trebui să lucrăm la polița de asigurare,
24:18
because it mightar putea make you lazyleneş,
430
1443000
2000
pentru că ne-ar putea face leneși,
24:20
that you'llveți keep eatingmâncare because you know heartinimă surgeryinterventie chirurgicala will be there to saveSalvați you.
431
1445000
4000
că vom continua să mâncăm pentru că știm că ne va salva chirurgia cardiacă.
24:24
I'm not sure that's wiseînţelept, givendat the importanceimportanţă of the problemproblemă,
432
1449000
3000
Nu cred că asta este înțelept, având în vedere importanța problemei,
24:27
but there's now the geoengineeringgeoengineering discussiondiscuţie
433
1452000
4000
dar există în geoinginerie discuția aceasta,
24:31
about -- should that be in the back pocketbuzunar in casecaz things happenîntâmpla fastermai repede,
434
1456000
4000
dacă n-ar trebui să ținem polița în buzunar în caz că lucrurile se precipită
24:35
or this innovationinovaţie goesmerge a lot slowerMai lent than we expectaştepta?
435
1460000
3000
sau dacă această inovație merge mult mai încet decât ne așteptăm.
24:40
CACA: ClimateClima skepticsscepticii: If you had a sentenceteză or two to say to them,
436
1465000
5000
CA: Scepticii schimbării climei: într-o propoziție sau două,
24:45
how mightar putea you persuadeconvinge them that they're wronggresit?
437
1470000
4000
ce le-ai spune pentru a-i convinge că greșesc?
24:50
BGBG: Well, unfortunatelydin pacate, the skepticsscepticii come in differentdiferit campstabere.
438
1475000
4000
BG: Din nefericire, scepticii țin de diferite tabere.
24:54
The onescele who make scientificștiințific argumentsargumente are very fewpuțini.
439
1479000
4000
Cei care au argumente științifice sunt foarte puțini.
24:58
Are they sayingzicală that there's negativenegativ feedbackparere effectsefecte
440
1483000
3000
Spun că există efecte de reacție inversă negativă
25:01
that have to do with cloudsnori that offsetoffset things?
441
1486000
2000
legate de norii care modifică lucrurile?
25:03
There are very, very fewpuțini things that they can even say
442
1488000
3000
Există foarte, foarte puține lucruri pe care le pot spune.
25:06
there's a chanceşansă in a millionmilion of those things.
443
1491000
3000
Au o șansă dintr-un milion să aibă dreptate.
25:09
The mainprincipal problemproblemă we have here, it's kinddrăguț of like AIDSSIDA.
444
1494000
3000
Problema principală aici este cam ca la SIDA.
25:12
You make the mistakegreşeală now, and you paya plati for it a lot latermai tarziu.
445
1497000
4000
Faci greșeala acum și plătești pentru ea mult mai târziu.
25:16
And so, when you have all sortsfelul of urgenturgent problemsProbleme,
446
1501000
4000
Când ai tot felul de probleme urgente,
25:20
the ideaidee of takingluare paindurere now that has to do with a gaincâştig latermai tarziu,
447
1505000
3000
ideea e să suporți durerea acum pentru a avea un câștig mai târziu,
25:23
and a somewhatoarecum uncertainincert paindurere thing --
448
1508000
3000
iar durerea este oarecum incertă.
25:26
in factfapt, the IPCCIPCC reportraport, that's not necessarilyîn mod necesar the worstcel mai rău casecaz,
449
1511000
6000
De fapt avem raportul IPCC, care nu reflectă cazul cel mai rău,
25:32
and there are people in the richbogat worldlume who look at IPCCIPCC
450
1517000
2000
și există oameni în lumea bogată care se uită la IPCC
25:34
and say, "OK, that isn't that bigmare of a dealafacere."
451
1519000
4000
și spun: lasă, nu chiar e așa mare lucru.
25:38
The factfapt is it's that uncertainincert partparte that should movemișcare us towardscătre this.
452
1523000
4000
De fapt tocmai incertitudinea ar trebui să ne motiveze spre asta.
25:42
But my dreamvis here is that, if you can make it economiceconomic,
453
1527000
3000
Dar visul meu aici este să obținem un randament economic
25:45
and meetîntâlni the COCO2 constraintsconstrângeri,
454
1530000
2000
și simultan să respectăm și limitele de CO2,
25:47
then the skepticsscepticii say, "OK,
455
1532000
2000
și atunci scepticii vor spune:
25:49
I don't careîngrijire that it doesn't put out COCO2,
456
1534000
2000
bine, nu îmi pasă că nu emite CO2,
25:51
I kinddrăguț of wishdori it did put out COCO2,
457
1536000
2000
ba chiar parcă mi-aș dori să emită CO2,
25:53
but I guessghici I'll acceptAccept it because it's cheapermai ieftin than what's come before."
458
1538000
4000
dar am s-o accept pentru că este mai ieftin decât înainte.
25:57
(ApplauseAplauze)
459
1542000
4000
(Aplauze)
26:01
CACA: And so, that would be your responseraspuns to the BjornBjorn LomborgLomborg argumentargument,
460
1546000
4000
CA: Deci acesta ar fi răspunsul tău la argumentul lui Bjorn Lomborg,
26:05
that basicallype scurt if you spendpetrece all this energyenergie tryingîncercat to solverezolva the COCO2 problemproblemă,
461
1550000
4000
care spune că dacă se consumă atâta energie pentru a rezolva problema CO2,
26:09
it's going to take away all your other goalsgoluri
462
1554000
2000
nu ne mai rămâne pentru celelalte țeluri,
26:11
of tryingîncercat to ridscăpa the worldlume of povertysărăcie and malariamalarie and so forthmai departe,
463
1556000
3000
de a încerca să scăpăm lumea de sărăcie, malarie și altele,
26:14
it's a stupidprost wastedeşeuri of the Earth'sPământului resourcesresurse to put moneybani towardscătre that
464
1559000
4000
că ne irosim prostește resursele alocând bani pentru asta
26:18
when there are better things we can do.
465
1563000
2000
când sunt lucruri mai bune de făcut.
26:20
BGBG: Well, the actualreal spendingcheltuire on the R&D piecebucată --
466
1565000
3000
BG: De fapt cheltuielile pentru partea de cercetare și dezvoltare
26:23
say the U.S. should spendpetrece 10 billionmiliard a yearan more than it is right now --
467
1568000
4000
— să spunem că Statele Unite ar trebui să cheltuiască cu 10 miliarde pe an mai mult decât acum —
26:27
it's not that dramaticdramatic.
468
1572000
2000
nu sunt chiar atât de dramatice.
26:29
It shouldn'tnu ar trebui take away from other things.
469
1574000
2000
N-ar rămâne alte lucruri neacoperite.
26:31
The thing you get into bigmare moneybani on, and this, reasonablerezonabil people can disagreedezacord,
470
1576000
3000
Lucrul pe care cheltuiești mult, iar aici oamenii rezonabili pot să nu fie de acord,
26:34
is when you have something that's non-economicnon-economice and you're tryingîncercat to fundfond that --
471
1579000
3000
este când încerci să finanțezi ceva neeconomic.
26:37
that, to me, mostlyMai ales is a wastedeşeuri.
472
1582000
3000
Asta, pentru mine, este în mare parte risipă,
26:40
UnlessCu excepţia cazului în you're very closeînchide and you're just fundingfinanțarea the learningînvăţare curvecurba
473
1585000
3000
în afară de situația când ești aproape gata și doar finanțezi curba de învățare
26:43
and it's going to get very cheapieftin,
474
1588000
2000
și urmează să devină foarte ieftin.
26:45
I believe we should try more things that have a potentialpotenţial
475
1590000
4000
Cred că ar trebui să încercăm mai multe lucruri care au potențialul
26:49
to be fardeparte lessMai puțin expensivescump.
476
1594000
2000
să fie mult mai ieftine.
26:51
If the trade-offcomerţ-off you get into is, "Let's make energyenergie supersuper expensivescump,"
477
1596000
5000
Dacă ajungem la compromisul de a face energia super scumpă,
26:56
then the richbogat can affordpermite that.
478
1601000
2000
atunci bogații pot să-și permită asta.
26:58
I mean, all of us here could paya plati fivecinci timesori as much for our energyenergie
479
1603000
3000
Oricare dintre noi de aici ar putea să plătească de cinci ori mai mult pe energie
27:01
and not changeSchimbare our lifestylemod de viata.
480
1606000
2000
fără a ne schimba stilul de viață.
27:03
The disasterdezastru is for that two billionmiliard.
481
1608000
2000
Dezastruos este pentru cei două miliarde.
27:05
And even LomborgLomborg has changedschimbat.
482
1610000
2000
Și chiar Lomborg s-a schimbat.
27:07
His shtickshtick now is, "Why isn't the R&D gettingobtinerea more discusseddiscutat?"
483
1612000
5000
Poziția lui acum este: de ce nu se discută mai mult despre cercetare?
27:12
He's still, because of his earliermai devreme stuffchestie,
484
1617000
2000
Din cauza lucrurilor din trecut el este în continuare
27:14
still associatedasociate with the skepticsceptic camptabără,
485
1619000
2000
asociat cu tabăra scepticilor,
27:16
but he's realizedrealizat that's a prettyfrumos lonelysinguratic camptabără,
486
1621000
3000
dar și-a dat seama că este o tabără destul de singuratică,
27:19
and so, he's makingluare the R&D pointpunct.
487
1624000
3000
așa că pune problema cercetării.
27:22
And so there is a threadfir of something that I think is appropriateadecvat.
488
1627000
5000
E o fărâmă de ceva corect, cred.
27:27
The R&D piecebucată, it's crazynebun how little it's fundedfinanțat.
489
1632000
3000
Partea de cercetare și dezvoltare, este o nebunie cât de prost finanțată este.
27:30
CACA: Well BillProiect de lege, I suspectsuspect I speakvorbi on the behalfîn numele of mostcel mai people here
490
1635000
3000
CA: Bill, presupun că vorbesc în numele celor mai mulți de aici
27:33
to say I really hopesperanţă your wishdori comesvine trueAdevărat. Thank you so much.
491
1638000
3000
când spun că îți urez să ți se împlinească dorința. Îți mulțumesc foarte mult.
27:36
BGBG: Thank you.
492
1641000
2000
BG: Mulțumesc!
27:38
(ApplauseAplauze)
493
1643000
3000
(Aplauze)
Translated by Alexandru Zegrea
Reviewed by Adrian Dobroiu

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Bill Gates - Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation.

Why you should listen

Bill Gates is the founder and former CEO of Microsoft. A geek icon, tech visionary and business trailblazer, Gates' leadership -- fueled by his long-held dream that millions might realize their potential through great software -- made Microsoft a personal computing powerhouse and a trendsetter in the Internet dawn. Whether you're a suit, chef, quant, artist, media maven, nurse or gamer, you've probably used a Microsoft product today.

In summer of 2008, Gates left his day-to-day role with Microsoft to focus on philanthropy. Holding that all lives have equal value (no matter where they're being lived), the Bill and Melinda Gates Foundation has now donated staggering sums to HIV/AIDS programs, libraries, agriculture research and disaster relief -- and offered vital guidance and creative funding to programs in global health and education. Gates believes his tech-centric strategy for giving will prove the killer app of planet Earth's next big upgrade.

Read a collection of Bill and Melinda Gates' annual letters, where they take stock of the Gates Foundation and the world. And follow his ongoing thinking on his personal website, The Gates Notes. His new paper, "The Next Epidemic," is published by the New England Journal of Medicine.

More profile about the speaker
Bill Gates | Speaker | TED.com