ABOUT THE SPEAKER
Bill Gates - Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation.

Why you should listen

Bill Gates is the founder and former CEO of Microsoft. A geek icon, tech visionary and business trailblazer, Gates' leadership -- fueled by his long-held dream that millions might realize their potential through great software -- made Microsoft a personal computing powerhouse and a trendsetter in the Internet dawn. Whether you're a suit, chef, quant, artist, media maven, nurse or gamer, you've probably used a Microsoft product today.

In summer of 2008, Gates left his day-to-day role with Microsoft to focus on philanthropy. Holding that all lives have equal value (no matter where they're being lived), the Bill and Melinda Gates Foundation has now donated staggering sums to HIV/AIDS programs, libraries, agriculture research and disaster relief -- and offered vital guidance and creative funding to programs in global health and education. Gates believes his tech-centric strategy for giving will prove the killer app of planet Earth's next big upgrade.

Read a collection of Bill and Melinda Gates' annual letters, where they take stock of the Gates Foundation and the world. And follow his ongoing thinking on his personal website, The Gates Notes. His new paper, "The Next Epidemic," is published by the New England Journal of Medicine.

More profile about the speaker
Bill Gates | Speaker | TED.com
TED2010

Bill Gates: Innovating to zero!

Bill Gates az energiáról: A nulla szintig újítunk !

Filmed:
4,756,430 views

A TED2010-en Bill Gates megosztja velünk jövőképet a világ energiájáról. Leírja, hogy "csodák" kellenek a bolygó szintű katasztrófa elkerüléséhez, és elmagyarázza, milyen drámaian különböző atomreaktort támogat. Mi a szükséges cél ? Lenullázzuk a széndioxid kibocsátását globálisan 2050 -re.
- Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:16
I'm going to talk todayMa about energyenergia and climateéghajlat.
0
1000
4000
Ma az energiáról és a klímáról fogok beszélni.
00:20
And that mightesetleg seemlátszik a bitbit surprisingmeglepő because
1
5000
2000
Ez egy kicsit meglepőnek tűnhet,
00:22
my full-timeteljes idő work at the FoundationAlapítvány is mostlytöbbnyire about vaccinesvakcinák and seedsmagok,
2
7000
5000
mert főállásban egy olyan alapítványnál dolgozom, amelyik főleg oltóanyagokkal és magokkal foglalkozik,
00:27
about the things that we need to inventfeltalál and deliverszállít
3
12000
3000
olyan dolgokkal, amiket fel kell találnunk, és el kell vinnünk
00:30
to help the poorestlegszegényebb two billionmilliárd, ezermillió liveélő better liveséletét.
4
15000
5000
hogy a legszegényebb milliárdokat jobb élethez segítsünk.
00:35
But energyenergia and climateéghajlat are extremelyrendkívüli módon importantfontos to these people --
5
20000
5000
De az energia és a klíma rendkívül fontos ezeknek az embereknek,
00:40
in facttény, more importantfontos than to anyonebárki elsemás on the planetbolygó.
6
25000
5000
sokkal fontosabb, mint bárki másnak ezen a bolygón.
00:45
The climateéghajlat gettingszerzés worserosszabb meanseszközök that manysok yearsévek, theirazok cropsnövények won'tszokás grow:
7
30000
5000
A klíma rosszabbodik, vagyis több évben nem fog nőni a terményük.
00:50
There will be too much raineső, not enoughelég raineső,
8
35000
3000
Túl sok eső lesz, nem lesz elég eső.
00:53
things will changeváltozás in waysmódokon
9
38000
2000
Olyan változások lesznek,
00:55
that theirazok fragiletörékeny environmentkörnyezet simplyegyszerűen can't supporttámogatás.
10
40000
4000
amit a törékeny környezetük nem tud támogatni.
00:59
And that leadsvezet to starvationéhezés, it leadsvezet to uncertaintybizonytalanság, it leadsvezet to unrestnyugtalanság.
11
44000
5000
És ez éhezéshez vezet. Ez létbizonytalansághoz vezet és zavargásokhoz.
01:04
So, the climateéghajlat changesváltoztatások will be terribleszörnyű for them.
12
49000
4000
Szóval, a klímaváltozás szörnyű lesz nekik.
01:08
AlsoIs, the priceár of energyenergia is very importantfontos to them.
13
53000
3000
Az energia ára is nagyon fontos nekik.
01:11
In facttény, if you could pickszed just one thing to lowerAlsó the priceár of,
14
56000
3000
Valójában, ha csak egy dolgot választhatnál, aminek csökkenthetnéd az árát,
01:14
to reducecsökkentésére povertyszegénység, by farmessze you would pickszed energyenergia.
15
59000
4000
amivel mérsékled a szegénységet, akkor az energiát választanád.
01:18
Now, the priceár of energyenergia has come down over time.
16
63000
4000
Az energia ára idővel csökkent.
01:22
Really advancedfejlett civilizationcivilizáció is basedszékhelyű on advanceselőlegek in energyenergia.
17
67000
6000
Valóban, a fejlett civilizáció alapja energia fejlettsége.
01:28
The coalszén revolutionforradalom fueledtáplálta the IndustrialIpari RevolutionForradalom,
18
73000
4000
A szén forradalma táplálta az ipari forradalmat,
01:32
and, even in the 1900s we'vevoltunk seenlátott a very rapidgyors declinehanyatlás in the priceár of electricityelektromosság,
19
77000
6000
és még az 1900-as években az elektromos áram árának nagyon gyors csökkenését láttuk,
01:38
and that's why we have refrigeratorshűtőszekrények, air-conditioninglégkondíciónálás,
20
83000
3000
és ezért van hűtőszekrényünk, légkondicionálónk,
01:41
we can make modernmodern materialsanyagok and do so manysok things.
21
86000
4000
készíthetünk modern anyagokat és annyiféle dolgot.
01:45
And so, we're in a wonderfulcsodálatos situationhelyzet with electricityelektromosság in the richgazdag worldvilág.
22
90000
7000
És így csodálatosan el vagyunk látva elektromos árammal a gazdag világban.
01:52
But, as we make it cheaperolcsóbb -- and let's go for makinggyártás it twicekétszer as cheapolcsó --
23
97000
7000
De ahogy olcsóbbá tettük, -- és hadd legyen kétszer ilyen olcsó, --
01:59
we need to meettalálkozik a newúj constraintkényszer,
24
104000
2000
egy korláttal kellett találkoznunk.
02:01
and that constraintkényszer has to do with COCO2.
25
106000
4000
és ezt úgy hívják, hogy széndioxid (CO2).
02:05
COCO2 is warmingmelegítés the planetbolygó,
26
110000
3000
A CO2 melegíti a bolygót,
02:08
and the equationegyenlet on COCO2 is actuallytulajdonképpen a very straightforwardegyértelmű one.
27
113000
6000
és a CO2 egyenlete nagyon egyértelmű.
02:14
If you sumösszeg up the COCO2 that getsjelentkeznek emitteda kibocsátott,
28
119000
4000
Ha felhalmozzuk a kibocsátott CO2-t,
02:18
that leadsvezet to a temperaturehőmérséklet increasenövekedés,
29
123000
3000
az a hőmérséklet növekedéséhez fog vezetni,
02:21
and that temperaturehőmérséklet increasenövekedés leadsvezet to some very negativenegatív effectshatások:
30
126000
4000
és ennek a hőmérséklet-növekedésnek lesz néhány nagyon negatív hatása.
02:25
the effectshatások on the weatheridőjárás; perhapstalán worserosszabb, the indirectközvetett effectshatások,
31
130000
3000
Hatással lesz a klímára, és talán még rosszabbak lesznek az indirekt hatások,
02:28
in that the naturaltermészetes ecosystemsökoszisztémák can't adjustbeállítani to these rapidgyors changesváltoztatások,
32
133000
5000
a természeti ökoszisztémák nem tudnak alkalmazkodni a gyors változásokhoz,
02:33
and so you get ecosystemökoszisztéma collapsesösszeomlik.
33
138000
3000
és így ökoszisztémák összeomolhatnak.
02:36
Now, the exactpontos amountösszeg of how you maptérkép
34
141000
3000
Most az olyan pontos megfeleltetés,
02:39
from a certainbizonyos increasenövekedés of COCO2 to what temperaturehőmérséklet will be
35
144000
4000
hogy egy bizonyos CO2 növekedéstől milyen hőmérséklet lesz,
02:43
and where the positivepozitív feedbacksvisszajelzések are,
36
148000
2000
és hol vannak pozitív visszacsatolások,
02:45
there's some uncertaintybizonytalanság there, but not very much.
37
150000
3000
még valamennyire bizonytalan, de nem nagyon.
02:48
And there's certainlybiztosan uncertaintybizonytalanság about how badrossz those effectshatások will be,
38
153000
3000
És természetesen még bizonytalan, mennyire lesznek rosszak a hatások,
02:51
but they will be extremelyrendkívüli módon badrossz.
39
156000
3000
de rendkívül rosszak lesznek.
02:54
I askedkérdezte the topfelső scientiststudósok on this severalszámos timesalkalommal:
40
159000
2000
Többször megkérdeztem erről a legjobb tudósokat,
02:56
Do we really have to get down to nearközel zeronulla?
41
161000
3000
valójában le kell mennünk a nullára ?
02:59
Can't we just cutvágott it in halffél or a quarternegyed?
42
164000
3000
Nem lenne elég a felére vagy a csökkentenünk ?
03:02
And the answerválasz is that untilamíg we get nearközel to zeronulla,
43
167000
4000
És a válasz az volt, hogy amíg nem közelítjük meg a nulla szintet,
03:06
the temperaturehőmérséklet will continueFolytatni to riseemelkedik.
44
171000
2000
addig a hőmérséklet folyamatosan növekedni fog.
03:08
And so that's a bignagy challengekihívás.
45
173000
2000
Szóval ez egy nagy kihívás.
03:10
It's very differentkülönböző than sayingmondás "We're a twelve-foot-hightizenkét láb magas truckkamion tryingmegpróbálja to get underalatt a ten-foottíz láb bridgehíd,
46
175000
5000
Az nagyon különbözik pl. attól, hogy egy 4 méter magas kamionnal át kell jutnunk
03:15
and we can just sortfajta of squeezeprésel underalatt."
47
180000
3000
egy 3 méteres híd alatt, és csak valahogy alá kell préselnünk.
03:18
This is something that has to get to zeronulla.
48
183000
4000
Ez olyan valami, ami le kell nulláznunk.
03:22
Now, we put out a lot of carbonszén dioxidedioxid everyminden yearév,
49
187000
4000
Most rengeteg CO2 -t bocsátunk ki minden évben,
03:26
over 26 billionmilliárd, ezermillió tonstonna.
50
191000
2000
több mint 26 milliárd tonnát.
03:28
For eachminden egyes AmericanAmerikai, it's about 20 tonstonna;
51
193000
4000
Minden egyes amerikaira kb. 20 tonna jut.
03:32
for people in poorszegény countriesországok, it's lessKevésbé than one tonTon.
52
197000
3000
A szegény országok embereinél ez kevesebb, mint egy tonna.
03:35
It's an averageátlagos of about fiveöt tonstonna for everyonemindenki on the planetbolygó.
53
200000
4000
Átlagosan kb. 5 tonna jut a bolygó minden lakójára.
03:39
And, somehowvalahogy, we have to make changesváltoztatások
54
204000
2000
És valahogy olyan változásokat kell véghez vinnünk,
03:41
that will bringhoz that down to zeronulla.
55
206000
3000
amelyek ezt le fogják nullázni.
03:44
It's been constantlyállandóan going up.
56
209000
2000
Ez idáig folyamatosan növekedett.
03:46
It's only variouskülönféle economicgazdasági changesváltoztatások that have even flattenedlapított it at all,
57
211000
5000
Csak bizonyos gazdasági változások tartották időnként szinten,
03:51
so we have to go from rapidlygyorsan risingemelkedő
58
216000
3000
így el kell jutnunk a gyors növekedéstől
03:54
to fallingeső, and fallingeső all the way to zeronulla.
59
219000
3000
a csökkenésig, a csökkenéstől a nulla szintig.
03:57
This equationegyenlet has fournégy factorstényezők,
60
222000
2000
Ennek az egyenletnek négy tényezője van.
03:59
a little bitbit of multiplicationszorzás:
61
224000
2000
Egy kis szorzat.
04:01
So, you've got a thing on the left, COCO2, that you want to get to zeronulla,
62
226000
3000
Itt van a jobb oldalon a CO2, amit le akarunk nullázni,
04:04
and that's going to be basedszékhelyű on the numberszám of people,
63
229000
4000
és ennek az alapja az emberek száma,
04:08
the servicesszolgáltatások eachminden egyes person'sszemély usinghasználva on averageátlagos,
64
233000
3000
az egy ember által felhasznált szolgáltatások,
04:11
the energyenergia on averageátlagos for eachminden egyes serviceszolgáltatás,
65
236000
3000
az egyes szolgáltatásokra eső átlagos energia,
04:14
and the COCO2 beinglény put out perper unitegység of energyenergia.
66
239000
4000
és az egységnyi energiához kellő CO2 lesz.
04:18
So, let's look at eachminden egyes one of these
67
243000
2000
Nézzük meg ezek mindegyikét,
04:20
and see how we can get this down to zeronulla.
68
245000
4000
és meglátjuk, hogy tudjuk lenullázni.
04:24
ProbablyValószínűleg, one of these numbersszám is going to have to get prettyszép nearközel to zeronulla.
69
249000
4000
Valószínűleg ezen számok közül az egyiket megközelítőleg nulláig kell levinni.
04:28
Now that's back from highmagas schooliskola algebraalgebra,
70
253000
3000
Ezt tudjuk a gimnáziumi algebrából,
04:31
but let's take a look.
71
256000
2000
de vegyünk rá egy pillantást.
04:33
First, we'vevoltunk got populationnépesség.
72
258000
2000
Először vegyük a népességet.
04:35
The worldvilág todayMa has 6.8 billionmilliárd, ezermillió people.
73
260000
3000
Ma a Földön 6,8 milliárd ember él.
04:38
That's headedfejes up to about ninekilenc billionmilliárd, ezermillió.
74
263000
2000
Ez 9 milliárd körül fog tetőzni.
04:40
Now, if we do a really great jobmunka on newúj vaccinesvakcinák,
75
265000
4000
Ha igazán sikeresek lesznek új oltásaink,
04:44
healthEgészség caregondoskodás, reproductivereprodukciós healthEgészség servicesszolgáltatások,
76
269000
2000
az egészségügyi ellátásunk, a népesedés-egészségügyi szolgálatunk,
04:46
we could lowerAlsó that by, perhapstalán, 10 or 15 percentszázalék,
77
271000
4000
akkor ezt talán 10 - 15 százalékkal tudjuk csökkenteni,
04:50
but there we see an increasenövekedés of about 1.3.
78
275000
4000
de 1,3 körüli növekedést fogunk látni.
04:54
The secondmásodik factortényező is the servicesszolgáltatások we use.
79
279000
3000
A második tényező az általunk felhasznált szolgáltatások.
04:57
This encompassesfelöleli everything:
80
282000
2000
Ez mindent magába foglal,
04:59
the foodélelmiszer we eateszik, clothingruházat, TVTV, heatingfűtés.
81
284000
4000
az ételt, amit megeszünk, a ruhákat, a TV-t, a fűtést.
05:03
These are very good things:
82
288000
3000
Ezek nagyon jó dolgok,
05:06
gettingszerzés ridmegszabadít of povertyszegénység meanseszközök providinggondoskodás these servicesszolgáltatások
83
291000
3000
és a szegénységtől való megszabadulás azt jelenti,
05:09
to almostmajdnem everyonemindenki on the planetbolygó.
84
294000
2000
hogy biztosítjuk mindezt majdnem mindenkinek ezen a bolygón.
05:11
And it's a great thing for this numberszám to go up.
85
296000
4000
És ez nagyszerű, másrészt emeli számot.
05:15
In the richgazdag worldvilág, perhapstalán the topfelső one billionmilliárd, ezermillió,
86
300000
2000
A gazdag világban, talán a felső 1 milliárd,
05:17
we probablyvalószínűleg could cutvágott back and use lessKevésbé,
87
302000
2000
valószínűleg tudunk visszafogni és kevesebbet fogyasztani,
05:19
but everyminden yearév, this numberszám, on averageátlagos, is going to go up,
88
304000
4000
de minden évben ez a szám átlagban emelkedni fog,
05:23
and so, over all, that will more than doublekettős
89
308000
4000
és összességében több mint a dupláját fogják kitenni
05:27
the servicesszolgáltatások deliveredszállított perper personszemély.
90
312000
3000
az egy személye eső szolgáltatások.
05:30
Here we have a very basicalapvető serviceszolgáltatás:
91
315000
2000
Mi itt rendelkezünk a legalapvetőbb szolgáltatásokkal.
05:32
Do you have lightingvilágítás in your houseház to be ableképes to readolvas your homeworkházi feladat?
92
317000
3000
Van a házadban világítás, hogy el tudd olvasni a házi feladatodat,
05:35
And, in facttény, these kidsgyerekek don't, so they're going out
93
320000
2000
és valóban, ezeknek a kölyköknek nincs, ezért kimennek,
05:37
and readingolvasás theirazok schooliskola work underalatt the streetutca lampslámpák.
94
322000
4000
és a házi feladatukat az utcán a lámpák alatt olvassák.
05:42
Now, efficiencyhatékonyság, E, the energyenergia for eachminden egyes serviceszolgáltatás,
95
327000
4000
A hatékonyság, E mint efficiency, az egyes szolgáltatásokra eső energia,
05:46
here finallyvégül we have some good newshírek.
96
331000
2000
Itt végre vannak jó híreink.
05:48
We have something that's not going up.
97
333000
2000
Van valamink, ami nem emelkedik.
05:50
ThroughKeresztül variouskülönféle inventionstalálmányok and newúj waysmódokon of doing lightingvilágítás,
98
335000
3000
Kezdve számos új tanulmányon és módszeren a világításban,
05:53
throughkeresztül differentkülönböző typestípusok of carsautók, differentkülönböző waysmódokon of buildingépület buildingsépületek --
99
338000
5000
folytatva a különböző fajta gépkocsikkal, és különféle építési eljárásokkal,
05:58
there are a lot of servicesszolgáltatások where you can bringhoz
100
343000
3000
sok olyan szolgáltatás van, ahol lényegesen tudjuk
06:01
the energyenergia for that serviceszolgáltatás down quiteegészen substantiallylényegesen.
101
346000
4000
csökkentetni a szükséges energiát,
06:05
Some individualEgyedi servicesszolgáltatások even bringhoz it down by 90 percentszázalék.
102
350000
3000
bizonyos szolgáltatásoknál 90 százalékkal lecsökkentik.
06:08
There are other servicesszolgáltatások like how we make fertilizerműtrágya,
103
353000
3000
Más olyan szolgáltatásoknál, mint a műtrágya előállítása,
06:11
or how we do airlevegő transportszállítás,
104
356000
2000
vagy a légi közlekedés módja,
06:13
where the roomsszobák for improvementjavulás are farmessze, farmessze lessKevésbé.
105
358000
4000
sokkal, sokkal kevesebb javítási lehetőség van.
06:17
And so, overallátfogó here, if we're optimisticoptimista,
106
362000
2000
És így, itt összességében, ha optimisták vagyunk,
06:19
we maylehet get a reductioncsökkentés of a factortényező of threehárom to even, perhapstalán, a factortényező of sixhat.
107
364000
7000
akkor egy hármas tényezővel csökkenthetünk, esetleg legfeljebb egy hatossal.
06:26
But for these first threehárom factorstényezők now,
108
371000
3000
Vegyük most az előző hármas tényezőt,
06:29
we'vevoltunk goneelmúlt from 26 billionmilliárd, ezermillió to, at bestlegjobb, maybe 13 billionmilliárd, ezermillió tonstonna,
109
374000
5000
akkor a 26 milliárdról legjobb esetben talán 13 milliárd tonnára csökkenthetünk,
06:34
and that just won'tszokás cutvágott it.
110
379000
2000
és ez önmagában nem fogja lecsökkenteni.
06:36
So let's look at this fourthnegyedik factortényező --
111
381000
2000
Nézzük ezt a negyedik tényezőt --
06:38
this is going to be a keykulcs one --
112
383000
2000
ez lesz a kulcstényező --
06:40
and this is the amountösszeg of COCO2 put out perper eachminden egyes unitegység of energyenergia.
113
385000
6000
és ez az egységnyi energiára eső CO2 mennyisége.
06:46
And so the questionkérdés is: Can you actuallytulajdonképpen get that to zeronulla?
114
391000
4000
És az a kérdés, hogy le tudjuk - e nullázni ?
06:50
If you burnéget coalszén, no.
115
395000
2000
Ha szenet égetünk, akkor nem.
06:52
If you burnéget naturaltermészetes gasgáz, no.
116
397000
2000
Ha földgázt égetünk, akkor nem.
06:54
AlmostSzinte everyminden way we make electricityelektromosság todayMa,
117
399000
3000
Majdnem minden mai elektromos áram előállítási mód,
06:57
exceptkivéve for the emergingfeltörekvő renewablesmegújuló and nuclearnukleáris, putshelyezi out COCO2.
118
402000
6000
kivéve a feljövőben lévő megújulók és az atom, CO2-t bocsát ki.
07:03
And so, what we're going to have to do at a globalglobális scaleskála,
119
408000
3000
És így, amit világ méretben kell majd tennünk,
07:06
is createteremt a newúj systemrendszer.
120
411000
3000
az egy új rendszer létrehozása.
07:09
And so, we need energyenergia miraclescsodák.
121
414000
2000
És így, energia csodákra van szükségünk.
07:11
Now, when I use the termkifejezés "miraclecsoda," I don't mean something that's impossiblelehetetlen.
122
416000
4000
Amikor a csoda kifejezést használom, akkor nem arra gondolok, hogy lehetetlen.
07:15
The microprocessormikroprocesszor is a miraclecsoda. The personalszemélyes computerszámítógép is a miraclecsoda.
123
420000
5000
A mikroprocesszor egy csoda. A személyi számítógép egy csoda.
07:20
The InternetInternet and its servicesszolgáltatások are a miraclecsoda.
124
425000
3000
Az internet a szolgáltatásaival egy csoda.
07:23
So, the people here have participatedrészt in the creationTeremtés of manysok miraclescsodák.
125
428000
5000
Az emberek részt vettek sok csoda létrehozásában.
07:28
UsuallyÁltalában, we don't have a deadlinehatáridő,
126
433000
2000
Általában nincs határidőnk,
07:30
where you have to get the miraclecsoda by a certainbizonyos datedátum.
127
435000
2000
amikor meg kell csinálnunk egy csodát egy bizonyos időpontra.
07:32
UsuallyÁltalában, you just kindkedves of standállvány by, and some come alongmentén, some don't.
128
437000
4000
Általában, csak szemléljük, és van, ami megtörténik, van ami nem.
07:36
This is a caseügy where we actuallytulajdonképpen have to drivehajtás at fullteljes speedsebesség
129
441000
4000
Ebben az esetben teljes sebességgel kell hajtanunk,
07:40
and get a miraclecsoda in a prettyszép tightszoros timelineIdővonal.
130
445000
5000
és jó szoros határidővel kell csodát tennünk.
07:45
Now, I thought, "How could I really captureelfog this?
131
450000
3000
Arra gondoltam, hogyan tudnám igazán ezt ábrázolni ?
07:48
Is there some kindkedves of naturaltermészetes illustrationábra,
132
453000
2000
Van - e valamilyen természetes illusztráció,
07:50
some demonstrationdemonstráció that would grabMegragad people'semberek imaginationképzelet here?"
133
455000
5000
valamilyen szemléltetés, ami meg tudná fogni itt az emberek képzeletét ?
07:55
I thought back to a yearév agoezelőtt when I broughthozott mosquitosszúnyog,
134
460000
4000
Visszaemlékeztem egy évvel ezelőttre, amikor szúnyogokat hoztam,
07:59
and somehowvalahogy people enjoyedélvezte that.
135
464000
2000
és az emberek valahogy élvezték ezt.
08:01
(LaughterNevetés)
136
466000
2000
(Nevetés)
08:03
It really got them involvedrészt in the ideaötlet of,
137
468000
3000
Igazán megfogta őket a gondolat,
08:06
you know, there are people who liveélő with mosquitosszúnyog.
138
471000
3000
tudják, hogy vannak emberek, akik moszkitókkal élnek.
08:09
So, with energyenergia, all I could come up with is this.
139
474000
5000
És az energiával kapcsolatban, ez lenne minden, amit el tudnák érni.
08:14
I decidedhatározott that releasingfelszabadító firefliesszentjánosbogarak
140
479000
3000
Elhatároztam, hogy szentjánosbogarak elengedésével
08:17
would be my contributionhozzájárulás to the environmentkörnyezet here this yearév.
141
482000
4000
járulok idén hozzá a környezetvédelemhez itt.
08:21
So here we have some naturaltermészetes firefliesszentjánosbogarak.
142
486000
3000
Itt van néhány szentjánosbogár.
08:24
I'm told they don't biteharapás; in facttény, they mightesetleg not even leaveszabadság that jarbefőttes üveg.
143
489000
3000
Az mondták nekem, hogy nem csípnek, tényleg, talán még az üveget sem hagyják el.
08:27
(LaughterNevetés)
144
492000
3000
(Nevetés)
08:30
Now, there's all sortsfajta of gimmickyhatásvadász solutionsmegoldások like that one,
145
495000
5000
Van még mindenfajta ehhez hasonló trükkös megoldás,
08:35
but they don't really addhozzáad up to much.
146
500000
2000
de igazából nem sokat érnek.
08:37
We need solutionsmegoldások -- eitherbármelyik one or severalszámos --
147
502000
4000
Megoldásokra van szükségünk, egyre vagy többre,
08:41
that have unbelievablehihetetlen scaleskála
148
506000
4000
amelyik hihetetlen nagyságrendűek,
08:45
and unbelievablehihetetlen reliabilitymegbízhatóság,
149
510000
2000
és hihetetlenül megbízhatóak,
08:47
and, althoughhabár there's manysok directionsirányok people are seekingkeres,
150
512000
3000
és bár sok irányban keresik az emberek,
08:50
I really only see fiveöt that can achieveelér the bignagy numbersszám.
151
515000
4000
én igazán csak öt olyan látok, amelyek nagy számokat érhet el.
08:54
I've left out tideárapály, geothermalgeotermikus, fusionmagfúzió, biofuelsa bioüzemanyagok.
152
519000
5000
Kihagytam a geotermált, a fúziót és a bioüzemanyagot.
08:59
Those maylehet make some contributionhozzájárulás,
153
524000
2000
Ezeknek lehet valami részük,
09:01
and if they can do better than I expectelvár, so much the better,
154
526000
2000
és ha jobban is teljesítenének, mint ahogy várom, annál jobb,
09:03
but my keykulcs pointpont here
155
528000
2000
de itt az a mondanivalóm lényege,
09:05
is that we're going to have to work on eachminden egyes of these fiveöt,
156
530000
4000
hogy ennek az ötnek mindegyikén kell majd dolgoznunk,
09:09
and we can't give up any of them because they look dauntingijesztő,
157
534000
4000
és nem mondhatunk le róluk azért, mert ijesztőnek látszanak,
09:13
because they all have significantjelentős challengeskihívások.
158
538000
4000
mert mindegyik komoly kihívást támaszt.
09:17
Let's look first at the burningégő fossilkövület fuelsüzemanyagok,
159
542000
2000
Először vegyek a fosszilis tüzelőanyagok égetését,
09:19
eitherbármelyik burningégő coalszén or burningégő naturaltermészetes gasgáz.
160
544000
4000
vagy a szén vagy a földgáz égetését.
09:23
What you need to do there, seemsÚgy tűnik, like it mightesetleg be simpleegyszerű, but it's not,
161
548000
3000
Amire itt szükségünk van,az egyszerűnek látszik, de nem az,
09:26
and that's to take all the COCO2, after you've burnedégett it, going out the fluefüstgáz,
162
551000
6000
és ez az, hogy fogjuk az összes CO2-t, miután elégettük, és megy ki a kéményen,
09:32
pressurizenyomás alá it, createteremt a liquidfolyékony, put it somewherevalahol,
163
557000
3000
összenyomjuk, folyósítjuk, és eltesszük valahová,
09:35
and hoperemény it staystartózkodás there.
164
560000
2000
és reméljük, hogy ott marad.
09:37
Now we have some pilotpilóta things that do this at the 60 to 80 percentszázalék levelszint,
165
562000
4000
Már végeztünk erre próbákat, amelyek 60 - 80 százalékban csinálták ezt meg,
09:41
but gettingszerzés up to that fullteljes percentageszázalék, that will be very trickyfurfangos,
166
566000
4000
de a száz százalékig eljutni, csak nagyon sok trükkel lehet,
09:45
and agreeingmegegyezés on where these COCO2 quantitiesmennyiségek should be put will be hardkemény,
167
570000
6000
és egyetértünk abban, hogy ilyen mennyiségű CO2-t nehéz lesz tárolni,
09:51
but the toughestlegkeményebb one here is this long-termhosszútávú issueprobléma.
168
576000
3000
de a legnagyobb probléma a hosszú távú kezelése.
09:54
Who'sAki barátait going to be sure?
169
579000
2000
Ki lehet benne majd biztos ?
09:56
Who'sAki barátait going to guaranteegarancia something that is literallyszó szerint billionsmilliárdokat of timesalkalommal largernagyobb
170
581000
4000
Ki tud olyasmit garantálni, ami szó szerint milliárdszorosa
10:00
than any typetípus of wastehulladék you think of in termsfeltételek of nuclearnukleáris or other things?
171
585000
4000
bármilyen olyan hulladéknak, mint amikor az atomra vagy másokra gondolunk.
10:04
This is a lot of volumekötet.
172
589000
3000
Ez egy nagy térfogat.
10:07
So that's a toughkemény one.
173
592000
2000
Így ez egy nehéz eset.
10:09
NextKövetkező would be nuclearnukleáris.
174
594000
2000
A következő az atom.
10:11
It alsois has threehárom bignagy problemsproblémák:
175
596000
3000
Ezzel három nagy probléma van.
10:14
CostKöltség, particularlykülönösen in highlymagasan regulatedszabályozott countriesországok, is highmagas;
176
599000
4000
A költségek, főleg a magasan szabályozott országokban, nagyon magasak.
10:18
the issueprobléma of the safetybiztonság, really feelingérzés good about nothing could go wrongrossz,
177
603000
4000
A biztonság kérdése, igazán meg kell róla bizonyosodni, hogy semmi se romolhat el,
10:22
that, even thoughbár you have these humanemberi operatorsszereplők,
178
607000
3000
még akkor sem, ha ott van az emberi kezelőszemélyzet is,
10:25
that the fuelüzemanyag doesn't get used for weaponsfegyverek.
179
610000
3000
hogy az üzemanyagot nem használják fel fegyverekhez.
10:28
And then what do you do with the wastehulladék?
180
613000
2000
És mit kezdünk a hulladékkal?
10:30
And, althoughhabár it's not very largenagy, there are a lot of concernsaggodalmak about that.
181
615000
3000
Nincs belőle túl sok, de nagyon nyugtalanító.
10:33
People need to feel good about it.
182
618000
2000
Az embereknek megnyugtató megoldás kell.
10:35
So threehárom very toughkemény problemsproblémák that mightesetleg be solvablemegoldható,
183
620000
5000
Így van három nehéz probléma, amit meg kell oldani,
10:40
and so, should be workeddolgozott on.
184
625000
2000
és így dolgozni kell rajta.
10:42
The last threehárom of the fiveöt, I've groupedcsoportosított togetheregyütt.
185
627000
3000
Az utolsó hármat egy csoportba foglaltam.
10:45
These are what people oftengyakran referutal to as the renewablemegújuló sourcesforrás.
186
630000
4000
Ezekre az emberek, mint megújuló energiaforrásokra hivatkoznak.
10:49
And they actuallytulajdonképpen -- althoughhabár it's great they don't requirekíván fuelüzemanyag --
187
634000
4000
És ezeknek, -- bár nagyszerű, hogy nem igényelnek üzemanyagot, --
10:53
they have some disadvantageshátrányok.
188
638000
2000
vannak hátrányaik.
10:55
One is that the densitysűrűség of energyenergia gatheredösszegyűjtött in these technologiestechnológiák
189
640000
6000
Az egyik az, hogy az ezekkel a technikákkal gyűjtött energiasűrűség
11:01
is dramaticallydrámaian lessKevésbé than a powererő plantnövény.
190
646000
2000
drámaian kevesebb, mint egy erőműé.
11:03
This is energyenergia farmingmezőgazdasági, so you're talkingbeszél about manysok squarenégyzet milesmérföld,
191
648000
4000
Ez egy energiatelep, sok négyzetmérföldről beszélünk,
11:07
thousandsTöbb ezer of time more areaterület than you think of as a normalnormál energyenergia plantnövény.
192
652000
5000
több ezerszeresen több mint, amikor egy hagyományos erőmű esetében.
11:12
AlsoIs, these are intermittentszakaszos sourcesforrás.
193
657000
3000
Továbbá ezek időszakos erőforrások.
11:15
The sunnap doesn't shineragyog all day, it doesn't shineragyog everyminden day,
194
660000
3000
A nap nem süt egész nap, nem süt minden nap,
11:18
and, likewisehasonlóképpen, the windszél doesn't blowfúj all the time.
195
663000
3000
és hasonlóan, a szél sem fúj mindig.
11:21
And so, if you dependfügg on these sourcesforrás,
196
666000
2000
Így, ha ezektől az erőforrásoktól függünk,
11:23
you have to have some way of gettingszerzés the energyenergia
197
668000
3000
akkor valahonnan energiát kell nyernünk
11:26
duringalatt those time periodsidőszakok that it's not availableelérhető.
198
671000
3000
az idő alatt, amikor ez nem állnak a rendelkezésre.
11:29
So, we'vevoltunk got bignagy costköltség challengeskihívások here,
199
674000
3000
Így a nagy költségek kihívást jelentenek.
11:32
we have transmissionátvitel challengeskihívások:
200
677000
2000
Az átvitel kihívást jelent.
11:34
for examplepélda, say this energyenergia sourceforrás is outsidekívül your countryország;
201
679000
3000
Például, mondjuk, ha ez az energiaforrás az országon kívül van,
11:37
you not only need the technologytechnológia,
202
682000
2000
akkor nem csak a technikára van szükségünk,
11:39
but you have to dealüzlet with the riskkockázat of the energyenergia comingeljövetel from elsewheremáshol.
203
684000
5000
de kezelni kell annak a kockázatát, hogy az energia máshonnan jön.
11:44
And, finallyvégül, this storagetárolás problemprobléma.
204
689000
2000
És végül itt van a tárolás problémája.
11:46
And, to dimensionalizedimensionalize this, I wentment throughkeresztül and lookednézett at
205
691000
3000
A méretek érzékeltetésére, végig vettem és megvizsgáltam
11:49
all the typestípusok of batteriesakkumulátorok that get madekészült --
206
694000
3000
az összes általunk gyártott akkumulátort és telepet,
11:52
for carsautók, for computersszámítógépek, for phonestelefonok, for flashlightszseblámpák, for everything --
207
697000
4000
gépkocsikhoz, számítógépekhez, telefonokhoz, vakukhoz, bármihez
11:56
and comparedahhoz képest that to the amountösszeg of electricalelektromos energyenergia the worldvilág usesfelhasználások,
208
701000
5000
és összehasonlítottam a világ által felhasznált összes energiával,
12:01
and what I foundtalál is that all the batteriesakkumulátorok we make now
209
706000
4000
és azt találtam, hogy az összes akkumulátor, amit most gyártunk,
12:05
could storebolt lessKevésbé than 10 minutespercek of all the energyenergia.
210
710000
4000
alig 10 percet tudna tárolni az összes energiából.
12:09
And so, in facttény, we need a bignagy breakthrougháttörés here,
211
714000
3000
Valóban nagy áttörésre van itt szükségünk,
12:12
something that's going to be a factortényező of 100 better
212
717000
4000
valami olyanra, amit százszoros tényezővel jobb
12:16
than the approachesmegközelít we have now.
213
721000
2000
mint a mostani megközelítésünk.
12:18
It's not impossiblelehetetlen, but it's not a very easykönnyen thing.
214
723000
4000
Ez nem lehetetlen, de nem is nagyon könnyű.
12:22
Now, this showsműsorok up when you try to get the intermittentszakaszos sourceforrás
215
727000
4000
Ez akkor jelentkezik, ha megpróbálunk egy időszakos erőforrást
12:26
to be abovefelett, say, 20 to 30 percentszázalék of what you're usinghasználva.
216
731000
4000
a fentiekből bevonni a felhasználásunk 20 - 30 százalékára.
12:30
If you're countingszámolás on it for 100 percentszázalék,
217
735000
2000
Ha 100 százalékra számítunk,
12:32
you need an incrediblehihetetlen miraclecsoda batteryakkumulátor.
218
737000
5000
akkor hihetetlen akkumulátor csodára van szükségünk.
12:38
Now, how we're going to go forwardelőre on this -- what's the right approachmegközelítés?
219
743000
3000
Most hogyan lépjünk innen tovább: Mi a helyes megközelítés?
12:41
Is it a ManhattanManhattan ProjectProjekt? What's the thing that can get us there?
220
746000
4000
Egy Manhattan projekt? Mivel fogunk eljutni oda?
12:45
Well, we need lots of companiesvállalatok workingdolgozó on this, hundredsszáz.
221
750000
5000
Nos, sok cégre van szükségünk, ami ezen dolgozik, százakra.
12:50
In eachminden egyes of these fiveöt pathsutak, we need at leastlegkevésbé a hundredszáz people.
222
755000
3000
Ennek az öt útnak mindegyikén legalább száz emberre van szükségünk.
12:53
And a lot of them, you'llazt is megtudhatod look at and say, "They're crazyőrült." That's good.
223
758000
4000
Közülük sokról azt mondjátok, ha látjátok őket, hogy bolondok. Ez jó.
12:57
And, I think, here in the TEDTED groupcsoport,
224
762000
3000
És úgy gondolom, hogy itt a TED csoportban,
13:00
we have manysok people who are alreadymár pursuingfolytat this.
225
765000
4000
már sok emberünk már ezt hajszolja.
13:04
BillBill GrossBruttó has severalszámos companiesvállalatok, includingbeleértve one calledhívott eSolareSolar
226
769000
4000
Bill Grossnak több társasága van, közöttük az eSolar nevű,
13:08
that has some great solarnap- thermaltermál technologiestechnológiák.
227
773000
2000
amelyik olyan kiváló a hőalapú naptechnikában.
13:10
VinodSándorné Khosla'sKhosla barátait investingbefektetés in dozensTöbb tucat of companiesvállalatok
228
775000
4000
Vinod Khosla egy tucat társaságba fektetett be,
13:14
that are doing great things and have interestingérdekes possibilitieslehetőségek,
229
779000
4000
amelyek nagyszerű dolgokat csinálnak, és érdekes lehetőségeik vannak,
13:18
and I'm tryingmegpróbálja to help back that.
230
783000
2000
és én próbálok segíteni ennek a támogatásában.
13:20
NathanNathan MyhrvoldMyhrvolddal and I actuallytulajdonképpen are backingtámogatás a companyvállalat
231
785000
4000
Nathan Myhrvolddal támogatunk egy társaságot,
13:24
that, perhapstalán surprisinglymeglepően, is actuallytulajdonképpen takingbevétel the nuclearnukleáris approachmegközelítés.
232
789000
4000
amelyik, talán meglepő, a nukleáris megközelítést választotta.
13:28
There are some innovationsújítások in nuclearnukleáris: modularmoduláris, liquidfolyékony.
233
793000
4000
Vannak innovációk az atomenergiában, modulárisak, folyékonyak.
13:32
And innovationinnováció really stoppedmegállt in this industryipar quiteegészen some agoezelőtt,
234
797000
4000
Az innovációk valójában megálltak ebben az iparágban az utóbbi időkben,
13:36
so the ideaötlet that there's some good ideasötletek layingmegállapításáról szóló around is not all that surprisingmeglepő.
235
801000
5000
így nem meglepő, hogy vannak még jó ötletek a környékén.
13:41
The ideaötlet of TerraPowerTerraPower is that, insteadhelyette of burningégő a partrész of uraniumurán --
236
806000
6000
A Terrapower ötlete az, hogy az urániumnak annak része helyett,
13:47
the one percentszázalék, whichmelyik is the U235 --
237
812000
3000
ami egy százalék, az U235,
13:50
we decidedhatározott, "Let's burnéget the 99 percentszázalék, the U238."
238
815000
5000
elhatároztuk, hogy a 99 százalékát égetjük, az U238 -t.
13:55
It is kindkedves of a crazyőrült ideaötlet.
239
820000
2000
Ez egy örült gondolat.
13:57
In facttény, people had talkedbeszélt about it for a long time,
240
822000
3000
Valójában az emberek már régóta beszélnek erről,
14:00
but they could never simulateszimulálni properlymegfelelően whetherakár it would work or not,
241
825000
4000
de sohasem tudták megfelelően szimulálni, hogy vajon működhet-e,
14:04
and so it's throughkeresztül the adventAdvent of modernmodern supercomputersszuperszámítógépek
242
829000
3000
és így a modern szuperkomputerek megjelenése miatt már
14:07
that now you can simulateszimulálni and see that, yes,
243
832000
2000
most tudják szimulálni ezt, nézzék, igen,
14:09
with the right material'sanyag approachmegközelítés, this looksúgy néz ki, like it would work.
244
834000
6000
a megfelelő anyag megközelítésével, úgy látszik, hogy működhet.
14:15
And, because you're burningégő that 99 percentszázalék,
245
840000
3000
És mivel azt a 99 százalékot égetjük,
14:18
you have greatlynagymértékben improvedjavított costköltség profileProfil.
246
843000
4000
rendkívül megnöveljük a költség hatékonyságot.
14:22
You actuallytulajdonképpen burnéget up the wastehulladék, and you can actuallytulajdonképpen use as fuelüzemanyag
247
847000
4000
Tulajdonképpen a hulladékot égetjük, és üzemanyagként használjuk fel
14:26
all the leftovermaradék wastehulladék from today'sa mai reactorsreaktorok.
248
851000
3000
minden maradék hulladékot a mai reaktorokból.
14:29
So, insteadhelyette of worryingaggasztó about them, you just take that. It's a great thing.
249
854000
5000
Ahelyett, hogy aggódnánk miatta, egyszerűen felhasználjuk. Ez nagyszerű dolog.
14:34
It breatheslélegzik this uraniumurán as it goesmegy alongmentén, so it's kindkedves of like a candlegyertya.
250
859000
4000
Beszívja ezt az urániumot, ahogy halad. Olyan, mint egy gyertya.
14:38
You can see it's a loglog there, oftengyakran referredemlített to as a travelingutazó wavehullám reactorreaktor.
251
863000
4000
Ott láthatjuk egy rudat, gyakran utazóhullám-reaktorként hivatkoznak rá.
14:42
In termsfeltételek of fuelüzemanyag, this really solvesmegoldja the problemprobléma.
252
867000
4000
Üzemanyag szempontjából ez igazán megoldja a problémát.
14:46
I've got a picturekép here of a placehely in KentuckyKentucky.
253
871000
3000
Van itt egy képem egy helyről Kentuckyban.
14:49
This is the leftovermaradék, the 99 percentszázalék,
254
874000
2000
Itt van a maradék, a 99 százalék,
14:51
where they'veők már takentett out the partrész they burnéget now,
255
876000
2000
ahová félretették a mostani égés maradékát,
14:53
so it's calledhívott depletedkimerült uraniumurán.
256
878000
2000
az úgynevezett fáradt urániumot.
14:55
That would powererő the U.S. for hundredsszáz of yearsévek.
257
880000
3000
Ez elláthatná energiával az USA-t évszázadokon keresztül.
14:58
And, simplyegyszerűen by filteringszűrő seawatertengervíz in an inexpensiveolcsó processfolyamat,
258
883000
3000
És egyszerűen a tengervíz szűrésével egy olcsó eljárással,
15:01
you'djobb lenne, ha have enoughelég fuelüzemanyag for the entireteljes lifetimeélettartam of the restpihenés of the planetbolygó.
259
886000
5000
elég üzemanyagunk lenne az egész életére a bolygó maradék részének.
15:06
So, you know, it's got lots of challengeskihívások aheadelőre,
260
891000
4000
Tudják, sok kihívás áll előttünk,
15:10
but it is an examplepélda of the manysok hundredsszáz and hundredsszáz of ideasötletek
261
895000
5000
de ez csak egy példa a sok száz ötletre
15:15
that we need to movemozog forwardelőre.
262
900000
3000
amire az előrejutáshoz szükségünk van.
15:18
So let's think: How should we measuremérték ourselvesminket?
263
903000
3000
Gondoljuk el, hogy tudnánk magunkat megmérni?
15:21
What should our reportjelentés cardkártya look like?
264
906000
3000
Hogyan nézne ki a bizonyítványunk?
15:24
Well, let's go out to where we really need to get,
265
909000
3000
Nos, menjünk oda, ahova igazán el kell jutnunk,
15:27
and then look at the intermediateközbülső.
266
912000
2000
és azután nézzük a közbeeső részt.
15:29
For 2050, you've heardhallott manysok people talk about this 80 percentszázalék reductioncsökkentés.
267
914000
5000
Sok embert hallottunk 2050-re 80 százalékos csökkentésről beszélni.
15:34
That really is very importantfontos, that we get there.
268
919000
4000
Nagyon fontos, hogy eljussunk oda.
15:38
And that 20 percentszázalék will be used up by things going on in poorszegény countriesországok,
269
923000
4000
És azt a 20 százalékot a szegény országok dolgaihoz fogjuk felhasználni.
15:42
still some agriculturemezőgazdaság,
270
927000
2000
és még valamennyit a mezőgazdaságban.
15:44
hopefullyremélhetőleg we will have cleanedtisztítani up forestryerdészeti, cementcement.
271
929000
4000
Remélhetőleg meg fogjuk tisztítani az erdészetet, cementgyártást.
15:48
So, to get to that 80 percentszázalék,
272
933000
3000
Így ahhoz, hogy eljussanak ahhoz a 80 százalékhoz,
15:51
the developedfejlett countriesországok, includingbeleértve countriesországok like ChinaKína,
273
936000
4000
a fejlett országoknak, ideértve olyan országokat is, mint Kína,
15:55
will have had to switchkapcsoló theirazok electricityelektromosság generationgeneráció altogetherösszesen.
274
940000
5000
teljesen át kell állítaniuk az elektromos áram termelésüket.
16:00
So, the other gradefokozat is: Are we deployingtelepítése this zero-emissionnulla kibocsátású technologytechnológia,
275
945000
6000
A másik osztályzat azt mutatja, hogy telepítjük-e ezt a zéró-kibocsátási technikát,
16:06
have we deployedtelepített it in all the developedfejlett countriesországok
276
951000
2000
telepítettük-e ezt minden fejlett országban,
16:08
and we're in the processfolyamat of gettingszerzés it elsewheremáshol?
277
953000
3000
és haladunk vele valahová.
16:11
That's superszuper importantfontos.
278
956000
2000
Ez rendkívül fontos.
16:13
That's a keykulcs elementelem of makinggyártás that reportjelentés cardkártya.
279
958000
4000
Ez kulcstényező, amikor elkészítik azt a bizonyítványt.
16:17
So, backingtámogatás up from there, what should the 2020 reportjelentés cardkártya look like?
280
962000
5000
Visszatérve, hogyan nézzen ki az a 2020-as bizonyítvány?
16:22
Well, again, it should have the two elementselemek.
281
967000
2000
Nos, még egyszer, két elemnek kell rajta szerepelni.
16:24
We should go throughkeresztül these efficiencyhatékonyság measuresintézkedések to startRajt gettingszerzés reductionscsökkentés:
282
969000
4000
Végig kell menni a hatékonysági intézkedéseken, és el kezdeni a csökkentést.
16:28
The lessKevésbé we emitbocsátanak ki, the lessKevésbé that sumösszeg will be of COCO2,
283
973000
3000
Minél kevesebbet bocsátunk ki, annál kevesebb lesz a CO2 végösszege,
16:31
and, thereforeebből adódóan, the lessKevésbé the temperaturehőmérséklet.
284
976000
2000
és ennél fogva alacsonyabb a hőmérséklet.
16:33
But in some waysmódokon, the gradefokozat we get there,
285
978000
3000
Valamiképpen az itt kapott osztályzat,
16:36
doing things that don't get us all the way to the bignagy reductionscsökkentés,
286
981000
4000
olyanokért, amik semmiképpen vezetnek el a nagy csökkentéshez,
16:40
is only equallyegyaránt, or maybe even slightlynémileg lessKevésbé, importantfontos than the other,
287
985000
4000
csak ugyanannyira, vagy talán még kevésbé, fontosak, mint a másik,
16:44
whichmelyik is the piecedarab of innovationinnováció on these breakthroughsáttörések.
288
989000
4000
ami az ezeken az áttöréseken elért újítások egyike.
16:48
These breakthroughsáttörések, we need to movemozog those at fullteljes speedsebesség,
289
993000
3000
Ezek az áttöréseket teljes sebességre kell gyorsítanunk,
16:51
and we can measuremérték that in termsfeltételek of companiesvállalatok,
290
996000
3000
és ezt társaságokban, tesztprojektekben,
16:54
pilotpilóta projectsprojektek, regulatoryszabályozó things that have been changedmegváltozott.
291
999000
3000
megváltoztatott szabályzásokban mérhetjük.
16:57
There's a lot of great bookskönyvek that have been writtenírott about this.
292
1002000
3000
Sok nagyszerű könyvet írtak erről.
17:00
The AlAl GoreGore bookkönyv, "Our ChoiceVálasztás"
293
1005000
3000
Al Gore könyve a "Választásunk", ("Our Choice",)
17:03
and the DavidDavid McKayMcKay bookkönyv, "SustainableFenntartható EnergyEnergia WithoutNélkül the HotForró AirLevegő."
294
1008000
3000
és David McKay könyve a "Fenntartható energia süketelés nélkül". ("Sustainable Energy Without the Hot Air.")
17:06
They really go throughkeresztül it and createteremt a frameworkkeretrendszer
295
1011000
3000
Valóban végigveszik a témát, és olyan keretet alkotnak,
17:09
that this can be discussedtárgyalt broadlynagyjából,
296
1014000
2000
amit széles körben meg lehet vitatni,
17:11
because we need broadszéles backingtámogatás for this.
297
1016000
3000
mert széleskörű támogatásra szükségünk.
17:14
There's a lot that has to come togetheregyütt.
298
1019000
2000
Sok mindennek össze kell jönni.
17:16
So this is a wishszeretnék.
299
1021000
2000
Itt egy kívánság.
17:18
It's a very concreteKonkrét wishszeretnék that we inventfeltalál this technologytechnológia.
300
1023000
4000
Nagyon konkrétan az a kívánság, hogy találjuk fel ezt a technológiát.
17:22
If you gaveadott me only one wishszeretnék for the nextkövetkező 50 yearsévek --
301
1027000
3000
Ha csak egy kívánságomat teljesítenétek a következő 50 évben,
17:25
I could pickszed who'saki presidentelnök,
302
1030000
2000
választhatnám, hogy ki legyen az elnök,
17:27
I could pickszed a vaccinevakcina, whichmelyik is something I love,
303
1032000
3000
választhatnék egy olyan vakcinát, amilyet csak szeretnék,
17:30
or I could pickszed that this thing
304
1035000
2000
vagy választhatnám ezt,
17:32
that's halffél the costköltség with no COCO2 getsjelentkeznek inventedfeltalált --
305
1037000
4000
egy felfedezést, ami megfelezi a költséget CO2 kibocsátása nélkül,
17:36
this is the wishszeretnék I would pickszed.
306
1041000
2000
akkor ezt választanám.
17:38
This is the one with the greatestlegnagyobb impacthatás.
307
1043000
2000
Ez az, aminek a legnagyobb a hatása.
17:40
If we don't get this wishszeretnék,
308
1045000
2000
Ha nem teljesül ez a kívánságunk, akkor
17:42
the divisionosztály betweenközött the people who think shortrövid termkifejezés and long termkifejezés will be terribleszörnyű,
309
1047000
4000
szörnyű lesz a megosztottság a rövid távon és hosszú távon gondolkodók közt,
17:46
betweenközött the U.S. and ChinaKína, betweenközött poorszegény countriesországok and richgazdag,
310
1051000
3000
az USA és Kína közt, a szegény és a gazdag országok közt,
17:49
and mosta legtöbb of all the liveséletét of those two billionmilliárd, ezermillió will be farmessze worserosszabb.
311
1054000
5000
és annak a két milliárdnak az élete sokkal rosszabb lesz.
17:54
So, what do we have to do?
312
1059000
2000
Mit kell tennünk?
17:56
What am I appealingvonzó to you to steplépés forwardelőre and drivehajtás?
313
1061000
5000
Mit kínálok önöknek, amivel előreléphetünk és haladhatunk?
18:01
We need to go for more researchkutatás fundingfinanszírozás.
314
1066000
3000
Több kutatási tőkét kell szereznünk.
18:04
When countriesországok get togetheregyütt in placeshelyek like CopenhagenCopenhagen,
315
1069000
2000
Amikor az országok összejönnek olyan helyeken, mint Koppenhága,
18:06
they shouldn'tne just discussmegvitatása the COCO2.
316
1071000
3000
akkor nem csak a CO2-ről kellene tárgyalniuk.
18:09
They should discussmegvitatása this innovationinnováció agendanapirend,
317
1074000
2000
Tárgyalniuk kellene erről az innovációs menetrendről,
18:11
and you'djobb lenne, ha be stunneddöbbenten at the ridiculouslynevetségesen lowalacsony levelsszintek of spendingkiadások
318
1076000
5000
meg lennének döbbenve, hogy milyen nevetségesen alacsony szinten
18:16
on these innovativeújító approachesmegközelít.
319
1081000
2000
költenek ezekre az innovatív megközelítésekre.
18:18
We do need the marketpiac incentivesösztönzők -- COCO2 taxadó, capsapka and tradekereskedelmi --
320
1083000
4000
Szükségünk van piaci ösztönzőkre, CO2-adóra, kvóta-kereskedelemre,
18:22
something that getsjelentkeznek that priceár signaljel out there.
321
1087000
3000
valamire, ami kiteszi az árcédulát.
18:25
We need to get the messageüzenet out.
322
1090000
2000
Szükségünk van az üzenetre.
18:27
We need to have this dialoguepárbeszéd be a more rationalracionális, more understandableérthető dialoguepárbeszéd,
323
1092000
3000
Szükségünk van rá, hogy ez a párbeszéd racionálisabb, megértőbb legyen,
18:30
includingbeleértve the stepslépések that the governmentkormány takes.
324
1095000
3000
beleértve a lépéseket, amit a kormányzat tesz.
18:33
This is an importantfontos wishszeretnék, but it is one I think we can achieveelér.
325
1098000
4000
Ez fontos kívánság, de úgy gondolom, hogy meg tudjuk valósítani.
18:37
Thank you.
326
1102000
2000
Köszönöm.
18:39
(ApplauseTaps)
327
1104000
11000
(Taps)
18:50
Thank you.
328
1115000
2000
Köszönöm.
18:52
ChrisChris AndersonAnderson: Thank you. Thank you.
329
1117000
2000
Chris Anderson: Köszönöm. Köszönöm.
18:54
(ApplauseTaps)
330
1119000
5000
(Taps)
18:59
Thank you. So to understandmegért more about TerraPowerTerraPower, right --
331
1124000
6000
Köszönöm. Csak most hallok részletesebben a Terrapowerről, igaz --
19:05
I mean, first of all, can you give a senseérzék of what scaleskála of investmentberuházás this is?
332
1130000
5000
Arra gondolok, legelőször, tudná érzékeltetni, hogy ez milyen nagyságrendű beruházás?
19:10
BilBil GatesKapuk: To actuallytulajdonképpen do the softwareszoftver, buyVásárol the supercomputerszuperszámítógép,
333
1135000
4000
Bill Gates: Gyakorlatilag készíteni kell egy szoftvert egy szuperkomputeren,
19:14
hirebérel all the great scientiststudósok, whichmelyik we'vevoltunk doneKész,
334
1139000
2000
alkalmazni kell az összes nagy tudóst, ezt megtettük,
19:16
that's only tenstíz of millionsTöbb millió,
335
1141000
3000
ez mindössze néhány tízmillió,
19:19
and even onceegyszer we testteszt our materialsanyagok out in a Russianorosz reactorreaktor
336
1144000
3000
és már egyszer teszteltük is az anyagainkat egy orosz reaktorban,
19:22
to make sure that our materialsanyagok work properlymegfelelően,
337
1147000
4000
amivel ellenőriztük, hogy az anyagunk megfelelően működik,
19:26
then you'llazt is megtudhatod only be up in the hundredsszáz of millionsTöbb millió.
338
1151000
2000
ekkor még csak százmillióknál tartunk.
19:28
The toughkemény thing is buildingépület the pilotpilóta reactorreaktor;
339
1153000
3000
A legkeményebb dolog a kísérleti reaktor felépítése,
19:31
findinglelet the severalszámos billionmilliárd, ezermillió, findinglelet the regulatorszabályozó, the locationelhelyezkedés
340
1156000
5000
néhány milliárdot keríteni, egy szabályzót keríteni, helyszínt,
19:36
that will actuallytulajdonképpen buildépít the first one of these.
341
1161000
2000
ahol ténylegesen fel lesz építve az első ezek közül.
19:38
OnceEgyszer you get the first one builtépült, if it worksművek as advertisedhirdetett,
342
1163000
4000
Amikor az elsőt felépítjük, ha úgy működik, ahogy reklámozták,
19:42
then it's just clearegyértelmű as day, because the economicsközgazdaságtan, the energyenergia densitysűrűség,
343
1167000
4000
csak akkor lesz ez teljesen világos, mert a gazdaságosság, az energiasűrűség,
19:46
are so differentkülönböző than nuclearnukleáris as we know it.
344
1171000
2000
annyira különbözik az jelenleg ismert atomenergiától.
19:48
CACA: And so, to understandmegért it right, this involvesjár buildingépület deepmély into the groundtalaj
345
1173000
4000
CA: Vagyis, ha jól értem, ez tartalmaz egy mély földalatti építményt,
19:52
almostmajdnem like a verticalfüggőleges kindkedves of columnoszlop of nuclearnukleáris fuelüzemanyag,
346
1177000
4000
ami szinte egy függőleges oszlop a nukleáris fűtőanyagból,
19:56
of this sortfajta of spentköltött uraniumurán,
347
1181000
2000
egy fajta fáradt uránium,
19:58
and then the processfolyamat startskezdődik at the topfelső and kindkedves of worksművek down?
348
1183000
3000
és a folyamat felülről indulva ledolgozza magát?
20:01
BGBG: That's right. TodayMa, you're always refuelingüzemanyag-feltöltés the reactorreaktor,
349
1186000
3000
BG: Ez igaz. Ma mindig újratöltjük a reaktort,
20:04
so you have lots of people and lots of controlsellenőrzések that can go wrongrossz:
350
1189000
3000
így sok emberünk és sok vezérlő berendezésünk van, amik elronthatják
20:07
that thing where you're openingnyílás it up and movingmozgó things in and out,
351
1192000
3000
a dolgokat, amikor kinyitjuk, és ki- és bemozgatunk dolgokat.
20:10
that's not good.
352
1195000
2000
Ez nem jó.
20:12
So, if you have very cheapolcsó fuelüzemanyag that you can put 60 yearsévek in --
353
1197000
5000
Így, ha van egy olcsó üzemanyagunk, amit 60 évre berakunk, --
20:17
just think of it as a loglog --
354
1202000
2000
úgy képzeljék el ez, mint egy rudat, --
20:19
put it down and not have those sameazonos complexitiesbonyodalmak.
355
1204000
3000
leteszik, és nincsenek vele ugyanolyan komplikációk.
20:22
And it just sitsül there and burnségések for the 60 yearsévek, and then it's doneKész.
356
1207000
5000
És csak ott nyugszik, és ég ötven évig, és utána kész.
20:27
CACA: It's a nuclearnukleáris powererő plantnövény that is its ownsaját wastehulladék disposalártalmatlanítása solutionmegoldás.
357
1212000
4000
CA: Ez egy atomerőmű, amelyiknek meg van a saját hulladék kezelési megoldása.
20:31
BGBG: Yeah. Well, what happensmegtörténik with the wastehulladék,
358
1216000
2000
BG: Igen. Nos, a hulladékkal az lesz,
20:33
you can let it sitül there -- there's a lot lessKevésbé wastehulladék underalatt this approachmegközelítés --
359
1218000
5000
hogy ott hagyhatod pihenni, -- sokkal kevesebb hulladék jár ezzel a megközelítéssel, --
20:38
then you can actuallytulajdonképpen take that,
360
1223000
2000
utána kiveheted,
20:40
and put it into anotheregy másik one and burnéget that.
361
1225000
3000
és beteszed egy másikba, és azt égeted.
20:43
And we startRajt off actuallytulajdonképpen by takingbevétel the wastehulladék that existslétezik todayMa,
362
1228000
4000
Kezdheted azzal, hogy veszed a mai hulladékot,
20:47
that's sittingülés in these coolinghűsítő poolsmedencék or dryszáraz caskingcasking by reactorsreaktorok --
363
1232000
4000
ami a hűtőmedencében vagy szárazon hordókban pihen a reaktoroknál.
20:51
that's our fuelüzemanyag to beginkezdődik with.
364
1236000
2000
Ez a kezdő fűtőanyagunk.
20:53
So, the thing that's been a problemprobléma from those reactorsreaktorok
365
1238000
3000
Így, ami probléma volt a régi reaktoroknál,
20:56
is actuallytulajdonképpen what getsjelentkeznek fedmegetetett into oursa miénk,
366
1241000
2000
gyakorlatilag az táplálja a mieinket,
20:58
and you're reducingcsökkentő the volumekötet of the wastehulladék quiteegészen dramaticallydrámaian
367
1243000
3000
és a hulladék térfogatát drámaian csökkentjük,
21:01
as you're going throughkeresztül this processfolyamat.
368
1246000
2000
amikor végigvisszük ezt az eljárást.
21:03
CACA: I mean, you're talkingbeszél to differentkülönböző people around the worldvilág
369
1248000
2000
CS: De amikor ön szerte a világon különféle emberekkel beszél
21:05
about the possibilitieslehetőségek here.
370
1250000
2000
ezekről a lehetőségekről,
21:07
Where is there mosta legtöbb interestérdeklődés in actuallytulajdonképpen doing something with this?
371
1252000
3000
hol érdeklődnek legjobban az ilyenekről.
21:10
BGBG: Well, we haven'tnincs pickedválogatott a particularkülönös placehely,
372
1255000
3000
BG: Nos, nem emelnék egyetlen egy konkrét helyet,
21:13
and there's all these interestingérdekes disclosurenyilvánosságra hozatala rulesszabályok about anything that's calledhívott "nuclearnukleáris,"
373
1258000
8000
és mindenféle érdekes titoktartási szabályok vannak mindenről, ami nukleáris,
21:21
so we'vevoltunk got a lot of interestérdeklődés,
374
1266000
2000
így sokan érdeklőnk van,
21:23
that people from the companyvállalat have been in RussiaOroszország, IndiaIndia, ChinaKína --
375
1268000
4000
olyan emberektől, akinek a cégük Oroszországban, Indiában, Kínában van.
21:27
I've been back seeinglátás the secretarytitkár of energyenergia here,
376
1272000
2000
Amikor visszatértem, meglátogattam az itteni energiaügyi minisztert,
21:29
talkingbeszél about how this fitsgörcsök into the energyenergia agendanapirend.
377
1274000
4000
és arról beszéltünk, hogyan illeszkedik ez az energiai menetrendbe.
21:33
So I'm optimisticoptimista. You know, the Frenchfrancia and Japanesejapán have doneKész some work.
378
1278000
3000
Nagyon optimista vagyok. Tudom, hogy a franciák és a japánok ugyanezen dolgoznak.
21:36
This is a variantváltozat on something that has been doneKész.
379
1281000
4000
Ez egy már elkészült dolognak egy változata.
21:40
It's an importantfontos advanceelőleg, but it's like a fastgyors reactorreaktor,
380
1285000
4000
Egy fontos előre lépes, de olyan, mint a gyorsreaktor,
21:44
and a lot of countriesországok have builtépült them,
381
1289000
2000
és ilyet már sok ország épített,
21:46
so anybodybárki who'saki doneKész a fastgyors reactorreaktor is a candidatejelölt to be where the first one getsjelentkeznek builtépült.
382
1291000
5000
így mindenki, aki épített már gyorsreaktort, az jelölt az első építési helyre.
21:51
CACA: So, in your mindelme, timescaleidőskálán and likelihoodvalószínűség
383
1296000
5000
CA: Az ön elgondolása szerint mennyi időbe telik, és milyen valószínű,
21:56
of actuallytulajdonképpen takingbevétel something like this liveélő?
384
1301000
3000
hogy gyakorlatban valami ilyen megvalósul?
21:59
BGBG: Well, we need -- for one of these high-scalenagy léptékű, electro-generationElektro-generáció things
385
1304000
5000
BG: Nos, szükségünk van egy ilyen nagyméretű áramtermelőre,
22:04
that's very cheapolcsó,
386
1309000
2000
ami nagyon olcsó,
22:06
we have 20 yearsévek to inventfeltalál and then 20 yearsévek to deploytelepítése.
387
1311000
4000
20 évünk van a feltaláláshoz, és utána 20 év a telepítéshez.
22:10
That's sortfajta of the deadlinehatáridő that the environmentalkörnyezeti modelsmodellek
388
1315000
5000
Ez egy olyan határidő, amit a környezetvédelmi modellek szerint
22:15
have shownLátható us that we have to meettalálkozik.
389
1320000
2000
teljesítenünk kell.
22:17
And, you know, TerraPowerTerraPower, if things go well -- whichmelyik is wishingazzal a kívánsággal for a lot --
390
1322000
5000
És tudja, a Terrapower, ha a dolgok jól mennek, amit nagyon kívánunk,
22:22
could easilykönnyen meettalálkozik that.
391
1327000
2000
ezt könnyen teljesítheti.
22:24
And there are, fortunatelyszerencsére now, dozensTöbb tucat of companiesvállalatok --
392
1329000
3000
És van most már szerencsére egy tucat társaság,
22:27
we need it to be hundredsszáz --
393
1332000
2000
százakra van szükségünk,
22:29
who, likewisehasonlóképpen, if theirazok sciencetudomány goesmegy well,
394
1334000
2000
akik hasonlóan, ha a tudásuk rendben lesz,
22:31
if the fundingfinanszírozás for theirazok pilotpilóta plantsnövények goesmegy well,
395
1336000
3000
ha próba erőművük finanszírozása rendben lesz,
22:34
that they can competeversenyez for this.
396
1339000
2000
akkor versenyezhetnek ezzel.
22:36
And it's bestlegjobb if multipletöbbszörös succeedsikerül,
397
1341000
2000
És legjobb, ha több is sikeres,
22:38
because then you could use a mixkeverd össze of these things.
398
1343000
3000
mert akkor ötvözni tudjuk őket.
22:41
We certainlybiztosan need one to succeedsikerül.
399
1346000
2000
Egynek feltétlenül sikerülnie kell.
22:43
CACA: In termsfeltételek of big-scalenagy volumenű possiblelehetséges gamejátszma, meccs changesváltoztatások,
400
1348000
3000
CA: Nagy vonalakban tekintve a lehetséges fejleményeket,
22:46
is this the biggestlegnagyobb that you're awaretudatában van of out there?
401
1351000
3000
elsősorban milyen külső tényezőkre kell önöknek vigyázni?
22:49
BGBG: An energyenergia breakthrougháttörés is the mosta legtöbb importantfontos thing.
402
1354000
4000
BG: Az energia-áttörés a legfontosabb dolog.
22:53
It would have been, even withoutnélkül the environmentalkörnyezeti constraintkényszer,
403
1358000
2000
Ez bekövetkezhetett volna még a környezetvédelmi kényszer nélkül is,
22:55
but the environmentalkörnyezeti constraintkényszer just makesgyártmányú it so much greaternagyobb.
404
1360000
5000
de környezetvédelmi kényszer csak sokkal fontosabbá teszi.
23:00
In the nuclearnukleáris spacehely, there are other innovatorsinnovátorok.
405
1365000
3000
A nukleáris területen sok újító van.
23:03
You know, we don't know theirazok work as well as we know this one,
406
1368000
3000
Tudja, nem ismerjük a munkájukat, úgy ahogy a sajátunkat,
23:06
but the modularmoduláris people, that's a differentkülönböző approachmegközelítés.
407
1371000
3000
de a modulárisok más megközelítést alkalmaznak.
23:09
There's a liquid-typefolyadék-típus reactorreaktor, whichmelyik seemsÚgy tűnik, a little hardkemény,
408
1374000
4000
Van folyékony típusú reaktor, ami egy kicsit nehéznek tűnik,
23:13
but maybe they say that about us.
409
1378000
2000
de talán ők rólunk tartják ezt.
23:15
And so, there are differentkülönböző onesazok,
410
1380000
3000
Különbözőek vannak,
23:18
but the beautyszépség of this is a moleculemolekula of uraniumurán
411
1383000
3000
de ennek az a szépsége, hogy egy uránium molekula
23:21
has a millionmillió timesalkalommal as much energyenergia as a moleculemolekula of, say, coalszén,
412
1386000
4000
milliószor több energiával rendelkezik, mint mondjuk egy szén,
23:25
and so -- if you can dealüzlet with the negativesnegatívok,
413
1390000
3000
és így, ha kezelni tudjuk a negatívumokat,
23:28
whichmelyik are essentiallylényegében the radiationsugárzás --
414
1393000
3000
ami lényegében a sugárzás,
23:31
the footprintlábnyom and costköltség, the potentiallehetséges,
415
1396000
3000
a lábnyom és a költség, a potenciál,
23:34
in termsfeltételek of effecthatás on landföld and variouskülönféle things,
416
1399000
2000
a földekre és különféle dolgokra való hatása tekintetében
23:36
is almostmajdnem in a classosztály of its ownsaját.
417
1401000
4000
ez egészen kiváló.
23:40
CACA: If this doesn't work, then what?
418
1405000
4000
CA: Mi van akkor, ha nem működik?
23:44
Do we have to startRajt takingbevétel emergencyvészhelyzet measuresintézkedések
419
1409000
4000
Bele kell kezdenünk olyan szükségintézkedésekbe,
23:48
to try and keep the temperaturehőmérséklet of the earthföld stablestabil?
420
1413000
3000
amikkel megpróbáljuk a Föld hőmérsékletét stabilan tartani?
23:51
BGBG: If you get into that situationhelyzet,
421
1416000
2000
BG: Ha abba a helyzetbe kerülünk,
23:53
it's like if you've been over-eatingtúlzott evés, and you're about to have a heartszív attacktámadás:
422
1418000
5000
ami olyan mintha túlettük volna magunkat, és szívroham kerülgetne.
23:58
Then where do you go? You maylehet need heartszív surgerysebészet or something.
423
1423000
4000
Akkor hová menjünk? Szívsebészre vagy valami hasonlóra lehet szükségünk.
24:02
There is a linevonal of researchkutatás on what's calledhívott geoengineeringgeoengineering,
424
1427000
4000
Van egy kutatási terület, amit bolygómérnökségnek (geoengineering) hívnak,
24:06
whichmelyik are variouskülönféle techniquestechnikák that would delaykésleltetés the heatingfűtés
425
1431000
3000
ami különféle technikákból áll, amelyekkel késleltethetik a melegedést,
24:09
to buyVásárol us 20 or 30 yearsévek to get our acttörvény togetheregyütt.
426
1434000
3000
hogy 20-30 évet nyerjünk vele a közös cselekvéshez.
24:12
Now, that's just an insurancebiztosítás policyirányelv.
427
1437000
2000
Most ez csak egy biztosító intézkedés.
24:14
You hoperemény you don't need to do that.
428
1439000
2000
Reméljük, nem kell megtennünk.
24:16
Some people say you shouldn'tne even work on the insurancebiztosítás policyirányelv
429
1441000
2000
Van, aki azt mondja, hogy nem kellene biztosító intézkedéseken dolgozni,
24:18
because it mightesetleg make you lazylusta,
430
1443000
2000
mert ez lustává tehet minket,
24:20
that you'llazt is megtudhatod keep eatingenni because you know heartszív surgerysebészet will be there to savementés you.
431
1445000
4000
ami hagy minket tovább enni, mert tudod, hogy ott a szívsebész, aki megment.
24:24
I'm not sure that's wisebölcs, givenadott the importancefontosság of the problemprobléma,
432
1449000
3000
Nem vagyok benne biztos, hogy ez okos dolog, tekintve a probléma fontosságát,
24:27
but there's now the geoengineeringgeoengineering discussionvita
433
1452000
4000
de folyik a bolygómérnöki vita arról,
24:31
about -- should that be in the back pocketzseb- in caseügy things happentörténik fastergyorsabb,
434
1456000
4000
hogy itt legyen-e tartalékban, ha a dolgok gyorsabb alakulnak,
24:35
or this innovationinnováció goesmegy a lot slowerlassabb than we expectelvár?
435
1460000
3000
vagy az innováció lassabban halad, mint várjuk.
24:40
CACA: ClimateÉghajlat skepticsszkeptikusok: If you had a sentencemondat or two to say to them,
436
1465000
5000
CA: Klíma-szkeptikusok: Ha egy vagy két mondatban szólhatna nekik,
24:45
how mightesetleg you persuademeggyőzni them that they're wrongrossz?
437
1470000
4000
hogyan próbálná meggyőzni őket a tévedésükről?
24:50
BGBG: Well, unfortunatelysajnálatos módon, the skepticsszkeptikusok come in differentkülönböző campstáborok.
438
1475000
4000
BG: Hát, sajnos a szkeptikusok a másik táborban vannak.
24:54
The onesazok who make scientifictudományos argumentsérvek are very fewkevés.
439
1479000
4000
Nagyon kevesen érvelnek tudományosan.
24:58
Are they sayingmondás that there's negativenegatív feedbackVisszacsatolás effectshatások
440
1483000
3000
Azt mondják, hogy vannak olyan negatív visszacsatolások,
25:01
that have to do with cloudsfelhők that offseteltolás things?
441
1486000
2000
amivel foglalkozni kell az ellentétes hatású felhőkkel kapcsolatban ?
25:03
There are very, very fewkevés things that they can even say
442
1488000
3000
Nagyon, nagyon kevés dolgot tudnak mondani,
25:06
there's a chancevéletlen in a millionmillió of those things.
443
1491000
3000
azok esélye egy a millióhoz.
25:09
The mainfő- problemprobléma we have here, it's kindkedves of like AIDSAIDS.
444
1494000
3000
A fő problémánk itt olyan, mint az AIDS.
25:12
You make the mistakehiba now, and you payfizetés for it a lot latera későbbiekben.
445
1497000
4000
Most vétünk egy hibát, és sokkal később fizetjük meg.
25:16
And so, when you have all sortsfajta of urgentsürgős problemsproblémák,
446
1501000
4000
És így, amikor mindenféle sürgős problémánk van,
25:20
the ideaötlet of takingbevétel painfájdalom now that has to do with a gainnyereség latera későbbiekben,
447
1505000
3000
az elképzelés, hogy most csökkentsük azt a fájdalmat, amit később fogunk kapni,
25:23
and a somewhatnémileg uncertainbizonytalan painfájdalom thing --
448
1508000
3000
és elég bizonytalan maga a fájdalom.
25:26
in facttény, the IPCCIPCC reportjelentés, that's not necessarilyszükségszerűen the worstlegrosszabb caseügy,
449
1511000
6000
Valójában, ott van az IPPC beszámoló, ami nem feltétlen a legrosszabb eset,
25:32
and there are people in the richgazdag worldvilág who look at IPCCIPCC
450
1517000
2000
és vannak olyan emberek a gazdag világban, akik megnézik az IPPC-t,
25:34
and say, "OK, that isn't that bignagy of a dealüzlet."
451
1519000
4000
és azt mondják, OK, ez nem olyan nagy ügy.
25:38
The facttény is it's that uncertainbizonytalan partrész that should movemozog us towardsfelé this.
452
1523000
4000
Tény, hogy egy része bizonytalan, és ez ilyen irányba mozgathat minket.
25:42
But my dreamálom here is that, if you can make it economicgazdasági,
453
1527000
3000
De az álmom erről az, hogy ha gazdaságossá tudjuk tenni,
25:45
and meettalálkozik the COCO2 constraintskorlátok,
454
1530000
2000
és eleget tesz a CO2 korlátoknak,
25:47
then the skepticsszkeptikusok say, "OK,
455
1532000
2000
akkor a szkeptikusok azt mondják, OK,
25:49
I don't caregondoskodás that it doesn't put out COCO2,
456
1534000
2000
nem bánjuk, hogy ez CO2-t takarít meg.
25:51
I kindkedves of wishszeretnék it did put out COCO2,
457
1536000
2000
Nagyon remélem, hogy CO2-t takarít meg,
25:53
but I guessTaláld ki I'll acceptelfogad it because it's cheaperolcsóbb than what's come before."
458
1538000
4000
de úgy sejtem, azért tudom majd elfogadtatni, mert olcsóbb az előzőnél.
25:57
(ApplauseTaps)
459
1542000
4000
(Taps)
26:01
CACA: And so, that would be your responseválasz to the BjornBjorn LomborgLomborg argumentérv,
460
1546000
4000
CA: Így ez volna az ön válasza Bjorn Lomborg érvére,
26:05
that basicallyalapvetően if you spendtölt all this energyenergia tryingmegpróbálja to solvemegfejt the COCO2 problemprobléma,
461
1550000
4000
ami lényegében az, ha minden energiánkkal a CO2-problémát próbáljuk megoldani,
26:09
it's going to take away all your other goalscélok
462
1554000
2000
ez mindent el fog venni olyan más céloktól,
26:11
of tryingmegpróbálja to ridmegszabadít the worldvilág of povertyszegénység and malariamalária and so forthtovább,
463
1556000
3000
amelyekkel a világ szegénységétől, a maláriától, stb. próbálunk megszabadulni.
26:14
it's a stupidhülye wastehulladék of the Earth'sFöld resourceserőforrások to put moneypénz towardsfelé that
464
1559000
4000
Ostobaság a föld erőforrásait ilyen pénzkiadásra vesztegetni,
26:18
when there are better things we can do.
465
1563000
2000
amikor jobb dolgokat is lehet csinálni.
26:20
BGBG: Well, the actualtényleges spendingkiadások on the R&D piecedarab --
466
1565000
3000
BG: Nos, az aktuális kutatás-fejlesztési szelet --
26:23
say the U.S. should spendtölt 10 billionmilliárd, ezermillió a yearév more than it is right now --
467
1568000
4000
mondjuk az USÁnak 10 milliárdot kellene erre költeni most rögtön --
26:27
it's not that dramaticdrámai.
468
1572000
2000
ami nem drámaian nagy.
26:29
It shouldn'tne take away from other things.
469
1574000
2000
Ezt nem más dolgoktól kellene elvenni.
26:31
The thing you get into bignagy moneypénz on, and this, reasonableésszerű people can disagreenem ért egyet,
470
1576000
3000
Olyan dolgokra mennek el nagy pénzek, és ezzel az értelmes emberek nem tudnak egyetérteni,
26:34
is when you have something that's non-economicnem gazdasági and you're tryingmegpróbálja to fundalap that --
471
1579000
3000
amikor valami nem gazdaságos, és megpróbáljuk finanszírozni.
26:37
that, to me, mostlytöbbnyire is a wastehulladék.
472
1582000
3000
Számomra ez leginkább veszteség.
26:40
UnlessKivéve, ha you're very closeBezárás and you're just fundingfinanszírozás the learningtanulás curveív
473
1585000
3000
Hacsak nem vagyunk nagyon közel, és csak a tanulási szakaszt finanszírozzuk,
26:43
and it's going to get very cheapolcsó,
474
1588000
2000
és majd nagyon olcsó lesz.
26:45
I believe we should try more things that have a potentiallehetséges
475
1590000
4000
Hiszem, több olyan dolgot ki kell próbálnunk, ami potenciálisan
26:49
to be farmessze lessKevésbé expensivedrága.
476
1594000
2000
sokkal kevésbé drága lesz majd.
26:51
If the trade-offkompromisszum you get into is, "Let's make energyenergia superszuper expensivedrága,"
477
1596000
5000
Ha a másik lehetőségként odajuthatunk, hogy az energia extra-drága legyen,
26:56
then the richgazdag can affordengedheti meg magának, that.
478
1601000
2000
akkor azt csak a gazdagok engedhetik meg maguknak.
26:58
I mean, all of us here could payfizetés fiveöt timesalkalommal as much for our energyenergia
479
1603000
3000
Úgy gondolom, mi itt mindannyian akár ötször ennyit is fizethetnénk az energiánkért,
27:01
and not changeváltozás our lifestyleéletmód.
480
1606000
2000
és nem változtatnánk az életstílusunkon.
27:03
The disasterkatasztrófa is for that two billionmilliárd, ezermillió.
481
1608000
2000
Annak a két milliárdnak lenne ez katasztrófa.
27:05
And even LomborgLomborg has changedmegváltozott.
482
1610000
2000
És még Lomborg is változott.
27:07
His shtickshtick now is, "Why isn't the R&D gettingszerzés more discussedtárgyalt?"
483
1612000
5000
Most az stikkje, hogy miért nem beszélünk többet a kutatás-fejlesztésről.
27:12
He's still, because of his earlierkorábban stuffdolog,
484
1617000
2000
A korábbi dolgai még
27:14
still associatedtársult with the skepticszkeptikus camptábor,
485
1619000
2000
a szkeptikusok táborához kötik,
27:16
but he's realizedrealizált that's a prettyszép lonelymagányos camptábor,
486
1621000
3000
de már felismerte, hogy az nagyon magányos tábor,
27:19
and so, he's makinggyártás the R&D pointpont.
487
1624000
3000
és ezért érvel a kutatás-fejlesztés mellett.
27:22
And so there is a threadcérna of something that I think is appropriatemegfelelő.
488
1627000
5000
És ezt valamennyire én is helyénvalónak tartom.
27:27
The R&D piecedarab, it's crazyőrült how little it's fundedtőkefedezeti.
489
1632000
3000
Őrület, hogy a kutatás-fejlesztést milyen kevésbe finanszírozzák.
27:30
CACA: Well BillBill, I suspectgyanúsított I speakbeszél on the behalfnevében of mosta legtöbb people here
490
1635000
3000
CA: Nos Bill, azt hiszem, hogy a legtöbb jelenlevő nevében mondhatom,
27:33
to say I really hoperemény your wishszeretnék comesjön trueigaz. Thank you so much.
491
1638000
3000
igazán remélem, hogy vágyaid valóra válnak. Nagyon köszönöm.
27:36
BGBG: Thank you.
492
1641000
2000
BG: Köszönöm.
27:38
(ApplauseTaps)
493
1643000
3000
(Taps)
Translated by Istvan Schmidt
Reviewed by Endre Jofoldi

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Bill Gates - Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation.

Why you should listen

Bill Gates is the founder and former CEO of Microsoft. A geek icon, tech visionary and business trailblazer, Gates' leadership -- fueled by his long-held dream that millions might realize their potential through great software -- made Microsoft a personal computing powerhouse and a trendsetter in the Internet dawn. Whether you're a suit, chef, quant, artist, media maven, nurse or gamer, you've probably used a Microsoft product today.

In summer of 2008, Gates left his day-to-day role with Microsoft to focus on philanthropy. Holding that all lives have equal value (no matter where they're being lived), the Bill and Melinda Gates Foundation has now donated staggering sums to HIV/AIDS programs, libraries, agriculture research and disaster relief -- and offered vital guidance and creative funding to programs in global health and education. Gates believes his tech-centric strategy for giving will prove the killer app of planet Earth's next big upgrade.

Read a collection of Bill and Melinda Gates' annual letters, where they take stock of the Gates Foundation and the world. And follow his ongoing thinking on his personal website, The Gates Notes. His new paper, "The Next Epidemic," is published by the New England Journal of Medicine.

More profile about the speaker
Bill Gates | Speaker | TED.com