ABOUT THE SPEAKER
Patricia Ryan - Language teacher
Patricia Ryan has spent the past three-plus decades teaching English in Arabic countries -- where she has seen vast cultural (and linguistic) change.

Why you should listen

UK-born language teacher Patricia Ryan has spent most of the past 40 years teaching English in the countries of the Arabian Gulf.
She is currently teaching at Zayed University in Dubai, and studying for a second Masters degree in Law.

More profile about the speaker
Patricia Ryan | Speaker | TED.com
TEDxDubai

Patricia Ryan: Don't insist on English!

Patricia Ryan: Patrisia Rayan: İngilis dilinin üstündə bu qədər durmayaq!

Filmed:
2,020,780 views

TEDx Dubayda uzun müddət ingilis dili müəllimi olan Patrisia Rayan provokativ bir sual verir: Dünyanın ingilis dilinə fokuslanması digər dillərdə olan böyük ideyaların yayılmasının qarşısını alır? (Məsələn: Eynşteyn TOEFL testindən keçməli olsaydı nə olardı?) Tərcümə etməyi və ideyaları bölüşməyi inadla müdafiə edən bir çıxış.
- Language teacher
Patricia Ryan has spent the past three-plus decades teaching English in Arabic countries -- where she has seen vast cultural (and linguistic) change. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:16
I know what you're thinking.
0
1000
2000
Mən bilirəm siz nə düşünürsünüz.
00:18
You think I've lost my way,
1
3000
2000
Düşünürsünüz ki, yəqin yolumu azmışam
00:20
and somebody's going to come on the stage in a minute
2
5000
2000
və indi kimsə səhnəyə çıxacaq
00:22
and guide me gently back to my seat.
3
7000
2000
və məni nəzakətlə yerimə oturmağa aparacaq.
00:24
(Applause)
4
9000
6000
(Alqışlar)
00:30
I get that all the time in Dubai.
5
15000
3000
Mənimlə Dubayda həmişə belə davranırlar.
00:33
"Here on holiday are you, dear?"
6
18000
2000
"Siz bura tətilə gəlmisiz, hə?"
00:35
(Laughter)
7
20000
2000
(Gülüş)
00:37
"Come to visit the children?
8
22000
3000
"Uşaqlarınıza baş çəkməyə gəlmisiniz?
00:40
How long are you staying?"
9
25000
2000
Nə qədər qalacaqsınız?"
00:42
Well actually, I hope for a while longer yet.
10
27000
3000
Əslində isə mən ümid edirəm ki, hələ uzun müddət burda qalacam.
00:45
I have been living and teaching in the Gulf
11
30000
3000
Mən körfəzdə 30 ildən çoxdur ki,
00:48
for over 30 years.
12
33000
2000
yaşayıram və dərs deyirəm.
00:50
(Applause)
13
35000
4000
(Alqışlar)
00:54
And in that time, I have seen a lot of changes.
14
39000
4000
Və bu müddət ərzində çox dəyişikliklər görmüşəm.
00:58
Now that statistic
15
43000
2000
İndi bu statistika
01:00
is quite shocking.
16
45000
2000
olduqca dəhşətlidir. ( Yazı: Dünya dilləri=> Bu gün: 6000, 90 il sonra: 600)
01:02
And I want to talk to you today
17
47000
2000
Mən də bu gün sizə
01:04
about language loss
18
49000
2000
dilin itirilməsi
01:06
and the globalization of English.
19
51000
3000
və İngilis dilinin qloballaşması barədə danışacağam.
01:09
I want to tell you about my friend
20
54000
2000
Mən sizə Abu Dabidə böyüklərə İngilis dili dərsi keçən
01:11
who was teaching English to adults in Abu Dhabi.
21
56000
3000
bir dostum barədə danışmaq istəyirəm.
01:14
And one fine day,
22
59000
2000
Günlərin bir günü
01:16
she decided to take them into the garden
23
61000
2000
o, tələbələrinə təbiətlə bağlı sözlər öyrətmək üçün
01:18
to teach them some nature vocabulary.
24
63000
2000
onları bağa aparmaq qərarına gəlir.
01:20
But it was she who ended up learning
25
65000
2000
Lakin nəticədə o, özü yerli bitkilərin ərəb dilində
01:22
all the Arabic words for the local plants,
26
67000
2000
adlarını, eləcə də onların
01:24
as well as their uses --
27
69000
2000
tibbi, kosmetik,
01:26
medicinal uses, cosmetics,
28
71000
3000
kulinariya, dərman kimi
01:29
cooking, herbal.
29
74000
3000
istifadəsini öyrənir.
01:32
How did those students get all that knowledge?
30
77000
2000
Bu tələbələr bütün bu bilikləri hardan alıblar?
01:34
Of course, from their grandparents
31
79000
2000
Əlbəttə ki, öz nənə-babaları
01:36
and even their great-grandparents.
32
81000
3000
və onların nənə-babalarından.
01:39
It's not necessary to tell you how important it is
33
84000
3000
Nəsillər arası ünsiyyət qurmağın
01:42
to be able to communicate
34
87000
2000
necə əhəmiyyətli olduğunu sizə demək
01:44
across generations.
35
89000
2000
zəruri deyil.
01:46
But sadly, today,
36
91000
2000
Lakin, təəssüf edirəm ki, bu gün
01:48
languages are dying
37
93000
2000
dillər görünməmiş sürətlə
01:50
at an unprecedented rate.
38
95000
2000
ölürlər.
01:52
A language dies every 14 days.
39
97000
3000
Hər 14 gündə bir dil ölür.
01:56
Now, at the same time,
40
101000
2000
Və eyni zamanda
01:58
English is the undisputed global language.
41
103000
2000
ingilis dili şübhəsiz ki, qlobal dilə çevrilib.
02:00
Could there be a connection?
42
105000
2000
Bu iki hadisə arasında hansısa əlaqə ola bilər?
02:02
Well I don't know.
43
107000
2000
Dəqiq deyə bilmərəm.
02:04
But I do know that I've seen a lot of changes.
44
109000
3000
Lakin çox dəyişikliklərin şahidi olduğumdan əminəm.
02:07
When I first came out to the Gulf, I came to Kuwait
45
112000
3000
İlk dəfə körfəzə gələndə mən Küveytə gəldim.
02:10
in the days when it was still a hardship post.
46
115000
3000
O dövrlərdə bu hələ ağır bir vəzifə idi.
02:13
Actually, not that long ago.
47
118000
2000
Əslində çox keçmiş də deyil.
02:15
That is a little bit too early.
48
120000
3000
Elə bir az bundan əvvələ qədər.
02:18
But nevertheless,
49
123000
2000
Lakin buna baxmayaraq,
02:20
I was recruited by the British Council,
50
125000
2000
mən digər 25 müəllimlə birlikdə
02:22
along with about 25 other teachers.
51
127000
2000
Britaniya konsulluğu tərəfindən işə qəbul olundum.
02:24
And we were the first non-Muslims
52
129000
2000
Və biz Küveytdə dövlət məktəblərində çalışan
02:26
to teach in the state schools there in Kuwait.
53
131000
3000
ilk qeyri-müsəlmanlar idik.
02:29
We were brought to teach English
54
134000
2000
Biz İngilis dili öyrətmək üçün gətirilmişdik
02:31
because the government wanted to modernize the country
55
136000
4000
çünki hökumət ölkəni müasirləşdirmək və
02:35
and to empower the citizens through education.
56
140000
3000
vətəndaşları təhsil vasitəsiylə gücləndirmək istəyirdi.
02:38
And of course, the U.K. benefited
57
143000
2000
Əlbəttə ki, Birləşmiş Krallıq da
02:40
from some of that lovely oil wealth.
58
145000
3000
neft gəlirlərindən xeyir götürürdü.
02:43
Okay.
59
148000
2000
Yaxşı.
02:45
Now this is the major change that I've seen --
60
150000
3000
Mənim gördüyüm ən böyük dəyişiklik isə -
02:48
how teaching English
61
153000
2000
İngilis dilinin necə
02:50
has morphed
62
155000
2000
qarşılıqlı səmərəli işdən
02:52
from being a mutually beneficial practice
63
157000
4000
bu günkü kütləvi beynəlxalq
02:56
to becoming a massive international business that it is today.
64
161000
3000
biznesə çevrilməsidir.
02:59
No longer just a foreign language on the school curriculum,
65
164000
4000
Məktəb kurrikulumunda xarici bir dil olmaqdan,
03:03
and no longer the sole domain
66
168000
2000
vətənim İngiltərənin
03:05
of mother England,
67
170000
2000
yeganə dili olmaqdan artıq olmayan ingilis dili
03:07
it has become a bandwagon
68
172000
2000
dünyadakı bütün ingilis dilində danışan
03:09
for every English-speaking nation on earth.
69
174000
3000
millətlər üçün kütləvi üstünlüyə çevrilib.
03:12
And why not?
70
177000
2000
Niyə də yox?
03:14
After all, the best education --
71
179000
3000
Hər şeyə rəğmən,
03:17
according to the latest World University Rankings --
72
182000
3000
dünya üzrə universitetlərin son reytinqinə görə
03:20
is to be found in the universities
73
185000
2000
ən yaxşı təhsil Birləşmiş Krallıq və
03:22
of the U.K. and the U.S.
74
187000
4000
ABŞ təhsil sisteminlərindədir.
03:26
So everybody wants to have an English education, naturally.
75
191000
4000
Əslində, hamı ingiliscə təhsili almaq istəyir.
03:30
But if you're not a native speaker,
76
195000
2000
İngilis dili ana dili olmayanlar isə
03:32
you have to pass a test.
77
197000
2000
imtahandan keçməlidirlər.
03:34
Now can it be right
78
199000
2000
Bəs tələbəni sadəcə
03:36
to reject a student
79
201000
2000
dil qabiliyyəti olmadığına görə
03:38
on linguistic ability alone?
80
203000
2000
geri çevirmək düzgündür?
03:40
Perhaps you have a computer scientist
81
205000
2000
Bəlkə də dahi olan
03:42
who's a genius.
82
207000
2000
bir kompüter aliminiz var.
03:44
Would he need the same language as a lawyer, for example?
83
209000
3000
O, misal üçün, bir hüquqşünas ilə eyni dildə danışmalıdır?
03:47
Well, I don't think so.
84
212000
3000
Mən belə düşünmürəm.
03:51
We English teachers reject them all the time.
85
216000
3000
Biz ingilis dili müəllimləri onlardan həmişə imtina edirik.
03:54
We put a stop sign,
86
219000
2000
Biz nöqtə qoyuruq
03:56
and we stop them in their tracks.
87
221000
2000
və biz onları getdikləri yolda dayandırırıq.
03:58
They can't pursue their dream any longer,
88
223000
2000
Onlar ingilis dilini öyrənənə qədər
04:00
'til they get English.
89
225000
3000
öz arzularını reallaşdıra bilmirlər.
04:04
Now let me put it this way:
90
229000
3000
Gəlin indi məsələyə belə baxaq:
04:07
if I met a monolingual Dutch speaker
91
232000
4000
əgər mən xərçəng xəstəliyinin müalicəsini bilən
04:11
who had the cure for cancer,
92
236000
2000
yalnız holland dilində danışan biri ilə qarşılaşsaydım,
04:13
would I stop him from entering my British University?
93
238000
3000
onun mənim Britaniya Universitetimə qəbul olmasını əngəlləməliydim?
04:16
I don't think so.
94
241000
2000
Mən belə düşünmürəm.
04:18
But indeed, that is exactly what we do.
95
243000
3000
Lakin həqiqətdə biz elə məhz bunu edirik.
04:21
We English teachers are the gatekeepers.
96
246000
3000
Biz ingilis dili müəllimləri qapı mühafizəçisiyik.
04:24
And you have to satisfy us first
97
249000
3000
Və sən ilk növbədə bizi İngilis dilini
04:27
that your English is good enough.
98
252000
3000
kifayət qədər yaxşı bilməyin ilə razı salmalısan.
04:31
Now it can be dangerous
99
256000
2000
Cəmiyyətin kiçik hissəsinə
04:33
to give too much power
100
258000
3000
çox səlahiyyət vermək
04:36
to a narrow segment of society.
101
261000
2000
təhlükəli ola bilər.
04:38
Maybe the barrier would be too universal.
102
263000
3000
Bəlkə də maneə çox dünyəvi ola bilərdi.
04:41
Okay.
103
266000
2000
Davam edək.
04:43
"But," I hear you say,
104
268000
3000
Lakin mən eşidirəm ki, siz deyirsiz
04:46
"what about the research?
105
271000
2000
"Bəs araşdırmalar?
04:48
It's all in English."
106
273000
2000
Onlar axı hamısı ingilis dilindədir."
04:50
So the books are in English,
107
275000
2000
Kitablar da ingilis dilindədir,
04:52
the journals are done in English,
108
277000
2000
jurnallar da ingilis dilindədir,
04:54
but that is a self-fulfilling prophecy.
109
279000
3000
lakin bu kiminsə boynuna nəsə qoymaq kimidir.
04:57
It feeds the English requirement.
110
282000
2000
Bu ingilis dilinə olan tələbatdan qidalanır.
04:59
And so it goes on.
111
284000
2000
Beləliklə də davam edir.
05:01
I ask you, what happened to translation?
112
286000
3000
Sizdən soruşuram, tərcüməyə nə olub?
05:04
If you think about the Islamic Golden Age,
113
289000
4000
Əgər İslamın Qızıl Dövrü barədə düşünürsünüzsə,
05:08
there was lots of translation then.
114
293000
3000
o dövrdə çoxlu tərcümələr var idi.
05:11
They translated from Latin and Greek
115
296000
3000
Onlar Latın, Yunan dillərindən
05:14
into Arabic, into Persian,
116
299000
2000
ərəb və fars dillərinə tərcümə edirdilər
05:16
and then it was translated on
117
301000
2000
və sonra da Avropanın
05:18
into the Germanic languages of Europe
118
303000
2000
German dillərinə və Roman dillərinə
05:20
and the Romance languages.
119
305000
2000
tərcümə edilirdi.
05:22
And so light shone upon the Dark Ages of Europe.
120
307000
4000
Və bu yolla da Avropanın Qaranlıq əsrləri işıqlanmışdı.
05:27
Now don't get me wrong;
121
312000
2000
Məni səhv başa düşməyin;
05:29
I am not against teaching English,
122
314000
2000
əziz ingilis dili müəllimləri,
05:31
all you English teachers out there.
123
316000
2000
mən ingilis dili öyrədilməsinə qarşı deyiləm.
05:33
I love it that we have a global language.
124
318000
2000
Mən sevinirəm ki, bizim qlobal olan bir dilimiz var.
05:35
We need one today more than ever.
125
320000
3000
Bizim buna həmişəkindən çox ehtiyacımız var.
05:38
But I am against using it
126
323000
2000
Lakin mən onun sərhəd kimi istifadə
05:40
as a barrier.
127
325000
2000
olunmasına qarşıyam.
05:42
Do we really want to end up with 600 languages
128
327000
3000
Biz həqiqətən də istəyirikmi ki, başda ingilis və
05:45
and the main one being English, or Chinese?
129
330000
3000
çin dili olmaqla, cəmi 600 dil qalsın?
05:48
We need more than that. Where do we draw the line?
130
333000
3000
Bizim bundan daha artığına ehtiyacımız var. Biz sərhədi harada çəkirik?
05:51
This system
131
336000
2000
Bu sistem biliyi
05:53
equates intelligence
132
338000
3000
tamamilə təsadüfi dil olan
05:56
with a knowledge of English,
133
341000
3000
İngilis dili bilmək ilə
05:59
which is quite arbitrary.
134
344000
2000
bərabər edir.
06:01
(Applause)
135
346000
6000
(Alqışlar)
06:07
And I want to remind you
136
352000
2000
Mən sizə xatırlatmaq istəyirəm ki,
06:09
that the giants upon whose shoulders
137
354000
3000
bugünkü elmin daşıyıcısı olan
06:12
today's intelligentsia stand
138
357000
2000
böyük alimlərin İngilis dilini
06:14
did not have to have English,
139
359000
2000
bilməyə ehtiyacı yox idi.
06:16
they didn't have to pass an English test.
140
361000
2000
Onlar İngilis dili testindən keçməli deyildilər.
06:18
Case in point, Einstein.
141
363000
3000
Məsəl üçün, Eynşteyn.
06:22
He, by the way, was considered remedial at school
142
367000
3000
Yeri gəlmişkən, o, məktəbdə müalicə olunan uşaq hesab olunurdu,
06:25
because he was, in fact, dyslexic.
143
370000
2000
çünki o disleksik idi (oxumağı bacarmırdı).
06:27
But fortunately for the world,
144
372000
2000
Lakin dünyanın bəxti gətirib ki,
06:29
he did not have to pass an English test.
145
374000
3000
o, ingilis dili imtahanından keçməli olmayıb.
06:32
Because they didn't start until 1964
146
377000
3000
Çünki onlar 1964-cü ilə qədər
06:35
with TOEFL,
147
380000
2000
Amerikanın İngilis dili imtahanı olan TOEFL-u
06:37
the American test of English.
148
382000
2000
hələ təşkil etmirdilər .
06:39
Now it's exploded.
149
384000
2000
İndi isə doludur.
06:41
There are lots and lots of tests of English.
150
386000
3000
Çoxsaylı İngilis dili imtahanları var.
06:44
And millions and millions of students
151
389000
2000
Və milyonlarla tələbə hər il
06:46
take these tests every year.
152
391000
2000
bu imtahanlardan keçir.
06:48
Now you might think, you and me,
153
393000
2000
İndi siz düşünə bilərsiniz ki,
06:50
"Those fees aren't bad, they're okay,"
154
395000
2000
"Qiymətlər elə də baha deyil"
06:52
but they are prohibitive
155
397000
2000
amma bu testlər milyonlarla kasıb
06:54
to so many millions of poor people.
156
399000
2000
insana qadağalar qoyur.
06:56
So immediately, we're rejecting them.
157
401000
2000
Buna görə də biz onlardan imtina edirik.
06:58
(Applause)
158
403000
3000
(Alqışlar)
07:01
It brings to mind a headline I saw recently:
159
406000
3000
Mənim yadıma bu yaxınlarda gördüyüm bir sərlövhə düşür:
07:04
"Education: The Great Divide."
160
409000
2000
"Təhsil: Böyük Tanrıdır"
07:06
Now I get it,
161
411000
2000
İndi başa düşürəm ki,
07:08
I understand why people would want to focus on English.
162
413000
3000
niyə insanlar İngilis dilinə bu qədər meyl edirlər.
07:11
They want to give their children the best chance in life.
163
416000
3000
Onlar öz övladlarına həyatda ən yaxşı şansları vermək istəyirlər.
07:15
And to do that, they need a Western education.
164
420000
3000
Bunu etmək üçün də onların Qərb təhsilinə ehtiyacı var.
07:18
Because, of course, the best jobs
165
423000
2000
Çünki əlbəttə ki, ən yaxşı işlər
07:20
go to people out of the Western Universities,
166
425000
3000
mənim əvvəl də qeyd etdiyim kimi,
07:23
that I put on earlier.
167
428000
2000
Qərb Universitetlərində oxuyan insanlara verilir.
07:25
It's a circular thing.
168
430000
2000
Bu dövri bir şeydir.
07:27
Okay.
169
432000
2000
Yaxşı.
07:29
Let me tell you a story about two scientists,
170
434000
2000
Gəlin mən sizə iki alimdən,
07:31
two English scientists.
171
436000
2000
iki ingilis alimindən söz açım.
07:33
They were doing an experiment
172
438000
2000
Onlar genetika ilə və
07:35
to do with genetics
173
440000
2000
heyvanların ön və arxa ayaqları ilə
07:37
and the forelimbs and the hind limbs of animals.
174
442000
3000
bağlı təcrübə aparırdılar.
07:40
But they couldn't get the results they wanted.
175
445000
2000
Lakin onlar istədikləri nəticəni əldə edə bilmədilər.
07:42
They really didn't know what to do,
176
447000
2000
Onlar həqiqətən də bir alman alimi gələnə qədər
07:44
until along came a German scientist
177
449000
3000
bilmirdilər ki, nə etsinlər.
07:47
who realized that they were using two words
178
452000
3000
Lakin alman alimi başa düşdü ki, onlar ön və arxa
07:50
for forelimb and hind limb,
179
455000
2000
ayaqlar üçün iki ayrı sözdən istifadə edirlər,
07:52
whereas genetics does not differentiate
180
457000
4000
genetikada isə alman dilində olduğu kimi
07:56
and neither does German.
181
461000
2000
eyni sözdən istifadə edilir.
07:58
So bingo,
182
463000
2000
Vəssalam.
08:00
problem solved.
183
465000
2000
Problem həll olundu.
08:02
If you can't think a thought,
184
467000
2000
Ağlına bir fikir gəlmirsə,
08:04
you are stuck.
185
469000
3000
sən batmısan.
08:07
But if another language can think that thought,
186
472000
2000
Əgər başqa bir dil bunu fikirləşirsə,
08:09
then, by cooperating,
187
474000
2000
onda əməkdaşlıq edərək
08:11
we can achieve and learn so much more.
188
476000
3000
biz daha artığına nail ola bilər və öyrənərik.
08:16
My daughter
189
481000
2000
Mənim qızım
08:18
came to England from Kuwait.
190
483000
3000
Küveytdən İngiltərəyə gəldi.
08:21
She had studied science and mathematics in Arabic.
191
486000
3000
O təbiət elmləri və riyaziyyatı ərəb dilində öyrənib.
08:24
It's an Arabic medium school.
192
489000
3000
Bu bir ərəb orta məktəbidir.
08:27
She had to translate it into English at her grammar school.
193
492000
3000
O, öz qrammatka məktəbində bunları ingilis dilinə tərcümə etməli olub
08:30
And she was the best in the class
194
495000
2000
və sinifdə həmin dərslər üzrə
08:32
at those subjects.
195
497000
2000
ən yaxşı şagird seçildi.
08:34
Which tells us
196
499000
2000
Bu bizə deyir ki,
08:36
that when students come to us from abroad,
197
501000
2000
bizə xaricdən tələbələr gələndə
08:38
we may not be giving them enough credit
198
503000
2000
biz onlara onların bildiklərinin -
08:40
for what they know,
199
505000
2000
öz dillərində bildiklərinin
08:42
and they know it in their own language.
200
507000
3000
layiqli qiymətini verə bilmirik.
08:45
When a language dies,
201
510000
2000
Dil öləndə
08:47
we don't know what we lose with that language.
202
512000
3000
biz həmin dillə birlikdə nələri itirdiyimizdən xəbərimiz yoxdu.
08:50
This is -- I don't know if you saw it on CNN recently --
203
515000
4000
Bilmirəm siz bu yaxınlarda CNN-də görmüsünüz ya yox,
08:54
they gave the Heroes Award
204
519000
2000
gənc Kenyalı çoban oğlana
08:56
to a young Kenyan shepherd boy
205
521000
3000
Heroes (Qəhrəmanlar) mükafatı verildi.
08:59
who couldn't study at night in his village,
206
524000
3000
O, öz kəndlərində bütün digər kənd
09:02
like all the village children,
207
527000
2000
uşaqları kimi gecələr oxuya bilmirdi,
09:04
because the kerosene lamp,
208
529000
2000
çünki kerosin lampası tüstü verirdi
09:06
it had smoke and it damaged his eyes.
209
531000
2000
və onun gözlərini zəiflədirdi.
09:08
And anyway, there was never enough kerosene,
210
533000
3000
Bundan başqa, hər zaman kifayət qədər kerosin də olmurdu.
09:11
because what does a dollar a day buy for you?
211
536000
3000
Gündə bir dollara nə almaq olar ki?
09:14
So he invented
212
539000
2000
Beləliklə də o,
09:16
a cost-free solar lamp.
213
541000
3000
pulsuz günəş lampası ixtira etdi.
09:19
And now the children in his village
214
544000
2000
İndi isə onun kəndindəki uşaqlar
09:21
get the same grades at school
215
546000
2000
evlərində elektrik olan digər uşaqlarla
09:23
as the children who have electricity at home.
216
548000
4000
məktəbdə eyni qiymətləri alır.
09:27
(Applause)
217
552000
6000
(Alqışlar)
09:33
When he received his award,
218
558000
2000
O, mükafatını alanda,
09:35
he said these lovely words:
219
560000
2000
bu xoş sözləri dedi:
09:37
"The children can lead Africa from what it is today,
220
562000
3000
"Uşaqlar bu günkü Afrikanı
09:40
a dark continent,
221
565000
2000
qaranlıq materikdən
09:42
to a light continent."
222
567000
2000
işıqlı materikə çevirə bilər".
09:44
A simple idea,
223
569000
2000
Sadə bir ideya olsa da,
09:46
but it could have such far-reaching consequences.
224
571000
3000
onun böyük əhatəli təsiri ola bilər.
09:50
People who have no light,
225
575000
2000
Fərqi yoxdur, fiziki və ya metaforik anlamda,
09:52
whether it's physical or metaphorical,
226
577000
3000
işığı olmayan insanlar
09:55
cannot pass our exams,
227
580000
3000
bizim imtahanları keçə bilməz
09:58
and we can never know what they know.
228
583000
3000
və biz heç vaxt onların nə bildiklərini bilə bilmərik.
10:01
Let us not keep them and ourselves
229
586000
3000
Gəlin, onları və özümüzü
10:04
in the dark.
230
589000
2000
qaranlıqda saxlamayaq.
10:06
Let us celebrate diversity.
231
591000
3000
Gəlin müxtəlifliyimizə sevinək.
10:09
Mind your language.
232
594000
3000
Öz dilimizi qucaqlayaq.
10:12
Use it to spread great ideas.
233
597000
4000
Böyük ideyaları yaymaq üçün ondan istifadə edək.
10:16
(Applause)
234
601000
7000
(Alqış)
(Yazı: Heyif, pardaxlamış çox gülün gözəlliyi görülməmişsə
Şirinliyi səhra havasına itmişsə,
Thomas Gray, "Kilsə həyətində yazılmış mərsiyyə")
10:23
Thank you very much.
235
608000
2000
Çox təşəkkür edirəm.
10:25
(Applause)
236
610000
3000
(Alqış)
Translated by Samira Hashimzadeh
Reviewed by Gulchin Taghiyeva

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Patricia Ryan - Language teacher
Patricia Ryan has spent the past three-plus decades teaching English in Arabic countries -- where she has seen vast cultural (and linguistic) change.

Why you should listen

UK-born language teacher Patricia Ryan has spent most of the past 40 years teaching English in the countries of the Arabian Gulf.
She is currently teaching at Zayed University in Dubai, and studying for a second Masters degree in Law.

More profile about the speaker
Patricia Ryan | Speaker | TED.com