English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxDubai

Patricia Ryan: Don't insist on English!

Patricia Ryan: Nie upierajmy się przy angielskim!

Filmed:
1,805,936 views

Na konferencji TED w Dubaju wieloletnia nauczycielka języka angielskiego Patricia Ryan stawia prowokujące pytanie: czy koncentracja świata na angielskim nie powstrzymuje rozpowszechniania wielkich idei w innych językach? (Przykład: co, jeśli Einstein musiałby zdać egzamin TOEFL?) Jest to pełna pasji obrona tłumaczenia i dzielenia się pomysłami.

- Language teacher
Patricia Ryan has spent the past three-plus decades teaching English in Arabic countries -- where she has seen vast cultural (and linguistic) change. Full bio

I know what you're thinkingmyślący.
Wiem, co sobie myślicie.
00:16
You think I've lostStracony my way,
Że zgubiłam drogę
00:18
and somebody'sczyjś going to come on the stageetap in a minutechwila
i ktoś za chwilę wejdzie na scenę,
00:20
and guideprzewodnik me gentlydelikatnie back to my seatsiedzenie.
by taktownie zaprowadzić mnie za swoje miejsce.
00:22
(ApplauseAplauz)
(Brawa)
00:24
I get that all the time in DubaiDubaj.
Często mi się do przydarza w Dubaju.
00:30
"Here on holidaywakacje are you, deardrogi?"
"Czy kochana pani jest na urlopie?"
00:33
(LaughterŚmiech)
(Śmiech)
00:35
"Come to visitodwiedzić the childrendzieci?
"W odwiedzinach u dzieci?"
00:37
How long are you stayingprzebywający?"
"Jak długo pani zostaje?"
00:40
Well actuallytak właściwie, I hopenadzieja for a while longerdłużej yetjeszcze.
Cóż, mam nadzieję, że jeszcze przez jakiś czas.
00:42
I have been livingżycie and teachingnauczanie in the GulfZatoka
Mieszkam i pracuję jako nauczycielka w Zatoce Perskiej
00:45
for over 30 yearslat.
od 30 lat.
00:48
(ApplauseAplauz)
(Brawa)
00:50
And in that time, I have seenwidziany a lot of changeszmiany.
Przez ten czas byłam światkiem wielu zmian.
00:54
Now that statisticStatystyczny
Ich ilość
00:58
is quitecałkiem shockingwstrząsający.
jest dość zaskakująca.
01:00
And I want to talk to you todaydzisiaj
Zamierzam dziś mówić
01:02
about languagejęzyk lossutrata
o utracie języków
01:04
and the globalizationglobalizacja of EnglishAngielski.
i globalizacji angielskiego.
01:06
I want to tell you about my friendprzyjaciel
Chcę wam opowiedzieć o mojej przyjaciółce,
01:09
who was teachingnauczanie EnglishAngielski to adultsdorośli ludzie in AbuAbu DhabiZabi.
uczącej dorosłych angielskiego w Abu Dhabi.
01:11
And one fine day,
Otóż pewnego dnia
01:14
she decidedzdecydowany to take them into the gardenogród
postanowiła zabrać ich do ogrodu,
01:16
to teachnauczać them some natureNatura vocabularysłownictwo.
żeby nauczyć ich słownictwa przyrodniczego.
01:18
But it was she who endedzakończyło się up learninguczenie się
Ale w rezultacie to ona nauczyła się
01:20
all the ArabicArabski wordssłowa for the locallokalny plantsrośliny,
wszystkich arabskich nazw lokalnych roślin
01:22
as well as theirich usesużywa --
oraz ich zastosowań –
01:24
medicinalleczniczego usesużywa, cosmeticskosmetyki,
w medycynie, kosmetykach,
01:26
cookinggotowanie, herbalziołowe.
kuchni i zielarstwie.
01:29
How did those studentsstudenci get all that knowledgewiedza, umiejętności?
Jak jej uczniowie zdobyli tę wiedzę?
01:32
Of coursekurs, from theirich grandparentsdziadkowie
Oczywiście, od swoich dziadków,
01:34
and even theirich great-grandparentspradziadków.
czy nawet pradziadków.
01:36
It's not necessaryniezbędny to tell you how importantważny it is
Nie muszę wam mówić, jak ważna jest
01:39
to be ablezdolny to communicatekomunikować się
komunikacja
01:42
acrossprzez generationspokolenia.
międzypokoleniowa.
01:44
But sadlyNiestety, todaydzisiaj,
Jednak obecnie, niestety,
01:46
languagesJęzyki are dyingumierający
języki wymierają
01:48
at an unprecedentedbez precedensu rateoceniać.
w bezprecedensowym tempie.
01:50
A languagejęzyk diesumiera everykażdy 14 daysdni.
Co 14 dni umiera jakiś język.
01:52
Now, at the samepodobnie time,
A jednocześnie
01:56
EnglishAngielski is the undisputedniekwestionowanym globalświatowy languagejęzyk.
angielski bezdyskusyjnie jest językiem globalnym.
01:58
Could there be a connectionpołączenie?
Czy może to mieć jakiś związek?
02:00
Well I don't know.
Cóż, nie wiem.
02:02
But I do know that I've seenwidziany a lot of changeszmiany.
Ale wiem, że widziałam wiele zmian.
02:04
When I first cameoprawa ołowiana witrażu out to the GulfZatoka, I cameoprawa ołowiana witrażu to KuwaitKuwejt
Gdy pierwszy raz przyjechałam do Zatoki, byłam w Kuwejcie
02:07
in the daysdni when it was still a hardshiptrud poststanowisko.
w czasie, gdy była to praca w trudnych warunkach.
02:10
ActuallyFaktycznie, not that long agotemu.
Właściwie nie tak dawno temu.
02:13
That is a little bitkawałek too earlywcześnie.
Czyli nieco za wcześnie.
02:15
But neverthelessNiemniej jednak,
W każdym razie
02:18
I was recruitedrekrutowani by the BritishBrytyjskie CouncilRady,
zatrudnił mnie British Council
02:20
alongwzdłuż with about 25 other teachersnauczyciele.
razem z około 25 innych nauczycieli.
02:22
And we were the first non-Muslimsnie muzułmanów
Byliśmy pierwszymi niemuzułmanami
02:24
to teachnauczać in the statestan schoolsszkoły there in KuwaitKuwejt.
uczącymi w państwowych szkołach w Kuwejcie.
02:26
We were broughtprzyniósł to teachnauczać EnglishAngielski
Sprowadzono nas, by uczyć angielskiego,
02:29
because the governmentrząd wanted to modernizemodernizacji the countrykraj
ponieważ rząd chciał modernizować kraj
02:31
and to empowerumożliwiać the citizensobywatele throughprzez educationEdukacja.
i dać obywatelom więcej możliwości przez edukację.
02:35
And of coursekurs, the U.K. benefitedskorzystało
Oczywiście, Wielka Brytania czerpała korzyści
02:38
from some of that lovelyśliczny oilolej wealthbogactwo.
z tego wspaniałego bogactwa ropy.
02:40
Okay.
Dobrze.
02:43
Now this is the majorpoważny changezmiana that I've seenwidziany --
To była pierwsza zmiana, którą zauważyłam –
02:45
how teachingnauczanie EnglishAngielski
jak nauczanie angielskiego
02:48
has morphedMorfed
stało się,
02:50
from beingistota a mutuallywzajemnie beneficialkorzystne practicećwiczyć
z praktyki korzystnej dla obu stron,
02:52
to becomingtwarzowy a massivemasywny internationalmiędzynarodowy businessbiznes that it is todaydzisiaj.
olbrzymim międzynarodowym biznesem, jakim jest dzisiaj.
02:56
No longerdłużej just a foreignobcy languagejęzyk on the schoolszkoła curriculumprogram,
Już nie tylko językiem obcym w programie szkół
02:59
and no longerdłużej the solepodeszwa domaindomena
i już nie domeną
03:03
of mothermama EnglandAnglia,
jedynie matki Anglii.
03:05
it has becomestają się a bandwagonZwycięzcy
Stało się przedsięwzięciem przynoszącym zyski
03:07
for everykażdy English-speakingZnajomością języka angielskiego nationnaród on earthZiemia.
każdemu anglojęzycznemu narodowi na ziemi.
03:09
And why not?
I czemu nie?
03:12
After all, the bestNajlepiej educationEdukacja --
W końcu najlepsze wykształcenie –
03:14
accordingwedług to the latestnajnowszy WorldŚwiat UniversityUniwersytet RankingsRankingi --
według ostatnich rankingów uniwersytów świata –
03:17
is to be founduznany in the universitiesuniwersytety
dają uniwersytety
03:20
of the U.K. and the U.S.
Wielkiej Brytanii i USA.
03:22
So everybodywszyscy wants to have an EnglishAngielski educationEdukacja, naturallynaturalnie.
Zatem każdy, naturalnie, chce mieć anglojęzyczne wykształcenie.
03:26
But if you're not a nativeojczysty speakergłośnik,
Ale jeśli nie jest się rodzimym użytkownikiem języka,
03:30
you have to passprzechodzić a testtest.
trzeba zdać test.
03:32
Now can it be right
Ale czy to w porządku,
03:34
to rejectodrzucić a studentstudent
odrzucić studenta
03:36
on linguisticlingwistyczny abilityzdolność alonesam?
tylko na podstawie jego umiejętności językowych?
03:38
PerhapsByć może you have a computerkomputer scientistnaukowiec
Może mamy do czynienia z informatykiem-naukowcem,
03:40
who'skto jest a geniusgeniusz.
który jest geniuszem.
03:42
Would he need the samepodobnie languagejęzyk as a lawyerprawnik, for exampleprzykład?
Czy musi on znać język tak samo jak na przykład prawnik?
03:44
Well, I don't think so.
Nie wydaje mi się.
03:47
We EnglishAngielski teachersnauczyciele rejectodrzucić them all the time.
My, nauczyciele angielskiego, odrzucamy ich nieustannie.
03:51
We put a stop signznak,
Stawiamy znak „Stop”
03:54
and we stop them in theirich tracksutwory.
i zatrzymujemy ich w przedbiegach.
03:56
They can't pursuekontynuować theirich dreamśnić any longerdłużej,
Nie mogą podążać za swoimi marzeniami,
03:58
'tilTIL they get EnglishAngielski.
dopóki nie nauczą się angielskiego.
04:00
Now let me put it this way:
Pozwólcie, że ujmę to w ten sposób:
04:04
if I metspotkał a monolingualjednojęzyczne DutchHolenderski speakergłośnik
jeśli spotkalibyśmy jednojęzycznego Holendra,
04:07
who had the curelekarstwo for cancernowotwór,
mającego lekarstwo na raka,
04:11
would I stop him from enteringwstępowanie my BritishBrytyjskie UniversityUniwersytet?
czy zamknęlibyśmu mu drogę do pracy na brytyjskim uniwersytecie?
04:13
I don't think so.
Nie sądzę.
04:16
But indeedw rzeczy samej, that is exactlydokładnie what we do.
Ale tak naprawdę właśnie to robimy.
04:18
We EnglishAngielski teachersnauczyciele are the gatekeepersStrażnicy.
My, nauczyciele angielskiego, jesteśmy strażnikami wejścia.
04:21
And you have to satisfyusatysfakcjonować us first
Najpierw musicie nas przekonać,
04:24
that your EnglishAngielski is good enoughdość.
że wasz angielski jest wystarczająco dobry.
04:27
Now it can be dangerousniebezpieczny
Może to być zbyt niebezpieczne,
04:31
to give too much powermoc
dać zbyt dużo władzy
04:33
to a narrowwąska segmentczłon of societyspołeczeństwo.
wąskiej grupie społeczeństwa.
04:36
Maybe the barrierbariera would be too universaluniwersalny.
Może taka bariera byłaby zbyt uniwersalna.
04:38
Okay.
Dobrze.
04:41
"But," I hearsłyszeć you say,
„Ale – jak pewnie sobie myślicie –
04:43
"what about the researchBadania?
- co z dostępem do badań?
04:46
It's all in EnglishAngielski."
Wszystko jest po angielsku.”
04:48
So the booksksiążki are in EnglishAngielski,
Tak, książki są po angielsku,
04:50
the journalsczasopism are doneGotowe in EnglishAngielski,
czasopisma naukowe po angielsku,
04:52
but that is a self-fulfillingsamospełniające prophecyproroctwo.
ale to samospełniające się proroctwo.
04:54
It feedskanały the EnglishAngielski requirementwymaganie.
Jest pożywką dla wymagania znajomości angielskiego.
04:57
And so it goesidzie on.
I koło się toczy.
04:59
I askzapytać you, what happenedstało się to translationtłumaczenie?
A ja chcę zapytać, co się stało z tłumaczeniem?
05:01
If you think about the IslamicIslamska GoldenZłoty AgeWiek,
Jeśli pomyślimy o Złotym Wieku Islamu,
05:04
there was lots of translationtłumaczenie then.
dużo wtedy tłumaczono.
05:08
They translatedprzetłumaczony from LatinŁaciński and GreekGrecki
Tłumaczono z łaciny i greki
05:11
into ArabicArabski, into PersianPerski,
na arabski, perski
05:14
and then it was translatedprzetłumaczony on
i dalej
05:16
into the GermanicGermańskie languagesJęzyki of EuropeEuropy
na germańskie języki Europy
05:18
and the RomanceRomans languagesJęzyki.
i języki romańskie.
05:20
And so lightlekki shoneświeciło uponna the DarkCiemne AgesWieku of EuropeEuropy.
W ten sposób światło świeciło na Ciemne Wieki Europy.
05:22
Now don't get me wrongźle;
Nie zrozumcie mnie źle.
05:27
I am not againstprzeciwko teachingnauczanie EnglishAngielski,
Nie jestem przeciwniczką uczenia angielskiego,
05:29
all you EnglishAngielski teachersnauczyciele out there.
drodzy nauczyciele angielskiego na całym świecie.
05:31
I love it that we have a globalświatowy languagejęzyk.
To wspaniałe, że mamy globalny język.
05:33
We need one todaydzisiaj more than ever.
Potrzeba nam go dziś bardziej niż kiedykolwiek.
05:35
But I am againstprzeciwko usingza pomocą it
Jednak jestem przeciwniczką używania go
05:38
as a barrierbariera.
jako bariery.
05:40
Do we really want to endkoniec up with 600 languagesJęzyki
Czy naprawdę chcemy mieć tylko 600 języków
05:42
and the mainGłówny one beingistota EnglishAngielski, or ChineseChiński?
i jeden główny, angielski, czy też chiński?
05:45
We need more than that. Where do we drawrysować the linelinia?
Potrzeba nam więcej. Gdzie postawimy granicę?
05:48
This systemsystem
Obecny system
05:51
equatesco daje intelligenceinteligencja
zrównuje inteligencję
05:53
with a knowledgewiedza, umiejętności of EnglishAngielski,
ze znajomością angielskiego,
05:56
whichktóry is quitecałkiem arbitraryarbitralny.
co jest dość przypadkowym kryterium.
05:59
(ApplauseAplauz)
(Brawa)
06:01
And I want to remindprzypominać you
A ja pragnę przypomnieć wam,
06:07
that the giantsgigantów uponna whosektórego shouldersramiona
że wielcy, na których barkach
06:09
today'sdzisiaj intelligentsiaInteligencja standstoisko
opiera się dzisiejsza warstwa inteligencji,
06:12
did not have to have EnglishAngielski,
nie musieli znać angielskiego,
06:14
they didn't have to passprzechodzić an EnglishAngielski testtest.
nie musieli zdać egzaminu językowego.
06:16
CasePrzypadek in pointpunkt, EinsteinEinstein.
Dowód – Einstein.
06:18
He, by the way, was considereduważane remedialzaradczych at schoolszkoła
W szkole uważano zresztą, tak na marginesie, że Einstein kwalifikuje się na zajęcia wyrównawcze,
06:22
because he was, in factfakt, dyslexicDyslektyk.
ponieważ w rzeczywistości był dyslektykiem.
06:25
But fortunatelyna szczęście for the worldświat,
Ale na szczęście dla świata
06:27
he did not have to passprzechodzić an EnglishAngielski testtest.
nie musiał zdać egzaminu z angielskiego,
06:29
Because they didn't startpoczątek untilaż do 1964
ponieważ do roku 1964
06:32
with TOEFLTOEFL,
nie było TOEFL-a,
06:35
the AmericanAmerykański testtest of EnglishAngielski.
amerykańskiego testu języka angielskiego.
06:37
Now it's explodedeksplodował.
Obecnie nastąpiła ich prawdziwa eksplozja.
06:39
There are lots and lots of teststesty of EnglishAngielski.
Jest mnóstwo testów angielskiego
06:41
And millionsmiliony and millionsmiliony of studentsstudenci
i całe miliony studentów
06:44
take these teststesty everykażdy yearrok.
podchodzą do nich każdego roku.
06:46
Now you mightmoc think, you and me,
Może sobie myślimy, i wy, i ja,
06:48
"Those feesopłaty aren'tnie są badzły, they're okay,"
że takie wpisowe nie jest złe, jest całkiem w porządku,
06:50
but they are prohibitivewygórowane
jednak ma ono charakter prohibicyjny
06:52
to so manywiele millionsmiliony of poorubogi people.
dla tak wielu milionów biednych ludzi.
06:54
So immediatelynatychmiast, we're rejectingodrzucenie them.
Więc w rezultacie od ręki ich odrzucamy.
06:56
(ApplauseAplauz)
(Brawa)
06:58
It bringsprzynosi to mindumysł a headlinenagłówek I saw recentlyostatnio:
Przywodzi to na myśl nagłówek, jaki ostatnio widziałam:
07:01
"EducationEdukacja: The Great DividePodzielić."
„Wykształcenie: Wielki Podział.”
07:04
Now I get it,
Rozumiem,
07:06
I understandzrozumieć why people would want to focusskupiać on EnglishAngielski.
pojmuję, dlaczego ludzie koncentrują się na angielskim.
07:08
They want to give theirich childrendzieci the bestNajlepiej chanceszansa in life.
Chcą dać swoim dzieciom szanse na najlepsze życie.
07:11
And to do that, they need a WesternWestern educationEdukacja.
A żeby tak się stało, potrzebują wykształcenia na Zachodzie.
07:15
Because, of coursekurs, the bestNajlepiej jobsOferty pracy
Ponieważ, oczywiście, najlepsze kariery
07:18
go to people out of the WesternWestern UniversitiesUniwersytety,
mają ludzie po zachodnich uniwersytetach,
07:20
that I put on earlierwcześniej.
to, jak wyjaśniłam wcześniej,
07:23
It's a circularokólnik thing.
jest błędnym kołem.
07:25
Okay.
Dobrze.
07:27
Let me tell you a storyfabuła about two scientistsnaukowcy,
Opowiem wam historię dwóch naukowców,
07:29
two EnglishAngielski scientistsnaukowcy.
angielskich.
07:31
They were doing an experimenteksperyment
Przeprowadzali eksperyment
07:33
to do with geneticsgenetyka
związany z genetyką
07:35
and the forelimbskończyny górne and the hindHind limbskończyn of animalszwierzęta.
i przednimi i tylnymi kończynami zwierząt.
07:37
But they couldn'tnie mógł get the resultswyniki they wanted.
Ale nie mogli osiągnąć upragnionego wyniku.
07:40
They really didn't know what to do,
Naprawdę nie wiedzieli, co robić,
07:42
untilaż do alongwzdłuż cameoprawa ołowiana witrażu a GermanNiemiecki scientistnaukowiec
dopóki nie pojawił sie niemiecki naukowiec,
07:44
who realizedrealizowany that they were usingza pomocą two wordssłowa
który zwrócił im uwagę, że używają dwóch słów
07:47
for forelimbforelimb and hindHind limbkończyna,
na kończynę przednią i tylną,
07:50
whereasnatomiast geneticsgenetyka does not differentiaterozróżniać
podczas gdy w genetyce nie stosuje się tego rozróżnienia,
07:52
and neitherani does GermanNiemiecki.
ani w języku niemieckim.
07:56
So bingoBingo,
Tak więc, strzał w dziesiątkę,
07:58
problemproblem solvedrozwiązany.
problem rozwiązany.
08:00
If you can't think a thought,
Jeśli nie potrafimy objąć jakiejś idei,
08:02
you are stuckutknął.
stoimy w miejscu.
08:04
But if anotherinne languagejęzyk can think that thought,
Ale jeśli inny język może ją objąć,
08:07
then, by cooperatingwspółpracujących,
wtedy, dzięki współpracy,
08:09
we can achieveosiągać and learnuczyć się so much more.
możemy osiągnąć i nauczyć się wiele więcej.
08:11
My daughtercórka
Moja córka
08:16
cameoprawa ołowiana witrażu to EnglandAnglia from KuwaitKuwejt.
przyjechała do Anglii z Kuwejtu,
08:18
She had studiedbadane sciencenauka and mathematicsmatematyka in ArabicArabski.
gdzie uczyła się przyrody i matematyki po arabsku.
08:21
It's an ArabicArabski mediumśredni schoolszkoła.
W arabskiej szkole o poziomie gimnazjum.
08:24
She had to translateTłumaczyć it into EnglishAngielski at her grammarGramatyka schoolszkoła.
W swoim liceum musiała przetłumaczyć to, czego się nauczyła, na angielski.
08:27
And she was the bestNajlepiej in the classklasa
Była najlepsza w klasie
08:30
at those subjectstematy.
z tych przedmiotów.
08:32
WhichCo tellsmówi us
Co pokazuje nam,
08:34
that when studentsstudenci come to us from abroadza granicą,
że gdy studenci przyjeżdżają do nas z zagranicy,
08:36
we maymoże not be givingdający them enoughdość creditkredyt
możliwe, że niedostatecznie doceniamy
08:38
for what they know,
wiedzę,
08:40
and they know it in theirich ownwłasny languagejęzyk.
którą posiadają we własnym języku.
08:42
When a languagejęzyk diesumiera,
Gdy język wymiera,
08:45
we don't know what we losestracić with that languagejęzyk.
nie wiemy, co tracimy wraz z nim.
08:47
This is -- I don't know if you saw it on CNNCNN recentlyostatnio --
To jest tak – nie wiem, czy oglądaliście ostatnio CNN –
08:50
they gavedał the HeroesBohaterowie AwardNagroda
przyznali nagrodę Heroes
08:54
to a youngmłody KenyanKenijski shepherdpasterz boychłopak
młodemu chłopakowi z Kenii,
08:56
who couldn'tnie mógł studybadanie at night in his villagewioska,
który nie mógł uczyć się w nocy
08:59
like all the villagewioska childrendzieci,
jak i inne dzieci z jego wioski,
09:02
because the keroseneNafta lamplampa,
ponieważ lampa naftowa
09:04
it had smokepalić and it damageduszkodzony his eyesoczy.
dymiła i uszkodziła jego oczy.
09:06
And anywaytak czy inaczej, there was never enoughdość keroseneNafta,
Zresztą i tak zawsze brakowało nafty,
09:08
because what does a dollardolar a day buykupować for you?
bo co można kupić za dolara dziennie?
09:11
So he inventedzmyślony
Tak więc wynalazł
09:14
a cost-freebezpłatne solarsłoneczny lamplampa.
bezpłatną lampę słoneczną.
09:16
And now the childrendzieci in his villagewioska
I teraz wszystkie dzieci z jego wioski
09:19
get the samepodobnie gradesgatunki at schoolszkoła
dostają w szkole takie same oceny,
09:21
as the childrendzieci who have electricityElektryczność at home.
jak dzieci, które mają w domu elektryczność.
09:23
(ApplauseAplauz)
(Brawa)
09:27
When he receivedOdebrane his awardnagroda,
Gdy otrzymał nagrodę,
09:33
he said these lovelyśliczny wordssłowa:
powiedział to piękne zdanie:
09:35
"The childrendzieci can leadprowadzić AfricaAfryka from what it is todaydzisiaj,
„Te dzieci mogą poprowadzić Afrykę z tego, czym jest dziś,
09:37
a darkciemny continentkontynent,
ciemnego kontynentu
09:40
to a lightlekki continentkontynent."
do jasnego kontynentu.”
09:42
A simpleprosty ideapomysł,
Prosty pomysł,
09:44
but it could have suchtaki far-reachingdaleko idące consequenceskonsekwencje.
a może mieć tak dalekosiężne skutki.
09:46
People who have no lightlekki,
Ludzie, którzy nie mają światła,
09:50
whetherczy it's physicalfizyczny or metaphoricalmetaforyczny,
czy to fizycznego, czy metaforycznego,
09:52
cannotnie może passprzechodzić our examsegzaminy,
nie mogą zdać naszych egzaminów,
09:55
and we can never know what they know.
a my możemy się nigdy nie dowiedzieć, co wiedzą.
09:58
Let us not keep them and ourselvesmy sami
Nie trzymajmy ich i siebie
10:01
in the darkciemny.
w ciemności.
10:04
Let us celebrateświętować diversityróżnorodność.
Świętujmy różnorodność.
10:06
MindUmysł your languagejęzyk.
Szanuj swój język.
10:09
Use it to spreadrozpiętość great ideaspomysły.
Rozpowszechniaj dzięki niemu idee.
10:12
(ApplauseAplauz)
(Brawa)
10:16
Thank you very much.
Dziękuję bardzo.
10:23
(ApplauseAplauz)
(Brawa)
10:25
Translated by Renata Plaice
Reviewed by Marcin Kasiak

▲Back to top

About the speaker:

Patricia Ryan - Language teacher
Patricia Ryan has spent the past three-plus decades teaching English in Arabic countries -- where she has seen vast cultural (and linguistic) change.

Why you should listen

UK-born language teacher Patricia Ryan has spent most of the past 40 years teaching English in the countries of the Arabian Gulf.
She is currently teaching at Zayed University in Dubai, and studying for a second Masters degree in Law.

More profile about the speaker
Patricia Ryan | Speaker | TED.com