English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxDubai

Patricia Ryan: Don't insist on English!

Patricia Ryan: Ei ehdotonta englantia!

Filmed
Views 1,732,748

TEDxDubai-konferenssissa pitkän linjan englannin opettaja Patricia Ryan esittää ajatuksia herättävän kysymyksen: Kun maailman huomio kohdistuu englannin kieleen, estääkö se suurten ideoiden leviämisen muilla kielillä? (Mitä jos Einsteinin olisi pitänyt läpäistä TOEFL-kielikoe?) Tämä on kiihkeä ideoiden kääntämisen ja jakamisen puolustuspuhe.

- Language teacher
Patricia Ryan has spent the past three-plus decades teaching English in Arabic countries -- where she has seen vast cultural (and linguistic) change. Full bio

I know what you're thinking.
Tiedän, mitä ajattelette.
00:16
You think I've lost my way,
Ajattelette, että olen eksynyt,
00:18
and somebody's going to come on the stage in a minute
ja kohta joku tulee lavalle
00:20
and guide me gently back to my seat.
ja ohjaa minut hienotunteisesti takaisin paikalleni.
00:22
(Applause)
(Aplodeja)
00:24
I get that all the time in Dubai.
Dubaissa minulle käy aina niin.
00:30
"Here on holiday are you, dear?"
"Täällä lomalla olet, ystäväiseni?"
00:33
(Laughter)
(Naurua)
00:35
"Come to visit the children?
"Tulitko katsomaan lapsia?"
00:37
How long are you staying?"
"Kuinka pitkään aiot olla täällä?"
00:40
Well actually, I hope for a while longer yet.
Itse asiassa toivon, että vielä hieman pitempään.
00:42
I have been living and teaching in the Gulf
Olen asunut ja opettanut Persianlahden maissa
00:45
for over 30 years.
yli 30 vuoden ajan.
00:48
(Applause)
(Aplodeja)
00:50
And in that time, I have seen a lot of changes.
Ja sinä aikana olen nähnyt monen asian muuttuneen.
00:54
Now that statistic
Ja nämä lukemat
00:58
is quite shocking.
ovat aika hätkähdyttäviä.
01:00
And I want to talk to you today
Haluan puhua teille tänään
01:02
about language loss
kielten katoamisesta
01:04
and the globalization of English.
ja englannin kielen globalisoitumisesta.
01:06
I want to tell you about my friend
Haluan kertoa teille ystävästäni,
01:09
who was teaching English to adults in Abu Dhabi.
joka opetti aikuisille englantia Abu Dhabissa.
01:11
And one fine day,
Eräänä kauniina päivänä
01:14
she decided to take them into the garden
hän päätti viedä heidät puutarhaan
01:16
to teach them some nature vocabulary.
ja opettaa heille luontoon liittyviä sanoja.
01:18
But it was she who ended up learning
Mutta kävikin niin, että hän itse tuli oppineeksi
01:20
all the Arabic words for the local plants,
kaikki paikallisten kasvien arabiankieliset nimet
01:22
as well as their uses --
ja niiden käyttötavat --
01:24
medicinal uses, cosmetics,
lääkkeinä, kosmetiikkana,
01:26
cooking, herbal.
ruoanlaitossa ja yrtteinä.
01:29
How did those students get all that knowledge?
Kuinka oppilaat olivat saaneet kaiken sen tiedon?
01:32
Of course, from their grandparents
Tietysti isovanhemmiltaan
01:34
and even their great-grandparents.
ja jopa isoisovanhemmiltaan.
01:36
It's not necessary to tell you how important it is
Te itsekin ymmärrätte varsin hyvin, kuinka tärkeää on,
01:39
to be able to communicate
että eri sukupolvet pystyvät
01:42
across generations.
kommunikoimaan keskenään.
01:44
But sadly, today,
Mutta valitettavasti nykyään
01:46
languages are dying
kieliä kuolee
01:48
at an unprecedented rate.
ennennäkemättömään tahtiin.
01:50
A language dies every 14 days.
Yksi kieli 14 päivässä.
01:52
Now, at the same time,
Samaan aikaan
01:56
English is the undisputed global language.
englanti on kiistaton maailmankieli.
01:58
Could there be a connection?
Voiko näillä asioilla olla yhteys?
02:00
Well I don't know.
Enpä tiedä.
02:02
But I do know that I've seen a lot of changes.
Mutta selvää on, että moni asia on muuttunut.
02:04
When I first came out to the Gulf, I came to Kuwait
Tullessani ensi kertaa Persianlahdelle,
02:07
in the days when it was still a hardship post.
tulin Kuwaitiin aikana, jolloin se oli vielä ankea paikka.
02:10
Actually, not that long ago.
Oikeastaan siitä ei ole niin kauan.
02:13
That is a little bit too early.
Tämä on hieman liian aikaisin.
02:15
But nevertheless,
Joka tapauksessa,
02:18
I was recruited by the British Council,
British Council palkkasi minut
02:20
along with about 25 other teachers.
ja 25 muuta opettajaa sinne.
02:22
And we were the first non-Muslims
Olimme ensimmäiset ei-muslimit,
02:24
to teach in the state schools there in Kuwait.
jotka opettivat Kuwaitin kouluissa.
02:26
We were brought to teach English
Meidät tuotiin opettamaan englantia,
02:29
because the government wanted to modernize the country
koska hallitus halusi nykyaikaistaa maan
02:31
and to empower the citizens through education.
ja parantaa kansalaisten elinoloja koulutuksen kautta.
02:35
And of course, the U.K. benefited
Ja tietysti britit hyötyivät
02:38
from some of that lovely oil wealth.
ihanista öljyrikkauksista.
02:40
Okay.
No niin.
02:43
Now this is the major change that I've seen --
Tämä on suurin näkemäni muutos --
02:45
how teaching English
kuinka englannin kielen opetus
02:48
has morphed
on kokenut muodonmuutoksen
02:50
from being a mutually beneficial practice
yleishyödyllisestä toiminnasta
02:52
to becoming a massive international business that it is today.
laajamittaiseksi kansainväliseksi liiketoiminnaksi.
02:56
No longer just a foreign language on the school curriculum,
Englanti ei ole enää vain yksi vieras kieli
02:59
and no longer the sole domain
koulun opetussuunnitelmassa.
03:03
of mother England,
Eikä enää Äiti Englannin yksityisomaisuutta.
03:05
it has become a bandwagon
Siitä on tullut maailman kaikkien
03:07
for every English-speaking nation on earth.
englanninkielisten maiden lempilapsi.
03:09
And why not?
Ja miksipä ei?
03:12
After all, the best education --
Tuoreimman maailman yliopistojen vertailun mukaan
03:14
according to the latest World University Rankings --
parasta opetusta saa nimenomaan
03:17
is to be found in the universities
Britannian ja Yhdysvaltojen yliopistoissa.
03:20
of the U.K. and the U.S.
Britannian ja Yhdysvaltojen yliopistoissa.
03:22
So everybody wants to have an English education, naturally.
Tietysti kaikki haluavat englanninkielisen koulutuksen.
03:26
But if you're not a native speaker,
Mutta jos ei ole äidinkielinen puhuja,
03:30
you have to pass a test.
on läpäistävä koe.
03:32
Now can it be right
Voiko kuitenkaan olla oikein
03:34
to reject a student
hylätä opiskelija
03:36
on linguistic ability alone?
ainoastaan kielitaidon perusteella?
03:38
Perhaps you have a computer scientist
Kyseessä voi olla tietotekniikkanero.
03:40
who's a genius.
Kyseessä voi olla tietotekniikkanero.
03:42
Would he need the same language as a lawyer, for example?
Tarvitseeko hän samaa kieltä kuin esimerkiksi juristi?
03:44
Well, I don't think so.
Enpä usko.
03:47
We English teachers reject them all the time.
Me englannin opettajat hylkäämme heidät jatkuvasti.
03:51
We put a stop sign,
Me annamme stop-merkin
03:54
and we stop them in their tracks.
ja jätämme heidät sille tielleen.
03:56
They can't pursue their dream any longer,
He eivät voi edetä kohti unelmaansa
03:58
'til they get English.
ennen kuin osaavat englantia.
04:00
Now let me put it this way:
Asian voisi ilmaista näin:
04:04
if I met a monolingual Dutch speaker
jos tapaisin kielitaidottoman hollanninkielisen,
04:07
who had the cure for cancer,
jolla olisi parannuskeino syöpään,
04:11
would I stop him from entering my British University?
estäisinkö häntä menemästä brittiläiseen yliopistooni?
04:13
I don't think so.
En varmasti.
04:16
But indeed, that is exactly what we do.
Mutta todellisuudessa juuri niin me teemme.
04:18
We English teachers are the gatekeepers.
Me englanninopettajat olemme portinvartijoita.
04:21
And you have to satisfy us first
Hakijan on ensin saatava meidät vakuuttuneiksi
04:24
that your English is good enough.
englannin taitojensa riittävyydestä.
04:27
Now it can be dangerous
Voi olla vaarallista
04:31
to give too much power
antaa liikaa valtaa
04:33
to a narrow segment of society.
pienelle ryhmälle yhteiskunnassa.
04:36
Maybe the barrier would be too universal.
Esteestä voi tulla liian yleispätevä.
04:38
Okay.
No niin.
04:41
"But," I hear you say,
Kuulen teidän sanovan:
04:43
"what about the research?
"No entä tutkimus?"
04:46
It's all in English."
"Se tapahtuu kokonaan englanniksi."
04:48
So the books are in English,
Kirjat ovat kyllä englanniksi,
04:50
the journals are done in English,
tiedejulkaisut toimitetaan englanniksi,
04:52
but that is a self-fulfilling prophecy.
mutta se on itseään toteuttava ennuste.
04:54
It feeds the English requirement.
Se ruokkii englannin kielen vaatimusta.
04:57
And so it goes on.
Ja niin se jatkuu.
04:59
I ask you, what happened to translation?
Kysynpä vain: mitä kävi kääntämiselle?
05:01
If you think about the Islamic Golden Age,
Jos ajatellaan islamin kulta-aikaa,
05:04
there was lots of translation then.
silloin käännettiin paljon.
05:08
They translated from Latin and Greek
Käännettiin latinasta ja kreikasta
05:11
into Arabic, into Persian,
arabiaan, persiaan,
05:14
and then it was translated on
ja sitten edelleen
05:16
into the Germanic languages of Europe
Euroopan germaanisille
05:18
and the Romance languages.
ja romaanisille kielille.
05:20
And so light shone upon the Dark Ages of Europe.
Ja niin lankesi valo Euroopan pimeän keskiajan ylle.
05:22
Now don't get me wrong;
Älkää ymmärtäkö minua väärin,
05:27
I am not against teaching English,
te kaikki englanninopettajat siellä,
05:29
all you English teachers out there.
en vastusta englannin opettamista.
05:31
I love it that we have a global language.
Minusta on hienoa, että meillä on maailmankieli.
05:33
We need one today more than ever.
Tänä päivänä tarvitsemme sellaista enemmän kuin koskaan.
05:35
But I am against using it
Mutta minä vastustan
05:38
as a barrier.
sen käyttöä esteenä.
05:40
Do we really want to end up with 600 languages
Haluammeko todella, että meille jää 600 kieltä,
05:42
and the main one being English, or Chinese?
ja pääkieli on englanti tai kiina?
05:45
We need more than that. Where do we draw the line?
Se ei riitä. Mihin raja vedetään?
05:48
This system
Meidän järjestelmässä
05:51
equates intelligence
älykkyys on yhtä kuin
05:53
with a knowledge of English,
englannin kielen taito.
05:56
which is quite arbitrary.
Se on aika mielivaltaista.
05:59
(Applause)
(Aplodeja)
06:01
And I want to remind you
Ja haluaisin muistuttaa teitä
06:07
that the giants upon whose shoulders
jättiläisistä, joiden harteilla
06:09
today's intelligentsia stand
nykypäivän sivistyneistö seisoo.
06:12
did not have to have English,
Heidän ei tarvinnut oppia englantia
06:14
they didn't have to pass an English test.
eikä läpäistä englannin koetta.
06:16
Case in point, Einstein.
Esimerkkinä voi olla Einstein.
06:18
He, by the way, was considered remedial at school
Hänen muuten katsottiin tarvitsevan erityisopetusta,
06:22
because he was, in fact, dyslexic.
ja itse asiassa hänellä olikin lukihäiriö,
06:25
But fortunately for the world,
mutta maailman kannalta onneksi
06:27
he did not have to pass an English test.
hänen ei tarvinnut läpäistä englannin koetta.
06:29
Because they didn't start until 1964
Sillä ne alkoivat vasta vuonna 1964.
06:32
with TOEFL,
Ensimmäisenä tuli TOEFL,
06:35
the American test of English.
amerikkalainen englannin kielikoe.
06:37
Now it's exploded.
Nyt ilmiö on paisunut.
06:39
There are lots and lots of tests of English.
Englannin kokeita on valtavasti.
06:41
And millions and millions of students
Ja miljoonat ja taas miljoonat opiskelijat
06:44
take these tests every year.
osallistuvat niihin joka vuosi.
06:46
Now you might think, you and me,
Ehkä saatatte kuvitella, te ja myös minä,
06:48
"Those fees aren't bad, they're okay,"
että niiden osallistumismaksut ovat sopivia,
06:50
but they are prohibitive
mutta ne ovat este
06:52
to so many millions of poor people.
monille miljoonille köyhille.
06:54
So immediately, we're rejecting them.
Me siis hylkäämme heidät suoralta kädeltä.
06:56
(Applause)
(Aplodeja)
06:58
It brings to mind a headline I saw recently:
Siitä tulee mieleeni hiljattain näkemäni otsikko:
07:01
"Education: The Great Divide."
"Koulutus: Suuri jako."
07:04
Now I get it,
Nyt käsitän sen.
07:06
I understand why people would want to focus on English.
Ymmärrän, miksi englantiin halutaan panostaa.
07:08
They want to give their children the best chance in life.
Lapsille halutaan antaa elämään parhaat mahdollisuudet.
07:11
And to do that, they need a Western education.
Ja niitä varten tarvitaan länsimainen koulutus.
07:15
Because, of course, the best jobs
Koska luonnollisesti parhaat työpaikat
07:18
go to people out of the Western Universities,
menevät aiemmin näyttämistäni länsimaisista
07:20
that I put on earlier.
yliopistoista valmistuneille.
07:23
It's a circular thing.
Ilmiö ruokkii itseään.
07:25
Okay.
No niin.
07:27
Let me tell you a story about two scientists,
Kerronpa teille tarinan kahdesta tieteilijästä,
07:29
two English scientists.
kahdesta englantilaisesta tieteilijästä.
07:31
They were doing an experiment
He olivat tekemässä koetta,
07:33
to do with genetics
joka liittyi genetiikkaan
07:35
and the forelimbs and the hind limbs of animals.
ja eläinten etu- ja takaraajoihin.
07:37
But they couldn't get the results they wanted.
He eivät saaneet haluamiaan tuloksia.
07:40
They really didn't know what to do,
He eivät tienneet mitä tehdä,
07:42
until along came a German scientist
kunnes joukkoon liittyi saksalainen tieteilijä,
07:44
who realized that they were using two words
joka huomasi heidän käyttäneen kahta sanaa
07:47
for forelimb and hind limb,
eturaajasta ja takaraajasta,
07:50
whereas genetics does not differentiate
kun taas genetiikka ei tee niille eroa
07:52
and neither does German.
eikä myöskään saksan kieli.
07:56
So bingo,
Bingo,
07:58
problem solved.
ongelma oli ratkaistu.
08:00
If you can't think a thought,
Jos ideaa ei pysty ajattelemaan,
08:02
you are stuck.
on jumissa.
08:04
But if another language can think that thought,
Mutta jos toinen kieli pystyy hahmottamaan sen,
08:07
then, by cooperating,
silloin yhteistyöllä
08:09
we can achieve and learn so much more.
voimme saavuttaa ja oppia paljon lisää.
08:11
My daughter
Tyttäreni tuli Kuwaitista Englantiin.
08:16
came to England from Kuwait.
Tyttäreni tuli Kuwaitista Englantiin.
08:18
She had studied science and mathematics in Arabic.
Hän oli oppinut luonnontieteitä ja matematiikkaa arabiaksi.
08:21
It's an Arabic medium school.
Hän oli käynyt arabiankielistä keskikoulua.
08:24
She had to translate it into English at her grammar school.
Uudessa koulussa hänen piti kääntää kaikki englantiin.
08:27
And she was the best in the class
Ja hän oli luokkansa paras
08:30
at those subjects.
niissä oppiaineissa.
08:32
Which tells us
Tämä osoittaa meille,
08:34
that when students come to us from abroad,
että kun ulkomailta tulee meille opiskelijoita,
08:36
we may not be giving them enough credit
emme ehkä anna heille riittävästi tunnustusta
08:38
for what they know,
siitä, mitä he osaavat,
08:40
and they know it in their own language.
minkä he osaavat omalla kielellään.
08:42
When a language dies,
Kun kieli kuolee, me emme tiedä,
08:45
we don't know what we lose with that language.
mitä sen kielen mukana menetämme.
08:47
This is -- I don't know if you saw it on CNN recently --
Mahdoittekohan nähdä tämän CNN:llä äskettäin --
08:50
they gave the Heroes Award
Sankarien palkinto myönnettiin
08:54
to a young Kenyan shepherd boy
pienelle kenialaiselle paimenpojalle,
08:56
who couldn't study at night in his village,
joka ei voinut opiskella kylässään öisin
08:59
like all the village children,
kuten muut kylän lapset,
09:02
because the kerosene lamp,
koska hänen kerosiinilamppunsa
09:04
it had smoke and it damaged his eyes.
savutti ja vahingoitti hänen silmiään.
09:06
And anyway, there was never enough kerosene,
Ja kerosiinia ei edes ollut koskaan riittävästi,
09:08
because what does a dollar a day buy for you?
sillä mitä dollarilla päivässä saisi ostettua?
09:11
So he invented
Hän keksi aurinkoenergialampun,
09:14
a cost-free solar lamp.
josta ei synny kuluja.
09:16
And now the children in his village
Ja nyt kylän lapset
09:19
get the same grades at school
saavat koulussa samat arvosanat
09:21
as the children who have electricity at home.
kuin ne lapset, joilla on kotona sähköt.
09:23
(Applause)
(Aplodeja)
09:27
When he received his award,
Kun hän vastaanotti palkintonsa,
09:33
he said these lovely words:
hän lausui seuraavat ihanat sanat:
09:35
"The children can lead Africa from what it is today,
"Lapset voivat muuttaa Afrikan pimeästä maanosasta,
09:37
a dark continent,
jollainen se on nyt,
09:40
to a light continent."
kirkkaaksi maanosaksi."
09:42
A simple idea,
Yksinkertainen ajatus,
09:44
but it could have such far-reaching consequences.
jolla voi olla kauaskantoiset seuraukset.
09:46
People who have no light,
Ihmiset, joilla ei ole valoa,
09:50
whether it's physical or metaphorical,
joko fyysisesti tai vertauskuvallisesti,
09:52
cannot pass our exams,
eivät voi läpäistä kokeitamme,
09:55
and we can never know what they know.
emmekä me voi koskaan tietää, mitä he osaavat.
09:58
Let us not keep them and ourselves
Emme saa pitää heitä
10:01
in the dark.
emmekä itseämme pimeässä.
10:04
Let us celebrate diversity.
Ylistäkäämme monimuotoisuutta.
10:06
Mind your language.
Pitäkää huolta kielestänne.
10:09
Use it to spread great ideas.
Levittäkää sillä suuria ideoita.
10:12
(Applause)
(Aplodeja)
10:16
Thank you very much.
Paljon kiitoksia.
10:23
(Applause)
(Aplodeja)
10:25
Translated by Tero Vilkesalo
Reviewed by Rita Beliaeva

▲Back to top

About the speaker:

Patricia Ryan - Language teacher
Patricia Ryan has spent the past three-plus decades teaching English in Arabic countries -- where she has seen vast cultural (and linguistic) change.

Why you should listen

UK-born language teacher Patricia Ryan has spent most of the past 40 years teaching English in the countries of the Arabian Gulf.
She is currently teaching at Zayed University in Dubai, and studying for a second Masters degree in Law.

More profile about the speaker
Patricia Ryan | Speaker | TED.com