English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxDubai

Patricia Ryan: Don't insist on English!

Patricia Ryan: Ne insistirajte na engleskom jeziku!

Filmed:
1,883,122 views

U TEDxDubai, dugogodišnja profesorica engleskog jezika Patricia Ryan postavlja izazovno pitanje: Da li fokus na engleski širom svijeta koči širenje sjajnih ideja na drugim jezicima? (Naprimjer: šta bi bilo da je Einstein morao položiti test o poznavanju engleskog jezika?) Ovaj govor je vatrena odbrana prevođenja i širenja ideja.

- Language teacher
Patricia Ryan has spent the past three-plus decades teaching English in Arabic countries -- where she has seen vast cultural (and linguistic) change. Full bio

I know what you're thinkingrazmišljanje.
Znam šta mislite.
00:16
You think I've lostizgubljeno my way,
Mislite da sam se izgubila,
00:18
and somebody'sNeko je going to come on the stagestage in a minuteminut
i da će neko uskoro doći na binu
00:20
and guidevodič me gentlynježno back to my seatsedište.
i otpratiti me nazad do sjedišta.
00:22
(ApplausePljesak)
(Aplauz)
00:24
I get that all the time in DubaiDubai.
To mi se stalno dešava u Dubajiu.
00:30
"Here on holidayodmor are you, deardraga?"
"Jeste li ovdje na odmoru?"
00:33
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
00:35
"Come to visitposjetite the childrendjeca?
"Došli ste posjetiti djecu?
00:37
How long are you stayingostani?"
Koliko dugo ostajete?"
00:40
Well actuallyzapravo, I hopenadam se for a while longerduže yetjoš uvek.
Zapravo, nadam se da ću još biti tu.
00:42
I have been livingživi and teachingučenje in the GulfZaljev
U Zaljevu živim i podučavam
00:45
for over 30 yearsgodine.
preko 30 godina.
00:48
(ApplausePljesak)
(Aplauz)
00:50
And in that time, I have seenviđeni a lot of changespromjene.
I za to vrijeme sam vidjela mnoge promjene.
00:54
Now that statisticstatistika
Statistički podaci tih promjena
00:58
is quitesasvim shockingšokantno.
su prilično šokantni.
01:00
And I want to talk to you todaydanas
Danas vam želim pričati
01:02
about languagejezik lossgubitak
o gubitku jezika
01:04
and the globalizationglobalizacija of Englishengleski.
i globalizaciji engleskog jezika.
01:06
I want to tell you about my friendprijatelju
Ispričati ću vam o mom prijatelju
01:09
who was teachingučenje Englishengleski to adultsodrasli in AbuAbu DhabiDhabi.
koji je u Abu Dhabiju podučavao engleski odraslim osobama.
01:11
And one fine day,
Jednog lijepog dana
01:14
she decidedodlučio to take them into the gardenvrt
je odlučila da ih izvede u baštu
01:16
to teachnaučiti them some naturepriroda vocabularyvocabulary.
da ih nauči nešto vokabulara iz prirodnog svijeta.
01:18
But it was she who endedzavršio up learningučenje
Ali je na kraju ona naučila
01:20
all the Arabicarapski wordsriječi for the locallokalno plantsbiljke,
sve arapske riječi za domaće biljke,
01:22
as well as theirnjihova useskoristi --
kao i upotrebu --
01:24
medicinalljekovita useskoristi, cosmeticskozmetika,
u medicini, kozmetici,
01:26
cookingkuvanje, herbalbiljni.
kuhanju, uzgoju.
01:29
How did those studentsstudenti get all that knowledgeznanje?
Kako su ti studenti znali toliko o biljkama?
01:32
Of coursekurs, from theirnjihova grandparentsDjed i baka
Od djedova i baka, naravno
01:34
and even theirnjihova great-grandparentspra-pra.
čak i od pra-djedova i pra-baka.
01:36
It's not necessaryneophodno to tell you how importantbitan it is
Nema potrebe da vam govorim koliko je važna
01:39
to be ablesposoban to communicatekomuniciraju
komunikacija
01:42
acrosspreko generationsgeneracije.
kroz generacije.
01:44
But sadlyNažalost, todaydanas,
Ali nažalost, danas,
01:46
languagesjezici are dyingumiranje
jezici izumiru brzo
01:48
at an unprecedentedbez presedana ratestopa.
kao nikad prije.
01:50
A languagejezik diesumire everysvaki 14 daysdana.
Jedan jezik nestaje svakih 14 dana.
01:52
Now, at the sameisto time,
U isto vrijeme
01:56
Englishengleski is the undisputedneosporno globalglobalno languagejezik.
engleski je svjetski jezik bez osporavanja.
01:58
Could there be a connectionveza?
Postoji li neka povezanost?
02:00
Well I don't know.
Ne znam.
02:02
But I do know that I've seenviđeni a lot of changespromjene.
Ali znam da sam svjedočila mnogim promjenama.
02:04
When I first camedošao out to the GulfZaljev, I camedošao to KuwaitKuvajt
Kada sam prvi put došla u Zaljev, posjetila sam Kuwajt.
02:07
in the daysdana when it was still a hardshiptegoba postpost.
u vremenu kada je još uvijek bilo mjesto mnogih tegoba.
02:10
ActuallyZapravo, not that long agopre.
Zapravo, to nije bilo tako davno.
02:13
That is a little bitbit too earlyrano.
To je prerano.
02:15
But neverthelessipak,
Međutim,
02:18
I was recruitedregrutirani by the BritishBritanski CouncilVijeće,
Britanski Savjet me je zaposlio
02:20
alongzajedno with about 25 other teachersnastavnici.
zajedno sa još 25 učitelja.
02:22
And we were the first non-MuslimsNemuslimani
Mi smo bili prvi ne-muslimani
02:24
to teachnaučiti in the statestanje schoolsškole there in KuwaitKuvajt.
koji su podučavali u državnim školama u Kuwajtu.
02:26
We were broughtdoveden to teachnaučiti Englishengleski
Došli smo tamo da podučavamo engleski
02:29
because the governmentvlada wanted to modernizemodernizirati the countryzemlju
jer je vlada htjela da modernizira zemlju
02:31
and to empowerosnažiti the citizensgrađani throughkroz educationobrazovanje.
i da osnaži građane kroz obrazovanje.
02:35
And of coursekurs, the U.K. benefitedkoristi
Naravno da je Ujedinjeno Kraljevstvo imalo korist
02:38
from some of that lovelydivno oilulje wealthbogatstvo.
od tog divnog naftnog bogastva.
02:40
Okay.
U redu.
02:43
Now this is the majormajor changepromjena that I've seenviđeni --
Ovo je najveća promjena kojoj sam svjedočila --
02:45
how teachingučenje Englishengleski
kako je podučavanje engleskog
02:48
has morphedmorfi
prešlo
02:50
from beingbiće a mutuallymeđusobno beneficialkorisno practicepraksa
iz obostrano korisne prakse
02:52
to becomingpostajanje a massivemasivni internationalmeđunarodni businessposlovanje that it is todaydanas.
u veliki međunarnodni posao što je i danas.
02:56
No longerduže just a foreignstrani languagejezik on the schoolškola curriculumkurikulum,
Više nije strani jezik u nastavnom planu i programu.
02:59
and no longerduže the solejedini domaindomain
I više nije jedini domen
03:03
of mothermajka EnglandEngleska,
majke Engleske.
03:05
it has becomepostati a bandwagonbandwagon
Postao je cilj
03:07
for everysvaki English-speakingGovori engleski nationnacija on earthzemlja.
svake države iz engleskog govornog područja na zemlji.
03:09
And why not?
Zašto ne?
03:12
After all, the bestnajbolje educationobrazovanje --
Na koncu, najbolje obrazovanje --
03:14
accordingprema to the latestnajnoviji WorldSvijet UniversitySveučilište RankingsLjestvici --
prema najnovijem rankiranju svjetskih univerziteta --
03:17
is to be foundpronađeno in the universitiesuniverziteti
se nudi na univerzitetima
03:20
of the U.K. and the U.S.
u Ujedinjenom Kraljevstvu i Sjedinjenim Američkim Državama.
03:22
So everybodysvi wants to have an Englishengleski educationobrazovanje, naturallyprirodno.
Stoga je prirodno da svako želi da ima takvo obrazovanje.
03:26
But if you're not a nativematernji speakerzvučnik,
Ali ako vam engleski nije maternji jezik,
03:30
you have to passprolaz a testtest.
morate da položite test.
03:32
Now can it be right
Ali da li je pravilno
03:34
to rejectOdbijanje a studentstudent
da se odbije student
03:36
on linguisticlingvistički abilitysposobnost alonesam?
samo prema lingvističkim sposobnostima?
03:38
PerhapsMožda you have a computerkompjuter scientistnaučnik
Možda je pred vama kompjuterski inženjer
03:40
who'sko je a geniusgenije.
koji je genije.
03:42
Would he need the sameisto languagejezik as a lawyeradvokat, for exampleprimer?
Da li će njemu trebati isti jezik kao i advokatu, naprimjer?
03:44
Well, I don't think so.
Mislim da neće.
03:47
We Englishengleski teachersnastavnici rejectOdbijanje them all the time.
Mi profesori engleskog jezika ih odbijamo konstantno.
03:51
We put a stop signznak,
Stavimo stop znak,
03:54
and we stop them in theirnjihova tracksstaze.
i zaustavimo ih na njihovom cilju.
03:56
They can't pursuenastaviti theirnjihova dreamsan any longerduže,
Više ne mogu ostvariti svoje snove,
03:58
'tilploč they get Englishengleski.
dok ne nauče engleski.
04:00
Now let me put it this way:
Recimo ovako,
04:04
if I metispunjen a monolingualjednojezični Dutchnizozemski speakerzvučnik
ako ja upoznam nekoga ko zna samo nizozemski
04:07
who had the curelek for cancerrak,
ko ima lijek za rak,
04:11
would I stop him from enteringulaz my BritishBritanski UniversitySveučilište?
hoću li ga spriječiti da pohađa moj Britanski Univerzitet?
04:13
I don't think so.
Naravno da neću.
04:16
But indeedzaista, that is exactlyupravo what we do.
Doduše, to mi upravo radimo.
04:18
We Englishengleski teachersnastavnici are the gatekeepersvratari.
Mi profesori engleskog jezika smo čuvari kapije.
04:21
And you have to satisfyzadovoljiti us first
Mi moramo biti zadovoljni
04:24
that your Englishengleski is good enoughdosta.
sa vašim poznavanjem engleskog jezika.
04:27
Now it can be dangerousopasno
Može biti opasno
04:31
to give too much powermoć
dati veliku ovlast
04:33
to a narrowuski segmentsegmentu of societydruštvo.
ograničenom segmentu društva.
04:36
Maybe the barrierbarijera would be too universaluniverzalni.
Možda bi barijera bila preuniverzalna.
04:38
Okay.
Uredu.
04:41
"But," I hearčuti you say,
"Ali," vi se pitate,
04:43
"what about the researchistraživanje?
"šta je sa istraživanjem?
04:46
It's all in Englishengleski."
Sve je na engleskom."
04:48
So the booksknjige are in Englishengleski,
Knjige su na engleskom,
04:50
the journalsčasopisi are donezavršeno in Englishengleski,
časopisi su na engleskom,
04:52
but that is a self-fulfillingSelf-ispunjavanja prophecyProročanstvo.
ali to je samoispunjujuće proročanstvo.
04:54
It feedshrani the Englishengleski requirementzahtev.
Tako potvrđuje potrebu za poznavanjem engleskog jezika.
04:57
And so it goeside on.
I tako redom.
04:59
I askpitajte you, what happeneddogodilo se to translationprevod?
Šta se desilo za prevođenjem?
05:01
If you think about the IslamicIslamski GoldenZlatni AgeGodina starosti,
Za vrijeme Islamskog Zlatnog doba
05:04
there was lots of translationprevod then.
mnogo se prevodilo.
05:08
They translatedprevedeno from LatinLatinski and Greekgrčki
Prevodili su sa latinskog i grčkog
05:11
into Arabicarapski, into Persianperzijski,
na arapski i perzijski,
05:14
and then it was translatedprevedeno on
a onda se prevodilo dalje
05:16
into the GermanicGermanski languagesjezici of EuropeEuropa
na germanske i
05:18
and the RomanceRomansa languagesjezici.
romanske jezike Evrope.
05:20
And so lightsvetlo shonegranulo uponna the DarkTamno AgesVijeku of EuropeEuropa.
I tako je Evropa izašla iz mračnog doba.
05:22
Now don't get me wrongpogrešno;
Nemojte me pogrešno shvatiti;
05:27
I am not againstprotiv teachingučenje Englishengleski,
ja nisam protiv podučavanja engleskog jezika,
05:29
all you Englishengleski teachersnastavnici out there.
svi vi profesori engleskog jezika.
05:31
I love it that we have a globalglobalno languagejezik.
Volim što imamo globalni jezik.
05:33
We need one todaydanas more than ever.
Danas nam jedan takav treba više nego ikada.
05:35
But I am againstprotiv usingkoristeći it
Ali ja sam protiv njegovog korištenja
05:38
as a barrierbarijera.
kao barijere.
05:40
Do we really want to endkraj up with 600 languagesjezici
Zar stvarno želimo da na kraju imamo 600 jezika
05:42
and the mainglavni one beingbiće Englishengleski, or Chinesekineski?
a da glavni bude engleski, ili kineski?
05:45
We need more than that. Where do we drawnacrtati the lineline?
Treba nam više od toga. Gdje ćemo povući granicu?
05:48
This systemsistem
Ovakav sistem
05:51
equatesizjednačava intelligenceinteligencija
izjednačava inteligenciju
05:53
with a knowledgeznanje of Englishengleski,
sa poznavanjem engleskog jezika
05:56
whichšto is quitesasvim arbitraryproizvoljno.
a takvo izjednačavanje nema osnove.
05:59
(ApplausePljesak)
(Aplauz)
06:01
And I want to remindpodsjetite you
Želim vas podsjetiti
06:07
that the giantsdivovi uponna whosečije shouldersramena
na to da velikani na čijim ramenima
06:09
today'sdanas intelligentsiaInteligencija standštand
stoji današnja inteligencija
06:12
did not have to have Englishengleski,
nisu morali znati engleski jezik,
06:14
they didn't have to passprolaz an Englishengleski testtest.
nisu morali položiti test.
06:16
CaseSlučaj in pointtačka, EinsteinEinstein.
Uzmimo za primjer, Einsteina.
06:18
He, by the way, was consideredrazmotrena remedialdopunska at schoolškola
On je pohađao dopunsku nastavu u školi
06:22
because he was, in factčinjenica, dyslexicdisleksijom.
jer je zapravo bio disleksičan.
06:25
But fortunatelyna sreću for the worldsvet,
Ali na sreću
06:27
he did not have to passprolaz an Englishengleski testtest.
nije morao polagati test o poznavanju engleskog jezika.
06:29
Because they didn't startpočnite untildo 1964
Tek nakon 1964 su počeli sa
06:32
with TOEFLTOEFL,
TOEFL-om (test o poznavanju engleskog kao stranog jezika),
06:35
the AmericanAmerički testtest of Englishengleski.
američkim testom engleskog jezika.
06:37
Now it's explodedeksplodirala.
Danas su se testovi proširili.
06:39
There are lots and lots of teststestovi of Englishengleski.
Postoji mnogo testova engleskog jezika.
06:41
And millionsmiliona and millionsmiliona of studentsstudenti
I milioni studenata
06:44
take these teststestovi everysvaki yeargodina.
polažu ove testove svake godine.
06:46
Now you mightMožda think, you and me,
Mi možda smatramo
06:48
"Those feesnaknade aren'tnisu badloše, they're okay,"
da cijene testova nisu loše, razumne su,
06:50
but they are prohibitiveprevisoki
ali sprečavaju
06:52
to so manymnogi millionsmiliona of poorsiromašno people.
milione siromašnih ljudi.
06:54
So immediatelyodmah, we're rejectingodbacivanje them.
Mi ih smjesta odbacujemo.
06:56
(ApplausePljesak)
(Aplauz)
06:58
It bringsdonosi to mindum a headlinenaslov I saw recentlynedavno:
To me podsjeti na novinski naslov koji sam vidjela nedavno:
07:01
"EducationObrazovanje: The Great DividePodijeli."
"Obrazovanje: Velika granica."
07:04
Now I get it,
Sada shvatam
07:06
I understandrazumijete why people would want to focusfokus on Englishengleski.
zašto ljudi se fokusiraju na engleski jezik.
07:08
They want to give theirnjihova childrendjeca the bestnajbolje chancešansa in life.
Oni žele svojoj djeci pružiti najbolje u životu.
07:11
And to do that, they need a WesternZapadni educationobrazovanje.
A za to im je potrebno zapadno obrazovanje.
07:15
Because, of coursekurs, the bestnajbolje jobsposao
Jer najbolja radna mjesta
07:18
go to people out of the WesternZapadni UniversitiesSveučilišta,
se daju ljudima koja su pohađali univerzitete na zapadu,
07:20
that I put on earlierranije.
koje sam spomenula ranije.
07:23
It's a circularkružno thing.
To je začarani krug.
07:25
Okay.
Uredu.
07:27
Let me tell you a storypriča about two scientistsnaučnici,
Ispričati ću vam priču o dva naučnika,
07:29
two Englishengleski scientistsnaučnici.
dva engleska naučnika.
07:31
They were doing an experimenteksperiment
Vršili su eksperiment
07:33
to do with geneticsgenetika
iz genetike
07:35
and the forelimbsforelimbs and the hindstražnjih limbsudova of animalsživotinje.
o prednjim i stražnjim udovima životinja.
07:37
But they couldn'tnije mogao get the resultsrezultate they wanted.
Ali nisu dobili željeni rezultat.
07:40
They really didn't know what to do,
Zaista nisu znali šta da rade,
07:42
untildo alongzajedno camedošao a Germannjemački scientistnaučnik
dok nije došao njemački naučnik
07:44
who realizedrealizovan that they were usingkoristeći two wordsriječi
koji je shvatio da su koristili dvije riječi
07:47
for forelimbforelimb and hindstražnjih limbud,
za prednje i stražnje udove,
07:50
whereasdok geneticsgenetika does not differentiaterazlikovati
međutim u genetici nema razlike
07:52
and neitherni does Germannjemački.
kao ni u njemačkom jeziku.
07:56
So bingoBingo,
I eto ga,
07:58
problemproblem solvedrešeno.
problem je riješen.
08:00
If you can't think a thought,
Ako ne možete doći do ideje,
08:02
you are stuckzaglavio.
nema izlaza.
08:04
But if anotherdrugi languagejezik can think that thought,
Ali ako drugi jezik može doći do ideje,
08:07
then, by cooperatingsurađuje,
onda, uz pomoć suradnje,
08:09
we can achievepostići and learnuči so much more.
možemo postići i naučiti mnogo toga.
08:11
My daughterćerka
Moja kćerka
08:16
camedošao to EnglandEngleska from KuwaitKuvajt.
je došla u Englesku iz Kuvajta.
08:18
She had studiedproučavao sciencenauka and mathematicsmatematika in Arabicarapski.
Studirala je prirodne nauke i matematiku na arapskom
08:21
It's an Arabicarapski mediumsrednje schoolškola.
u jednoj arapskoj srednjoj školi.
08:24
She had to translateprevoditi it into Englishengleski at her grammarGramatika schoolškola.
U gimnaziji je to morala prevesti na engleski.
08:27
And she was the bestnajbolje in the classklasa
Bila je najbolja u razredru
08:30
at those subjectspredmeti.
iz tih predmeta.
08:32
WhichKoji tellskaže us
To nam govori da,
08:34
that when studentsstudenti come to us from abroadu inostranstvu,
kada učenici dođu iz inostranstva,
08:36
we maymože not be givingdavanje them enoughdosta creditkredit
mi im ne dajemo dovoljno priznanja
08:38
for what they know,
za ono što znaju,
08:40
and they know it in theirnjihova ownvlastiti languagejezik.
a to znaju na svom maternjem jeziku.
08:42
When a languagejezik diesumire,
Kada jezik izumre,
08:45
we don't know what we losegube with that languagejezik.
mi ne znamo šta gubimo zajedno sa tim jezikom.
08:47
This is -- I don't know if you saw it on CNNCNN recentlynedavno --
Ne znam jeste li gledali nedavno na CNN-u --
08:50
they gavedala the HeroesHeroji AwardNagrada
Nagradu za junaštvo
08:54
to a youngmladi KenyanKENIJSKI shepherdpastir boydečko
je dobio mladi pastir iz Kenije
08:56
who couldn'tnije mogao studystudija at night in his villageselo,
koji u svom selu nije mogao noću učiti
08:59
like all the villageselo childrendjeca,
kao druga seoska djeca,
09:02
because the kerosenekerozin lamplampa,
jer je petrolejska lampa
09:04
it had smokedim and it damagedoštećeno his eyesoči.
od dima oštetila njegove oči.
09:06
And anywayu svakom slučaju, there was never enoughdosta kerosenekerozin,
Uostalom, nikada nije bilo dovoljno petroleja,
09:08
because what does a dollardolar a day buykupiti for you?
a šta bi mogao kupiti za dolar dnevno?
09:11
So he inventedizmišljen
Stoga je izumio
09:14
a cost-freebesplatno solarsolarno lamplampa.
besplatnu solarnu lampu.
09:16
And now the childrendjeca in his villageselo
Sada djeca u njegovom selu
09:19
get the sameisto gradesrazreda at schoolškola
imaju iste ocjene u školi
09:21
as the childrendjeca who have electricitystruja at home.
kao i djeca koja imaju struju u svojim domovima.
09:23
(ApplausePljesak)
(Aplauz)
09:27
When he receivedprimljen his awardnagrada,
Kada je primio nagradu,
09:33
he said these lovelydivno wordsriječi:
rekao je ovim lijepim riječima:
09:35
"The childrendjeca can leadolovo AfricaAfrika from what it is todaydanas,
"Djeca mogu povesti Afriku iz
09:37
a darktamno continentkontinent,
tame kakva je danas,
09:40
to a lightsvetlo continentkontinent."
u svijetli kontinent."
09:42
A simplejednostavno ideaideja,
Ovo je jednostavna ideja,
09:44
but it could have suchtakve far-reachingdalekosežne consequencesposledice.
ali mogla bi imati dalekosežne posljedice.
09:46
People who have no lightsvetlo,
Ljudi koji ne vide svijetlo,
09:50
whetherbilo da it's physicalfizički or metaphoricalmetaforički,
fizički ili metaforično,
09:52
cannotne može passprolaz our examsispiti,
ne mogu položiti naše ispite,
09:55
and we can never know what they know.
a mi nikada nećemo saznati šta oni znaju.
09:58
Let us not keep them and ourselvessami
Nemojmo ih držati u tami
10:01
in the darktamno.
a ni same sebe.
10:04
Let us celebrateslaviti diversityraznolikost.
Slavimo raznolikost.
10:06
MindUm your languagejezik.
Pazite na svoj jezik.
10:09
Use it to spreadširiti great ideasideje.
Koristite ih za širenje velikih ideja.
10:12
(ApplausePljesak)
(Aplauz)
10:16
Thank you very much.
Hvala vam puno.
10:23
(ApplausePljesak)
(Aplauz)
10:25
Translated by Samra Cebiric
Reviewed by Sandra Gojic

▲Back to top

About the speaker:

Patricia Ryan - Language teacher
Patricia Ryan has spent the past three-plus decades teaching English in Arabic countries -- where she has seen vast cultural (and linguistic) change.

Why you should listen

UK-born language teacher Patricia Ryan has spent most of the past 40 years teaching English in the countries of the Arabian Gulf.
She is currently teaching at Zayed University in Dubai, and studying for a second Masters degree in Law.

More profile about the speaker
Patricia Ryan | Speaker | TED.com