English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxDubai

Patricia Ryan: Don't insist on English!

Patricia Ryan: Nu insista cu engleza!

Filmed
Views 1,692,529

La TEDxDubai, profesoara de engleză Patricia Ryan pune o întrebare provocatoare: concentrarea lumii pe engleză previne expansiunea ideilor mătețe în alte limbi? (De exemplu: dacă Einstein ar fi trebuit să treacă TOEFL?) E o apărare pasionată a traducerilor și împărtășirii ideilor.

- Language teacher
Patricia Ryan has spent the past three-plus decades teaching English in Arabic countries -- where she has seen vast cultural (and linguistic) change. Full bio

I know what you're thinking.
Știu ce gândiți.
00:16
You think I've lost my way,
Credeți că m-am rătăcit
00:18
and somebody's going to come on the stage in a minute
și cineva va veni pe scenă într-un minut
00:20
and guide me gently back to my seat.
să mă ghideze amabil înapoi la locul meu.
00:22
(Applause)
(Aplauze)
00:24
I get that all the time in Dubai.
Așa mi se întâmplă în Dubai tot timpul.
00:30
"Here on holiday are you, dear?"
”Ești aici în vacanță, dragă?”
00:33
(Laughter)
(Râsete)
00:35
"Come to visit the children?
”Ai venit să-ți vizitezi copiii?
00:37
How long are you staying?"
Cât stai?”
00:40
Well actually, I hope for a while longer yet.
Ei bine, sper pentru încă ceva vreme.
00:42
I have been living and teaching in the Gulf
Am trăit și predat în Golf
00:45
for over 30 years.
de peste 30 de ani.
00:48
(Applause)
(Aplauze)
00:50
And in that time, I have seen a lot of changes.
Și în timpul ăsta am văzut multe schimbări.
00:54
Now that statistic
Statisticile sunt
00:58
is quite shocking.
de-a dreptul șocante.
01:00
And I want to talk to you today
Și vreau să vă vorbesc azi
01:02
about language loss
despre pierderea limbilor
01:04
and the globalization of English.
și globalizarea englezei.
01:06
I want to tell you about my friend
Vreau să vă povestesc despre prietena mea
01:09
who was teaching English to adults in Abu Dhabi.
care preda engleza pentru adulți în Abu Dhabi.
01:11
And one fine day,
Într-o bună zi
01:14
she decided to take them into the garden
s-a decis să-i scoată în grădină
01:16
to teach them some nature vocabulary.
să le predea niște cuvinte despre natură.
01:18
But it was she who ended up learning
Dar ea a fost cea care a învățat
01:20
all the Arabic words for the local plants,
toate cuvintele arabe pentru plantele locale
01:22
as well as their uses --
precum și întrebuințările lor --
01:24
medicinal uses, cosmetics,
medicale, cosmetice,
01:26
cooking, herbal.
gastronomice, remedii tradiționale.
01:29
How did those students get all that knowledge?
De unde aveau acei studenți astfel de cunoștințe?
01:32
Of course, from their grandparents
Bineînțeles, de la bunicii lor
01:34
and even their great-grandparents.
și chiar de la stră-bunicii lor.
01:36
It's not necessary to tell you how important it is
Nu-i nevoie să vă spun cât e de important
01:39
to be able to communicate
să poți comunica
01:42
across generations.
între generații.
01:44
But sadly, today,
Dar trist, azi,
01:46
languages are dying
limbile sunt pe moarte
01:48
at an unprecedented rate.
la o rată fără precedent.
01:50
A language dies every 14 days.
O limbă moare la fiecare 14 zile.
01:52
Now, at the same time,
În același timp,
01:56
English is the undisputed global language.
engleza e incontestabil limba globală.
01:58
Could there be a connection?
Poate exista o legătură?
02:00
Well I don't know.
Ei bine, nu știu.
02:02
But I do know that I've seen a lot of changes.
Dar știu că am văzut multe schimbări.
02:04
When I first came out to the Gulf, I came to Kuwait
Când am venit prima oară în Golf, am venit în Kuweit
02:07
in the days when it was still a hardship post.
în zilele când era încă un post dificil.
02:10
Actually, not that long ago.
De fapt, nu chiar așa de mult.
02:13
That is a little bit too early.
Asta-i puțin prea devreme.
02:15
But nevertheless,
Dar totuși,
02:18
I was recruited by the British Council,
am fost angajată de Consiliul Britanic
02:20
along with about 25 other teachers.
împreună cu alți 25 de profesori.
02:22
And we were the first non-Muslims
Noi am fost primii non-musulmani
02:24
to teach in the state schools there in Kuwait.
meniți să predea în școlile publice din Kuweit.
02:26
We were brought to teach English
Fuseserăm aduși să predăm engleza
02:29
because the government wanted to modernize the country
pentru că guvernul voia să modernizeze țara
02:31
and to empower the citizens through education.
și să confere cetățenilor putere prin educație.
02:35
And of course, the U.K. benefited
Și bineînțeles, Marea Britanie a beneficiat
02:38
from some of that lovely oil wealth.
de pe urma acelei bogății petroliere.
02:40
Okay.
Bun.
02:43
Now this is the major change that I've seen --
Acum, iată schimbarea majoră pe care am văzut-o --
02:45
how teaching English
predatul englezei
02:48
has morphed
s-a transformat
02:50
from being a mutually beneficial practice
dintr-o practică reciproc benefică
02:52
to becoming a massive international business that it is today.
într-o masivă afacere internațională în prezent.
02:56
No longer just a foreign language on the school curriculum,
Nu mai e doar o limbă străină în programa școlară.
02:59
and no longer the sole domain
Și nu mai e domeniul exclusiv
03:03
of mother England,
al țării de origine, Anglia.
03:05
it has become a bandwagon
A devenit o mare șansă
03:07
for every English-speaking nation on earth.
pentru orice nație vorbitoare de engleză de pe glob.
03:09
And why not?
Și de ce nu?
03:12
After all, the best education --
La urma urmei, cea mai bună educație --
03:14
according to the latest World University Rankings --
conform ultimelor topuri de universități din lume
03:17
is to be found in the universities
se obține în universitățile
03:20
of the U.K. and the U.S.
din UK și SUA.
03:22
So everybody wants to have an English education, naturally.
Așa că toată lumea vrea să aibă o educație engleză, natural.
03:26
But if you're not a native speaker,
Dar dacă nu ești vorbitor nativ,
03:30
you have to pass a test.
trebuie să treci un test.
03:32
Now can it be right
Poate fi drept
03:34
to reject a student
să respingi un student
03:36
on linguistic ability alone?
doar pe baza abilității lingvistice?
03:38
Perhaps you have a computer scientist
Poate e un cercetător în computere
03:40
who's a genius.
care e un geniu.
03:42
Would he need the same language as a lawyer, for example?
Ar avea nevoie de abilitatea lingvistică a unui avocat, de exemplu?
03:44
Well, I don't think so.
Ei bine, nu cred.
03:47
We English teachers reject them all the time.
Noi, profesorii de engleză, îi respingem tot timpul.
03:51
We put a stop sign,
Punem un semn de stop
03:54
and we stop them in their tracks.
și îi oprim în ascensiunea lor.
03:56
They can't pursue their dream any longer,
Nu pot continua să-și urmeze visul
03:58
'til they get English.
până când nu învață engleza.
04:00
Now let me put it this way:
Dați-mi voie să spun
04:04
if I met a monolingual Dutch speaker
dacă întâlnesc un vorbitor de olandeză, monolingv,
04:07
who had the cure for cancer,
care a descoperit un tratament pentru cancer,
04:11
would I stop him from entering my British University?
i-aș interzice să intre la universitatea mea britanică?
04:13
I don't think so.
Nu cred.
04:16
But indeed, that is exactly what we do.
Dar într-adevăr, exact asta facem.
04:18
We English teachers are the gatekeepers.
Noi profesorii de engleză suntem paznicii.
04:21
And you have to satisfy us first
Trebuie întâi să ne mulțumești pe noi
04:24
that your English is good enough.
că engleza ta e destul de bună.
04:27
Now it can be dangerous
Poate fi periculos
04:31
to give too much power
să dai prea multă putere
04:33
to a narrow segment of society.
unui segment îngust din societate.
04:36
Maybe the barrier would be too universal.
Poate bariera ar fi prea universală.
04:38
Okay.
Bun.
04:41
"But," I hear you say,
”Dar”, vă aud spunând,
04:43
"what about the research?
”ce se întâmplă cu cercetarea?
04:46
It's all in English."
E toată în engleză.”
04:48
So the books are in English,
Deci cărțile sunt în engleză,
04:50
the journals are done in English,
jurnalele sunt în engleză,
04:52
but that is a self-fulfilling prophecy.
dar asta e o profeție care se auto-împlinește.
04:54
It feeds the English requirement.
Alimentează condiția de bază -- engleza.
04:57
And so it goes on.
Și așa continuă.
04:59
I ask you, what happened to translation?
Vă întreb, ce s-a îmtâmplat cu traducerea?
05:01
If you think about the Islamic Golden Age,
Dacă ne gândim la vremea de aur a Islamului
05:04
there was lots of translation then.
se traducea mult atunci.
05:08
They translated from Latin and Greek
Traduceau din latină și greacă
05:11
into Arabic, into Persian,
în arabă, în persană
05:14
and then it was translated on
și apoi se traducea în
05:16
into the Germanic languages of Europe
limbile germanice ale Europei
05:18
and the Romance languages.
și în limbile romanice.
05:20
And so light shone upon the Dark Ages of Europe.
Așa a strălucit lumina asupra Evului Mediu în Europa
05:22
Now don't get me wrong;
Nu vreau să mă înțelegeți greșit,
05:27
I am not against teaching English,
Nu sunt împotrivă să predați engleza
05:29
all you English teachers out there.
voi, profesori de engleză.
05:31
I love it that we have a global language.
Mă bucur că avem o limbă globală.
05:33
We need one today more than ever.
Avem nevoie de una, azi mai mult ca oricând.
05:35
But I am against using it
Dar sunt împotriva folosirii ei
05:38
as a barrier.
ca barieră.
05:40
Do we really want to end up with 600 languages
Chiar vrem să avem 600 de limbi
05:42
and the main one being English, or Chinese?
și principala să fie engleza sau chineza?
05:45
We need more than that. Where do we draw the line?
E nevoie de mai mult decât atât. Unde tragem linie?
05:48
This system
Acest sistem
05:51
equates intelligence
egalează inteligența
05:53
with a knowledge of English,
cu cunoașterea limbii engleze
05:56
which is quite arbitrary.
ceea ce e foarte arbitrar.
05:59
(Applause)
(Aplauze)
06:01
And I want to remind you
Și vreau să vă amintesc
06:07
that the giants upon whose shoulders
că uriașii pe umerii cărora
06:09
today's intelligentsia stand
stă inteligenția de azi
06:12
did not have to have English,
n-au trebuit să știe engleză,
06:14
they didn't have to pass an English test.
n-au trebuit să treacă un test de engleză.
06:16
Case in point, Einstein.
Exemplu grăitor e Einstein.
06:18
He, by the way, was considered remedial at school
Apropo, era considerat mediocru la școală
06:22
because he was, in fact, dyslexic.
pentru că, de fapt, era dislexic.
06:25
But fortunately for the world,
Dar din fericire pentru omenire
06:27
he did not have to pass an English test.
n-a trebuit sa treacă vreun test de engleză.
06:29
Because they didn't start until 1964
Pentru că testele nu au început până în 1964
06:32
with TOEFL,
cu TOEFL,
06:35
the American test of English.
testul american de engleză.
06:37
Now it's exploded.
Acum a explodat.
06:39
There are lots and lots of tests of English.
Sunt o mulțime de teste pentru engleză.
06:41
And millions and millions of students
Și milioane de studenți
06:44
take these tests every year.
dau testele în fiecare an.
06:46
Now you might think, you and me,
Acum poate gândiți că, pentru voi și pentru mine,
06:48
"Those fees aren't bad, they're okay,"
prețurile testelor nu sunt prea mari, sunt ok.
06:50
but they are prohibitive
Dar sunt prohibitive
06:52
to so many millions of poor people.
pentru milioane de oameni săraci.
06:54
So immediately, we're rejecting them.
Deci imediat îi respingem.
06:56
(Applause)
(Aplauze)
06:58
It brings to mind a headline I saw recently:
Îmi aduce aminte de un titlu pe care l-am văzut curând:
07:01
"Education: The Great Divide."
”Educația: Marea Segregare”
07:04
Now I get it,
Acum înțeleg,
07:06
I understand why people would want to focus on English.
înțeleg de ce oamenii se concentrează pe engleză.
07:08
They want to give their children the best chance in life.
Vor să le dea copiilor lor cea mai bună șansă în viață.
07:11
And to do that, they need a Western education.
Și ca să facă asta au nevoie de o educație occidentală.
07:15
Because, of course, the best jobs
Pentru că, bineînțeles, cele mai bune joburi
07:18
go to people out of the Western Universities,
se duc la absolvenții universităților occidentale,
07:20
that I put on earlier.
de care vorbeam mai devreme.
07:23
It's a circular thing.
E un cerc vicios.
07:25
Okay.
Bine.
07:27
Let me tell you a story about two scientists,
Să vă spun o poveste despre doi oameni de știință
07:29
two English scientists.
doi oameni de știință englezi.
07:31
They were doing an experiment
Făceau un experiment
07:33
to do with genetics
de genetică
07:35
and the forelimbs and the hind limbs of animals.
privitor la picioarele din față și din spate ale animalelor.
07:37
But they couldn't get the results they wanted.
Dar nu puteau obține rezultatele pe care le voiau.
07:40
They really didn't know what to do,
Chiar nu știau ce să facă
07:42
until along came a German scientist
până când a apărut un cercetător german
07:44
who realized that they were using two words
care a realizat că foloseau cuvinte diferite
07:47
for forelimb and hind limb,
pentru picioarele din față și pentru picioarele din spate,
07:50
whereas genetics does not differentiate
pe când genetica nu diferențiază
07:52
and neither does German.
și nici germana.
07:56
So bingo,
Deci bingo,
07:58
problem solved.
problema s-a rezolvat.
08:00
If you can't think a thought,
Dacă nu poți gândi un gând
08:02
you are stuck.
ești înțepenit.
08:04
But if another language can think that thought,
Dar dacă altă limbă poate gândi acel gând
08:07
then, by cooperating,
atunci, prin cooperare,
08:09
we can achieve and learn so much more.
putem obține și învăța mult mai mult.
08:11
My daughter
Fiica mea
08:16
came to England from Kuwait.
a venit în Anglia din Kuweit.
08:18
She had studied science and mathematics in Arabic.
Studiase știință și matematică în arabă.
08:21
It's an Arabic medium school.
Era o școală intermediară arabă.
08:24
She had to translate it into English at her grammar school.
A trebuit să traducă în engleză la școala gimnazială.
08:27
And she was the best in the class
Și era cea mai bună din clasă
08:30
at those subjects.
la acele subiecte.
08:32
Which tells us
Ceea ce ne spune
08:34
that when students come to us from abroad,
că stundenților de peste hotare,
08:36
we may not be giving them enough credit
s-ar putea să nu le dăm suficient credit
08:38
for what they know,
pentru ceea ce știu
08:40
and they know it in their own language.
și ce știu în limba lor.
08:42
When a language dies,
Când o limbă moare,
08:45
we don't know what we lose with that language.
nu știm ce pierdem cu acea limbă.
08:47
This is -- I don't know if you saw it on CNN recently --
Asta e -- nu știu dacă ați văzut pe CNN de curând --
08:50
they gave the Heroes Award
au dat Premiul de Erou
08:54
to a young Kenyan shepherd boy
unui băiat kenian cioban
08:56
who couldn't study at night in his village,
care nu putea să studieze noaptea în satul lui
08:59
like all the village children,
ca toți copiii din sat,
09:02
because the kerosene lamp,
pentru că lampa de kerosen
09:04
it had smoke and it damaged his eyes.
făcea fum și i-a afectat ochii.
09:06
And anyway, there was never enough kerosene,
Și oricum, nu era niciodată destul kerosen,
09:08
because what does a dollar a day buy for you?
ce poți cumpăra cu un dolar pe zi?
09:11
So he invented
Așa că a inventat
09:14
a cost-free solar lamp.
o lampă solară fără costuri.
09:16
And now the children in his village
Și acum copiii din satul lui
09:19
get the same grades at school
iau aceleași note la școală
09:21
as the children who have electricity at home.
ca și copiii care au electricitate acasă.
09:23
(Applause)
(Aplauze)
09:27
When he received his award,
Când a primit premiul
09:33
he said these lovely words:
a spus aceste cuvinte drăguțe:
09:35
"The children can lead Africa from what it is today,
”Copiii pot să conducă Africa de la stadiul actual,
09:37
a dark continent,
de la un continent întunecat,
09:40
to a light continent."
la un continent luminat.”
09:42
A simple idea,
O idee simplă,
09:44
but it could have such far-reaching consequences.
dar care poate avea consecințe cu bătaie atât de lungă.
09:46
People who have no light,
Cei ce nu au lumină,
09:50
whether it's physical or metaphorical,
reală sau metaforică
09:52
cannot pass our exams,
nu pot trece examenele noastre
09:55
and we can never know what they know.
și nu putem afla niciodată ce știu ei.
09:58
Let us not keep them and ourselves
Haideți să nu-i ținem și pe ei și pe noi
10:01
in the dark.
în întuneric.
10:04
Let us celebrate diversity.
Haideți să sărbătorim diversitatea.
10:06
Mind your language.
Aveți grijă de limba voastră.
10:09
Use it to spread great ideas.
Folosiți-o să împărtășiți idei grozave.
10:12
(Applause)
(Aplauze)
10:16
Thank you very much.
Mulțumesc foarte mult.
10:23
(Applause)
(Aplauze)
10:25
Translated by Magda Marcu
Reviewed by Ariana Bleau Lugo

▲Back to top

About the speaker:

Patricia Ryan - Language teacher
Patricia Ryan has spent the past three-plus decades teaching English in Arabic countries -- where she has seen vast cultural (and linguistic) change.

Why you should listen

UK-born language teacher Patricia Ryan has spent most of the past 40 years teaching English in the countries of the Arabian Gulf.
She is currently teaching at Zayed University in Dubai, and studying for a second Masters degree in Law.

More profile about the speaker
Patricia Ryan | Speaker | TED.com