English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxDubai

Patricia Ryan: Don't insist on English!

Patricia Ryan: Nu insista cu engleza!

Filmed:
1,883,122 views

La TEDxDubai, profesoara de engleză Patricia Ryan pune o întrebare provocatoare: concentrarea lumii pe engleză previne expansiunea ideilor mătețe în alte limbi? (De exemplu: dacă Einstein ar fi trebuit să treacă TOEFL?) E o apărare pasionată a traducerilor și împărtășirii ideilor.

- Language teacher
Patricia Ryan has spent the past three-plus decades teaching English in Arabic countries -- where she has seen vast cultural (and linguistic) change. Full bio

I know what you're thinkinggândire.
Știu ce gândiți.
00:16
You think I've lostpierdut my way,
Credeți că m-am rătăcit
00:18
and somebody'se cineva going to come on the stageetapă in a minuteminut
și cineva va veni pe scenă într-un minut
00:20
and guideghid me gentlyuşor back to my seatscaun.
să mă ghideze amabil înapoi la locul meu.
00:22
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
00:24
I get that all the time in DubaiDubai.
Așa mi se întâmplă în Dubai tot timpul.
00:30
"Here on holidayvacanţă are you, deardragă?"
”Ești aici în vacanță, dragă?”
00:33
(LaughterRâs)
(Râsete)
00:35
"Come to visitvizita the childrencopii?
”Ai venit să-ți vizitezi copiii?
00:37
How long are you stayingședere?"
Cât stai?”
00:40
Well actuallyde fapt, I hopesperanţă for a while longermai lung yetinca.
Ei bine, sper pentru încă ceva vreme.
00:42
I have been livingviaţă and teachingînvățătură in the GulfGolful
Am trăit și predat în Golf
00:45
for over 30 yearsani.
de peste 30 de ani.
00:48
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
00:50
And in that time, I have seenvăzut a lot of changesschimbări.
Și în timpul ăsta am văzut multe schimbări.
00:54
Now that statisticstatistic
Statisticile sunt
00:58
is quitedestul de shockingşocant.
de-a dreptul șocante.
01:00
And I want to talk to you todayastăzi
Și vreau să vă vorbesc azi
01:02
about languagelimba losspierderi
despre pierderea limbilor
01:04
and the globalizationglobalizarea of EnglishEngleză.
și globalizarea englezei.
01:06
I want to tell you about my friendprieten
Vreau să vă povestesc despre prietena mea
01:09
who was teachingînvățătură EnglishEngleză to adultsadulți in AbuArdelean DhabiDhabi.
care preda engleza pentru adulți în Abu Dhabi.
01:11
And one fine day,
Într-o bună zi
01:14
she decideda decis to take them into the gardengrădină
s-a decis să-i scoată în grădină
01:16
to teacha preda them some naturenatură vocabularyvocabular.
să le predea niște cuvinte despre natură.
01:18
But it was she who endedîncheiat up learningînvăţare
Dar ea a fost cea care a învățat
01:20
all the ArabicArabă wordscuvinte for the locallocal plantsplante,
toate cuvintele arabe pentru plantele locale
01:22
as well as theiral lor usesutilizări --
precum și întrebuințările lor --
01:24
medicinalmedicamentoase usesutilizări, cosmeticsproduse cosmetice,
medicale, cosmetice,
01:26
cookinggătire, herbalpe bază de plante.
gastronomice, remedii tradiționale.
01:29
How did those studentselevi get all that knowledgecunoştinţe?
De unde aveau acei studenți astfel de cunoștințe?
01:32
Of coursecurs, from theiral lor grandparentsbunicii
Bineînțeles, de la bunicii lor
01:34
and even theiral lor great-grandparentsbunicii.
și chiar de la stră-bunicii lor.
01:36
It's not necessarynecesar to tell you how importantimportant it is
Nu-i nevoie să vă spun cât e de important
01:39
to be ablecapabil to communicatecomunica
să poți comunica
01:42
acrosspeste generationsgenerații.
între generații.
01:44
But sadlydin pacate, todayastăzi,
Dar trist, azi,
01:46
languageslimbi are dyingmoarte
limbile sunt pe moarte
01:48
at an unprecedentedfără precedent raterată.
la o rată fără precedent.
01:50
A languagelimba diesmoare everyfiecare 14 dayszi.
O limbă moare la fiecare 14 zile.
01:52
Now, at the samela fel time,
În același timp,
01:56
EnglishEngleză is the undisputednecontestat globalglobal languagelimba.
engleza e incontestabil limba globală.
01:58
Could there be a connectionconexiune?
Poate exista o legătură?
02:00
Well I don't know.
Ei bine, nu știu.
02:02
But I do know that I've seenvăzut a lot of changesschimbări.
Dar știu că am văzut multe schimbări.
02:04
When I first camea venit out to the GulfGolful, I camea venit to KuwaitKuweit
Când am venit prima oară în Golf, am venit în Kuweit
02:07
in the dayszi when it was still a hardshipdificultăţi postpost.
în zilele când era încă un post dificil.
02:10
ActuallyDe fapt, not that long agoîn urmă.
De fapt, nu chiar așa de mult.
02:13
That is a little bitpic too earlydin timp.
Asta-i puțin prea devreme.
02:15
But neverthelesscu toate acestea,
Dar totuși,
02:18
I was recruitedrecrutat by the BritishBritanic CouncilConsiliului,
am fost angajată de Consiliul Britanic
02:20
alongde-a lungul with about 25 other teachersprofesori.
împreună cu alți 25 de profesori.
02:22
And we were the first non-Muslimsnon-musulmani
Noi am fost primii non-musulmani
02:24
to teacha preda in the statestat schoolsșcoli there in KuwaitKuweit.
meniți să predea în școlile publice din Kuweit.
02:26
We were broughtadus to teacha preda EnglishEngleză
Fuseserăm aduși să predăm engleza
02:29
because the governmentGuvern wanted to modernizemodernizarea the countryțară
pentru că guvernul voia să modernizeze țara
02:31
and to empowerîmputernici the citizenscetățeni throughprin educationeducaţie.
și să confere cetățenilor putere prin educație.
02:35
And of coursecurs, the U.K. benefitedau beneficiat
Și bineînțeles, Marea Britanie a beneficiat
02:38
from some of that lovelyminunat oilulei wealthbogatie.
de pe urma acelei bogății petroliere.
02:40
Okay.
Bun.
02:43
Now this is the majormajor changeSchimbare that I've seenvăzut --
Acum, iată schimbarea majoră pe care am văzut-o --
02:45
how teachingînvățătură EnglishEngleză
predatul englezei
02:48
has morphedmorphed
s-a transformat
02:50
from beingfiind a mutuallyreciproc beneficialbenefice practicepractică
dintr-o practică reciproc benefică
02:52
to becomingdevenire a massivemasiv internationalinternaţional businessAfaceri that it is todayastăzi.
într-o masivă afacere internațională în prezent.
02:56
No longermai lung just a foreignstrăin languagelimba on the schoolşcoală curriculumcurriculum,
Nu mai e doar o limbă străină în programa școlară.
02:59
and no longermai lung the soleunic domaindomeniu
Și nu mai e domeniul exclusiv
03:03
of mothermamă EnglandAnglia,
al țării de origine, Anglia.
03:05
it has becomedeveni a bandwagonbandwagon
A devenit o mare șansă
03:07
for everyfiecare English-speakingVorbitoare de limba engleză nationnaţiune on earthPământ.
pentru orice nație vorbitoare de engleză de pe glob.
03:09
And why not?
Și de ce nu?
03:12
After all, the bestCel mai bun educationeducaţie --
La urma urmei, cea mai bună educație --
03:14
accordingin conformitate to the latestcele mai recente WorldLumea UniversityUniversitatea RankingsTopul --
conform ultimelor topuri de universități din lume
03:17
is to be foundgăsite in the universitiesuniversități
se obține în universitățile
03:20
of the U.K. and the U.S.
din UK și SUA.
03:22
So everybodytoata lumea wants to have an EnglishEngleză educationeducaţie, naturallynatural.
Așa că toată lumea vrea să aibă o educație engleză, natural.
03:26
But if you're not a nativenativ speakervorbitor,
Dar dacă nu ești vorbitor nativ,
03:30
you have to passtrece a testTest.
trebuie să treci un test.
03:32
Now can it be right
Poate fi drept
03:34
to rejectrespinge a studentstudent
să respingi un student
03:36
on linguisticlingvistic abilityabilitate alonesingur?
doar pe baza abilității lingvistice?
03:38
PerhapsPoate că you have a computercomputer scientistom de stiinta
Poate e un cercetător în computere
03:40
who'scine a geniusgeniu.
care e un geniu.
03:42
Would he need the samela fel languagelimba as a lawyeravocat, for exampleexemplu?
Ar avea nevoie de abilitatea lingvistică a unui avocat, de exemplu?
03:44
Well, I don't think so.
Ei bine, nu cred.
03:47
We EnglishEngleză teachersprofesori rejectrespinge them all the time.
Noi, profesorii de engleză, îi respingem tot timpul.
03:51
We put a stop signsemn,
Punem un semn de stop
03:54
and we stop them in theiral lor trackspiese.
și îi oprim în ascensiunea lor.
03:56
They can't pursueurmări theiral lor dreamvis any longermai lung,
Nu pot continua să-și urmeze visul
03:58
'tilTirol they get EnglishEngleză.
până când nu învață engleza.
04:00
Now let me put it this way:
Dați-mi voie să spun
04:04
if I metîntâlnit a monolingualmonolinguale DutchOlandeză speakervorbitor
dacă întâlnesc un vorbitor de olandeză, monolingv,
04:07
who had the curevindeca for cancercancer,
care a descoperit un tratament pentru cancer,
04:11
would I stop him from enteringintroducerea my BritishBritanic UniversityUniversitatea?
i-aș interzice să intre la universitatea mea britanică?
04:13
I don't think so.
Nu cred.
04:16
But indeedintr-adevar, that is exactlyexact what we do.
Dar într-adevăr, exact asta facem.
04:18
We EnglishEngleză teachersprofesori are the gatekeeperspaznici.
Noi profesorii de engleză suntem paznicii.
04:21
And you have to satisfysatisface us first
Trebuie întâi să ne mulțumești pe noi
04:24
that your EnglishEngleză is good enoughdestul.
că engleza ta e destul de bună.
04:27
Now it can be dangerouspericulos
Poate fi periculos
04:31
to give too much powerputere
să dai prea multă putere
04:33
to a narrowîngust segmentsegment of societysocietate.
unui segment îngust din societate.
04:36
Maybe the barrierbarieră would be too universaluniversal.
Poate bariera ar fi prea universală.
04:38
Okay.
Bun.
04:41
"But," I hearauzi you say,
”Dar”, vă aud spunând,
04:43
"what about the researchcercetare?
”ce se întâmplă cu cercetarea?
04:46
It's all in EnglishEngleză."
E toată în engleză.”
04:48
So the bookscărți are in EnglishEngleză,
Deci cărțile sunt în engleză,
04:50
the journalsreviste are doneTerminat in EnglishEngleză,
jurnalele sunt în engleză,
04:52
but that is a self-fulfillingauto-îndeplinirea prophecyProfeţia.
dar asta e o profeție care se auto-împlinește.
04:54
It feedsfeed-uri the EnglishEngleză requirementcerinţă.
Alimentează condiția de bază -- engleza.
04:57
And so it goesmerge on.
Și așa continuă.
04:59
I askcere you, what happeneds-a întâmplat to translationtraducere?
Vă întreb, ce s-a îmtâmplat cu traducerea?
05:01
If you think about the IslamicIslamice GoldenAur AgeVârsta,
Dacă ne gândim la vremea de aur a Islamului
05:04
there was lots of translationtraducere then.
se traducea mult atunci.
05:08
They translatedtradus from LatinLatină and GreekGreacă
Traduceau din latină și greacă
05:11
into ArabicArabă, into PersianPersană,
în arabă, în persană
05:14
and then it was translatedtradus on
și apoi se traducea în
05:16
into the GermanicGermanice languageslimbi of EuropeEuropa
limbile germanice ale Europei
05:18
and the RomancePoveste de dragoste languageslimbi.
și în limbile romanice.
05:20
And so lightușoară shonestrălucea uponpe the DarkÎntuneric AgesVârstele of EuropeEuropa.
Așa a strălucit lumina asupra Evului Mediu în Europa
05:22
Now don't get me wronggresit;
Nu vreau să mă înțelegeți greșit,
05:27
I am not againstîmpotriva teachingînvățătură EnglishEngleză,
Nu sunt împotrivă să predați engleza
05:29
all you EnglishEngleză teachersprofesori out there.
voi, profesori de engleză.
05:31
I love it that we have a globalglobal languagelimba.
Mă bucur că avem o limbă globală.
05:33
We need one todayastăzi more than ever.
Avem nevoie de una, azi mai mult ca oricând.
05:35
But I am againstîmpotriva usingutilizând it
Dar sunt împotriva folosirii ei
05:38
as a barrierbarieră.
ca barieră.
05:40
Do we really want to endSfârşit up with 600 languageslimbi
Chiar vrem să avem 600 de limbi
05:42
and the mainprincipal one beingfiind EnglishEngleză, or ChineseChineză?
și principala să fie engleza sau chineza?
05:45
We need more than that. Where do we drawa desena the linelinia?
E nevoie de mai mult decât atât. Unde tragem linie?
05:48
This systemsistem
Acest sistem
05:51
equatesechivaleaza cu intelligenceinteligență
egalează inteligența
05:53
with a knowledgecunoştinţe of EnglishEngleză,
cu cunoașterea limbii engleze
05:56
whichcare is quitedestul de arbitraryarbitrar.
ceea ce e foarte arbitrar.
05:59
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
06:01
And I want to remindreaminti you
Și vreau să vă amintesc
06:07
that the giantsGiants uponpe whosea caror shouldersumeri
că uriașii pe umerii cărora
06:09
today'sastăzi intelligentsiaintelectualitatea standstand
stă inteligenția de azi
06:12
did not have to have EnglishEngleză,
n-au trebuit să știe engleză,
06:14
they didn't have to passtrece an EnglishEngleză testTest.
n-au trebuit să treacă un test de engleză.
06:16
CaseCaz in pointpunct, EinsteinEinstein.
Exemplu grăitor e Einstein.
06:18
He, by the way, was consideredluate în considerare remedialremediere at schoolşcoală
Apropo, era considerat mediocru la școală
06:22
because he was, in factfapt, dyslexicdislexici.
pentru că, de fapt, era dislexic.
06:25
But fortunatelydin fericire for the worldlume,
Dar din fericire pentru omenire
06:27
he did not have to passtrece an EnglishEngleză testTest.
n-a trebuit sa treacă vreun test de engleză.
06:29
Because they didn't startstart untilpana cand 1964
Pentru că testele nu au început până în 1964
06:32
with TOEFLTOEFL,
cu TOEFL,
06:35
the AmericanAmerican testTest of EnglishEngleză.
testul american de engleză.
06:37
Now it's explodeda explodat.
Acum a explodat.
06:39
There are lots and lots of teststeste of EnglishEngleză.
Sunt o mulțime de teste pentru engleză.
06:41
And millionsmilioane and millionsmilioane of studentselevi
Și milioane de studenți
06:44
take these teststeste everyfiecare yearan.
dau testele în fiecare an.
06:46
Now you mightar putea think, you and me,
Acum poate gândiți că, pentru voi și pentru mine,
06:48
"Those feestaxele aren'tnu sunt badrău, they're okay,"
prețurile testelor nu sunt prea mari, sunt ok.
06:50
but they are prohibitiveprohibitiv
Dar sunt prohibitive
06:52
to so manymulți millionsmilioane of poorsărac people.
pentru milioane de oameni săraci.
06:54
So immediatelyimediat, we're rejectingrespingere them.
Deci imediat îi respingem.
06:56
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
06:58
It bringsaduce to mindminte a headlinetitlu I saw recentlyrecent:
Îmi aduce aminte de un titlu pe care l-am văzut curând:
07:01
"EducationEducaţie: The Great DivideDecalajului."
”Educația: Marea Segregare”
07:04
Now I get it,
Acum înțeleg,
07:06
I understanda intelege why people would want to focusconcentra on EnglishEngleză.
înțeleg de ce oamenii se concentrează pe engleză.
07:08
They want to give theiral lor childrencopii the bestCel mai bun chanceşansă in life.
Vor să le dea copiilor lor cea mai bună șansă în viață.
07:11
And to do that, they need a WesternWestern educationeducaţie.
Și ca să facă asta au nevoie de o educație occidentală.
07:15
Because, of coursecurs, the bestCel mai bun jobslocuri de munca
Pentru că, bineînțeles, cele mai bune joburi
07:18
go to people out of the WesternWestern UniversitiesUniversităţi,
se duc la absolvenții universităților occidentale,
07:20
that I put on earliermai devreme.
de care vorbeam mai devreme.
07:23
It's a circularcircular thing.
E un cerc vicios.
07:25
Okay.
Bine.
07:27
Let me tell you a storypoveste about two scientistsoamenii de știință,
Să vă spun o poveste despre doi oameni de știință
07:29
two EnglishEngleză scientistsoamenii de știință.
doi oameni de știință englezi.
07:31
They were doing an experimentexperiment
Făceau un experiment
07:33
to do with geneticsgenetică
de genetică
07:35
and the forelimbsmembre anterioare and the hinddoinita limbsmembrelor of animalsanimale.
privitor la picioarele din față și din spate ale animalelor.
07:37
But they couldn'tnu a putut get the resultsrezultate they wanted.
Dar nu puteau obține rezultatele pe care le voiau.
07:40
They really didn't know what to do,
Chiar nu știau ce să facă
07:42
untilpana cand alongde-a lungul camea venit a GermanGermană scientistom de stiinta
până când a apărut un cercetător german
07:44
who realizedrealizat that they were usingutilizând two wordscuvinte
care a realizat că foloseau cuvinte diferite
07:47
for forelimbforelimb and hinddoinita limbmembru,
pentru picioarele din față și pentru picioarele din spate,
07:50
whereasîntrucât geneticsgenetică does not differentiatese diferenția
pe când genetica nu diferențiază
07:52
and neithernici does GermanGermană.
și nici germana.
07:56
So bingoBingo,
Deci bingo,
07:58
problemproblemă solvedrezolvat.
problema s-a rezolvat.
08:00
If you can't think a thought,
Dacă nu poți gândi un gând
08:02
you are stuckblocat.
ești înțepenit.
08:04
But if anothero alta languagelimba can think that thought,
Dar dacă altă limbă poate gândi acel gând
08:07
then, by cooperatingcooperarea,
atunci, prin cooperare,
08:09
we can achieveobține and learnînvăța so much more.
putem obține și învăța mult mai mult.
08:11
My daughterfiică
Fiica mea
08:16
camea venit to EnglandAnglia from KuwaitKuweit.
a venit în Anglia din Kuweit.
08:18
She had studiedstudiat scienceştiinţă and mathematicsmatematică in ArabicArabă.
Studiase știință și matematică în arabă.
08:21
It's an ArabicArabă mediummediu schoolşcoală.
Era o școală intermediară arabă.
08:24
She had to translateTraduceți it into EnglishEngleză at her grammargramatica schoolşcoală.
A trebuit să traducă în engleză la școala gimnazială.
08:27
And she was the bestCel mai bun in the classclasă
Și era cea mai bună din clasă
08:30
at those subjectssubiecți.
la acele subiecte.
08:32
WhichCare tellsspune us
Ceea ce ne spune
08:34
that when studentselevi come to us from abroadin strainatate,
că stundenților de peste hotare,
08:36
we mayMai not be givingoferindu- them enoughdestul creditcredit
s-ar putea să nu le dăm suficient credit
08:38
for what they know,
pentru ceea ce știu
08:40
and they know it in theiral lor ownpropriu languagelimba.
și ce știu în limba lor.
08:42
When a languagelimba diesmoare,
Când o limbă moare,
08:45
we don't know what we losepierde with that languagelimba.
nu știm ce pierdem cu acea limbă.
08:47
This is -- I don't know if you saw it on CNNCNN recentlyrecent --
Asta e -- nu știu dacă ați văzut pe CNN de curând --
08:50
they gavea dat the HeroesEroi AwardPremiul
au dat Premiul de Erou
08:54
to a youngtineri KenyanKenyan shepherdpăstor boybăiat
unui băiat kenian cioban
08:56
who couldn'tnu a putut studystudiu at night in his villagesat,
care nu putea să studieze noaptea în satul lui
08:59
like all the villagesat childrencopii,
ca toți copiii din sat,
09:02
because the kerosenepetrol lampant lamplampă,
pentru că lampa de kerosen
09:04
it had smokefum and it damageddeteriorat his eyesochi.
făcea fum și i-a afectat ochii.
09:06
And anywayoricum, there was never enoughdestul kerosenepetrol lampant,
Și oricum, nu era niciodată destul kerosen,
09:08
because what does a dollardolar a day buya cumpara for you?
ce poți cumpăra cu un dolar pe zi?
09:11
So he inventedinventat
Așa că a inventat
09:14
a cost-freecost-free solarsolar lamplampă.
o lampă solară fără costuri.
09:16
And now the childrencopii in his villagesat
Și acum copiii din satul lui
09:19
get the samela fel gradesnote at schoolşcoală
iau aceleași note la școală
09:21
as the childrencopii who have electricityelectricitate at home.
ca și copiii care au electricitate acasă.
09:23
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
09:27
When he receivedprimit his awardadjudecare,
Când a primit premiul
09:33
he said these lovelyminunat wordscuvinte:
a spus aceste cuvinte drăguțe:
09:35
"The childrencopii can leadconduce AfricaAfrica from what it is todayastăzi,
”Copiii pot să conducă Africa de la stadiul actual,
09:37
a darkîntuneric continentcontinent,
de la un continent întunecat,
09:40
to a lightușoară continentcontinent."
la un continent luminat.”
09:42
A simplesimplu ideaidee,
O idee simplă,
09:44
but it could have suchastfel de far-reachinganvergură consequencesconsecințe.
dar care poate avea consecințe cu bătaie atât de lungă.
09:46
People who have no lightușoară,
Cei ce nu au lumină,
09:50
whetherdacă it's physicalfizic or metaphoricalmetaforic,
reală sau metaforică
09:52
cannotnu poti passtrece our examsexamene,
nu pot trece examenele noastre
09:55
and we can never know what they know.
și nu putem afla niciodată ce știu ei.
09:58
Let us not keep them and ourselvesnoi insine
Haideți să nu-i ținem și pe ei și pe noi
10:01
in the darkîntuneric.
în întuneric.
10:04
Let us celebratesărbători diversitydiversitate.
Haideți să sărbătorim diversitatea.
10:06
MindMintea your languagelimba.
Aveți grijă de limba voastră.
10:09
Use it to spreadrăspândire great ideasidei.
Folosiți-o să împărtășiți idei grozave.
10:12
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
10:16
Thank you very much.
Mulțumesc foarte mult.
10:23
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
10:25
Translated by Magda Marcu
Reviewed by Ariana Bleau Lugo

▲Back to top

About the speaker:

Patricia Ryan - Language teacher
Patricia Ryan has spent the past three-plus decades teaching English in Arabic countries -- where she has seen vast cultural (and linguistic) change.

Why you should listen

UK-born language teacher Patricia Ryan has spent most of the past 40 years teaching English in the countries of the Arabian Gulf.
She is currently teaching at Zayed University in Dubai, and studying for a second Masters degree in Law.

More profile about the speaker
Patricia Ryan | Speaker | TED.com