English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxDubai

Patricia Ryan: Don't insist on English!

Patricia Ryan: gør ikke krav på engelsk!

Filmed:
1,883,122 views

På TEDxDubai, spørger engelsklæreren gennem lang tid, Patricia Ryan, et provokerende spørgsmål: forhindrer verdens fokus på engelsk at der spredes gode idéer på andre sprog? (For eksempel: hvad hvis Einstein var nødt til at bestå en engelskprøve?). Det er et passionerende forsvar for oversættelse og at dele idéer.

- Language teacher
Patricia Ryan has spent the past three-plus decades teaching English in Arabic countries -- where she has seen vast cultural (and linguistic) change. Full bio

I know what you're thinkingtænker.
Jeg hvad hvad I tænker.
00:16
You think I've lostfaret vild my way,
I tænker, at jeg er faret vild
00:18
and somebody'snogen er going to come on the stagescene in a minuteminut
og at der snart kommer en op på scenen
00:20
and guideguide me gentlyforsigtigt back to my seatsæde.
og ligeså stille fører mig tilbage til min plads.
00:22
(ApplauseBifald)
Bifald
00:24
I get that all the time in DubaiDubai.
Det sker for mig i Dubai hele tiden.
00:30
"Here on holidayferie are you, dearKære?"
„Er du på ferie her, kære?“
00:33
(LaughterLatter)
[Latter]
00:35
"Come to visitbesøg the childrenbørn?
„Er du her for at besøge børnene?
00:37
How long are you stayingopholder?"
Hvor længe bliver du?“
00:40
Well actuallyrent faktisk, I hopehåber for a while longerlængere yetendnu.
Faktisk, lidt længere endnu, håber jeg.
00:42
I have been livinglevende and teachingundervisning in the GulfGulf
Jeg har boet og undervist i Golfen
00:45
for over 30 yearsflere år.
i over 30 år.
00:48
(ApplauseBifald)
[Bifald]
00:50
And in that time, I have seenset a lot of changesændringer.
Og i den tid, har jeg set mange ændringer.
00:54
Now that statisticstatistik
Den statistik
00:58
is quitetemmelig shockingchokerende.
er ret chokerende.
01:00
And I want to talk to you todayi dag
og i dag vil jeg tale om
01:02
about languageSprog losstab
sprogtab
01:04
and the globalizationglobalisering of Englishengelsk.
og globaliseringen af engelsk.
01:06
I want to tell you about my friendven
Jeg vil gerne fortælle jer om min ven
01:09
who was teachingundervisning Englishengelsk to adultsvoksne in AbuAbu DhabiDhabi.
som underviste voksne i engelsk i Abu Dhabi.
01:11
And one fine day,
Og en skønne dag
01:14
she decidedbesluttede to take them into the gardenhave
besluttede hun sig for, at tage dem ud i haven
01:16
to teachunderviser them some naturenatur vocabularyordforråd.
for at lære dem nogle gloser om natur.
01:18
But it was she who endedsluttede up learninglæring
Men det var hende der endte med at lære
01:20
all the Arabicarabisk wordsord for the locallokal plantsplanter,
alle de arabiske ord for de lokale planter,
01:22
as well as theirderes usesanvendelser --
såvel som deres brug;
01:24
medicinallægemidler usesanvendelser, cosmeticskosmetik,
medicinale brug, kosmetiske,
01:26
cookingmadlavning, herbalnaturlægemidler.
madlavning, urter.
01:29
How did those studentsstuderende get all that knowledgeviden?
Hvordan fik de studerende al den viden?
01:32
Of courseRute, from theirderes grandparentsbedsteforældre
Selvfølgelig fra deres bedsteforældre
01:34
and even theirderes great-grandparentsoldeforældre.
og endda deres oldeforældre.
01:36
It's not necessarynødvendig to tell you how importantvigtig it is
Det er ikke nødvendigt at sige, hvor vigtigt det er,
01:39
to be ablei stand to communicatekommunikere
at være i stand til, at kommunikere
01:42
acrosset kors generationsgenerationer.
på tværs af generationer.
01:44
But sadlyDesværre, todayi dag,
Men desværre,
01:46
languagesSprog are dyingdøende
dør sprog i dag
01:48
at an unprecedenteduden fortilfælde ratesats.
i et omfang som ikke tidligere er set.
01:50
A languageSprog diesdør everyhver 14 daysdage.
Et sprog dør hver 14. dag.
01:52
Now, at the samesamme time,
På samme tid,
01:56
Englishengelsk is the undisputedubestridte globalglobal languageSprog.
er engelsk det ubestridte globale sprog.
01:58
Could there be a connectionforbindelse?
Kan der være en sammenhæng?
02:00
Well I don't know.
Det ved jeg ikke.
02:02
But I do know that I've seenset a lot of changesændringer.
Men jeg ved, at jeg har set en del forandringer.
02:04
When I first camekom out to the GulfGulf, I camekom to KuwaitKuwait
Da jeg første gang kom til Golfen, kom jeg til Kuwait,
02:07
in the daysdage when it was still a hardshipmodgang poststolpe.
dengang det stadig var et belastet område.
02:10
ActuallyFaktisk, not that long agosiden.
Faktisk, for ikke så længe siden.
02:13
That is a little bitbit too earlytidlig.
Det er lidt for tidligt.
02:15
But neverthelessalligevel,
Men ikke desto mindre
02:18
I was recruitedansat by the BritishBritiske CouncilRådet,
var jeg rekrutteret af det Britiske Råd
02:20
alonghen ad with about 25 other teacherslærere.
sammen med omkring 25 andre undervisere.
02:22
And we were the first non-Muslimsikke-muslimer
Og vi var de første ikke-muslimer
02:24
to teachunderviser in the statestat schoolsskoler there in KuwaitKuwait.
der underviste i de offentlige skoler i Kuwait.
02:26
We were broughtbragt to teachunderviser Englishengelsk
Vi kom for at undervise i engelsk
02:29
because the governmentregering wanted to modernizemodernisere the countryLand
fordi regeringen ville modernisere landet
02:31
and to empowerbemyndige the citizensborgere throughigennem educationuddannelse.
og styrke borgerne gennem uddannelse.
02:35
And of courseRute, the U.K. benefitedhaft gavn
Og selvfølgelig fik Storbritannien
02:38
from some of that lovelydejlig oilolie wealthrigdom.
gavn af noget af den dejlige rigdom pga. olie.
02:40
Okay.
Okay.
02:43
Now this is the majorstørre changelave om that I've seenset --
Det her er den store ændring jeg har set-
02:45
how teachingundervisning Englishengelsk
hvordan engelsk
02:48
has morphedforvandlet
gradvist har forvandlet sig fra
02:50
from beingvære a mutuallygensidigt beneficialgavnlige practiceøve sig
at være en gensidig gavnlig praksis til,
02:52
to becomingblive a massivemassiv internationalinternational businessforretning that it is todayi dag.
at blive den massive internationale forretning det er i dag.
02:56
No longerlængere just a foreignudenlandsk languageSprog on the schoolskole curriculumpensum,
Ikke længere bare et fremmedsprog i skolens pensum.
02:59
and no longerlængere the solesål domaindomæne
Og ikke længere Moder Englands
03:03
of mothermor EnglandEngland,
domæne.
03:05
it has becomeblive a bandwagonvognen
Det er blevet populært
03:07
for everyhver English-speakingEngelsk-talende nationnation on earthjorden.
for alle engelsktalende nationer på jorden.
03:09
And why not?
Og hvorfor ikke?
03:12
After all, the bestbedst educationuddannelse --
Den bedste uddannelse findes jo,
03:14
accordingifølge to the latestseneste WorldVerden UniversityUniversitet RankingsPlaceringer --
ifølge den seneste bedømmelse af universiter i verden,
03:17
is to be foundfundet in the universitiesuniversiteter
på universiterer
03:20
of the U.K. and the U.S.
i Storbritannien og USA.
03:22
So everybodyalle wants to have an Englishengelsk educationuddannelse, naturallynaturligt.
Så, alle vil have en engelsk uddannelse - naturligvis.
03:26
But if you're not a nativehjemmehørende speakerhøjttaler,
Men hvis engelsk ikke er dit modersmål,
03:30
you have to passpassere a testprøve.
skal du bestå en prøve.
03:32
Now can it be right
Kan det være rigtigt
03:34
to rejectAfvis a studentstuderende
at afvise en studerende
03:36
on linguisticsproglig abilityevne alonealene?
på den lingvistiske evne alene?
03:38
PerhapsMåske you have a computercomputer scientistvidenskabsmand
Måske har du en computervidenskabsmand
03:40
who'shvem der er a geniusgeni.
som er et geni.
03:42
Would he need the samesamme languageSprog as a lawyerjurist, for exampleeksempel?
Ville han have brug for det samme sprog som advokat, for eksempel?
03:44
Well, I don't think so.
Det tror jeg ikke.
03:47
We Englishengelsk teacherslærere rejectAfvis them all the time.
Vi engelsklærere afviser dem hele tiden.
03:51
We put a stop signskilt,
Vi sætter et stopskilt op
03:54
and we stop them in theirderes tracksspor.
og vi stopper dem på deres vej.
03:56
They can't pursueforfølge theirderes dreamdrøm any longerlængere,
De kan ikke følge deres drøm længere,
03:58
'tiltil they get Englishengelsk.
til de har fået engelsk.
04:00
Now let me put it this way:
Lad mig sige det sådan;
04:04
if I metmødte a monolingualensprogede Dutchnederlandsk speakerhøjttaler
hvis jeg mødte en monolingualist i hollandsk,
04:07
who had the curehelbrede for cancerKræft,
som kunne helbrede cancer,
04:11
would I stop him from enteringindtastning my BritishBritiske UniversityUniversitet?
ville jeg da forhindre ham i at blive optaget på mit britiske universitet?
04:13
I don't think so.
Det tror jeg ikke.
04:16
But indeedJa, that is exactlyNemlig what we do.
Men det er virkelig det vi gør.
04:18
We Englishengelsk teacherslærere are the gatekeepersdørvogtere.
Vi engelsklærere er portvagterne.
04:21
And you have to satisfytilfredsstille us first
Og dit engelsk skal være godt nok til,
04:24
that your Englishengelsk is good enoughnok.
at kunne tilfredsstille os først.
04:27
Now it can be dangerousfarligt
Det kan være farligt,
04:31
to give too much powerstrøm
at give så megen magt
04:33
to a narrowsmal segmentsegment of societysamfund.
til et smalt segment af samfundet.
04:36
Maybe the barrierbarriere would be too universaluniversel.
Måske ville barrieren være for universel.
04:38
Okay.
Okay.
04:41
"But," I hearhøre you say,
„Men“, hører jeg jer sige,
04:43
"what about the researchforskning?
„hvad med forskningen?
04:46
It's all in Englishengelsk."
Det er altsammen på engelsk.“
04:48
So the booksbøger are in Englishengelsk,
Ja, bøgerne er på engelsk,
04:50
the journalstidsskrifter are doneFærdig in Englishengelsk,
journalerne skrives på engelsk,
04:52
but that is a self-fulfillingselvopfyldende prophecyprofeti.
men det er en selvopfyldende profeti.
04:54
It feedsfeeds the Englishengelsk requirementkrav.
Det forstærker det engelsk krav.
04:57
And so it goesgår on.
Og sådan fortsætter det.
04:59
I askSpørg you, what happenedskete to translationoversættelse?
Så spørger jeg, hvad skete der med oversættelser?
05:01
If you think about the IslamicIslamiske GoldenGolden AgeAlder,
Hvis du tænker på den Islamiske Gyldne Alder
05:04
there was lots of translationoversættelse then.
der var mange oversættelser dengang.
05:08
They translatedoversat from LatinLatin and Greekgræsk
De oversatte fra latin og græsk
05:11
into Arabicarabisk, into PersianPersisk,
til arabisk og persisk
05:14
and then it was translatedoversat on
og så blev det oversat
05:16
into the GermanicGermanske languagesSprog of EuropeEuropa
til Europas germanske sprog
05:18
and the RomanceRomance languagesSprog.
og de romanske sprog.
05:20
And so lightlys shoneskinnede upon the DarkMørk AgesAldre of EuropeEuropa.
Og så kastede lyset sig på Europas Mørke Tider.
05:22
Now don't get me wrongforkert;
Forstå mig ret,
05:27
I am not againstmod teachingundervisning Englishengelsk,
alle engelsklærere derude;
05:29
all you Englishengelsk teacherslærere out there.
jeg er ikke imod at undervise i engelsk.
05:31
I love it that we have a globalglobal languageSprog.
Jeg elsker, at vi har et globalt sprog.
05:33
We need one todayi dag more than ever.
Vi har brug for et i dag - mere end nogensinde før.
05:35
But I am againstmod usingved brug af it
Men jeg er imod at bruge det
05:38
as a barrierbarriere.
som en barriere.
05:40
Do we really want to endende up with 600 languagesSprog
Vil vi virkelig ende op med 600 sprog
05:42
and the mainvigtigste one beingvære Englishengelsk, or Chinesekinesisk?
og hovedsproget værende engelsk eller kinesisk?
05:45
We need more than that. Where do we drawtegne the linelinje?
Vi har brug for mere end det. Hvor trækker vi stregen?
05:48
This systemsystem
Dette system
05:51
equatessvarer intelligenceintelligens
tilsidesætter intelligens
05:53
with a knowledgeviden of Englishengelsk,
med et kendskab til engelsk
05:56
whichhvilken is quitetemmelig arbitraryvilkårlig.
der er ret arbitrær.
05:59
(ApplauseBifald)
[Bifald]
06:01
And I want to remindminde om you
Og jeg vil minde jer om,
06:07
that the giantsGiants upon whosehvis shouldersskuldre
at de giganter, på hvis skuldre
06:09
today'sdagens intelligentsiaintelligentsia standstå
nutidens intelligentsia sidder,
06:12
did not have to have Englishengelsk,
ikke behøvede at have engelsk,
06:14
they didn't have to passpassere an Englishengelsk testprøve.
de behøvede ikke at bestå en engelskprøve.
06:16
CaseSag in pointpunkt, EinsteinEinstein.
Einstein er et eksempel på dette.
06:18
He, by the way, was consideredtaget i betragtning remedialafhjælpende at schoolskole
Han fik iøvrigt specialundervisning i skolen,
06:22
because he was, in factfaktum, dyslexicordblind.
fordi han var ordblind.
06:25
But fortunatelyheldigvis for the worldverden,
Men heldigvis for hele verden,
06:27
he did not have to passpassere an Englishengelsk testprøve.
behøvede han ikke at bestå en engelskprøve.
06:29
Because they didn't startStart untilindtil 1964
For de fandtes ikke før 1964.
06:32
with TOEFLTOEFL,
Med TOEFL,
06:35
the AmericanAmerikansk testprøve of Englishengelsk.
The American test of English
06:37
Now it's explodedeksploderede.
Nu er det eksploderet.
06:39
There are lots and lots of teststest of Englishengelsk.
Det er masser af engelskprøver.
06:41
And millionsmillioner and millionsmillioner of studentsstuderende
Og millioner og millioner af studerende
06:44
take these teststest everyhver yearår.
tager disse prøver hvert eneste år.
06:46
Now you mightmagt think, you and me,
Du og jeg tænker sikkert,
06:48
"Those feesgebyrer aren'ter ikke baddårlig, they're okay,"
at betalingen for det ikke er så slemt; det er okay,
06:50
but they are prohibitiveuoverkommelige
men de er uoverkommelige
06:52
to so manymange millionsmillioner of poorfattige people.
for så mange millioner fattige mennesker.
06:54
So immediatelymed det samme, we're rejectingafvise them.
Så vi afviser dem med det samme.
06:56
(ApplauseBifald)
[Bifald]
06:58
It bringsbringer to mindsind a headlineoverskrift I saw recentlyfor nylig:
Det får mig til at tænke på en overskrift jeg så for nyligt:
07:01
"EducationUddannelse: The Great DivideOpdele."
„Uddannelse: Den Store Kløft“
07:04
Now I get it,
Nu forstår jeg det,
07:06
I understandforstå why people would want to focusfokus on Englishengelsk.
jeg forstår hvorfor folk fokuserer på engelsk.
07:08
They want to give theirderes childrenbørn the bestbedst chancechance in life.
De vil give deres børn den bedst mulige chance i livet.
07:11
And to do that, they need a WesternWestern educationuddannelse.
Og for at kunne det, skal de have en vestlig uddannelse.
07:15
Because, of courseRute, the bestbedst jobsjob
Fordi de bedste jobs selvfølgelig
07:18
go to people out of the WesternWestern UniversitiesUniversiteter,
går til studenter ved de vestlige universiteter,
07:20
that I put on earliertidligere.
som jeg forklarede tidligere.
07:23
It's a circularcirkulær thing.
Det kører i ring.
07:25
Okay.
Okay.
07:27
Let me tell you a storyhistorie about two scientistsforskere,
Lad mig fortælle jer en historie om to videnskabsmænd,
07:29
two Englishengelsk scientistsforskere.
to engelske videnskabsmænd
07:31
They were doing an experimenteksperiment
De foretog et eksperiment
07:33
to do with geneticsgenetik
der havde med genetik at gøre
07:35
and the forelimbsforbens and the hindHind limbslemmer of animalsdyr.
og de forreste og bagerste lemmer på dyr.
07:37
But they couldn'tkunne ikke get the resultsresultater they wanted.
Men de kunne ikke få det resultat de ville.
07:40
They really didn't know what to do,
De vidste virkelig ikke hvad de skulle gøre,
07:42
untilindtil alonghen ad camekom a Germantysk scientistvidenskabsmand
indtil der en dag kom en tysk videnskabsmand
07:44
who realizedgik op for that they were usingved brug af two wordsord
som opdagede at de brugte to ord
07:47
for forelimbforelimb and hindHind limblemmer,
for lemmerne forrest og bagerst på dyret,
07:50
whereashvorimod geneticsgenetik does not differentiatedifferentiere
hvilket genetikken ikke skelner imellem
07:52
and neitheringen af ​​dem does Germantysk.
- og det samme gælder for tysk.
07:56
So bingoBingo,
Så bingo!
07:58
problemproblem solvedløst.
Problemet var løst.
08:00
If you can't think a thought,
Hvis du ikke kan tænke en tanke
08:02
you are stucksidde fast.
sidder du fast.
08:04
But if anotheren anden languageSprog can think that thought,
Men hvis et andet sprog kan tænke den tanke
08:07
then, by cooperatingsamarbejder,
kan man, gennem samarbejde,
08:09
we can achieveopnå and learnlære so much more.
opnå og lære så meget mere.
08:11
My daughterdatter
Min datter
08:16
camekom to EnglandEngland from KuwaitKuwait.
kom til England fra Kuwait.
08:18
She had studiedstuderet sciencevidenskab and mathematicsmatematik in Arabicarabisk.
Hun havde studeret videnskab og matematik på arabisk.
08:21
It's an Arabicarabisk mediummedium schoolskole.
Det var på en arabisk middelskole.
08:24
She had to translateOversætte it into Englishengelsk at her grammargrammatik schoolskole.
Hun var nødt til, at oversætte det til engelsk på grammatikskolen.
08:27
And she was the bestbedst in the classklasse
Og hun var den bedste i sin klasse
08:30
at those subjectsfag.
til de fag.
08:32
WhichSom tellsfortæller us
Hvilket siger os,
08:34
that when studentsstuderende come to us from abroadi udlandet,
at når vi får studerende ind fra udlandet,
08:36
we maykan not be givinggiver them enoughnok creditkredit
giver vi dem måske ikke credit nok for,
08:38
for what they know,
hvad de ved
08:40
and they know it in theirderes ownegen languageSprog.
og hvad de ved på deres eget sprog.
08:42
When a languageSprog diesdør,
Når et sprog dør,
08:45
we don't know what we losetabe with that languageSprog.
ved vi ikke hvad vi mister med det sprog.
08:47
This is -- I don't know if you saw it on CNNCNN recentlyfor nylig --
Det her er -jeg ved ikke om I så det på CNN for nyligt-
08:50
they gavegav the HeroesHelte AwardAward
de gav Heroes Award
08:54
to a youngung KenyanKenyanske shepherdfårehyrde boydreng
til en ung kenyansk hyrde
08:56
who couldn'tkunne ikke studyundersøgelse at night in his villagelandsby,
som ikke kunne læse om aftenen i hans landsby,
08:59
like all the villagelandsby childrenbørn,
som de andre børn i landsbyen kunne det,
09:02
because the kerosenePetroleum lamplampe,
fordi røgen fra petroleumslampen
09:04
it had smokerøg and it damagedbeskadiget his eyesøjne.
havde skadet hans øjne.
09:06
And anywayalligevel, there was never enoughnok kerosenePetroleum,
Og alligevel var der aldrig nok petroleum
09:08
because what does a dollardollar a day buykøbe for you?
for hvad kan du købe for en dollar om dagen?
09:11
So he inventedopfundet
Så han opfandt
09:14
a cost-freegratis solarsol lamplampe.
en omkostningsfri solcellelampe.
09:16
And now the childrenbørn in his villagelandsby
Og nu kan børnene i hans landsby
09:19
get the samesamme gradeskvaliteter at schoolskole
få samme karakterer i skolen,
09:21
as the childrenbørn who have electricityelektricitet at home.
som de børn der har elektricitet i hjemmet.
09:23
(ApplauseBifald)
[Bifald]
09:27
When he receivedmodtaget his awardpris,
Da han modtog denne pris,
09:33
he said these lovelydejlig wordsord:
sagde han disse vidunderlige ord:
09:35
"The childrenbørn can leadat føre AfricaAfrika from what it is todayi dag,
„Børnene kan lede Afrika fra det det er i dag,
09:37
a darkmørk continentkontinent,
et mørk kontinent,
09:40
to a lightlys continentkontinent."
til et lyst kontinent“.
09:42
A simpleenkel ideaide,
En simpel idé,
09:44
but it could have suchsådan far-reachingvidtrækkende consequenceskonsekvenser.
men det kan have så vidtrækkende konsekvenser.
09:46
People who have no lightlys,
Mennesker der ikke har lys,
09:50
whetherom it's physicalfysisk or metaphoricalmetaforisk,
uanset om det er fysisk eller metaforisk,
09:52
cannotkan ikke passpassere our examseksamener,
kan ikke bestå vores eksaminer
09:55
and we can never know what they know.
og vi vil aldrig finde ud af hvad de ved.
09:58
Let us not keep them and ourselvesos selv
Lad os ikke holde dem eller os selv
10:01
in the darkmørk.
i mørket.
10:04
Let us celebratefejre diversitymangfoldighed.
Lad os hylde forskelligheden.
10:06
MindSind your languageSprog.
Hold af dit sprog.
10:09
Use it to spreadsprede great ideasideer.
Brug det til, at sprede gode idéer.
10:12
(ApplauseBifald)
[Bifald]
10:16
Thank you very much.
Mange tak skal I have.
10:23
(ApplauseBifald)
[Bifald]
10:25
Reviewed by Niels Justus

▲Back to top

About the speaker:

Patricia Ryan - Language teacher
Patricia Ryan has spent the past three-plus decades teaching English in Arabic countries -- where she has seen vast cultural (and linguistic) change.

Why you should listen

UK-born language teacher Patricia Ryan has spent most of the past 40 years teaching English in the countries of the Arabian Gulf.
She is currently teaching at Zayed University in Dubai, and studying for a second Masters degree in Law.

More profile about the speaker
Patricia Ryan | Speaker | TED.com