English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxDubai

Patricia Ryan: Don't insist on English!

Patricia Ryan: Netrvajte na angličtine!

Filmed:
1,883,122 views

Dlhoročná učiteľka angličtiny Patricia Ryan sa na dubajskom TEDx pýta provokatívnu otázku: Je celosvetové sústredenie sa na angličtinu brzdou v šírení skvelých myšlienok v iných jazykoch? (Napríklad: Čo ak by musel Einstein prejsť skúškami TOEFL?) Je to vášnivá obrana prekladania a zdieľania myšlienok.

- Language teacher
Patricia Ryan has spent the past three-plus decades teaching English in Arabic countries -- where she has seen vast cultural (and linguistic) change. Full bio

I know what you're thinkingpremýšľanie.
Viem, čo si myslíte.
00:16
You think I've loststratený my way,
Myslíte si, že som sa stratila
00:18
and somebody'sniekto to going to come on the stageštádium in a minuteminúta
a o chvíľu niekto príde na javisko
00:20
and guidenavádzať me gentlyjemne back to my seatsedlo.
a jemne ma odprevadí naspäť na miesto.
00:22
(ApplausePotlesk)
(Potlesk)
00:24
I get that all the time in DubaiDubaj.
V Dubaji sa mi to stáva stále.
00:30
"Here on holidaydovolenka are you, deardrahá?"
„Ste tu na dovolenke, babi?"
00:33
(LaughterSmiech)
(Smiech)
00:35
"Come to visitnávšteva the childrendeti?
„Prišli ste navštíviť deti?
00:37
How long are you stayingpobyt?"
Ako dlho sa zdržíte?"
00:40
Well actuallyvlastne, I hopenádej for a while longerdlhšie yetešte.
Vlastne, dúfam, že ešte chvíľku.
00:42
I have been livingžijúci and teachingvyučovanie in the GulfGulf
Žijem a učím v Perzskom zálive už
00:45
for over 30 yearsleta.
vyše 30 rokov.
00:48
(ApplausePotlesk)
(Potlesk)
00:50
And in that time, I have seenvidieť a lot of changeszmeny.
A za tú dobu som videla veľa zmien.
00:54
Now that statisticštatistický
Táto štatistika
00:58
is quitecelkom shockingškandalózne.
je dosť šokujúca.
01:00
And I want to talk to you todaydnes
A dnes by som vám chcela porozprávať
01:02
about languageJazyk lossstrata
o vytrácajúcich sa jazykoch
01:04
and the globalizationglobalizácie of Englishangličtina.
a globalizácii angličtiny.
01:06
I want to tell you about my friendpriateľ
Rada by som vám porozprávala o mojej kamarátke,
01:09
who was teachingvyučovanie Englishangličtina to adultsdospelí in AbuAbu DhabiAbú Zabí.
ktorá učila angličtinu dospelých v Abú Dabí.
01:11
And one fine day,
A jedného pekného dňa
01:14
she decidedrozhodol to take them into the gardenzáhradné
sa rozhodla, že ich zoberie do záhrady,
01:16
to teachvyučovať them some naturepríroda vocabularyslovná zásoba.
aby ich naučila prírodnú slovnú zásobu.
01:18
But it was she who endedukončený up learningštúdium
Ale bola to ona, kto sa na koniec učil
01:20
all the Arabicarabčina wordsslová for the locallokálny plantsrastliny,
všetky arabské slová pre miestne rastliny
01:22
as well as theirich usespoužitie --
a ich použitie...
01:24
medicinalliečivé usespoužitie, cosmeticskozmetika,
v medicíne, v kozmetike,
01:26
cookingvarenie, herbalbylinné.
vo varení, bylinkárstve.
01:29
How did those studentsštudentov get all that knowledgevedomosti?
Odkiaľ to tí študenti všetko vedeli?
01:32
Of coursekurz, from theirich grandparentsstarí rodičia
Samozrejme, od ich starých rodičov,
01:34
and even theirich great-grandparentspra-prarodičia.
či dokonca prastarých rodičov.
01:36
It's not necessarypotrebný to tell you how importantdôležitý it is
Nemusím vám zdôrazňovať, aké dôležité je
01:39
to be ableschopný to communicatekomunikovať
vedieť komunikovať
01:42
acrossnaprieč generationsgenerácie.
v rámci viacerých generácií.
01:44
But sadlySmutne, todaydnes,
Smutné však je, že v súčasnosti
01:46
languagesjazyky are dyingumierajúci
jazyky vymierajú
01:48
at an unprecedentedbezprecedentné raterýchlosť.
nevídaným tempom.
01:50
A languageJazyk dieszomrie everykaždý 14 daysdni.
Každých 14 dní zomrie jeden jazyk.
01:52
Now, at the samerovnaký time,
A súčasne je angličtina
01:56
Englishangličtina is the undisputednesporným globalglobálnej languageJazyk.
neohrozeným globálnym jazykom.
01:58
Could there be a connectionprípojka?
Mohol by tam byť súvis?
02:00
Well I don't know.
Ja teda neviem.
02:02
But I do know that I've seenvidieť a lot of changeszmeny.
Viem však, že som videla mnohé zmeny.
02:04
When I first cameprišiel out to the GulfGulf, I cameprišiel to KuwaitKuvajt
Keď som prvýkrát prišla do Zálivu, prišla som do Kuvajtu
02:07
in the daysdni when it was still a hardshipťažkosti postpošta.
v čase, keď tam ešte vládli tvrdé podmienky.
02:10
ActuallyVlastne, not that long agopred.
Nie, až tak dávno to nebolo.
02:13
That is a little bittrocha too earlyzavčas.
To je až príliš dávno.
02:15
But neverthelessvšak,
Ale napriek tomu...
02:18
I was recruitedprijatí by the BritishBritská CouncilRada,
Zamestnala som sa v British Council
02:20
alongpozdĺž with about 25 other teachersučitelia.
spolu s približne 25 ďalšími učiteľmi.
02:22
And we were the first non-Muslimsnon-Muslims
A boli sme prví nemoslimovia, ktorí
02:24
to teachvyučovať in the statestáť schoolsškoly there in KuwaitKuvajt.
učili v kuvajtských štátnych školách.
02:26
We were broughtpriniesla to teachvyučovať Englishangličtina
Poslali nás tam, aby sme učili angličtinu,
02:29
because the governmentvláda wanted to modernizemodernizovať the countrykrajina
pretože vláda chcela modernizovať krajinu
02:31
and to empowerzmocniť the citizensobčania throughskrz educationvzdelanie.
a posilniť obyvateľov prostredníctvom vzdelania.
02:35
And of coursekurz, the U.K. benefitedprospech
A samozrejme, Spojené kráľovstvo profitovalo
02:38
from some of that lovelypôvabný oilolej wealthbohatstvo.
z toho krásneho ropného bohatstva.
02:40
Okay.
OK.
02:43
Now this is the majormajor changezmena that I've seenvidieť --
A tu je tá najväčšia zmena, akej som bola svedkom -
02:45
how teachingvyučovanie Englishangličtina
a to, ako sa výučba angličtiny
02:48
has morphedpremenili
pretransformovala
02:50
from beingbytia a mutuallyvzájomne beneficialprospešné practicepraxe
zo vzájomne prospešnej činnosti na
02:52
to becomingslušivý a massivemasívny internationalMedzinárodný businessobchodné that it is todaydnes.
masívny medzinárodný biznis, akým je dnes.
02:56
No longerdlhšie just a foreignzahraničné languageJazyk on the schoolškolské curriculumosnovy,
Nie je to už len cudzí jazyk v školskom rozvrhu.
02:59
and no longerdlhšie the solepodrážka domaindoména
Ani výhradná doména
03:03
of mothermatka EnglandAnglicko,
matky Anglicka.
03:05
it has becomestať sa a bandwagonrozbehnutého vlaku
Stala sa z toho módna záležitosť
03:07
for everykaždý English-speakingAnglicky hovoriaci nationnárod on earthkrajiny.
pre každý anglicky hovoriaci národ na svete.
03:09
And why not?
A prečo nie?
03:12
After all, the bestnajlepší educationvzdelanie --
Koniec koncov, najlepšie vzdelanie -
03:14
accordingpodľa to the latestnajnovšie WorldSvet UniversityUniverzita RankingsRebríček --
podľa posledného rebríčka svetových univerzít (World University Rankings) -
03:17
is to be foundnájdených in the universitiesuniverzít
nájdete na univerzitách
03:20
of the U.K. and the U.S.
v Spojenom Kráľovstve a USA.
03:22
So everybodyvšetci wants to have an Englishangličtina educationvzdelanie, naturallyprirodzene.
Čiže, pochopiteľne, každý chce mať anglické vzdelanie.
03:26
But if you're not a nativerodák speakerrečník,
Ale ak angličtina nie je vašim materinským jazykom,
03:30
you have to passmíňať a testtest.
musíte urobiť test.
03:32
Now can it be right
A teraz, je správne
03:34
to rejectodmietnuť a studentštudent
odmietnuť študenta
03:36
on linguisticlingvistický abilityschopnosť alonesám?
len na základe jazykových znalostí?
03:38
PerhapsSnáď you have a computerpočítačový scientistvedec
Napríklad si vezmite počítačového vedca,
03:40
who'skto je a geniusgénius.
ktorý je geniálny.
03:42
Would he need the samerovnaký languageJazyk as a lawyerprávnik, for examplepríklad?
Bude potrebať rovnakú jazykovú úroveň, ako napríklad právnik?
03:44
Well, I don't think so.
To asi ťažko.
03:47
We Englishangličtina teachersučitelia rejectodmietnuť them all the time.
My, učitelia angličtiny, ich odmietame v jednom kuse.
03:51
We put a stop signznačka,
Ukážeme im stopku
03:54
and we stop them in theirich tracksskladieb.
a zabrzdíme ich ďalší postup.
03:56
They can't pursueusilovať theirich dreamsnívať any longerdlhšie,
Nemôžu ďalej nasledovať svoj sen, pokým
03:58
'tild they get Englishangličtina.
sa nenaučia po anglicky.
04:00
Now let me put it this way:
Povedzme si to takto,
04:04
if I metstretol a monolingualjedným jazykom Dutchholandčina speakerrečník
keby som stretla monolingválneho Holanďana,
04:07
who had the cureliek for cancerrakovina,
ktorý by mal liek proti rakovine,
04:11
would I stop him from enteringvchod my BritishBritská UniversityUniverzita?
znemožnila by som mu štúdium na mojej Britskej Univerzite?
04:13
I don't think so.
Asi nie.
04:16
But indeednaozaj, that is exactlypresne what we do.
Ale paradoxne, presne toto robíme.
04:18
We Englishangličtina teachersučitelia are the gatekeepersstrážcovia.
My, učitelia angličtiny, sme strážcami brány.
04:21
And you have to satisfyuspokojiť us first
A o tom, či je vaša angličtina dostatočná,
04:24
that your Englishangličtina is good enoughdosť.
musíte najskôr presvedčiť nás.
04:27
Now it can be dangerousnebezpečný
Vložiť priveľkú moc do rúk
04:31
to give too much powermoc
úzkeho okruhu spoločnosti
04:33
to a narrowúzky segmentsegment of societyspoločnosť.
môže byť nebezpečné.
04:36
Maybe the barrierbariéra would be too universaluniverzálne.
Možno by tá stopka bola príliš univerzálna.
04:38
Okay.
No dobre.
04:41
"But," I hearpočuť you say,
Vy si však môžete povedať:
04:43
"what about the researchvýskum?
„Ale čo taký výskum?
04:46
It's all in Englishangličtina."
Všetko je v angličtine."
04:48
So the booksknihy are in Englishangličtina,
Knihy sú v angličtine,
04:50
the journalsčasopisy are donehotový in Englishangličtina,
periodiká sú v angličtine,
04:52
but that is a self-fulfillingself-plnenie prophecyproroctvo.
ale to je sebanaplňujúce proroctvo.
04:54
It feedszdroje the Englishangličtina requirementpožiadavka.
Len napĺňa požiadavku na potrebu angličtiny.
04:57
And so it goeside on.
A tak to pokračuje stále ďalej.
04:59
I askopýtať sa you, what happenedStalo to translationpreklad?
Ja sa vás pýtam, čo sa stalo s prekladom?
05:01
If you think about the IslamicIslamskej GoldenZlatý AgeVek,
Keď si spomeniete na zlatý vek islamu,
05:04
there was lots of translationpreklad then.
vtedy prekladateľstvo prekvitalo.
05:08
They translatedpreložené from LatinLatinskej and Greekgréčtina
Prekladali z latinčiny a gréčtiny
05:11
into Arabicarabčina, into Persianperzština,
do arabčiny, do perzštiny,
05:14
and then it was translatedpreložené on
a to sa ďalej prekladalo do
05:16
into the GermanicGermánske languagesjazyky of EuropeEurópa
európskych germánskych
05:18
and the RomanceRomance languagesjazyky.
a románskych jazykov.
05:20
And so lightsvetlo shonežiaril uponna the DarkTmavé AgesVekové kategórie of EuropeEurópa.
A tak nastal úsvit v temnom veku Európy.
05:22
Now don't get me wrongzle;
Teraz ma nechápte zle,
05:27
I am not againstproti teachingvyučovanie Englishangličtina,
vy všetci učitelia angličtiny,
05:29
all you Englishangličtina teachersučitelia out there.
ja nemám nič proti výučbe angličtiny.
05:31
I love it that we have a globalglobálnej languageJazyk.
Myslím, že je skvelé, že máme globálny jazyk.
05:33
We need one todaydnes more than ever.
Dnes ho potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým.
05:35
But I am againstproti usingpoužitím it
Ale som proti tomu, aby sa používal
05:38
as a barrierbariéra.
ako prekážka.
05:40
Do we really want to endkoniec up with 600 languagesjazyky
Naozaj chceme skončiť so 600 jazykmi
05:42
and the mainHlavná one beingbytia Englishangličtina, or Chinesečínština?
s vedúcou angličtinou alebo čínštinou?
05:45
We need more than that. Where do we drawkresliť the lineriadok?
Potrebujeme viac ako toto. Kde tomu vytýčime hranicu?
05:48
This systemsystém
Tento systém
05:51
equatessa rovná intelligenceinteligencia
dáva znamienko „rovná sa" medzi inteligenciu
05:53
with a knowledgevedomosti of Englishangličtina,
a znalosť angličtiny,
05:56
whichktorý is quitecelkom arbitrarysvojvoľný.
čo je dosť nepremyslené.
05:59
(ApplausePotlesk)
(Potlesk)
06:01
And I want to remindpripomenúť you
A chcem vám pripomenúť,
06:07
that the giantsGiants uponna whosečí shouldersramená
že obri, na ktorých pleciach leží
06:09
today'sdnešný intelligentsiainteligencia standstáť
dnešné poznanie,
06:12
did not have to have Englishangličtina,
nemuseli mať angličtinu,
06:14
they didn't have to passmíňať an Englishangličtina testtest.
nemuseli prejsť testom z angličtiny.
06:16
CasePrípad in pointbod, EinsteinEinstein.
Príkladom tohto je Einstein.
06:18
He, by the way, was consideredpovažovaná remedialnápravné at schoolškolské
Mimochodom, on bol v škole považovaný za problémového žiaka,
06:22
because he was, in factskutočnosť, dyslexicdyslektik.
pretože bol dyslektik.
06:25
But fortunatelynašťastie for the worldsvet,
Ale našťastie pre svet,
06:27
he did not have to passmíňať an Englishangličtina testtest.
nemusel spraviť skúšku z angličtiny.
06:29
Because they didn't startštart untilkým 1964
Pretože s TOEFL - americkým testom
06:32
with TOEFLTOEFL,
angličtiny ako cudzieho jazyka,
06:35
the AmericanAmerický testtest of Englishangličtina.
začali až od roku 1964.
06:37
Now it's explodedexplodovala.
Teraz sa s nimi roztrhlo vrece.
06:39
There are lots and lots of testsskúšky of Englishangličtina.
Existujú kvantá a kvantá skúšok z angličtiny.
06:41
And millionsmilióny and millionsmilióny of studentsštudentov
A milióny a milióny študentov
06:44
take these testsskúšky everykaždý yearrok.
ich každoročne podstupujú.
06:46
Now you mightsila think, you and me,
Mohlo by sa vám zdať, vám a mne,
06:48
"Those feespoplatky aren'tnie sú badzlý, they're okay,"
že tieto poplatky nie sú až také vysoké,
06:50
but they are prohibitivepríliš vysoké
ale v skutočnosti znemožňujú
06:52
to so manyveľa millionsmilióny of poorchudobný people.
štúdium miliónom nemajetných ľudí.
06:54
So immediatelyokamžite, we're rejectingodmietať them.
Takže ich okamžite odmietame.
06:56
(ApplausePotlesk)
(Potlesk)
06:58
It bringsprináša to mindmyseľ a headlinetitulok I saw recentlynedávno:
Pripomína mi to titulok, ktorý som nedávno videla:
07:01
"EducationVzdelávanie: The Great DivideRozdeliť."
„Vzdelanie: Obrovská priepasť"
07:04
Now I get it,
Ako, ja tomu rozumiem,
07:06
I understandrozumieť why people would want to focusohnisko on Englishangličtina.
chápem, prečo sa ľudia zameriavajú na angličtinu.
07:08
They want to give theirich childrendeti the bestnajlepší chancešanca in life.
Chcú poskytnúť svojim deťom najlepšie šance v živote.
07:11
And to do that, they need a WesternWestern educationvzdelanie.
A aby to dosiahli, potrebujú západné vzdelanie.
07:15
Because, of coursekurz, the bestnajlepší jobspracovných miest
Pretože, prirodzene, najlepšie miesta
07:18
go to people out of the WesternWestern UniversitiesUniverzít,
dostanú ľudia zo západných univerzít,
07:20
that I put on earlierskôr.
ako som už spomínala.
07:23
It's a circularkruhový thing.
Je to ako uzavretý kruh.
07:25
Okay.
OK.
07:27
Let me tell you a storypríbeh about two scientistsvedci,
Dovoľte mi povedať vám príbeh o dvoch vedcoch,
07:29
two Englishangličtina scientistsvedci.
dvoch anglických vedcoch.
07:31
They were doing an experimentexperiment
Robili nejaký genetický
07:33
to do with geneticsgenetika
pokus, ktorý sa týkal
07:35
and the forelimbspredné končatiny and the hindHind limbskončatín of animalszver.
predných a zadných zvieracích končatín.
07:37
But they couldn'tnemohol get the resultsvýsledok they wanted.
Nedokázali sa však dopracovať k želanému výsledku.
07:40
They really didn't know what to do,
Vážne nevedeli, čo majú robiť,
07:42
untilkým alongpozdĺž cameprišiel a Germannemčina scientistvedec
až kým raz neprišiel nemecký vedec,
07:44
who realizedsi uvedomil, that they were usingpoužitím two wordsslová
ktorý si uvedomil, že používajú dva výrazy
07:47
for forelimbpredné končatiny and hindHind limbkončatina,
pre predné a zadné končatiny,
07:50
whereaskdežto geneticsgenetika does not differentiaterozlíšiť
čo genetika vôbec nerozoznáva
07:52
and neitherani does Germannemčina.
a rovnako ani nemčina.
07:56
So bingoBingo,
Čiže bingo,
07:58
problemproblém solvedvyriešené.
problém vyriešený.
08:00
If you can't think a thought,
Keď nedokážete pomenovať myšlienku,
08:02
you are stuckuviazol.
ďalej sa nepohnete.
08:04
But if anotherďalší languageJazyk can think that thought,
Ale ak iný jazyk dokáže pomenovať tú istú myšlienku,
08:07
then, by cooperatingspolupráca,
tak môžeme pomocou spolupráce
08:09
we can achievedosiahnuť and learnučiť sa so much more.
dosiahnuť a pochopiť oveľa viac.
08:11
My daughterdcéra
Moja dcéra
08:16
cameprišiel to EnglandAnglicko from KuwaitKuvajt.
prišla do Anglicka z Kuvajtu.
08:18
She had studiedštudoval scienceveda and mathematicsmatematika in Arabicarabčina.
Prírodné vedy a matematiku študovala v arabčine.
08:21
It's an Arabicarabčina mediumstredná schoolškolské.
Je to arabská stredná škola.
08:24
She had to translatepreložiť it into Englishangličtina at her grammarGramatika schoolškolské.
Na gymnáziu si to musela prekladať do angličtiny.
08:27
And she was the bestnajlepší in the classtrieda
A bola v tých predmetoch najlepšia
08:30
at those subjectspredmety.
z triedy.
08:32
WhichKtoré tellshovorí us
Z toho nám vyplýva,
08:34
that when studentsštudentov come to us from abroadv zahraničí,
že keď k nám prídu študenti zo zahraničia,
08:36
we maysmieť not be givingdávať them enoughdosť creditúver
možno im nedávame dostatočné uznanie
08:38
for what they know,
za to, čo vedia,
08:40
and they know it in theirich ownvlastný languageJazyk.
a oni to vedia vo svojom vlastnom jazyku.
08:42
When a languageJazyk dieszomrie,
Keď zaniká jazyk,
08:45
we don't know what we losestratiť with that languageJazyk.
nevieme, čo všetko strácame spolu s ním.
08:47
This is -- I don't know if you saw it on CNNCNN recentlynedávno --
Toto je - neviem, či ste to teraz sledovali na CNN -
08:50
they gavedal the HeroesHrdinovia AwardOcenenie
Jednu z cien "Hrdinovia CNN" (CNN Heroes) dostal
08:54
to a youngmladý KenyanKenský shepherdpastier boychlapec
mladý pastier z Kene,
08:56
who couldn'tnemohol studyštudovať at night in his villageobec,
ktorý nemohol študovať v noci vo svojej dedine,
08:59
like all the villageobec childrendeti,
rovnako ako ostatné dedinské deti,
09:02
because the kerosenepetrolej lamplampa,
lebo dym z petrolejovej lampy
09:04
it had smokedym and it damagedpoškodený his eyesoči.
mu poškodzoval zrak.
09:06
And anywayv každom prípade, there was never enoughdosť kerosenepetrolej,
A tak či tak, petroleju nikdy nebolo nazvyš,
09:08
because what does a dollardolár a day buykúpiť for you?
pretože čo si už len kúpite za dolár na deň?
09:11
So he inventedvynašiel
Tak vynašiel
09:14
a cost-freeBezplatne solarslnečné lamplampa.
solárne lampy bez nákladov.
09:16
And now the childrendeti in his villageobec
A teraz deti v jeho dedine
09:19
get the samerovnaký gradesstupne at schoolškolské
dostávajú rovnaké známky v škole
09:21
as the childrendeti who have electricityelektrina at home.
ako deti, ktoré majú doma elektrinu.
09:23
(ApplausePotlesk)
(Potlesk)
09:27
When he receivedobdržané his awardudeliť,
Keď si prevzal svoju cenu,
09:33
he said these lovelypôvabný wordsslová:
povedal tieto krásne slová:
09:35
"The childrendeti can leadolovo AfricaAfrika from what it is todaydnes,
„Deti môžu spraviť z temného svetadielu,
09:37
a darktmavá continentkontinent,
akým je Afrika dnes,
09:40
to a lightsvetlo continentkontinent."
svetadiel plný svetla.
09:42
A simpleprostý ideanápad,
Jednoduchý nápad
09:44
but it could have suchtaký far-reachingďalekosiahle consequencesdôsledky.
môže mať také ďalekosiahle následky.
09:46
People who have no lightsvetlo,
Ľudia, ktorý nemajú svetlo,
09:50
whetherči it's physicalfyzický or metaphoricalmetaforické,
či už fyzické alebo metaforické,
09:52
cannotnemôžu passmíňať our examsskúšky,
nemôžu prejsť našimi skúškami
09:55
and we can never know what they know.
a my sa nikdy nedozvieme, čo všetko vedia.
09:58
Let us not keep them and ourselvesmy sami
Nedovoľme im ani sebe zostať
10:01
in the darktmavá.
v tme.
10:04
Let us celebrateoslavovať diversityrozmanitosť.
Poďme osláviť rôznorodosť.
10:06
MindMyseľ your languageJazyk.
Starajte sa o svoj jazyk.
10:09
Use it to spreadnátierka great ideasnápady.
Používajte ho na šírenie skvelých myšlienok.
10:12
(ApplausePotlesk)
(Potlesk)
10:16
Thank you very much.
Ďakujem vám veľmi pekne.
10:23
(ApplausePotlesk)
(Potlesk)
10:25

▲Back to top

About the speaker:

Patricia Ryan - Language teacher
Patricia Ryan has spent the past three-plus decades teaching English in Arabic countries -- where she has seen vast cultural (and linguistic) change.

Why you should listen

UK-born language teacher Patricia Ryan has spent most of the past 40 years teaching English in the countries of the Arabian Gulf.
She is currently teaching at Zayed University in Dubai, and studying for a second Masters degree in Law.

More profile about the speaker
Patricia Ryan | Speaker | TED.com