English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxDubai

Patricia Ryan: Don't insist on English!

Patricia Ryan: Ne inzistirajte na engleskom jeziku!

Filmed:
1,883,122 views

Na TEDxDubai, dugogodišnja učiteljica engleskog jezika Patricia Ryan postavlja provokativna pitanja: Spriječava li svjetski fokus na engleski jezik širenje velikih ideja na drugim jezicima? (Na primjer: što bi bilo da je Einstein morao proći TOEFL?) To je strastvena obrana prevođenja i dijeljenja ideja.

- Language teacher
Patricia Ryan has spent the past three-plus decades teaching English in Arabic countries -- where she has seen vast cultural (and linguistic) change. Full bio

I know what you're thinkingmišljenje.
Znam što razmišljate.
00:16
You think I've lostizgubljen my way,
Mislite kako sam izgubila svoj put,
00:18
and somebody'snetko je going to come on the stagefaza in a minuteminuta
i netko će doći na pozornicu za minutu
00:20
and guidevodič me gentlynježno back to my seatsjedalo.
i otpratiti me nježno natrag do mog sjedala.
00:22
(ApplausePljesak)
(Pljesak)
00:24
I get that all the time in DubaiDubai.
Dobivam to sve vrijeme u Dubaiju.
00:30
"Here on holidayodmor are you, deardraga?"
"Ovdje ste na odmoru, draga?"
00:33
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
00:35
"Come to visitposjetiti the childrendjeca?
"Došli ste u posjet djeci?
00:37
How long are you stayingostanak?"
Koliko dugo ostajete?"
00:40
Well actuallyzapravo, I hopenada for a while longerviše yetjoš.
Pa zapravo, nadam se još neko vrijeme.
00:42
I have been livingživot and teachingnastava in the GulfZaljev
Živim i predajem u Zaljevu
00:45
for over 30 yearsgodina.
više od 30 godina.
00:48
(ApplausePljesak)
(Pljesak)
00:50
And in that time, I have seenvidio a lot of changespromjene.
I tijekom tog vremena, vidjela sam puno promjena.
00:54
Now that statisticstatistički
Sada kada je statistika
00:58
is quitedosta shockingšokantan.
prilično šokantna.
01:00
And I want to talk to you todaydanas
A ja želim razgovarati s vama danas
01:02
about languagejezik lossgubitak
o gubitku jezika
01:04
and the globalizationglobalizacija of Englishengleski.
i globalizaciji engleskim jezikom.
01:06
I want to tell you about my friendprijatelj
Želim vam reći o mom prijatelju
01:09
who was teachingnastava Englishengleski to adultsodrasli in AbuAbu DhabiDhabi.
koji je podučavao engleski za odrasle u Abu Dhabiju.
01:11
And one fine day,
I jednog lijepog dana,
01:14
she decidedodlučio to take them into the gardenvrt
ona je odlučila odvesti ih u vrt
01:16
to teachučiti them some naturepriroda vocabularyrječnik.
naučiti ih neke riječi iz prirode.
01:18
But it was she who endedzavršeno up learningučenje
Ali ona je na kraju završila učeći
01:20
all the Arabicarapski wordsriječi for the locallokalne plantsbilje,
sve arapske riječi za lokalne biljke,
01:22
as well as theirnjihov usesnamjene --
kao i kako se koriste --
01:24
medicinalljekovita usesnamjene, cosmeticskozmetika,
ljekovite koristi, kozmetika,
01:26
cookingkuhanje, herbalbiljni.
kuhanje, biljni.
01:29
How did those studentsstudenti get all that knowledgeznanje?
Kako su učenici dobili svo to znanje?
01:32
Of coursenaravno, from theirnjihov grandparentsDjed i baka
Naravno, od svojih djedova
01:34
and even theirnjihov great-grandparents-Gdje je.
pa čak i pradjedova.
01:36
It's not necessarypotreban to tell you how importantvažno it is
Nije potrebno objašnjavati vam koliko je to važno
01:39
to be ableu stanju to communicatekomunicirati
biti u stanju komunicirati
01:42
acrosspreko generationsgeneracije.
kroz generacije.
01:44
But sadlyNažalost, todaydanas,
Ali nažalost, danas,
01:46
languagesjezici are dyingumiranje
jezici umiru
01:48
at an unprecedentedbez presedana ratestopa.
po stopi bez presedana.
01:50
A languagejezik diesumire everysvaki 14 daysdana.
Jezik umre svakih 14 dana.
01:52
Now, at the sameisti time,
U isto vrijeme,
01:56
Englishengleski is the undisputedneosporno globalglobalno languagejezik.
engleski je postao neosporno globalni jezik.
01:58
Could there be a connectionveza?
Postoji li tu veza?
02:00
Well I don't know.
Pa ja ne znam.
02:02
But I do know that I've seenvidio a lot of changespromjene.
Ali znam kako sam vidjela puno promjena.
02:04
When I first camedošao out to the GulfZaljev, I camedošao to KuwaitKuvajt
Kada sam prvi put došla u Zaljev, došla sam u Kuvajt
02:07
in the daysdana when it was still a hardshipteškoća postpošta.
u danima kada je još uvijek to bila teška destinacija.
02:10
ActuallyZapravo, not that long agoprije.
Zapravo, ne tako davno.
02:13
That is a little bitbit too earlyrano.
To je malo prerano.
02:15
But neverthelessŠtoviše,
No ipak,
02:18
I was recruitedregrutirani by the BritishBritanski CouncilVijeća,
bila sam regrutirana od strane British Councila
02:20
alonguz with about 25 other teachersučitelji.
zajedno s oko 25 drugih nastavnika.
02:22
And we were the first non-Muslimsnemuslimani
I mi smo bili prvi ne-muslimani
02:24
to teachučiti in the statedržava schoolsškola there in KuwaitKuvajt.
koji su podučavali u državnim školama u Kuvajtu.
02:26
We were broughtdonio to teachučiti Englishengleski
Došli smo podučavati engleski
02:29
because the governmentvlada wanted to modernizemodernizirati the countryzemlja
jer je vlada htjela modernizirati zemlju
02:31
and to empowerosposobiti the citizensgrađani throughkroz educationobrazovanje.
i osposobiti građane kroz obrazovanje.
02:35
And of coursenaravno, the U.K. benefitedkoristi
I naravno, Velika Britanija je imala koristi
02:38
from some of that lovelylijep oilulje wealthbogatstvo.
od svog tog lijepog naftnog bogatstva.
02:40
Okay.
U redu.
02:43
Now this is the majorglavni changepromijeniti that I've seenvidio --
To je velika promjena koju sam vidjela --
02:45
how teachingnastava Englishengleski
kako učenje engleskog
02:48
has morphedprerasla
preobražava
02:50
from beingbiće a mutuallyuzajamno beneficialkorisno practicepraksa
od toga da bude obostrano korisna praksa
02:52
to becomingpostaje a massivemasivan internationalmeđunarodna businessPoslovni that it is todaydanas.
do toga da postane masivni međunarodni posao, koji je i danas.
02:56
No longerviše just a foreignstrana languagejezik on the schoolškola curriculumnastavni plan,
On nije više samo strani jezik u nastavnom planu i programu.
02:59
and no longerviše the solejedini domaindomena
I više nije jedina domena
03:03
of mothermajka EnglandEngleska,
majke Engleske.
03:05
it has becomepostati a bandwagonbandwagon
Ono je postalo prevodnikom
03:07
for everysvaki English-speakingEngleskog govornog nationnarod on earthZemlja.
za svako englesko govorno područje na Zemlji.
03:09
And why not?
I zašto ne?
03:12
After all, the bestnajbolje educationobrazovanje --
Uostalom, najbolje obrazovanje --
03:14
accordingpo to the latestnajnoviji WorldSvijet UniversitySveučilište RankingsLjestvici --
prema najnovijem rangiranju World University --
03:17
is to be foundpronađeno in the universitiessveučilišta
nalazi se na sveučilištima
03:20
of the U.K. and the U.S.
iz Velike Britanije i SAD-a.
03:22
So everybodysvi wants to have an Englishengleski educationobrazovanje, naturallyprirodno.
Tako, prirodno, svatko želi imati englesko obrazovanje.
03:26
But if you're not a nativedomaći speakerzvučnik,
Ali, ako niste izvorni govornik,
03:30
you have to passproći a testtest.
morate proći test.
03:32
Now can it be right
Može li to biti pravedno
03:34
to rejectodbijanje a studentstudent
odbiti učenika
03:36
on linguisticlingvistički abilitysposobnost alonesam?
samo zbog jezičnih sposobnosti?
03:38
PerhapsMožda you have a computerračunalo scientistnaučnik
Možda ste računalni znanstvenik
03:40
who'stko je a geniusgenije.
koji je genije.
03:42
Would he need the sameisti languagejezik as a lawyerodvjetnik, for exampleprimjer?
Hoće li on trebati isti jezik kao odvjetnik?
03:44
Well, I don't think so.
Pa ja ne mislim tako.
03:47
We Englishengleski teachersučitelji rejectodbijanje them all the time.
Mi učitelji engleskog ih odbacujemo svo vrijeme.
03:51
We put a stop signznak,
Mi smo stavili znak stop,
03:54
and we stop them in theirnjihov trackspjesme.
i mi ih zaustavljamo u njihovom razvoju.
03:56
They can't pursueprogoniti theirnjihov dreamsan any longerviše,
Oni više ne mogu slijediti svoj san,
03:58
'tilploč they get Englishengleski.
dok ne savladaju engleski.
04:00
Now let me put it this way:
Dozvolite da vam to predstavim na ovaj način,
04:04
if I metsastali a monolingualjednojezični Dutchnizozemski speakerzvučnik
ako sam upoznala nizozemskog govornika
04:07
who had the curelijek for cancerRak,
koji je imao lijek za rak,
04:11
would I stop him from enteringulazak my BritishBritanski UniversitySveučilište?
bih li ga spriječila da uđe u moje britansko sveučilište?
04:13
I don't think so.
Sigurno ne.
04:16
But indeeddoista, that is exactlytočno what we do.
Ali doista, to je upravo ono što mi radimo.
04:18
We Englishengleski teachersučitelji are the gatekeepersvratari.
Mi učitelji engleskog smo vratari.
04:21
And you have to satisfyzadovoljiti us first
I morate nas zadovoljiti prvo
04:24
that your Englishengleski is good enoughdovoljno.
tako da je vaš engleski dovoljno dobar.
04:27
Now it can be dangerousopasno
Sada, to može biti opasno
04:31
to give too much powervlast
dati previše moći
04:33
to a narrowsuziti segmentsegment of societydruštvo.
uskom segmentu društva.
04:36
Maybe the barrierprepreka would be too universaluniverzalan.
Možda će prepreka biti previše univerzalna.
04:38
Okay.
U redu.
04:41
"But," I hearčuti you say,
"Ali", čujem kako kažete,
04:43
"what about the researchistraživanje?
"što je s istraživanjem?
04:46
It's all in Englishengleski."
To je sve na engleskom jeziku."
04:48
So the booksknjige are in Englishengleski,
I knjige su na engleskom jeziku,
04:50
the journalsčasopisa are doneučinio in Englishengleski,
časopisi su napravljeni na engleskom jeziku,
04:52
but that is a self-fulfillingself-ispunjavanja prophecyproročanstvo.
ali to je samoispunjavajuće proročanstvo.
04:54
It feedsfeedovi the Englishengleski requirementzahtjev.
Ono hrani engleski zahtjev.
04:57
And so it goeside on.
I tako ide dalje.
04:59
I askpitati you, what happeneddogodilo to translationprijevod?
Pitam vas, što se dogodilo s prijevodom?
05:01
If you think about the IslamicIslamske GoldenZlatni AgeGodina starosti,
Ako mislite o islamskom Zlatnom dobu,
05:04
there was lots of translationprijevod then.
bilo je puno prijevoda tada.
05:08
They translatedpreveo from LatinLatinski and Greekgrčki
Oni su prevodili s latinskog i grčkog
05:11
into Arabicarapski, into Persianperzijski,
na arapski, na perzijski,
05:14
and then it was translatedpreveo on
a onda je prevedeno na
05:16
into the GermanicGermanski languagesjezici of EuropeEurope
germanske jezike Europe
05:18
and the RomanceRomansa languagesjezici.
i romanske jezike.
05:20
And so lightsvjetlo shonegranulo uponna the DarkTamno AgesVijeka of EuropeEurope.
I tako je svjetlost zasjala u tamnom dobu Europe.
05:22
Now don't get me wrongpogrešno;
Sada, nemojte me krivo shvatiti;
05:27
I am not againstprotiv teachingnastava Englishengleski,
Ja nisam protiv poučavanja engleskoga jezika,
05:29
all you Englishengleski teachersučitelji out there.
svi vi nastavnici engleskog.
05:31
I love it that we have a globalglobalno languagejezik.
Volim što imamo globalni jezik.
05:33
We need one todaydanas more than ever.
Trebamo jedan danas više nego ikad.
05:35
But I am againstprotiv usingkoristeći it
Ali ja sam protiv toga da ga se koristi
05:38
as a barrierprepreka.
kao barijeru.
05:40
Do we really want to endkraj up with 600 languagesjezici
Želite li zaista ukinuti 600 jezika
05:42
and the mainglavni one beingbiće Englishengleski, or Chinesekineski?
i ostaviti glavni engleski, ili kineski?
05:45
We need more than that. Where do we drawizvući the linecrta?
Trebamo više od toga. Gdje ćemo povući crtu?
05:48
This systemsistem
Ovaj sustav
05:51
equatesizjednačava intelligenceinteligencija
izjednačava inteligenciju
05:53
with a knowledgeznanje of Englishengleski,
sa znanjem engleskog jezika
05:56
whichkoji is quitedosta arbitraryproizvoljan.
što je prilično proizvoljno.
05:59
(ApplausePljesak)
(Pljesak)
06:01
And I want to remindpodsjetiti you
I želim vas podsjetiti
06:07
that the giantsdivovi uponna whosečije shouldersramena
da divovi na čijim ramenima
06:09
today'sdanas je intelligentsiainteligencija standstajati
danas inteligencija stoji
06:12
did not have to have Englishengleski,
nisu morali imati engleski,
06:14
they didn't have to passproći an Englishengleski testtest.
nisu morali proći test engleskog.
06:16
CaseSlučaj in pointtočka, EinsteinEinstein.
Konkretno, Einstein.
06:18
He, by the way, was consideredsmatra remedialDopunska at schoolškola
On je, usput, smatran slabijim učenikom u školi
06:22
because he was, in factčinjenica, dyslexicdisleksijom.
jer je, u stvari, imao disleksiju.
06:25
But fortunatelysrećom for the worldsvijet,
No, na sreću za svijet,
06:27
he did not have to passproći an Englishengleski testtest.
on nije morao proći engleski test.
06:29
Because they didn't startpočetak untildo 1964
Budući da oni nisu započeti do 1964.
06:32
with TOEFLTOEFL,
s TOEFL-om,
06:35
the AmericanAmerički testtest of Englishengleski.
američkim testom engleskog jezika.
06:37
Now it's explodedeksplodirao.
To je eksplodiralo.
06:39
There are lots and lots of teststestovi of Englishengleski.
Postoji jako puno testova engleskog jezika.
06:41
And millionsmilijuni and millionsmilijuni of studentsstudenti
I milijuni i milijuni učenika
06:44
take these teststestovi everysvaki yeargodina.
prolaze te testove svake godine.
06:46
Now you mightmoć think, you and me,
Sada možda mislite, tebi i meni,
06:48
"Those feesnaknada aren'tnisu badloše, they're okay,"
te naknade nisu velike, one su u redu,
06:50
but they are prohibitiveprevisoki
ali one su previsoke
06:52
to so manymnogi millionsmilijuni of poorsiromašan people.
za tolike milijune siromašnih ljudi.
06:54
So immediatelyodmah, we're rejectingodbacujući them.
Tako ih odmah, odbacujemo.
06:56
(ApplausePljesak)
(Pljesak)
06:58
It bringsdonosi to mindum a headlinenaslov I saw recentlynedavno:
To me podsjeća na naslov koji sam nedavno vidjela:
07:01
"EducationObrazovanje: The Great DividePodijeli."
"Obrazovanje: Velika podijela".
07:04
Now I get it,
Razumijem,
07:06
I understandrazumjeti why people would want to focusfokus on Englishengleski.
razumijem zašto se ljudi usredotočavaju na engleski.
07:08
They want to give theirnjihov childrendjeca the bestnajbolje chanceprilika in life.
Oni žele dati svojoj djeci najbolju priliku u životu.
07:11
And to do that, they need a WesternZapadni educationobrazovanje.
A za to, oni trebaju zapadno obrazovanje.
07:15
Because, of coursenaravno, the bestnajbolje jobsposlovi
Jer, naravno, najbolji poslovi
07:18
go to people out of the WesternZapadni UniversitiesSveučilišta,
idu ljudima sa zapadnih sveučilišta,
07:20
that I put on earlierranije.
koje sam objasnila ranije.
07:23
It's a circularkružni thing.
To je cirkulirajuća stvar.
07:25
Okay.
U redu.
07:27
Let me tell you a storypriča about two scientistsznanstvenici,
Ispričat ću vam priču o dvoje znanstvenika,
07:29
two Englishengleski scientistsznanstvenici.
dva engleska znanstvenika.
07:31
They were doing an experimenteksperiment
Oni su radili na pokusu
07:33
to do with geneticsgenetika
vezenim uz genetiku
07:35
and the forelimbsForelimbs and the hindstražnjih limbsudova of animalsživotinje.
i prednjim i stražnjima ekstremitetima životinja.
07:37
But they couldn'tne mogu get the resultsrezultati they wanted.
Ali nisu mogli dobiti rezultate koje su htjeli.
07:40
They really didn't know what to do,
Stvarno nisu znali što učiniti,
07:42
untildo alonguz camedošao a Germannjemački scientistnaučnik
dok nije došao njemački znanstvenik
07:44
who realizedshvatio that they were usingkoristeći two wordsriječi
koji je shvatio da se oni koriste s dvije riječi
07:47
for forelimbforelimb and hindstražnjih limbud,
za prednje i stražnje ekstremitete,
07:50
whereasdok geneticsgenetika does not differentiaterazlikovati
a genetika ih ne razlikuje
07:52
and neitherni does Germannjemački.
a niti njemački.
07:56
So bingoBingo,
Dakle, bingo,
07:58
problemproblem solvedriješen.
problem riješen.
08:00
If you can't think a thought,
Ako se ne možete sjetiti misli,
08:02
you are stucku škripcu.
vi ste zaglavljeni.
08:04
But if anotherjoš languagejezik can think that thought,
Ali ako se drugi jezik može dosjetiti te misli,
08:07
then, by cooperatingsuradnja,
onda, kroz suradnju,
08:09
we can achievepostići and learnnaučiti so much more.
možemo postići i naučiti puno više.
08:11
My daughterkći
Moja kćer,
08:16
camedošao to EnglandEngleska from KuwaitKuvajt.
je došla u Englesku iz Kuvajta.
08:18
She had studiedstudirao scienceznanost and mathematicsmatematika in Arabicarapski.
Ona je studirala matematiku i znanost na arapskom jeziku.
08:21
It's an Arabicarapski mediumsrednji schoolškola.
To je arapska srednja škola.
08:24
She had to translatePrevedi it into Englishengleski at her grammargramatika schoolškola.
To je morala prevesti na engleski za njenu gimnaziju.
08:27
And she was the bestnajbolje in the classklasa
I bila je najbolja u klasi
08:30
at those subjectsteme.
u tim predmetima.
08:32
WhichKoji tellsgovori us
Što nam govori
08:34
that when studentsstudenti come to us from abroadu inozemstvu,
da, kada nam studenti dođu iz inozemstva,
08:36
we maysvibanj not be givingdavanje them enoughdovoljno creditKreditna
možda im ne dajemo dovoljno kredita
08:38
for what they know,
za ono što oni znaju,
08:40
and they know it in theirnjihov ownvlastiti languagejezik.
i oni to znaju na svom jeziku.
08:42
When a languagejezik diesumire,
Kada jezik umre,
08:45
we don't know what we loseizgubiti with that languagejezik.
ne znamo što smo izgubili s tim jezikom.
08:47
This is -- I don't know if you saw it on CNNCNN recentlynedavno --
To je -- ne znam ako ste to vidjeli na CNN-u u zadnje vrijeme --
08:50
they gavedali the HeroesHeroji AwardNagrada
dali su nagradu za heroje
08:54
to a youngmladi KenyanKenijski shepherdpastir boydječak
mladom kenijskom pastiru
08:56
who couldn'tne mogu studystudija at night in his villageselo,
koji nije mogao učiti noću u svom selu
08:59
like all the villageselo childrendjeca,
kao i sva djeca iz sela,
09:02
because the kerosenekerozin lampsvjetiljka,
jer su mu kerozinska lampa
09:04
it had smokedim and it damagedoštećen his eyesoči.
i njezin dim oštetili oči.
09:06
And anywayu svakom slučaju, there was never enoughdovoljno kerosenekerozin,
I svakako, nikada nije bilo dovoljno kerozina,
09:08
because what does a dollardolar a day buykupiti for you?
jer što vam dolar dnevno može kupiti?
09:11
So he inventedizumio
Tako je izumio
09:14
a cost-freebesplatno solarsolarni lampsvjetiljka.
besplatne solarne svjetiljke.
09:16
And now the childrendjeca in his villageselo
I sada djeca u njegovom selu
09:19
get the sameisti gradesrazreda at schoolškola
mogu dobiti iste ocjene u školi
09:21
as the childrendjeca who have electricityelektricitet at home.
kao djeca koja imaju struju u kući.
09:23
(ApplausePljesak)
(Pljesak)
09:27
When he receivedprimljen his awarddodijeliti,
Kad je primio svoju nagradu,
09:33
he said these lovelylijep wordsriječi:
izrekao je te divne riječi:
09:35
"The childrendjeca can leaddovesti AfricaAfrika from what it is todaydanas,
"Djeca mogu odvesti Afriku od onoga što je danas,
09:37
a darkmrak continentkontinent,
tamni kontinent,
09:40
to a lightsvjetlo continentkontinent."
u svjetli kontinent."
09:42
A simplejednostavan ideaideja,
Jednostavna ideja,
09:44
but it could have suchtakav far-reachingdalekosežne consequencesposljedice.
ali bi mogla imati takve dalekosežne posljedice.
09:46
People who have no lightsvjetlo,
Ljudi koji nemaju svjetla,
09:50
whetherda li it's physicalfizička or metaphoricalmetaforički,
bilo da je to fizički ili metaforički,
09:52
cannotNe možete passproći our examsispiti,
ne mogu proći naše ispite,
09:55
and we can never know what they know.
i nikada ne možemo saznati što oni znaju.
09:58
Let us not keep them and ourselvessebe
Nemojmo ih držati, a niti sebe,
10:01
in the darkmrak.
u mraku.
10:04
Let us celebrateslaviti diversityraznovrsnost.
Idemo slaviti različitost.
10:06
MindUm your languagejezik.
Brinite se o vašem jeziku.
10:09
Use it to spreadširenje great ideasideje.
Koristite ga za širenje velikih ideja.
10:12
(ApplausePljesak)
(Pljesak)
10:16
Thank you very much.
Puno hvala.
10:23
(ApplausePljesak)
(Pljesak)
10:25

▲Back to top

About the speaker:

Patricia Ryan - Language teacher
Patricia Ryan has spent the past three-plus decades teaching English in Arabic countries -- where she has seen vast cultural (and linguistic) change.

Why you should listen

UK-born language teacher Patricia Ryan has spent most of the past 40 years teaching English in the countries of the Arabian Gulf.
She is currently teaching at Zayed University in Dubai, and studying for a second Masters degree in Law.

More profile about the speaker
Patricia Ryan | Speaker | TED.com