ABOUT THE SPEAKER
Patricia Ryan - Language teacher
Patricia Ryan has spent the past three-plus decades teaching English in Arabic countries -- where she has seen vast cultural (and linguistic) change.

Why you should listen

UK-born language teacher Patricia Ryan has spent most of the past 40 years teaching English in the countries of the Arabian Gulf.
She is currently teaching at Zayed University in Dubai, and studying for a second Masters degree in Law.

More profile about the speaker
Patricia Ryan | Speaker | TED.com
TEDxDubai

Patricia Ryan: Don't insist on English!

Patricia Ryan: Netrvejte na angličtině!

Filmed:
2,020,780 views

Dlouholetá učitelka angličtiny Patricia Ryan na TEDxDubaj klade provokativní otázku: Omezuje celosvětové zaměření na angličtinu šíření skvělých myšlenek i v jiných jazycích? (Například: co kdyby Einstein musel složit zkoušky TOEFL?) Tento Talk je vášnivou obhajobou překládání a sdílení myšlenek.
- Language teacher
Patricia Ryan has spent the past three-plus decades teaching English in Arabic countries -- where she has seen vast cultural (and linguistic) change. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:16
I know what you're thinkingmyslící.
0
1000
2000
Vím, co si myslíte.
00:18
You think I've lostztracený my way,
1
3000
2000
Myslíte si, že jsem zabloudila
00:20
and somebody'sněkdo je going to come on the stagefáze in a minuteminuta
2
5000
2000
a že se na podiu za minutku objeví někdo,
00:22
and guideprůvodce me gentlyjemně back to my seatsedadlo.
3
7000
2000
kdo mě odvede zpátky na mé místo.
00:24
(ApplausePotlesk)
4
9000
6000
(Potlesk)
00:30
I get that all the time in DubaiDubaj.
5
15000
3000
V Dubaji se s tím setkávám pořád.
00:33
"Here on holidayDovolená are you, dearmilý?"
6
18000
2000
„Jste na dovolené, zlato?“
00:35
(LaughterSmích)
7
20000
2000
(Smích)
00:37
"Come to visitnávštěva the childrenděti?
8
22000
3000
„Na návštěvě u dětí?
00:40
How long are you stayingzůstat?"
9
25000
2000
Jak dlouho se zdržíte?“
00:42
Well actuallyvlastně, I hopenaděje for a while longerdelší yetdosud.
10
27000
3000
Vlastně doufám, že tady ještě chvíli pobudu.
00:45
I have been livingživobytí and teachingvýuka in the GulfZáliv
11
30000
3000
Žiju a učím v Perském zálivu
00:48
for over 30 yearsroky.
12
33000
2000
přes 30 let.
00:50
(ApplausePotlesk)
13
35000
4000
(Potlesk)
00:54
And in that time, I have seenviděno a lot of changesZměny.
14
39000
4000
Během té doby jsem byla svědkem spousty změn.
00:58
Now that statisticstatistický
15
43000
2000
Tato statistika je
01:00
is quitedocela shockingšokující.
16
45000
2000
docela šokující.
01:02
And I want to talk to you todaydnes
17
47000
2000
Chci si s vámi dnes povídat
01:04
about languageJazyk lossztráta
18
49000
2000
o ztrátě jazyka
01:06
and the globalizationglobalizace of EnglishAngličtina.
19
51000
3000
a o globalizaci angličtiny.
01:09
I want to tell you about my friendpřítel
20
54000
2000
Chci vám vyprávět o své přítelkyni,
01:11
who was teachingvýuka EnglishAngličtina to adultsDospělí in AbuAbu DhabiDhabi.
21
56000
3000
která učila dospělé lidi angličtinu v Abu Dhabi.
01:14
And one fine day,
22
59000
2000
A jednoho krásného dne,
01:16
she decidedrozhodl to take them into the gardenzahrada
23
61000
2000
se rozhodla vzít je do zahrady,
01:18
to teachučit them some naturePříroda vocabularyslovní zásoba.
24
63000
2000
aby je naučila nějakou přírodní slovní zásobu.
01:20
But it was she who endedskončil up learningučení se
25
65000
2000
Ale byla to nakonec ona, kdo se učil
01:22
all the ArabicArabština wordsslova for the localmístní plantsrostlin,
26
67000
2000
všechna ta arabská slova pro místní rostliny
01:24
as well as theirjejich usespoužití --
27
69000
2000
stejně jako jejich použití –
01:26
medicinalléčivé usespoužití, cosmeticskosmetika,
28
71000
3000
léčebné účinky, kosmetiku,
01:29
cookingvaření, herbalbylinné.
29
74000
3000
vaření, bylinky.
01:32
How did those studentsstudentů get all that knowledgeznalost?
30
77000
2000
Jak ti studenti získali všechny ty znalosti?
01:34
Of coursechod, from theirjejich grandparentsprarodiče
31
79000
2000
Samozřejmě že od svých prarodičů
01:36
and even theirjejich great-grandparentspra prarodiče.
32
81000
3000
a dokonce i svých praprarodičů.
01:39
It's not necessarynezbytné to tell you how importantdůležité it is
33
84000
3000
Není nutné říkat, jak je důležité
01:42
to be ableschopný to communicatekomunikovat
34
87000
2000
být schopen komunikace
01:44
acrosspřes generationsgenerací.
35
89000
2000
napříč generacemi.
01:46
But sadlyBohužel, todaydnes,
36
91000
2000
Ale bohužel, dnes
01:48
languagesjazyků are dyingumírající
37
93000
2000
jazyky vymírají
01:50
at an unprecedentedbezprecedentní ratehodnotit.
38
95000
2000
nevídaným tempem.
01:52
A languageJazyk dieszemře everykaždý 14 daysdnů.
39
97000
3000
Každé dva týdny vymře jeden jazyk.
01:56
Now, at the samestejný time,
40
101000
2000
Dnes, ve stejnou dobu,
01:58
EnglishAngličtina is the undisputednesporným globalglobální languageJazyk.
41
103000
2000
je angličtina nesporně globálním jazykem.
02:00
Could there be a connectionspojení?
42
105000
2000
Může v tom být souvislost?
02:02
Well I don't know.
43
107000
2000
No, já nevím.
02:04
But I do know that I've seenviděno a lot of changesZměny.
44
109000
3000
Ale vím, že jsem zažila mnoho změn.
02:07
When I first camepřišel out to the GulfZáliv, I camepřišel to KuwaitKuvajt
45
112000
3000
Když jsem poprvé dorazila do Perského zálivu, přijela jsem do Kuvajtu
02:10
in the daysdnů when it was still a hardshipstrádání postpošta.
46
115000
3000
v dobách, kdy to bylo ještě místo útrap.
02:13
ActuallyVe skutečnosti, not that long agopřed.
47
118000
2000
Vlastně to není zas tak dávno.
02:15
That is a little bitbit too earlybrzy.
48
120000
3000
To je ještě příliš brzy.
02:18
But neverthelessnicméně,
49
123000
2000
Ale přesto
02:20
I was recruitedpřijati by the BritishBritské CouncilRada,
50
125000
2000
jsem byla přijata k Britské radě (British Council)
02:22
alongpodél with about 25 other teachersučitelů.
51
127000
2000
spolu s asi 25 dalšími učiteli.
02:24
And we were the first non-MuslimsNemuslimové
52
129000
2000
Byli jsme prvními nemuslimy,
02:26
to teachučit in the stateStát schoolsškoly there in KuwaitKuvajt.
53
131000
3000
kteří měli učit na státních školách v Kuvajtu.
02:29
We were broughtpřinesl to teachučit EnglishAngličtina
54
134000
2000
Měli jsme za úkol vyučovat angličtinu,
02:31
because the governmentvláda wanted to modernizemodernizovat the countryzemě
55
136000
4000
protože vláda chtěla modernizovat zemi
02:35
and to empowerzmocnit the citizensobčanů throughpřes educationvzdělání.
56
140000
3000
a dát moc občanům prostřednictvím vzdělání.
02:38
And of coursechod, the U.K. benefitedprospěch
57
143000
2000
Velká Británie samozřejmě vytěžila
02:40
from some of that lovelypůvabný oilolej wealthbohatství.
58
145000
3000
něco málo z toho krásného ropného bohatství.
02:43
Okay.
59
148000
2000
Dobrá.
02:45
Now this is the majorhlavní, důležitý changezměna that I've seenviděno --
60
150000
3000
Teď přijde ta největší změna, kterou jsem viděla –
02:48
how teachingvýuka EnglishAngličtina
61
153000
2000
jak se výuka angličtiny
02:50
has morphedmorphed
62
155000
2000
proměnila
02:52
from beingbytost a mutuallyvzájemně beneficialprospěšné practicepraxe
63
157000
4000
ze vzájemně prospěšné činnosti
02:56
to becomingstát se a massivemasivní internationalmezinárodní businesspodnikání that it is todaydnes.
64
161000
3000
v ohromný mezinárodní byznys, jakým je teď.
02:59
No longerdelší just a foreignzahraniční, cizí languageJazyk on the schoolškola curriculumosnovy,
65
164000
4000
Už to není jen cizí jazyk ve školních osnovách.
03:03
and no longerdelší the solejediný domaindoména
66
168000
2000
Už není výhradní doménou
03:05
of mothermatka EnglandAnglie,
67
170000
2000
matičky Anglie.
03:07
it has becomestát a bandwagonrozjetého vlaku
68
172000
2000
Stala se tahounem
03:09
for everykaždý English-speakingAnglicky mluvící nationnárod on earthZemě.
69
174000
3000
každého anglicky mluvícího národa na Zemi.
03:12
And why not?
70
177000
2000
A proč ne?
03:14
After all, the bestnejlepší educationvzdělání --
71
179000
3000
Koneckonců, nejlepšího vzdělání –
03:17
accordingpodle to the latestnejnovější WorldSvět UniversityUniverzita RankingsŽebříček --
72
182000
3000
podle posledního světového hodnocení univerzit –
03:20
is to be foundnalezeno in the universitiesvysoké školy
73
185000
2000
se dostává na univerzitách
03:22
of the U.K. and the U.S.
74
187000
4000
ve Velké Británii a USA.
03:26
So everybodyvšichni wants to have an EnglishAngličtina educationvzdělání, naturallypřirozeně.
75
191000
4000
Každý chce tedy přirozeně mít anglické vzdělání.
03:30
But if you're not a nativerodák speakermluvčí,
76
195000
2000
Ale pokud nejste rodilý mluvčí,
03:32
you have to passsložit a testtest.
77
197000
2000
musíte složit zkoušku.
03:34
Now can it be right
78
199000
2000
Je však správné
03:36
to rejectodmítnout a studentstudent
79
201000
2000
odmítnout studenta
03:38
on linguisticlingvistické abilityschopnost alonesama?
80
203000
2000
jen na základě jeho jazykových dovedností?
03:40
PerhapsSnad you have a computerpočítač scientistvědec
81
205000
2000
Možná je to informatik, počítačový vědec,
03:42
who'skdo je a geniusgénius.
82
207000
2000
který je geniální.
03:44
Would he need the samestejný languageJazyk as a lawyerprávník, for examplepříklad?
83
209000
3000
Potřebuje ovládat jazyk stejně jako právník, například?
03:47
Well, I don't think so.
84
212000
3000
Nemyslím si to.
03:51
We EnglishAngličtina teachersučitelů rejectodmítnout them all the time.
85
216000
3000
My, učitelé angličtiny, je však stále odmítáme.
03:54
We put a stop signpodepsat,
86
219000
2000
Vztyčíme značku STOP
03:56
and we stop them in theirjejich tracksstopy.
87
221000
2000
a zastavíme je na jejich cestě.
03:58
They can't pursuesledovat theirjejich dreamsen any longerdelší,
88
223000
2000
Nemohou si jít za svým snem, dokud
04:00
'tilTIL they get EnglishAngličtina.
89
225000
3000
se nenaučí anglicky.
04:04
Now let me put it this way:
90
229000
3000
Řeknu to ještě takhle:
04:07
if I metse setkal a monolingualmonolingvních DutchHolandština speakermluvčí
91
232000
4000
kdybych narazila na monolingvního Nizozemce,
04:11
who had the curelék for cancerrakovina,
92
236000
2000
který by měl lék na rakovinu,
04:13
would I stop him from enteringzadání my BritishBritské UniversityUniverzita?
93
238000
3000
odmítla bych ho přijmout na svou britskou univerzitu?
04:16
I don't think so.
94
241000
2000
Řekla bych, že ne.
04:18
But indeedVskutku, that is exactlypřesně what we do.
95
243000
3000
Ale to je právě to, co ve skutečnosti děláme.
04:21
We EnglishAngličtina teachersučitelů are the gatekeepersservery gatekeeper.
96
246000
3000
My, učitelé angličtiny, jsme vrátní.
04:24
And you have to satisfyuspokojit us first
97
249000
3000
Musíte nás nejdříve přesvědčit,
04:27
that your EnglishAngličtina is good enoughdost.
98
252000
3000
že je vaše angličtina dostatečně dobrá.
04:31
Now it can be dangerousnebezpečný
99
256000
2000
Může však být nebezpečné
04:33
to give too much powerNapájení
100
258000
3000
dát tolik moci
04:36
to a narrowúzký segmentsegment of societyspolečnost.
101
261000
2000
tak úzké skupině ve společnosti.
04:38
Maybe the barrierbariéra would be too universaluniverzální.
102
263000
3000
Možná by bariéra byla příliš široká.
04:41
Okay.
103
266000
2000
Dobrá.
04:43
"But," I hearslyšet you say,
104
268000
3000
„Ale,“ slyším vás už namítat,
04:46
"what about the researchvýzkum?
105
271000
2000
„co třeba výzkum?
04:48
It's all in EnglishAngličtina."
106
273000
2000
Všechno je anglicky.“
04:50
So the booksknihy are in EnglishAngličtina,
107
275000
2000
Opravdu, knihy jsou v angličtině,
04:52
the journalsDeníky are doneHotovo in EnglishAngličtina,
108
277000
2000
odborné časopisy jsou také anglické,
04:54
but that is a self-fulfillingsebenaplňující prophecyproroctví.
109
279000
3000
ale je to jen začarovaný kruh.
04:57
It feedskanály the EnglishAngličtina requirementpožadavek.
110
282000
2000
Živí ony požadavky na angličtinu.
04:59
And so it goesjde on.
111
284000
2000
A tak to pokračuje.
05:01
I askdotázat se you, what happenedStalo to translationpřeklad?
112
286000
3000
Ptám se vás, co se stalo s překládáním?
05:04
If you think about the IslamicIslámské GoldenZlatý AgeVěk,
113
289000
4000
Když se zamyslíte nad zlatým věkem islámu,
05:08
there was lots of translationpřeklad then.
114
293000
3000
překládalo se tehdy hodně.
05:11
They translatedpřeloženo from LatinLatinka and GreekŘečtina
115
296000
3000
Překládali z latiny a řečtiny
05:14
into ArabicArabština, into PersianPerština,
116
299000
2000
do arabštiny a perštiny
05:16
and then it was translatedpřeloženo on
117
301000
2000
a pak se to překládalo
05:18
into the GermanicGermánský languagesjazyků of EuropeEvropa
118
303000
2000
do germánských jazyků v Evropě
05:20
and the RomanceRomantika languagesjazyků.
119
305000
2000
a do románských jazyků.
05:22
And so lightsvětlo shonesvítil uponna the DarkTmavý AgesVěkové kategorie of EuropeEvropa.
120
307000
4000
A tak se v Evropě rozzářila doba temna.
05:27
Now don't get me wrongšpatně;
121
312000
2000
Ne abyste mě chápali špatně:
05:29
I am not againstproti teachingvýuka EnglishAngličtina,
122
314000
2000
nejsem proti výuce angličtiny,
05:31
all you EnglishAngličtina teachersučitelů out there.
123
316000
2000
proti vám všem angličtinářům tady.
05:33
I love it that we have a globalglobální languageJazyk.
124
318000
2000
Jsem ráda, že máme globální jazyk.
05:35
We need one todaydnes more than ever.
125
320000
3000
Dnes ho potřebujeme víc než kdy dřív.
05:38
But I am againstproti usingpoužitím it
126
323000
2000
Ale jsem proti užívání ho
05:40
as a barrierbariéra.
127
325000
2000
jako překážky.
05:42
Do we really want to endkonec up with 600 languagesjazyků
128
327000
3000
Opravdu chceme skončit s 600 jazyky
05:45
and the mainhlavní one beingbytost EnglishAngličtina, or ChineseČínština?
129
330000
3000
a angličtinou nebo čínštinou jako jedním hlavním?
05:48
We need more than that. Where do we drawkreslit the linečára?
130
333000
3000
Potřebujeme víc než to. Kde udělat hranici?
05:51
This systemSystém
131
336000
2000
Současný systém
05:53
equatesse rovná intelligenceinteligence
132
338000
3000
srovnává inteligenci
05:56
with a knowledgeznalost of EnglishAngličtina,
133
341000
3000
se znalostí angličtiny,
05:59
whichkterý is quitedocela arbitrarylibovolný.
134
344000
2000
což je docela despotické.
06:01
(ApplausePotlesk)
135
346000
6000
(Potlesk)
06:07
And I want to remindpřipomenout you
136
352000
2000
A ráda bych vám připomněla,
06:09
that the giantsobři uponna whosejehož shouldersrameny
137
354000
3000
že obři, na jejichž ramenech
06:12
today'sdnešní intelligentsiainteligence standvydržet
138
357000
2000
dnešní inteligence stojí,
06:14
did not have to have EnglishAngličtina,
139
359000
2000
nepotřebovali angličtinu,
06:16
they didn't have to passsložit an EnglishAngličtina testtest.
140
361000
2000
nemuseli skládat zkoušky z angličtiny.
06:18
CasePřípad in pointbod, EinsteinEinstein.
141
363000
3000
Jeden příklad za všechny: Einstein.
06:22
He, by the way, was consideredpovažováno remedialnápravná at schoolškola
142
367000
3000
Mimochodem, na škole ho považovali za opožděného,
06:25
because he was, in factskutečnost, dyslexicdyslektik.
143
370000
2000
protože byl dyslektik.
06:27
But fortunatelynaštěstí for the worldsvět,
144
372000
2000
Naštěstí pro celý svět
06:29
he did not have to passsložit an EnglishAngličtina testtest.
145
374000
3000
nemusel projít zkouškou z angličtiny.
06:32
Because they didn't startStart untilaž do 1964
146
377000
3000
Protože se s nimi nezačalo před rokem 1964,
06:35
with TOEFLTOEFL,
147
380000
2000
se zkouškou TOEFL,
06:37
the AmericanAmerická testtest of EnglishAngličtina.
148
382000
2000
americkou zkouškou z angličtiny.
06:39
Now it's explodedexplodoval.
149
384000
2000
Dnes je všude.
06:41
There are lots and lots of teststesty of EnglishAngličtina.
150
386000
3000
Existují spousty a spousty zkoušek z angličtiny.
06:44
And millionsmiliony and millionsmiliony of studentsstudentů
151
389000
2000
A miliony a miliony studentů
06:46
take these teststesty everykaždý yearrok.
152
391000
2000
je ročně skládají.
06:48
Now you mightmohl think, you and me,
153
393000
2000
Můžeme si pomyslet, vy i já,
06:50
"Those feespoplatky aren'tnejsou badšpatný, they're okay,"
154
395000
2000
že poplatky za ně nejsou zlé, jsou celkem OK,
06:52
but they are prohibitivepříliš vysoké
155
397000
2000
ale jsou překážkou
06:54
to so manymnoho millionsmiliony of poorchudý people.
156
399000
2000
pro spoustu milionů chudých lidí.
06:56
So immediatelyihned, we're rejectingodmítnutí them.
157
401000
2000
Takže je hned odmítáme.
06:58
(ApplausePotlesk)
158
403000
3000
(Potlesk)
07:01
It bringspřináší to mindmysl a headlinetitulek I saw recentlynedávno:
159
406000
3000
Připomíná mi to novinový titulek, který jsem nedávno viděla:
07:04
"EducationVzdělání: The Great DivideDělení."
160
409000
2000
„Vzdělání: Velké rozdělení.“
07:06
Now I get it,
161
411000
2000
Dnes to už chápu,
07:08
I understandrozumět why people would want to focussoustředit se on EnglishAngličtina.
162
413000
3000
chápu, proč se lidé soustředí na angličtinu.
07:11
They want to give theirjejich childrenděti the bestnejlepší chancešance in life.
163
416000
3000
Chtějí dát svým dětem vyhlídky na lepší život.
07:15
And to do that, they need a WesternZápadní educationvzdělání.
164
420000
3000
A aby toho děti dosáhly, potřebují západní vzdělání.
07:18
Because, of coursechod, the bestnejlepší jobspracovní místa
165
423000
2000
Protože, samozřejmě, nejlepší práci
07:20
go to people out of the WesternZápadní UniversitiesVysoké školy,
166
425000
3000
dostávají lidé ze západních univerzit,
07:23
that I put on earlierdříve.
167
428000
2000
jak jsem naznačila dříve.
07:25
It's a circularoběžník thing.
168
430000
2000
Začarovaný kruh.
07:27
Okay.
169
432000
2000
Dobře.
07:29
Let me tell you a storypříběh about two scientistsvědců,
170
434000
2000
Dovolte mi povědět vám o dvou vědcích,
07:31
two EnglishAngličtina scientistsvědců.
171
436000
2000
anglických vědcích.
07:33
They were doing an experimentexperiment
172
438000
2000
Dělali experiment
07:35
to do with geneticsgenetika
173
440000
2000
ohledně genetiky
07:37
and the forelimbspřední končetiny and the hindHind limbsúdy of animalszvířata.
174
442000
3000
s předními a zadními končetinami u zvířat.
07:40
But they couldn'tnemohl get the resultsvýsledky they wanted.
175
445000
2000
Nemohli však dosáhnout výsledků, které chtěli.
07:42
They really didn't know what to do,
176
447000
2000
Opravdu nevěděli, jak na to,
07:44
untilaž do alongpodél camepřišel a GermanNěmčina scientistvědec
177
449000
3000
dokud se neobjevil německý vědec,
07:47
who realizeduvědomil that they were usingpoužitím two wordsslova
178
452000
3000
který si uvědomil, že používají dvě slova
07:50
for forelimbpřední končetina and hindHind limbkončetiny,
179
455000
2000
pro přední a zadní končetinu,
07:52
whereaszatímco geneticsgenetika does not differentiateodlišit
180
457000
4000
zatímco genetika mezi nimi nerozlišuje
07:56
and neitherani does GermanNěmčina.
181
461000
2000
stejně jako němčina.
07:58
So bingoBingo,
182
463000
2000
Takže hurá,
08:00
problemproblém solvedvyřešeno.
183
465000
2000
problém byl vyřešen.
08:02
If you can't think a thought,
184
467000
2000
Když na to nemůžete přijít,
08:04
you are stuckuvízl.
185
469000
3000
zaseknete se.
08:07
But if anotherdalší languageJazyk can think that thought,
186
472000
2000
Ale když na to může přijít jiný jazyk,
08:09
then, by cooperatingspolupráce,
187
474000
2000
pak, při spolupráci,
08:11
we can achievedosáhnout and learnUčit se so much more.
188
476000
3000
můžeme dosáhnout a naučit se toho mnohem více.
08:16
My daughterdcera
189
481000
2000
Má dcera
08:18
camepřišel to EnglandAnglie from KuwaitKuvajt.
190
483000
3000
přišla do Anglie z Kuvajtu.
08:21
She had studiedstudoval scienceVěda and mathematicsmatematika in ArabicArabština.
191
486000
3000
Studovala přírodní vědy a matematiku v arabštině.
08:24
It's an ArabicArabština mediumstřední schoolškola.
192
489000
3000
Byla to arabská střední škola.
08:27
She had to translatepřeložit it into EnglishAngličtina at her grammarGramatika schoolškola.
193
492000
3000
Na gymnáziu si to musela překládat do angličtiny.
08:30
And she was the bestnejlepší in the classtřída
194
495000
2000
A byla ve třídě nejlepší
08:32
at those subjectspředmětů.
195
497000
2000
v těchto předmětech.
08:34
WhichKterý tellsvypráví us
196
499000
2000
Což nám říká,
08:36
that when studentsstudentů come to us from abroaddo zahraničí,
197
501000
2000
že když k nám dorazí studenti ze zahraničí,
08:38
we maysmět not be givingposkytující them enoughdost creditkredit
198
503000
2000
nemusíme je umět dostatečně ocenit
08:40
for what they know,
199
505000
2000
za to, co znají
08:42
and they know it in theirjejich ownvlastní languageJazyk.
200
507000
3000
a co znají ve svém vlastním jazyce.
08:45
When a languageJazyk dieszemře,
201
510000
2000
Když jazyk vymře,
08:47
we don't know what we loseprohrát with that languageJazyk.
202
512000
3000
nevíme, co jsme spolu s ním ztratili.
08:50
This is -- I don't know if you saw it on CNNCNN recentlynedávno --
203
515000
4000
Nevím, jestli jste to teď nedávno viděli na CNN –
08:54
they gavedal the HeroesHrdinové AwardOcenění
204
519000
2000
dali cenu za hrdinství
08:56
to a youngmladý KenyanKeňský shepherdpastýř boychlapec
205
521000
3000
mladému keňskému pastevci,
08:59
who couldn'tnemohl studystudie at night in his villagevesnice,
206
524000
3000
který ve své vesnici nemohl v noci studovat
09:02
like all the villagevesnice childrenděti,
207
527000
2000
jako ostatní tamější děti,
09:04
because the kerosenepetrolej lampsvítilna,
208
529000
2000
protože petrolejová lampa
09:06
it had smokekouř and it damagedpoškozené his eyesoči.
209
531000
2000
příliš čadila a poškodila mu zrak.
09:08
And anywaytak jako tak, there was never enoughdost kerosenepetrolej,
210
533000
3000
A stejně nikdy neměl dost petroleje,
09:11
because what does a dollardolar a day buyKoupit for you?
211
536000
3000
protože co si za dolar koupíte, že?
09:14
So he inventedvymyslel
212
539000
2000
Takže vynalezl
09:16
a cost-freebezplatně solarsluneční lampsvítilna.
213
541000
3000
beznákladovou solární lampičku.
09:19
And now the childrenděti in his villagevesnice
214
544000
2000
Nyní děti v jeho vesnici
09:21
get the samestejný gradesstupně at schoolškola
215
546000
2000
mají ve škole stejné známky
09:23
as the childrenděti who have electricityelektřina at home.
216
548000
4000
jako děti, které mají doma elektřinu.
09:27
(ApplausePotlesk)
217
552000
6000
(Potlesk)
09:33
When he receivedobdržel his awardcena,
218
558000
2000
Když přebíral ocenění,
09:35
he said these lovelypůvabný wordsslova:
219
560000
2000
pronesl tato krásná slova:
09:37
"The childrenděti can leadVést AfricaAfrika from what it is todaydnes,
220
562000
3000
„Děti mohou vyvést Afriku z toho, co je teď,
09:40
a darktemný continentkontinent,
221
565000
2000
z černého kontinentu
09:42
to a lightsvětlo continentkontinent."
222
567000
2000
na světlý kontinent.“
09:44
A simplejednoduchý ideaidea,
223
569000
2000
Jednoduchá myšlenka,
09:46
but it could have suchtakový far-reachingdalekosáhlé consequencesdůsledky.
224
571000
3000
která však má dalekosáhlé důsledky.
09:50
People who have no lightsvětlo,
225
575000
2000
Lidé, kteří nemají světlo,
09:52
whetherzda it's physicalfyzický or metaphoricalmetaforické,
226
577000
3000
ať už ve fyzickém či metaforickém smyslu,
09:55
cannotnemůže passsložit our examszkoušky,
227
580000
3000
nemohou projít našimi zkouškami
09:58
and we can never know what they know.
228
583000
3000
a my nikdy nebudeme vědět, co umí a znají.
10:01
Let us not keep them and ourselvessebe
229
586000
3000
Nenechme je ani nás
10:04
in the darktemný.
230
589000
2000
v temnotě.
10:06
Let us celebrateslavit diversityrozmanitost.
231
591000
3000
Oslavujme rozdílnost.
10:09
MindMysl your languageJazyk.
232
594000
3000
Dbejme na svůj jazyk.
10:12
Use it to spreadrozpětí great ideasnápady.
233
597000
4000
A užívejme ho k šíření skvělých myšlenek.
10:16
(ApplausePotlesk)
234
601000
7000
(Potlesk)
10:23
Thank you very much.
235
608000
2000
Mnohokrát vám děkuji.
10:25
(ApplausePotlesk)
236
610000
3000
(Potlesk)
Translated by Jan Kadlec
Reviewed by Petr Bela

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Patricia Ryan - Language teacher
Patricia Ryan has spent the past three-plus decades teaching English in Arabic countries -- where she has seen vast cultural (and linguistic) change.

Why you should listen

UK-born language teacher Patricia Ryan has spent most of the past 40 years teaching English in the countries of the Arabian Gulf.
She is currently teaching at Zayed University in Dubai, and studying for a second Masters degree in Law.

More profile about the speaker
Patricia Ryan | Speaker | TED.com