English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2008

Alisa Miller: How the news distorts our worldview

Alisa Miller: Hoe die nuus ons wêreldbeeld verwring

Filmed:
2,027,441 views

Alisa Miller, hoof van "Public Radio International", praat oor hoekom -- ten spyte van ons behoefte om meer oor die wêreld te weet as ooit tevore -- die Amerikaanse media eintlik minder daarvan wys. Insiggewende statistiek en grafieke.

- CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world. Full bio

00:18
How does the newsnuus shapevorm the way we see the worldwêreld?
Hoe vorm die nuus hoe ons die wêreld sien?
00:22
Here'sHier is the worldwêreld basedgebaseer on the way it lookslyk -- basedgebaseer on landmasslandmassa.
Só lyk die wêreld gebaseer op landmassa.
00:28
And here'shier is how newsnuus shapesvorms what AmericansAmerikaners see.
En hier's hoe nuus vorm
wat Amerikaners sien.
00:35
This mapkaart -- (ApplauseApplous) -- this mapkaart showsprogramme the numberaantal of secondssekondes
Dié kaart -- (Applous) --
wys hoeveel sekondes
00:49
that AmericanAmerikaanse networknetwerk and cablekabel newsnuus organizationsorganisasies dedicatedtoegewyde to newsnuus storiesstories,
die Amerikaanse netwerk- en kabelnuus
aan nuusstories toegewy het,
00:54
by countryland, in FebruaryFebruarie of 2007 -- just one yearjaar agogelede.
volgens land, in Februarie 2007 --
net een jaar gelede.
00:59
Now, this was a monthmaand when NorthNoord KoreaKorea agreedooreengekom to dismantleuitmekaargehaal its nuclearkern facilitiesfasiliteite.
Noord-Korea het in dieselfde maand
ingestem om hulle kernfasiliteite af te breek.
01:05
There was massivemassiewe floodingoorstromings in IndonesiaIndonesië.
Daar was enorme vloede in Indonesië.
01:09
And in ParisParys, the IPCCIPCC releasedvrygestel its studystudie confirmingbevestiging van man'sman se impactimpak on globalglobale warmingverwarming.
En in Parys publiseer die IPCC 'n verslag
wat ons impak op aardverwarming bevestig.
01:17
The U.S. accountedboek gestel for 79 percentpersent of totaltotale newsnuus coveragedekking.
Die VSA geniet 79 persent
van die nuusdekking.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remainingoorblywende 21 percentpersent,
En wanneer ons die VSA uithaal,
en na die oorblywende 21 persent kyk,
01:27
we see a lot of IraqIrak -- that's that biggroot greengroen thing there -- and little elseanders.
sien ons baie Irak -- die groot groen ding --
en min andersins.
01:34
The combinedgekombineer coveragedekking of RussiaRusland, ChinaChina and IndiaIndië, for examplebyvoorbeeld, reachedbereik just one percentpersent.
Dekking van Rusland, China en Indië saam
maak slegs een persent uit.
01:42
When we analyzedontleed all the newsnuus storiesstories and removedverwyder just one storystorie,
Toe ons al die nuus stories ontleed
en slegs een storie verwyder het,
01:48
here'shier is how the worldwêreld lookedgekyk.
het die wêreld so gelyk.
01:50
What was that storystorie? The deathdood of AnnaAnna NicoleNicole SmithSmith.
Wat was die storie?
Die afsterwe van Anna Nicole Smith.
01:57
This storystorie eclipsedeclipsed everyelke countryland exceptbehalwe IraqIrak,
Dié storie oorskadu elke land behalwe Irak,
02:00
and receivedontvang 10 timeskeer the coveragedekking of the IPCCIPCC reportverslag.
en het 10 keer meer dekking
as die IPCC-verslag ontvang.
02:06
And the cyclesiklus continuesgaan voort;
En die siklus gaan voort;
soos ons almal weet is Britney groot nuus.
02:08
as we all know, BritneyJanuarie has loomedloomed prettymooi largegroot latelydie afgelope tyd.
02:11
So, why don't we hearHoor more about the worldwêreld?
So hoekom hoor ons nie meer
oor die wêreld nie?
02:14
One reasonrede is that newsnuus networksnetwerke have reducedverminder the numberaantal of theirhulle foreignbuitelandse bureausBuro by halfhelfde.
Een rede: Die nuusnetwerke het
die hoeveelheid oorsese buro's halveer.
02:20
AsideTer syde from one-personOne-person ABCABC mini-bureausMini-Buro in NairobiNairobi, NewNuwe DelhiDelhi and MumbaiMumbai,
Behalwe vir een-persoon ABC mini-buro's
in Nairobi, Nieu-Delhi en Mumbai,
02:29
there are no networknetwerk newsnuus bureausBuro in all of AfricaAfrika, IndiaIndië or SouthSuid AmericaAmerika
is daar geen ander nuusnetwerkburo's
in die hele Afrika, Indië of Suid-Amerika nie
02:37
-- placesplekke that are home to more than two billionmiljard people.
-- plekke met meer as twee miljard mense.
02:43
The realitywerklikheid is that coveringbedekking BritneyJanuarie is cheapergoedkoper.
Die realiteit is dat
dit goedkoper is om Britney te dek.
02:48
And this lackgebrek of globalglobale coveragedekking is all the more disturbingontstellende
Die tekort aan globale dekking
is nog meer onrusbarend
02:51
when we see where people go for newsnuus.
as ons kyk waarheen mense gaan vir nuus.
02:54
LocalPlaaslike TVTV newsnuus loomsWag largegroot,
Plaaslike TV-nuus is groot,
02:58
and unfortunatelyOngelukkig only dedicatesspandeer 12 percentpersent of its coveragedekking to internationalinternasionale newsnuus.
en slegs 12 persent van hulle dekking
word aan internasionale nuus gewy.
03:03
And what about the webweb?
En wat van die web?
03:05
The mostdie meeste populargewilde newsnuus siteswebwerwe don't do much better.
Die gewildste nuustuistes
vaar nie veel beter nie.
03:09
Last yearjaar, PewPew and the ColombiaColombië J-SchoolJ-skool analyzedontleed the 14,000 storiesstories
Laas jaar het Pew en die Colombia J-School
14 000 stories ontleed
03:14
that appearedverskyn on GoogleGoogle News'Nuus' frontfront pagebladsy.
wat op Google News se voorblad verskyn het.
03:17
And they, in factfeit, coveredgedek the samedieselfde 24 newsnuus eventsgebeure.
En hulle het almal
dieselfde 24 nuusgebeure gedek.
03:21
SimilarlyNet so, a studystudie in e-contente-inhoud showedgetoon that much of globalglobale newsnuus from U.S. newsnuus creatorsskeppers
Net so het 'n studie van e-inhoud gewys
dat baie globale nuus van Amerikaanse nuusverskaffers
03:26
is recycledherwin storiesstories from the APGP wiredraad servicesdienste and ReutersReuters,
hergesirkuleerde stories van
die AP nuusagentskappe en Reuters is,
03:30
and don't put things into a contextkonteks that people can understandverstaan theirhulle connectionverband to it.
sonder dat die nuus in konteks geplaas word
vir mense om hulle verband daarmee te verstaan.
03:34
So, if you put it all togethersaam, this could help explainverduidelik why today'svandag se collegekollege graduatesgegradueerdes,
As ons alles saamvoeg kan dit verduidelik
waarom universiteitverlaters
03:39
as well as lessminder educatedopgevoed AmericansAmerikaners,
sowel as minder opgeleide Amerikaners
03:41
know lessminder about the worldwêreld than theirhulle counterpartseweknieë did 20 yearsjaar agogelede.
minder weet oor die wêreld
as hulle eweknieë van 20 jaar gelede.
03:44
And if you think it's simplyeenvoudig because we are not interestedbelangstel,
As jy dink dis omdat ons nie belangstel nie,
sou jy verkeerd wees.
03:50
you would be wrongverkeerde.
03:52
In recentonlangse yearsjaar, AmericansAmerikaners who say they closelynou followvolg globalglobale newsnuus mostdie meeste of the time
Amerikaners wat sê dat hulle wêreldnuus
meeste van die tyd volg
het die laaste paar jaar gegroei
tot meer as 50 persent.
03:59
grewgegroei to over 50 percentpersent.
04:01
The realwerklike questionvraag: is this distortedverwronge worldviewwêreldbeskouing what we want for AmericansAmerikaners
Die werklike vraag:
Is hierdie verwronge wêreldbeeld
wat ons wil hê vir Amerikaners
in ons toenemend verbinde wêreld?
04:09
in our increasinglytoenemend interconnectedverbind worldwêreld?
04:12
I know we can do better.
Ek weet ons kan beter doen.
04:15
And can we affordbekostig not to? Thank you.
Kan ons die alternatief bekostig? Dankie.
(Applous)
Translated by Pieter Oosthuizen
Reviewed by Christiaan Crafford

▲Back to top

About the speaker:

Alisa Miller - CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world.

Why you should listen

Alisa Miller wants to define the future of how people will engage with storytelling and technology. She's CEO of PRI, Public Radio International, and is leading the organization’s transformation from a creator and distributor of news and audio into a multiplatform medium that informs and enables millions of people to act on stories that move them. An advocate for global perspectives in the news, she recently launched the Across Women's Lives Initiative at the Clinton Global Initiative to increase news coverage and engagement around global women’s issues.

BONUS: Watch Alisa Miller's talk "We need more women represented in media" on the TED Archive.

More profile about the speaker
Alisa Miller | Speaker | TED.com