ABOUT THE SPEAKER
Alisa Miller - CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world.

Why you should listen

Alisa Miller wants to define the future of how people will engage with storytelling and technology. She's CEO of PRI, Public Radio International, and is leading the organization’s transformation from a creator and distributor of news and audio into a multiplatform medium that informs and enables millions of people to act on stories that move them. An advocate for global perspectives in the news, she recently launched the Across Women's Lives Initiative at the Clinton Global Initiative to increase news coverage and engagement around global women’s issues.

BONUS: Watch Alisa Miller's talk "We need more women represented in media" on the TED Archive.

More profile about the speaker
Alisa Miller | Speaker | TED.com
TED2008

Alisa Miller: How the news distorts our worldview

Алиса Милър споделя новините за новините

Filmed:
2,182,143 views

Алиса Милър, ръководител на "Пъблик Рейдио Интернешънъл", говори за това защо - макар и да искаме да знаем за света повече от всякога - американската медия всъщност показва по-малко. Впечатляващи статистически данни и графики.
- CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:18
How does the newsНовини shapeформа the way we see the worldсвят?
0
0
4000
Как новините оформят начина, по който виждаме света?
00:22
Here'sТук е the worldсвят basedбазиран on the way it looksвъншност -- basedбазиран on landmassземя.
1
4000
6000
Ето така изглежда светът.
00:28
And here'sето how newsНовини shapesформи what AmericansАмериканците see.
2
10000
6000
А ето така новините влияят на американския светоглед.
00:35
This mapкарта -- (ApplauseАплодисменти) -- this mapкарта showsпредавания the numberномер of secondsсекунди
3
17000
14000
Тази карта показва колко секунди са посветили,
00:49
that AmericanАмерикански networkмрежа and cableкабел newsНовини organizationsорганизации dedicatedпосветен to newsНовини storiesистории,
4
31000
5000
американските мрежови и кабелни новинарски служби са посветили на новини
00:54
by countryдържава, in FebruaryФевруари of 2007 -- just one yearгодина agoпреди.
5
36000
5000
по страни, през февруари 2007-ма - само преди една година.
00:59
Now, this was a monthмесец when NorthСеверна KoreaКорея agreedсъгласуван to dismantleразбиване its nuclearядрен facilitiesудобства.
6
41000
6000
Месец, когато Северна Кореа се съгласи да демонтира атомните си съоръжения.
01:05
There was massiveмасов floodingнаводнение in IndonesiaИндонезия.
7
47000
4000
В Индонезия имаше огромни наводнения.
01:09
And in ParisПариж, the IPCCIPCC releasedосвободен its studyуча confirmingпотвърждаване man'sмъжки impactвъздействие on globalв световен мащаб warmingзагряване.
8
51000
8000
А в Париж Междуправителственият съвет за климатични промени (МСКП) издаде проучването си, което потвърждава човешкия принос за глобалното затопляне.
01:17
The U.S. accountedотчита for 79 percentна сто of totalобща сума newsНовини coverageобхват.
9
59000
5000
САЩ отчете 79% от общото покритие на новините.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remainingоставащ 21 percentна сто,
10
64000
5000
А когато извадим САЩ и погледнем останалите 21 процента,
01:27
we see a lot of IraqИрак -- that's that bigголям greenзелен thing there -- and little elseоще.
11
69000
7000
виждаме много за Ирак -- голямото зелено нещо -- и тук-там по нещо друго.
01:34
The combinedкомбиниран coverageобхват of RussiaРусия, ChinaКитай and IndiaИндия, for exampleпример, reachedдостигнал just one percentна сто.
12
76000
8000
Например - покритието за Русия, Китай и Индия, взети заедно, достига едва един процент.
01:42
When we analyzedанализира all the newsНовини storiesистории and removedотстранен just one storyистория,
13
84000
6000
Когато анализирахме всички новини и махнахме само една от тях,
01:48
here'sето how the worldсвят lookedпогледнах.
14
90000
2000
ето как изглеждаше светът.
01:50
What was that storyистория? The deathсмърт of AnnaАнна NicoleНикол SmithСмит.
15
92000
6000
А коя беше новината? Смъртта на Ана Никол Смит.
01:57
This storyистория eclipsedзатъмнение everyвсеки countryдържава exceptс изключение IraqИрак,
16
99000
3000
Тази новина засенчи всички държави освен Ирак
02:00
and receivedприет 10 timesпъти the coverageобхват of the IPCCIPCC reportдоклад.
17
102000
5000
и получи 10 пъти повече покритие от доклада на МСКП.
02:06
And the cycleцикъл continuesпродължава;
18
108000
2000
Цикълът продължава;
02:08
as we all know, BritneyБритни has loomedСтан prettyкрасива largeголям latelyнапоследък.
19
110000
3000
както знаем, Бритни заема твърде важно място напоследък.
02:11
So, why don't we hearчувам more about the worldсвят?
20
113000
3000
Е, защо не чуваме повече за света?
02:14
One reasonпричина is that newsНовини networksмрежи have reducedнамален the numberномер of theirтехен foreignчуждестранен bureausбюра by halfнаполовина.
21
116000
6000
Една от причините е, че новинарските мрежи намалиха броя на чуждестранните си офиси наполовина.
02:20
AsideНастрана from one-personеднолични ABCABC mini-bureausмини-офисите in NairobiНайроби, NewНов DelhiДелхи and MumbaiМумбай,
22
122000
9000
Като се изключат мини-офисите на Ей Би Си от по един човек в Найроби, Ню Делхи и Бомбай,
02:29
there are no networkмрежа newsНовини bureausбюра in all of AfricaАфрика, IndiaИндия or SouthЮжна AmericaАмерика
23
131000
8000
няма офиси на новинарски мрежи в цяла Африка, Индия и Южна Америка -
02:37
-- placesместа that are home to more than two billionмилиард people.
24
139000
5000
места, които са дом за повече от два милиарда души.
02:43
The realityреалност is that coveringпокриващи BritneyБритни is cheaperпо-евтин.
25
145000
5000
Всъщност, да излъчваш новини за Бритни е по-евтино.
02:48
And this lackлипса of globalв световен мащаб coverageобхват is all the more disturbingсмущаващ
26
150000
3000
Тази липса на глобално покритие е толкова по-обезпокоителна,
02:51
when we see where people go for newsНовини.
27
153000
2000
когато виждаме къде ходят хората за новини.
02:54
LocalМестни TVТЕЛЕВИЗИЯ newsНовини loomsстанове largeголям,
28
156000
4000
Местните телевизионни новини са силно разпространени,
02:58
and unfortunatelyза жалост only dedicatesпосвещава 12 percentна сто of its coverageобхват to internationalмеждународен newsНовини.
29
160000
4000
и за съжаление посвещават едва 12 процента от времето си на международни новини.
03:03
And what about the webмрежа?
30
165000
2000
Ами мрежата?
03:05
The mostнай-много popularпопулярен newsНовини sitesсайтове don't do much better.
31
167000
4000
Най-популярните сайтове за новини не са много по-добре.
03:09
Last yearгодина, PewPew and the ColombiaКолумбия J-SchoolJ-училище analyzedанализира the 14,000 storiesистории
32
171000
5000
Миналата година Пю и Катедрата по журналистика в Колумбийския университет, анализираха 14-те хиляди новини,
03:14
that appearedсе появява on GoogleGoogle News'Новини' frontпреден pageстраница.
33
176000
3000
появили се на първата страница на Google News.
03:17
And they, in factфакт, coveredпокрит the sameедин и същ 24 newsНовини eventsсъбития.
34
179000
4000
И всъщност те покриват същите 24 събития-новини.
03:21
SimilarlyПо същия начин, a studyуча in e-contentе-съдържание showedпоказан that much of globalв световен мащаб newsНовини from U.S. newsНовини creatorsсъздателите
35
183000
5000
Подобно проучване на електронното съдържание показва, че голяма част от глобалните новини с американски произход
03:26
is recycledрециклирани storiesистории from the APAP wireтел servicesуслуги and ReutersРойтерс,
36
188000
4000
са рециклирани истории от кореспонденти на АП и Ройтерс
03:30
and don't put things into a contextконтекст that people can understandразбирам theirтехен connectionВръзка to it.
37
192000
4000
и са представени в контекст, който не позволява на хората да разберат връзката си с тях.
03:34
So, if you put it all togetherзаедно, this could help explainобяснявам why today'sднес collegeколеж graduatesвисшисти,
38
196000
5000
Всичко това накуп би могло да обясни защо днешните дипломанти от колежи,
03:39
as well as lessпо-малко educatedобразован AmericansАмериканците,
39
201000
2000
както и по-слабо образованите американци,
03:41
know lessпо-малко about the worldсвят than theirтехен counterpartsколеги did 20 yearsгодини agoпреди.
40
203000
3000
знаят по-малко за света, отколкото предшествениците им преди 20 години.
03:44
And if you think it's simplyпросто because we are not interestedзаинтересован,
41
206000
6000
И ако мислите, че това е просто защото не се интересуваме,
03:50
you would be wrongпогрешно.
42
212000
2000
ще сгрешите.
03:52
In recentскорошен yearsгодини, AmericansАмериканците who say they closelyтясно followпоследвам globalв световен мащаб newsНовини mostнай-много of the time
43
214000
7000
През последните години американците, които казват, че следят отблизо глобалните новини през повечето време,
03:59
grewизраснал to over 50 percentна сто.
44
221000
2000
е нараснал до над 50 процента.
04:01
The realреален questionвъпрос: is this distortedизкривени worldviewмироглед what we want for AmericansАмериканците
45
223000
8000
Истинският въпрос е: дали този изкривен изглед на света е онова, което искаме за американците
04:09
in our increasinglyвсе повече interconnectedвзаимосвързан worldсвят?
46
231000
3000
в нашия все повече взаимосвързан свят?
04:12
I know we can do better.
47
234000
3000
Знам, че можем да се справим по-добре.
04:15
And can we affordпозволим not to? Thank you.
48
237000
3000
А и можем ли да си позволим да не го направим? Благодаря.
Translated by MaYoMo com
Reviewed by Anton Hikov

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Alisa Miller - CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world.

Why you should listen

Alisa Miller wants to define the future of how people will engage with storytelling and technology. She's CEO of PRI, Public Radio International, and is leading the organization’s transformation from a creator and distributor of news and audio into a multiplatform medium that informs and enables millions of people to act on stories that move them. An advocate for global perspectives in the news, she recently launched the Across Women's Lives Initiative at the Clinton Global Initiative to increase news coverage and engagement around global women’s issues.

BONUS: Watch Alisa Miller's talk "We need more women represented in media" on the TED Archive.

More profile about the speaker
Alisa Miller | Speaker | TED.com