English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2008

Alisa Miller: How the news distorts our worldview

Алиса Милър споделя новините за новините

Filmed:
2,027,441 views

Алиса Милър, ръководител на "Пъблик Рейдио Интернешънъл", говори за това защо - макар и да искаме да знаем за света повече от всякога - американската медия всъщност показва по-малко. Впечатляващи статистически данни и графики.

- CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world. Full bio

How does the newsНовини shapeформа the way we see the worldсвят?
Как новините оформят начина, по който виждаме света?
00:18
Here'sТук е the worldсвят basedбазиран on the way it looksвъншност -- basedбазиран on landmassземя.
Ето така изглежда светът.
00:22
And here'sето how newsНовини shapesформи what AmericansАмериканците see.
А ето така новините влияят на американския светоглед.
00:28
This mapкарта -- (ApplauseАплодисменти) -- this mapкарта showsпредавания the numberномер of secondsсекунди
Тази карта показва колко секунди са посветили,
00:35
that AmericanАмерикански networkмрежа and cableкабел newsНовини organizationsорганизации dedicatedпосветен to newsНовини storiesистории,
американските мрежови и кабелни новинарски служби са посветили на новини
00:49
by countryдържава, in FebruaryФевруари of 2007 -- just one yearгодина agoпреди.
по страни, през февруари 2007-ма - само преди една година.
00:54
Now, this was a monthмесец when NorthСеверна KoreaКорея agreedсъгласуван to dismantleразбиване its nuclearядрен facilitiesудобства.
Месец, когато Северна Кореа се съгласи да демонтира атомните си съоръжения.
00:59
There was massiveмасов floodingнаводнение in IndonesiaИндонезия.
В Индонезия имаше огромни наводнения.
01:05
And in ParisПариж, the IPCCIPCC releasedосвободен its studyуча confirmingпотвърждаване man'sмъжки impactвъздействие on globalв световен мащаб warmingзагряване.
А в Париж Междуправителственият съвет за климатични промени (МСКП) издаде проучването си, което потвърждава човешкия принос за глобалното затопляне.
01:09
The U.S. accountedотчита for 79 percentна сто of totalобща сума newsНовини coverageобхват.
САЩ отчете 79% от общото покритие на новините.
01:17
And when we take out the U.S. and look at the remainingоставащ 21 percentна сто,
А когато извадим САЩ и погледнем останалите 21 процента,
01:22
we see a lot of IraqИрак -- that's that bigголям greenзелен thing there -- and little elseоще.
виждаме много за Ирак -- голямото зелено нещо -- и тук-там по нещо друго.
01:27
The combinedкомбиниран coverageобхват of RussiaРусия, ChinaКитай and IndiaИндия, for exampleпример, reachedдостигнал just one percentна сто.
Например - покритието за Русия, Китай и Индия, взети заедно, достига едва един процент.
01:34
When we analyzedанализира all the newsНовини storiesистории and removedотстранен just one storyистория,
Когато анализирахме всички новини и махнахме само една от тях,
01:42
here'sето how the worldсвят lookedпогледнах.
ето как изглеждаше светът.
01:48
What was that storyистория? The deathсмърт of AnnaАнна NicoleНикол SmithСмит.
А коя беше новината? Смъртта на Ана Никол Смит.
01:50
This storyистория eclipsedзатъмнение everyвсеки countryдържава exceptс изключение IraqИрак,
Тази новина засенчи всички държави освен Ирак
01:57
and receivedприет 10 timesпъти the coverageобхват of the IPCCIPCC reportдоклад.
и получи 10 пъти повече покритие от доклада на МСКП.
02:00
And the cycleцикъл continuesпродължава;
Цикълът продължава;
02:06
as we all know, BritneyБритни has loomedСтан prettyкрасива largeголям latelyнапоследък.
както знаем, Бритни заема твърде важно място напоследък.
02:08
So, why don't we hearчувам more about the worldсвят?
Е, защо не чуваме повече за света?
02:11
One reasonпричина is that newsНовини networksмрежи have reducedнамален the numberномер of theirтехен foreignчуждестранен bureausбюра by halfнаполовина.
Една от причините е, че новинарските мрежи намалиха броя на чуждестранните си офиси наполовина.
02:14
AsideНастрана from one-personеднолични ABCABC mini-bureausмини-офисите in NairobiНайроби, NewНов DelhiДелхи and MumbaiМумбай,
Като се изключат мини-офисите на Ей Би Си от по един човек в Найроби, Ню Делхи и Бомбай,
02:20
there are no networkмрежа newsНовини bureausбюра in all of AfricaАфрика, IndiaИндия or SouthЮжна AmericaАмерика
няма офиси на новинарски мрежи в цяла Африка, Индия и Южна Америка -
02:29
-- placesместа that are home to more than two billionмилиард people.
места, които са дом за повече от два милиарда души.
02:37
The realityреалност is that coveringпокриващи BritneyБритни is cheaperпо-евтин.
Всъщност, да излъчваш новини за Бритни е по-евтино.
02:43
And this lackлипса of globalв световен мащаб coverageобхват is all the more disturbingсмущаващ
Тази липса на глобално покритие е толкова по-обезпокоителна,
02:48
when we see where people go for newsНовини.
когато виждаме къде ходят хората за новини.
02:51
LocalМестни TVТЕЛЕВИЗИЯ newsНовини loomsстанове largeголям,
Местните телевизионни новини са силно разпространени,
02:54
and unfortunatelyза жалост only dedicatesпосвещава 12 percentна сто of its coverageобхват to internationalмеждународен newsНовини.
и за съжаление посвещават едва 12 процента от времето си на международни новини.
02:58
And what about the webмрежа?
Ами мрежата?
03:03
The mostнай-много popularпопулярен newsНовини sitesсайтове don't do much better.
Най-популярните сайтове за новини не са много по-добре.
03:05
Last yearгодина, PewPew and the ColombiaКолумбия J-SchoolJ-училище analyzedанализира the 14,000 storiesистории
Миналата година Пю и Катедрата по журналистика в Колумбийския университет, анализираха 14-те хиляди новини,
03:09
that appearedсе появява on GoogleGoogle News'Новини' frontпреден pageстраница.
появили се на първата страница на Google News.
03:14
And they, in factфакт, coveredпокрит the sameедин и същ 24 newsНовини eventsсъбития.
И всъщност те покриват същите 24 събития-новини.
03:17
SimilarlyПо същия начин, a studyуча in e-contentе-съдържание showedпоказан that much of globalв световен мащаб newsНовини from U.S. newsНовини creatorsсъздателите
Подобно проучване на електронното съдържание показва, че голяма част от глобалните новини с американски произход
03:21
is recycledрециклирани storiesистории from the APAP wireтел servicesуслуги and ReutersРойтерс,
са рециклирани истории от кореспонденти на АП и Ройтерс
03:26
and don't put things into a contextконтекст that people can understandразбирам theirтехен connectionВръзка to it.
и са представени в контекст, който не позволява на хората да разберат връзката си с тях.
03:30
So, if you put it all togetherзаедно, this could help explainобяснявам why today'sднес collegeколеж graduatesвисшисти,
Всичко това накуп би могло да обясни защо днешните дипломанти от колежи,
03:34
as well as lessпо-малко educatedобразован AmericansАмериканците,
както и по-слабо образованите американци,
03:39
know lessпо-малко about the worldсвят than theirтехен counterpartsколеги did 20 yearsгодини agoпреди.
знаят по-малко за света, отколкото предшествениците им преди 20 години.
03:41
And if you think it's simplyпросто because we are not interestedзаинтересован,
И ако мислите, че това е просто защото не се интересуваме,
03:44
you would be wrongпогрешно.
ще сгрешите.
03:50
In recentскорошен yearsгодини, AmericansАмериканците who say they closelyтясно followпоследвам globalв световен мащаб newsНовини mostнай-много of the time
През последните години американците, които казват, че следят отблизо глобалните новини през повечето време,
03:52
grewизраснал to over 50 percentна сто.
е нараснал до над 50 процента.
03:59
The realреален questionвъпрос: is this distortedизкривени worldviewмироглед what we want for AmericansАмериканците
Истинският въпрос е: дали този изкривен изглед на света е онова, което искаме за американците
04:01
in our increasinglyвсе повече interconnectedвзаимосвързан worldсвят?
в нашия все повече взаимосвързан свят?
04:09
I know we can do better.
Знам, че можем да се справим по-добре.
04:12
And can we affordпозволим not to? Thank you.
А и можем ли да си позволим да не го направим? Благодаря.
04:15
Translated by MaYoMo com
Reviewed by Anton Hikov

▲Back to top

About the speaker:

Alisa Miller - CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world.

Why you should listen

Alisa Miller wants to define the future of how people will engage with storytelling and technology. She's CEO of PRI, Public Radio International, and is leading the organization’s transformation from a creator and distributor of news and audio into a multiplatform medium that informs and enables millions of people to act on stories that move them. An advocate for global perspectives in the news, she recently launched the Across Women's Lives Initiative at the Clinton Global Initiative to increase news coverage and engagement around global women’s issues.

BONUS: Watch Alisa Miller's talk "We need more women represented in media" on the TED Archive.

More profile about the speaker
Alisa Miller | Speaker | TED.com