English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2008

Alisa Miller: How the news distorts our worldview

Alisa Miller deelt het nieuws over 'het nieuws'

Filmed:
2,027,441 views

Alisa Miller, hoofd van Public Radio International, vertelt waarom de Amerikaanse media, ondanks het feit dat we meer van de wereld willen weten dan ooit, minder aandacht aan de wereld besteden. Statistieken en grafieken die je de ogen openen.

- CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world. Full bio

How does the newsnieuws shapevorm the way we see the worldwereld-?
Inhoeverre bepaalt het nieuws ons beeld van de wereld?
00:18
Here'sHier is the worldwereld- basedgebaseerde on the way it lookslooks -- basedgebaseerde on landmasslandmassa.
Dit is de wereld op basis van
hoe hij er uitziet -- van landmassa.
00:22
And here'shier is how newsnieuws shapesvormen what AmericansAmerikanen see.
En dit is hoe nieuws bepaalt wat Amerikanen zien.
00:28
This mapkaart -- (ApplauseApplaus) -- this mapkaart showsshows the numberaantal of secondsseconden
(Applaus) --
Deze kaart laat het aantal seconden zien
00:35
that AmericanAmerikaanse networknetwerk and cablekabel newsnieuws organizationsorganisaties dedicatedtoegewijd to newsnieuws storiesverhalen,
dat Amerikaanse nieuwsorganisaties besteedden
aan nieuwsberichten
00:49
by countryland, in FebruaryFebruari of 2007 -- just one yearjaar agogeleden.
per land, in februari 2007 -- slechts een jaar geleden.
00:54
Now, this was a monthmaand when NorthNoord KoreaKorea agreedAkkoord to dismantleontmantelen its nuclearnucleair facilitiesuitrusting.
Dit was een maand waarin Noord-Korea toezegde
zijn nucleaire installaties te ontmantelen.
00:59
There was massivemassief floodingoverstroming in IndonesiaIndonesië.
Er waren massale overstromingen in Indonesië.
01:05
And in ParisParijs, the IPCCIPCC releasedvrijgelaten its studystudie confirmingbevestiging man'sman impactbotsing on globalglobaal warmingverwarming.
En in Parijs publiceerde het IPCC haar studie
die de menselijke invloed op klimaatopwarming bevestigde.
01:09
The U.S. accountedverantwoord for 79 percentprocent of totaltotaal newsnieuws coveragedekking.
Het nieuws werd voor 79 procent bepaald
door berichten over Amerika.
01:17
And when we take out the U.S. and look at the remainingoverblijvende 21 percentprocent,
Laten we de Verenigde Staten achterwege
en bekijken we de overige 21 procent,
01:22
we see a lot of IraqIrak -- that's that biggroot greengroen thing there -- and little elseanders.
dan zien we een heleboel Irak
-- dat grote groene ding daar -- en weinig anders.
01:27
The combinedgecombineerde coveragedekking of RussiaRusland, ChinaChina and IndiaIndia, for examplevoorbeeld, reachedbereikte just one percentprocent.
De berichtgeving over Rusland, China en India,
haalde samen maar een procent.
01:34
When we analyzedgeanalyseerd all the newsnieuws storiesverhalen and removedverwijderd just one storyverhaal,
Toen we alle berichtgeving analyseerden
en slechts één onderwerp verwijderden,
01:42
here'shier is how the worldwereld- lookedkeek.
zagen we een wereld die er zo uitzag.
01:48
What was that storyverhaal? The deathdood of AnnaAnna NicoleNicole SmithSmith.
Welk onderwerp was dat?
De dood van Anna Nicole Smith.
01:50
This storyverhaal eclipsedverduisterd everyelk countryland exceptbehalve IraqIrak,
Dit onderwerp overstemde elk land behalve Irak,
01:57
and receivedontvangen 10 timestijden the coveragedekking of the IPCCIPCC reportrapport.
en kreeg 10 keer zoveel aandacht
als het IPCC rapport.
02:00
And the cyclefiets continuesblijft;
En de cyclus gaat door.
02:06
as we all know, BritneyBritney has loomeddoemde prettymooi largegroot latelyde laatste tijd.
Britney heeft vrij veel aandacht gekregen de laatste tijd.
02:08
So, why don't we hearhoren more about the worldwereld-?
Waarom horen we niet meer over de wereld?
02:11
One reasonreden is that newsnieuws networksnetwerken have reducedgereduceerd the numberaantal of theirhun foreignbuitenlands bureausbureaus by halfvoor de helft.
Ten eerste: nieuwsorganisaties hebben het aantal buitenlandse bureaus met de helft gereduceerd.
02:14
AsideOpzij from one-personéénpersoons ABCABC mini-bureausMini-bureaus in NairobiNairobi, NewNieuw DelhiDelhi and MumbaiMumbai,
Afgezien van ABC-eenmansbureaus
in Nairobi, New Delhi en Mumbai,
02:20
there are no networknetwerk newsnieuws bureausbureaus in all of AfricaAfrika, IndiaIndia or SouthSouth AmericaAmerika
zijn er in heel Afrika, India of Zuid-Amerika geen nieuwsbureaus te vinden van de grote nieuwsorganisaties
02:29
-- placesplaatsen that are home to more than two billionmiljard people.
-- regio's waar meer dan twee miljard mensen wonen.
02:37
The realityrealiteit is that coveringbekleding BritneyBritney is cheapergoedkoper.
De realiteit is dat het goedkoper is
om over Britney te berichten.
02:43
And this lackgebrek of globalglobaal coveragedekking is all the more disturbingstorend
Dit tekort aan aandacht voor globale berichten
is nog zorgwekkender
02:48
when we see where people go for newsnieuws.
als we zien waar mensen hun nieuws vandaan halen.
02:51
LocalLokale TVTV newsnieuws loomsweefgetouwen largegroot,
Lokale nieuwsprogramma's vormen de meerderheid
02:54
and unfortunatelyhelaas only dedicateswijdt 12 percentprocent of its coveragedekking to internationalInternationale newsnieuws.
en die besteden helaas slechts voor 12 procent aandacht
aan internationaal nieuws.
02:58
And what about the webweb?
Hoe staat het met het internet?
03:03
The mostmeest popularpopulair newsnieuws sitesplaatsen don't do much better.
De populairste nieuwssites doen het niet veel beter.
03:05
Last yearjaar, PewPew and the ColombiaColombia J-SchoolJ-School analyzedgeanalyseerd the 14,000 storiesverhalen
Vorig jaar analyseerden Pew en
de Columbia School voor Journalistiek 14.000 berichten
03:09
that appearedverschenen on GoogleGoogle News'Nieuws frontvoorkant pagepagina.
die op de Google News homepage verschenen.
03:14
And they, in factfeit, coveredbedekt the samedezelfde 24 newsnieuws eventsevents.
Die gingen in feite allemaal over dezelfde 24 gebeurtenissen.
03:17
SimilarlyOp dezelfde manier, a studystudie in e-contente-inhoud showedtoonden that much of globalglobaal newsnieuws from U.S. newsnieuws creatorsmakers
Een studie naar elektronische inhoud toonde aan
dat verslaggeving uit de VS over wereldnieuws
03:21
is recycledgerecycled storiesverhalen from the APAP wiredraad servicesdiensten and ReutersReuters,
vaak bestaat uit herkauwde verhalen
van de AP en Reuters nieuwsdiensten,
03:26
and don't put things into a contextcontext that people can understandbegrijpen theirhun connectionverbinding to it.
en dat ze het niet in zijn context plaatsen
zodat mensen niet snappen hoe het hen aangaat.
03:30
So, if you put it all togethersamen, this could help explainuitleg geven why today'svandaag collegecollege graduatesafgestudeerden,
Dit alles zou kunnen verklaren
waarom de huidige afgestudeerden
03:34
as well as lessminder educatedgeleerd AmericansAmerikanen,
en minder hoog opgeleide Amerikanen
03:39
know lessminder about the worldwereld- than theirhun counterpartstegenhangers did 20 yearsjaar agogeleden.
minder van de wereld weten
dan die van 20 jaar geleden.
03:41
And if you think it's simplyeenvoudigweg because we are not interestedgeïnteresseerd,
Als je denkt dat dat is
omdat we niet geïnteresseerd zijn,
03:44
you would be wrongfout.
vergis je je.
03:50
In recentrecent yearsjaar, AmericansAmerikanen who say they closelyvan nabij followvolgen globalglobaal newsnieuws mostmeest of the time
Recent steeg het aandeel Amerikanen die zeggen
dat ze het wereldnieuws meestal volgen
03:52
grewgroeide to over 50 percentprocent.
tot meer dan 50 procent.
03:59
The realecht questionvraag: is this distortedvervormd worldviewwereldbeeld what we want for AmericansAmerikanen
De eigenlijke vraag is:
willen we dit verstoorde wereldbeeld voor Amerikanen
04:01
in our increasinglyin toenemende mate interconnectedmet elkaar verbonden worldwereld-?
in onze in toenemende mate verbonden wereld?
04:09
I know we can do better.
Ik weet dat we het beter kunnen.
04:12
And can we affordveroorloven not to? Thank you.
Kunnen we het ons veroorloven het niet beter te doen? Dank u.
04:15
Translated by Hugo Schotman
Reviewed by Els De Keyser

▲Back to top

About the speaker:

Alisa Miller - CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world.

Why you should listen

Alisa Miller wants to define the future of how people will engage with storytelling and technology. She's CEO of PRI, Public Radio International, and is leading the organization’s transformation from a creator and distributor of news and audio into a multiplatform medium that informs and enables millions of people to act on stories that move them. An advocate for global perspectives in the news, she recently launched the Across Women's Lives Initiative at the Clinton Global Initiative to increase news coverage and engagement around global women’s issues.

BONUS: Watch Alisa Miller's talk "We need more women represented in media" on the TED Archive.

More profile about the speaker
Alisa Miller | Speaker | TED.com