English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2008

Alisa Miller: How the news distorts our worldview

Alisa Miller dalijasi naujienomis apie naujienas

Filmed:
2,027,441 views

Alisa Miller, visuomeninio Tarptautinio radijo (Public Radio International) vadovė, kalba apie tai, kodėl šiais laikais, kai norime kuo daugiau sužinoti apie pasaulį, iš tikrųjų JAV žiniasklaida apie jį pasakoja vis mažiau. Akis atverianti statistika ir diagramos.

- CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world. Full bio

How does the newsnaujienos shapefigūra the way we see the worldpasaulis?
Kaip naujienos formuoja mūsų supratimą apie pasaulį?
00:18
Here'sČia yra the worldpasaulis basedpagrįstas on the way it looksatrodo -- basedpagrįstas on landmasslandmass.
Štai toks yra pasaulis, kai į jį žiūrime geografiniu požiūriu.
00:22
And here'sčia yra how newsnaujienos shapesformos what AmericansAmerikiečiai see.
O štai toks yra pasaulis, kokį jį regi amerikiečiai.
00:28
This mapžemėlapis -- (ApplausePlojimai) -- this mapžemėlapis showsparodos the numbernumeris of secondssekundes
Šis žemėlapis (plojimai) ...šis žemėlapis rodo, kiek laiko
00:35
that AmericanAmerikos networktinklas and cablekabelis newsnaujienos organizationsorganizacijos dedicatedskirta to newsnaujienos storiesistorijos,
JAV tinklo ir kabelinių televizijų žiniose buvo skirta naujienoms iš tam tikrų šalių.
00:49
by countryŠalis, in FebruaryVasaris of 2007 -- just one yearmetai agoprieš.
Tai yra 2007-ųjų vasario duomenys (prieš metus).
00:54
Now, this was a monthانیم Spartlentiskemokija atskirliskartonas popkuart when NorthŠiaurės KoreaKorėja agreedsusitarta to dismantleišardyti its nuclearbranduolinis facilitiesįrenginiai.
Tai mėnuo, kai Šiaurės Korėja sutiko išmontuoti savo branduolinius įrenginius.
00:59
There was massivemasyvi floodingpotvynis in IndonesiaIndonezija.
Tą mėnesį Indonezijoje buvo didžiulis potvynis.
01:05
And in ParisParyžius, the IPCCTIPK releasedišleistas its studystudijuoti confirmingpatvirtinantis man'svyro impactpoveikis on globalpasaulinis warmingatšilimas.
Paryžiuje Tarptautinė klimato kaitos komisija (IPCC) paskelbė studiją, kuri patvirtino, kad žmogaus veikla prisideda prie globalinio atšilimo.
01:09
The U.S. accountedsudarė for 79 percentproc of totališ viso newsnaujienos coverageaprėptis.
Naujienų sraute JAV vidaus įvykiai sudarė 79 procentus visų naujienų.
01:17
And when we take out the U.S. and look at the remaininglikęs 21 percentproc,
Išimkime JAV naujienas ir pažiūrėkime, kas sudaro likusius 21 procentą naujienų.
01:22
we see a lot of IraqIrakas -- that's that bigdidelis greenžalia thing there -- and little elseKitas.
Matome Iraką - štai tas didelis žalias plotas - ir dar šį bei tą.
01:27
The combinedkartu coverageaprėptis of RussiaRusija, ChinaKinija and IndiaIndija, for examplepavyzdys, reachedpasiekė just one percentproc.
Pavyzdžiui, bendras naujienų kiekis iš Rusijos, Kinijos ir Indijos sudarė tik 1 procentą.
01:34
When we analyzedišanalizuotas all the newsnaujienos storiesistorijos and removedpašalintas just one storyistorija,
Išanalizavus visas naujienas ir iš jų pašalinus tik vieną -
01:42
here'sčia yra how the worldpasaulis lookedatrodė.
pasaulis atrodo štai taip.
01:48
What was that storyistorija? The deathmirtis of AnnaAnna NicoleNicole SmithSmith.
Kokia toji naujiena? Anos Nikolės Smit (Anna Nicole Smith) mirtis.
01:50
This storyistorija eclipsednustelbė everykiekvienas countryŠalis exceptišskyrus IraqIrakas,
Ši naujiena užgožė visas šalis, išskyrus Iraką;
01:57
and receivedgavo 10 timeslaikai the coverageaprėptis of the IPCCTIPK reportataskaita.
pranešimams apie ją buvo skirta 10 kartų daugiau laiko, negu IPCC pranešimams.
02:00
And the cycleciklas continuestęsiasi;
Reiškiniams būdingas pasikartojimas -
02:06
as we all know, BritneyBritney has loomedsustiprino prettygana largedidelis latelypastaruoju metu.
kaip žinome, vėliau gana daug dėmesio buvo skirta Britnei (Britney).
02:08
So, why don't we heargirdėti more about the worldpasaulis?
Tad kodėl apie pasaulį mes nesužinome daugiau?
02:11
One reasonpriežastis is that newsnaujienos networkstinklai have reducedsumažintas the numbernumeris of their foreignužsienio bureausbiurai by halfpusė.
Viena priežastis yra ta, kad naujienų tarnybos sumažino savo skyrių užsienyje skaičių per pusę.
02:14
AsidePanaikinti from one-personvieno asmens ABCABC mini-bureausmini-biurai in NairobiNairobis, NewNaujas DelhiDelis and MumbaiMumbajus,
Išskyrus tai, kad ABC paliko po vieną darbuotoją Nairobyje, Naujajame Delyje ir Mumbajuje,
02:20
there are no networktinklas newsnaujienos bureausbiurai in all of AfricaAfrika, IndiaIndija or SouthPietų AmericaAmerikoje
kitų naujienų tarnybų skyrių nėra visoje Afrikoje, Indijoje ar Pietų Amerikoje -
02:29
-- placesvietos that are home to more than two billionmlrd people.
kraštuose, kuriuose gyvena daugiau kaip du milijardai žmonių.
02:37
The realitytikrovė is that coveringdanga BritneyBritney is cheaperpigiau.
Realybė tokia - rašyti ar rodyti apie Britnę yra pigiau.
02:43
And this lacktrūksta of globalpasaulinis coverageaprėptis is all the more disturbingtrikdantis
Šis užsienio naujienų trūkumas kelia nerimą ir dėl to,
02:48
when we see where people go for newsnaujienos.
kokiuose šaltiniuose tuomet žmonės ieško naujienų.
02:51
LocalVietos TVTV newsnaujienos loomsstaklės largedidelis,
Ryškiai vyrauja vietos televizijos,
02:54
and unfortunatelyDeja only dedicatesskiria 12 percentproc of its coverageaprėptis to internationaltarptautinis newsnaujienos.
deja, užsienio naujienoms jos skiria tik apie 12 procentų laiko.
02:58
And what about the webžiniatinklis?
O interneto žiniasklaida?
03:03
The mostlabiausiai popularpopuliarus newsnaujienos sitessvetaines don't do much better.
Ir populiariausi naujienų portalai nedaug skiriasi pagal užsienio naujienų kiekį.
03:05
Last yearmetai, PewFui and the ColombiaKolumbija J-SchoolŽurnalistikos mokykla analyzedišanalizuotas the 14,000 storiesistorijos
Praėjusiais metais Pew ir Kolumbijos žurnalistikos mokykla analizavo 14 tūkstančių naujienų pranešimų,
03:09
that appearedatsirado on Google"Google" News'Naujienos frontpriekyje pagepuslapis.
kurie pasirodė Google News pirmuosiuose puslapiuose.
03:14
And they, in factfaktas, coveredpadengtas the sametas pats 24 newsnaujienos eventsrenginiai.
Jie nustatė, kad ir čia vyrauja pranešimai apie tuos pačius 24 įvykius.
03:17
SimilarlyLygiai taip pat, a studystudijuoti in e-contente-turinys showedparodė that much of globalpasaulinis newsnaujienos from U.S. newsnaujienos creatorskūrėjai
Ir elektroninės žiniasklaidos turinio tyrimas parodė, kad dauguma užsienio naujienų
03:21
is recycledperdirbtas storiesistorijos from the APAP wireviela servicespaslaugos and Reuters"Reuters",
buvo parengtos Associated Press ir Reuters pranešimų pagrindu
03:26
and don't put things into a contextkontekstas that people can understandsuprasti their connectionryšys to it.
ir buvo pateiktos be konteksto, iš kurio žmonėms žinia būtų suprantamesnė.
03:30
So, if you put it all togetherkartu, this could help explainpaaiškinti why today'sšiandienos collegekolegija graduatesabsolventai,
Taigi, šios aplinkybės padeda suprasti, kodėl šiandieniniai koledžų absolventai,
03:34
as well as lessmažiau educatedišsilavinę AmericansAmerikiečiai,
o taip pat ir mažiau išsimokslinę amerikiečiai,
03:39
know lessmažiau about the worldpasaulis than their counterpartskolegos did 20 yearsmetai agoprieš.
mažiau žino apie pasaulį, negu jų amžiaus žmonės žinojo prieš 20 metų.
03:41
And if you think it's simplytiesiog because we are not interestedsuinteresuotas,
Jeigu manote, kad taip yra todėl,
03:44
you would be wrongneteisingai.
kad mums visa tai yra neįdomu - klysite.
03:50
In recentneseniai yearsmetai, AmericansAmerikiečiai who say they closelyglaudžiai followsekite globalpasaulinis newsnaujienos mostlabiausiai of the time
Pastarųjų metų apklausų duomenys rodo, kad amerikiečių, kurie atidžiai seka užsienio naujienas,
03:52
grewaugo to over 50 percentproc.
padaugėjo ir jų dalis sudaro daugiau kaip 50 procentų.
03:59
The realrealus questionklausimas: is this distortediškreiptas worldviewpasaulėžiūra what we want for AmericansAmerikiečiai
Kyla klausimas: ar tai šitokį iškreiptą pasaulio vaizdą mes norime parodyti amerikiečiams
04:01
in our increasinglyvis labiau interconnectedtarpusavyje sujungtos worldpasaulis?
mūsų vis daugiau ir glaudesniais ryšiais apipintame pasaulyje?
04:09
I know we can do better.
Žinau, kad galime kurti teisingesnį vaizdą.
04:12
And can we affordsau leisti not to? Thank you.
Ar galime sau leisti to nedaryti? Dėkoju.
04:15
Translated by Daina Karlonaite
Reviewed by Lina Praskeviciute

▲Back to top

About the speaker:

Alisa Miller - CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world.

Why you should listen

Alisa Miller wants to define the future of how people will engage with storytelling and technology. She's CEO of PRI, Public Radio International, and is leading the organization’s transformation from a creator and distributor of news and audio into a multiplatform medium that informs and enables millions of people to act on stories that move them. An advocate for global perspectives in the news, she recently launched the Across Women's Lives Initiative at the Clinton Global Initiative to increase news coverage and engagement around global women’s issues.

BONUS: Watch Alisa Miller's talk "We need more women represented in media" on the TED Archive.

More profile about the speaker
Alisa Miller | Speaker | TED.com