ABOUT THE SPEAKER
Alisa Miller - CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world.

Why you should listen

Alisa Miller wants to define the future of how people will engage with storytelling and technology. She's CEO of PRI, Public Radio International, and is leading the organization’s transformation from a creator and distributor of news and audio into a multiplatform medium that informs and enables millions of people to act on stories that move them. An advocate for global perspectives in the news, she recently launched the Across Women's Lives Initiative at the Clinton Global Initiative to increase news coverage and engagement around global women’s issues.

BONUS: Watch Alisa Miller's talk "We need more women represented in media" on the TED Archive.

More profile about the speaker
Alisa Miller | Speaker | TED.com
TED2008

Alisa Miller: How the news distorts our worldview

Alisa Miller podává zprávy o zprávách

Filmed:
2,182,143 views

Alisa Miller, ředitelka Public Radio International, přednáší o tom, proč -- přestože chceme o světě vědět více než kdy dříve -- média v USA ukazují ve skutečnosti méně. Překvapivé statistiky a grafy.
- CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:18
How does the newszprávy shapetvar the way we see the worldsvět?
0
0
4000
Jak zpravodajství formuje to, jak vidíme svět?
00:22
Here'sTady je the worldsvět basedna základě on the way it looksvzhled -- basedna základě on landmasslandmass.
1
4000
6000
Toto je svět jak vypadá -- podle objemu pevnin.
00:28
And here'stady je how newszprávy shapestvary what AmericansAmeričané see.
2
10000
6000
A zde je jak zprávy formují to, jak svět vidí američané.
00:35
This mapmapa -- (ApplausePotlesk) -- this mapmapa showsukazuje the numberčíslo of secondssekundy
3
17000
14000
Tato mapa -- (potlesk) -- tato mapa znázorňuje počet vteřin,
00:49
that AmericanAmerická networksíť and cablekabel newszprávy organizationsorganizací dedicatedvyhrazena to newszprávy storiespříběhy,
4
31000
5000
které americké televizní sítě a zpravodajské organizace věnovaly zprávám
00:54
by countryzemě, in FebruaryÚnora of 2007 -- just one yearrok agopřed.
5
36000
5000
z jednotlivých zemí v únoru 2007 -- jen rok nazpět.
00:59
Now, this was a monthMěsíc when NorthSever KoreaKorea agreedsouhlasil to dismantleDemontáž its nuclearjaderné facilitieszařízení.
6
41000
6000
Toto byl měsíc, kdy Severní Korea souhlasila s odstraněním svých jaderných zbraní.
01:05
There was massivemasivní floodingzáplavy in IndonesiaIndonésie.
7
47000
4000
V Indonésii byly mohutné záplavy.
01:09
And in ParisPaříž, the IPCCIPCC releaseduvolněna its studystudie confirmingpotvrzení man'smuži impactdopad on globalglobální warmingoteplování.
8
51000
8000
A IPCC vydala v Paříži studii dokládající vliv člověka na globální oteplování.
01:17
The U.S. accountedpředstavovaly for 79 percentprocent of totalcelkový newszprávy coveragekrytí.
9
59000
5000
USA tvořily 79 procent celkového zpravodajství.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remainingzbývající 21 percentprocent,
10
64000
5000
A pokud USA vyjmeme a podíváme se na zbývajících 21 procent,
01:27
we see a lot of IraqIrák -- that's that bigvelký greenzelená thing there -- and little elsejiný.
11
69000
7000
vidíme mnoho Iráku -- to je ta velká zelená věc -- a jen málo ostatního.
01:34
The combinedkombinovaný coveragekrytí of RussiaRusko, ChinaČína and IndiaIndie, for examplepříklad, reacheddosaženo just one percentprocent.
12
76000
8000
Kombinované pokrytí Ruska, Číny a Indie dosahovalo, například, pouze jednoho procenta.
01:42
When we analyzedanalyzovány all the newszprávy storiespříběhy and removedodstraněno just one storypříběh,
13
84000
6000
Když jsme zanalyzovali všechny zprávy a odstranili jen jednu z nich,
01:48
here'stady je how the worldsvět lookedpodíval se.
14
90000
2000
svět vypadal takto.
01:50
What was that storypříběh? The deathsmrt of AnnaAnna NicoleNicole SmithSmith.
15
92000
6000
Jaká to byla zpráva? Smrt Anny Nicole Smith.
01:57
This storypříběh eclipsedzastínil everykaždý countryzemě exceptaž na IraqIrák,
16
99000
3000
Tato zpráva zastínila všechny země vyjma Iráku,
02:00
and receivedobdržel 10 timesčasy the coveragekrytí of the IPCCIPCC reportzpráva.
17
102000
5000
a měla 10 krát větší pokrytí než report IPCC.
02:06
And the cyclecyklus continuespokračuje;
18
108000
2000
A tento cyklus pokračuje;
02:08
as we all know, BritneyBritney has loomedse tyčila prettydosti largevelký latelynedávno.
19
110000
3000
jak všichni víme, zpravodajství o Britney v poslední době pěkně narostlo.
02:11
So, why don't we hearslyšet more about the worldsvět?
20
113000
3000
Takže proč neslyšíme více o dění ve světě?
02:14
One reasondůvod is that newszprávy networkssítě have reducedsnížena the numberčíslo of theirjejich foreignzahraniční, cizí bureausprádelníky by halfpolovina.
21
116000
6000
Jedním z důvodů je, že zpravodajské sítě redukovaly počet svých zahraničních štábů na polovinu.
02:20
AsideStranou from one-personjednočlenné ABCABC mini-bureausMini prádelníky in NairobiNairobi, NewNové DelhiDillí and MumbaiBombaj,
22
122000
9000
Vyjma jednočlenných mini-štábů ABC v Nairobi, New Delhi a Mumbai,
02:29
there are no networksíť newszprávy bureausprádelníky in all of AfricaAfrika, IndiaIndie or SouthJih AmericaAmerika
23
131000
8000
v celé Africe, Indii a Jižní Americe nejsou žádné štáby zpravodajských sítí
02:37
-- placesmísta that are home to more than two billionmiliarda people.
24
139000
5000
-- v místech, která jsou domovem pro více jak dvě miliardy lidí.
02:43
The realityrealita is that coveringKrycí BritneyBritney is cheaperlevnější.
25
145000
5000
Realitou je, že zpravodajství o Britney je levnější.
02:48
And this lacknedostatek of globalglobální coveragekrytí is all the more disturbingrušivý
26
150000
3000
A tento nedostatek globálního zpravodajství je ještě více znepokojující,
02:51
when we see where people go for newszprávy.
27
153000
2000
podíváme-li se na to, kam lidé chodí pro zprávy.
02:54
LocalMístní TVTV newszprávy loomsna obzoru largevelký,
28
156000
4000
Podíl lokálních TV stanic roste,
02:58
and unfortunatelybohužel only dedicatesse věnuje 12 percentprocent of its coveragekrytí to internationalmezinárodní newszprávy.
29
160000
4000
a bohužel pouze 12 procent zpravodajství je tam věnováno zahraničí.
03:03
And what about the webweb?
30
165000
2000
A co web?
03:05
The mostvětšina popularoblíbený newszprávy sitesstránek don't do much better.
31
167000
4000
Nejpopulárnější zpravodajské weby na tom nejsou o mnoho lépe.
03:09
Last yearrok, PewLavice and the ColombiaKolumbie J-SchoolJ-školy analyzedanalyzovány the 14,000 storiespříběhy
32
171000
5000
Pew a Colombia J-School provedli minulý rok analýzu 14 000 zpráv,
03:14
that appearedobjevil se on GoogleGoogle News'Novinky' frontpřední pagestrana.
33
176000
3000
které se objevily na titulní stránce Google News.
03:17
And they, in factskutečnost, coveredpokryté the samestejný 24 newszprávy eventsUdálosti.
34
179000
4000
A ty, ve skutečnosti, pokrývaly stejných 24 události.
03:21
SimilarlyPodobně, a studystudie in e-contente obsah showedukázal that much of globalglobální newszprávy from U.S. newszprávy creatorstvůrci
35
183000
5000
Podobně, studie elektronického obsahu ukazují, že mnoho globálních zpráv od amerických zpravodajců
03:26
is recycledrecyklovaný storiespříběhy from the APAP wiredrát servicesslužeb and ReutersReuters,
36
188000
4000
jsou recyklované zprávy ze sítí AP a Reuters,
03:30
and don't put things into a contextkontext that people can understandrozumět theirjejich connectionspojení to it.
37
192000
4000
které nedávájí věci do souvislostí tak, aby lidé mohli pochopit, jakou k nim mají vazbu.
03:34
So, if you put it all togetherspolu, this could help explainvysvětlit why today'sdnešní collegevysoká škola graduatesabsolventů,
38
196000
5000
Shrnuto, toto by mohlo napomoci vysvětlit, proč dnešní absolventi vysokých škol,
03:39
as well as lessméně educatedvzdělaný AmericansAmeričané,
39
201000
2000
stejně jako méně vzdělaní američané,
03:41
know lessméně about the worldsvět than theirjejich counterpartsprotějšky did 20 yearsroky agopřed.
40
203000
3000
vědí o světě méně než jejich vrstevníci před 20ti lety.
03:44
And if you think it's simplyjednoduše because we are not interestedzájem,
41
206000
6000
A pokud si myslíte, že je to jednoduše protože nemáme zájem,
03:50
you would be wrongšpatně.
42
212000
2000
tak se mýlíte.
03:52
In recentnedávno yearsroky, AmericansAmeričané who say they closelyúzce follownásledovat globalglobální newszprávy mostvětšina of the time
43
214000
7000
Podíl američanů, kteří udávají, že většinou pečlivě sledují zprávy ze zahraničí,
03:59
grewrostl to over 50 percentprocent.
44
221000
2000
narostl v posledních letech na více než 50 procent.
04:01
The realnemovitý questionotázka: is this distortedzkreslený worldviewpohled na svět what we want for AmericansAmeričané
45
223000
8000
Skutečnou otázkou je, zda tento zkreslený pohled na svět je to, co pro američany chceme
04:09
in our increasinglystále více interconnectedpropojeny worldsvět?
46
231000
3000
v našem stále více propojeném světě?
04:12
I know we can do better.
47
234000
3000
Vím, že můžeme být lepší.
04:15
And can we affordsi dovolit not to? Thank you.
48
237000
3000
A můžeme si dovolit nebýt? Děkuji.
Reviewed by Marek Zukal

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Alisa Miller - CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world.

Why you should listen

Alisa Miller wants to define the future of how people will engage with storytelling and technology. She's CEO of PRI, Public Radio International, and is leading the organization’s transformation from a creator and distributor of news and audio into a multiplatform medium that informs and enables millions of people to act on stories that move them. An advocate for global perspectives in the news, she recently launched the Across Women's Lives Initiative at the Clinton Global Initiative to increase news coverage and engagement around global women’s issues.

BONUS: Watch Alisa Miller's talk "We need more women represented in media" on the TED Archive.

More profile about the speaker
Alisa Miller | Speaker | TED.com

Data provided by TED.

We use Font Awesome icons and the license is here.

"English-Video.net" was created in May 2015.

Last updated: 2020/01/12. With the termination of the "TED API", this site will no longer be updated.

We are currently in the process of creating a new site called "eng.lish.video", so please visit it.

If you have any questions or suggestions, please feel free to write comments in your language on the contact form.

Privacy Policy

Developer's blog