English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2008

Alisa Miller: How the news distorts our worldview

Alisa Miller podává zprávy o zprávách

Filmed:
2,027,441 views

Alisa Miller, ředitelka Public Radio International, přednáší o tom, proč -- přestože chceme o světě vědět více než kdy dříve -- média v USA ukazují ve skutečnosti méně. Překvapivé statistiky a grafy.

- CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world. Full bio

How does the newszprávy shapetvar the way we see the worldsvět?
Jak zpravodajství formuje to, jak vidíme svět?
00:18
Here'sTady je the worldsvět basedna základě on the way it looksvzhled -- basedna základě on landmasslandmass.
Toto je svět jak vypadá -- podle objemu pevnin.
00:22
And here'stady je how newszprávy shapestvary what AmericansAmeričané see.
A zde je jak zprávy formují to, jak svět vidí američané.
00:28
This mapmapa -- (ApplausePotlesk) -- this mapmapa showsukazuje the numberčíslo of secondssekundy
Tato mapa -- (potlesk) -- tato mapa znázorňuje počet vteřin,
00:35
that AmericanAmerická networksíť and cablekabel newszprávy organizationsorganizací dedicatedvyhrazena to newszprávy storiespříběhy,
které americké televizní sítě a zpravodajské organizace věnovaly zprávám
00:49
by countryzemě, in FebruaryÚnora of 2007 -- just one yearrok agopřed.
z jednotlivých zemí v únoru 2007 -- jen rok nazpět.
00:54
Now, this was a monthMěsíc when NorthSever KoreaKorea agreedsouhlasil to dismantleDemontáž its nuclearjaderné facilitieszařízení.
Toto byl měsíc, kdy Severní Korea souhlasila s odstraněním svých jaderných zbraní.
00:59
There was massivemasivní floodingzáplavy in IndonesiaIndonésie.
V Indonésii byly mohutné záplavy.
01:05
And in ParisPaříž, the IPCCIPCC releaseduvolněna its studystudie confirmingpotvrzení man'smuži impactdopad on globalglobální warmingoteplování.
A IPCC vydala v Paříži studii dokládající vliv člověka na globální oteplování.
01:09
The U.S. accountedpředstavovaly for 79 percentprocent of totalcelkový newszprávy coveragekrytí.
USA tvořily 79 procent celkového zpravodajství.
01:17
And when we take out the U.S. and look at the remainingzbývající 21 percentprocent,
A pokud USA vyjmeme a podíváme se na zbývajících 21 procent,
01:22
we see a lot of IraqIrák -- that's that bigvelký greenzelená thing there -- and little elsejiný.
vidíme mnoho Iráku -- to je ta velká zelená věc -- a jen málo ostatního.
01:27
The combinedkombinovaný coveragekrytí of RussiaRusko, ChinaČína and IndiaIndie, for examplepříklad, reacheddosaženo just one percentprocent.
Kombinované pokrytí Ruska, Číny a Indie dosahovalo, například, pouze jednoho procenta.
01:34
When we analyzedanalyzovány all the newszprávy storiespříběhy and removedodstraněno just one storypříběh,
Když jsme zanalyzovali všechny zprávy a odstranili jen jednu z nich,
01:42
here'stady je how the worldsvět lookedpodíval se.
svět vypadal takto.
01:48
What was that storypříběh? The deathsmrt of AnnaAnna NicoleNicole SmithSmith.
Jaká to byla zpráva? Smrt Anny Nicole Smith.
01:50
This storypříběh eclipsedzastínil everykaždý countryzemě exceptaž na IraqIrák,
Tato zpráva zastínila všechny země vyjma Iráku,
01:57
and receivedobdržel 10 timesčasy the coveragekrytí of the IPCCIPCC reportzpráva.
a měla 10 krát větší pokrytí než report IPCC.
02:00
And the cyclecyklus continuespokračuje;
A tento cyklus pokračuje;
02:06
as we all know, BritneyBritney has loomedse tyčila prettydosti largevelký latelynedávno.
jak všichni víme, zpravodajství o Britney v poslední době pěkně narostlo.
02:08
So, why don't we hearslyšet more about the worldsvět?
Takže proč neslyšíme více o dění ve světě?
02:11
One reasondůvod is that newszprávy networkssítě have reducedsnížena the numberčíslo of theirjejich foreignzahraniční, cizí bureausprádelníky by halfpolovina.
Jedním z důvodů je, že zpravodajské sítě redukovaly počet svých zahraničních štábů na polovinu.
02:14
AsideStranou from one-personjednočlenné ABCABC mini-bureausMini prádelníky in NairobiNairobi, NewNové DelhiDillí and MumbaiBombaj,
Vyjma jednočlenných mini-štábů ABC v Nairobi, New Delhi a Mumbai,
02:20
there are no networksíť newszprávy bureausprádelníky in all of AfricaAfrika, IndiaIndie or SouthJih AmericaAmerika
v celé Africe, Indii a Jižní Americe nejsou žádné štáby zpravodajských sítí
02:29
-- placesmísta that are home to more than two billionmiliarda people.
-- v místech, která jsou domovem pro více jak dvě miliardy lidí.
02:37
The realityrealita is that coveringKrycí BritneyBritney is cheaperlevnější.
Realitou je, že zpravodajství o Britney je levnější.
02:43
And this lacknedostatek of globalglobální coveragekrytí is all the more disturbingrušivý
A tento nedostatek globálního zpravodajství je ještě více znepokojující,
02:48
when we see where people go for newszprávy.
podíváme-li se na to, kam lidé chodí pro zprávy.
02:51
LocalMístní TVTV newszprávy loomsna obzoru largevelký,
Podíl lokálních TV stanic roste,
02:54
and unfortunatelybohužel only dedicatesse věnuje 12 percentprocent of its coveragekrytí to internationalmezinárodní newszprávy.
a bohužel pouze 12 procent zpravodajství je tam věnováno zahraničí.
02:58
And what about the webweb?
A co web?
03:03
The mostvětšina popularoblíbený newszprávy sitesstránek don't do much better.
Nejpopulárnější zpravodajské weby na tom nejsou o mnoho lépe.
03:05
Last yearrok, PewLavice and the ColombiaKolumbie J-SchoolJ-školy analyzedanalyzovány the 14,000 storiespříběhy
Pew a Colombia J-School provedli minulý rok analýzu 14 000 zpráv,
03:09
that appearedobjevil se on GoogleGoogle News'Novinky' frontpřední pagestrana.
které se objevily na titulní stránce Google News.
03:14
And they, in factskutečnost, coveredpokryté the samestejný 24 newszprávy eventsUdálosti.
A ty, ve skutečnosti, pokrývaly stejných 24 události.
03:17
SimilarlyPodobně, a studystudie in e-contente obsah showedukázal that much of globalglobální newszprávy from U.S. newszprávy creatorstvůrci
Podobně, studie elektronického obsahu ukazují, že mnoho globálních zpráv od amerických zpravodajců
03:21
is recycledrecyklovaný storiespříběhy from the APAP wiredrát servicesslužeb and ReutersReuters,
jsou recyklované zprávy ze sítí AP a Reuters,
03:26
and don't put things into a contextkontext that people can understandrozumět theirjejich connectionspojení to it.
které nedávájí věci do souvislostí tak, aby lidé mohli pochopit, jakou k nim mají vazbu.
03:30
So, if you put it all togetherspolu, this could help explainvysvětlit why today'sdnešní collegevysoká škola graduatesabsolventů,
Shrnuto, toto by mohlo napomoci vysvětlit, proč dnešní absolventi vysokých škol,
03:34
as well as lessméně educatedvzdělaný AmericansAmeričané,
stejně jako méně vzdělaní američané,
03:39
know lessméně about the worldsvět than theirjejich counterpartsprotějšky did 20 yearsroky agopřed.
vědí o světě méně než jejich vrstevníci před 20ti lety.
03:41
And if you think it's simplyjednoduše because we are not interestedzájem,
A pokud si myslíte, že je to jednoduše protože nemáme zájem,
03:44
you would be wrongšpatně.
tak se mýlíte.
03:50
In recentnedávno yearsroky, AmericansAmeričané who say they closelyúzce follownásledovat globalglobální newszprávy mostvětšina of the time
Podíl američanů, kteří udávají, že většinou pečlivě sledují zprávy ze zahraničí,
03:52
grewrostl to over 50 percentprocent.
narostl v posledních letech na více než 50 procent.
03:59
The realnemovitý questionotázka: is this distortedzkreslený worldviewpohled na svět what we want for AmericansAmeričané
Skutečnou otázkou je, zda tento zkreslený pohled na svět je to, co pro američany chceme
04:01
in our increasinglystále více interconnectedpropojeny worldsvět?
v našem stále více propojeném světě?
04:09
I know we can do better.
Vím, že můžeme být lepší.
04:12
And can we affordsi dovolit not to? Thank you.
A můžeme si dovolit nebýt? Děkuji.
04:15
Reviewed by Marek Zukal

▲Back to top

About the speaker:

Alisa Miller - CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world.

Why you should listen

Alisa Miller wants to define the future of how people will engage with storytelling and technology. She's CEO of PRI, Public Radio International, and is leading the organization’s transformation from a creator and distributor of news and audio into a multiplatform medium that informs and enables millions of people to act on stories that move them. An advocate for global perspectives in the news, she recently launched the Across Women's Lives Initiative at the Clinton Global Initiative to increase news coverage and engagement around global women’s issues.

BONUS: Watch Alisa Miller's talk "We need more women represented in media" on the TED Archive.

More profile about the speaker
Alisa Miller | Speaker | TED.com