English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2008

Alisa Miller: How the news distorts our worldview

Alisa Miller delar med sig av nyheter om nyheter

Filmed:
2,027,441 views

Alisa Miller, chef för Public Radio International, talar om hur det kommer sig att USA-media rapporterar allt mindre om omvärlden trots att allmänheten vill veta mer än någonsin. Tankeväckande statistik och diagram.

- CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world. Full bio

How does the newsNyheter shapeform the way we see the worldvärld?
Hur påverkar nyheterna hur vi ser på världen?
00:18
Here'sHär är the worldvärld basedbaserad on the way it looksutseende -- basedbaserad on landmassland massa.
Här är världen avbildad som den ser ut - baserat på landmassan.
00:22
And here'shär är how newsNyheter shapesformer what AmericansAmerikaner see.
Och här är världen som nyheterna får en amerikan att se på den.
00:28
This mapKarta -- (ApplauseApplåder) -- this mapKarta showsvisar the numbersiffra of secondssekunder
Den här kartan - (applåder) - den här kartan visar antalet sekunder
00:35
that AmericanAmerikansk networknätverk and cablekabel- newsNyheter organizationsorganisationer dedicatedtillägnad to newsNyheter storiesberättelser,
som amerikanska TV-bolag och kabel-nyhetsbyråer avsatte för nyheter
00:49
by countryland, in FebruaryFebruari of 2007 -- just one yearår agosedan.
från olika länder i februari 2007. Alltså för bara ett år sedan.
00:54
Now, this was a monthmånad when NorthNorr KoreaKorea agreedgick med på to dismantleDemontera its nuclearkärn facilitiesfaciliteter.
Det här var en månad när Nordkorea gick med på att avveckla sina nukleära anläggningar.
00:59
There was massivemassiv floodingöversvämning in IndonesiaIndonesien.
Det var kraftiga översvämningar i Indonesien.
01:05
And in ParisParis, the IPCCIPCC releasedsläppte its studystudie confirmingbekräftar man'smannens impactinverkan on globalglobal warminguppvärmningen.
Och i Paris släppte IPCC sin studie som bekräftade människans inverkan på den globala uppvärmningen.
01:09
The U.S. accountedstod for 79 percentprocent of totaltotal newsNyheter coveragerapportering.
USA stod för 79 procent av den totala nyhetsmassan.
01:17
And when we take out the U.S. and look at the remainingåterstående 21 percentprocent,
Och när vi bortser från USA och tittar på de återstående 21 procenten,
01:22
we see a lot of IraqIrak -- that's that bigstor greengrön thing there -- and little elseannan.
ser vi en hel massa Irak - det är den där stora gröna saken - och inte mycket mer.
01:27
The combinedkombinerad coveragerapportering of RussiaRyssland, ChinaKina and IndiaIndien, for exampleexempel, reachednådde just one percentprocent.
Den sammanlagda bevakningen av Ryssland, Kina och Indien t.ex. når bara upp till en enda procent.
01:34
When we analyzedanalyseras all the newsNyheter storiesberättelser and removedtog bort just one storyberättelse,
När vi analyserade alla nyheterna och tog bort en enda av dem
01:42
here'shär är how the worldvärld lookedtittade.
såg världen ut så här.
01:48
What was that storyberättelse? The deathdöd of AnnaAnna NicoleNicole SmithSmith.
Vad var det för nyhet? Anna Nicole Smiths död.
01:50
This storyberättelse eclipsedskuggan everyvarje countryland exceptbortsett från IraqIrak,
Den här nyheten fick mer uppmärksamhet än något land utom Irak,
01:57
and receivedmottagen 10 timesgånger the coveragerapportering of the IPCCIPCC reportrapportera.
och fick tio gånger så stort utrymme som IPCC-rapporten.
02:00
And the cyclecykel continuesfortsätter;
Och cykeln fortsätter;
02:06
as we all know, BritneyBritney has loomedskymtade prettySöt largestor latelynyligen.
som vi alla vet har ju Britney spökat en hel del på sistone.
02:08
So, why don't we hearhöra more about the worldvärld?
Så varför får vi inte höra mer om världen runt omkring oss?
02:11
One reasonanledning is that newsNyheter networksnät have reducednedsatt the numbersiffra of theirderas foreignutländsk bureausbyråer by halfhalv.
En anledning är att TV-bolagen har dragit ner antalet utländska nyhetsbyråer till hälften.
02:14
AsideÅt sidan from one-personOne-person ABCABC mini-bureausMini-byråer in NairobiNairobi, NewNya DelhiDelhi and MumbaiMumbai,
Bortsett från ABC:s mini-byråer med bara en medarbetare i Nairobi, New Delhi och Bombay,
02:20
there are no networknätverk newsNyheter bureausbyråer in all of AfricaAfrika, IndiaIndien or SouthSödra AmericaAmerika
har TV-bolagen inga egna nyhetsbyråer i hela Afrika, Indien eller Sydamerika
02:29
-- placesplatser that are home to more than two billionmiljard people.
platser där det bor mer än två miljarder människor.
02:37
The realityverklighet is that coveringsom täcker BritneyBritney is cheaperbilligare.
Sanningen är att det är billigare att bevaka Britney.
02:43
And this lackbrist of globalglobal coveragerapportering is all the more disturbingstörande
Och denna avsaknad av global bevakning är ännu mer stötande
02:48
when we see where people go for newsNyheter.
när vi tar en titt på var människor söker upp sina nyheter.
02:51
LocalLokala TVTV newsNyheter loomsvävstolar largestor,
Lokala TV-kanaler får mycket uppmärksamhet,
02:54
and unfortunatelytyvärr only dedicatesägnar 12 percentprocent of its coveragerapportering to internationalinternationell newsNyheter.
men avsätter tyvärr bara 12 procent av sin bevakning till internationella nyheter.
02:58
And what about the webwebb?
Och hur ser det ut på internet?
03:03
The mostmest popularpopulär newsNyheter siteswebbplatser don't do much better.
De mest populära nyhetssidorna gör inte särskilt mycket bättre i från sig.
03:05
Last yearår, PewPEW and the ColombiaColombia J-SchoolJ-skola analyzedanalyseras the 14,000 storiesberättelser
Förra året analyserade Pew och Colombia J-School de 14.000 nyheter
03:09
that appeareddök upp on GoogleGoogle News'Nyheter' frontfrämre pagesida.
som förekommit på Google News förstasida.
03:14
And they, in factfaktum, coveredtäckt the samesamma 24 newsNyheter eventsevenemang.
Och det visade sig att de bevakat samma 24 nyhetshändelser.
03:17
SimilarlyPå samma sätt, a studystudie in e-contente-innehåll showedvisade that much of globalglobal newsNyheter from U.S. newsNyheter creatorsskapare
På liknande sätt visade en studie av web-material att en stor del av de globala nyheterna från amerikanska nyhetsskapare
03:21
is recycledåtervunnet storiesberättelser from the APAP wiretråd servicestjänster and ReutersReuters,
är omarbetade nyheter från AP och Reuters
03:26
and don't put things into a contextsammanhang that people can understandförstå theirderas connectionförbindelse to it.
som inte satts i ett sådant sammanhang att folk förstår hur dessa berör dem.
03:30
So, if you put it all togethertillsammans, this could help explainförklara why today'sdagens collegehögskola graduatesexaminerade,
Sammanfattningsvis kan allt det här hjälpa till att förklara varför såväl dagens akademiker
03:34
as well as lessmindre educatedutbildad AmericansAmerikaner,
som amerikaner med lägre utbildning
03:39
know lessmindre about the worldvärld than theirderas counterpartsmotsvarigheter did 20 yearsår agosedan.
känner till mindre om världen än deras gelikar för 20 år sedan.
03:41
And if you think it's simplyhelt enkelt because we are not interestedintresserad,
Och om du tror att det beror på att vi helt enkelt är ointresserade
03:44
you would be wrongfel.
så har du fel.
03:50
In recentnyligen yearsår, AmericansAmerikaner who say they closelynära followFölj globalglobal newsNyheter mostmest of the time
Under de senaste åren har den grupp amerikaner som säger att de för det mesta noggrant följer internationella nyheter
03:52
grewväxte to over 50 percentprocent.
vuxit till över 50%
03:59
The realverklig questionfråga: is this distortedförvrängd worldviewvärldsbild what we want for AmericansAmerikaner
Den verkliga frågan är: Är denna förvridna världsbild vad vi vill ge amerikaner
04:01
in our increasinglyalltmer interconnectedsammankopplade worldvärld?
i denna vår alltmer sammanflätade värld?
04:09
I know we can do better.
Jag vet att vi kan göra bättre i från oss.
04:12
And can we affordråd not to? Thank you.
Och har vi råd att avstå? Tack!
04:15
Translated by Dick Lundgren
Reviewed by Per Klemming

▲Back to top

About the speaker:

Alisa Miller - CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world.

Why you should listen

Alisa Miller wants to define the future of how people will engage with storytelling and technology. She's CEO of PRI, Public Radio International, and is leading the organization’s transformation from a creator and distributor of news and audio into a multiplatform medium that informs and enables millions of people to act on stories that move them. An advocate for global perspectives in the news, she recently launched the Across Women's Lives Initiative at the Clinton Global Initiative to increase news coverage and engagement around global women’s issues.

BONUS: Watch Alisa Miller's talk "We need more women represented in media" on the TED Archive.

More profile about the speaker
Alisa Miller | Speaker | TED.com