ABOUT THE SPEAKER
Alisa Miller - CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world.

Why you should listen

Alisa Miller wants to define the future of how people will engage with storytelling and technology. She's CEO of PRI, Public Radio International, and is leading the organization’s transformation from a creator and distributor of news and audio into a multiplatform medium that informs and enables millions of people to act on stories that move them. An advocate for global perspectives in the news, she recently launched the Across Women's Lives Initiative at the Clinton Global Initiative to increase news coverage and engagement around global women’s issues.

BONUS: Watch Alisa Miller's talk "We need more women represented in media" on the TED Archive.

More profile about the speaker
Alisa Miller | Speaker | TED.com
TED2008

Alisa Miller: How the news distorts our worldview

Alisa Miller delar med sig av nyheter om nyheter

Filmed:
2,182,143 views

Alisa Miller, chef för Public Radio International, talar om hur det kommer sig att USA-media rapporterar allt mindre om omvärlden trots att allmänheten vill veta mer än någonsin. Tankeväckande statistik och diagram.
- CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:18
How does the newsNyheter shapeform the way we see the worldvärld?
0
0
4000
Hur påverkar nyheterna hur vi ser på världen?
00:22
Here'sHär är the worldvärld basedbaserad on the way it looksutseende -- basedbaserad on landmassland massa.
1
4000
6000
Här är världen avbildad som den ser ut - baserat på landmassan.
00:28
And here'shär är how newsNyheter shapesformer what AmericansAmerikaner see.
2
10000
6000
Och här är världen som nyheterna får en amerikan att se på den.
00:35
This mapKarta -- (ApplauseApplåder) -- this mapKarta showsvisar the numbersiffra of secondssekunder
3
17000
14000
Den här kartan - (applåder) - den här kartan visar antalet sekunder
00:49
that AmericanAmerikansk networknätverk and cablekabel- newsNyheter organizationsorganisationer dedicatedtillägnad to newsNyheter storiesberättelser,
4
31000
5000
som amerikanska TV-bolag och kabel-nyhetsbyråer avsatte för nyheter
00:54
by countryland, in FebruaryFebruari of 2007 -- just one yearår agosedan.
5
36000
5000
från olika länder i februari 2007. Alltså för bara ett år sedan.
00:59
Now, this was a monthmånad when NorthNorr KoreaKorea agreedgick med på to dismantleDemontera its nuclearkärn facilitiesfaciliteter.
6
41000
6000
Det här var en månad när Nordkorea gick med på att avveckla sina nukleära anläggningar.
01:05
There was massivemassiv floodingöversvämning in IndonesiaIndonesien.
7
47000
4000
Det var kraftiga översvämningar i Indonesien.
01:09
And in ParisParis, the IPCCIPCC releasedsläppte its studystudie confirmingbekräftar man'smannens impactinverkan on globalglobal warminguppvärmningen.
8
51000
8000
Och i Paris släppte IPCC sin studie som bekräftade människans inverkan på den globala uppvärmningen.
01:17
The U.S. accountedstod for 79 percentprocent of totaltotal newsNyheter coveragerapportering.
9
59000
5000
USA stod för 79 procent av den totala nyhetsmassan.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remainingåterstående 21 percentprocent,
10
64000
5000
Och när vi bortser från USA och tittar på de återstående 21 procenten,
01:27
we see a lot of IraqIrak -- that's that bigstor greengrön thing there -- and little elseannan.
11
69000
7000
ser vi en hel massa Irak - det är den där stora gröna saken - och inte mycket mer.
01:34
The combinedkombinerad coveragerapportering of RussiaRyssland, ChinaKina and IndiaIndien, for exampleexempel, reachednådde just one percentprocent.
12
76000
8000
Den sammanlagda bevakningen av Ryssland, Kina och Indien t.ex. når bara upp till en enda procent.
01:42
When we analyzedanalyseras all the newsNyheter storiesberättelser and removedtog bort just one storyberättelse,
13
84000
6000
När vi analyserade alla nyheterna och tog bort en enda av dem
01:48
here'shär är how the worldvärld lookedtittade.
14
90000
2000
såg världen ut så här.
01:50
What was that storyberättelse? The deathdöd of AnnaAnna NicoleNicole SmithSmith.
15
92000
6000
Vad var det för nyhet? Anna Nicole Smiths död.
01:57
This storyberättelse eclipsedskuggan everyvarje countryland exceptbortsett från IraqIrak,
16
99000
3000
Den här nyheten fick mer uppmärksamhet än något land utom Irak,
02:00
and receivedmottagen 10 timesgånger the coveragerapportering of the IPCCIPCC reportrapportera.
17
102000
5000
och fick tio gånger så stort utrymme som IPCC-rapporten.
02:06
And the cyclecykel continuesfortsätter;
18
108000
2000
Och cykeln fortsätter;
02:08
as we all know, BritneyBritney has loomedskymtade prettySöt largestor latelynyligen.
19
110000
3000
som vi alla vet har ju Britney spökat en hel del på sistone.
02:11
So, why don't we hearhöra more about the worldvärld?
20
113000
3000
Så varför får vi inte höra mer om världen runt omkring oss?
02:14
One reasonanledning is that newsNyheter networksnät have reducednedsatt the numbersiffra of theirderas foreignutländsk bureausbyråer by halfhalv.
21
116000
6000
En anledning är att TV-bolagen har dragit ner antalet utländska nyhetsbyråer till hälften.
02:20
AsideÅt sidan from one-personOne-person ABCABC mini-bureausMini-byråer in NairobiNairobi, NewNya DelhiDelhi and MumbaiMumbai,
22
122000
9000
Bortsett från ABC:s mini-byråer med bara en medarbetare i Nairobi, New Delhi och Bombay,
02:29
there are no networknätverk newsNyheter bureausbyråer in all of AfricaAfrika, IndiaIndien or SouthSödra AmericaAmerika
23
131000
8000
har TV-bolagen inga egna nyhetsbyråer i hela Afrika, Indien eller Sydamerika
02:37
-- placesplatser that are home to more than two billionmiljard people.
24
139000
5000
platser där det bor mer än två miljarder människor.
02:43
The realityverklighet is that coveringsom täcker BritneyBritney is cheaperbilligare.
25
145000
5000
Sanningen är att det är billigare att bevaka Britney.
02:48
And this lackbrist of globalglobal coveragerapportering is all the more disturbingstörande
26
150000
3000
Och denna avsaknad av global bevakning är ännu mer stötande
02:51
when we see where people go for newsNyheter.
27
153000
2000
när vi tar en titt på var människor söker upp sina nyheter.
02:54
LocalLokala TVTV newsNyheter loomsvävstolar largestor,
28
156000
4000
Lokala TV-kanaler får mycket uppmärksamhet,
02:58
and unfortunatelytyvärr only dedicatesägnar 12 percentprocent of its coveragerapportering to internationalinternationell newsNyheter.
29
160000
4000
men avsätter tyvärr bara 12 procent av sin bevakning till internationella nyheter.
03:03
And what about the webwebb?
30
165000
2000
Och hur ser det ut på internet?
03:05
The mostmest popularpopulär newsNyheter siteswebbplatser don't do much better.
31
167000
4000
De mest populära nyhetssidorna gör inte särskilt mycket bättre i från sig.
03:09
Last yearår, PewPEW and the ColombiaColombia J-SchoolJ-skola analyzedanalyseras the 14,000 storiesberättelser
32
171000
5000
Förra året analyserade Pew och Colombia J-School de 14.000 nyheter
03:14
that appeareddök upp on GoogleGoogle News'Nyheter' frontfrämre pagesida.
33
176000
3000
som förekommit på Google News förstasida.
03:17
And they, in factfaktum, coveredtäckt the samesamma 24 newsNyheter eventsevenemang.
34
179000
4000
Och det visade sig att de bevakat samma 24 nyhetshändelser.
03:21
SimilarlyPå samma sätt, a studystudie in e-contente-innehåll showedvisade that much of globalglobal newsNyheter from U.S. newsNyheter creatorsskapare
35
183000
5000
På liknande sätt visade en studie av web-material att en stor del av de globala nyheterna från amerikanska nyhetsskapare
03:26
is recycledåtervunnet storiesberättelser from the APAP wiretråd servicestjänster and ReutersReuters,
36
188000
4000
är omarbetade nyheter från AP och Reuters
03:30
and don't put things into a contextsammanhang that people can understandförstå theirderas connectionförbindelse to it.
37
192000
4000
som inte satts i ett sådant sammanhang att folk förstår hur dessa berör dem.
03:34
So, if you put it all togethertillsammans, this could help explainförklara why today'sdagens collegehögskola graduatesexaminerade,
38
196000
5000
Sammanfattningsvis kan allt det här hjälpa till att förklara varför såväl dagens akademiker
03:39
as well as lessmindre educatedutbildad AmericansAmerikaner,
39
201000
2000
som amerikaner med lägre utbildning
03:41
know lessmindre about the worldvärld than theirderas counterpartsmotsvarigheter did 20 yearsår agosedan.
40
203000
3000
känner till mindre om världen än deras gelikar för 20 år sedan.
03:44
And if you think it's simplyhelt enkelt because we are not interestedintresserad,
41
206000
6000
Och om du tror att det beror på att vi helt enkelt är ointresserade
03:50
you would be wrongfel.
42
212000
2000
så har du fel.
03:52
In recentnyligen yearsår, AmericansAmerikaner who say they closelynära followFölj globalglobal newsNyheter mostmest of the time
43
214000
7000
Under de senaste åren har den grupp amerikaner som säger att de för det mesta noggrant följer internationella nyheter
03:59
grewväxte to over 50 percentprocent.
44
221000
2000
vuxit till över 50%
04:01
The realverklig questionfråga: is this distortedförvrängd worldviewvärldsbild what we want for AmericansAmerikaner
45
223000
8000
Den verkliga frågan är: Är denna förvridna världsbild vad vi vill ge amerikaner
04:09
in our increasinglyalltmer interconnectedsammankopplade worldvärld?
46
231000
3000
i denna vår alltmer sammanflätade värld?
04:12
I know we can do better.
47
234000
3000
Jag vet att vi kan göra bättre i från oss.
04:15
And can we affordråd not to? Thank you.
48
237000
3000
Och har vi råd att avstå? Tack!
Translated by Dick Lundgren
Reviewed by Per Klemming

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Alisa Miller - CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world.

Why you should listen

Alisa Miller wants to define the future of how people will engage with storytelling and technology. She's CEO of PRI, Public Radio International, and is leading the organization’s transformation from a creator and distributor of news and audio into a multiplatform medium that informs and enables millions of people to act on stories that move them. An advocate for global perspectives in the news, she recently launched the Across Women's Lives Initiative at the Clinton Global Initiative to increase news coverage and engagement around global women’s issues.

BONUS: Watch Alisa Miller's talk "We need more women represented in media" on the TED Archive.

More profile about the speaker
Alisa Miller | Speaker | TED.com