English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2008

Alisa Miller: How the news distorts our worldview

Alisa Miller haberler hakkındaki haberleri paylaşıyor

Filmed:
2,027,441 views

Public Radio International'ın başkanı Alisa Miller, -- özellikle hepimiz dünya ile ilgili her zamankinden daha çok bilgiye sahip olmak istiyorken-- ABD medyasının "daha az" göstermesinin nedenleri ile ilgili konuşuyor. Şaşırtıcı istatistik ve grafiklerle.

- CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world. Full bio

How does the newshaber shapeşekil the way we see the worldDünya?
Haberler, dünyaya bakışımızı nasıl şekillendirir?
00:18
Here'sİşte the worldDünya basedmerkezli on the way it looksgörünüyor -- basedmerkezli on landmasskara parçası.
Bu dünyamızın kara parçası temel alındığındaki görünüşü.
00:22
And here'sburada how newshaber shapesşekiller what AmericansAmerikalılar see.
Ve bu da haberlerin Amerikalıların görüşünü nasıl etkilediği.
00:28
This mapharita -- (ApplauseAlkış) -- this mapharita showsgösterileri the numbernumara of secondssaniye
Bu harita -- (Alkış) -- bu harita, Amerikan yayıncı haber kuruluşlarının
00:35
that AmericanAmerikan network and cablekablo newshaber organizationsorganizasyonlar dedicatedadanmış to newshaber storieshikayeleri,
2007 yılının Şubat ayında -- sadece bir yıl önce-- ülkeler bazında
00:49
by countryülke, in FebruaryŞubat of 2007 -- just one yearyıl agoönce.
haberlere ayırdıkları süreyi saniye cinsinden göstermektedir.
00:54
Now, this was a monthay when NorthKuzey KoreaKore agreedkabul to dismantleortadan kaldırmak its nuclearnükleer facilitiestesisler.
Bu, Kuzey Kore'nin nükleer tesislerini devre dışı bırakmayı kabul ettiği aydı.
00:59
There was massivemasif floodingsu baskını in IndonesiaEndonezya.
Endonezya'da şiddetli sel felaketi meydana gelmişti.
01:05
And in ParisParis, the IPCCIPCC releasedyayınlandı its studyders çalışma confirmingonaylayan man'sadam impactdarbe on globalglobal warmingısınma.
Ve Paris'te, IPCC insanlığın küresel ısınmaya etkisini teyit eden çalışmasını yayınladı.
01:09
The U.S. accountedmuhasebesi for 79 percentyüzde of totalGenel Toplam newshaber coveragekapsama.
Toplam haber kapsamının yüzde 79'u ABD'den oluşmaktaydı.
01:17
And when we take out the U.S. and look at the remainingkalan 21 percentyüzde,
ABD'yi çıkardığımızda kalan yüzde 21'e bir bakın,
01:22
we see a lot of IraqIrak -- that's that bigbüyük greenyeşil thing there -- and little elsebaşka.
fazlaca Irak görüyoruz -- şu büyük yeşil şey ordaki -- ve az biraz diğerleri.
01:27
The combinedkombine coveragekapsama of RussiaRusya, ChinaÇin and IndiaHindistan, for exampleörnek, reachedulaştı just one percentyüzde.
Örneğin, Rusya, Çin ve Hindistanın toplam kapsamı sadece yüzde bire ulaşmış.
01:34
When we analyzedanaliz all the newshaber storieshikayeleri and removedçıkarıldı just one storyÖykü,
Tüm haberleri analiz edip ve sadece bir hikayeyi çıkardığımızda,
01:42
here'sburada how the worldDünya lookedbaktı.
işte dünya bu şekilde göründü.
01:48
What was that storyÖykü? The deathölüm of AnnaAnna NicoleNicole SmithSmith.
O hikaye hangisiydi? Anna Nicole Smith'in ölümü.
01:50
This storyÖykü eclipsedgölgede everyher countryülke exceptdışında IraqIrak,
Bu haber, Irak dışındaki tüm ülkeleri gölgede bıraktı,
01:57
and receivedAlınan 10 timeszamanlar the coveragekapsama of the IPCCIPCC reportrapor.
ve IPCC raporunun 10 katı kadar yayın süresi elde etti.
02:00
And the cycledevir continuesdevam ediyor;
Ve döngü devam ediyor;
02:06
as we all know, BritneyBritney has loomedgörülüyordu prettygüzel largegeniş latelyson zamanlarda.
hepimiz biliyoruz ki, Britney şimdilerde olduğundan çok daha büyük görünüyor.
02:08
So, why don't we hearduymak more about the worldDünya?
Peki neden dünya ile ilgili daha çok şey duymuyoruz?
02:11
One reasonneden is that newshaber networksağlar have reducedindirimli the numbernumara of theironların foreignyabancı bureausBüroları by halfyarım.
Bir nedeni, haber kuruluşları yabancı bürolarının sayısını yarı yarıya azaltması.
02:14
AsideBir yana from one-persontek kişi ABCABC mini-bureausMini-Büroları in NairobiNairobi, NewYeni DelhiDelhi and MumbaiMumbai,
ABC'nin Nairobi, Yeni Delhi ve Mumbai'deki tek kişilik mini bürolarını bir kenara koyarsak,
02:20
there are no network newshaber bureausBüroları in all of AfricaAfrika, IndiaHindistan or SouthGüney AmericaAmerika
Afrika, Hindistan ya da Güney Amerika'da tek bir yayıncı haber bürosu bulunmamakta.
02:29
-- placesyerler that are home to more than two billionmilyar people.
-- iki milyardan fazla insana ev sahipliği yapmakta olan yerler.
02:37
The realitygerçeklik is that coveringkapsayan BritneyBritney is cheaperdaha ucuz.
Gerçek şu ki Britney haberi yapmak daha ucuz.
02:43
And this lackeksiklik of globalglobal coveragekapsama is all the more disturbingrahatsız edici
İnsanların haberler için nerelere gittiğini gördüğümüzde,
02:48
when we see where people go for newshaber.
küresel haberlerin eksikliği daha da rahatsız edici oluyor.
02:51
LocalYerel TVTV newshaber loomsdokuma tezgahları largegeniş,
Yerel televizyon haberleri gittikçe büyüyor,
02:54
and unfortunatelyne yazık ki only dedicatesayırıyor 12 percentyüzde of its coveragekapsama to internationalUluslararası newshaber.
ve ne yazık ki sadece yüzde 12'si uluslararası haberlere ayrılmış.
02:58
And what about the web?
Peki ya internet?
03:03
The mostçoğu popularpopüler newshaber sitesSiteler don't do much better.
En popüler haber siteleri de daha iyisini yapmıyor.
03:05
Last yearyıl, PewPew and the ColombiaKolombiya J-SchoolJ-okul analyzedanaliz the 14,000 storieshikayeleri
Geçtiğimiz yıl, Pew ve Colombia J-School, Google Haberler'in
03:09
that appearedortaya çıktı on GoogleGoogle News'Haberler frontön pagesayfa.
ana sayfasında görünen 14,000 haberi analiz etti.
03:14
And they, in factgerçek, coveredkapalı the sameaynı 24 newshaber eventsolaylar.
ve bunlar sadece 24 haber olayı ile alakalıydı.
03:17
SimilarlyBenzer şekilde, a studyders çalışma in e-contente-içerik showedgösterdi that much of globalglobal newshaber from U.S. newshaber creatorsyaratıcıları
Benzer şekilde, ABD haber kaynaklarından küresel haberleri gösteren e-içerikler,
03:21
is recycledgeri dönüştürülmüş storieshikayeleri from the APAP wiretel servicesHizmetler and ReutersReuters,
AP ve Reuters'ten alınan haberlerin yeniden yayınlanması şeklindeydi,
03:26
and don't put things into a contextbağlam that people can understandanlama theironların connectionbağ to it.
ve bu durum, insanların haber içeriklerinin kendileriyle olan ilişkilerini anlayabilecekleri bir hale getirmiyor.
03:30
So, if you put it all togetherbirlikte, this could help explainaçıklamak why today'sbugünkü collegekolej graduatesmezunları,
Yani, herşeyi biraraya getirdiğimizde, günümüz üniversite mezunlarının
03:34
as well as lessaz educatedeğitimli AmericansAmerikalılar,
hatta ve hatta daha az eğitimli Amerikalıların
03:39
know lessaz about the worldDünya than theironların counterpartsmuadilleri did 20 yearsyıl agoönce.
Dünyamızdan, 20 yıl önceki emsallerinden neden daha az haberdar olduğunu anlamamıza yardımcı oluyor.
03:41
And if you think it's simplybasitçe because we are not interestedilgili,
ve eğer bunun nedeninin basit bir şekilde bizlerin ilgi duymadığı olduğunu düşünüyorsanız,
03:44
you would be wrongyanlış.
yanılıyor olabilirsiniz.
03:50
In recentson yearsyıl, AmericansAmerikalılar who say they closelyyakından followtakip et globalglobal newshaber mostçoğu of the time
Geçtiğimiz yıllarda, küresel haberleri çoğunlukla yakından takip ettiğini söyleyen Amerikalıların sayısı
03:52
grewbüyüdü to over 50 percentyüzde.
yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdi.
03:59
The realgerçek questionsoru: is this distortedbozuk worldviewdünya görüşü what we want for AmericansAmerikalılar
Gerçek soru şu: Her geçen gün daha da içinden bağlantılı olan dünyamızda Amerikalılar için istediğimiz,
04:01
in our increasinglygiderek interconnectedbirbirine bağlı worldDünya?
dünyamızın bu bozuk biçimli görüntüsü mü?
04:09
I know we can do better.
Biliyorum ki daha iyisini yapabiliriz.
04:12
And can we affordparası yetmek not to? Thank you.
Yapmamayı göze alabilir miyiz? Teşekkürler.
04:15
Translated by Ozay Ozaydin
Reviewed by Sancak Gülgen

▲Back to top

About the speaker:

Alisa Miller - CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world.

Why you should listen

Alisa Miller wants to define the future of how people will engage with storytelling and technology. She's CEO of PRI, Public Radio International, and is leading the organization’s transformation from a creator and distributor of news and audio into a multiplatform medium that informs and enables millions of people to act on stories that move them. An advocate for global perspectives in the news, she recently launched the Across Women's Lives Initiative at the Clinton Global Initiative to increase news coverage and engagement around global women’s issues.

BONUS: Watch Alisa Miller's talk "We need more women represented in media" on the TED Archive.

More profile about the speaker
Alisa Miller | Speaker | TED.com