English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2008

Alisa Miller: How the news distorts our worldview

אליסה מילר מפיצה את החדשות בנוגע לחדשות

Filmed:
2,027,441 views

אליסה מילר, ראש ארגון הרדיו PRI, מדברת על למה - למרות שאנו רוצים לדעת יותר מתמיד על העולם - התקשורת בארצות הברית בעצם מראה פחות. סטטיסטיקות וגרפים פוקחי עיניים.

- CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world. Full bio

How does the newsחֲדָשׁוֹת shapeצוּרָה the way we see the worldעוֹלָם?
איך החדשות מעצבות את הדרך בה אנו רואים את העולם?
00:18
Here'sהנה the worldעוֹלָם basedמבוסס on the way it looksנראה -- basedמבוסס on landmassתסבוכת.
הנה העולם כמו שהוא נראה לפי יחס האדמה.
00:22
And here'sהנה how newsחֲדָשׁוֹת shapesצורות what Americansאמריקאים see.
והנה איך החדשות מעצבות את מה שהאמריקאים רואים.
00:28
This mapמַפָּה -- (Applauseתְשׁוּאוֹת) -- this mapמַפָּה showsמופעים the numberמספר of secondsשניות
המפה הזאת -- (מחיאות כפיים) -- מראה את מספר השניות
00:35
that Americanאֲמֶרִיקָאִי networkרֶשֶׁת and cableכֶּבֶל newsחֲדָשׁוֹת organizationsארגונים dedicatedמוּקדָשׁ to newsחֲדָשׁוֹת storiesסיפורים,
שרשתות אמריקאיות ואירגוני חדשות בכבלים מקדישים לסיקורי עיתונות,
00:49
by countryמדינה, in Februaryפברואר of 2007 -- just one yearשָׁנָה agoלִפנֵי.
לפי מדינות, בפברואר 2007, רק לפני שנה.
00:54
Now, this was a monthחוֹדֶשׁ when Northצָפוֹן Koreaקוריאה agreedמוסכם to dismantleלְפַרֵק its nuclearגַרעִינִי facilitiesמתקנים.
זה היה בחודש שבו צפון קוריאה הסכימה לפרק את מתקני הגרעין שלה.
00:59
There was massiveמַסִיבִי floodingשִׁיטָפוֹן in Indonesiaאִינדוֹנֵזִיָה.
היו הצפות רחבות באינדונזיה.
01:05
And in Parisפריז, the IPCCIPCC releasedמְשׁוּחרָר its studyלימוד confirmingהמאשר man'sשל האדם impactפְּגִיעָה on globalגלוֹבָּלִי warmingהִתחַמְמוּת.
ובפריז, ה IPCC פרסם מחקר שאישרר את השפעת האדם על התחממות כדור הארץ.
01:09
The U.S. accountedהיוו for 79 percentאָחוּז of totalסה"כ newsחֲדָשׁוֹת coverageכיסוי.
ארצות הברית תפסה 79% מכלל סיקורי החדשות.
01:17
And when we take out the U.S. and look at the remainingנוֹתָר 21 percentאָחוּז,
וכשנוציא את ארצות הברית ונסתכל על 21% הנותרים,
01:22
we see a lot of Iraqעִירַאק -- that's that bigגָדוֹל greenירוק thing there -- and little elseאַחֵר.
אנו נראה - הרבה עירק, זה הדבר הירוק הזה, ומעט אחרים.
01:27
The combinedמְשׁוּלָב coverageכיסוי of Russiaרוּסִיָה, Chinaסין and Indiaהוֹדוּ, for exampleדוגמא, reachedהשיג just one percentאָחוּז.
הסיקור הכולל של רוסיה, סין והודו, לדוגמא, הגיע רק ל-1%.
01:34
When we analyzedמְנוּתָח all the newsחֲדָשׁוֹת storiesסיפורים and removedהוסר just one storyכַּתָבָה,
כשניתחנו את כל סיקורי החדשות פרט לסיקור אחד,
01:42
here'sהנה how the worldעוֹלָם lookedהביט.
כך נראה העולם.
01:48
What was that storyכַּתָבָה? The deathמוות of Annaאנה Nicoleניקול Smithנַפָּח.
מה היה הסיקור? מותה של אנה ניקול סמית'.
01:50
This storyכַּתָבָה eclipsedהאפס everyכֹּל countryמדינה exceptמלבד Iraqעִירַאק,
הסיקור הזה עקף כל מדינה חוץ מעירק,
01:57
and receivedקיבלו 10 timesפִּי the coverageכיסוי of the IPCCIPCC reportלהגיש תלונה.
וקיבל סיקור רחב פי 10 מהדו"ח של ה IPCC.
02:00
And the cycleמחזור continuesממשיכה;
והמחזור ממשיך,
02:06
as we all know, Britneyבריטני has loomedהתנשא prettyיפה largeגָדוֹל latelyלָאַחֲרוֹנָה.
כמו שכולנו יודעים, בריטני התנהגה בצורה מוזרה לאחרונה.
02:08
So, why don't we hearלִשְׁמוֹעַ more about the worldעוֹלָם?
אז למה אנו לא שומעים יותר על העולם?
02:11
One reasonסיבה is that newsחֲדָשׁוֹת networksרשתות have reducedמוּפחָת the numberמספר of theirשֶׁלָהֶם foreignזָר bureausלשכות by halfחֲצִי.
סיבה אחת היא שהרשתות הורידו את מספר הסניפים הזרים שלהן בחצי.
02:14
Asideבַּצַד from one-personאדם אחד ABCא ב ג mini-bureausמיני לשכות in Nairobiניירובי, Newחָדָשׁ Delhiדלהי and Mumbaiמומבאי,
חוץ מתחנה של איש אחד של רשת ABC בניירובי, ניו דלהי ומומביי,
02:20
there are no networkרֶשֶׁת newsחֲדָשׁוֹת bureausלשכות in all of Africaאַפְרִיקָה, Indiaהוֹדוּ or Southדָרוֹם Americaאמריקה
אין לרשתות שום סניפי חדשות בכל אפריקה, הודו או דרום אמריקה
02:29
-- placesמקומות that are home to more than two billionמיליארד people.
מקומות שבהם חיים יותר משני מיליארד בני אדם.
02:37
The realityמְצִיאוּת is that coveringכיסוי Britneyבריטני is cheaperיותר זול.
המציאות היא שלסקר את בריטני זה יותר זול.
02:43
And this lackחוֹסֶר of globalגלוֹבָּלִי coverageכיסוי is all the more disturbingמטריד
והיעדר סיקור בינלאומי הוא הרבה יותר מטריד
02:48
when we see where people go for newsחֲדָשׁוֹת.
כשאנחנו מסתכלים על היכן אנשים צורכים חדשות.
02:51
Localמְקוֹמִי TVטֵלֶוִיזִיָה newsחֲדָשׁוֹת loomsנולים largeגָדוֹל,
תחנות חדשות מקומיות מובילות בגדול,
02:54
and unfortunatelyלצערי only dedicatesמקדישה 12 percentאָחוּז of its coverageכיסוי to internationalבינלאומי newsחֲדָשׁוֹת.
ולצערנו מקדישות רק 12% מכלל הסיקורים לחדשות עולמיות.
02:58
And what about the webאינטרנט?
ומה בקשר לאינטרנט?
03:03
The mostרוב popularפופולרי newsחֲדָשׁוֹת sitesאתרים don't do much better.
אתרי החדשות הפופולריים ביותר לא במצב יותר טוב.
03:05
Last yearשָׁנָה, Pewמוֹשָׁב and the Colombiaקולומביה J-SchoolJ- הספר analyzedמְנוּתָח the 14,000 storiesסיפורים
בשנה שעברה, אוניברסיטת קולומביה ניתחה 14,000 סיקורים
03:09
that appearedהופיע on GoogleGoogle News'חֲדָשׁוֹת' frontחֲזִית pageעמוד.
שהופיעו בדף הבית של גוגל חדשות.
03:14
And they, in factעוּבדָה, coveredמְכוּסֶה the sameאותו 24 newsחֲדָשׁוֹת eventsאירועים.
ולמעשה, כולם סיקרו את אותם 24 אירועים חדשותיים.
03:17
Similarlyבאופן דומה, a studyלימוד in e-contente-content showedparagraphs that much of globalגלוֹבָּלִי newsחֲדָשׁוֹת from U.S. newsחֲדָשׁוֹת creatorsיוצרי
באופן דומה, מחקר נוסף בתוכן אינטרנטי הראה שרוב התוכן של סיקורים בינלאומיים מארצות הברית
03:21
is recycledממוחזר storiesסיפורים from the APAP wireחוּט servicesשירותים and Reutersרויטרס,
ממוחזר מסיקורים של סוכנויות העיתונות הזרות ורויטרס,
03:26
and don't put things into a contextהֶקשֵׁר that people can understandמבין theirשֶׁלָהֶם connectionחיבור to it.
ולא מאפשרים לאנשים להבין את הקשר שלהם לסיקור.
03:30
So, if you put it all togetherיַחַד, this could help explainלהסביר why today'sשל היום collegeמִכלָלָה graduatesבוגרי,
אם מסתכלים על כל הגורמים האלה, אפשר להבין למה אקדמאים של היום
03:34
as well as lessפָּחוּת educatedמְחוּנָך Americansאמריקאים,
כמו גם אמריקאים בעלי השכלה נמוכה יותר
03:39
know lessפָּחוּת about the worldעוֹלָם than theirשֶׁלָהֶם counterpartsעמיתים did 20 yearsשנים agoלִפנֵי.
יודעים פחות על העולם ממה שידעו בני גילם לפני 20 שנה.
03:41
And if you think it's simplyבפשטות because we are not interestedמעוניין,
ואם אתם חושבים שזה פשוט בגלל שאנו לא מעוניינים,
03:44
you would be wrongלא בסדר.
טעות בידכם.
03:50
In recentלאחרונה yearsשנים, Americansאמריקאים who say they closelyמקרוב followלעקוב אחר globalגלוֹבָּלִי newsחֲדָשׁוֹת mostרוב of the time
בשנים האחרונות, אחוז האמריקאים שאומרים שהם עוקבים אחרי חדשות עולמיות ברוב הזמן
03:52
grewגדל to over 50 percentאָחוּז.
גדל למעל ל-50%.
03:59
The realאמיתי questionשְׁאֵלָה: is this distortedמְעוּוָת worldviewהשקפת עולם what we want for Americansאמריקאים
השאלה האמיתית היא: האם תמונת עולם מעוותת זאת היא מה שאנו רוצים בשביל אמריקאים
04:01
in our increasinglyיותר ויותר interconnectedמקושרים worldעוֹלָם?
בעולמנו המחובר יותר ויותר?
04:09
I know we can do better.
אני יודעת שאנחנו מסוגלים ליותר טוב מזה.
04:12
And can we affordלְהַרְשׁוֹת לְעַצמוֹ not to? Thank you.
והאם אנו יכולים להרשות לעצמנו לא להצליח? תודה רבה.
04:15
Translated by Avishai Moscovich
Reviewed by Roi Shpaner

▲Back to top

About the speaker:

Alisa Miller - CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world.

Why you should listen

Alisa Miller wants to define the future of how people will engage with storytelling and technology. She's CEO of PRI, Public Radio International, and is leading the organization’s transformation from a creator and distributor of news and audio into a multiplatform medium that informs and enables millions of people to act on stories that move them. An advocate for global perspectives in the news, she recently launched the Across Women's Lives Initiative at the Clinton Global Initiative to increase news coverage and engagement around global women’s issues.

BONUS: Watch Alisa Miller's talk "We need more women represented in media" on the TED Archive.

More profile about the speaker
Alisa Miller | Speaker | TED.com