English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2008

Alisa Miller: How the news distorts our worldview

Alisa Miller formidler nyhetene om nyhetene

Filmed:
2,027,441 views

Alisa Miller, sjef for Public Radio International i USA, snakker om hvorfor media dekker mindre av utenriksnyheter selv når publikum ønsker vite mer om verden enn noensinne. Oppsiktsvekkende statistikk og grafer.

- CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world. Full bio

How does the newsnyheter shapeform the way we see the worldverden?
Hvordan påvirker nyheter vårt verdenssyn?
00:18
Here'sHer er the worldverden basedbasert on the way it looksutseende -- basedbasert on landmassland masse.
Her er verden slik den ser ut, basert på landflate.
00:22
And here'sher er how newsnyheter shapesfigurer what AmericansAmerikanere see.
Og her er hvordan nyhetene former hva amerikanere ser.
00:28
This mapkart -- (ApplauseApplaus) -- this mapkart showsviser the numberAntall of secondssekunder
Dette kartet... (applaus) Dette kartet viser antall sekunder
00:35
that AmericanAmerikanske networknettverk and cablekabel newsnyheter organizationsorganisasjoner dedicateddedikerte to newsnyheter storieshistorier,
amerikanske tv-kanaler dedikerer til nyheter
00:49
by countryland, in FebruaryFebruar of 2007 -- just one yearår agosiden.
fordelt på land, i februar 2007, for bare ett år siden.
00:54
Now, this was a monthmåned when NorthNord KoreaKorea agreedavtalt to dismantledemontere its nuclearkjernekraft facilitiesanlegg.
Dette var en måned da Nord-Korea godtok å avvikle sine kjernefysiske anlegg.
00:59
There was massivemassiv floodingflom in IndonesiaIndonesia.
Det var en massiv flomkatastrofe i Indonesia.
01:05
And in ParisParis, the IPCCIPCC releasedløslatt its studystudere confirmingbekrefter man'smannens impactinnvirkning on globalglobal warmingoppvarming.
Og i Paris presenterte FNs klimapanel studien som bekreftet menneskelig innvirking på klimaet.
01:09
The U.S. accountedutgjorde for 79 percentprosent of totalTotal newsnyheter coveragedekning.
Innenriksnyheter utgjorde 79 prosent av det totale nyhetsbildet
01:17
And when we take out the U.S. and look at the remaininggjenstående 21 percentprosent,
og når vi tar ut disse og ser på de gjenværende 21 prosent,
01:22
we see a lot of IraqIrak -- that's that bigstor greengrønn thing there -- and little elseellers.
finner vi masse om Irak – det er det store grønne feltet der – og lite annet.
01:27
The combinedkombinert coveragedekning of RussiaRussland, ChinaKina and IndiaIndia, for exampleeksempel, reachednådd just one percentprosent.
Den totale dekningen av Russland, Kina og India, for eksempel, nådde bare en prosent.
01:34
When we analyzedanalysert all the newsnyheter storieshistorier and removedfjernet just one storyhistorie,
Da vi analyserte alle nyhetsinnslagene og fjernet kun en eneste nyhet
01:42
here'sher er how the worldverden looked.
så så verden sånn ut.
01:48
What was that storyhistorie? The deathdød of AnnaAnna NicoleNicole SmithSmith.
Hvilken nyhet var det? Anna Nicole Smiths dødsfall.
01:50
This storyhistorie eclipsedskyggen everyhver countryland exceptunntatt IraqIrak,
Denne ene historien overskygget nyhetene fra alle land unntatt Irak.
01:57
and receivedmottatt 10 timesganger the coveragedekning of the IPCCIPCC reportrapportere.
og oppnådde ti ganger dekningen av klima-rapporten
02:00
And the cyclesyklus continuesfortsetter;
Og syklusen fortsetter,
02:06
as we all know, BritneyBritney has loomedruvet prettyganske largestor latelyi det siste.
som vi alle vet har Britney ruvet i landskapet i det siste.
02:08
So, why don't we hearhøre more about the worldverden?
Så hvorfor hører vi ikke mer om hva som skjer i verden?
02:11
One reasongrunnen til is that newsnyheter networksnettverk have reducedredusert the numberAntall of theirderes foreignfremmed bureausbyråer by halfhalv.
En grunn er at nyhetskanalene har redusert antallet utenlandskontor til det halve.
02:14
AsideSide from one-personperson ABCABC mini-bureausMini-byråer in NairobiNairobi, NewNye DelhiDelhi and MumbaiMumbai,
Bortsett fra ABCs enkeltkorrespondenter i Nairobi, New Dehli og Mumbai,
02:20
there are no networknettverk newsnyheter bureausbyråer in all of AfricaAfrika, IndiaIndia or SouthSør AmericaAmerika
finnes det ingen nyhetskontorer i hele Afrika, India og Sør-Amerika
02:29
-- placessteder that are home to more than two billionmilliarder people.
– hvor mer enn to milliarder mennesker bor.
02:37
The realityvirkelighet is that coveringdekker BritneyBritney is cheaperbilligere.
Faktum er at det er billigere å dekke Britney.
02:43
And this lackmangel på of globalglobal coveragedekning is all the more disturbingurovekkende
Og denne mangelen på global dekning er enda mer foruroligende
02:48
when we see where people go for newsnyheter.
når vi ser hvor folk henter nyheter.
02:51
LocalLokale TVTV newsnyheter loomsvev largestor,
Lokal-TV dominerer,
02:54
and unfortunatelydessverre only dedicatesdedikerer 12 percentprosent of its coveragedekning to internationalinternasjonal newsnyheter.
og dessverre bruker disse bare 12 prosent av sendingen til utenriksnyheter.
02:58
And what about the webweb?
Og hva med nettet?
03:03
The mostmest popularpopulær newsnyheter sitessider don't do much better.
De mest populære nettstedene er ikke mye bedre.
03:05
Last yearår, PewStol and the ColombiaColombia J-SchoolJ-skolen analyzedanalysert the 14,000 storieshistorier
I fjor analyserte Pew og Colombia J-School de 14 000 artiklene
03:09
that appeareddukket opp on GoogleGoogle News'Nyheter' frontfront pageside.
som ble publisert på Google News forside.
03:14
And they, in factfaktum, covereddekket the samesamme 24 newsnyheter eventsarrangementer.
Og faktisk dekket de de samme 24 nyhetsinnslagene.
03:17
SimilarlyTilsvarende, a studystudere in e-contente-innhold showedviste that much of globalglobal newsnyheter from U.S. newsnyheter creatorsskaperne
Likeledes viste en studie i nettpublisering at storparten av amerikansk utenriksnytt
03:21
is recycledresirkulert storieshistorier from the APAP wiremetalltråd servicestjenester and ReutersReuters,
består av resirkulerte historier fra AP og Reuters
03:26
and don't put things into a contextkontekst that people can understandforstå theirderes connectionforbindelse to it.
som ikke setter historiene inn i en sammenheng som gjør at folk forstår hva det har med dem å gjøre.
03:30
So, if you put it all togethersammen, this could help explainforklare why today'sdagens collegehøyskole graduatesnyutdannede,
Så tilsammen kan dette være en del av forklaringen hvorfor dagens universitetutdannede
03:34
as well as lessmindre educatedutdannet AmericansAmerikanere,
i tillegg til amerikanere med lavere utdannelse
03:39
know lessmindre about the worldverden than theirderes counterpartskolleger did 20 yearsår agosiden.
vet mindre om verden i dag enn deres motstykker gjorde for 20 år siden
03:41
And if you think it's simplyganske enkelt because we are not interestedinteressert,
Og hvis du tror det ganske enkelt er fordi vi ikke er interessert
03:44
you would be wrongfeil.
vil du ta feil.
03:50
In recentnylig yearsår, AmericansAmerikanere who say they closelytett followFølg globalglobal newsnyheter mostmest of the time
I de senere årene har andelen amerikanere som sier at de tett følger utenriksnyheter storparten av tiden
03:52
grewvokste to over 50 percentprosent.
økt til over 50 prosent.
03:59
The realekte questionspørsmål: is this distortedforvrengt worldviewverdensbilde what we want for AmericansAmerikanere
Det virkelige spørsmålet er: Er dette forskjøvede verdensbildet hva vi ønsker for oss amerikanere
04:01
in our increasinglyi større grad interconnectedsammenhengende worldverden?
i vår stadig mer sammenknyttede verden?
04:09
I know we can do better.
Jeg vet vi kan gjøre bedre.
04:12
And can we affordha råd til not to? Thank you.
Og har vi råd til å la være? Takk skal dere ha.
04:15
Translated by Jonny Axelsson
Reviewed by Martin Hassel

▲Back to top

About the speaker:

Alisa Miller - CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world.

Why you should listen

Alisa Miller wants to define the future of how people will engage with storytelling and technology. She's CEO of PRI, Public Radio International, and is leading the organization’s transformation from a creator and distributor of news and audio into a multiplatform medium that informs and enables millions of people to act on stories that move them. An advocate for global perspectives in the news, she recently launched the Across Women's Lives Initiative at the Clinton Global Initiative to increase news coverage and engagement around global women’s issues.

BONUS: Watch Alisa Miller's talk "We need more women represented in media" on the TED Archive.

More profile about the speaker
Alisa Miller | Speaker | TED.com