ABOUT THE SPEAKER
Alisa Miller - CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world.

Why you should listen

Alisa Miller wants to define the future of how people will engage with storytelling and technology. She's CEO of PRI, Public Radio International, and is leading the organization’s transformation from a creator and distributor of news and audio into a multiplatform medium that informs and enables millions of people to act on stories that move them. An advocate for global perspectives in the news, she recently launched the Across Women's Lives Initiative at the Clinton Global Initiative to increase news coverage and engagement around global women’s issues.

BONUS: Watch Alisa Miller's talk "We need more women represented in media" on the TED Archive.

More profile about the speaker
Alisa Miller | Speaker | TED.com
TED2008

Alisa Miller: How the news distorts our worldview

Alisa Miller: Novica o novicah

Filmed:
2,182,143 views

Alisa Miller, vodja Public Radio International, nam govori o tem, zakaj - čeprav si želimo o svetu vedeti več kot kadarkoli - nam mediji ZDA kažejo manj. Statistike in grafi, ki odpirajo oči.
- CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:18
How does the newsnovice shapeobliko the way we see the worldsvet?
0
0
4000
Kako novice vplivajo
na naš pogled na svet?
00:22
Here'sTukaj je the worldsvet basedtemelji on the way it looksizgleda -- basedtemelji on landmasskopno.
1
4000
6000
Tukaj je svet, tak kot je -
glede na zemeljsko površino.
00:28
And here'sTukaj je how newsnovice shapesoblike what AmericansAmeričani see.
2
10000
6000
In tukaj je svet, kot ga zaradi novic
vidijo Američani.
00:35
This mapzemljevid -- (ApplauseAplavz) -- this mapzemljevid showskaže the numberštevilka of secondssekund
3
17000
14000
Ta zemljevid -
(aplavz)
ta zemljevid kaže število sekund,
00:49
that AmericanAmeriški networkomrežje and cablekabel newsnovice organizationsorganizacije dedicatedposvečen to newsnovice storieszgodbe,
4
31000
5000
ki so jih ameriške televizijske mreže
posvetile novicam
00:54
by countrydržava, in FebruaryFebruarja of 2007 -- just one yearleto agonazaj.
5
36000
5000
po državah, februarja 2007
- samo eno leto nazaj.
00:59
Now, this was a monthmesec when NorthSeverni KoreaKoreja agreeddogovorili to dismantlerazstaviti its nuclearjedrska facilitiesobjekti.
6
41000
6000
To je bil mesec, ko se je Severna Koreja
strinjala z ukinitvijo jedrskega programa.
01:05
There was massiveogromno floodingpoplave in IndonesiaIndonezija.
7
47000
4000
V Indoneziji so bile masovne poplave.
01:09
And in ParisPariz, the IPCCIPCC releasedsprosti its studyštudija confirmingpotrjuje man'smoški impactvpliv on globalglobalno warmingsegrevanje.
8
51000
8000
V Parizu je študija IPCC potrdila
vpliv ljudi na globalno segrevanje.
01:17
The U.S. accountedpredstavljala for 79 percentodstotkov of totalskupaj newsnovice coveragepokritost.
9
59000
5000
ZDA so predstavljale
79 odstotkov vseh novic.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remainingostalo 21 percentodstotkov,
10
64000
5000
In ko vzamemo stran ZDA
in pogledamo preostalih 21 odstotkov,
01:27
we see a lot of IraqIrak -- that's that bigvelik greenzelena thing there -- and little elsedrugače.
11
69000
7000
vidimo veliko Iraka - to je velika zelena
stvar tam - in malo drugega.
01:34
The combinedskupaj coveragepokritost of RussiaRusija, ChinaKitajska and IndiaIndija, for exampleprimer, reacheddosegel just one percentodstotkov.
12
76000
8000
Skupno število novic iz Rusije, Kitajske
in Indije je znašalo le en procent.
01:42
When we analyzedanalizirali all the newsnovice storieszgodbe and removedodstraniti just one storyzgodba,
13
84000
6000
Ko smo analizirali vse novice
in umaknili le eno,
01:48
here'sTukaj je how the worldsvet lookedpogledal.
14
90000
2000
je svet izgledal takole.
01:50
What was that storyzgodba? The deathsmrt of AnnaAnna NicoleNicole SmithSmith.
15
92000
6000
Kaj je bila ta zgodba?
Smrt Anne Nicole Smith.
01:57
This storyzgodba eclipsedPotisnuta everyvsak countrydržava exceptrazen IraqIrak,
16
99000
3000
Zgodba je zasenčila vse države razen Iraka
02:00
and receivedprejeto 10 timeskrat the coveragepokritost of the IPCCIPCC reportporočilo.
17
102000
5000
in o njej se je poročalo 10-krat več
kot o poročilu IPCC.
02:06
And the cyclecikel continuesse nadaljuje;
18
108000
2000
In cikel se nadaljuje:
kot vemo, je bila Britney
zadnje čase precej v medijih.
02:08
as we all know, BritneyBritney has loomedpotrdila prettylepa largevelik latelyv zadnjem času.
19
110000
3000
02:11
So, why don't we hearslišite more about the worldsvet?
20
113000
3000
Zakaj torej ne slišimo več o svetu?
02:14
One reasonrazlog is that newsnovice networksomrežij have reducedzmanjšana the numberštevilka of theirnjihovi foreigntuji bureausuradi by halfpol.
21
116000
6000
En razlog je, da so televizijske mreže
razpolovile število tujih dopisništev.
02:20
AsideRazveljavitev from one-personeno osebo ABCABC mini-bureausmini-uradi in NairobiNairobi, NewNove DelhiDelhi and MumbaiMumbai,
22
122000
9000
Razen ABC-jevih mini dopisništev z eno
osebo v Nairobiju, New Delhiju in Mumbaju,
02:29
there are no networkomrežje newsnovice bureausuradi in all of AfricaAfrika, IndiaIndija or SouthJužna AmericaAmerika
23
131000
8000
ni nobenih dopisništev v celi Afriki,
Indiji ali južni Ameriki
02:37
-- placesmesta that are home to more than two billionmilijardo people.
24
139000
5000
- krajih, ki so dom
dvema milijardama ljudi.
02:43
The realityrealnost is that coveringki zajema BritneyBritney is cheapercenejši.
25
145000
5000
Realnost je, da je poročanje
o Britney cenejše.
02:48
And this lackpomanjkanje of globalglobalno coveragepokritost is all the more disturbingvznemirjajoč
26
150000
3000
In to pomanjkanje globalnega poročanja
je še bolj skrb vzbujajoče,
02:51
when we see where people go for newsnovice.
27
153000
2000
ko vidimo, kam gredo ljudje po novice.
02:54
LocalLokalni TVTV newsnovice loomsstatve largevelik,
28
156000
4000
Lokalne novice zelo prednjačijo
02:58
and unfortunatelyna žalost only dedicatesnamenja 12 percentodstotkov of its coveragepokritost to internationalmednarodni newsnovice.
29
160000
4000
in na žalost posvetijo mednarodnim
novicam le 12 odstotkov časa.
03:03
And what about the websplet?
30
165000
2000
Kaj pa internet?
03:05
The mostnajbolj popularpriljubljena newsnovice sitesstrani don't do much better.
31
167000
4000
Popularne strani z novicami
niso nič boljše.
03:09
Last yearleto, PewKlop and the ColombiaKolumbija J-SchoolJ-šola analyzedanalizirali the 14,000 storieszgodbe
32
171000
5000
Lansko leto sta Pew in Columbia
J-School analizirala 14 000 novic,
03:14
that appearedpojavil on GoogleGoogle News'Novice' frontspredaj pagestran.
33
176000
3000
ki so se pojavile
na prvi strani Google Novic.
03:17
And they, in factdejstvo, coveredpokrita the sameenako 24 newsnovice eventsdogodki.
34
179000
4000
In v bistvu so pokrivale istih 24 novic.
03:21
SimilarlyPodobno, a studyštudija in e-contente-vsebine showedpokazala that much of globalglobalno newsnovice from U.S. newsnovice creatorsustvarjalci
35
183000
5000
Podobno kaže študija e-vsebin, ki pokaže,
da je večina novic od ponudnikov v ZDA,
03:26
is recycledreciklirano storieszgodbe from the APAP wirežica servicesstoritev and ReutersReuters,
36
188000
4000
recikliranih iz AP agencij in Reutersa,
03:30
and don't put things into a contextkontekst that people can understandrazumeti theirnjihovi connectionpovezavo to it.
37
192000
4000
in stvari ne postavijo v kontekst, da bi
ljudje lahko razumeli povezavo z njim.
03:34
So, if you put it all togetherskupaj, this could help explainpojasnite why today'sdanes collegekolegij graduatesdiplomanti,
38
196000
5000
Ko vse to združite, lahko razumete,
zakaj zdajšnji diplomanti,
03:39
as well as lessmanj educatedizobraženi AmericansAmeričani,
39
201000
2000
tako kot manj izobraženi Američani,
03:41
know lessmanj about the worldsvet than theirnjihovi counterpartskolegi did 20 yearslet agonazaj.
40
203000
3000
vedo manj o svetu
kot njihovi kolegi pred 20 leti.
03:44
And if you think it's simplypreprosto because we are not interestedzainteresirani,
41
206000
6000
In če mislite, da to preprosto zato,
ker nas ne zanima,
se motite.
03:50
you would be wrongnarobe.
42
212000
2000
03:52
In recentnedavno yearslet, AmericansAmeričani who say they closelytesno followsledite globalglobalno newsnovice mostnajbolj of the time
43
214000
7000
V zadnjih letih je delež Američanov,
ki pravijo, da spremljajo svetovne novice,
zrasel na več kot 50 odstotkov.
03:59
grewnaraščal to over 50 percentodstotkov.
44
221000
2000
04:01
The realresnično questionvprašanje: is this distortedizkrivljene worldviewpogled na svet what we want for AmericansAmeričani
45
223000
8000
Pravo vprašanje: je ta popačen pogled
na svet tisto, kar si želimo za Američane
04:09
in our increasinglyvse bolj interconnectedmedsebojno povezani worldsvet?
46
231000
3000
v našem vse bolj povezanem svetu?
04:12
I know we can do better.
47
234000
3000
Vem, da smo lahko boljši.
04:15
And can we affordprivoščiti not to? Thank you.
48
237000
3000
In si lahko privoščimo, da nismo? Hvala.
(aplavz)
Translated by Nika Kotnik
Reviewed by Matej Divjak

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Alisa Miller - CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world.

Why you should listen

Alisa Miller wants to define the future of how people will engage with storytelling and technology. She's CEO of PRI, Public Radio International, and is leading the organization’s transformation from a creator and distributor of news and audio into a multiplatform medium that informs and enables millions of people to act on stories that move them. An advocate for global perspectives in the news, she recently launched the Across Women's Lives Initiative at the Clinton Global Initiative to increase news coverage and engagement around global women’s issues.

BONUS: Watch Alisa Miller's talk "We need more women represented in media" on the TED Archive.

More profile about the speaker
Alisa Miller | Speaker | TED.com