English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2008

Alisa Miller: How the news distorts our worldview

Аліса Міллер ділиться новинами про новини

Filmed:
2,027,441 views

Аліса Міллер - голова Міжнародного Громадського Радіо, говорить про причини того, що хоча ми бажаємо знати про світ більше, ніж будь-коли раніше, американські ЗМІ насправді показують менше. Вражаюча статистика та графіки.

- CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world. Full bio

How does the newsновини shapeформа the way we see the worldсвіт?
Як новини формують наше бачення світу?
00:18
Here'sОсь the worldсвіт basedна основі on the way it looksвиглядає -- basedна основі on landmassземля.
Тут ви можете побачити світ у його фактичному вигляді, відповідно до маси земної поверхні.
00:22
And here'sось тут how newsновини shapesфігури what AmericansАмериканці see.
А тут видно, як новини формують те, що бачать американці.
00:28
This mapкарта -- (ApplauseОплески) -- this mapкарта showsшоу the numberномер of secondsсекунд
На цій карті - (оплески) - на цій карті відображається кількість секунд,
00:35
that AmericanАмериканський networkмережа and cableкабель newsновини organizationsорганізації dedicatedвідданий to newsновини storiesоповідання,
які американські телевізійні ЗМІ виділили новинам
00:49
by countryкраїна, in FebruaryЛютий of 2007 -- just one yearрік agoтому назад.
про кожну країну в лютому 2007 року, лише рік тому.
00:54
Now, this was a monthмісяць when NorthШампань KoreaКорея agreedпогодився to dismantleдемонтувати its nuclearядерний facilitiesоб'єкти.
У той місяць Південна Корея погодилася демонтувати свої ядерні об'єкти.
00:59
There was massiveмасивний floodingзатоплення in IndonesiaІндонезія.
Тоді відбулася масова повінь в Індонезії.
01:05
And in ParisПариж, the IPCCМГЕЗК releasedвипущений its studyвивчення confirmingПідтверджуючи man'sчоловічий impactвплив on globalглобальний warmingпотепління.
А в Парижі ІРСС випустила дослідження, в якому підтверджувався вплив людей на глобальне потепління.
01:09
The U.S. accountedвраховані for 79 percentвідсоток of totalзагальна кількість newsновини coverageпокриття.
На США припадає 79 відсотків загальної кількості новин.
01:17
And when we take out the U.S. and look at the remainingзалишився 21 percentвідсоток,
А якщо прибрати США і глянути на 21 відсоток, що лишився,
01:22
we see a lot of IraqІрак -- that's that bigвеликий greenзелений thing there -- and little elseінакше.
ми побачимо багато новин про Ірак - та велика зелена пляма - і більше майже нічого.
01:27
The combinedоб'єднаний coverageпокриття of RussiaРосія, ChinaКитай and IndiaІндія, for exampleприклад, reachedдосягли just one percentвідсоток.
Наприклад, новини про Росію, Китай та Індію разом складають лише один відсоток.
01:34
When we analyzedпроаналізовано all the newsновини storiesоповідання and removedвилучено just one storyісторія,
Коли ми проаналізували всі новини і прибрали лише одну історію,
01:42
here'sось тут how the worldсвіт lookedподивився.
ось як виглядав світ.
01:48
What was that storyісторія? The deathсмерть of AnnaГанна NicoleНіколь SmithСміт.
І думаєте що то була за новина? Смерть Анни-Ніколь Сміт.
01:50
This storyісторія eclipsedзатьмарила everyкожен countryкраїна exceptокрім IraqІрак,
Ця історія зачепила всі країни, крім Іраку,
01:57
and receivedотримано 10 timesразів the coverageпокриття of the IPCCМГЕЗК reportзвіт.
і про неї згадувалося у 10 разів більше, ніж про доповідь ІРСС.
02:00
And the cycleцикл continuesпродовжується;
Цей цикл продовжується.
02:06
as we all know, BritneyБрітні has loomedмаячили prettyкрасиво largeвеликий latelyостаннім часом.
Як нам відомо, Брітні останнім часом досить часто з'являється в новинах.
02:08
So, why don't we hearпочуй more about the worldсвіт?
То чому ж ми не отримуємо більше інформації про світ?
02:11
One reasonпричина is that newsновини networksмережі have reducedзменшено the numberномер of theirїх foreignіноземний bureausКомоди by halfполовина.
Однією з причин є те, що новинні компанії вдвоє скоротили кількість своїх закордоних відділів.
02:14
AsideВ сторону from one-personодин чоловік ABCABC mini-bureausміні бюро in NairobiНайробі, NewНові DelhiДелі and MumbaiМумбаї,
Крім міні-віддлів ABC з однієї людини в Найробі, Нью-Делі та Бомбеї,
02:20
there are no networkмережа newsновини bureausКомоди in all of AfricaАфрика, IndiaІндія or SouthПівдень AmericaАмерика
у всій Африці, Індії та Південній Америці нема жодних відділів новинних компаній.
02:29
-- placesмісць that are home to more than two billionмільярд people.
А на цих територіях проживають понад два мільярди людей.
02:37
The realityреальність is that coveringпокриття BritneyБрітні is cheaperдешевше.
Насправді висвітлювати новини про Брітні дешевше.
02:43
And this lackбрак of globalглобальний coverageпокриття is all the more disturbingтривожна
І нестача міжнародних новин турбує ще більше,
02:48
when we see where people go for newsновини.
коли ми побачимо, куди люди йдуть за новинами.
02:51
LocalМісцеві TVТЕЛЕВІЗОР newsновини loomsткацьких верстатів largeвеликий,
Кількість місцевих теленовин зростає,
02:54
and unfortunatelyна жаль only dedicatesприсвячує 12 percentвідсоток of its coverageпокриття to internationalміжнародний newsновини.
проте, на жаль, лише 12 відсотків новин відводиться міжнародним подіям.
02:58
And what about the webВеб?
А як щодо Інтернету?
03:03
The mostнайбільше popularпопулярний newsновини sitesсайти don't do much better.
На більшості популярних новинних сайтах ситуація не набагато краща.
03:05
Last yearрік, PewП'ю and the ColombiaКолумбія J-SchoolJ-школи analyzedпроаналізовано the 14,000 storiesоповідання
Минулого року Pew і школа журналістики університету Коламбія проаналізували 14 000 новин,
03:09
that appearedз'явився on GoogleGoogle News'Новини' frontфронт pageсторінка.
які з'являються на головній сторінці Google News.
03:14
And they, in factфакт, coveredпокритий the sameтой же 24 newsновини eventsподії.
І вони, насправді, висвітлювали ті ж 24 події.
03:17
SimilarlyАналогічним чином, a studyвивчення in e-contente вміст showedпоказав that much of globalглобальний newsновини from U.S. newsновини creatorsТворці
Аналогічно, дослідження електронного змісту показали, що більшість новини у ЗМІ США --
03:21
is recycledперероблений storiesоповідання from the APА. П. wireдріт servicesпослуги and ReutersReuters,
це перероблені новини міжнародних агентств AP і Рейтер,
03:26
and don't put things into a contextконтекст that people can understandзрозуміти theirїх connectionз'єднання to it.
які не містять контексту для кращого розуміння.
03:30
So, if you put it all togetherразом, this could help explainпояснити why today'sсьогоднішній день collegeколедж graduatesвипускники,
Тому, якщо ці факти скласти докупи, можна пояснити чому теперішні випускники університетів,
03:34
as well as lessменше educatedосвічений AmericansАмериканці,
як і менш освічені американці,
03:39
know lessменше about the worldсвіт than theirїх counterpartsколеги did 20 yearsроків agoтому назад.
знають менше про світ, ніж їхні колеги 20 років назад.
03:41
And if you think it's simplyпросто because we are not interestedзацікавлений,
І якщо ви думаєте, що це відбувається тому, що ми не цікавимося новинами,
03:44
you would be wrongнеправильно.
то ви помиляєтеся.
03:50
In recentостаннім часом yearsроків, AmericansАмериканці who say they closelyтісно followслідуйте globalглобальний newsновини mostнайбільше of the time
В останні роки кількість американців, які ретельно стежать за міжнародними новинами,
03:52
grewвиріс to over 50 percentвідсоток.
зросла на 50 відсотків.
03:59
The realреальний questionпитання: is this distortedспотворені worldviewсвітогляд what we want for AmericansАмериканці
Постає єдине питання: чи ми хочемо, щоб в американців було спотворене бачення
04:01
in our increasinglyвсе частіше interconnectedвзаємопов'язані worldсвіт?
у цьому все більше взаємопов'язаному світі?
04:09
I know we can do better.
Я знаю, що ми здатні на більше.
04:12
And can we affordдозволити собі not to? Thank you.
І чи можемо ми собі дозволити не бути кращими? Дякую.
04:15
Translated by Marta Velychko
Reviewed by Anton Semyzhenko

▲Back to top

About the speaker:

Alisa Miller - CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world.

Why you should listen

Alisa Miller wants to define the future of how people will engage with storytelling and technology. She's CEO of PRI, Public Radio International, and is leading the organization’s transformation from a creator and distributor of news and audio into a multiplatform medium that informs and enables millions of people to act on stories that move them. An advocate for global perspectives in the news, she recently launched the Across Women's Lives Initiative at the Clinton Global Initiative to increase news coverage and engagement around global women’s issues.

BONUS: Watch Alisa Miller's talk "We need more women represented in media" on the TED Archive.

More profile about the speaker
Alisa Miller | Speaker | TED.com