English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2008

Alisa Miller: How the news distorts our worldview

Алиса Миллер: Мэдээний тухай мэдээ

Filmed:
2,027,441 views

Олон Улсын Нийтийн Радионы захирал Алиса Миллер яагаад Америкийн мэдээллийн агентлагууд бидэнд бага мэдээлэл хүргэдэг учир шалтгааны талаар ярьж байна. Гэтэл бид улам ихийг мэдэхийг хүсдэг. Нүд нээсэн статистикийн болон график мэдээлэл.

- CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world. Full bio

Дэлхий ертөнцийн тухай хандлагыг
мэдээ хэрхэн өөрчилдөг вэ?
00:18
How does the news shape the way we see the world?
Хуурай газрын хэмжээгээр тодорхойлоход
дэлхий ингэж харагддаг.
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
Энд Америкчуудын хандлагыг мэдээ
хэрхэн өөрчилдөг нь харагдаж байна.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
(Алга ташилт) Энэ газрын зурагт
2007 оны 2-р сарын байдлаар
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
Америкийн сүлжээ, кабелийн мэдээний
байгууллагуудын улс орнуудын тухай хийсэн
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
мэдээний секундын тоогоор нь
ангилсан нь харагдаж байна.
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
Тухайн үед Хойд Солонгос цөмийн зэвсгийн
үйлдвэрээ нураах шийдвэр гаргасан.
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
Мөн Индонезид их хэмжээний үер болсон.
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
Парист дэлхийн дулааралд хүн хэрхэн
нөлөөлж байгааг IPCC баталсан.
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
АНУ бүх мэдээний 79 хувийг эзэлж байна.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
За тэгвэл АНУ-ыг тооцолгүй
үлдсэн 21 хувийг нь харъя.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
Иракийн талаар их мэдээлэл
бусдаасаа маш их байна.
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
Орос, Хятад, Энэтхэгтэй холбоотой мэдээг
нэгтгэвэл дөнгөж нэг хувьд хүрч байна.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
Тэгвэл ганцхан мэдээг эндээс хасаад
бусад бүх мэдээг судалж үзвэл
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
дэлхий ингэж харагдах юм.
01:48
here's how the world looked.
Тэр чинь ямар мэдээ билээ?
Анна Николь Смит нас барсан тухай.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
(Инээд)
Энэ мэдээ Иракаас бусад
бүх оронд цацагдсан байна.
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
Мөн IPCC-ийн гаргасан мэдээллээр
10 дахин их хугацаанд цацагдсан.
Энэ үзэгдэл үргэлжилсээр байна.
02:06
And the cycle continues;
Бидний мэдэхээр Бритни Спирс
сүүлийн үед мэдээгээр их гарах болсон.
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
02:11
So, why don't we hear more about the world?
Яагаад олон улсын мэдээг
үзэж сонсохгүй байна вэ?
Нэг шалтгаан нь мэдээний агентлагууд
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
гадаад дахь салбаруудаа
2 дахин бууруулсан.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
ABC-ийн 1 хүнтэй бяцхан салбар
Наироби, Нью Дэли, Мумбайд
байдгийг эс тооцвол
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
Африк, Энэтхэг, Өмнөд Америкт
мэдээний сувгийн салбар байдаггүй.
Гэтэл тэнд 2 тэрбум хүн
амьдарч байна шүү дээ.
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
Үнэндээ Бритнигийн талаарх мэдээг
хямдхан хийж болдогт байгаа юм.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
Гэтэл дэлхийн бусад мэдээллийн нөөцийг
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
хүмүүс хаанаас авч байгаатай хамт тооцвол
улам таагүй сонсогдоно.
02:51
when we see where people go for news.
02:54
Local TV news looms large,
Орон нутгийн телевизүүд
том л юм шиг харагдана.
Харамсалтай олон улсын мэдээнд
дөнгөж 12 хувийг л зарцуулдаг.
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
Тэгвэл цахим хуудсууд ямар байдаг бол?
03:03
And what about the web?
Ихэнх алдартай мэдээний сайтууд
энэ тал дээр дутмаг ажилладаг.
03:05
The most popular news sites don't do much better.
Өнгөрсөн жил Пью болон
Колумбын сургууль Google News-ийн
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
нүүр хуудсан дээр гарсан
14,000 мэдээг судалахад
03:14
that appeared on Google News' front page.
нэгэн ижил 24 үйл явдлын тухай
бичигдсэн байжээ.
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
Түүнчлэн АНУ-ын мэдээний агентлагуудын
олон улсын ихэнх мэдээ нь
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
AP болон Ройтерсоос гарсан мэдээллийг
дахин боловсруулдаг нь харагдсан.
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
Бас мэдээний тухай суурь мэдээлэл өгдөггүй
Уг нь ингэвэл улам ойлгомжтой болно.
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
Эдгээрийг бүгдэнг нь нийлүүлээд
өнөөгийн коллежийн оюутнууд
мөн боловсрол багатай Америкчууд
бусад улсууд 20 жилийн өмнө
03:39
as well as less educated Americans,
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
мэддэг байснаас ч бага мэдээлэлтэй байгааг
тайлбарлаж болох юм.
Бид нар зүгээр л тэр талаар
сонирхдоггүй шүү дээ гэж
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
та бодож байгаа бол энэ буруу.
03:50
you would be wrong.
Сүүлийн жилүүдэд дэлхийн мэдээг
ихэнхээ сонсож дагаж байдаг
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
Америкчуудын тоо 2 дахин нэмэгдсэн.
03:59
grew to over 50 percent.
Гол асуулт бол олон улсын мэдээллийг
өөрчилж гажуулсан байдлаар
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
Америкчуудад хүргэхийг
бид хүсэж байна гэж үү?
04:09
in our increasingly interconnected world?
Бид үүнээс илүүг хийж чадна.
04:12
I know we can do better.
Тэгээд ч бид үүнийг хийхгүй байж
чадна гэж үү?
04:15
And can we afford not to? Thank you.
Баярлалаа.
Translated by Buyandelger Ulziikhuu
Reviewed by Tulga Buya

▲Back to top

About the speaker:

Alisa Miller - CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world.

Why you should listen

Alisa Miller wants to define the future of how people will engage with storytelling and technology. She's CEO of PRI, Public Radio International, and is leading the organization’s transformation from a creator and distributor of news and audio into a multiplatform medium that informs and enables millions of people to act on stories that move them. An advocate for global perspectives in the news, she recently launched the Across Women's Lives Initiative at the Clinton Global Initiative to increase news coverage and engagement around global women’s issues.

BONUS: Watch Alisa Miller's talk "We need more women represented in media" on the TED Archive.

More profile about the speaker
Alisa Miller | Speaker | TED.com